1.9.2023

MHD Kladno

 • linka 601: časové posuny spojů přejíždějících z linky 601
 • linka 602: nový poslední spoj v PD z Nám. Svobody ve 23:05 na Havlíčkovo nám. a zpět ve 23:20, časové posuny části spojů
 • linka 606: prodloužení intervalu v PD cca mezi 13:00 a 16:00 z 10 na 12 minut
 • linka 613: 1 pár odpoledních spojů prodloužen o zastávku Dubská
 • 15.7.2023

  MHD Kladno

 • zastávka U Masokombinátu je přejmenována na Belgická (týká se linek 608, 614 a 616)
 • 1.4.2023

  MHD Kladno

 • linka 601: 6 nových párů spojů ve špičkách PD Náměstí Svobody - OAZA, které pokračují jako linka 602 do Švermova; nový spoj v PD ráno z Oazy do Smečenské; časové posuny části spojů
 • linka 602: 6 párů spojů ve špičkách PD nově pokračuje z Nám. Svobody jako linka 601 do Oazy; 3 nové spoje na začátku a konci odpolední špičky PD z Ronovky na Nám. Svobody; časové posuny části spojů
 • 1.3.2023

  MHD Kladno

 • 225 608 (linka 608): linka je prodloužena o zastávku U Masokombinátu
 • 225 614 (linka 614): linka je prodloužena o zastávku U Masokombinátu
 • 225 616 (linka 616): linka je prodloužena o zastávku U Masokombinátu
 • 1.1.2023

  225 605 MHD Kladno linka 605: Okrsek 0 - Aquapark

 • nový 1. spoj v SONE z Okrsku 0 v 5:05 na Aut.nádr.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Okrsku 0
 • 225 606 MHD Kladno linka 606: OAZA - Energie

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 26.9.2022

  MHD Kladno

 • linka 601: časový posun 1 spoje v PD ráno z Rakovnické
 • linka 602: časový posun 1. spoje v PD z Ronovky
 • 1.9.2022

  MHD Kladno

 • 601 (OAZA - Smečenská / Rakovnická): spoje ukončené v zastávce Rozdělov prodlouženy do zastávky Rakovnická
 • 602 (Náměstí Svobody - Ronovka): zkrácení intervalu ve špičkách PD z 15 na 12 minut
 • 603 (OAZA - Hřbitovy): nový 1. spoj v SONE z V. Lanny ve 4:14 a zpět z OAZA ve 4:40
 • 605 (Okrsek 0 - Aquapark): mírné prodloužení jízdní doby části spojů
 • 606 (OAZA - Energie): časový posun 1. spoje v PD ráno z Energie
 • 1.5.2022

  225 603 MHD Kladno linka 603: OAZA - Hřbitovy

 • nový 1. spoj v PD z V. Lanny na Okrsek 4
 • 1.4.2022

  225 614 MHD Kladno linka 614: Dříň - Pekárna

 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Dříně, spoj je prodloužen o úsek Nádraží - Pekárna
 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Nádraží
 • 1 spoj v SONE ráno z Nádraží je prodloužen a jede již z Pekárny
 • 19.2.2022

  225 601 MHD Kladno linka 1: Smečenská - OAZA

 • vybrané spoje v PD ráno jsou prodlouženy do zastávky Smečenská
 • v SONE je část spojů prodloužena o úsek Okrsek 0 - OAZA
 • 1.1.2022

  225 601 MHD Kladno linka 601: Smečenská - OAZA

 • vybrané spoje v PD (18 párů spojů) jsou prodlouženy o úsek Okrsek 0 - Pražská - Meta - OAZA
 • část spojů celotýdenně je naopak zkrácena o úsek Rozdělov - Smečenská
 • 225 609 MHD Kladno linka 609: Tylova - Náměstí Svobody - Barré

 • původní trasa Kladno, OAZA - Slaný, aut.nádr. je zrušena a částečně nahrazena linkou PID 565 a prodloužením linky 601
 • linka jede v nové trase: Tylova / Žel. zast. město - Náměstí Svobody - Central - Aut.nádr. - Poldi - Kübeck - Barré
 • rozsah provozu: celotýdenně cca 5:00 - 22:00 (interval v špičkách PD 30 minut, v ostatních obdobích 60 minut)
 • o víkendu jede v úseku Nám. Svobody - Žel.zast. město / Tylova pouze část spojů
 • 1.9.2021

  od 1.9.2021 jsou opět evidovány změny v rámci MHD Kladno vzhledem k její větší autonomii na PID

  MHD Kladno

 • návrat do plného provozu a úpravy v souvislosti s novou smlouvou s městem Kladno
 • 601: prodloužení o zastávku Smečenská, úprava intervalů
 • 602: trvale prodloužena do zastávky Ronovka (dosud zkušebně), úprava intervalů
 • 603: linka je obsluhována výhradně kloubovými vozy, úprava intervalů
 • 605: úprava intervalů
 • 609: zůstává omezení v PD v úseku Aut.nádr. - OAZA
 • 610: na linku jsou nově nasazeny elektrobusy, úprava intervalů
 • 614: trvale vedena do zastávky Pekárny (dosud zkušebně)
 • 15.12.2019

  121 301 Praha - Chyňava, Podkozí

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 630, 365, 386
 • 210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 630
 • 220 027 (A27) Kladno - Unhošť - Rudná

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 307, 380, 630
 • 220 029 (A29) Kladno - Braškov - Unhošť

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 630
 • 220 030 (A30) Kladno - Unhošť - Beroun

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 630
 • 220 032 (A32) Chyňava - Unhošť - Praha

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 365, 386, 630
 • 220 033 (A33) Kladno - Horní Bezděkov - Unhošť

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 386
 • 220 034 (A34) Kladno - Družec - Bratronice

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 386, 629
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno - Křivoklát

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 555
 • 220 037 (A37) Kladno - Nové Strašecí - Rakovník

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 625
 • 220 038 (A38) Kladno - Nové Strašecí - Rakovník / Vinařice

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 305, 583, 619
 • 220 039 (A39) Kladno - Lány - Nové Strašecí

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 619
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 365, 618
 • 220 041 (A41) Kladno - Lány - Stochov - Kačice / Nové Strašecí

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 618, 619
 • 220 042 (A42) Kladno - Stochov - Kačice

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 618
 • 310 081 (B81) Roztoky - Křivoklát - Praha

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 305, 365, 386, 555
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Stochov - Praha

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 304, 305, 365, 580
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 555
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Stochov - Praha, Zličín

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 305, 365, 386
 • 24.8.2019

  220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • tato již fiktivní linka (pravidelný provoz zrušen od 29.6.2019 v souvislosit s integrací Příbramska) je zrušena
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkami PID 590, 627
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • zastávka Třtice, u rybníka přejmenována na Třtice
 • zastávka Třtice, na hrázi přejmenována na Třtice, Bucký rybník
 • zastávka Řevničov, Bucek přejmenována na Řevničov, K Buckému rybníku
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkou PID 628
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkou PID 628
 • 220 047 (A47) Kladno - Mělník - Mladá Boleslav

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel.zast.

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkami PID 388, 609
 • 226 002 MHD Slaný linka 2: Sídliště ČKD - Na háji

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkou PID 592
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • linka je v souvislosti s integrací Slánska zrušena a nahrazena linkami PID 586, 628
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Lán
 • zastávka Řevničov, Bucek přejmenována na Řevničov, K Buckému rybníku
 • zřízeny nepoužívané zastávky Řevničov, rozc. k žel.st. - Třtice, U školy - Třtice, Bucký rybník
 • zastávka Třtice, u rybníka přejmenována na Třtice
 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • zastávka Rynholec, Důl ČSA přejmenována na Rynholec, Závod
 • 29.6.2019

  220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • 3 spoje v PD odpoledne nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 9.6.2019

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • většina spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • tato fiktivní linka nově nejede i po zbytek platnosti JŘ (původně omezení jen do 8.6.)
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • 1 pár spojů v PD ráno nově nejede o letních prázdninách
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časové posuny části spojů v PD ráno z Kladna
 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • část spojů v PD ráno a dopoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • část spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časový posun 1. spoje v SONE z Kačice
 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letnch prázdninách
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • jediný spoj nově nejede o letních prázdninách
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • tato fiktivní linka nově nejede i po zbytek platnosti JŘ (původně omezení jen do 8.6.)
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • tato fiktivní linka nově nejede i po zbytek platnosti JŘ (původně omezení jen do 8.6.)
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • odpolední pár spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 7.1.2019

  220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • zkrácení jízdní doby obousměrně
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • zkrácení jízdní doby obousměrně
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • zkrácení jízdní doby obousměrně, časové posuny spojů
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • zrušeny 2 posilové (zdvojené) spoje v PD odpoledne z Kladna
 • časový posun posledního spoje v PD z Kladna
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časové posuny vybraných spojů z Kladna
 • zkrácení jízdní doby obousměrně
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • zkrácení jízdní doby jediného spoje
 • 9.12.2018

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • zkrácení jízdních dob obousměrně
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • zavedení sobotního provozu: 1 spoj z Kladna v 7:45 a zpět z Příbrami ve 12:15
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • časové posuny části spojů
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • nový spoj v PD z Kladna, aut.nádr. ve 13:25 do Zbečna a zpět ve 14:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • výrazné rozšíření provozu:
 • nové spoje v PD z Kladna v 6:30, 10:00, 16:40, 17:40 a zpět z Mšece v 6:36, 7:36, 11:36, 16:40
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 6:29 a zpět z Nové Vsi v 6:55
 • 2.9.2018

  220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 032 (A32) Chyňava - Praha

 • nový spoj v PD z Hradčanské v 10:15 do Unhoště a zpět ve 12:15 do Prahy
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • nový spoj v PD z Kladna ve 13:15 do Unhoště
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • nový spoj v PD z Kladna v 10:45 do Bratronic a zpět v 11:25 do Kladna
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • nový zrychlený spoj v PD ze Stochova v 5:45 do Prahy a zpět z Hradčanské v 16:55 (nejede přes Hostivice až Braškov)
 • nové spoje v PD z Prahy, Hradčanské v 7:20, 13:05 do N. Strašecí a zpět z N. Strašecí v 8:45, 14:25 do Prahy
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy prodloužen o úsek Unhošť, nám. - N. Strašecí, Palackého
 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 10:10 do Prahy
 • nový spoj v PD ze Zličína v 11:45 do Unhoště
 • 10.6.2018

  210 072 (C72) Beroun - Chyňava

 • zrušena nepoužívaná zastávka Beroun, Lidická
 • část spojů nově nejede o letních ani podzimních prázdninách
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • linka i nadále není v provozu (původně platilo omezení jen do 30.6.)
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • linka nově nejede také o letních a podzimních prázdninách
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časové posuny vybraných spojů v PD podvečer z Kladna
 • 1 spoj v PD podvečer z Kladna nejede ani nadále (původně neměl jet jen do 30.6.)
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • nový spoj v PD z Kladna v 10:45 do Berouna
 • 1 spoj v PD podvečer z Kladna je prodloužen o úsek Železná > Beroun
 • nový poslední spoj v PD z Berouna v 19:30 do Kladna
 • zrušena nepoužívaná zastávka Beroun, Lidická
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • linka nově nejede také o letních a podzimních prázdninách
 • 220 032 (A32) Chyňava - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • nový spoj v PD z Kladna v 7:55 a zpět z Unhoště v 8:35
 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • nový spoj v PD z Kladna v 7:45 do Bratronic a zpět v 8:25
 • nový spoj v PD z Kladna v 11:10 do Družce a zpět v 11:35
 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • časové posuny vybraných spojů ve směru Kladno
 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • nový spoj v SONE z Kladna v 7:45 do N. Strašecí a zpět v 8:30
 • nový spoj v PD z Kladna v 10:25 do N. Strašecí a zpět v 11:15
 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • nový školní spoj v PD z Kladna v 9:30 a zpět z Mšece v 10:35
 • linka nově nejede také o letních a podzimních prázdninách
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • linka i nadále není v provozu (původně platilo omezení jen do 30.6.)
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • linka i nadále není v provozu (původně platilo omezení jen do 30.6.)
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 7:45 a zpět z Mšece v 8:15
 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou o letních a podzimních prázdninách
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • linka nově nejede o letních prázdninách
 • 4.3.2018

  220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Zbečna
 • 226 002 MHD Slaný linka 2: Sídliště ČKD - Na háji

 • časový posun jediného školního spoje
 • 10.12.2017

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • 1 spoj v PD ráno z Berouna jede nově přes Malé Přílepy
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • zkrácení jízdní doby posledního spoje z Rakovníka do N. Strašecí o 13 minut
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • zastavení provozu linky: jediný dosavadní pár spojů v SONE Mělník - Mladá Boleslav nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (nahrazen linkou PID 467)
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • zastavení provozu linky: jediný dosavadní pár spojů v PD Velvary - Kralupy nad Vltavou nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Hradčanské
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE odpoledne z N. Strašecí
 • 26.8.2017

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • 1 spoj v PD ráno z Chyňavy nově nejede ze zast. U Jonášů, ale ze zast. Škola
 • 220 012 (A12) Kladno, Náměstí Svobody - Slaný

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 612, 622
 • 220 022 (A22) Kladno - Středokluky - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 322
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 323
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 324
 • 220 025 (A25) Kladno - Terminál 3 - Praha, Zličín

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 300, 322, 324
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 626
 • 220 028 (A28) Unhošť - Pavlov - Středokluky

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 322
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • 1 spoj v PD podvečer z Kladna prodloužen o úsek Chyňava - Železná
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • nový spoj v SONE z Kladna ve 13:25 do Zbečna a zpět ze Zbečna v 8:30, 14:30
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z Lán prodloužen a jede již z Nového Strašecí
 • zrušeny spoje v SO ze Slaného v 9:00 a 11:30 do Smečna a zpět v 8:45, 11:10 (nahrazeno linkou PID č. 617)
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • sjednocení tras ranního spoje z Rakovníka ve dnech školy a mimo dny školy
 • nový spoj v PD z Rakovníka v 10:45 do Kladna
 • nový spoj v PD z Rakovníka v 16:50 do Nového Strašecí
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • nové spoje v PD z Kladna v 8:30, 15:45 do Rakovníka
 • 2 spoje v PD ráno z Řevničova prodlouženy a jedou již z N. Strašecí
 • 1 spoj v PD odpoledne z Vinařic prodloužen o úsek Řevničov - Kladno
 • 1 spoj v PD odpoledne z Vinařic prodloužen o úsek Řevničov - Nové Strašecí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • zrušen spoj v PD z Kladna v 15:45 do N. Strašecí a zpět v 16:30
 • 1 spoj v PD odpoledne z N. Strašecí prodloužen o úsek Kladno, Aut.nádr. - Kladno, Újezd
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • jediný spoj jede nově také přes Čelechovice a Honice
 • 220 045 (A45) Libušín, Důl Kladno - Smečno

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 607, 617
 • 220 047 (A47) (Kladno -) Mělník - Mladá Boleslav

 • na lince je zrušen jediný pár spojů v PD Kladno - Mělník a nahrazen novou linkou PID č. 617
 • nedělní pár spojů Kladno - Mladá Boleslav zkrácen do trasy Mělník - Mladá Boleslav a nově jede i v SO, ve zrušeném úseku nahrazen novou linkou PID č. 617
 • 220 048 (A48) Kladno - Velvary

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 621, 623
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 620
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • na lince je obnoven provoz jediného páru spojů v PD dopoledne (dosud tento pár spojů nejel po celou dobu platnosti JŘ)
 • 220 052 (A52) Kladno - Okoř (- Středokluky)

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 624
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 322, 350
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 300, 399
 • 220 056 (A56) Kladno - Buštěhrad - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 300
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 399
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 601
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 602
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 603
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 604
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 605
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 606
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 602, 607
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: OAZA - Slaný, Arbesova

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 609
 • 225 010 MHD Kladno linka 10: Tržnice - Zádušní

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 610
 • 225 011 MHD Kladno linka 11: Okrsek 0 - Průmyslová

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 611
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Sokolovna

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 613
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 614
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 616
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 617
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • časový posun posledního spoje ze Zbečna
 • 11.6.2017

  220 032 (A32) Chyňava - Praha

 • nový prázdninový spoj v PD z Hradčanské v 16:30 do Malých Kyšic
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vinařic
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • záměna pořadí části zastávek při zajíždění do Stochova
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • nový spoj v PD z Kladna v 8:30 a zpět z Mšece v 9:35 (jede až od září)
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • nový spoj v PD z Kladna v 6:25 a zpět z Mělníka v 8:40 (jede až od července)
 • prodloužení jízdní doby dosavadního páru spojů v NE
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z N. Strašecí
 • 1.4.2017

  225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • 1 spoj v PD ráno z U Hvězdy do Masokombinátu jede nově také v SONE
 • 5.3.2017

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody -- Slaný

 • časové posuny části spojů
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časové posuny vybraných spojů ve směru Beroun
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • časový posun 1 spoje celotýdenně večer z Kladna
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • 1 spoj v PD ráno do Kladna nově jede jen o letních prázdninách (převeden na linku A42)
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 pár spojů jede nově také přes Stochov, U křížku
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • nový školní spoj v PD ze Stochova v 8:10 do Kladna (převeden z linky A40)
 • 5.2.2017

  220 032 (A32) Chyňava - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy a 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Malé Kyšice, rozc. - Chyňava, sídl.
 • 22.1.2017

  220 023 (A23) Koleč - Praha

 • 3 spoje v PD jednou nově také o školních prázdninách
 • 1.1.2017

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Okrsku 0
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • nový spoj v PD z Nám. Svobody v 8:35 a zpět z Hnidousů v 9:10
 • časové posuny části spojů v PD ráno
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Smečna
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Sokolovna

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Dubské
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Nádraží
 • 11.12.2016

  220 012 (A12) Kladno - Slaný

 • pro 1 školní spoj v PD ráno do Slaného zřízeny zastávky Slaný, nemocnice - Slaný, Na Háji
 • zpáteční školní spoj zkrácen o zastávku Palackého
 • poslední spoj v PD večer do Slaného prodloužen do zastávky Palackého
 • časové posuny části spojů
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE večer z Prahy
 • poslední spoj z Prahy jede nově také přes Hřebeč
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • časový posun 1 spoje odpoledne z Prahy
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny části spojů
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Chyňava, sídliště až Unhošť, Dědkův mlýn, u mostu
 • nový spoj v PD z Hradčanské v 9:25 a zpět z Unhoště ve 14:30 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • nové spoje v SO ze Smečna v 8:45, 11:10 a zpět ze Slaného v 9:00, 11:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna jede nově přes Srby a nejede přes Háje
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • zrušen jediný pár spojů v SONE z Kladna ve 13:25 a ze Stchova ve 14:20
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Kladna
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • nový školní spoj v PD ze Stochova ve 12:47
 • časové posuny části spojů
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • 1 pár spojů v PD ráno zkrácen o úsek Nová Ves - Drnek
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 052 (A51) Kladno - Okoř (- Středokluky)

 • nový školní spoj v PD Buštěhrad, Bouchalka, křiž (6:51) > Zájezd
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 7:10 do Kladna, aut.nádr. (převeden na linku A56)
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 7:05 (převeden z linky A55)
 • časové posuny části spojů, zejména o víkendu
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • zrušena nepoužívaná zastávka Nám. J. Masaryka
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • nové spoje v PD z Okrsku 0 v 7:46, 12:05, 14:22, 15:28, 18:16, 19:36, 22:10
 • nové spoje v PD z Aquaparku v 9:22, 12:00, 14:45, 18:55, 20:41
 • zrušen spoj v PD z Aquaparku v 16:54
 • časové posuny části spojů v PD
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časové posuny části spojů v PD
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • časový posun 1. spoje z Kladna
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • časový posun ranního spoje do Mšece
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • nový spoj v PD z Bělče v 16:25 do Prahy
 • 310 082 (B82) (Řevničov -) Nové Strašecí - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Stochova v 17:05 do Prahy
 • zrušeny 4 nepoužívané zastávky
 • časové posuny vybraných spojů
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • poslední spoj v PD z Prahy zkrácen o úsek Stochov > Nové Strašecí
 • 28.10.2016

  225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • nový spoj v SONE z Hnidous ve 14:23 a zpět z Nám. Svobody v 15:00
 • 16.10.2016

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Kladna
 • 19.9.2016

  225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Sokolovny, tento spoj je také prodloužen o úsek Nám. Svobody > U kostela
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Dřetovic
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno z Okrsku 0
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • vybrané víkendové spoje ze Smečna nově nejedou přes Central
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.9.2016

  220 055 Kladno - Praha

 • obnoven provoz 1 spoje v PD ráno do Prahy a 1 spoje v PD odpoledne do Prahy
 • jediný ranní spoj z Prahy zkrácen o úsek Nám. Svobody > Energie
 • 220 056 Kladno - Buštěhrad - Praha

 • časový posun 1. spoje v PD z Prahy
 • 220 057 Kladno - Praha

 • obnoven provoz 3 spojů v PD ráno do Prahy
 • obnoven provoz 2 spojů v PD ráno a 3 spojů v PD odpoledne z Prahy
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nové spoje v PD z Okrsku 0 ve 14:40, 16:03, 16:18, 16:26 na Nám. Svobody a zpět v 15:43, 16:35
 • nový spoj v PD z Rozdělova v 19:45 do Okrsku 0
 • nový spoj v SONE z Okrsku 0 v 16:03 na Nám. Svobody
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • nový poslední spoj v PD z Nám. Svobody ve 21:20 a zpět z Hnidous ve 22:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • nové spoje v PD z Oazy v 7:24, 19:07 a zpět z V. Lanny v 6:30, 7:56, 18:12, 19:05, 19:35
 • zrušen spoj v PD z V. Lanny v 17:26
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • nový spoj v PD z Nám. Svobody v 8:35 do Dvorské a zpět v 9:00
 • 2 spoje v PD odpoledne ze zast. U zvonečku zkráceny a jedou až z Nám. Svobody
 • zrušen spoj v PD z Nám. Svobody v 18:05 a zpět ze Dvorské v 18:30
 • časové posuny části spojů
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • nové spoje v PD z Okrsku 0 v 9:00, 15:28, 18:42, 19:14, 22:10
 • nové spoje v PD z Aquaparku v 9:22, 14:45, 20:41
 • časové posuny většiny spojů v PD
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • nový spoj v PD z Oazy v 5:48
 • zkrácení intervalu v PD cca mezi 13:00 a 15:00 z 12 a 10 minut
 • nové spoje v PD z Oazy v 17:48, 18:58, 19:33 a zpět z Energie v 18:30, 18:55, 19:30, 20:30
 • časové posuny části spojů v PD
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 1. spoj v PD z Nám. Svobody prodloužen a jede již z Aut.nádr.
 • 2 spoj v PD z Libušína prodlouženy a jedou již ze Smečna
 • zrušeny spoje v PD z Libušína v 5:30, 13:50, 16:35
 • nový spoj v PD z Libušína v 7:22
 • zrušen spoj v PD z Aut.nádr. v 10:57 do Libušína
 • zrušen spoj v PD z Aut.nádr. v 16:32 do Smečna
 • přes Libušín, učiliště jede nově více spojů
 • časové posuny části spojů
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: OAZA - Slaný, Arbesova

 • změna konečné zastávky:
 • zrušena zastávka Kladno, Okrsek 4
 • zřízena zastávka Kladno, OAZA
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • zrušen školní spoj v PD z Aut.nádr. v 7:05 do Libušína
 • zrušen spoj v PD z Nádraží ve 13:30
 • 28.8.2016

  220 022 (A22) Kladno - Středokluky - Praha

 • nový spoj v PD z Kladna ve 14:35 a zpět z Prahy v 15:50
 • zrušeny 3 páry spojů v SONE odpolednde a večer z Kladna
 • časové posuny odpoledních a večerních spojů
 • poslední spoj celotýdenně z Kladna, aut.nádr. jede nově až z Gymnasia
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • zrušen spoj v SONE z Kladna ve 12:40 a zpět ze Zlčína ve 14:10
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, K Letišti

 • zrušen spoj v PD z Terminálu 3 v 15:59 a zpět z Kladna v 16:25
 • zrušen poslední spoj v PD z Prahy, K Letišti v 18:10 do Kladna
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Kladna
 • 220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • zrušen poslední školní spoj v PD z Unhoště v 17:03 a zpět z Pavlova v 17:15
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • zrušen spoj v PD z Unhoště ve 14:15 do Prahy
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • nový školní spoj v PD z Řevničova v 16:30 do Vinařic a zpět v 17:02
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna jede ve dnech školy nově přes Srby a nejede přes Háje
 • časový posun posledního spoje v PD z Nového Strašecí
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • zrušen jediný víkendový spoj z Kladna ve 13:25 a zpět ze Stochova ve 14:20
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer do Kačice
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Kačice nově nejede přes Stochov, nám.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 044 (A44) Kldno - Stochov

 • zrušeny školní spoje v PD z Kladna v 10:20 a zpět ze Stochova ve 12:55
 • 220 045 (A45) Libušín - Smečno

 • zrušen školní spoj v PD z Libušína v 8:05 a zpět z Třebichovic I. v 8:20
 • zrušen školní spoj v PD z Libušna v 11:20 a zpět ze Smečna v 11:40
 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 220 048 (A48) Kladno - Velvary

 • zastaven provoz spoje v PD z Kladna v 16:00 a zpět ze Želenic v 16:20
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun 1 páru spojů v PD večer
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha, Terminál 3

 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 14:40 do Terminálu 3
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Terminálu 3
 • 220 055 Kladno - Praha

 • výrazné omezení provozu:
 • zrušeno 20 spojů v PD s pozastaveným provozem již od 29.3. do 18.9.
 • zrušeno 7 spojů v PD ve směru Praha a 11 spojů v PD ve směru Kladno
 • zrušen provoz v SONE (9 spojů)
 • zachován pouze 1 spoj v PD ráno a 6 spojů v PD odpoledne
 • 220 056 Kladno - Buštěhrad - Praha

 • výrazné omezení provozu:
 • zrušeno 6 spojů v PD s pozastaveným provozem již od 29.3. do 18.9.
 • zrušeno 14 spojů v PD ve směru Praha a 8 spojů v PD ve směru Kladno
 • zrušeno 17 spojů v SONE ve směru Praha a 16 spojů v SONE ve směru Kladno (prodloužení intervalu ze 30 na 60 minut)
 • 220 057 Kladno - Praha

 • výrazné omezení provozu:
 • zrušeno 9 spojů v PD s pozastaveným provozem již od 29.3. do 18.9.
 • zrušeno 6 párů spojů v PD
 • zachované odpolední spoje z Energie zkráceny a jedou až z Gymnasia
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE dopoledne z Křivoklátu
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • zrušeny 4 nevyužívané zastávky mezi Řevničovem a Novým Strašecím
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.7.2016

  220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • obousměrně zřízena zastávka Jeneč, Komerční zóna
 • oproti původnímu trvalému (nevýlukovému) jízdnímu řádu zřízena také zastávka Hostouň, U hřiště
 • oproti původnímu trvalému (nevýlukovému) jízdnímu řádu zavedeny 3 nové školní spoje (které již však byly provozovány v dosavadním výlukovém JŘ od 28.2.2016)
 • 12.6.2016

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • úprava jízních dob
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • vybrané spoje jedou nově i o letních prázdninách
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • 1 prázdninový pár spojů v PD ráno Kladno - Červený Újezd nově nejede
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Rudné
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časové posuny části spojů
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • 1 prázdninový pár spojů v PD odpoledne Kladno - Beroun nově nejede
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • 1 spoj v PD odpoledne nově jede i o letních prázdninách
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • 1 pár spojů v PD ráno nově jede i o letních prázdninách
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • 1 pár spojů v PD ráno jede nově i o letních prázdninách
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kačice
 • 1 pár spojů v PD ráno jede nově i o letních prázdninách
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • 1 pár spojů, který nejel do 11.6., nově nejede ani nadále
 • 220 048 (A48) Kladno - Velvary

 • 1 pár spojů, který nejel do 11.6., nově nejede ani nadále
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Třebusic
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • poslední spoj v PD z Kladna nově jede i o letních prázdninách, ale jen do Třebusic
 • 1 pár spojů v PD ráno nově jede i o letních prázdninách
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • jediný pár spojů, který nejel do 11.6., nově nejede ani nadále
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Kladna jede nově i o letních prázdninách
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • vybrané spoje v PD nově jedou / nejedou o letních prázdninách
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • 3 páry spojů v PD nově jedou i o letních prázdninách
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • 1 pár spojů v PD nově jede i o letních prázdninách
 • 29.3.2016

  220 055 (A55) Kladno - Praha

 • 11 spojů v PD do Prahy a 9 spojů v PD z Prahy nově nejede do 18.9.2016
 • 1 spoj v PD podvečer z Nám. Svobody prodloužen a jede již z Energie
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 056 Kladno - Praha

 • 2 spoje v PD do Prahy a 4 spoje v PD z Prahy nově nejedou do 18.9.2016
 • nový spoj v PD z Buštěhradu, U Kahance v 7:20 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 220 057 Kladno - Praha

 • 3 spoje v PD do Prahy a 6 spojů v PD z Prahy nově nejede do 18.9.2016
 • nový spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 8:20 do Kladna, Nám. Svobody
 • časové posuny části spojů
 • 28.2.2016

  220 012 (A12) Kladno, Náměstí Svobody - Slaný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zvoleněvsi
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Terminálu 3
 • 220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Pavlova
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Unhoště
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • nové spoje v SO 8:45, 11:10 do Slaného a zpět v 9:00, 11:30 (převedeny z linky A47)
 • zrušen poslední spoj v PD z N. Strašecí v 16:45 a zpět ze Slaného v 17:45 do Lán
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • nový spoj v PD ze Stochova ve 12:47 do Kladna
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • zrušeny 2 páry dopoledních spojů v SO Smečno - Slaný (převedeny na linku A36)
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zájezdu
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • spoj v PD z Kladna v 17:15, který měl jet až od června, je nově již v provozu
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • poslední spoj v PD z Kladna v 17:25, který měl jet až od června, je nově již v provozu
 • 226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel. zast.

 • časvý posun 1 spoje v PD večer od stadionu
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z N. Strašecí
 • 310 083 (B83) Zbečno - Újezd nad Zbečnem

 • časový posun posledního páru spojů
 • 22.2.2016

  225 016 (MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • nový posilový spoj v PD U Hvězdy (5:07) > Masokombinát
 • 25.1.2016

  220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • nové školní spoje v PD z Unhoště v 7:35, 17:03 do Pavlova a zpět z Pavlova v 17:15
 • 1.1.2016

  226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel.zast.

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Stadionu
 • 13.12.2015

  121 301 Praha - Chyňava

 • obouměrně zřízeny zastávky Chyňava, U Jonášů - Libečov, náves
 • 210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • zřízeny zastávky Beroun, U černého koně - Beroun, Plzeňka - Beroun, autobusové nádraží
 • zrušena zastávka Beroun, aut.st.
 • pro 1 spoj v PD ráno do Berouna zřízena zastávka Beroun, Školní náměstí
 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Berouna zřízena zastávka Beroun, Brožíkova
 • zřízena nepoužívaná zastávka Beroun, Lidická
 • zrušeny spoje v PD z Berouna v 6:40, 9:10 do Chyňavy (převedeny na linku A30)
 • zrušen školní spoj v PD z Chyňavy v 12:00
 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o školních prázdninách
 • časové posuny části spojů
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • obousměrně zrušena zastávka Slaný, odb. Drnov
 • 1 spoj v PD odpoledne ze Slaného, aut.nádr. jede nově již z Palackého
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Podlešína
 • 220 022 (A22) Kladno - Středokluky - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně podvečer z Kladna
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3 - Praha, Zličín

 • časový posun posledního spoje v PD z Prahy
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • zrušen spoj v PD z Kladna, Újezdu v 6:35
 • zrušeny spoje v PD z Kladna, aut.nádr. v 9:15, 11:15 a zpět z Unhoště v 9:55
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna, aut.nádr. prodloužen a jede již z Újezdu
 • časové posuny části spojů
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • zřízeny zastávky Beroun, U černého koně - Beroun, Plzeňka - Beroun, autobusové nádraží
 • zrušena zastávka Beroun, aut.st.
 • pro 1 spoj v PD ráno do Berouna zřízena zastávka Beroun, Školní náměstí
 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Berouna zřízena zastávka Beroun, Brožíkova
 • pro 1 spoj v PD ráno do Berouna zřízena zastávka Chyňava, Malé Přílepy
 • zřízena nepoužívaná zastávka Beroun, Lidická
 • nový spoj v PD z Kladna v 5:30 a zpět z Berouna v 9:13 (převod z linky C72)
 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, Újezdu zkrácen a jede až z Aut.nádr.
 • 1 spoj v PD ráno z Chyňavy, U Jonášů prodloužen a jede již z Berouna (částečně převeden z linky C72)
 • časové posuny části spojů
 • 220 031 (A31) Kladno - Beroun - Příbram

 • zrušena zastávka Beroun, aut.st.
 • pro spoje ukončené v Berouně zřízena zastávka Beroun, aut.nádr.
 • drobné časové posuny spojů
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • 1 spoj v SONE večer z Prahy jede nově pouze v letní sezoně a je zkrácen o úsek Unhošť - Malé Kyšice
 • časové posuny části víkendových spojů
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • 1 spoj v PD ráno do Kladna zkrácen o úsek Aut.nádr. - Újezd
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • zrušen spoj v PD z Doksů v 7:25 do Kladna
 • 1 spoj v PD ráno z Družce, nám. prodloužen a jede již z Družce, u rybníka
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna prodloužen o úsek Velká Dobrá, u školy - Družec, u rybníka a nejede přes Doksy
 • nový zrychlený spoj v PD Družec, u rybníka (14:37) > Kladno, aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno - Křivoklát

 • 1 spoj v PD ráno z Bělče prodloužen o úsek Kamenné Žehrovice, Háje > Kladno Nám. Svobody
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • zrušen poslední spoj v PD z N. Strašecí v 16:45 a zpět ze Slaného v 17:45 do Lán
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 5:20 do Kladna (převeden z linky A39)
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • 1 spoj v PD ráno z N. Strašecí zkrácen a jede až z Řevničova
 • 1 spoj v PD ráno z Vinařic prodloužen o úsek N. Strašecí, Palackého > Kladno, aut.nádr. (převeden z linky A39)
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna nově nejede ve dnech školy přes Srby a jede přes Kamenné Žehrovice
 • zrušen spoj v PD z Lán v 5:31 do Kladna (převeden na linku A37)
 • zrušen spoj v PD z N. Strašecí v 7:45 do Kladna (převeden na linku A38)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • zrušen školní spoj v PD ze Stochova v 6:35
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • nový prázdninový spoj v PD z Kačic v 5:55
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 045 (A45) Libušín - Smečno

 • 1 pár spojů v PD ráno Libušín - Smečno zkrácen o Třebichovic I.
 • 1 pár spojů v PD dopoledne Libušín - Třebichovice I. prodloužen do Smečna a pro tento pár spojů zřízeny zastávky Třebichovice, u hřbitova - Hrdlív - Slaný, Těhul
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • zrušen spoj v SONE z Kladna ve 12:45 do Třebusic a zpět v 13:25
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zájezdu
 • 220 054 (A54) Makotřasy - Hřebeč

 • fiktivní linka je zrušena
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy jede nově přes Gymnasium a nejede přes Zmní stadion
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nový posilový spoj v PD Nám. Svobody (7:26) > Okrsek 0
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno přes Libušín, učiliště
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • fiktivní linka je zrušena
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Dubí

 • zrušena nevyužívaná zastávka Kladno, Na Vysokém
 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Pod zámkem
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • 1 pár spojů v PD ráno již nejede k Masokombinátu, ale do/z Velkého Přítočna
 • 226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel. zast.

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Stadionu
 • 310 081 (B81) Roztoky - Křivoklát - Praha

 • 1 spoj v SONE ráno z Prahy je v letní sezoně zkrácen o úsek Křivoklát - Roztoky
 • nové sezonní spoje v SONE Křivoklát (10:05, 18:05) > Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské v 16:30
 • nový sezonní spoj v PD z Hradčanské v 11:30 do Roztok
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Lán časově posunut a prodloužen - jede již z N. Strašecí
 • zřízeny nepoužívané zastávky Řevničov, rozc. k žel.st. - Třtice, Na hrázi - Třtice, u školy - Mšecké Žehrovice, rozc. Třtice
 • časové posuny vybraných spojů
 • 310 083 (B83) Zbečno - Zbečno, Újezd nad Zbečnem

 • nová linka v trase: Zbečno, žel.st - Zbečno, Újezd nad Zbečnem
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PD ve dnech školy cca od 6:00 do 17:00
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • poslední spoj v PD z Prahy prodloužen o úsek Stochov - Nové Strašecí
 • 1.10.2015

  220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD z Energie v 10:50
 • časové posuny vybraných spojů
 • 14.9.2015

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • zrušení garance u všech garantovaných nízkopodlažních spojů
 • 1.9.2015

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nový spoj v PD z Okrsku 0 v 7:14 na Nám. Svobody
 • zrušen spoj v PD z Okrsku 0 v 9:30 a zpět z Rozdělova v 10:00
 • 1 spoj v PD odpoledne z Okrsku 0 a 2 spoje v PD odpoledne z Rozdělova zkráceny o úsek Nám. Svobody - Rozdělov
 • nový spoj v PD z Okrsku 0 v 18:45
 • časové posuny části spojů v PD
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • zkrácení intervalu v PD dopoledne a v PD odpoledne cca od 15:30 do 18:30 z 15 na 12 minut
 • zrušen spoj v PD z V. Lanny ve 20:00
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • zkrácení intervalu v PD dopoledne a v PD odpoledne cca od 15:30 do 18:00 z 15 na 12 minut
 • zrušen spoj v PD z V. Lanny ve 20:00
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • na lince je pozastaven provoz (1 pár spojů v PD ráno)
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • zrušeny školní spoje v PD z Okrsku 4 v 6:25, 6:55, 12:30, 14:00, 14:35, 17:35 a zpět z Vinařic v 6:15, 13:20, ze Slaného v 8:20, 16:15
 • zrušeny spoje v PD z Újezdu ve 14:20, 15:15 (převedeny na linky 11 a 13)
 • 1 spoj v PD odpoledne ze Slaného zkrácen o úsek Arbesova - Aut.nádr.
 • nový spoj v PD z Okrsku 4 ve 21:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 011 MHD Kladno linka 11: Okrsek 0 - Průmyslová

 • nový spoj v PD z Průmyslové ve 14:20 (převeden z linky 9)
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Na Vysokém

 • nový spoj v PD z Újezdu v 15:20 na Oazu (převeden z linky 9)
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Dříně
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • časový posun posledního spoje v PD z V. Přítočna
 • 30.8.2015

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • nový školní spoj v PD Dřetovice (5:20) > K Letišti a zpět v 5:45 do Kolče
 • poslední spoj v PD z Prahy prodloužen o úsek Stehelčeves > Dřetovice
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny části spojů
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • zrušen školní spoj v PD z Kladna v 7:40 a zpět z Mšece v 8:45
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 048 (A48) Kladno - Želenice - Velvary

 • obousměrně zřízena zastávka Želenice
 • nové školní spoje v PD z Kladna v 8:10, 10:00 a 16:00 do Železnic a zpět v 8:40, 10:45 a 16:30
 • pro nové spoje ve směru Želenice zřízena zastávka Brandýsek, škola
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • zrušen školní spoj v PD z Kladna v 8:10 do Cvrčovic a zpět v 9:05 (převeden na linku A48)
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • 1 školní spoj v PD ráno ze Zájezdu nově nejede přes Libochovičky
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Kladna v 11:20 zpět z Nádr. Veleslavín ve 12:15 (převeden na linku A57)
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna, Energie je zkrácen a jede až z Aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 057 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy zkrácen v Kladně o úsek Nám. Svobody > Energie
 • nový spoj v PD z Energie v 11:20 zpět z Nádr. Veleslavín ve 12:15 (převeden z linky A55)
 • časové posuny části spojů
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD ze Zličína v 9:45 do Unhoště
 • 1.7.2015

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časové posuny vybraných spojů
 • 14.6.2015

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Kladna v 16:05 a zpět z Nádr. Veleslavín v 16:33
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne do Prahy
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE večer z Prahy
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • časové pouny vybraných spojů
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • zrušen 1 pár prázdninových spojů v PD ráno
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z N. Strašecí
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna, aut.nádr. prodloužen jede již z Energie
 • časové posuny části spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy prodluožen o úsek Kladno, Nám. Svobody > Energie
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Stochova
 • 4.5.2015

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • všechny spoje z Prahy jedou nově přes zastávku Lidice
 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, Gymnazium jede nově již ze zastávky U kostela
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Energie v 4:30, 4:55, 5:15 a zpět z Nádr. Veleslavín v 5:25, 5:50, 6:10
 • zrušen spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 16:50 do Kladna, Aut.nádr.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • zrušeny spoje v SONE z Nádr. Veleslavín ve 13:15, 17:45
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, Gymnazium jede nově již z Energie
 • 1 spoj v PD ráno z Energie jede nově až z U Kauflandu
 • nový spoj v PD z Nádr. Veleslavín v 16:20
 • časové posuny části spojů
 • 7.4.2015

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • zrušeny nepoužívané zastávky Kladno, Újezd a Kladno, Poldi
 • všechny spoje nově jedou přes Lidice, ObÚ a nejedou přes zast. Lidice
 • pro všechny spoje zřízena obousměrně zastávka Běloky
 • zastávka Tuchoměřice, rozc. je nově na znamení
 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy jede nově přes Buštěhrad
 • časové posuny většiny spojů
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • 1 pár spojů v PD ve dnech školy prodloužen v Praze o úsek K Letišti - Nádraží Veleslavín
 • 220 032 (A32) (Unhošť -) Malé Kyšice - Praha

 • nový spoj v SONE z Hradčanské v 19:25 do M. Kyšic
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice - Praha

 • pro všechny spoje zřízeny zastávky Tuchoměřice, zámek - Tuchoměřice, U Hřiště - Tuchoměřice, Obecní úřad - Tuchoměřice, Kněžívka
 • zrušena zastávka Tuchoměřice, kult. dům
 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Tuchoměřice - Praha, Terminál 3
 • časové posuny části spojů
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • pro část spojů zřízena zastávka Kladno, žel.zast. město
 • v zastávce Praha, Dědina nově zastavují všechny spoje
 • zavedení dopoledního provozu v PD:
 • nové spoje v PD z Energie v 7:15, 8:25, 11:20, 12:20 zpět z Nádr. Veleslavín v 5:50, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:10, 14:45
 • nové spoje v PD z Aut.nádr. v 9:25, 10:25 a zpět z Nádr. Veleslavín v 16:50
 • část nových spojů je převedena z linky A56
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:45 do Kladna, Aut.nádr.
 • zrušen 1 spoje v SONE večer z Prahy
 • část ranních spojů z Prahy prodloužena v Kladně do zast. Energie
 • časové posuny většiny spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • v zastávce Praha, Dědina nově zastavují všechny spoje
 • nové spoje v PD z Kladna, Aut.nádr. v 5:10, 8:50, 21:40 a zpět z Nádr. Veleslavín v 6:00, 6:30
 • zrušeny spoje v PD z Kladna, Aut.nádr. v 10:15, 12:10, 13:10 a zpět z Nádr. Veleslavín v 11:10, 13:10 (převedeny na linku A55)
 • nové spoje v SONE z Nádr. Veleslavín v 7:45, 12:15, 17:45, 20:15
 • nový poslední spoj v SONE z Kladna ve 22:15
 • časové posuny většiny spojů
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • pro část spojů zřízena zastávka Kladno, žel.zast. město
 • výrazné rozšíření provozu v PD:
 • namísto 2 párů spojů je nově vedeno 11 spojů ve špičkách PD do Prahy a 12 spojů ve špičkách PD z Prahy (naprostá většina spojů v celé trase Kladno, Energie - Praha, Nádr. Veleslavín)
 • 1.4.2015

  226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel. zast.

 • pro část spojů zřízena obousměrně zastávka Slaný, Nejtkova
 • časové posuny části spojů
 • 21.3.2015

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Nám. Svobody - Hnidousy

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • drobné časové posuny a úprava jízdních dob vybraných spojů
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • drobné časové posuny a úprava jízdních dob vybraných spojů
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • drobné časové posuny a úprava jízdních dob vybraných spojů
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Nám. Svobody - Ostrovec

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 010 MHD Kladno linka 10: Tržnice - Zádušní

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Na Vysokém

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Central
 • 29.3.2015

  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY

  260 230 Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Mn. Hradiště
 • 260 240 Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav, Škoda PC

 • časové posuny všech spojů z Ml. Boleslavi
 • 1.3.2015

  220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • časový posun části spojů
 • 220 048 (A48) Kladno - Velvary

 • nový školní spoj v PD z Třebusic v 7:00 do Kladna (převeden z linky A50)
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • zrušen školní spoj v PD ze Cvrčovic v 7:00 do Kladna (převeden na linku A48)
 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 14.12.2014

  220 023 (A23) Koleč - Praha

 • 1 pár spojů v SONE prodloužen o úsek K letišti - Dejvická
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Jeneč, Lidická - Jeneč, Vysílací středisko
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • obousměrně zřízena zastávka Králův Dvůr, Levín, Levínský Vršek
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • časový posun vybraného spoje
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • omezení provozu v úseku Zbečno - Křivoklát: dopolední pár spojů v SONE jede v tomto úseku až od dubna, odpolední pár spojů v SONE jede v tomto úseku jen v NE
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno do Slaného zkrácen o zastávku Šultysova
 • poslední 2 páry spojů v PD nově nejedou přes Přelíc a Ledce
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • zrušen spoj v PD z N. Strašecí ve 4:55 do Kladna (převeden na linku A39)
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 6:24 do Vinařic a zpět v 7:05
 • poslední spoj do Kladna jede nově přes zast. Kladno, Rakovnická
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • nový spoj v PD z N. Strašcí ve 4:50 do Kladna (převeden z linky A37)
 • pro nový spoj zřízeny zastávky Stochov, nám. - Kladno, Poldi - Kladno, Újezd
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • zrušen spoj v PD ze Stochova v 5:10 a zpět z Kladna v 5:55
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časové posuny části spojů
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha

 • časový posun odpoledního spoje v PD z Tuchoměřic
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 2 odpolední spoje, které nejely po celou dobu platnosti předchozího JŘ, mají jet nově od 14.6.2015
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nový spoj v PD z Rozdělova v 9:10
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 1 pár spojů v SONE ráno prodloužen o úsek Libušín, nám. - Smečno
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: OAZA - Dubí (- Na Vysokém)

 • 2 páry spojů zkráceny o úsek Dubí - Na Vysokém
 • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Dubská - Dubí
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Billunská - Masokombinát a nejede do V. Přítočna
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • časový posun vybraného spoje
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • časové posuny vybraných spojů
 • 6.10.2014

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nové spoje v PD z Okrsku 0 v 9:50, 14:57 a zpět z Rozdělova v 15:22
 • časové posuny části spojů
 • 1.9.2014

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • zrušen spoj v SONE z Okrsku 0 v 15:25
 • zrušen spoj v SONE z Rozdělova v 10:00
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Hřbitovů
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • 1 spoj v PD poledne z Nám. Svobody zkrácen o úsek Dvorská > Dřetovice
 • 225 007 Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 1 pár spojů v PD odpoledne jede nově přes Libušín, učiliště
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Nám. Svobody - Ostrovec

 • spoj z Nám. Svobody zkrácen o úsek Hřbitovy > Ostrovec a časově posunut
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • časový posun posledního spoje v PD z V. Přítočna
 • 226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel.zast.

 • 2 páry spojů v PD nově nejedou přes zastávku V Ráji
 • pro 2 páry spojů v PD zřízena zastávka Masarykovo náměstí
 • nový spoj v PD U Stadionu (14:05) > Aut.nádr.
 • nový spoj v PD U Stadionu (17:03) > Hotel Praha
 • 31.8.2014

  121 301 Praha - Chyňava

 • zrušena zastávka Praha, Vypich
 • zřízena zastávka Praha, Obora Hvězda
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časový posun 1 spoje v SONE podvečer ze Slaného
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • nové spoje v PD z Kolče v 6:36, 9:01, 15:10 do Prahy přes Dřetovice a Stehelčeves
 • nové spoje v PD z Dejvické v 7:30, 14:20, 16:20 do Kolče přes Dřetovice a Stehelčeves
 • 1 spoj v PD večer z Prahy prodloužen o úsek Velké Číčovice > Stehelčeves, ObÚ
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • zrušena zastávka Praha, Vypich
 • zřízena zastávka Praha, Obora Hvězda
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy prodloužen o úsek Malé Kyšice, roc. > Unhošť, u křížku
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 15:25 do Unhoště (převeden na linku B81)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • časový posun 1 spoje v SONE odpoledne z Kladna
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • poslední 2 páry spojů v PD jedou nově přes Ledce a Přelíc
 • časové posuny těchto spojů
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun posledního spoje v PD z N. Strašecí - tento spoj jede nově také přes Stochov
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • nový spoj v PD z Kladna v 10:15 a zpět z Mšece v 11:20
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna prodloužen o úsek Drnek > Mšec
 • zrušen poslední spoj v PD z Kladna v 17:15 do Mšece
 • zrušen poslední spoj v PD z Drnku v 16:20
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Kralup zřízeny zastávky Brandýsek, škola - Pchery, Theodor - Pchery, křižovatka - Pchery, Humny - Kladno, Ronovka
 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 14:45 do Cvrčovic (předchozí spoj jede nově přes Cvrčovice)
 • časové posuny části spojů do Kladna
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna do Libochoviček zkrácen a nově jede až ze Zájezdu
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • tento spoj nově nejede přes Buštěhrad, ale přes Lidice
 • 220 054 (A54) Makotřasy - Hřebeč

 • na lince je zastaven provoz (jediný školní spoj v PD jede nově pouze 5.12.) - tento spoj je nahrazen linkou A53
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD Kladno, Gymnasium (7:45) > Energie
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:05 do z. Kladno, Gymnasium
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • 1 pár spojů v PD ráno z/do Bělče prodloužen o úsek Unhošť, nám. - Praha, Hradčanská + časově posunut
 • nový spoj v PD z Hradčanské v 15:25 do Bělče
 • zrušena zastávka Praha, Vypich
 • zřízena zastávka Praha, Obora Hvězda
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • nové spoje v PD ze Stochova v 13:20, 15:55 do Prahy a zpět z Hradčanské v 11:50
 • 1 spoj v SONE ráno z N. Strašecí zkrácen a jede až z Lán
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 6:05 do Stochova
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Braškov, Valdek > Stochov, nám.
 • 1 spoj v SONE večer z Prahy nově nejede přes Honice a Čelechovice a jede přes Lány a Rynholec
 • zrušena zastávka Praha, Vypich
 • zřízena zastávka Praha, Obora Hvězda
 • časové posuny části spojů
 • 3.8.2014

  220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • zastávka Nové Strašecí, Karlovarská je nově zřízena také ve směru Rakovník
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • zastávka Nové Strašecí, Karlovarská je nově zřízena také ve směru Rakovník
 • 28.6.2014

  220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna jede nově i o letních prázdninách
 • nový letní spoj v PD K Letišti (6:20) > Kladno, Energie
 • 220 048 (A48) Kladno - Třebusice

 • na lince je zastaven provoz (5 párů spoj v PD Kladno - Třebusice, 2 páry spojů Kladno - Čabárna)
 • tato linka je nahrazena obnovením původní trasy dočasně změněné linky A50
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • ukončení dlouhodobé výluky:
 • zřízeny zastávky Kladno, Průmyslová - Kladno, Kübeck - Kladno, Havlíčkovo náměstí - Kladno, Hnidousy - Kladno, Velvarská - Cvrčovice, Čabárna - Brandýsek, Olšany - Brandýsek
 • nové spoje v PD z Kladna v 8:10, 14:45 do Cvrčovic a zpět v 7:00, 8:55
 • časové posuny většiny spojů
 • linka v obnovené trase nahrazuje zastavený provoz dočasné linky A48
 • 15.6.2014

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Kladna
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy jede nově přes obce na trase
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • poslední pár spojů v PD zkrácen o úsek Praha, K Letišti - Praha, Zličín
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • časové posuny sobotního páru spojů
 • 1.6.2014

  225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • časové posuny části spojů
 • 1.4.2014

  225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • zrušena zastávka Kladno, závod Dříň
 • s tím zrušeno zajíždění vybraných spojů v PD do této zastávky
 • 226 001 MHD Slaný linka 1: U stadionu - Žel.zast.

 • časové posuny vybraných spojů
 • 2.3.2014

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časové posuny části ranních spojů z Kladna
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • nový spoj v PD z Okrsku 0 v 5:05
 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 1.2.2014

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • nový spoj v SONE z Rozdělova v 9:15
 • více garantovaných nízkopodlažních spojů v PD
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Okrsku 0
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • zrušen spoj v PD z Okrsku 0 ve 4:55 a z Aquaparku ve 4:57
 • zkrácení intervalu v ranní špičce PD ze 30 na 20 minut
 • časové posuny většiny spojů
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • zrušen spoj v PD z Energie v 8:01
 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • zrušen spoj v PD z Vinařic ve 4:58
 • časové poauny vybraných ranních spojů
 • 1.1.2014

  226 001 MHD Slaný linka 1: U Stadionu - Žel.zast.

 • linka je převedena z dopravce ČSAD Slaný na ČSAD MHD Kladno
 • změny při převodu linky:
 • obousměrně zřízena zastávka Modelářské stř.
 • obousměrně zrušena zastávka Ekofrukt
 • v úseku U Stadionu - Mírová jedou nově všechny spoje
 • 1 pár spojů v PD ráno a 1 spoj v PD odpoledne prodloužen o úsek Aut.nádr. - Hotel Praha
 • 1 pár spojů v SO ráno nově nejede přes zast. V Ráji
 • 2 páry spojů v PD zkráceny o úsek Hotel Praha - Ekofrukt
 • nový poslední spoj U Stadionu (21:55) > Aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 226 002 MHD Slaný linka 2: Sídliště ČKD - Na háji

 • linka je převedena z dopravce ČSAD Slaný na ČSAD MHD Kladno
 • změny při převodu linky:
 • zřízeny zastávky Sídliště ČKD - Sídliště
 • časový posun jediného spoje
 • 15.12.2013

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Pchery, Theodor - Zvoleněves, host.
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Terminálu 3
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • nový posilový spoj v PD Kladno, Růžové pole (6:59) > Zličín
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1. spoj z Kladna prodloužen o úsek Praha, Terminál 3 > K Letišti
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, U Hvězdy prodloužen a jede již z Aut.nádr.
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • pro 1 spoj v PD podvečer z Prahy do H. Bezděkova zřízena zastávka Unhošť, Amerika
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • 1 spoj v PD odoledne z Kladna prodloužen o úsek Běleč > Zbečno
 • nový spoj v PD ze Zbečna v 17:40 do Bělče
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • 1 spoj v PD ráno z N. Strašecí nově nejede přes Kladno, Aut.nádr.
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Kladna v 9:05, 11:35
 • časové posuny části spojů v SONE
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • všechny spoje jedou nově v celé trase (Okrsek 0 - Rozdělov)
 • do zastávky Nám. J. Masaryka nově nezajíždí žádný spoj
 • výrazné omezení provozu v pracovní dny:
 • prodloužení intervalu ve špičkách z cca 15 na cca 30 minut a dopoledne z cca 20 minut na cca 30 minut
 • nový spoj v SONE z Rozdělova v 10:00
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Nám. Svobody - Hnidousy

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Hnidousů
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • změna rozložení spojů v PD v průběhu celého dne
 • celkový počet spojů je zachován
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • prodloužení intervalu v části ranní špičky PD z 12-15 na 20 minut
 • prodloužení intervalu v části odpolední špičky PD z 12 na 15 minut
 • časové posuny většiny spojů v PD
 • nový poslední spoj v PD z Oazy ve 22:43
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • výrazné utlumení provozu linky:
 • z původních 3 párů spojů v PD ráno a 4 párů spojů v PD odpoledne je zachován pouze 1 pár spojů v PD ráno
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • zrušen spoj v PD z Okrsku 4 v 5:40 do Slaného
 • zrušen spoj v PD ze Slaného v 15:30 do Kladna
 • časové posuny vybraných spojů
 • vybrané spoje jsou nově garantovaně nízkopodlažní
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • časový posun posledního spoje v PD z Nám. Svobody
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Smečna
 • 16.9.2013

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • 2 spoje v PD ráno ze Slatiny a ze Zvoleněvsi do Kladna sloučeny do jednoho
 • 6.9.2013

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • časové posuny večerních spojů ve směru Okrsek 0
 • 2.9.2013

  225 001 MHD Kladno linka1: Rozdělov - Okrsek 0

 • prodloužení intervalu v SONE z 20 na 30 minut
 • zrušen 1. spoj v PD z Okrsku 0 ve 4:40, zrušen spoj v PD z Okrsku 0 v 6:00 a z Nám. J. Masaryka v 5:37
 • omezení provozu na konci ranní a na začátku odpolední špičky PD
 • časové posuny části spojů
 • 1.9.2013

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • pro 1 školní spoj v PD ráno z Kladna a pro 1 pár spojů v PD odpoledne zřízeny zastávky Kamenný Most, křiž. - Slatina, rozc. - Slatina, obec
 • nový školní spoj v PD Slatina, obec (7:15) > Kladno, Nám. Svobody
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • zrušen školní spoj v PD Kladno, U Hvězdy (7:10) > Dejvická
 • nový spoj v PD Kladno, Aut.nádr. (13:30) > Dejvická
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Dejvické
 • 220 023 (A23) Koleč - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Třeusice, křiž.
 • zřízeny nepoužívané zastávky Buštěhrad, Bouchalka - Stehelčeves, ObÚ - Stehelčeves, u Brůdku - Dřetovice
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • 1 spoj v PD odpoledne z Rakovníka nově nejede přes Lužnou
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Rakovníka
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • 2 páry spojů v PD i nadále nejedou po celou dobu platnosti JŘ
 • 220 048 (A48) Kladno - Třebusice

 • 2 páry spojů v PD dopoledne prodlouženy o úsek Čabárna - Třebusice
 • nový spoj v PD z Kladna ve 14:05 a zpět z Třebusic ve 14:35
 • časové posuny části spojů
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy nově nejede z Kladna, Aut.nádr., ale z Nám. Svobody
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD i nadále nejedou po celou dobu platnosti JŘ
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, ČSAD jede nově již z Gymnasia
 • 9.6.2013

  220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (2 páry spojů v PD)
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno do Prahy
 • 220 035 (A35) Kladno - Křivoklát

 • pro 1 pár spojů v PÁ, NE zřízeny zastávky Zbečno, u hřbitova - Zbečno, Novina - Křivoklát, Písky - Křivoklát, nad hradem
 • nový spoj v PÁ ze Zbečna ve 12:15 do Křivoklátu a zpět v 12:30 a v NE ze Zbečna v 18:26 do Křivoklátu a zpět v 18:40
 • časové posuny části spojů
 • 220 036 Slaný - Nové Strašecí

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PD ráno do Slaného prodloužen o úsek Slaný, aut.nádr. > Slaný, Šultysova
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z Kačice
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů ve směru do Prahy
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů odpoledne ve směru do Prahy
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne jede nově přes zast. U Kauflandu a Gymnasium a nejede přes Nádraží a ČSAD
 • 3.3.3013

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • časové posuny večerních spojů ze Zličína, zrušen jeden z nich v PD
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • časové posuny části ranních spojů do Prahy
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • zrušen 1. spoj v SONE z Okrsku 0 ve 4:40, časový posun následujícího spoje
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • část spojů v PD dopoledne je nově prodloužena o úsek V. Lanny - Hřbitovy
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 3.1.2013

  220 030 Kladno - Beroun

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 038 Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 048 Kladno - Zákolany

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zákolan
 • 9.12.2012

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • zrušen spoj v PD z Berouna v 4:50 a zpět z Chyňavy v 5:15 do Berouna
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Berouna
 • 1 spoj v PD ráno z Chyňavy, sídl. do Podkozí jede nově až z Chyňavy, U Nováků
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • pro vybrané spoje v PD zřízeny zastávky Slaný, Šultysova a Slaný, Palackého
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • nový zrychlený spoj v PD Kladno, U Hvězdy (7:10) > Dejvická a zpět v 8:25 do Kladna, Aut.nádr.
 • časové posuny vybraných spojů
 • do zastávek Kladno, Újezd a Kladno, Poldi již nejede žádný spoj (dosud 2 páry spojů celotýdenně)
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • část spojů nově nezajíždí do zastávky Okoř
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • zrušen spoj v PD z Kladna v 11:55 na Zličín
 • zrušen spoj v PD ze Zličína ve 13:10 do Kladna
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, vysílací středisko

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • nový letní prázdninový spoj v PD z Kladna v 5:15 a zpět z Červeného Újezdu v 6:00
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časový posun 1. spoje v PD z Kladna
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • vybrané spoje celotýdenně ráno jedou nově již ze zastávky Unhošť, u křížku
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Unhoště
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • časové posuny většiny spojů
 • 220 036 (A36) Kladno - Nové Strašecí

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede přes z. Lužná, 1. čs. armády
 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • zrušen spoj v PD z Řevničova ve 4:39 do Vinařic
 • 1 spoj v PD ráno z N. Strašecí zkrácen a nově jede až z Řevničova
 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • dále zřízeny zastávky na území Rakovníka: Lišanská - Tesco - V Jamce
 • 1 spoj v PD odpoledne z Vinařic zkrácen o úsek Pochvalov > Řevničov, rest.
 • časové posuny části spojů
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • 1 spoj v PD večer z Kladna zkrácen o úsek Kačice > Nové Strašecí
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Rakovnická
 • 1. spoj v PD z Kačice nově nejede přes Kladno, Aut.nádr.
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna nově nejede přes Smečno do Nové Vsi, ale nově do Drnku
 • 1 spoj v PD ráno z Nové Vsi prodloužen a jede již z Drnku
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 048 (A48) Kladno - Zákolany

 • nová linka v následující trase:
 • Kladno, Aut.nádr. - Cvrčovice, ObÚ - Brandýsek - Cvrčovice, Čabárna - Brandýsek - Třebusice - Koleč, zámek - Zákolany
 • rozsah provozu: 5 párů spojů v PD Kladno - Zákolany a 1 pár spojů v PD Třebusice - Zákolany
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • zrušen spoj v PD z Třebusic v 6:58 do Kladna
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů odpoledne do Prahy
 • ranní spoje v PD do Prahy nově zastavují na území Kladna jen pro nástup
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • ranní spoje v PD do Prahy nově zastavují na území Kladna jen pro nástup
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • část spojů do Prahy nově nejede přes z. Kladno, Nádraží
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • časové posuny části spojů v SONE z OAZy
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 1 pár spojů v SONE odpoledne prodloužen o úsek Libušín - Smečno
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný

 • přes zastávku Cyrila Boudy jedou nově všechny spoje
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna zkrácen o úsek Slaný, aut.nádr. > Arbesova
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • 1 pár spojů v PD dopoledne prodloužen o úsek Nádraží - Malé Přítočno
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • nový poslední spoj v PD z Nám. Svobody ve 22:15 do Masokombinátu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 019 MHD Kladno linka 19: Nám. Svobody - Nám. Svobody (noční linka)

 • linka je v plném rozsahu zrušena (4 noční spoje, které již nebyly provozovány po celou dobu platnosti předchozího jízdního řádu)
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o zastávku Běleč
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 5.10.2012

  220 022 (A22) Kladno - Praha

 • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
 • 1.10.2012

  220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • nový spoj v PD Kladno, Nám. Svobody (19:45) > Třebusice a zpět ve 20:10
 • 20.9.2012

  220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • pro spoje jedoucí přes Stochov zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 255 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne do Prahy
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • obousměrně zřízena zastávka Stochov, U Křížku
 • 3.9.2012

  225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • 5 párů spojů v PD nově zajíždí na Hřbitovy
 • 1 spoj v SONE tam a 2 spoje v SONE zpět nově zajíždějí na Hřbitovy
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • časový posun posledního páru spojů v PD - spoj z Dvorské zkrácen o úsek Nám. Svobody - U zvonečku
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Nám. Svobody - Ostrovec

 • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 7:45, 16:55 a zpět z Ostrovce v 8:00, 17:12
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • nový školní spoj v PD ze Smečna ve 14:30 do Kladna
 • 2.9.2012

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časový posun posledního spoje v PD ze Slaného
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • na lince je obnoven provoz v rozsahu 2 párů spojů v PD odpoledne-večer (1 pár spojů v trase Kladno - Praha, Nové Butovice a 1 pár spojů v trase Kladno - Praha, Zličín)
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD Energie (20:10) > Zličín a zpět ze Zličína ve 21:10
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD Kladno, Aut.nádr. (11:55, 14:40, 16:40) > Zličín a zpět ze Zličína ve 13:10 a 15:45
 • 220 036 (A36) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD odpoledne z N. Strašecí nově nejede přes Novou Ves
 • 220 038 (A38) Kladno - Vinařice / Rakovník

 • nový spoj v PD Nové Strašecí, Palackého (9:15) > Vinařice a zpět z Vinařic v 10:35
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z Kačice
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne do Drnku
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna nově nejede přes Čelechovice ani Honice
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Unhoště
 • 10.6.2012

  121 301 Praha - Chyňava

 • nový letní spoj v PÁ z Podkozí v 17:55 do Unhoště
 • 220 012 (A12) Kladno - Slaný

 • 1 spoj v PD poledne ze Slaného jede nově přes Netovice a Jemníky
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna jede nově i o letních prázdninách
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Dejvické o letních prázdninách
 • část spojů celotýdenně nově zajíždí do Okoře
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD odpoledne z Terminálu 3 jede nově již ze zastávky K letišti
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna jede nově přes Hřebeč a nejede přes Velké Přítočno
 • časové posuny vybraných spojů v PD z Jenče
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • nový letní prázdninový spoj v PD z Kladna ve 13:30 a zpět z Berouna ve 14:45
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • 1 pár spojů v NE odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v SONE odpoledne z Prahy jede v úseku Unhošť - M. Kyšice jen o letních prázdninách
 • nový spoj v SO z Hradčanské ve 20:05 (jede jen o letních prázdninách)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • časové posuny vybraných spojů z Unhoště
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časové posuny vybraných spojů ze Zbečna
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • večerní spoj celotýdenně z N. Strašecí zkrácen a jede až z Kačice
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • 1 letní pár spojů v PD dopoledne Kladno - Drnek nově jede pouze 5.12.2012
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • 1 letní pár spojů v PD dopoledne Kladno - Slaný nově jede pouze 5.12.2012
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (původně 1 pár spojů dne 5.12.2012)
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • zrušen 1 pár spojů v NE Kladno - Okoř, který měl jet pouze 28.9.2012
 • nový 1 pár spojů v SO Kladno - Okoř, který má jet pouze 18.8.2012
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů v SONE ráno z Kladna
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne a večer z Kladna
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z M. Přítočna
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z N. Strašecí
 • 1.6.2012

  225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Billundská - Masokombinát (tyto spoje již nejedou do/z Velkého Přítočna)
 • 11.4.2012

  220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Kožovská
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, Kožovská
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • pro spoje do/z Masokombinátu zřízena zastávka Kladno, Kožovská
 • o úsek Billunská - Masokombinát prodlouženy 2 spoje v PD tam a 1 spoj v PD zpět
 • tyto spoje již nejedou do/z Velkého Přitočna
 • 2.4.2012

  225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • čáatečně obnoven zrušený spoj k 27.2.2012: nový spoj v PD Sokolovna (4:30) > Nám. Svobody
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • časové posuny části večerních spojů v PD
 • 4.3.2012

  220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • časový posun odpoledního spoje z Nových Butovic
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna zkrácen o úsek K letišti > Zličín
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • drobné časové posuny vybraných spojů
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • zrušen prázdninový spoj v PD z Kladna v 18:20
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • úprava jízdních dob části spojů
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • 1 pár spojů v PD odpoledne Kladno - Slaný jede nově pouze o letních prázdninách
 • u 2 párů spojů v PD Kladno - Slaný je pozastaven provoz (jedou pouze 5.12.)
 • 27.2.2012

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 5:00 a 6:00 z 20 na 30 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 7:00 a 8:00 z 12 na cca 15 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 22:00 z 20 na 30 minut
 • prodloužení intervalu v SONE cca mezi 18:00 a 20:00 z 20 na 30 minut
 • zrušen první spoj v SONE z Nám. J. Masaryka ve 4:57
 • zrušen poslední spoj v PD z Okrsku 0 ve 22:25
 • zrušen poslední spoj v SONE ve 22:30 z Rozdělova
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 4:00, 8:00, 9:00, 10:05, 17:35, 21:20
 • zrušeny spoje v PD z Hnidous ve 4:15, 8:35, 8:30, 11:00, 12:00, 17:00, 18:00, 21:45
 • zrušeny spoje v SONE z Nám. Svobody v 6:25, 11:00, 15:00, 19:00, 19:50, 21:00, 21:45 (zrušen víkendový provoz v období cca 18:00 - 22:00)
 • zrušeny spoje v SONE z Hnidous v 6:45, 9:30, 11:25, 14:20, 19:15, 20:40, 21:15, 22:00 (zrušen víkendový provoz v období cca 19:00 - 22:00)
 • časové posuny části spojů
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 20:00 z 15-20 na 30 minut
 • vybrané spoje v SONE prodlouženy o úsek V. Lanny - Hřbitovy
 • zrušen poslední spoj v SONE z OAZy ve 22:28
 • časové posuny části spojů
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • 3 páry spojů v PD a 1 spojů v SONE tam zkrácen o úsek U Zvonečku - Nám. Svobody
 • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 8:35, 9:35, 19:05, 19:55, 22:40 a zpět z Dvorské ve 4:30, 9:00, 10:00, 19:30, 20:30
 • zrušen první spoj v SONE ze Sokolovny ve 4:30 a poslední spoj v SONE z Dvorské ve 21:55
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • zrušeny spoje v SONE z Okrsku 0 ve 4:50, 5:50, 20:20, 21:20, 22:20 a zpět z Aquaparku v 5:22, 6:22, 20:53, 21:53 (prodloužení intervalu na začátku a konci provozu ze 30 na 60 minut)
 • zrušeny spoje v PD z Okrsku 0 ve 20:55, 21:55 a zpět z Aquaparku ve 21:27, 22:26
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • zrušen první spoj v SONE z OAZy ve 4:39
 • prodloužení intervalu v sONE cca mezi 18:00 a 19:00 z 20 na 30 minut, ve směru OAZA zrušeny spoje v SONE v 19:05, 22:05
 • zrušeny spoje v PD z OAZy ve 14:50, 18:20, 19:50, 21:50 a zpět z Energie ve 14:19, 18:28, 22:35
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 4 páry spojů ve špičkách PD zkráceny o úsek Havlíčkovo náměstí - Aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD z Aut.nádr. v 18:25
 • 1 pár spojů v SONE poledne prodloužen o úsek Aut.nádr. - Nám. Svobody
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • zrušen víkendový provoz (rozsah provozu cca 8:00 - 17:00 v intervalu cca 60 minut)
 • výrazně omezen provoz v PD (z původních 15 párů spojů zachováno pouze 9) - linka je nově v provozu pouze ve špičkách PD
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno v oblasti Slaného
 • 225 013 MHD kladno linka 13: OAZA - Na Vysokém

 • zrušen jediný víkendový spoj v 5:18 z OAZy na Dubskou
 • zrušen poslední spoj v PD z OAZy ve 21:19
 • nový spoj v PD z Dubské v 5:45 (jede pouze do 4.3.)
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • zrušen spoj v PD z Dříně ve 21:40
 • poslední spoj v PD z Dříně zkrácen o úsek Dubská > Nádraží
 • poslední spoj v PD z V. Přítočna zkrácen o úsek Nádraží > Dříň
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • zrušen spoj v PD z Nám. Svobody v 6:33
 • zrušeny spoje v SONE z Nám. Svobody ve 13:15 a zpět z Masokombinátu ve 14:15
 • zrušen spoj v SONE z Nám. Svobody ve 21:15 a zpět z V. Přítočna ve 22:16
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • časový posun posledního spoje celotýdenně z Nádraží
 • 225 019 MHD Kladno linka 19: Náměstí Svobody - Náměstí Svobody (noční linka)

 • na lince je pozastaven provoz (původní rozsah 5 nočních celotýdenních spojů)
 • 30.1.2012

  220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • mírná úprava jízdních dob ve směru Kladno
 • 1 spoj v PD odpoledne z Terminálu 3 nově nejede o školních prázdninách
 • 27.12.2011

  220 026 (A26) Kladno - Jeneč, vysílací středisko

 • časový posun 1. spoje v PD z Kladna
 • 11.12.2011

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zvoleněvsi
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Nové Butovice

 • na lince je výrazně rozšířen počet zastávek (o 14)
 • část spojů je nově vedena v Kladně přes ČSAD, Tesco, Okrsek 4 a dále přes Hřebeč a Lidice
 • v Praze jsou spoje na Zličín nově vedeny přes Terminál 3 a část spojů jede nově do zastávek Stodůlky a Nové Butovice
 • časové posuny všech spojů
 • 1 nový pár spojů v PD večer a 1 nový spoj v PD odpoledne do Prahy
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově o školních prázdninách zastavuje na Horoměřické
 • poslední spoj z Prahy jede nově přes Lidice, ObÚ a nejede přes zast. Lidice
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově o školních prázdninách jede přes Horoměřickou
 • 1 spoj ráno do Prahy je v PD o školních prázdninách prodloužen o úsek K letišti > Dejvická
 • 1 spoj v SONE odpoledne do Prahy nově nejede přes Okoř
 • 1 spoj v SONE ráno z Prahy nově nejede přes Kněževes, skladový areál
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno ze Zličína na Nám. Svobody jede nově přes všechny zastávky na trase
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Terminál 3 - Zličín (zřízeny zastávky Praha, K letišti - Praha, Zličín)
 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Lidice, ObÚ, tento spoj zároveň nově nejede přes Buštěhrad
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • obousměrně pro všechny spoje zřízena zastávka Dobrovíz, Komerční zóna
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • nový letní prázdninový spoj v PD z Kladna v 18:20 (převeden z linky A33)
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • časové posuny vybraných spojů dopoledne
 • záměna pořadí zastávek Unhošť, nám. a Unhošť, škola ve směru Kladno
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • zrušen letní prázdninový spoj v PD z Kladna v 18:15 (převeden na linku A29)
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 038 (A38) Kladno - Vinařice / Rakovník

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PD ráno z Vinařic jede o školních prázdninách nově přes Rynholec a Lány
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z N. Strašecí nejede nově o školních prázdninách přes Lány
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • večerní spoj v PD z Kačice jede nově již z N. Strašecí
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • výrazné rozšíření provozu linky o spoje v trase Kladno, Aut.nádr. - Smečno - Kvíček - Slaný, aut.nádr.
 • nové spoje v PD z Kladna v 5:05, 7:05, 10:20, 12:15, 14:20 a zpět ze Slaného v 6:15, 7:30, 11:00, 13:00, 14:50
 • nové spoje v SO ze Smečna v 8:45, 11:10 a zpět ze Slaného v 9:00, 11:30
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • 2 páry spojů v SONE odpoledne zkráceny o úsek Cvrčovice - Třebusice
 • 1 spoj v PD ráno z Kralup jede nově o školních prázdninách přes Cvrčovice
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha, Terminál 3

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Terminálu 3
 • 1 spoj v PD poledne do Tuchoměřic nově nejede přes Lidice, Makotřasy, Středokluky
 • 220 055 Kladno - Praha

 • nový spoj v SONE z Dejvické v 17:40 do Kladna, Nám. Svobody, jede jen do 19.12 a poté od 1.10.2012
 • 220 056 Kladno - Praha

 • 1 spoj v SONE ráno z Kladna jede nově pouze do 19.12.
 • 220 057 Kladno - Praha

 • linka prodloužena o úsek Kladno, Energie - Kladno, ČSAD
 • o tento úsek prodlouženy odpolední spoje v PD
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes zastávku Kladno, U Kauflandu
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Nám. Svobody - Hnidousy

 • časové posuny části spojů ve směru Hnidousy
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • časové posuny vybraných spojů ve směru Aquapark
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Energie
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Libušína
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného, Arbesovy
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • 1 spoj v PD večer z Nádraží prodloužena a jede již z V. Přítočna
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • 4 spoje v PD "tam" a 3 spoje v PD "zpět" nově nejedou k Masokombinátu a jedou do V. Přítočna (v zastávce Masokombinát zachován provoz pouze 2 párů spojů v PD a 3 párů spojů v SONE)
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • obnoven provoz 1 páru spojů v SONE i v letní sezóně v trase Roztoky - Praha
 • časové posuny vybraných spojů
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Stochova o školních prázdninách
 • 7.11.2011

  220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Podlešín - Zvoleněves, host.
 • do těchto zastávek jsou z Knovíze prodlouženy vybrané spoje v PD (celkem 3 spoje tam a 4 spoje zpět)
 • 1.11.2011

  220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD ze Zličína v 8:25
 • zrušen spoj v PD ze Zličína ve 13:35
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 026 (A26) Kladno - Vysílací středisko

 • většina spojů (5 párů spoj v PD a 3 páry spojů v SONE) je zkrácena o úsek Jeneč, Lidická - Jeneč, Vysílací středisko
 • část spojů jede nově přes Velké Přítočno a nejede přes Hřebeč
 • zkrácen rozsah provozu v PD z 5-22 na 5-19 hod. (zrušen poslední spoj v PD z Jenče ve 22:10)
 • časové posuny většiny spojů
 • 3.10.2011

  220 038 (A38) Kladno - Rakovník

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Vinařic
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • 1 pár spojů v SONE zkrácen o úsek Křivoklát, nad hradem - Roztoky, u mostu
 • časový posun víkendového spoje do Prahy
 • 1.9.2011

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • časový posun posledního spoje v PD z Berouna
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • časový posun posledního spoje z Kladna
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, u kostela zkrácen a jede až z Gymnasia
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • nový poslední spoj v PD Horní Bezděkov (19:10) > Unhošť, nám.
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • 1 spoj v PD ráno z N. Strašecí, který jede přes Lány, jede nově pouze o školních prázdninách
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • časové posuny vybraných spojů v SONE
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časové posuny vybraných spojů v SONE
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • linka již není polookružní, je vedena v trase Náměstí Svobody - Aut.nádr. - Ostrovec
 • změna provozních parametrů:
 • místo 26 polookružních spojů v PD je zavedeno 15 párů spojů v PD
 • místo 17 polookružních spojů v SONE ze zavedeno 9 párů spojů v SONE
 • původní interval 30-60 minut je změněn na nepravidelný
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Slaného
 • 1.8.2011

  220 055 (A55) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna nově nejede o letních prázdninách
 • 21.7.2011

  220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD ráno ze Zličína a 1 spoj v PD odpoledne z Kladna nově nejedou o letních prázdninách
 • 12.6.2011

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • 1 pár spojů v PD poledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • nový spoj v PD Pchery, Theodor (21:20) > Kladno, Nám. Svobody (jede pouze o letních prázdninách)
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1 pár spojů v PD dopoledne jede nově také o letních prázdninách
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD dopoledne ze Zličína nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD večer ze Zličína
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 pár spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • 1 pár spojů v PD ráno do/z Červeného Újezdu nově nejede o školních prázdninách
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • 2 páry spojů v PD odpoledne nově nejedou o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • nový prázdninový spoj v PD u Unhoště v 15:10 a zpět z Kladna v 18:15
 • 1 spoj v PD odpoledne z Unhoště nově nejede o letních prázdninách
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • 1 spoj v PD odpoledne z Družce nově nejede o letních prázdninách
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časový posun posledního spoje v PD z Kladna - jede nově přes Lány
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun posledního spoje v PD z Kladna
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Stochova
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • všechny spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • dopolední spoj v PD z Kladna nově nejede o letních prázdninách
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 1 spoj v PD ráno z Gymnasia jede o letních prázdninách již z Dejvické
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů v SONE
 • 2 spoje v PD dopoledne z Prahy nově nejedou přes letiště Ruzyně
 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • linka nově jede i o letních prázdninách a zavedeny jsou také odpolední a zpáteční spoje:
 • nový spoj v PD z Kladna, ČSAD ve 13:30 a zpět z Dejvické v 16:15
 • nový spoj v PD z Dejvické ve 14:25 a zpět z Kladna, nádraží v 15:05
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 15:20 a zpět z Mšece v 15:45 (jede až od 1.9.)
 • 1 pár spojů v PD dopoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • 1 pár spojů v PD dopoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 1.6.2011

  220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu (původně byl plánován provoz ve vybrané dny v roce)
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 pár spojů v PD nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu (původně byl plánován provoz ve vybrané dny v roce)
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 9.5.2011

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne Malé Přílepy - Chyňava
 • 2.5.2011

  220 023 (A23) (Třebusice -) Koleč - Praha

 • časové posuny části spojů zejména o víkendu
 • 1 pár spojů celotýdenně dopoledne zkrácen o úsek K letišti - Dejvická
 • poslední pár spojů v PD prodloužen o úsek Kněževes, U nádraží - K letišti
 • nový poslední spoj v PD Koleč, zámek (21:35) > Terminál 1 (22:15) > Velké Číčovice
 • část spojů celotýdenně nově zajíždí do zastávky Okoř
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 013 MHD Kladno linka 13: Okrsek 4 - Na Vysokém

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Dubské
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Dříně
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne do Kladna
 • 15.3.2011

  220 023 (A23) (Třebusice -) Koleč - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 6.3.2011

  220 012 (A12) Kladno - Slaný

 • pro spoje přes Netovice zřízena zastávka Jemníky, Na mašině
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Kladna ve 13:45, 15:45 a zpět ze Zličína v 14:30, 16:45
 • časové posuny většiny spojů
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne z Kladna
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • nový poslední spoj v PD Koleč, zámek (19:57) > Kněževes, U nádraží a zpět ve 20:33
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • pro 1 spoje v PD odpoledne z Prahy zřízeny zastávky Horní Bezděkov - Horní Bezděkov, křiž.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • zrušen 1. spoj v PD z Horního Bezděkova v 5:10 do Unhoště
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • časový posun 1 spoje celotýdenně podvečer z Kladna
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • 1 spoj v PD ráno z Řevničova prodloužen a jede již z N. Strašecí
 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Řevničov, žel.st.
 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD podvečer z Vinařic prodloužen o úsek Řevničov > Krušovice
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • pro 1 spoj v PD ráno z Kladna zřízena zastávka Stochov, U dubu
 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časový posun 1. spoje v PD ráno z Mšece
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • poslední pár spojů v PD prodloužen o úsek Třebusice - Zákolany
 • časové posuny části spojů
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Kladna v 7:10, 8:20 a zpět z Dejvické v 7:15, 9:40
 • nový spoj v PD Kladno, Gymnasium > Energie (z Prahy jede jako linka A56)
 • změna tras vybraných spojů v PD ráno z Prahy na území Kladna
 • 1 spoj PD dopoledne z Dejvické nově nezastavuje na Divoké Šárce
 • časové posuny části spojů
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy zkrácen v Kladně o úsek Gymnasium > Nám. Svobody (odtud pokračuje jako linka A55)
 • časové posuny části spojů
 • 14.2.2011

  220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • obnoven školní spoj v PD z Unhoště v 15:55 a zpět z Pavlova v 16:02
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z N. Strašecí
 • 7.2.2011

  220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • pro 1 spoj v PD ráno z Kladna jsou ve dnech školy zřízeny zastávky Kamenné Žehrovice, Báňská služba - Tuchlovice, Srby
 • 1.2.2011

  210 072 (C72) Beroun - Chyňava

 • zrušen spoj v SONE z Berouna ve 13:30 a zpět z Chyňavy ve 14:00
 • zrušen spoj v PD z Chyňavy ve 20:20 a zpět z Berouna ve 20:40
 • časový spoun 1 spoje celotýdenně večer z Berouna
 • 220 012 (A12) Kladno - Slaný

 • 1 spoj v PD večer z Kladna zkrácen o úsek Pchery - Slaný
 • zrušen poslední spoj v PD ze Slaného ve 22:35 do Kladna
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1. spoj v PD ráno z Dejvické zkrácen a nově jede až z Terminálu 3
 • zrušen spoj celotýdenně z Kladna, Aut.nádr. v 9:35 do Prahy a zpět z Dejvické v PD v 9:45 a v SONE v 10:55
 • zrušen spoj v PD z Hřebče v 7:30 do Kladna
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • nový 1. spoj v SONE z Kolče ve 3:55 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Dejvické v 10:00 a zpět z Kolče v 11:20 do Prahy
 • zrušeny spoje v PD ze Středokluk v 15:20, 17:20 > Terminál 3
 • zrušen spoj v SONE z Kolče v 17:35 do Prahy a zpět z Dejvické v 19:05
 • zrušen spoj v PD z Kolče v 19:20 na Dejvickou
 • zrušen spoj v PD z Dejvické ve 20:35 a zpět z Kolče ve 21:35 > Terminál 1 a zpět ve 22:58
 • časové posuny vybraných spojů
 • zrušena obsluha zastávky Třebusice, křižovatka
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD Kladno, u kostela (7:35) > Praha, Zličín a zpět ze Zličína v 8:55 na Nám. Svobody
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3

 • poslední spoj z Terminálu 3 jede nově přes Hřebeč
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • část spojů nově nejede přes zastávky Kladno, U tržnice až Velké Přítočno, ObÚ
 • zrušeny spoje v PD z Kladna v 7:50, 9:35, 12:10, 13:40, 19:15 a zpět z Vysílacího střediska v 6:50, 7:40, 10:20, 12:55, 13:40, 20:10
 • zrušeny spoje v SONE z Kladna v 5:10, 7:55, 16:15, 17:15 a zpět z Vysílacího střediska v 6:10, 8:40, 12:55, 18:15
 • zrušen sapoj v PD z Dobrovíze v 6:55 do Kladna
 • časové posuny části spojů
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • zrušeny spoje v PD z Unhoště v 13:55, 14:25 do Kladna
 • 220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • zrušeny spoje v PD z Unhoště v 8:50, 9:32, 15:56 do Pavlova a zpět z Pavlova v 8:57, 9:40, 16:05 do Unhoště
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • přes Náměstí Svobody jedou nově všechny spoje
 • časové posuny části spojů
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 19:40
 • zrušen 1. spoj v PD z Unhoště ve 4:25
 • zrušen spoj v PD z Unhoště v 16:45
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • přes Náměstí Svobody jedou nově všechny spoje
 • časové posuny části spojů
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 5:00 do M. Kyšic
 • 220 031 (A31) Kladno - Příbram

 • odpolední spoj z Příbrami nově nejede přes Kr. Dvůr, Nám. Míru
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • zrušen letní spoj v SONE z M. Kyšic v 18:15
 • zrušen letní spoj v SO z M. Kyšic v 18:45 a zpět z Hradčanské ve 20:05
 • spoj v SONE ze Zličína v 15:05 nově jede z Hradčanské
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • pro vybrané spoje v PD ráno ve směru Unhošť zřízena zastávka Unhošť, škola
 • zrušen 1. spoj v PD z Kladna ve 4:58
 • zrušeny spoje v PD z Kladna ve 13:05, 18:35 a zpět z Unhoště v 5:40, 19:20, 20:20
 • zrušení víkendového provozu (3 páry spojů v SONE)
 • časové posuny části spojů
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • první 2 spoje v PD Kladno > Družec a Kladno > Dolní Bezděkov sloučeny do jednoho
 • 2 páry spojů v PD ráno Kladno - Družec sloučeny do jednoho
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 11:10 do Družce
 • zrušeny spoje v PD z Družce v 5:00, 7:30, 11:35 do Kladna
 • zrušen spoj v PD z Bratronic v 19:30 do Kladna
 • časové posuny části spojů
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • 1 pár spojů v PD ráno jede nově z/do Újezda, 1 pár spojů v PD večer zkrácen a jede z/do Aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD z Bělče ve 4:30 a zpět z Kladna v 5:00
 • zrušen spoj v PD z Bělče v 15:30 do Kladna
 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Běleč - Zbečno
 • 1 spoj v SONE večer z Kladna zkrácen o úsek Běleč > Zbečno, zrušen spoj v SONE ze Zbečna ve 20:55 do Bělče
 • časové posuny části spojů
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník

 • časové posuny části spojů
 • spoje ukončené v Řevničově prodloužerny do/z Vinařic
 • nové 2 páry spojů v PD Řevničov - Vinařice
 • pro nové a prodloužené spoje zřízeno 9 zastávek v obcích Řevničov, Kroučová, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy, Vinařice
 • nová zastávka Nové Strašecí, Karlovarská
 • nový spoj v PD z Rakovníka v 17:00 do Řevničova
 • nové spoje částečně nahrazují zrušenou linku 220 001 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • zrušena nepoužívaná zastávka Doksy
 • zrušen 1. spoj v PD z Kladna v 5:00 a zpět z N. Strašecí v 6:00
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 10:25 a zpět z N. Strašecí v 11:25
 • přes Rynholec a Pecínov nově nejede žádný spoj
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • zrušeny spoje v PD z kladna v 5:25, 6:50, 9:50, 17:25 a zpět ze Stochova v 10:50, 16:20
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 21:10 a zpět z N. Strašecí ve 22:05
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna zkrácen o úsek Stochov - Kačice
 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 12:20
 • zrušeny spoje v PD z Kačic v 8:08, 13:08
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • zrušeny spoje v PD z Kladna v 13:41, 16:40 a zpět ze Stochova v 4:55, 14:30, 16:05
 • v úseku Kladno, aut.nádr. - Kladno, Újezd není provozován žádný spoj
 • 220 045 (A45) Libušín, Důl Kladno - Smečno

 • zrušen provoz v úseku Libušín, nám. - Důl Kladno (2 páry spojů v PD)
 • dopolední spoj z Třebichovic jede nově již ze Smečna
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • zrušeny spoje v SONE z Kladna ve 4:45, 5:45, 10:45, 16:45, 20:45, 22:10 do Cvrčovic a zpět v 5:15, 6:30, 11:30, 17:30, 21:30, 22:35 do Kladna
 • zrušeny spoje v PD z Kladna v 10:10, 12:30 do Cvrčovic a zpět v 5:00, 7:55, 10:55, 12:55 do Kladna
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kralup zkrácen o úsek Blevice > Kladno
 • zrušen spoj v PD z Kladna ve 22:25 do Kralup
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • zrušen školní spoj v PD z Kralup v 10:30 a zpět ze Slatiny v 10:55
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • zrušeny spoje v PD z Kladna ve 14:35, 16:40 do Středokluk
 • 1 pár spojů v ÚT, ČT odpoledne Kladno - Libochovičky jede nově každý PD
 • 220 053 Kladno - Praha, Terminál 3

 • nový spoj v PD z Kladna ve 14:40 do Terminálu 3
 • nový spoj v PD z Terminálu 3 v 6:40 do Kladna
 • zrušen spoj v PD z Tuchoměřic v 9:45 do Kladna
 • 220 054 (A54) Makotřasy - Hřebeč

 • zrušen spoj v PD z Makotřas v 7:15 do Hřebče
 • linka je provozována pouze v úseku Buštěhrad - Lidice
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • přečíslování tarifní zóny Libušín z 2 na 192 (změna provedena již od 21.12.2010)
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný

 • přečíslování tarifní zóny Vinařice z 2 na 192 (změna provedena již od 21.12.2010)
 • časový posun 1. spoje ze Slaného
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Kladno, nádraží - Smečno

 • přečíslování tarifní zóny Libušín z 2 na 192 (změna provedena již od 21.12.2010)
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • časový posun spojů v PD
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • 1 spoj v PD ráno ze Zbečna zkrácen a jede až z Bratronic
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy zkrácen o úsek Unhošť > Zbečno
 • nový spoj v PD z Unhoště v 8:50 do Bratronic
 • zrušen spoj v PD z Unhoště ve 13:35 do Zbečna a ze Zbečna ve 14:35 do Unhoště
 • zrušeny spoje v PD z Bělče v 17:10, 18:00 do Unhoště a z Unhoště v 16:35, 17:35
 • zrušen zimní spoj v NE z Hradčanské v 17:00 a ze Zbečna v 18:15 do Prahy
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • zrušen spoj v PD z N. Strašecí v 8:00 do Stochova a zpět ze Stochova v 8:25
 • časové posuny části spojů
 • 12.12.2010

  121 301 (SID) Praha - Chyňava

 • zrušeny zastávky Praha, Břevnovská - Praha, Jiviny - Praha, Zadní Jiviny - Praha, Na Hůrce
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • zrušeny nepoužívané zastávky Kladno, Rozdělov až Kladno, u nemocnice
 • pro vybrané spoje v PD ráno do Slaného a odpoledne ze Slaného zřízena zastávka Netovice, tyto spoje nově nejedou přes Slaný, žel.zast. a odb. Drnov
 • 220 021 (A21) Kladno - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje ráno z Prahy
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • zrušen celotýdenní spoj z Kladna v 1:20 na Divokou Šárku a zpět z Divoké Šárky ve 2:35
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • u většiny spojů ráno do Prahy jsou zastávky na území Kladna nově určeny pouze pro nástup
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna, Gymnasia, spoj jede nově přes zastávku Hřebeč, odb. I.
 • nový školní spoj v PD Kladno, u kostela (5:10) > Terminál 3
 • zrušen spoj v PD z Kladna, aut.nádr. ve 14:00 do Terminálu 3
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Uhnošť, nám. - Červený Újezd
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 028 (A28) Unhošť - Středokluky

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Unhoště
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 220 036 (A36) Slaný - Nové Strašecí

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 310 086 (B86) téhož dopravce
 • změny při převodu linky:
 • zřízeny zastávky Slaný, Palackého - Slaný, Šultysova (obsluhované pouze 1 párem spojů v PD ráno)
 • 220 037 (A37) Kladno - Rakovník

 • 1 spoj v PD ráno z Rakovníka zkrácen a jede nově až z N. Strašecí
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • zrušen spoj v SONE z Kladna ve 20:15 (převeden na linku A41)
 • pro 1 spoj v PD ráno z Kladna a pro 2 spoje v PD ráno do Kladna zřízena zastávka Lány, Lesní
 • 220 041 (A41) Kladno - Nové Strašecí

 • nový spoj v SONE z Kladna ve 20:15 do N. Strašecí (převeden z linky A39)
 • 2 spoje v PD večer Kladno, Újezd > Lány, nám. a Kladno, aut.nádr. > Nové Strašecí spojeny do jednoho
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časové posuny všech spojů
 • 1 nový pár spojů v PD Kladno, aut.nádr. - Nová Ves, 2 páry spojů zkráceny o úsek Drnek - Mšec
 • 220 045 (A45) Libušín, Důl Kladno

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen do nových zastávek Smečno, u hřbitova - Smečno a nejede přes zastávku Třebichovice I.
 • 220 047 (A47) Kladno - Mladá Boleslav

 • na trase v úseku Kladno, aut.nádr. - Slaný, aut.nádr. zřízeno 7 nových zastávek
 • nová zastávka Jizerní Vtelno
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • nový školní spoj v PD Kraupy nad Vltavou, žel.st. (10:30) > Velvary, nám. a zpět v 11:00
 • pro tyto spoje zřízeny zastávky Kralupy nad Vltavou, Mikovice, rozc. 0,5 - Kralupy nad Vltavou, OSP
 • zrušena nepoužívaná zastávka Velká Bučina, rozc.
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha, Terminál 3

 • zřízeny nepoužívané zastávky Buštěhrad, u školy - Buštěhrad, ObÚ
 • 1 pár spojů v PD prodloužen do nové zastávky Praha, Terminál 3
 • zrušen spoj v PD z Kladna v 5:10 a zpět z Tuchoměřic ve 14:30
 • 1 spoj v PD ráno do Kladna nově nejede přes Makotřasy, Středokluky a Lidice
 • spoj v PD z M. Číčovic ve 12:15 jede nově pouze 3 vybrané dny v červnu
 • 220 055 Kladno - Praha

 • nové spoje v PD z Energie v 7:10, 8:20 a zpět z Dejvické v 7:45, 9:40
 • časové pousny části spojů v PD ráno
 • 1 spoj v PD ráno z Dejvické nově zastavuje na Divoké Šárce
 • 220 056 Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Dejvické v 7:00
 • časové posuny části spojů v PD ráno
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • zrušeny nepoužívané zastávky v úseku Hnidousy - Cvrčovice, ObÚ
 • časové posuny části spojů v SONE
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: Kladno, U zvonečku - Dřetovice

 • časový posun 1 spoje v PD večer do Dřetovic
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo nám. - Smečno

 • 1 spoj v PD ráno z Nám. Svobody jede nově přes Divadlo a Gymnasium
 • časový posun 1 páru spojů v SONE ráno
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • část spojů v PD zkrácena o úsek Slaný, aut.nádr. - Slaný, Arbesova
 • pro 1 spoj v PD ráno z Kladna zřízena zastávka Kladno, C. Boudy
 • ve směru Kladno zřízena zastávka Slaný, Tomanova
 • 225 010 MHD Kladno linka 10: Tržnice - Zádušní

 • časové posuny všech spojů z Tržnice
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Závod Dříň - Malé Přítočno

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna, nádraží prodloužen a nově jede již z M. Přítočna
 • 225 015 MHD Kladno linka 15: Masokombinát - V. Lanny

 • linka je od 7.6.2010 vedena ve výlukovém jízdním řádu, od 1.7.2010 je pozastaven provoz všech spojů, od 12.12.2010 je linka zrušena
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • obousměrně zřízena zastávka Kladno, C. Boudy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • zrušen spoj v PD z N. Strašecí v 19:10 do Mšece
 • 310 086 (B86) Nové Strašecí - Slaný

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na novou linku SID 220 036 (A36) téhož dopravce
 • změny při převodu linky:
 • zřízeny zastávky Slaný, Palackého - Slaný, Šultysova (obsluhované pouze 1 párem spojů v PD ráno)
 • 25.10.2010

  225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • do zastávky Cyrila Boudy nově zajíždějí všechny spoje
 • vybrané spoje celotýdenně dopoledne jsou prodlouženy o zastávku Hřbitovy
 • 1.10.2010

  225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - V. Lanny

 • nový 1. spoj v PD z V. Lanny ve 4:20
 • nový 1. spoj v SONE z V. Lanny v 5:00
 • zrušen spoj v PD z V. Lanny ve 21:38
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přitočno

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Velkého Přítočna
 • 1.9.2010

  225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • 1 pár spojů v PD ráno časově posunut a prodloužen o úsek Vítězná - Rozdělov
 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Nám. Svobody - Nám. J. Masaryka
 • zrušen spoj v PD z Nám. Svobody ve 12:46
 • časové posuny spojů v PD ve směru Okrsek 0 cca mezi 12:00 a 14:00
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Nám. Svobody - Cvrčovice, ObÚ

 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - V. Lanny

 • linka je zkrácena o úsek V. Lanny - Autobusové nádraží (v tomto úseku byla v provozu část spojů celotýdenně)
 • pro část spojů v PD ráno z OAZY a odpoledne do OAZY zřízena zastávka C. Boudy
 • zkrácení intervalů v PD ráno a dopoledne z 20 na 12 minut a v PD dopoledne z 20 na 15 minut
 • nový spoj v SONE z OAZY v 6:35 + časové posuny vybraných spojů v SONE
 • nový poslední spoj v PD z OAZY ve 22:35
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Dvorské
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • zpravidelnění intervalů v PD ráno z Energie z 10-40 na 12 minut
 • zkrácení intervalů v PD dopoledne z 20 na 15 minut
 • prodloužení intervalů v PD odpoledne ccca do 16:00 z 10 na 12 minut
 • prodloužení intervalů v PD odpoledne cca od 16:00 do 17:00 z 12 na 15 minut
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo nám. - Smečno

 • nový spoj v PD Aut.nádr. (22:05) > Libušín, nám.
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Ostrovec - Nám. Svobody - Ostrovec

 • výluková linka, zavedená od 7.6.2010, jede nově trvale v polookružní trase Ostrovec - V. Lanny - Nám. Svobody - Aut.nádr. - V . Lanny - Ostrovec
 • rozsah provozu: celotýdenně cca 6:00 - 19:00 v intervalu 30 minut v PD a 30-60 minut v SONE
 • jízdní doba linky je 16 minut
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Kladno, Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • prodloužení linky ve Slaném o zastávky Slaný, Šultysova - Slaný, sokolovna - Slaný, Dražkovická - Slaný, Arbesova
 • do těchto zastávek prodloužena část spojů v PD
 • zrušeny zastávky Kladno, Svojsíkova - Kladno, J. Opletala - Kladno, Barré a s tím i zrušeno zajíždění vybraných spojů do těchto zastávek
 • časový posun 1 spoje v podvečer z Kladna a 1 spoj v PO dopoledne ze Slaného
 • nový spoj v PD ze Slaného, Arbesovy v 8:20 do Kladna
 • zrušen spoj v PD ze Slaného, aut.nádr. ve 12:45
 • odpolední spoje z Újezda jedou nově již z Průmyslové
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • zastávka Velké Přítočno je nově zařazena v tarifním pásmu 2 (původně 1)
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • obousměrně zřízeny zastávky Husova - Seifertova
 • zrušeny zastávky Svojsíkova - J. Opletala - Barré
 • zřízena zastávka U Knotků také ve směru Nádraží
 • 13.6.2010

  220 012 (A12) Kladno - Slaný

 • 1 spoj v PD ráno z Knovíze zkrácen a jede až ze Pcher
 • 2 spoje v SONE z Kladna a 3 spoje v SONE do Kladna zkráceny o úsek Pchery, Theodor - Slaný, aut.nádr.
 • zrušeny spoje v SONE z Kladna ve 13:20, 15:20 a zpět ze Slaného v 13:35, 14:35
 • nový spoj v SONE Pchery, Theodor (10:50) > Kladno, aut.nádr. a Kladno, aut.nádr. (20:20) > Pchery, Theodor
 • 1 spoj v SONE večer z Kladna a 1 spoj v SONE ráno do Kladna zkrácen o úsek Pchery, Theodor - Jemníky
 • časové posuny části víkendových spojů
 • 220 023 (A23) Třebusice - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Zvoleněves
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy jede nově přes Horoměřickou
 • pro spoje, které nejedou přes Okoř, zřízena zastávka Okoř, křižovatka
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • obousměrně zřízeny zastávky Kladno, ČSAD - Kladno, Americká
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3

 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Hřebeč
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • zřízena nepoužívaná zastávka Rudná, Hořelice
 • 220 030 (A30 Kladno - Beroun

 • časové posuny části spojů v PD ráno
 • pro část spojů v PD ráno zřízena zastávka Unhošť, škola
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • zrušeny zastávky Praha, Jiviny - Praha, Zadní Jiviny - Praha, Břevnovská
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • první ranní spoj do Unhoště jede o školních prázdninách nově až z Horního Bezděkova (dosud z Kladna)
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Kladna
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Tuchoměřic
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Dejvické v 7:45 do Kladna, aut.nádr.
 • časové posuny části spojů ve směru do Prahy
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Kladna, aut.nádr. (10:45) do Prahy a zpět z Dejvické v 11:45
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Horoměřickou a Dědinu
 • časové posuny části spojů
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Cvrčovice, ObÚ

 • časové posuny části spojů v SONE
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • nový spoj v SONE Havlíčkovo nám. (10:25) > Smečno
 • nový spoj v SONE Smečno (11:11) > Nám. Svobody
 • 1 spoj v SONE dopoledne z Havlíčkova nám. jede nově až z Nám. Svobody
 • časové posuny části spojů v SONE
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Unhošť, škola
 • zrušeny zastávky Praha, Jiviny - Praha, Zadní Jiviny - Praha, Břevnovská
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • pro vybrané spoje v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Unhošť, škola
 • zrušena nepoužívaná zastávka Pavlov, žel.st.
 • zrušeny zastávky Praha, Jiviny - Praha, Zadní Jiviny - Praha, Břevnovská
 • některé spoje nově nejedou a některé spoje zas nově jedou přes Hostivice, Průmyslová
 • 310 085 (B85) Nové Strašecí - Praha, Zličín

 • změněno pořadí zastávek Stochov, Slovanka II a Stochov, Slovanka I
 • zrušena zastávka Stochov, Slovanka
 • 310 086 (B86) Nové Strašecí - Slaný

 • pro 1 spoj v PD ráno ze Slaného zřízeny zastávky Přelíc - Ledce I - Ledce - Ledce II
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Slaného
 • 6.4.2010

  310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • vybrané spoje v PD jedou nově přes zast. Hostivice, Průmyslová, 1 spoj v PD večer z Prahy nově nejede přes tuto zastávku
 • 7.3.2010

  220 023 (A23) Zvoleněves - Praha

 • 1 pár spojů v PD odpoledne zkrácen o úsek Koleč, u mostu - Třebusice, křiž.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • časový posun prvního spoje v PD ze Stochova
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • časové posuny většiny spojů
 • poslední pár spojů v PD prodloužen o úsek Smečno - Kladno, aut.nádr.
 • 225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • 2 páry spojů v PD dopoledne prodlouženy o úsek Vítězná - Rozdělov
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • pro 1 pár spojů v PD zřízena zastávka Hostivice, Průmyslová
 • 13.12.2009

  220 012 (A12) Kladno, Rozdělov - Slaný

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Terminál 3 - Dejvická
 • nový spoj v PD Dejvická (9:45) > Kladno, Nám. Svobody
 • část spojů ve směru Praha nově nezastavuje v zast. Praha, Horoměřická
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 023 (A23) Zvoleněves - Praha

 • zrušen spoj v PD Dejvická (12:00) > Koleč
 • zrušen spoj v PD Malé Číčovice (14:05) > Dejvická
 • 1 spoj v PD odpoledne z Dejvické prodloužen o úsek Malé Číčovice > Koleč
 • část spojů ve směru Praha nově nezastavuje v zast. Praha, Horoměřická
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 026 (A26) Kladno - Jeneč, Vysílací středisko

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • nový spoj v PD Dobrovíz (6:55) > Kladno, Aut.nádr.
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • přes zastávku Červený Újezd, U Náprstků jedou nově všechny spoje
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • 1 spoj v PD ráno časově posunut a prodloužen o úsek Družec > Dolní Bezděkov, totéž platí i pro zpáteční spoj do Kladna
 • 220 035 (A35) Kladno - Zbečno

 • časové posuny části spojů
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • nová linka v následující trase:
 • Kladno, Újezd - Kladno, aut.nádr. - Kladno, Nám. Svobody - Smečno - Ledce - Drnek - Mšec
 • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD v celé trase a 1 pár spojů v PD odpoledne v trase Smečno - Mšec
 • linka nejede o letních prázdninách
 • jízdní doba linky je cca 50 minut
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časové posuny části večerních spojů z Kladna
 • 220 052 (A52) Kladno - Středokluky

 • 1 spoj v PD ráno Kladno > Zájezd > Buštěhrad, škola prodloužen do trasy Kladno > Libochovičky > Kladno
 • zrušen spoj v PD Středokluky, u školy (6:40) > Kladno
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice

 • časové posuny části ranních spojů
 • 1 spoj v PD dopoledne z M. Číčovic jede nově z Tuchoměřic a nejede přes M. Číčovice
 • 220 054 (A54) Makotřasy - Hřebeč

 • zrušen školní spoj v PD Buštěrad, u školy (7:07) > Makotřasy, náves
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy je prodloužen o úsek Nám. Svobody > Aut.nádr.
 • nový spoj v PD Kladno, aut.nádr. (13:35) > Dejvická
 • 1 pár spojů v SONE zkrácen o úsek Energie - Aut.nádr., 1 spoj v SONE z Prahy zkrácen o úsek Nám. Svobody > Energie
 • zrušen poslední spoj v SONE z Energie v 19:15
 • část spojů v Prahy ze zkrácena o úsek U kostela > Energie
 • časové posuny většiny spojů
 • většina spojů nově nezastavuje v zast. Praha, Horoměřická a Praha, Dědina
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • prodloužení intervalu v PD dopoledne ze 30 na 45 minut (zrušeny 2 páry spojů)
 • zkrácení intervalů v SONE dopoledne a části odpoledne z 60 na 30 minut (6 nových párů spojů)
 • časové posuny většiny spojů
 • část spojů v PD večer z Prahy jede nově přes Letiště Ruzyně
 • většina spojů nově nezastavuje v zast. Praha, Horoměřická a Praha, Dědina
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • časový posun posledního spoje v PD z Aut.nádr. a 1. spoje v PD z Libušína
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Dříně
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • poslední spoj v PD do Prahy jede nově přes Hostivice, Nouzov
 • 310 086 (B86) Nové Strašecí - Slaný

 • časové posuny části spojů
 • nový spoj v PD Stochov, u dubu (5:10) > Slaný, aut.nádr.
 • nový spoj v PD Slaný, aut.nádr. (16:20) > Stochov, nám.
 • 1.9.2009

  225 002 (MHD Kladno) linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • časové posuny části spojů
 • 225 003 (MHD Kladno) linka 3: OAZA - Náměstí Svobody

 • časové posuny části odpoledních spojů ve směru Aut.nádr.
 • 225 005 (MHD Kladno) linka 5: Okrsek 0 - Akvapark

 • časové posuny části spojů v PD
 • 27.7.2009

  220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • obnoven provoz 8 párů spojů v PD, které nejely o letních prázdninách
 • 1.7.2009

  220 021 Kladno - Praha, Zličín

 • nová linka v následující trase: Kladno, Aut.nádr. - Kladno, U Hvězdy - Velké Přítočno - Malé Přítočno - Praha, Zličín
 • na lince není zatím provozován žádný spoj
 • od 1.9.2009 je na lince provozován 1 pár spojů v PD dopoledne
 • 14.6.2009

  121 301 Praha - Chyňava

 • páteční spoj z Prahy nově zastavuje v zast. Praha, Na Hůrce
 • 220 023 (A23) Zvoleněves - Praha

 • 2 spoje v PD dopoledne z Prahy a 2 spoje v PD dopoledne do Prahy jedou nově přes Okoř
 • 220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 310 081 (B81) Roztoky - Praha

 • od 1.9.2009 nový spoj v PD Unhošť, nám. (13:35) > Zbečno, žel.st. a zpět v 14:30
 • 310 086 (B86) Nové Strašecí - Slaný

 • časové posuny části spojů
 • 1.4.2009

  220 050 (A50) Kladno - Kralupy nad Vltavou

 • linka je prodloužena v Kladně na Nám. Svobody a nově jede přes Cvrčovice, čímž nahrazuje zkrácenou linku MHD č. 2
 • nové zastávky: Kladno, Nám. Svobody - Brandýsek, u kina - Cvrčovice, U Taušů - Cvrčovice, ObÚ
 • zavedení víkendového provozu:
 • 6 párů spojů Kladno, Nám. Svobody - Cvrčovice, ObÚ
 • 4 páry spojů Kladno, Nám. Svobody - Třebusice
 • souhrnný interval cca 120 minut
 • nový spoj v PD Kladno, Nám. Svobody (7:30, 17:25) > Kralupy n.Vlt. a zpět z Kralup v 9:35, 17:30
 • nové spoje v PD Kladno, Nám. Svobody (8:10, 10:10, 12:30, 14:45, 19:25, 23:10) > Cvrčovice, ObÚ a zpět z Cvrčovice v 5:00, 7:00, 7:55, 8:55, 10:55, 12:55, 19:55
 • 1. ranní spoj z Kralup jede nově až z Olovnice
 • 220 053 (A53) Kladno - Tuchoměřice

 • nové zastávky Číčovice, Velké Číčovice - Číčovice, Malé Číčovice
 • nové zastávky zřízeny pouze pro nové spoje:
 • nové spoje v PD Malé Číčovice (9:05) > Kladno, U Hvězdy (11:50) > Malé Číčovice (12:15) > Kladno, Aut.nádr. (nejedou o letních prázdninách)
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Kladno, Nám. Svobody - Hnidousy

 • linka je zkrácena o úsek Hnidousy - Cvrčovice, ObÚ
 • celkem zkráceno 16 párů spojů v PD a 11/10 spojů v SONE, z toho zcela zrušeny jsou 3 spoje v SONE tam a 2 zpět
 • zrušené či zkrácené spoje jsou převedeny na linku A50
 • 8.3.2009

  310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • 1 zrychlený spoj v PD ráno ze Stochova nově nejede přes Jeneč ani Hostivice

 • starší změny tohoto dopravce
  seznam linek tohoto dopravce