4.2.2024

265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Škoda Hala M16 - Josefův Důl

 • zrušeny zastávky Průmyslová; Zalužany ŠKODA
 • obousměrně zřízena zastávka Nový hřbitov
 • změna pořadí průjezdu zastávek v rámci Škody
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara, náměstí

 • spoje vedené do/ze Zalužan jedou nově přes zastávky v sídlišti (Forum; 17. listopadu; Havlíčkova FOKY; U hřiště)
 • večerní spoj v NE je prodloužen o úsek Aut.st. - Zalužany ŠKODA
 • 16.12.2023

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Poliklinika U Stadionu - Michalovice

 • pro 2 školní spoje v PD odpoledne do Michalovic zřízeny zastávky Poliklinika U Stadionu; Václava Klementa - tyto spoje nově nejedou přes Aut.st.
 • 3 spoje v PD jsou z Michalovic prodlouženy přes nové zastávky Debř, škola a Debř, u hřbitova zpět do Michalovic
 • nový školní spoj v PD z Aut.st. ve 13:00 do Michalovic a zpět ve 13:31
 • 11.10.2023

  MHD Mladá Boleslav

 • linka 60: časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Městského stadionu
 • linka 61: časové posuny části spojů
 • linka 71: časový posun 1 spoje v PD odpoledne
 • 1.7.2023

  MHD Mladá Boleslav

 • linka A: časový posun a prodloužení jízdní doby 1. spoje v PD z Hl.nádr., prodloužení jízdní doby části víkendových spojů
 • linka B: všechny spoje (kromě 1 sobotního spoje večer) nově začínají v zast. V. Klementa (dosud začínaly na Aut.st.)
 • linka C: všechny spoje zkráceny do zastávky 9. května u parkoviště (nejedou do zastávky Komenského nám. - pouze z ní vyjíždějí)
 • linka RA: prodloužení jízdní doby všech spojů
 • linka 20: 2 spoje v PD dopoledne do J. Dolu a 1 spoj v PD dopoledne zpět nově nejedou přes Podlázky
 • linka 30: časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • linka 31: všechny spoje nově začínají v zast. V. Klementa (dosud začínaly na Aut.st.)
 • linka 40: zkrácení jízdní doby všech spojů, vybrané víkendové spoje nově nejedou přes Letecké muzeum, 1 spoj v PD odpoledne jede jen do z. V. Klementa
 • linka 41: časový posun 1 spoje v PD ráno ze Sahary
 • linka 72: 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez jede ve dnech školy nově přes Bradlec, Sportovní, časové posuny části spojů
 • 6.2.2023

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Dolní Stakory - Na Radouči - Dolní Stakory

 • časové posuny části spojů
 • 10.1.2023

  MHD Mladá Boleslav

 • 265 104 (linka RB): obousměrně zřízena zastávka Na Radouči. prodloužení jízdní doby obousměrně
 • 265 105 (linka RA): časový posun 1 spoje v PD ráno z Radouče PARK
 • 265 131 (linka 31): 1 posilový spoj v PD ráno do SAS zkrácen a jede až ze zast. Na výstavišti
 • 265 160 (linka 60): časové posuny části spojů v PD
 • 1.7.2022

  MHD Mladá Boleslav

 • 265 102 (B): linka je prodloužena o zastávku Aut.st. (dosavadní konečná V. Klementa)
 • 265 113 (R7): linka je zrušena (Na výstavišti - Debř, škola - Na výstavišti): 7 polookružních spojů v PD
 • 265 115 (R6): linka je zrušena (Na výstavišti - Michalovice - Na výstavišti): 7 polookružních spojů v PD
 • 265 130 (30): linka je prodloužena o úsek Řepov, prodejna - Dolní Stakory (5 párů spojů v PD ve dnech školy)
 • 8.11.2021

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Hl. nádr.
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: V. Klementa - Olympia - V. Klementa

 • linka je zkrácena o zastávku Aut.st. - všechny spoje začínají a končí v zast. V. Klementa
 • 1 spoj v PD ráno jede nově přes Bazén Štěpánka
 • časový posun 1 spoje v PD večer
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Škoda Hala M17 - Josefův Důl

 • zřízena zastávka Škoda Hala V17, časvé posuny spojů zajíždějících do areálu Škody
 • 1.9.2021

  MHD Mladá Boleslav

 • B: 1. spoj v PD jede nově přes Bazén Štěpánka
 • RA: pro 8 párů spojů zřízena zastávka Albert Radouč a ruší se zastávka Radouč PARK, obouměrně zřízena zastávka Na výstavišti a ve směru Radouč se zřizuje zastávka Náměstí Míru a ruší zastávka 9. května u parkoviště
 • 61: rozšířen provoz v PD ze 4 na 9 párů spojů do/z Michalovic
 • 1.7.2021

  MHD Mladá Boleslav

 • linka A: nové spoje v PD z Kosmonos, nem. v 8:30, 9:30, 15:30, 16:30, 17:30 a zpět z Hl.n. v 8:15, 9:15, 10:15, 16:15, 17:15, 18:15
 • linka B: vybrané spoje zkráceny o zastávku Aut.st.; část spojů nově zajíždí do zast. Bazén Štěpánka
 • linka RB (Tesco - Bazén Štěpánka): linka je v plném rozsahu zrušena - 15 párů spojů v PD v intervalu 60 minut (částečně nahrazena rozšířením zajídění linky B k bazénu) - ve skutečosti byla tato linka zrušena již v únoru a nebyla obnovena
 • linka R1 (Na výstavišti - Jemníky - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE) - částečně nahrazeno linku 33
 • linka R2 (Na výstavišti - Podchlumí - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE) - nahrazeno linku 40
 • linka R3 (Na výstavišti - Bezděčín - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE) - nahrazeno linku 40
 • linka R4 (Na výstavišti - Sahara, nám. - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE) - nahrazeno linku 40
 • linka R5 (Na výstavišti - Čejetice - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE)
 • linka R6: na lince je zrušen víkendový provoz (4 spoje Na výstavišti - Michalovice - Na výstavišti)
 • linka R7: na lince je zrušen víkendový provoz (4 spoje Na výstavišti - Debř, škola - Na výstavišti)
 • linka R8 (Na výstavišti - Chrást, otočka - Na výstavišti): linka je v plném rozsahu zrušena (7 spojů v PD a 4 spoje v SONE) - nahrazeno linku 40
 • linka 20: spoje do Zalužan prodlouženy do areálu Škody (nové zastávky Hala M5 a Hala M16)
 • linka 31: časové posuny 2 spojů v PD ráno do SAS
 • linka 33: 4 nové páry spojů v PD Aut.st. - Jemníky (částečná náhrada za zrušenou linku R1)
 • linka 40: obnoven provoz linky v původním rozsahu jako do roku 2020 - náhrada za zrušené "rychlolinky" R2-R4 a R8
 • linka 50: 7 párů spojů v PD prodlouženo o úsek Na výstavišti - Radouč PARK
 • linka 61: zavedení víkendového provozu (3 páry spojů Aut.st. - Michalovice) - částečná náhrada za zrušené spoje linky R6
 • linka 70: část spojů nově nejede přes Josefův Důl, časové posuny vybraných spojů
 • 16.9.2020

  MHD Mladá Boleslav

 • linka A: zkrácení intervalu na začátku ranní a odpolední špičky PD z 60 na 30 minut (2 nové páry spojů ráno a 2 odpoledne)
 • linka C: zkrácení intervalu na začátku ranní a odpolední špičky PD z 60 na 30 minut (2 nové páry spojů ráno a 3 odpoledne), zrušen 1 spoj pozdě odpoledne a časové posuny části odpoledních spojů
 • linka RB: zřízeny zastávky Jana Palacha, Poliklinika U stadionu, Rozvoj, prodloužení jízdní doby o 5 minut v každém směru
 • linka BAZÉN: omezení linky na polovinu spojů (celodenní interval v PD 20-40 minut prodloužen na 60 minut)
 • linka 30: nový spoj v PD ráno z Dolních Stakor na Aut.st. (pro tento spoj zřízena zastávka Aut.st.), stávající 1 ranní pár spojů zkrácen o úsek Řepov, prodejna - Dolní Stakory
 • linka 41: 2 nové páry školních spojů v PD odpoledne Aut.st. - Sahara nám.
 • linka 71: časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 1.7.2020

  úpravy stávajícího systému MHD zavedeného po koronaviru a oficiální zplatnění nově zavedených linek:
 • linka A: beze změny (interval 60 minut v PD a 50-70 minut v SONE)
 • linka B: beze změny (interval 60 minut v PD a 45 minut v SONE)
 • linka C: beze změny (interval 60 minut v PD se 2 vloženými spoji odpoledne)
 • linka RM1 (Forum - OLYMPIA): nově označena jako RB a prodloužen celodenní interval z 20 na 20-40 minut (zrušena třetina spojů)
 • linka RM2 (Radouč PARK - Hlavní nádraží): nově označena jako RA a prodloužen celodenní interval z 20 na 20-40 minut (zrušena třetina spojů)
 • linka RM3 (Tesco - Bazén Štěpánka): nově označena jako BAZÉN, zrušeny zastávky Nad Roklí a Václavkova, zřízeny zastávky Kaufland (obousměrně), Metoděje Vlacha (jen směr tam) a Havlíčkova (jen směr zpět), prodloužen celodenní interval z 20 na 20-40 minut (zrušena třetina spojů)
 • linka R1 (Na výstavišti - Jemníky - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 12 na 7, v SONE zachovány 4 spoje
 • linka R2 (Na výstavišti - Podchlumí - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 13 na 7, v SONE zachovány 4 spoje
 • linka R3 (Na výstavišti - Bezděčín, otočka - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 13 na 7, v SONE zachovány 4 spoje (s časovými posuny)
 • linka R4 (Na výstavišti - Sahara nám. - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 13 na 7, v SONE zachovány 4 spoje
 • linka R5 (Na výstavišti - Čejetice - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 12 na 7, v SONE zachovány 4 spoje (s časovými posuny)
 • linka R6 (Na výstavišti - Michalovice - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 12 na 7, v SONE zachovány 4 spoje (s časovými posuny)
 • linka R7 (Na výstavišti - Debř, škola - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 13 na 7, v SONE zachovány 4 spoje (s časovými posuny)
 • linka R8 (Na výstavišti - Chrást, otočka - Na výstavišti): v PD snížen počet spojů ze 12 na 7, v SONE zachovány 4 spoje (s časovými posuny)
 • linka 11: i nadále zrušena (1 pár spojů ve ST)
 • linka 12 (H): beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 20: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 30: oproti stavu k 1.6. časové posuny vybraných spojů, oproti trvalému stavu prodloužení 5-6 párů spojů o úsek Řepov, prodejna - Dolní Stakory
 • linka 31: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 32: i nadále zrušena (8 párů spojů v PD), nahrazena prodlouženou linkou 30
 • linka 33: oproti stavu k 1.6. beze změny, oproti trvalému stavu zrušeny 4 páry spojů v PD
 • linka 40: i nadále zrušena (11 spojů v PD, 5 spojů v SO, 4 spoje v NE), nahrazena linkami R2, R3, R4 a R8
 • linka 41: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 42: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 50: oproti stavu k 1.6. prodloužení 5-6 párů spojů o úsek Na výstavišti - Radouč PARK, oproti trvalému stavu i nadále zkráceno 7 párů spojů v PD v tomto úseku
 • linka 60: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 61: oproti trvalému stavu zrušeny 3 páry spojů v PD (nahrazeno linkou R6)
 • linka 70: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 71: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 72: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 73: beze změny oproti trvalému stavu
 • linka 80: beze změny oproti trvalému stavu
 • Koronavirus 2020

 • omezování: (od 21.3.) všechny pravidelné linky MHD jsou zrušeny, zachovány jsou dosavadní dvě dočasné bezplatné linky "seniorbus" (S a S1), zavedeny jsou zvláštní linky L1 až L4 do Hrdlořez, Čejetic, Vince, Bezděčína a Dolních Stakor, každá v rozsahu 3 párů spojů denně
  od 1.4. je zastaven provoz i těchto náhradních linek
 • obnovování: od 27.4. zavedeny speciální svozové linky pro zaměstnance ŠKODA AUTO na a ze směn. Všechny pravidelné linky MHD stále mimo provoz, od 3.5. omezen provoz některých svozových spojů
  od 14.5. obnoven provoz linek A,B,C v hodinových intervalech, od 15.5. zrušeny zaměstnanecké svozy
  od 18.5. zachován provoz linek A, B, C (v intervalu 60 minut v PD a linky A, B v intervalu 90 minut v SONE), dále jsou zavedeny městské linky RM1 až RM3 v jednotném intervalu 20 minut (pouze v PD) a příměstské linky R1 až R8 v jednotném intervalu 120 minut v PD a 240 minut v SONE,
  od 1.6. je linka A prodloužena PD o úsek U Sportu - Hlavní nádraží a v SONE je zkrácen interval z 90 na 60 minut; na lince B je zkrácen interval v SONE z 90 na 45 minut a obnovena obsluha zastávky Bazén Štěpánka částí spojů; dále je zkrácen celodenní interval linek RM1-RM3 v PD ze 30 na 20 minut;
  dále je od 1.6. obnoven provoz linek 20, 30, 31, 41, 42, 60, 70-73 a 80 na plný provoz, u linky 30 navíc vybrané spoje prodlouženy do Plazů a Dolních Stakor, na lince 33 zatím pouze 2 páry spojů v PD, na lince 50 plný provoz v úseku Na výstavišti - Vinec (spoje v PD oproti trvalému stavu zkráceny o úsek Na výstavišti - Radouč PARK); linky 11, 32, 40 a 61 i nadále mimo provoz
 • 1.12.2019

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, U kapličky

 • pro 1 spoj v PD ráno z Komenského nám. zřízena zastávka Bradlec, Sportovní
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy, U kapličky - Aut.st.

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Hrdlořez zřízena zastávka Bradlec, Sportovní
 • 1.7.2019

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - OLYMPIA - Aut.st.

 • 1 spoj v PD ráno je zkrácen o zastávku Aut.st. do zast. V. Klementa
 • 265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského máměstí

 • ve směru Komenského náměstí zřízena zastávka 9. května u parkoviště
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • 1 spoj v PD odpoledne nově nejede na Aut.st., ale do zast. V. Klementa
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • 1 spoj v PD ráno do Městského stadionu nově nejede přes V. Klementa
 • 1 spoj v PD odpoledne je zkrácen o zastávku Městský stadion do zast. V. Klementa
 • 265 960 MHD Mladá Boleslav školní linka: Kaufland - Dukelská škola

 • linka je v plném rozsahu (1 pár školních spojů v PD) zrušena
 • 1.11.2018

  265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč park - Vinec, požární zbrojnice

 • část spojů v PD nově nejede přes Staroměstské náměstí, ale jede přes z. Jaselská gymnázium a Česanu
 • 1.7.2018

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov - Na Radouči - Řepov

 • 2 spoje v PD začínající v Řepově jedou nově již z Řepova, prodejny
 • 1 spoj v PD odpoledne do Řepova prodloužen do zastávky Řepov, prodejna
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • záměna pořadí zastávek SAS Autosystemtechnik a Plazy, Průmyslová
 • 1.1.2018

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Na Radouči - Řepov, prodejna

 • linka je zkrácena o úsek Řepov, prodejna - Kolomuty (zkráceny 4 spoje v PD tam a 5 sojů v PD zpět)
 • 2 spoje v PD tam a 1 spoj v PD zpět zkrácen o úsek Řepov - Řepov, prodejna
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 1 pár spojů v PD večer zkrácen o úsek Řepov, hl.sil. - D. Stakory
 • 1 pár spojů v PD večer zkrácen o úsek Řepov, prodejna - D. Stakory
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Bezděčín, CTP - Nepřevázka, TI Auto
 • 18.9.2017

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • 1 spoj v PD večer jede nově také přes Bazén Štěpánka
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • obousměrně zřízena zastávka Plazy, Průmyslová
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: ŠKODA PC - Aut.st.

 • obousměrně zřízena zastávka Plazy, Průmyslová
 • 1.7.2017

  265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Havlíčkova škola
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • časové posuny části ranních spojů
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • vybrané spoje v PD ráno a večer jedou nově také přes Letecké muzeum
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny vybraných spojů z Nepřevázky
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • časový posun posledního spoje z Radouče
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny části ranních spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • obousměrně zřízena zastávka Bezděčín CTP
 • drobné časové posuny z Bezděčína
 • 1.3.2017

  265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany, Škoda - Sahar náměstí

 • časové posuny části spojů z V. Klementa do Zalužan
 • 11.12.2016

  265 111 MHD Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • obousměrně zřízeny zastávky Mladá Boleslav, Debř, škola - Hrdlořezy, Přední důl
 • 265 170 MHD Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, U kapličky

 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • linka nově nejede přes zastávku Hrdlořezy, Přední důl
 • 265 172 MHD Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • linka nově nejede přes zastávku Hrdlořezy, Přední důl
 • 1.11.2016

  265 980 nákupní linka Mladá Boleslav: Kosmonosy, nám. - Olympia

 • linka je v plném rozsahu (9 párů spojů celotýdenně) zrušena
 • 31.10.2016

  265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • zrušena zastáva Podolec
 • zřízeny zastávky Neuberk rozc. - Čejetičky most - AKUMA - Pod hradem
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, FOKY - Nepřevázka, TI AUTO

 • obousměrně zřízeny zastávky Neuberk rozc. - Na Sahaře - Chrást
 • změna sledu obsluhy zastávek v Bezděčíně
 • drobné časové posuny vybraných spojů
 • 1.10.2016

  265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • nový spoj celotýdenně Na výstavišti (20:45) > Bradlec > Na výstavišti
 • 15.8.2016

  265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • obousměrně zrušeny zastávky Hrdlořezy, Přední důl - Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • zřízeny zastávky Kosmonosy, Opravny ŠKODA - Hrdlořezy, Přední důl (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • obousměrně zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC- Hrdlořezy - Aut.st.

 • zřízeny zastávky Kosmonosy, Opravny ŠKODA - Hrdlořezy, Přední důl (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • obousměrně zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, škola
 • 1.8.2016

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy nemocnice - Hlavní nádraží

 • zastávka Kosmonosy, Opravny ŠKODA zřízena také ve směru Hlavní nádraží
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • zřízena zastávka Kosmonosy, Opravny ŠKODA (dosud zde nezastavoval žádný spoj)
 • časový posun posledního spoje v PD
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • časový posun večerního spoje v PD z Bezděčína, tento spoj nově zastavuje v zastávce Kosmonosy, Opravny ŠKODA
 • 1.7.2016

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časový posun 1. spoje v PD z Kosmonos
 • časové posuny vybraných spojů v PD podvečer z Kosmonos
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • poslední spoj v PD nově nejede o školních prázdninách
 • 265 140 Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • pro část spojů cca mezi 10. a 18. hod., zřízena zastávka Mladá Boleslav, Letecké muzeum
 • 265 142 Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časový posun 1 spoje v PD večer
 • 11.4.2016

  265 101 MHD Madá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • prodloužení souhrnného intervalu v PD dopoledne a odpoledne z 15 na 20 minut
 • 265 102 MHD Madá Boleslav linka B: Aut.st - Olympia - Aut.st.

 • prodloužení intervalu v PD dopoledne a odpoledne z 15 na 20 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 20:00 z 15 na 30 minut
 • 265 103 MHD Madá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

 • prodloužení intervalu v PD ráno a odpoledne z 15 na 20 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 16:30 a 18:00 z 15 na 30 minut
 • 21.12.2015

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • pro spoje jedoucí ve směru Městský stadion > Čejetice > Podlázky > Městský stadion zřízena zastávka Česana Průmyslová
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Horní Stakory

 • časový posun ranního spoje z Havlíčkovy FOKY - tento spoj jede nově také přes Aut.st.
 • 1.10.2015

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Komenského nám.
 • 13.7.2015

  265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, Foky - Nepřevázka, TI Auto

 • nový spoj v PD z Havlíčkovy v 17:15 do CTP a zpět v 18:15
 • 27.6.2015

  265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • linka je v plném rozsahu zrušena (3 polookružní spoje v PD mimo školní prázdniny)
 • 265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Albert Radouč

 • zastávka Interspar Radouč je přejmenována na Albert Radouč
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara, náměstí

 • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Aut.st. > Zalužany Škoda
 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny části spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, U kapličky

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: ŠKODA PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Horní Stakory

 • 1 spoj v PD ráno do Bezděčína z Aut.st. prodloužen a jede již z Havlíčkovy FOKY
 • pro tento spoj zřízeny zastávky Havlíčkova FOKY - U hřiště - Městský stadion
 • 265 960 školní linka Mladá Boleslav: Kaufland - Dukelská škola

 • nová školní linka v těchto trasách:
 • Havlíčkova FOKY > Dukelská škola (1 spoj v PD ráno)
 • Sídl. Na Slavoji > Kaufland (1 spoj v PD odpoledne)
 • 27.4.2015

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • 1 spoj v PD ráno jede nově přes Bazén Štěpánka a nejede přes Olympii
 • 12.4.2015

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • nová zastávka Bazén Štěpánka
 • do této zasávky zajíždějí všechny spoje, část spojů v PD je zde ukončena - tyto spoje pak nejedou přes zastávky v úseku Náměstí Republiky - OLYMPIA - Náměstí Republiky
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • pro většinu spojů zřízena obousměnrě zastávka Bazén Štěpánka
 • časové posuny části spojů
 • 1.3.2015

  265 160 MHD Mladá Bolesla linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 10.11.2014

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • nový poslední spoj v PD z Aut.st. v 17:25 a zpět z Michalovic v 17:38
 • 28.6.2014

  265 110 MHD Mladá Boleslav linky 10: Interspar Radouč - Modrá Hvězda - Interspar Radouč

 • zrušeny spoje v PD v 10:35, 14:35, 16:50
 • 265 112 MHD Mladá Boleslav linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • linka jede nově po celou dobu platnosti JŘ (1 pár spojů) - dosud by její provoz zastaven
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • časový posun 1. spoje v PD z Josefova Dolu
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara, náměstí

 • 1 spoj v PD ráno z Aut.st. jede nově již ze Zalužan, Škody
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • časové posuny většiny spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Kosmonosy, Horní Stakory

 • časové posuny obou spojů z Bezděčína
 • 12.8.2013

  265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • pro spoje vedené přes Bezděčín, Industry Park zřízena obousměrně zastávka Mladá Boleslav, Bezděčín, CTP
 • 29.6.2013

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • 1 spoj v PD ráno a odpoledne jede nově přes zast. SAS Autosystemtechnik
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • pro 1 spoj v PD ráno z Jemníků zřízena zastávka Sídl. Na Slavoji a zrušena zastávka Dukelská škola
 • pro 1 spoj v PD odpoledne do Jemníků zřízena zastávka Jičínská
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • pro 1 spoj v PD ráno zřízena zastávka Sídl. Na Slavoji a nejede přes zast. Na Výstavišti
 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez nově nejede přes Nám. Míru a jede přes V. Klementa
 • 14.1.2013

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • zrušeno zajíždění všech spojů do zastávky Hrdlořezy, Přední důl
 • 1 spoj v PD ráno do Ml. Boleslavi jede nově přes Nám. Míru a nejede přes V. Klementa
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • zrušeno zajíždění všech spojů do zastávky Hrdlořezy, Přední důl
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Ml. Boleslavi
 • 2.1.2013

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • zrušeno zastavování vybraných spojů v zast. SAS Autosystemtechnik
 • 15.10.2012

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomtuy - Na Radouči - Kolomuty

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 30.6.2012

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • pro spoje do/z Kosmonos zřízena zastávky Lidl - Tesco - 17. listopadu (tyto spoje nově nejedou přes zastávku Forum)
 • část spojů v PD ve prodloužena o úsek Forum - Kosmonosy, zpravidelnění intervalu krátkých a dlouhých spojů v PD (30/30 minut dopoledne, 15-30/60 minut ve špičkách)
 • časové posuny části spojů
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • poslední spoj v PD z Electro-Worldu prodloužen a jede již z Aut.st.
 • 265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského nám. - Na Radouči - Komenského nám.

 • časový posun posledního spoje v PD
 • 265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • ve směru Interspar Radouč zrušeny zastávky Jana Palacha - Radouč PARK
 • zkrácení rozsahu provozu v PD z cca 8:00 - 20:00 na 8:00 - 17:00 (zrušeny 3 spoje)
 • časové posuny části spojů
 • 265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Podlázky - Interspar Radouč

 • z původního 1 páru spojů v PO, ST, ČT ve dvou různých trasách zachován pouze 1 pár spojů v ST v nové trase:
 • Podlázky - Josefův Důl - Debř - Bradlec - Kosmonosy - Interspar Radouč
 • 265 112 MHD Mladá Boleslav linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • ve směru Zimní stadion zrušeny zastávky 9. května u parkoviště - Staroměstské nám.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Viničná
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

 • část spojů jede nově přes Podlázky
 • časové posuny části spojů
 • večerní nedělní spoj do Zalužan prodloužen o úsek Josefův Důl > Na výstavišti
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • pro spoje přes Škodu PC zřízena zastávka SAS Autosystemtechnik
 • 1 pár spojů v PD večer nově nejede přes Škodu PC
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - SAS Autosystemtechnik

 • linka prodloužena do zastávky SAS Autosystemtechnik
 • nový posilový spoj v PD z Aut.st. ve 21:09 a zpět ze SAS Autosystemtechnik ve 22:15
 • nové spoje v NE z Aut.st. ve 21:04, 21:09 do SAS Autosystemtechnik
 • časové posuny části spojů
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • nový poslední spoj v PD z D. Stakor ve 22:55
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • zrušeny zastávky Dukelská škola - Jičínská (používané jedním školním spojem)
 • tento spoje jede nově přes sídl. Na Slavoji
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Aut.st. - Na Sahaře - Aut.st.

 • linka je zkrácena o úsek Zalužany ŠKODA - Aut.st.
 • s tím zrušeny také spoje v PD ze Zalužan v 14:15, 22:15, které tento úsek obsluhovaly (převedeny na linku 41)
 • časové posuny části spojů
 • 265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany ŠKODA - Sahara náměstí

 • linka již není polookružní, spoje jsou ukončeny v zastávce Sahara, nám.
 • zrušeny zastávky Pod hradem - AKUMA - Čejetičky most - Neuberk rozc.
 • nové spoje v PD ze Zalužan ve 14:15, 22:15 (převedeny z linky 40)
 • 1. spoj v PD ráno do Zalužan zkrácen a jede až ze Sahary
 • nový spoj v PD ze Sahary ve 14:56 na Aut.st.
 • nový spoj v NE z Aut.st. ve 20:15 a zpět ze Sahary v 20:41
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova FOKY - Nepřevázka, TI Auto

 • část spojů jede nově přes zastávku Bezděčín, Industry park
 • časové posuny části spojů
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Radouč PARK - Vinec, požární zbrojnice

 • linka je zkrácena o zastávky Havlíčkova otočka - U Pastelky
 • část spojů v PD odpoledne a večer ve směru Vinec a v PD ráno ve směru opačném nově nejede přes Česanu a nově jede přes Staroměstské nám.
 • časové posuny části spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • nový poslední spoj v NE Městský stadion (20:35) > Čejetice > Městský stadion
 • všechny víkendové spoje jedou nově také přes Dalovice a Podlázky
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • zrušeny spoje v PD z Aut.st. ve 12:35, 14:45 a zpět z Michalovic ve 12:53, 14:59
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

 • časové posuny části spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídl. Na Slavoji - Bradlec - Sídl. Na Slavoji

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Škoda PC - Hrdlořezy - Aut.st.

 • zrušeny zastávky: Bezděčín Industry Park - Na Hejtmánce - Podolec - Staroměstské náměstí - 9. května u parkoviště - Nám. Míru (převedeno na linku 73)
 • zřízeny zastávky: Škoda PC - SAS Autosystemtechnik - Řepov, hl.sil. - Jičínská
 • nový 1. spoj v PD V. Klementa (4:38) > Hrdlořezy, u kapličky
 • nový spoj v SO Na výstavišti (9:11) > Hrdlořezy > Aut.st.
 • zrušen spoj v NE Na výstavišti (20:26) > Hrdlořezy > Aut.st.
 • nový spoj v PD Hrdlořezy, u kapličky (22:47) > V. Klementa
 • 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez zkrácen do zastávky Na výstavišti
 • časové posuny části spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Bezděčín, Industry Park - Aut.st. - Horní Stakory

 • linka je prodloužena o tyto nové zastávky: Bezděčín Industry Park - Na Hejtmánce - Podolec - Staroměstské náměstí - 9. května u parkoviště - Nám. Míru - Na výstavišti
 • v nové trase Bezděčín Industry Park - Aut.st. provozovány nové 3 spoje v PD do Bezděčína a 2 spoje v PD z Bezděčína (náhrada za linku 72)
 • zrušen spoj v PD Horní Stakory (22:45) > Aut.st.
 • 265 180 MHD Mladá Boleslav linka 80: Havlíčkova FOKY - Dukelská škola

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 1.9.2011

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 4.6.2011

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • zrušena jednosměrná zastávka Pražská brána (ve směru Hlavní nádraží)
 • 4.4.2011

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Kosmonos, nemocnice
 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Forum - Kosmonosy, nem.
 • cca mezi 18:00 a 20:00 prodloužen interval v PD z 15 na 30 minut
 • 265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Interspar - Aut.st.

 • 2 spoje v PD ráno a 1 spoj v PD večer nově nejedou přes Interspar
 • časový posun posledního spoje v PD z Olympie
 • 265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Interspar Radouč - Modrá hvězda - Interspar Radouč

 • linka jede v nové polookružní trase:
 • Intespar Radouč - Na Radouči - Městský stadion - TRIO - 17. listopadu - Jana Palacha - Interspar Radouč (celkem 13 zastávek)
 • nová jízdní doba linky je 18 minut
 • nově je v provozu 9 spojů (oproti původním 13 spojům tam a 12 zpět)
 • zrušen provoz mezi 12:00 a 16:00
 • 265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany Škoda - Josefův Důl

 • zrušen spoj v PD z Městského stadionu v 18:40 a zpět z Josefova Dolu v 18:55
 • 1 spoj v PD odpoledne z J. Dolu nově nezajíždí do Podlázek
 • nový spoj v NE Na Výstavišti (21:10) > Zalužany, Škoda
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • nová obousměrná zastávka Plazy, rozc. Kolomuty 0,6
 • 1 spoj v PD podvečer prodloužen o úsek Modrá hvězda > Kolomuty
 • nový spoj v PD Kolomuty (19:08) > Modrá hvězda
 • drobné časové posuny spojů ze zast. Kolomuty
 • 265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - Škoda PC

 • drobné časové posuny části spojů
 • 265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Plazy - Dolní Stakory
 • časové posuny části večerních spojů
 • 265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

 • poslední 2 páry spojů v PD sloučeny do jednoho (rozsah provozu zkrácen cca o 1 hodinu)
 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Aut.st.
 • 265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Zalužany Škoda - Aut.st.

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova otočka - Nepřevázka, TI Auto

 • časový posun nedělního večerního spoje
 • 265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova otočka - Vinec, požární zbrojnice

 • časové posuny části spojů
 • 265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne a v NE večer
 • 265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Bezděčín, Industry Park - Aut.st.

 • spoje ukončené v zast. V. Klementa jedou již ze zastávky Na výstavišti
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 173 MHD Mladá Boleslav linka 73: Aut.st. - Kosmonosy, Horní Stakory

 • nová linka v následující trase:
 • Aut.st. - Boleslavská - Kosmonosy, Transcentrum - Kosmonosy, Horní Stakory (celkem 7 zastávek)
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD večer
 • jízdní doba linky je 14 minut tam a 10 minut zpět
 • 7.3.2011

  265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

 • 3 spoj v PD večer z Ml. Boleslavi a 2 spoje v PD večer zpět prodlouženy o úsek Plazy - Dolní Stakory
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.3.2011

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Kolomuty - Na Radouči - Kolomuty

 • vybrané spoje (3 spoje v PD do Ml. Boleslavi a 4 spoje v PD z Ml. Boleslavi) prodlouženy do nově zřízené zastávky Kolomuty
 • mírné časové posuny všech spojů
 • 265 134 MHD Mladá Boleslav linka 34: Městský stadion - Kolomuty

 • zřízena nová linka v následující trase:
 • spoje směr tam: Městský stadion > Na Radouči > V. Klementa > (Škoda PC) > Řepov > Kolomuty
 • spoje směr zpět: Kolomuty > (Škoda PC) > V. Klementa > Na Radouči > Městský stadion
 • rozsah provozu: 4 spoje ve směru tam, 3 spoje ve směru zpět
 • všechny spoje nejsou v provozu po celou dobu platnosti jízdního řádu (do 3.4.2011)
 • 25.10.2010

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • 1 spoj v PD z Městského stadionu v 16:25 je veden opačným okruhem
 • 265 171 MHD Mladá Boleslav linka 71: Sídliště Na Slavoji - Bradlec - Sídliště Na Slavoji

 • časový posun předposledního spoje v PD večer
 • 1.9.2010

  265 102 (MHD Mladá Boleslav) linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

 • pro spoje v PD cca od 8:00 do 22:00 zřízena zastávka Electro World
 • 265 112 (MHD Mladá Boleslav) linka H: Modrá hvězda - Zimní stadion

 • obnoven provoz účelové linky během podzimní hokejové sezóny 2010
 • 265 133 (MHD Mladá Boleslav linka) 33: Aut.st. - Jemníky

 • 1 spoj v PD ráno do Jemínků jede nově i o školních prázdninách
 • 265 160 (MHD Mladá Boleslav linka) 60: Městský stadion - Podlázky - Městský stadion

 • časový posun 1 spoje v PD ráno
 • 265 161 (MHD Mladá Boleslav linka) 61: Aut.st. - Michalovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Michalovic
 • 265 170 (MHD Mladá Boleslav linka) 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, U kapličky

 • 1 spoj v PD odpoledne z Josefova Dolu jede nově pouze ve dnech školy
 • 8.3.2010

  265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

  • časové posuny vybraných spojů
  • vybrané spoje v PD jsou obousměrně prodlouženy o úsek Forum - Kosmonosy, nemocnice

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

  • zřízena nová zastávka Mladá Boleslav, WDP Breno
  • poslední 3 spoje večer nezajíždějí do Intersparu a WDP Brena

  265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

  • zrušena zastávka Interspar Radouč (obsluha zastávky zajištěna novou linkou 10)
  • zkrácení rozsahu provozu cca do 19:00 (zrušeny spoje v PD z Aut.st. v 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 22:00)

  265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Forum - Interspar Radouč

  • zřízena nová linka v trase Forum - Kosmonosy, Lidl - Interspar Radouč
  • rozsah provozu: pracovní dny cca 8:00 - 20:30 v intervalu cca 60 minut
  • jízdní doba linky je 5 minut tam a 6 minut zpět

  265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Kosmonosy, nemocnice / Podlázky - Interspar Radouč

  • linka je obnovena v nové trase (2 varianty):
  • 1) Kosmonosy, nemocnice - Bradlec - Kosmonosy, nám. - Interspar Radouč (1 pár spojů v PO, ČT dopoledne)
  • 2) Podlázky - Josefův Důl - Debř, u mostu - Interspar Radouč (1 pár spojů ve ST dopoledne)

  265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

  • většina spojů je nově ukončena v zastávce Městský stadion
  • linka nově nezajíždí do Aut.st., zřízena zastávka Václava Klementa
  • 3 páry spojů ve dnech školy prodlouženy o úsek Městský stadion - Na Radouči - Forum - Zalužany ŠKODA
  • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 6:10
  • nové spoje v PD z Městského stadionu v 10:25, 17:00, 18:40 a zpět z J. Dolu v 10:45
  • část spojů jede nově přes Podlázky

  265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Na Radouči - Řepov, prodejna

  • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z V. Klementa

  265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - ŠKODA PC

  • zrušena nepoužívaná zastávka Real
  • časové posuny části spojů z Aut.st.

  265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

  • poslední večerní spoje prodlouženy o úsek Řepov, prodejna - Plazy

  265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

  • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 16:50 a zpět z Jemínků v 17:06
  • časové posuny většiny spojů

  265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Zalužany, ŠKODA - Sahara, náměstí - Aut.st.

  • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
  • nový spoj v PD z Aut.st ve 21:30 (převeden z linky 41)
  • časový posun 1. spoje v SO

  265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Aut.st. - Sahara, náměstí - Zalužany, ŠKODA

  • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
  • zrušen poslední spoj v PD z Aut.st. ve 21:40 (převeden na linku 40)
  • časové posuny většiny spojů

  265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, otočka - Bezděčín, Industry Park

  • časové posuny vybraných spojů

  265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova, otočka - Vinec, požární zbrojnice

  • většina spojů v PD je prodloužena o úsek Havlíčkova otočka - Radouč Park
  • víkendové spoje jedou nově přes Staroměstské nám. a nejedou přes Na Rychtě
  • nový spoj v PD z Havlíčkovy otočky ve 21:24
  • časové posuny části spojů

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Dalovice - Městský stadion

  • 3 páry spojů v PD zkráceny o úsek Městský stadion - Zalužany, Škoda (a s nimi zrušen i tento úsek na lince)
  • část spojů v PD je prodloužena o úsek Dalovice, škola - Podlázky - Jaselská VZP - Městský stadion (linka je nově polookružní s vedením spojů oběma směry)
  • v PD ve směru tam zrušen 1 spoj, ve směru zpět zrušeno 7 spojů (kompenzováno zokruhováním většiny spojů)

  265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

  • zrušeny spoje v PD z Aut.st. v 10:30, 17:20, 18:50 a zpět z Michalovic v 10:45, 17:35, 19:05
  • časové posuny většiny spojů

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

  • zrušen spoj v PD z Komenského nám. v 5:22
  • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Hrdlořezy, u kapličky > J. Důl
  • nové spoje v PD z J. Dolu v 17:20 a 18:50
  • časové posuny vybraných spojů

  265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Bezděčín, Industry Park - Aut.st.

  • zrušena zastávka Aut.st., spoje zde ukončené nově končí na V. Klementa
  • zrušen spoj v PD z V. Klementa ve 4:36
  • nové spoje v PD z Nám. Míru v 5:23, 5:53
  • časové posuny části spojů

  265 180 MHD Mladá Boleslav linka 80: Havlíčkova FOKY - Dukelská škola

  • zrušeny zastávky Modrá hvězda - 17. listopadu
  • zrušen školní spoj v PD z Modré hvězdy v 7:08

  13.12.2009

  265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

  • nový prázdninový spoj v PD z Aut.st. v 7:50

  1.12.2009

  265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Aut.st. - Josefův Důl

  • zkrácení jízdní doby linky obousměrně cca o 1-3 minuty
  • zrušeny zastávky Mladá Boleslav, Debř, hl.sil. - Mladá Boleslav, Debř, u závor
  • nová zastávka Mladá Boleslav, Debř, u hřbitova

  265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

  • zkrácení jízdní doby linky cca o 5 minut
  • v úseku mezi Josefovým Dolem a Mladou Boleslaví zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, u závor

  265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Bezděčín, Industry Park - Hrdlořezy, u kapličky - Aut.st.

  • zkrácení jízdní doby linky cca o 5 minut
  • v úseku mezi Josefovým Dolem a Mladou Boleslaví zrušena zastávka Mladá Boleslav, Debř, u závor
  • nová zastávka Hrdlořezy, Přední Důl
  • nový poslední spoj v SO z Aut.st. v 18:44

  5.10.2009

  265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

  • posílení ranního a zavedení večerního provozu na lince:
  • nové spoje v PD z Aut.st. v 16:50, 19:20, 20:50 a zpět z Jemníků v 8:06, 17:06, 19:36, 21:06
  • 2 spoje v PD dopoledne z Jemníků nově pokračují z Aut.st. až k Městskému stadionu

  1.9.2009

  265 133 MHD Mladá Boleslav: Aut.st. - Jemníky

  • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne - pro tento spoj do Jemníků zřízeny nové zastávky Dukelská škola, Jičínská, nejede přes Sídl. Na Slavoji

  265 160 MHD Mladá Boleslav: Zalužany, ŠKODA - Dalovice, škola

  • víkendové spoje již nejedou do Dalovic, zkráceny do zastávky Čejetice, hřiště
  • časové posuny vybraných spojů

  3.6.2009

  265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

  • časový posun posledního víkendového spoje

  265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského nám. - Na Radouči - Komenského nám.

  • vybrané spoje nově zajíždějí do nové zastávky Interspar Radouč
  • zaveden večerní provoz: nové spoje v PD z Komenského nám. v 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 22:00

  265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova otočka - Vinec, požární zbrojnice

  • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne

  18.5.2009

  265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - Škoda PC (- Real)

  • linka je zkrácena o zastávku Real

  265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Zalužany - Dalovice

  • všechny víkendové spoje zkráceny o zastávku Dalovice, škola

  starší trvalé změny tohoto dopravce
  seznam linek tohoto dopravce