COMVIA-BUS, s.r.o.

31.12.2004

304 001 Příbram - Čenkov

 • linka je v plném rozsahu (4 páry spojů v PD) zrušena
 • důvodem postupného omezení a zrušení linky je zavedení nových spojů dopravce PROBO TRANS a zrušení dotace linky 304 001 Středočeským krajem
 • zrušením linky je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné autobusové dopravě
 • 12.12.2004

  304 001 Příbram - Čenkov

 • významné omezení linky:
 • linka zkrácena o úsek Čenkov, závod - Hořovice, Cintlovka
 • zrušena většina spojů (7 spojů v PD z Příbrami a 9 spojů v PD z Hořovic)
 • zachovány pouze 4 páry spojů v PD v trase Příbram, Školní kruhový objezd - Čenkov, závod
 • zrušené spoje nahrazeny posílenou linkou 210 101 dopravce Probo Trans Beroun
 • 1.9.2004

  304 001 Příbram - Hořovice

 • spoj v PD z Příbrami, aut.nádr. v 15.15 prodloužen a jede již ze Školní, kruhového objezdu v 15:07
 • nové spoje v PD Příbram, Školní, kruhový objezd (17:08, 21:20) >> Čenkov, závod
 • nové spoje v PD Čenkov, závod (18:20, 22:20) >> Příbram, Školní, kruhový objezd
 • v zastávce Čenkov, závod nově zastavují spoje z Příbrami v 6:15, 13:15
 • spoj v PD z Hořovic v 13:57 v Příbrami prodloužen o úsek aut.nádr. >> Školní, kruhový objezd
 • tento spoj také nově zastavuje v zast. Čenkov, závod
 • 21.6.2004

  304 001 Příbram - Hořovice

 • spoj v PD z Příbrami, aut.nádr. v 15:25 posunut na 15:15
 • spoj v PD z Hořovic, Cintlovky ve 14:30 posunut na 14:25
 • 14.12.2003

  304 001 Příbram - Hořovice

 • nový školní spoj Jince, nám. (7:05) >> Příbram, aut.nádr. (zastavuje pouze v Jincích a v Příbrami)
 • zrušen spoj v neděli z Jinců v 5:23 (zrušení nedělního provozu)
 • spoj v PD z Hořovic v 17:32 prodloužen o úsek Hluboš, Kardavec >> Příbram, aut.nádr.

 • seznam linek tohoto dopravce