Změny linek ČSAD Vsetín, a.s.

15.12.2019

zrušením linek s licenčními zastávkami v Praze již tento dopravce nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje

820 224 Luhačovice - Brno (- Praha)

 • linka je zrušena
 • dosud již nebyly na území Prahy ani Středočeského kraje provozovány žádné spoje
 • 820 225 Slavičín - Brno (- Praha)

 • linka je zrušena
 • dosud již nebyly na území Prahy ani Středočeského kraje provozovány žádné spoje
 • 820 245 Valašské Klobouky - Brno (- Praha)

 • linka je zrušena
 • dosud již nebyly na území Prahy ani Středočeského kraje provozovány žádné spoje
 • 4.3.2018

  820 245 Valašské Klobouky - Brno (- Praha)

 • zrušen 1 jednodenní spoj z Prahy do Luhačovic
 • na lince tak již není provozován žádný spoj na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 10.12.2017

  820 225 Slavičín - Brno (- Praha)

 • zrušení provozu v úseku Brno - Praha (zkrácení 1 páru spojů v PÁ, NE a 1 spoje v PÁ, SO do Prahy o úsek Brno - Praha)
 • 820 245 Slavičín - Brno (- Praha)

 • zrušení provozu v úseku Brno - Praha (zkrácení 1 spoje v NE do Prahy a v PO z Prahy a 1 spoje v SONE z Prahy o úsek Brno - Praha)
 • v úseku Brno - Praha zachován pouze 1 jednodenní spoj
 • 11.12.2016

  820 215 Luhačovice - Praha

 • fiktivní linka je zrušena (1 spoj, který nejel po celou dobu platnosti JŘ)
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 spoj v PO ráno z Prahy do Slavičína je časově posunut, nově nejede přes Velké Meziříčí a za Brnem nově zastavuje v části zastávek, které dosud projížděl
 • 28.2.2016

  820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Uherský Brod, aut.nádr.
 • 14.12.2014

  820 225 (Valašské Klobouky -) Slavičín - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Petrůvka
 • 2 spoje v PÁ do Prahy a 1 spoj v NE z Prahy prodlouženy o úsek Luhačovice - Slavičín
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • pondělní spoj z Prahy prodloužen o úsek Luhačovice - Slavičín
 • 820 285 Luhačovice - Praha

 • linka je zrušena (dosud pozastaven provoz)
 • 15.6.2014

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zrušen spoj v NE z Luhačovic v 16:40 do Prahy (převeden na linku 820 245)
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 8:15 do Luhačovic (převeden na linku 820 245)
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 8:20 do Luhačovic (převeden na linku 820 245)
 • 820 224 Luhačovice - Brno (- Praha)

 • jediný sobotní pár spojů Praha - Luhačovice zkrácen o úsek Brno - Praha
 • žádný spoj již nejede na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 820 225 (Valašské Klobouky -) Slavičín - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Slavičína v 3:00 do Prahy a zpět ve 12:50
 • 2 páry spojů v PD Luhačovice - Praha zkráceny v PO-ČT o úsek Brno - Praha
 • 1 pár spojů v SO Luhačovice - Praha zkrácen o úsek Brno - Praha
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • nový spoj v NE z Luhačovic v 16:40 do Prahy
 • nový spoj v PO z Prahy v 8:10 do Luhačovic
 • nový spoj v SONE z Prahy v 8:20 do Luhačovic
 • většina nových spojů převedena z linky 820 225
 • 820 285 (Luhačovice -) Zlín - Praha

 • zastavení provozu jediného spoje (v NE Praha - Zlín) od 22.6.2014
 • 9.12.2012

  820 224 Luhačovice - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Luhačovice, aut.st. - Zlín, aut.nádr. - Kroměříž, aut.nádr. - Vyškov, aut.nádr. - Brno, Zvonařka - Velké Meziříčí, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO Luhačovice - Praha a 1 pár spojů v NE Brno - Luhačovice (převedeny z linky 820 225)
 • 820 225 Vlašaské Klobouky - Praha

 • zrušen 1 pár spojů v SO Praha - Luhačovice (převeden na novou linku 820 224 téhož dopravce)
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • časový posun 1 spoje v PO ráno ze Slavičína
 • 10.6.2012

  820 215 Luhačovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE z Luhačovic
 • 11.12.2011

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zrychlený nedělní spoj z Luhačovic jede nově přes Brno a Velké Meziříčí
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 5:40 do Luhačovic
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 spoj v SONE odpoledne ze Zlína prodloužen a jede již z Luhačovic, ale v NE je zkrácen o úsek Brno > Praha
 • 12.12.2010

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Luhačovic ve 14:00 do Prahy (převeden na linku 820 225)
 • zrušen spoj v SO z Luhačovic v 15:25 do Prahy
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne do Prahy - spoj jede nově přes Bučovice
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 spoj v SO ráno z Prahy zkrácen o úsek Zlín > Luhačovice
 • časové posuny vybraných spojů v SONE
 • nový spoj v PD z Luhačovic ve 14:10 do Prahy (převeden z linky 820 215)
 • nový spoj v SO ze Zlína v 16:20 do Prahy
 • 13.6.2010

  820 215 Luhačovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Luhačovice (spoj nově nejede přes Bučovice a Slavkov u Brna)
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 spoj v NE odpoledne ze Zlína jede nově přes Velké Meziříčí
 • 7.3.2010

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Luhačovic v 16:40 a zpět v SO z Prahy v 6:25 (spoj jede nově až z Brna)
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 spoj v SO ráno z Luhačovic zkrácen o úsek Brno > Praha
 • nový spoj v SO z Luhačovic v 9:20 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů do Prahy
 • 13.12.2009

  820 215 Luhačovice - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v SO z Prahy jede nově přes Bučovice
 • 1 spoj v PO z Prahy jede nově přes Brno, Slavkov u Brna, Bučovice a Buchlovice
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • 1 pár spojů v SO nově nejede přes Rousínov
 • 1 spoj v NE z Prahy jede nově přes Velké Meziříčí
 • časové posuny části spojů
 • 940 031 Vsetín - Praha

 • linka byla zrušena v průběhu roku 2009 (1 spoj v NE Zlín > Praha)
 • 14.6.2009

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zřízena nevyužívaná zastávka Střílky, rozc.
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • časový posun 1. spoje v PD do Prahy
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • zřízena nevyužívaná zastávka Střílky, rozc.
 • 17.5.2009

  840 215 Luhačovice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy jede nově pouze v PO
 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy jede nově pouze v PÁ
 • 840 225 Valašské Klobouky - Praha

 • časové posuny ranních spojů do Prahy, ranní spoj v PD do Prahy jede nově přes Brno
 • spoj v PD, NE odpoledne z Prahy jede nově přes Brno
 • nový spoj v NE Zlín, aut.nádr. (16:30) > Praha
 • 14.12.2008

  820 215 Luhačovice - Praha

 • nový spoj v PD z Prahy v 5:40 a zpět z Luhačovic v 16:40
 • nový spoj v SO z Prahy v 6:30 do Luhačovic
 • všechny nové spoje převedeny z linky 940 031
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • první spoj v SO do Prahy a poslední spoj v SO z Prahy jede nově přes Brno
 • časové posuny části spojů
 • 820 245 Valašské Klobouky - Praha

 • časové posuny vybraných spojů do Prahy
 • 940 031 Vsetín - Praha

 • na lince je zredukován provoz:
 • 1 pár spojů v PD a 1 spoj v SO ráno z Prahy převedeny na linku 820 225
 • zachován 1 spoj v NE odpoledne do Prahy - tento spoj již nejede ze Vsetína, ale až ze Zlína
 • 1.9.2008

  820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • drobné časové posuny části spojů
 • 9.12.2007

  820 215 Luhačovice - Praha

 • pro 1 spoj v PD, NE odpoledne z Luhačovic zřízeny zastávky Březolupy, zámek - Bílovice, st.č.1
 • tento spoj také nejede v PD přes Napajedla
 • 820 225 Valašské Klobouky - Praha

 • pro 1 pár spojů v PD zřízena nová konečná zastávka Slavičín, Radnice
 • tyto spoje již nejedou přes Luhačovice, aut.st. - spoj do Prahy nově zastavuje ve více zastávkách na trase
 • dále zřízeny nepoužívané zastávky Valašské Kloubouky, aut.st. - Horní Lideč, žel.st. - Vizovice, nám.
 • 820 245 Valašaské Klobouky - Brno (- Praha)

 • zřízeny nepoužívané zastávky Velké Meziříčí, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • linka však ani nadále nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 4.3.2007

  940 031 Vsetín - Praha

 • jízdní doba nedělního spoje ze Vsetína zkrácena o 15 minut
 • 10.12.2006

  820 215 Luhačovice - Praha

 • časové posuny spojů v PD, NE do Prahy
 • 820 225 Luhačovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • 820 285 Luhačovice - Zlín - Praha

 • spoj v NE z Prahy zkrácen o úsek Zlín, aut.nádr. > Luhačovice, aut.st.
 • 4.9.2006

  820 225 Luhačovice - Praha

 • zkrácení jízdní doby vybraných spojů obousměrně o 10-15 minut
 • 18.6.2006

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Luhačovic v 16:40 a z Prahy v 5:10
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 6:30
 • zrušené spoje jsou převedeny na novou linku 940 031
 • nový rychlíkový spoj v PO z Prahy v 8:25 do Luhačovic
 • 820 225 Luhačovice - Praha

 • zrušen spoj v NE ze Zlína v 16:30
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 7:45 do Zlína
 • zrušené spoje jsou převedeny na novou linku 940 031 a na linku 820 215
 • 940 031 Vsetín - Praha

 • zřízena nová linka v této trase:
 • varianta A: Vsetín - Vizovice - Luhačovice - Uherský Brod - Brno - Velké Meziříčí - Praha, Florenc
 • varianta B: Vsetín - Vizovice - Zlín - Holešov - Kroměříž - Vyškov - Praha, Florenc
 • ve variantě A jsou vedeny spoje v PD odpoledne ze Vsetína a v PD, SO ráno z Prahy
 • ve variantě B je veden spoj v NE odpoledne ze Vsetína
 • všechny spoje vznikly převedením z linek 820 215 a 820 225 a prodloužením do/ze Vsetína
 • 3.4.2006

  820 225 Luhačovice - Praha

 • nový spoj v NE Zlín, aut.nádr. (16:30) > Praha
 • nový spoj v PO Praha, Florenc (7:45) > Zlín, aut.nádr.
 • 11.12.2005

  820 215 Luhačovice - Praha

 • nový spoj v PD Luhačovice, aut.st. (16:40) > Praha
 • 1 spoj v PO ráno z Prahy jede nově každý pracovní den
 • nový spoj v SO Praha, Florenc (6:30) > Luhačovice, aut.st.
 • 820 225 Luhačovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD z Luhačovic
 • 12.12.2004

  820 215 Luhačovice - Praha

 • drobné časové posuny všech spojů z Prahy
 • 13.6.2004

  820 225 Luhačovice - Praha

 • všechny spoje (kromě spoje v PD z Luhačovic ve 3:15) nově nejedou přes Kojetín
 • spoj v sobotu z Luhačovic v 7:40 posunut na 7:45
 • spoj v neděli z Luhačovic v 9:15 posunut na 9:25
 • 14.12.2003

  820 225 Luhačovice - Praha

 • spoj v neděli z Luhačovic ve 3.15 posunut na 9:15 a nově nejede přes Otrokovice a Tlumačov a jede přes Fryšták, Holešov, Rousínov, Brno
 • spoj v sobotu z Luhačovic v 7:35 posunut na 7:40
 • spoj v PD z Luhačovic v 9:20 posunut na 9:15
 • spoj v sobotu z Prahy v 8:15 posunut na 8:25
 • spoj v PD z Prahy v 17:00 nově zastavuje v zastávkách Zlín, nemocnice až Luhačovice, pošta
 • 820 285 Luhačovice - Praha

 • spoj v neděli z Prahy ve 12:30 nově nezastavuje v Pardubicích
 • 1.11.2003

  820 215 Luhačovice - Praha

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Buchlovice, rozcestí - Buchlovice, křižovatka - Bučovice, aut.st. - Slavkov u Brna, aut.st.
 • do těchto zastávek zajíždějí pouze spoje z Luhačovic ve 14:00 (pátek a neděle) a v 15:25 (sobota) u spoje z Prahy v pondělí v 5:15 je zkrácena jízdní doba o 15 minut
 • u spoje z Prahy v neděli v 8:30 je zkrácena jízdní doba 5 minut
 • 15.6.2003

  820 285 Luhačovice - Praha

 • pro všechny spoje v PD je obousměrně zřízena zastávka Přerov, Předmostí, pošta
 • u spoje v neděli je odjezd ze Zlína posunut z 20:10 na 20:30
 • spoj v PD z Poličky v 11:00 je prodloužen o úsek Zlín (14:35) >> Luhačovice

 • seznam linek tohoto dopravce