DONETA CZ, s.r.o.

13.6.2004

260 610 Mladá Boleslav - Dubá

 • linka je k tomuto datu definitivně zrušena (nejezdila již od 1.4.2004)
 • současně je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné autobusové dopravě
 • 1.4.2004

  260 610 Mladá Boleslav - Dubá

 • na lince je dočasně (zatím do 13.6.2004) pozastaven provoz
 • dopravce DONETA CZ tak v současné době neprovozuje žádné spoje
 • 29.2.2004

  260 608 Mladá Boleslav - Česká Lípa

 • linka kompletně převedena na nového dopravce Petr Vondráček - TRANSVAZ a přečíslována na 260 701
 • 14.12.2003

  260 608 Mladá Boleslav - Česká Lípa

 • linka kompletně převzata od dopravce SAPIS BUS, nadále platí tarif SAPIS BUS
 • 260 610 Mladá Boleslav - Dubá

 • linka kompletně převzata od dopravce SAPIS BUS, nadále platí tarif SAPIS BUS

 • seznam linek tohoto dopravce