Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

1.7.2021

103 120 Airport Express (AE): Hlavní nádraží - Letiště

 • obnovení provozu linky v rozsahu celotýdenně cca 6:00 - 21:30 v intervalu 30 minut
 • 1.11.2019

  103 120 Airport Express (AE): Hlavní nádraží - Letiště

 • interval 15 minut v období celotýdenně cca od 8:00 do 20:00 prodloužen na 20 minut
 • 11.12.2016

  103 120 AE: Hlavní nádraží - Letiště

 • ve směru Hlavní nádraží zrušeny zastávky Terminál 2 - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží
 • 1.6.2016

  103 120 Airport Express (AE): Hlavní nádraží - Letiště

 • sezonní zkrácení intervalu (do září) cca mezi 8:00 a 14:00 z 15 na 10 minut
 • 14.12.2014

  103 120 Airport Express (AE): Hlavní nádraží - Letiště

 • nový 1. spoj celotýdenně z Hl.n. v 5:30
 • zrušena zastávka Dejvická
 • zkrácení intervalu v letní sezóně z 20 na 15 minut
 • 15.12.2013

  103 120 (AE) Hlavní nádraží - Letiště

 • časové posuny spojů
 • úprava sezónního zkrácení základního intervalu ze 30 na 20 minut
 • 9.6.2013

  103 120 (AE) Airport Express: Hlavní nádraží - Letiště

 • zkrácení intervalu celotýdenně cca mezi 9:00 a 14:00 z 30 na 20 minut (pouze v období od června do září)
 • 9.12.2012

  103 120 (AE) Airport Express: Hlavní nádraží - Letiště

 • zastávky Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží mění charakter z na znamení na stálou
 • 5.10.2012

  103 120 (AE) Airport Express: Hlavní nádraží - Letiště

 • zastávka Praha, Letiště Ruzyně přejmenována na Praha, Letiště
 • 11.12.2011

  103 120 Airport Express AE (790): Hlavní nádraží - Dejvická - Letiště Ruzyně

 • ve sěmru Hlavní nádraží zřízena zastávka Náměstí Republiky
 • časové posuny části spojů ve směru Hlavní nádraží
 • 12.12.2010

  103 001 linka pro tělesně postižené H1: Chodov - Černý Most

 • linka je posílena (zkrácení intervalu celodenně na 60 minut)
 • v úseku Chodov - Poliklinika Budějovická vedena pouze část spojů
 • zrušena zastávka OC Černý Most
 • linka je nadále vedena pod Pražskou integrovanou dopravou (již zde nebudou uváděny změny této linky)
 • 103 003 linka pro tělesně postižené I3: Zličín - U Spojů

 • linka je zrušena a částečně nahrazena prodloužením linky H2
 • 1.9.2010

  103 120 Airport Express AE (790): Hlavní nádraží - Dejvická - Letiště Ruzyně

 • prodloužení jízdní doby linky ve směru Letiště Ruzyně o 2-5 minut
 • 13.12.2009

  103 120 Airport Express AE (790): Hlavní nádraží - Dejvická - Letiště Ruzyně

 • zrušeny první 2 páry spojů celotýdenně (z Hlavního nádraží ve 5:35, 6:05 a zpět z Terminálu 1 v 4:31, 5:01
 • 1.8.2009

  103 119 nákupní linka GB (780): Nové Butovice - Galerie Butovice

 • linka je v plném rozsahu (denně 8:00 - 22:00, interval ve špičkách 15 minut, mimo špičky 20 minut) zrušena
 • 14.12.2008

  103 119 nákupní linka GB (780): Nové Butovice - Galerie Butovice

 • provoz linky je obnoven v následujících parametrech:
 • denně 8:00 - 22:00, interval ve špičkách 15 minut, mimo špičky 20 minut
 • 1.2.2008

  103 119 nákupní linka GB (780): Nové Butovice - Galerie Butovice

 • linka je zrušena v plném rozsahu (celotýdenně 8:00 - 21:30 v intervalu 15 minut)
 • 9.12.2007

  103 120 Airport Express AE (790): Nádraží Holešovice - Dejvická - Letiště Ruzyně

 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Sever 2 > Terminál 2
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • nový spoj z Terminálu 1 v 5:10
 • časové posuny části spojů ve směru Nádr. Holešovice
 • 1.9.2007

  798 linka pro tělesně postižené TP3: Zličín - U Spojů

 • obousměrně zřízena zastávka Třebenická 
 • 4.3.2007

  103 119 nákupní linka (780) GB: Nové Butovice - Galerie Butovice

 • prodloužení jízdní doby do Galerie Butovice o 1 minutu a z toho vyplývající posuny odjezdů z Galerie Butovice
 • 1.2.2007

  103 107 nákupní linka T (775): Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 103 108 nákupní linka E (776): Tesco Letňany - Jilemnická - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • zřízena zastávka Kbely
 • jízdní doba linky prodloužena o 2 minuty
 • 103 109 nákupní linka S (777): Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • výstup nebo nástup v zastávce Štěpničná již není omezen
 • 103 110 nákupní linka C (778): Tesco Letňany - Vozovna Kobylisy - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • výstup nebo nástup v zastávce Štěpničná již není omezen
 • 103 111 nákupní linka O (779): Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 103 113 nákupní linka OCL (773): Ládví - Obchodní cetrum Letňany

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na dopravce HOTLINER
 • změny při převodu linky:
 • celodenní interval zkrácen z 30 na 15 minut včetně časových posunů původních spojů
 • 10.12.2006

  103 001 linka pro tělesně postižené č. 1 (799): Chodov - Florenc - Bryksova

 • zastávka Mikrobiologický ústav přejmenována na Ústavy Akademie věd
 • ve směru Bryksova zřízeny zastávky Kunratická škola a IKEM
 • 103 120 Airport Express AE (790): Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně

 • zkrácení jízdní doby ve směru Letiště Ruzyně o 1 minutu
 • časový posun prvního spoje z Letiště Ruzyně
 • zastávka Nádraží Holešovice je přemístěna do severního terminálu autobusové dopravy (blíže železniční stanici)
 • 28.5.2006

  103 120 Airport Express AE (790): Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně

 • obousměrně zřízena zastávka Dejvická (ve směru na letiště pouze pro nástup, ve směru z letiště pouze pro výstup)
 • jízdní doba linky nezměněna
 • 27.3.2006

  103 113 nákupní linka OCL: Ládví - Obchodní centrum Letňany

 • v souvislosti s otevřením další části Obchodního centra Letňany dochází k časovým posunům všech spojů
 • jízdní doba linky nezměněna
 • časovými posuny dochází k úspoře 1 páru spojů celotýdenně při nezměněnném rozsahu provozu
 • 11.12.2005

  103 120 Airport Express AE (790): Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně

 • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
 • Nádraží Holešovice - Letiště Ruzyně
 • rozsah provozu: 5-22 hod. v intervalu 30 minut
 • jízdní doba linky ve směru Letiště Ruzyně je 35 minut, v opačném směru 50 minut
 • na lince platí zvláštní tarif PID
 • na lince jsou provozovány pouze nízkopodlažní autobusy
 • 1.9.2005

  103 120 nákupní linka 781: Opatov - kika Průhonice - Opatov

 • linka je v plném rozsahu zrušena a nahrazena rozšířením provozu linky PID č. 328
 • 18.7.2005

  103 120 nákupní linka 781: Opatov - Kika Průhonice - Opatov

 • linka je po 3 týdnech od jejího zrušení opět obnovena, zatím do 31.8.2005
 • zastávky jsou původní, rozsah provozu nově takto:
 • denně 9:45 - 19:45, v PÁ, SO v intervalu 30 minut, ostatní dny v intervalu 60 minut
 • 27.6.2005

  103 120 nákupní linka 781: Opatov - Kika Průhonice - Opatov

 • linka je po 11 dnech provozu zrušena v plném rozsahu
 • tak krátký život této linky byl plánovaný
 • 16.6.2005

  103 120 nákupní linka 781: Opatov - Kika Průhonice - Opatov

 • zřízena nová nákupní linka s těmito zastávkami:
 • Opatov - Kika Průhonice - Opatov
 • rozsah provozu: denně 7:30 - 20:30 v intervalu 30 minut
 • linka je polookružní a její celková jízdní doba je 23 minut
 • první 4 spoje jedou pouze do 19.6.2005
 • přeprava zdarma
 • 18.3.2005

  103 119 nákupní linka GB (780): Nové Butovice - Galerie Butovice
 • zřízena nová nákupní linka za zastávkami
 • Nové Butovice - Galerie Butovice
 • rozsah provozu: denně cca od 8:00 do 21:30 v intervalu 15 minut
 • jízdní doba linky je 3 minuty
 • přeprava cestujících zdarma
 • 12.12.2004

  103 113 nákupní linka OCL: Ládví - Obchodní centrum Letňany
 • změna časových poloh většiny spojů
 • změna polohy výstupní zastávky v Letňanech
 • 15.11.2004

  103 001 linka 799 pro tělesně postižené: Chodov - Bryksova

 • obousměrně zřízena zastávka Pražského povstání
 • 26.6.2004

  103 003 linka 798 pro tělesně postižené: Zličín - U spojů
 • jízdní doba linky zkrácena cca o 4 minuty
 • 103 113 nákupní linka OCL: Ládví - Obchodní centrum Letňany
 • linka je vedena v nové trase, zrušena zastávka Nádraží Holešovice
 • jízdní doba zkrácena o 2 minuty
 • špičkový interval prodloužen z 20 na 30 minut
 • 26.4.2004

  103 001 linka 799 pro tělesně postižené: Bryksova - Chodov
 • ve směru Bryksova je zrušena zastávka Budějovická a je nahrazena zastávkou Poliklinika Budějovická
 • pro spoje přes Mikrobiologický ústav se ve směru Bryksova zřizuje zastávka V Lískách
 • obousměrně je zřízena zastávka Palmovka
 • v této souvislosti je prodloužena jízdní doba ve směru Bryksova o 8 minut a ve směru Chodov o 2 minuty
 • odjezdy spojů z Florence zůstávají zachovány

 • seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2023

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  Vinárník.cz Rybí restaurace