Změny linek Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o.

12.12.2021

v souvislosti s integrací Mladoboleslavska do PID jsou zrušeny všechny linky tohoto dopravce, který zároveň končí činnost ve veřejné linkové dopravě:

zrušené linky

 • 260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost (nahrazeno linkami PID 714, 736)
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav (nahrazeno linkami PID 714, 736)
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště (nahrazeno linkou PID 718)
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost (nahrazeno linkami PID 718, 736)
 • 260 625 Kněžmost - Branžež - Kněžmost, Srbsko (nahrazeno linkou PID 714)
 • 260 626 Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Sobotka (CYKLOBUS) (nahrazeno budoucí cyklobusovou linkou PID)
 • 260 627 Kněžmost - Sobotka - Jičín (nahrazeno linkami PID 412, 718)
 • 5.6.2021

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • obnovení sezonního víkendového páru spojů Kněžmost - Mladá Boleslav s možností přepravy kol (do konce září)
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • obnovení sezonní víkendové linky s možností přepravy kol (do konce září)
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v celé trase Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Dneboh - Sobotka - Branžež - Hrad Kost - Sobotka, 1 pár spojů Sobotka - Mnichovo Hradiště a 1 pár spojů Mnichovo Hradiště - Kněžmost
 • 13.12.2020

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • 1 pár letních víkedových spojů nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 spoj v PD odpoledne z Kněžmostu
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • zastavení provozu této letní cyklobusové linky, všechny spoje nejedou po celou dobu platnosti JŘ
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kněžmostu do Býčiny
 • 30.8.2020

  260 627 Kněžmost - Jičín

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Knněžmostu do Býčiny
 • 15.12.2019

  260 627 Kněžmost - Jičín

 • ranní spoj do Jičína odpolední spoj zpět prodloužen o novou zastávku Kněžmost, Býčina
 • 1.6.2019

  260 622 Kněmžost - Mladá Boleslav

 • časový posun sezonního víkendového páru spojů
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun letního prázdninového spoje v PD ráno z Kněžmostu
 • zrušen letní prázninový spoj v ÚT-PÁ z Mn. Hradiště v 18:55
 • zrušen sezonní víkendový spoj z Kněžmostu v 16:45 do Mn. Hradiště (převeden na linku 260 626)
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • sjednocení trasy pondělních spojů se spoji v ostatní pracovní dny
 • časové posuny části spojů
 • nový sezonní víkendový spoj z Kněžmostu v 15:25 do Mn. Hradiště (převeden z linky 260 623)
 • nový letní prázdninový spoj v PD z Kněžmostu v 15:25 do Mn. Hradiště
 • 10.12.2017

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • obousměrně zřízena zastávka Kněžmost, Nádražní
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kněžmostu
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 12.6.2016

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časové posuny vybraných spojů
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • časový posun ranního spoje
 • 8.1.2016

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • sobotní pár spojů nově nejede do 28.5.2016
 • 13.12.2015

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časové posuny vybraných spojů
 • 24.5.2015

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • pro 2 spoje v PD ráno do Ml. Boleslavi zřízena zastávka Ml. Boleslav, V. Klementa
 • nedělní pár spojů jede nově až od 1.7. (původně již od 30.5.)
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun jediného víkendového spoje, tento spoj jede v NE nově až od 1.7. (původně již od 30.5.)
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • časové posuny části spojů
 • nedělní spoje jedou nově až od 1.7. (původně již od 30.5.)
 • 14.12.2014

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • časový posun ranního spoje
 • zastávka Kněžmost, Násedlnice, obec přejmenována na Kněžmost, Násedlnice
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časové posuny části spojů
 • 2 spoje v PD ráno prodlouženy do zastávky Ml. Boleslav, Na výstavišti
 • zastávka Kněžmost, Násedlnice, obec přejmenována na Kněžmost, Násedlnice
 • zastávka Kněžmost, Násedlnice, křižovatka přejmenována na Kněžmost, Žabokliky
 • zastávka Husí Lhota, zast. přejmenována na Husí Lhota
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • zastávka Mnichovo Hradiště, VOLF přejmenována na Mnichovo Hradiště, Jiráskova
 • časové posuny vybraných spojů
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • zastávka Kněžmost, Suhrovice, rozc. 1,5 přejmenována na Kněžmost, Na Dolích
 • zastávka Kněžmost, Čížovka, u transformátoru přejmenována na Kněžmost, Čížovka
 • časový posun vybraného spoje
 • 260 625 Kněžmost - Kněžmost, Srbsko

 • zastávka Kněžmost, Suhrovice, rozc. 1,5 přejmenována na Kněžmost, Na Dolích
 • zastávka Branžež, host. Na křižovatce přejmenována na Branžež, Na křižovatce
 • zastávka Branžež, Nová Ves, u hotelu přejmenována na Branžež, Nová Ves
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • zastávka Mnichovo Hradiště, Hoškovice, odb. Dneboh přejmenována na Mnichovo Hradiště, Hoškovice, u trati
 • zastávka Kněžmost, Suhrovice, rozc. 1,5 přejmenována na Kněžmost, Na Dolích
 • zastávka Branžež, host. Na křižovatce přejmenována na Branžež, Na křižovatce
 • zastávka Branžež, Nová Ves, u hotelu přejmenována na Branžež, Nová Ves
 • časové posuny části spojů
 • 25.5.2014

  260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 spoje v SONE odpoledne z Kněžmostu
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • časové posuny části spojů
 • 15.12.2013

  260 626 Mladá Boleslav - Sobotka

 • zrušeny zastávky Bakov n.J., Chudoplesy - Bakov n.J., Trenčín - Bakov n.J., žel.st.
 • 9.12.2012

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • 1 spoj v PD odpoledne z Ml. Boleslavi nově nejede přes zastávky Transcentrum až Horní Stakory
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • obousměrně zřízena zastávka Samšina, Drštěkryje
 • 11.12.2011

  260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časové posuny vybraných spojů v PD podvečer
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • obousměrně zrušena zastávka Obruby, hl.sil.
 • 15.5.2011

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • nový sezónní spoj v SONE z Kněžmostu v 7:20 a zpět z Ml. Boleslavi v 19:20 (jede pouze od června do srpna)
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • zrušen sezónní spoj v SONE z Kněžmostu v 8:00 a zpět z Mn. Hradiště v 18:55 (v provozu původně od června do sprna)
 • 260 626 Mladá Boleslav - Sobotka (CYKLOBUS)

 • cyklobusová linka je prodloužena o úsek Mladá Boleslav, aut.st. - Mnichovo Hradiště, nám.
 • do nového úseku je prodloužen 1 pár spojů v SONE (odjezd z Ml. Boleslavi v 7:45 a příjezd zpět v 19:15)
 • 12.12.2010

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • časové posuny všech spojů
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • všechny zastávky jsou nově stálé
 • přes zastávky Kněžmost, Kautex a Kněžmost, Násedlnice, obec jedou nově všechny spoje
 • více spojů jede také přes zastávku Kněžmost, Násedlnice, křiž.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Ml. Boleslavi nově zastavuje v Kosmonosech a Horních Stakorech (ale pouze pro nástup)
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • zrušena nepoužívaná zastávka Mnichovo Hradiště, žel.st.
 • zrušen poslední spoj v PD z Kněžmostu v 18:50 a zpět z Mnichova Hradiště v 19:00 (mimo letní prázdniny)
 • časové posuny většiny spojů
 • všechny zastávky jsou nově stálé
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • zrušen poslední spoj v PD z Kněžmostu v 18:30
 • časové posuny všech spojů
 • všechny zastávky jsou nově stálé
 • 260 625 Kněžmost - Kněžmost, Srbsko

 • zrušen školní spoj v PD z Kněžmostu ve 14:45 do Branžeže a zpět z Branžeže ve 14:52
 • časové posuny všech spojů
 • všechny zastávky jsou nově stálé
 • 260 626 Mnichovo Hradiště - Sobotka

 • zřízeny nové zastávky Branžež, host. Na křižovatce - Branžež, Nová Ves, Na kopečku
 • zrušena nepoužívaná zastávka Dobšín, Kamenice, otočka
 • časové posuny většiny spojů
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • zrušena nepoužívaná zastávka Kněžmost, Malobratřice
 • v zastávce Obruby, hl. sil. nově zastavují všechny spoje
 • odpolední spoj z Kněžmostu také nově zajíždí do Obrub, U Holubičků
 • časové posuny spojů ve směru z Kněžmostu
 • všechny zastávky jsou nově stálé
 • 9.5.2010

  260 625 Kněžmost - Kněžmost, Srbsko

 • ve směru Branžež zřízena zastávka Branžež, Nová Ves, Na kopečku
 • odpolední spoj jede nově přes Novou Ves již při cestě do Branžeže
 • 13.12.2009

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • časový posun ranního spoje z Kněžmostu
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časový posun posledního páru spojů
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • nový letní spoj v PD Kněžmost, nám. (8:05) > Mnichovo Hradiště, nám.
 • nové letní spoje v SONE Kněžmost, nám. (8:05, 17:00) > Mnichovo Hradiště, nám.
 • časové posuny části spojů
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • časový posun posledního spoje
 • 260 625 Kněžmost - Kněžmost, Srbsko

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne Kněžmost, nám. - Branžež, u prodejny
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • časový posun ranního spoje z Jičína
 • 25.1.2009

  260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 14.12.2008

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časové posuny části spojů
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Mn. Hradiště
 • 260 624 Kněžmost - Kněžmost

 • časové posuny části spojů
 • 260 625 Kněžmost - Dobšín, Kamenice

 • časové posuny části spojů, poslední spoj z Branžeže nejede přes Host. Na křižovatce
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • většina spojů jede nově přes Obruby, U holubičků
 • 9.12.2007

  260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kněžmostu
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • poslední spoj z Mnichova Hradiště jede nově i o letních prázdninách (mimo PO) a od května do srpna jede nově i v SONE
 • 260 625 Kněžmost - Srbsko (- Dobšín, Kamenice)

 • podvečerní spoj v PD jede nově přes Branžež, u prodejny a cestou z Kněžmostu nejede přes Novou Ves
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • obousměrně zřízeny zastávky Dolní Bousov, rozc. Ošťovice - Samšina, Plhov, šalanda - Ohařice
 • obousměrně zrušena zastávka Sobotka, Staňkova Lhota
 • 4.3.2007

  260 627 Kněžmost - Jičín

 • časový posun odpoledního spoje z Jičína
 • 10.12.2006

  260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • nový spoj v SONE Kněžmost, nám. (10:50) > Ml. Boleslav, aut.st.
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • časový posun dopoledního spoje v PD
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • časový posun odpoledního spoje do Jičína
 • 26.2.2006

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • odpolední polookružní spoj jede nově přes zastávky v opačném sledu
 • 11.12.2005

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • odpolední spoj Kněžmost - Kněžmost jede trasu v obráceném sledu zastávek
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • zastávka Kosmonosy, Seco Trans přejmenována na Kosmonosy, Transcentrum
 • časový posun prvního páru spojů v PD
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • zrušen prázdninový spoj v PD Kněžmost (19:10) > Mn. Hradiště, nám. (19:20) > Kněžmost
 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • nový spoj v PD z Kněžmostu v 17:10
 • 1.9.2005

  260 625 Kněžmost - Dobšín, Kamenice

 • časový posun podvečerního páru spojů Kněžmost - Nová Ves
 • 6.3.2005

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • časový posun odpoledního spoje
 • tento spoj jede svou trasu o obráceném sledu zastávek
 • 260 626 CYKLOBUS Mnichovo Hradiště - Sobotka

 • v roce 2005 bude tato letní linka provozována od 4.6. do 4.9.
 • oproti roku 2004 je nově umožněna přeprava jízdních kol
 • linka však nově nejede přes Dobšín, Kamenici
 • 12.12.2004

  260 624 Kněžmost - Suhrovice - Kněžmost

 • zrušen spoj v PD z Kněžmostu v 17:10
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne
 • 260 625 Kněžmost - Dobšín, Kamenice

 • spoj z Kněžmostu do Srbska jede nově přes Novou Ves
 • časové posuny všech spojů
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • obousměrně zřízena nová zastávka Sobotka, Staňkova Lhota
 • 6.9.2004

  260 626 Mnichovo Hradiště - Sobotka

 • tato letní linka v plném rozsahu (3 páry spojů celotýdenně) zrušena
 • (provoz bude opět obnoven v roce 2005)
 • 1.9.2004

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • časový posun poledního spoje v PD
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • 1 spoj v PD odpoledne z Kněžmostu jede nově v Násedlnici přes křižovatku a nejede přes obec
 • 1 spoj v PD odpoledne z Mladé Boleslavi jede nově v Násedlnici přes obec a nejede přes křižovatku
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Mladé Boleslavi
 • tento spoj nově nejede přes D. Stakory, Valy a Úhelnici
 • 260 623 Kněžmost - Mnichovo Hradiště

 • zrušen jediný víkendový pár spojů Kněžmost - Mnichovo Hradiště
 • časový posun spoje v PD odpoledne z Kněžmostu
 • 5.6.2004

  260 626 Mnichovo Hradiště - Sobotka

 • zavedena nová linka pro letní období, obsluhující tato města a obce:
 • Mnichovo Hradiště - Dneboh - Zásadka - Boseň - Kněžmost - Nová Ves - Branžež - Zakopaná - Srbsko - Kamenice - Podkost - Vesec u Sobotky - Sobotka
 • rozsah provozu: 3 páry spojů celotýdenně
 • v celé trase jede jen část spojů
 • jízdní doba linky je 45 minut
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • zrušen školní pár spojů Kněžmost (16.08) >> Sobotka a zpět ze Sobotky v 16:30
 • 14.12.2003

  260 621 Kněžmost - Násedlnice - Kněžmost

 • zrušen spoj z Násedlnice, obec ve 12:58 (převeden na linku 260 622)
 • nový spoj Kněžmost, nám. (12:07) >> Chlumín, otočka >> Kněžmost, nám.
 • 260 622 Kněžmost - Mladá Boleslav

 • nový spoj v PD Násedlnice, obec (12.58) >> Kněžmost, nám. (převeden z linky 260 621)
 • spoj v PD z Kněžmostu v 17:24 posunut na 17:26
 • spoj v PD z Mladé Boleslavi v 7:45 nově nejede o letních prázdninách
 • spoje v PD z Mladé Boleslavi v 10:00 a 17:45 jedou nově přes zast. Násedlnice, obec a nejedou přes Násedlnice, křižovatka
 • 260 627 Kněžmost - Jičín

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Samšina, odbočka
 • Ohaveč (na znamení)
 • 260 628 Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav

 • linka v plném rozsahu (1 pár spojů celotýdenně v letním období) zrušena

 • seznam linek tohoto dopravce