Změny linek DP měst Mostu a Litvínova

11.12.2011

562 916 Louny - Slaný

  • linka je zrušena (1 pár jednodenních spojů mimo území Středočeského kraje)
  • zároveň již žádná linka tohoto dopravce nezasahuje na území Středočeského kraje
  • 9.12.2007

    562 711 Louny - Mladá Boleslav

  • linka je zrušena a pod stejným číslem převedena na dopravce ČSAD Slaný
  • změny při převodu linky:
  • změna trasy: zrušen úsek Vesce, rozc. - Mladá Boleslav, aut.st.
  • nový úsek Vesce, rozc. - Horní Beřkovice
  • na území Středočeského kraje ani nadále není veden žádný spoj linky
  • 2.9.2007

    562 711 Louny - Mšené-lázně (- Mladá Boleslav)

  • spoje linky jsou zkráceny o úsek Mšené-lázně - Kostomlaty pod Řípem
  • žádné spoje i nadále neobsluhují zastávky na území Středočeského kraje
  • 3.6.2007

    562 711 Louny - Mladá Boleslav

  • nová linka vedená v trase Louny - Kostomlaty pod Řípem (rozsah 7 párů spojů v PD)
  • na území Středočeského kraje je uvedeno 25 zastávek v úseku Cítov, Roudnická - Mladá Boleslav, aut.st. (zastávky ale nejsou obsluhovány žádným spojem)
  • 562 916 Louny - Slaný

  • nová linka vedená v trase Louny, Luna - Louny aut.nádr. (rozsah 1 pár spojů v jeden den platnosti JŘ)
  • na území Středočeského kraje je uvedeno 6 zastávek v úseku Hořešovičky, rozc. - Slaný, aut.nádr. (zastávky ale nejsou obsluhovány žádným spojem)

  • seznam linek tohoto dopravce