Změny linek DP CITY s.r.o.

1.2.2019

520 950 Kadaň - Praha

 • linka je beze změny převedena na dopravce DPÚK
 • 580 910 Teplice - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 11.12.2016

  560 910 Louny - Praha

 • fiktivní linka je zrušena (1 jednodenní spoj mimo území Prahy a Stč. kraje)
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • fiktivní linka je zrušena (1 jednodenní spoj mimo území Prahy a Stč. kraje)
 • 17.10.2016

  570 940 Litvínov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE)
 • 12.6.2016

  580 910 Teplice - Praha

 • nová fiktivní linka v trase Teplice, aut.nádr. - Lovosice, ÚNZ - Praha, Nádr. Holešovice
 • rozsah provozu: 1 spoj, který jede pouze 10.12.2016 a pouze v trase Teplice, aut.nádr. - Teplice, Bílinská
 • 1.5.2016

  580 911 Teplice - Praha

 • linka je zrušena (3 páry spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 2 páry spojů v NE)
 • 13.12.2015

  570 940 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Litvínova v 5:40 do Prahy a zpět z Prahy v 17:40
 • zrušen spoj v NE z Litvínova v 19:00 a zpět z Prahy ve 21:00
 • 14.6.2015

  520 950 Kadaň - Praha

 • linka mezi Kadaní a Podbořany nově vynechává některé zastávky
 • časové posuny obou spojů
 • 17.5.2015

  570 940 Litvínov - Praha

 • ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Horoměřická
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • obousměrně zřízena zastávka Praha, Divoká Šárka
 • ve směru do Prah zřízena zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • časové posuny části spojů ve směru z Prahy
 • 11.4.2015

  570 940 Litvínov - Praha

 • obousměrně zrušeno zastavování všech spojů v zastávce Praha, Dejvická
 • všechny spoje jsou v Praze nově ukončeny na Hradčanské (dosud pouze část)
 • v zastávce Horoměřická nově zastavují spoje pouze ve směru do Prahy
 • 1 rychlíkový spoj v NE večer z Prahy nově zastavuje také v zastávce Praha, Dědina
 • 31.8.2014

  570 940 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v NE z Litvínova ve 14:40 a zpět z Hradčanské v 17:25
 • zrušen spoj v PD z Litvínova v 16:20 a zpět z Hradčanské v 18:45
 • 25.5.2014

  570 940 Litvínov - Praha

 • časové posuny většiny spojů
 • pro část spojů do Prahy zřízena zastávka Louny, Luna, tyto spoje nově nejedou přes Dobroměřice
 • část spojů z Prahy, Dejvické, jede nově již z Hradčanské
 • 30.3.2014

  570 940 Litvínov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 2.3.2014

  570 940 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Litvínova v 8:00 a zpět z Prahy v 7:15
 • 580 911 Teplice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Teplic v 6:20 a zpět z Prahy v 16:45
 • zrušen spoj v SO z Teplic ve 14:00 a zpět z Prahy v 16:45
 • zrušen spoj v PÁ z Teplic ve 14:50 a zpět z Prahy v 19:35
 • zrušen spoj v NE z Teplic v 18:20 a zpět z Prahy v 21:15
 • 1 spoj v PD rno do Prahy jede nově přes Lovosice
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.2.2014

  nový dopravce, který vznikl vyčleněním části linek dopravce DPÚK
 • 520 950 Kadaň - Praha

 • nová linka nahrazující linku 520 001 dopravce DPÚK (beze změny)
 • 560 910 Louny - Praha

 • nová linka v trase souběžné linky 560 010 dopravce DPÚK
 • na lince je provozván pouze 1 jednodenní spoj v trase Louny, Luna - Louny, Aut.nádr.
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka je převedena beze změny čísla z dopravce DPÚK
 • na lince je zastaven pravidelný provoz:
 • zrušen 1 pár spojů v NE Praha - Litvínov
 • 570 940 Litvínov - Praha

 • nová linka nahrazující linku 570 040 dopravce DPÚK
 • změny při převodu linky:
 • zrušen spoj v NE z Litvínova v 7:30 a zpět z Prahy v 15:15
 • zrušen spoj v PD z Litvínova ve 13:30 a zpět z Prahy v 16:30
 • zrušen spoj v SO z Litvínova v 16:30 a zpět z Prahy v 19:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 580 911 Teplice - Praha

 • linka je převedena beze změny čísla z dopravce DPÚK
 • zastávku Teplice, divadlo nově neobsluhuje žádný spoj
 • zrušen spoj v NE z Teplic v 7:45 a zpět z Prahy v 11:25
 • zrušen nedávno zavedený 1 rychlíkový pár spojů

 • seznam linek tohoto dopravce