Změny linek Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.

1.9.2015

520 921 Jirkov - Praha

 • linka je zrušena (2 páry spojů v PO-ČT, SO a 3 páry spojů v PÁ, NE v trase Jirkov - Praha)
 • 3.5.2015

  520 921 Jirkov - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • 7.4.2015

  520 921 Jirkov - Praha

 • spoje ve směru do Prahy nově zastavují v zastávce Hradčanská nemísto Dejvické
 • ve směru z Prahy již žádný spoj nezastavuje v zastávce Dejvcká (dosud vybrané spoje)
 • zrušen spoj v PD z Jirkova ve 4:45 a zpět z Prahy v 7:55
 • zrušen spoj v PO, SO z Jirkova v 5:45 a zpět z Prahy v 9:30
 • 1 pár spojů v PD odpoledne/večer jede nově pouze v PÁ
 • 14.12.2014

  520 921 Jirkov - Praha

 • nový spoj v SO z Jirkova v 5:45 a zpět z Prahy v 9:30
 • zrušen spoj v NE z Jirkova v 9:00 a zpět z Prahy ve 13:30
 • časové posuny části spojů
 • 31.8.2014

  520 921 Jirkov - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 4.5.2014

  520 921 Jirkov - Praha

 • časové posuny většiny spojů
 • nový spoj v PO z Jirkova v 6:30 do Prahy a zpět z Prahy v 10:00
 • zrušen spoj v SO z Jirkova v 6:45 do Prahy a zpět z Prahy v 10:00
 • zrušen spoj v PD z Jirkova v 11:25 a zpět z Prahy v 15:00
 • v zastávkách Louny, Luna a Postoloprty nově nezastavuje žádný spoj
 • 30.3.2014

  520 921 Jirkov - Praha

 • výraznější omezení linky:
 • zrušen spoj v PD z Jirkova ve 4:45 a zpět z Prahy v 8:00 do Chomutova
 • zrušen spoj v SO z Jirkova v 7:40
 • 1 spoj celotýenně z Chomutova prodloužen a nově jede již z Jirkova
 • nový spoj v NE z Prahy ve 12:50 do Jirkova
 • zrušen spoj v PÁ z Chomutova ve 14:15 a zpět z Prahy v 16:15
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 15:35
 • zrušen spoj v PÁ, NE z Jirkova v 17:20 a zpět z Prahy ve 20:30 do Chomutova
 • 1 pár spojů v PD, SO a 1 spoj v NE do Prahy jede nově také přes Louny
 • 2 spoje v NE večer z Prahy prodlouženy o úsek Chomutov > JIrkov
 • časové posuny většiny spojů
 • 15.12.2013

  520 921 Jirkov - Praha

 • zrušeny spoje v NE z Jirkova v 6:15, 7:40 a zpět z Prahy v 10:00, 13:30
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Louny
 • časový posun 1 spoje v PD, SO z Prahy
 • 9.6.2013

  520 921 Jirkov - Praha

 • prodloužení jízdní doby u většiny spojů
 • 1.4.2013

  520 921 Jirkov - Praha

 • zrušeny zastávky Bitozeves, rozc. - Postoloprty, Seménkovice, rozc. - Postoloprty, Březno, rozc. - Louny, U Spravedlnosti
 • všechny spoje nově projíždějí zastávky mezi Chomutovem a Postoloprty
 • zrušeno zajíždění do zastávky Slaný, aut.nádr.
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově nejede přes Louny
 • časové posuny části spojů
 • 9.12.2012

  520 921 Jirkov - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Velemyšleves - Velemyšleves, Minice, brána - Louny, ČSAD
 • 522 606 Klášterec nad Ohří - Podbořany (- Praha)

 • linka je zkrácena o nepoužívaný úsek Podbořany - Praha
 • linka již není provozvána na území Prahy ani Středočeského kraje
 • změna byla provedena pravděpodobně již k 10.6.2012
 • 563 741 Žatec - Kounov

 • linka byla v průběhu roku 2012 (pravděpodobně k 10.6.2012) zrušena v plném rozsahu (4 páry spojů v PD)
 • 11.12.2011

  563 741 Žatec - Kounov

 • poslední spoj v PD z Kounova nově nejede přes Líčkov a Kluček
 • 12.6.2011

  563 741 Žatec - Kounov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 10.10.2010

  520 921 Jirkov - Praha

 • ve směru z Prahy linka nově zastavuje v zastávce Praha, Hradčanská a nezastavuje v zastávce Praha, Dejvická
 • 20.12.2009

  563 741 Žatec - Kounov

 • nová linka v následující trase:
 • Žatec, aut.nádr. - Třeskonice - Nečemice - Kounov
 • rozsah provozu: 4 páry spojů v PD (z toho 3 páry spojů zasahují na území Středočeského kraje)
 • nová linka plně nahrazuje zrušenou linku 562 741 dopravce Bus Mat Plus
 • 1.5.2009

  520 921 Jirkov - Praha

 • zrušeno zastavování spojů v části zastávek (zejména mezi zast. Louny, Luna a Lažany, rozc.) - výjimkou je zastávka Postoloprty
 • až na 1 spoj večer nejedou nově všechny spoje z Prahy přes zast Chomutov, Kundratická až Nové Ervěnice
 • 28.6.2008

  520 921 Jirkov - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská a jede přes zastávku Praha, Dejvická
 • 9.12.2007

  520 921 Jirkov - Chomutov - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Jirkova
 • 1 spoj v NE podvečer z Prahy, Hradčanské jede nově již z Florence
 • 30.9.2007

  520 005 Jirkov - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na linku 520 921 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • 3 spoje v PD + 1 spoj v SONE do Prahy a 6 spojů v PD + 4 spoje v SONE z Prahy nově nejedou přes Slaný
 • 520 921 Jirkov - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 520 005 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • 3 spoje v PD + 1 spoj v SONE do Prahy a 6 spojů v PD + 4 spoje v SONE z Prahy nově nejedou přes Slaný
 • 2.9.2007

  520 005 Jirkov - Praha

 • první 2 spoje do Prahy nově nejedou přes Slaný, aut.nádr.
 • 3.6.2007

  522 606 Klášterec na Ohří - Kadaň (- Praha)

 • nová linka vedená v trase Klášterec nad Ohří - Kadaň (rozsah 1 pár spojů v PD)
 • na území Prahy a Středočeského kraje je uvedeno 10 zastávek v úseku Kolešov, rozc. Strojetice - Praha, Florenc (zastávky ale nejsou obsluhovány žádným spojem)
 • 1.11.2005

  520 005 Jirkov - Chomutov - Praha

 • nový rychlíkový spoj v PÁ Chomutov, aut.nádr. (14:15) > Praha, Florenc
 • nový rychlíkový spoj v PÁ Praha, Florenc (16:15) > Jirkov, aut.nádr. (mezi Prahou a Chomutovem nikde nezastavuje)
 • 2.10.2005

  520 005 Jirkov - Chomutov - Praha

 • nový rychlíkový spoj v NE Jirkov (16:00) > Praha
 • nový zastávkový spoj v NE Praha, Hradčanská (18:00) > Chomutov, Březenecká I-13
 • 1.7.2005

  520 005 Jirkov - Praha

 • obousměrně pro všechny spoje zřízena zastávka Praha, Dědina
 • časové posuny a změny jízdních dob vybraných spojů
 • 12.12.2004

  520 005 Jirkov - Chomutov - Praha

  výrazné omezení provozu na lince:
 • zrušeny 2 páry spojů v PO, 3 páry spojů v PÁ, 2 páry spojů v NE
 • většina spojů v trase Praha - Jirkov zachována, většinou zrušeny jen rychlíkové posilové spoje v trase Praha - Chomutov
 • v Praze, Florenci jsou ukončeny nově všechny spoje (dosud část spojů končila na Dejvické)
 • část rychlíkových spojů je zpomalena a zastavují ve většině zastávek
 • změna časových poloh většiny spojů

  13.6.2004

  520 005 Jirkov - Chomutov - Praha

  na lince zřízeno 8 nových zastávek:
 • Nové Ervěnice - Jirkov, Hrdinů - Chomutov, Písečná zdravotní středisko - Chomutov, Zahradní TIP - Chomutov, Březenecká II - Chomutov, Kamenná - Chomutov, Sportovní hala - Chomutov, Kundratická -
 • tyto zastávky zřízeny pro všechny spoje pouze ve směru z Prahy, jedoucí do Jirkova
 • večerní spoje, ukončené v Chomutově, aut.nádr. prodlouženy do zastávky Březenecká I-13
 • spoj z Prahy v 17:20 nově zastavuje ve všech lounských zastávkách

  14.12.2003

  520 005 Jirkov - Chomutov - Praha

  pro vybrané spoje z/do Jirkova zřízeny následující zastávky:
 • Chomutov, Písečná I-13 - Chomutov, Bzenecká I-13 - Chomutov, Lesopark, U lávky
 • spoj v PD z Chomutova ve 4:45 prodloužen - jede již z Jirkova, aut.nádr.
 • nové rychlíkové spoje v neděli z Jirkova ve 13:15, 17:15
 • nové rychlíkové spoje v neděli Praha, Hradčanská (15:20, 19:30) >> Jirkov, aut.nádr.
 • většina spojů je v Praze nově ukončena již na Dejvické
 • vybrané spoje v neděli a 1 spoj v pondělí ráno jede z Prahy až z Hradčanské
  seznam linek tohoto dopravce