Změny linek ČSAD JIHOTRANS, a.s.

1.4.2016

všechny vnitrostátní linky dopravce ČSAD JIHOTRANS jsou převedeny na dopravce GW BUS

320 001 České Budějovice - Praha

 • linka je beze změny převedena na dopravce GW BUS
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • linka je beze změny převedena na dopravce GW BUS
 • 28.2.2016

  320 002 České Budějovice - Praha

 • linka je zrušena (1 pár spojů v PD)
 • 13.12.2015

  320 001 České Budějovice - Praha

 • 2 spoje v PD ráno do Prahy zastavují v Týnu n. Vlt. pouze na aut.nádr.
 • 30.8.2015

  320 001 České Budějovice - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Týna n. Vlt. v 11:40 do Prahy
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 17:45 do Č. Budějovic
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy ve 12:40
 • zrušen spoj v NE z Č. Budějovic v 11:00
 • 1.3.2015

  320 001 České Budějovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ z Týna nad Vltavou
 • 2.3.2014

  320 001 České Budějovice - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Č. Budějovic jede nově přes Votice
 • 1.7.2013

  320 001 České Budějovice - Praha

 • nový spoj v PÁ z Č. Budějovic ve 13:00 (převeden z linky 320 002)
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Č. Budějovic v 11:00 (převeden na linku 320 001)
 • 9.12.2012

  320 002 České Budějovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 11.12.2011

  320 002 České Budějovice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Č. Budějovic nově zastavuje v Ševětíně, Neplachově a Dyníně
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově zastavuje v Ševětíně
 • 1.10.2011

  320 002 České Budějovice - Praha

 • pro 1 spoj v PD z Prahy zřízena zastávka Dynín, žel.st. rozc. 1,0
 • 1.7.2011

  320 001 České Budějovice - Praha

 • 1 spoj v NE večer z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • redukce provozu na lince:
 • zrušen 1 pár spojů v PO, SO, NE a 1 pár spojů v PD
 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v PD, 1 pár spojů v PÁ a 1 spoj v NE (který nejede o letních prázdninách)
 • 12.12.2010

  320 001 České Budějovice - Praha

 • pro část spojů zřízeny zastávky Týn nad Vltavou, Netěchovice - Týn nad Vltavou, Nuzice - Tábor, Na Parkánech
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • 1 pár spojů v PO nově nejede o letních prázdninách
 • pro část spojů zřízeny zastávky Neplachov - Planá nad Lužnicí, nám.
 • 14.6.2009

  320 001 České Budějovice - Praha

 • časový posun posledního spoje v NE z Prahy
 • 1.2.2009

  320 001 České Budějovice - Praha

 • pro většinu spojů zřízeny obousměrně zastávky Malšice, Všechlapy
 • 9.12.2007

  320 001 České Budějovice - Praha

 • časový posun 1. spoje v PD z Týna nad Vltavou
 • 3.11.2007

  320 001 České Budějovice - Praha

 • nový poslední spoj v NE Praha, Roztyly (18:10) > Č. Budějovice, aut.nádr.
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • nový rychlíkový spoj České Budějovice, aut.nádr. (16:45) > Praha, Roztyly
 • časový posun posledního nedělního spoje z Roztyl
 • 10.6.2007

  320 002 České Budějovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Č. Budějovic
 • 4.3.2007

  320 001 České Budějovice - Praha

 • prodloužení jízdní doby 1 spoje v PD ráno do Prahy o 5 minut
 • 10.12.2006

  320 001 České Budějovice - Praha

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zřízena zastávka Sudoměřice u Bechyně, Bechyňská Smoleč
 • 1 pár spojů v PO zkrácen o úsek Tábor, aut.nádr. - Praha, Roztyly
 • zrušen 1 spoj v NE z Č. Budějovic v 6:45 a zpět z Prahy v 18:05
 • 12.12.2004

  320 002 České Budějovice - Praha

 • linka v Praze zkrácena o zastávku Praha, Florenc do zastávky Praha, Roztyly
 • na Florenc jel pouze 1 spoj v PO z Č. Budějovic, který jede v nové časové poloze a je nově zastávkový
 • časové změny poloh části spojů do Prahy
 • 13.6.2004

  320 002 České Budějovice - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Olbramovice
 • 14.12.2003

  320 001 České Budějovice - Praha

 • spoje z Týna nad Vltavou v 5:30 posunuty na 5:25, rychlíkový pondělní spoj jede nově přes Tábor

 • seznam linek tohoto dopravce