Změny linek Cup Tour Bus, s.r.o.

1.9.2014

302 097 (D97) Příbram - Praha

 • linka je převedena beze změny z dopravce CUP TOUR bus na dopravce ARRIVA PRAHA
 • 302 098 (D98, D99) Příbram - Praha

 • linka je převedena beze změny z dopravce CUP TOUR bus na dopravce ARRIVA PRAHA
 • tímto je ukončena činnost tohoto dopravce
 • 9.12.2012

  302 097 (D97) Příbram - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Dubno, rest.
 • zřízeny zastávky Dubenec, Skalka I. a Drásov, Skalka VII., které však nejsou používány žádným spojem
 • 302 098 (D98, D99) Příbram - Praha

 • pro spoje vedené přes zast. Dobříš, žel.st. zřízena obousměrně zastávka Dobříš, Kostelíček
 • 12.6.2011

  302 097 (D97) Příbram - Praha

 • časové posuny části spojů v PD dopoledne z Příbrami
 • 13.12.2009

  302 097 (D97) Příbram - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 14.6.2009

  302 097 (D97) Příbram - Praha

 • pro vybrané spoje ráno do Prahy a večer z Prahy zřízena zastávka Příbram, Březové Hory, rozc. Zdaboř
 • pro večerní spoje z Prahy zřízena zastávka Příbram, Čs. armády
 • zrušen spoj v PD z Příbrami v 6:30 (převod na linku D98)
 • 302 098 (D98, D99) Příbram - Praha

 • pro vybrané spoje ráno do Prahy a večer z Prahy zřízena zastávka Příbram, Březové Hory, rozc. Zdaboř
 • pro večerní spoje z Prahy zřízena zastávka Příbram, Čs. armády
 • nový spoj v PD z Příbrami v 6:12 do Prahy (převod z linky D97)
 • 14.12.2008

  302 098 (D98, D99) Příbram - Praha

 • časový posun 1. spoje v PD z Příbrami
 • 1.7.2008

  302 097 SID linka D97: Příbram - Praha

 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce BOSÁK BUS jsou převedeny na novou linku 303 097
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce CUP TOUR bus jsou zachovány na této lince
 • zastávky ani časové polohy spojů se nemění
 • pro cestující se také nic nemění, spoje jsou dále označeny jako D97
 • 302 098 SID linka D98, D99: Příbram - Dobříš - Praha

 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce BOSÁK BUS jsou převedeny na novou linku 303 098
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce Connex Příbram jsou převedeny na novou linku 300 098 (nově dopravce Connex Praha)
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce CUP TOUR bus jsou zachovány na této lince
 • zastávky ani časové polohy spojů se nemění kromě:
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Dubna
 • na tuto linku jsou nově převedeny také všechny víkendové spoje dopravce CUP TOUR bus ze zrušené linky 302 099
 • pro cestující se také nic nemění, spoje v PD jsou dále označeny jako D98 a spoje v SONE jsou dále označeny jako D99
 • 302 099 SID linka D99: Příbram - Dobříš - Praha

 • linka je zrušena:
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce BOSÁK BUS jsou převedeny na novou linku 303 098
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce Connex Příbram jsou převedeny na novou linku 300 098 (nově dopravce Connex Praha)
 • všechny spoje této linky, které provozuje dopravce CUP TOUR bus jsou převedeny na linku 302 098 téhož dopravce
 • zastávky ani časové polohy spojů se nemění
 • pro cestující se také nic nemění, převedené spoje v PD jsou dále označeny jako D98 a spoje v SONE jsou dále označeny jako D99
 • 6.4.2008

  302 097 SID linka D97: Příbram - Praha

 • nový spoj v PD z Příbrami, Drkolnova, Podbrdské v 18:15 do Prahy a zpět z Knížecí v 19:30 do Příbrami
 • 302 098 SID linka D98: Příbram - Dobříš - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Dobříše, nám. prodloužen a jede již z Dubna, rest.
 • 302 099 SID linka D99: Příbram - Dobříš - Praha

 • nový spoj v SONE Dobříš, nám. (5:25) > Praha
 • 1 spoj v SO ráno z Příbrami jede nově také přes Dobříš
 • nový posilový spoj v NE Příbram, Školní kruhový objezd (17:05) > Praha a zpět z Knížecí v 18:30 (nejede přes Dobříš)
 • časový posun 1 spoje v SONE večer do Prahy
 • 13.1.2008

  302 097 SID linka D97: Příbram - Praha

 • linka jede ve směru Praha nově přes zastávku Příbram, Stadion Horymír
 • linka ve směru Praha nově projíždí zastávku Příbram, Drkolnov, nemocnice
 • 1 spoj v PD ráno nově nejede přes Milínskou
 • nový spoj v PD Příbram, Školní kruhový objezd (6:05) > Praha a zpět z Knížecí v 7:15
 • zrušen spoj v PD z Příbrami, Podbrdské ve 12:10
 • nový spoj v PD z Příbrami, Podbrdské ve 18:40
 • nový poslední spoj v PD z Prahy, Na Knížecí ve 20:00
 • prodloužení jízdní doby části spojů o 5-10 minut v závislosti na trasách a období provozu jednotlivých spojů
 • 302 098 SID linka D98: Příbram - Dobříš - Praha

 • linka ve směru Praha nově projíždí zastávku Příbram, Drkolnov, nemocnice
 • část spojů obousměrně jede v Dobříši nově přes Větrník a nejede přes Žel.st.
 • část spojů v Příbrami jede nově přes Školní a nejede přes Sídl. Kladenská
 • nový spoj v PD Dobříš, nám. (5:10) > Příbram, Podbrdská
 • nové spoje v PD z Příbrami, Podbrdské v 9:00, 12:40, 20:15 do Prahy a zpět z Knížecí v 16:30, 21:40
 • nový spoj v PD Příbram, Podbrská (18:00) > Dobříš, nám.
 • časové posuny části spojů, zejména ve směru Praha
 • prodloužení jízdní doby části spojů o 5-10 minut v závislosti na trasách a období provozu jednotlivých spojů
 • 302 099 SID linka D99: Příbram - Dobříš - Praha

 • linka ve směru Praha nově projíždí zastávku Příbram, Drkolnov, nemocnice
 • část spojů ve směru Praha jede v Příbrami nově přes Aut.nádr. a nejede přes Milínskou
 • část spojů v SONE odpoledne jede v Dobříši nově přes Větrník a nejede přes Žel.st.
 • prodloužení jízdní doby většiny spojů o 5 minut
 • 9.12.2007

  302 013 Příbram - Praha

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na nové linky SID č. D97, D98, D99
 • bilance počtu spojů viz linky D97, D98, D99
 • 302 097 SID linka D97: Příbram - Praha

 • nová linka Středočeské integrované dopravy, na jejíž provozování se podílejí dopravci BOSÁK BUS a CUP TOUR bus
 • linka obsluhuje následující města a obce: Příbram - Praha (Na Knížecí)
 • linka spolu s linkou D98 nahrazuje v pracovní dny zrušené linky 303 501 dopravce BOSÁK BUS, 302 013 dopravce CUP TOUR bus
 • tarifní zóny SID:
 • 64 Příbram
 • 200, 201, 87, 202, 203, 204, 205, 206 (mezilehlé zóny bez zastávek)
 • 103 Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: pracovní dny cca 4:00 - 21:00 z Příbrami a 6:00 - 19:00 z Prahy
 • intervaly: ráno 15 minut, dopoledne 60 minut (z Prahy až 180 minut), odpoledne 20 minut, večer 30-60 minut
 • všechny spoje jsou vedeny v jednotné a celé trase
 • bilance spojů dopravce BOSÁK BUS (oproti rychlíkovým spojům linky 303 501): o 7 spojů více do Prahy a o 9 spojů více z Prahy
 • bilance spojů dopravce CUP TOUR bus: (oproti rychlíkovým spojům linky 302 013): o 9 spojů více do Prahy a o 11 spojů více z Prahy
 • celková bilance spojů v PD Příbram - Praha (linky D97+D98) oproti původnímu stavu:
 • z Příbrami: +6 spojů
 • z Prahy: +9 spojů
 • 302 098 SID linka D98: Příbram - Dobříš - Praha

 • nová linka Středočeské integrované dopravy, na jejíž provozování se podílejí dopravci Connex Příbram, BOSÁK BUS a CUP TOUR bus
 • linka obsluhuje následující města a obce: Příbram - Dubno - Dobříš - Praha (Na Knížecí)
 • linka spolu s linkou D97 nahrazuje v pracovní dny zrušené linky 300 501 dopravce Connex Praha, 303 010, 303 501 dopravce BOSÁK BUS, dopravce CUP TOUR bus
 • tarifní zóny SID:
 • 64 Příbram
 • 200 Drásov
 • 201 ?
 • 87 Dobříš
 • 202 ?
 • 203 Mníšek pod Brdy
 • 204 ?
 • 205 ?
 • 102 Praha - vnější
 • 103 Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: pracovní dny cca 4:00 - 23:00
 • intervaly: ráno 15 minut, dopoledne 30 minut, odpoledne 20 minut, večer 30-60 minut
 • linka má 2 trasy: část spojů jede v Příbrami přes Zdaboř, nemocnici a Školní, část spojů přes Sídl. Kladenská a Aut.nádr.
 • část spojů jede v Dobříši přes Žel.st., část spojů přes Větrník
 • 5 spojů v PD ráno jede pouze v trase Dobříš, nám. > Praha, Na Knížecí
 • 1 spoj v PD ráno a 3 spoje v PD odpoledne jedou pouze v trase Praha, Na Knížecí > Dobříš, nám.
 • bilance spojů dopravce Connex Příbram: o 1 spoj méně v PD do Prahy
 • bilance spojů dopravce BOSÁK BUS (oproti spojům linky 303 501 přes Dobříš): o 4 páry spojů méně
 • bilance spojů dopravce BOSÁK BUS (oproti krátkým spojům linky 303 010 Dobříš - Praha): 1 spoj odpoledne z Prahy je přesunut na ráno
 • bilance spojů dopravce CUP TOUR bus: (oproti spojům linky 302 013 přes Dobříš): o 5 spojů méně do Prahy a o 7 spojů méně z Prahy (z toho 1 spoj ráno do Prahy jede až z Dobříše)
 • celková bilance spojů v PD Příbram - Praha (linky D97+D98) oproti původnímu stavu:
 • z Příbrami: +6 spojů
 • z Prahy: +9 spojů
 • 302 099 SID linka D99: Příbram - Dobříš - Praha

 • nová linka Středočeské integrované dopravy, na jejíž provozování se podílejí dopravci Connex Příbram, BOSÁK BUS a CUP TOUR bus
 • linka obsluhuje následující města a obce: Příbram - Dubno - Dobříš - Praha (Na Knížecí)
 • linka nahrazuje v SONE zrušené linky 300 501 dopravce Connex Praha, 303 501 dopravce BOSÁK BUS, 302 013 dopravce CUP TOUR bus
 • tarifní zóny SID:
 • 64 Příbram
 • 200 Drásov
 • 201 ?
 • 87 Dobříš
 • 202 ?
 • 203 Mníšek pod Brdy
 • 204 ?
 • 205 ?
 • 102 Praha - vnější
 • 103 Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: SONE cca 5:00 - 23:00
 • intervaly: 30 minut celodenně s drobnými výjimkami (občas 60 minut)
 • linka má 2 trasy: část spojů jede v Příbrami přes Milínskou, část spojů přes Aut.nádr.
 • 1 spoj v SO ráno z Příbrami nejede přes Dobříš, 1 spoj v NE z Prahy jede jen do Dobříše (převeden z linky 303 010)
 • bilance spojů dopravce Connex Příbram: o 1 spoj méně v NE z Prahy (převeden na linku 300 060)
 • bilance spojů dopravce BOSÁK BUS: o 3 spoje více v SO do Prahy, o 5 spojů více v SO z Prahy, o 4 páry spojů více v NE
 • bilance spojů dopravce CUP TOUR bus: o 3 spoje více v SO do Prahy, o 2 spoje více v SO z Prahy, o 3 páry spojů v NE více (z toho 1 pár spojů v SONE + 1 spoj v SO do Prahy jedou nově přes Dobříš)
 • celková bilance spojů v SONE Příbram - Praha oproti původnímu stavu:
 • z Příbrami: +6 spojů v SO, +7 spojů v NE
 • z Prahy: +7 spojů v SONE
 • 2.9.2007

  302 013 Příbram - Praha

 • pro všechny spoje přes Dobříš zřízena zastávka Dobříš, Průmyslová zóna (na znamení)
 • 10.6.2007

  302 013 Příbram - Praha

 • zrušena výstupní zastávka Praha Smíchovské nádraží (všechny spoje jedou Na Knížecí)
 • 4.3.2007

  302 013 Příbram - Praha

 • první spoj v PD z Dubna do Prahy prodloužen a jede již z Příbrami, Jiráskových sadů
 • 3 spoje celotýdenně z Příbrami nově nezastavují v Mníšku pod Brdy
 • zrušen spoj SO z Knížecí v 9:00
 • časové posuny části spojů
 • jízdní doba části spojů do Prahy zkrácena o 10 minut
 • 11.12.2005

  302 013 Příbram - Praha

 • časový posun prvního spoje v PD z Dubna do Prahy

 • seznam linek tohoto dopravce