Změny linek DPÚK a.s.

1.6.2019

520 950 Kadaň - Praha

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v NE) zrušena
 • tím již tento dopravce nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 1.2.2019

  520 950 Kadaň - Praha

 • linka je beze změny převedena z dopravce DP CITY
 • tím tento dopravce opět zasahuje na území Prahy a Středočeského kraje
 • 3.9.2017

  560 010 Louny - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na linku 156 389 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • zrušeny zastávky Praha, Sídliště Červený Vrch - Praha, Hradčanská
 • zřízena konečná zastávka Praha, Nádraží Veelslavín
 • rozšířen provoz o 2 páry spojů v PD
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě na území Prahy a Středočeského kraje
 • 11.6.2017

  560 010 Louny - Praha

 • zrušení nedělního provozu (1 pár spojů odpoledne)
 • 11.12.2016

  560 010 Louny - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Loun ve 12:15 a zpět z Prahy ve 14:45
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy je nově zastávkový
 • časový posun 1. spoje v PD do Prahy
 • 1.1.2016

  560 010 Louny - Praha

 • u části spojů je zakázána přeprava mezi Louny a Chlumčany
 • 560 400 Žatec - Praha

 • fiktivní linka je zrušena
 • 13.12.2015

  560 010 Louny - Praha

 • nový spoj v PÁ z Loun ve 12:15 do Prahy
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • nový spoj v PD z Prahy v 17:50 do Loun
 • časové posuny části spojů
 • 11.4.2015

  560 010 Louny - Praha

 • obousměrně zrušeny zastávky Praha, Horoměřická - Praha, Dejvická
 • obousměrně zřízena zastávka Praha, Hradčanská, kde jsou nově všechny spoje ukončeny
 • ve směru do Prahy zřízena zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • časové posuny spojů ve směru z Prahy
 • 24.5.2014

  103 125 ZOOBUS Praha: Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada

 • obnovení provozu ZOOBUSu v trase Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada
 • rozsah provozu: SONE cca 9:00 - 19:00 v intervalu 20 minut, od 1.7. také v PD cca 9:00 - 19:00 v intervalu 20 minut
 • linka je v provozu do 31.8.2014
 • 2.3.2014

  560 010 Louny - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Loun v 7:45, 13:50 a zpět z Prahy v 6:10, 16:10
 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD odpoeldne z Prahy nově zastavuje v zastávkách mezi Slaným a Panenským Týncem
 • 1.2.2014

  část stávajících linek je převedena na nového dopravce DP CITY
 • 520 001 Kadaň - Praha

 • linka je zrušena a převedena pod číslem 520 950 na dopravce DP CITY (beze změny)
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • linka je zrušena a převedena pod číslem 570 940 na dopravce DP CITY
 • změny při převodu linky:
 • zrušen spoj v NE z Litvínova v 7:30 a zpět z Prahy v 15:15
 • zrušen spoj v PD z Litvínova ve 13:30 a zpět z Prahy v 16:30
 • zrušen spoj v SO z Litvínova v 16:30 a zpět z Prahy v 19:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka je převedena beze změny čísla na dopravce DP CITY
 • na lince je zastaven pravidelný provoz:
 • zrušen 1 pár spojů v NE Praha - Litvínov
 • 580 911 Teplice - Praha

 • linka je převedena beze změny čísla na dopravce DP CITY
 • zastávku Teplice, divadlo nově neobsluhuje žádný spoj
 • zrušen spoj v NE z Teplic v 7:45 a zpět z Prahy v 11:25
 • zrušen nedávno zavedený 1 rychlíkový pár spojů
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • fiktivní linka (provoz pouze 1 spoje v 1 den platnosti JŘ) je zrušena
 • 15.12.2013

  560 010 Louny - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Litvínova v 15:00 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 15:45 do Litvínova
 • časový posun spoje do Prahy
 • 580 911 Teplice - Praha

 • nové zrychlené spoje v PÁ z Teplic ve 12:00 a v PO-ČT ve 14:50 do Prahy a zpět z Prahy v PÁ v 15:20 a v PO-ČT v 16:10 (na tyto spoje jsou nasazeny nízkokapacitní mikrobusy)
 • část spojů do Prahy je zkrácena o úsek Teplice, divadlo > Teplice, aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 29.9.2013

  570 040 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v SO z Litvínova v 5:45 a zpět z Prahy ve 12:45
 • zrušen spoj v NE z Litvínova v 16:20 a zpět z Prahy v 19:50
 • zrušeny zastávky Obrnice, odb. Vtelno 1,0 - Bedřichův Světec, rozc. 1,0 - Dobroměřice, Jednota - Praha, Aviatická
 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno/dopoledne
 • 1 zrychlený spoj podvečer z Prahy nově zastavuje ve více zastávkách po trase
 • 8.9.2013

  580 911 Teplice - Praha

 • nový spoj v PD z Teplic v 8:00 a zpět z Prahy v 17:00
 • nový spoj v NE z Teplic v 16:40 a zpět z Prahy v 19:00
 • zkrácení jízdní doby u většiny spojů
 • 9.6.2013

  560 010 Louny - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 560 Brandov - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena (dosud zde byl provozován 1 jednodenní spoj Litvínov > Záluží)
 • 3.3.2013

  560 010 Louny - Praha

 • zrušen spoj v PD z Loun v 5:30
 • nový spoj v PD z Loun ve 14:30
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy jede nově přes Slaný
 • časové posuny vybraných spojů
 • 560 400 Žatec - Praha

 • na lince je pozastaven provoz (2 páry spojů v PD)
 • zachován pouze 1 jednodenní spoj Žatec, aut.nádr. - Žatec, Sv. Čecha
 • 9.12.2012

  520 001 Kadaň - Praha

 • zrušen provoz v PD (spoj z Kadaně v 5:45 a zpět ze Zličína v 15:00)
 • časový posun nedělního spoje z Prahy
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Most, J. Skupy - Most, aut.nádr. - Louny, Luna
 • 580 911 Teplice - Praha

 • 1 spoj v SONE z Prahy zkrácen o zastávku Teplice, Divadlo
 • 10.6.2012

  520 001 Kadaň - Praha

 • zrušen provoz v PD (1 spoj z Kadaně v 5:45 a zpět ze Zličína v 15:00)
 • na lince je zachován pouze 1 pár spojů v NE
 • časový posun nedělního spoje z Prahy
 • 580 911 Teplice - Praha

 • 1 pár spojů v NE večer nově nejede o letních prázdninách
 • 31.3.2012

  103 125 (ZOO) Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada

 • i v roce 2012 (1.4. - 30.9.2012) je v provozu sezónní linka v trase Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada
 • rozsah provozu: SONE 9:00 - 18:00, od června do srpna až do 19:00, v intervalu 10 minut
 • 4.3.2012

  520 001 Kadaň - Praha

 • zkrácení jízdních dob většiny spojů
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Litvínova časově posunut a jede nově přes Slaný
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka nově nejede přes Toužetín, Sulec
 • 580 911 Teplice - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne/večer
 • 1.1.2012

  520 001 Kadaň - Praha

 • linka je zkrácena o nepoužívaný úsek Klášterec nad Ohří, nám. - Kadaň, aut.nádr.
 • dále zrušeny nepoužívané zastávky Želina, rozc. - Očihov, Očihovec - Krupá, rst. - Krušovice - Řevničov, rest. - Nové Strašecí, Palackého - Praha, Bílá Hora - Praha, Hradčanská
 • 11.12.2011

  520 001 (Klášterec nad Ohří -) Kadaň - Praha

 • 1 pár spojů v NE zkrácen o úsek Kadaň, aut.nádr. - Klášterec nad Ohří, Miřetice, aut.nádr.
 • časové posuny spojů z Prahy
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • linka je zrušena (dosud v provozu pouze 1 jednodenní spoj v trase Libochovice, aut.nádr. > Libochovice, cukrovar)
 • 4.9.2011

  580 911 Teplice - Praha

 • nový spoj v NE z Teplic v 18:15 a zpět z Prahy ve 20:30
 • 12.6.2011

  520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • 1 pár spojů v NE prodloužen o úsek Kadaň - Klášterec nad Ohří
 • zrušeny spoje v NE z Podbořan v 17:10 a zpět z Prahy, Zličína ve 20:05
 • zrušen spoj v PÁ z Kadaně v 13:25, 16:50 a zpět z Prahy, Zličína v 16:25, 20:25
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ, NE)
 • 6.3.2011

  520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Zličína do Kadaně
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • časové posuny 1 páru spojů
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • nedělní spoj z Prahy nově nejede přes Slaný
 • 1.1.2011

  550 905 Litoměřice - Praha

 • linka je zrušena (3 spoje v PD Praha - Roudnice n.L.) a její spoje převedeny na linku 155 711 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • 560 010 Louny - Praha

 • zrušen spoj v PD z Loun v 6:50 do Slaného a zpět ze Slaného v 8:00
 • zrušeny nepoužívané zastávky Louny, poliklinika - Cítoliby - Praha, Aviatická - Praha, Hradčanská
 • 560 061 Louny - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 jednodenní spoj Louny, aut.nádr. > Louny, U spravedlnosti)
 • 560 400 Žatec - Praha

 • zrušeny zastávky Bitozeves, rozc. - Seménkovice, rozc. - Deštnice - Praha, Bílá Hora - Praha, Hradčanská
 • 1 pár spojů v PD jede nově přes zastávky Praha, Dědina - Praha, Horoměřická
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nejede přes Panenský Týnec a Sulec
 • 560 430 Žatec - Kounov

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 jednodenní spoj Žatec, u hřbitova > Žatec, aut.nádr.)
 • 12.12.2010

  560 010 Louny - Praha

 • časové posuny části spojů v PD ráno do Prahy
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v NE
 • 13.6.2010

  520 001 (Klášterec nad Ohří -) Kadaň - Praha

 • 1 pár spojů v NE Praha - Podbořany nově nejede o letních prázdninách
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • 1 pár spojů v PÁ, NE nově nejede o letních prázdninách
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Mostu jede nově již z Litvínova
 • časové posuny části spojů zejména ráno a dopoledne
 • 1 spoj v PD ráno z Litvínova již nejede přes Sulec
 • 1 spoj v NE večer z Prahy jede nově přes Panenský Týnec
 • 1.6.2010

  550 400 Litoměřice - Slaný

 • tato fiktivní linka je zrušena (dosud byl na lince provozován jednodenní spoj v úseku Litoměřice, aut.nádr. > Litoměřice, INTERSPAR)
 • 550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • tato fiktivní linka je zrušena (dosud byl na lince provozován jednodenní spoj v úseku Roudnice n.L., aut.nádr. > Roudnice n.L., Kratochvílova)
 • 7.3.2010

  550 905 (Litoměřice -) Roudnice nad Labem - Praha

 • zrušen spoj v PD z Litoměřic ve 4:40 do Prahy
 • na lince je zachován provoz pouze v úseku Roudnice n.L. - Praha
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • časový posun nedělního páru spojů
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • na lince je pozastaven provoz (v provozu pouze 1 jednodenní spoj Litoměřice - Terezín)
 • zrušen 1 pár spojů v PD Ústí nad Labem - Praha, 3,5 páru spojů v PD Litoměřice - Praha a 2 páry spojů v SONE Litoměřice - Praha
 • 13.12.2009

  510 904 Česká Kamenice - Praha

 • linka je zrušena pravděpodobně již od 1.9.2009 (1 pár spojů v PÁ, SO)
 • 520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • 1 pár spojů v PD Praha - Kadaň jede nově pouze v PÁ
 • 550 905 Litoměřice - Praha

 • zrušen spoj v PD Praha, Nádr. Holešovice (12:55) > Litoměřice, aut.nádr. a zpět v 15:10
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • zrušen jediný spoj v PD Libochovice, aut.nádr. (5:30) > Praha, Dejvická
 • na lince zachován jednodenní spoj Libochovice, aut.nádr. - Libochovice, cukrovar
 • 560 010 Louny - Praha

 • zrušen letní spoj v NE z Prahy v 18:40
 • 560 061 Louny - Praha

 • na lince je pozastaven provoz (3 letní spoje v NE)
 • zachován pouze jednodenní spoj Louny, aut.nádr. - Louny, U spravedlnosti
 • 560 400 Žatec - Praha

 • zrušen letní pár spojů v PD z Žatce ve 13:45 a zpět z Prahy v 17:15
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Litvínova v 7:00
 • zrušeny spoje v PD z Prahy ve 12:15, 14:25 do Litvínova
 • časový posun 1 spoje celotýdenně večer z Prahy
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Litvínova v 6:15 do Prahy
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • celkové omezení provozu:
 • ve směru Praha zrušeno 5 spojů v PD a 3 spoje v SONE
 • ve směru Litoměřice, resp. Ústí n.L. zrušeno 6 spojů v PD a 3 spoje v SONE
 • časové posuny části spojů
 • 14.6.2009

  510 904 Česká Kamenice - Praha

 • o letních prázninách jede linka pouze v PÁ, NE (dosud celotýdenně)
 • všechny spoje nově vyjíždějí z Nádr. Holešovice
 • 520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zrušen spoj celotýdenně z Kadaně v 7:45 a zpět z Prahy v 16:35
 • zrušen spoj v NE z Klášterce nad Ohří v 16:30
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:45
 • 550 905 Litoměřice - Praha

 • zrušen spoj v NE z Prahy v 17:00 a zpět z Roudnice n.L. v 16:00 do Prahy
 • 560 010 Louny - Praha

 • spoj v NE z Dejvické v 18:40 jede pouze do 1.9.2009
 • 560 061 Louny - Praha

 • linka je v provozu pouze do 1.9.2009 (3 nedělní spoje)
 • 560 400 Žatec - Praha

 • 1 pár spojů v PD Praha - Žatec je v provozu pouze do 1.9.2009
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Litvínova v 10:10
 • nový spoj v PÁ z Mostu v 15:20
 • časový posun 1 páru spojů v NE večer
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v NE večer
 • zrušen poslední spoj v PD z Ústí n.L. v 18:00 a zpět z Prahy ve 20:15
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 15:45 do Ústí
 • všechny spoje nově jedou z Nádr. Holešovice (již ne z Florence)
 • 15.3.2009

  změna názvu dopravce z Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. na DPÚK a.s.

  1.2.2009

  510 904 Česká Kamenice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušena nepoužívaná zastávka Česká Kamenice, Palackého
 • 550 905 Litoměřice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušen zastávkový spoj v PD z Litoměřic v 10:10 do Prahy
 • zrušeny nepoužívané zasávky na trase
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 580 911 Teplice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny spoje v PD z Ústí v 6:00, 9:00, 16:00 a zpět z Prahy, Florence v 9:00, 12:00, 16:30, 18:30
 • zrušen spoj v NE z Ústí v 18:30 a zpět z Prahy, Florence ve 20:00
 • časové posuny části spojů
 • 14.12.2008

  550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • na lince je pozastaven provoz (jediný spoj v PD jede nově pouze 12.12.2009)
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Litvínova ve 4:30 do Prahy a zpět z Dejvické v 7:25
 • časové posuny vybraných spojů
 • 28.6.2008

  520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka je odkloněna do terminálu Zličín:
 • zrušeny jsou zastávky Praha, Bílá Hora a Praha, Hradčanská a zřízena je zastávka Praha, Zličín
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • spoje ve směru z Prahy již nejdeou z Florence nebo Hradčanské, ale jedou z Dejvické
 • 560 010 Louny - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka je obousměrně zkrácena o úsek Praha, Dejvická - Praha, Hradčanská (časově polohy odjezdů z výchozí zastávky nezměněny)
 • 560 400 Žatec - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka je obousměrně zkrácena o úsek Praha, Dejvická - Praha, Hradčanská (časově polohy odjezdů z výchozí zastávky nezměněny)
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka je ve směru do Prahy zkrácena o úsek Praha, Dejvická - Praha, Hradčanská a ve směru z Prahy zkrácena o úsek Praha, Florenc - Praha, Hradčanská - Praha, Dejvická
 • 15.6.2008

  560 010 Louny - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Prahy
 • 560 061 Louny - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Loun
 • 1.5.2008

  přečíslování části regionálních linek (převod na dopravce ČSAD Česká Lípa):
 • přečíslovcí tabulka

  původní číslonové číslotrasa
  550 381155 711Praha - Roudnice nad Labem - Litoměřice
  550 640250 092Mělník - Bechlín - Roudnice nad Labem
  550 660250 093Lužec nad Vltavou - Černouček - Roudnice nad Labem
  550 670250 091Mělník - Dolní Beřkovice - Roudnice nad Labem
  550 680220 002Velvary - Roudnice nad Labem
  560 040310 037Kounov - Pnětluky - Louny
  560 060220 001Kladno - Nové Strašecí - Řevničov - Louny
  560 090310 033Řevničov - Ročov - Louny
  560 160260 750Mladá Boleslav - Mělník - Roudnice nad Labem - Louny
  560 440310 036Kounov - Velká Černoc - Měcholupy - Žatec
  560 740460 840Podbořany - Jesenice - Kralovice
 • 550 381 Litoměřice - Praha

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 155 711 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • zrušen spoj v PD Praha, N.Holešovice (9:50) > Roudnice n.L. a zpět z Roudnice n.L., aut.nádr. ve 12:50 do Prahy
 • u spojů do/z Prahy je nově zakázána přeprava mezi jednotlivými zastávkami na území Ústeckého kraje
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 250 092 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (12:15) > Honí Počaply, elektrárna I. a zpět z elektrárny ve 14:07
 • 550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 250 093 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 250 091 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 550 680 Roudnice nad Labem - Velvary

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 220 002 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 560 040 Louny - Kounov

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 310 037 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Louny, poliklinika
 • 560 060 Louny - Kladno

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 220 001 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Louny, poliklinika
 • 560 090 Louny - Řevničov

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 310 033 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 560 160 Louny - Mladá Boleslav

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 260 750 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • časový posun prvního spoje z Loun
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 310 036 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 560 470 Podbořany - Kralovice

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 460 840 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 3.3.2008

  560 010 Louny - Praha

 • nový školní spoj v PD Louny, Luna (6:50) > Slaný, aut.nádr. a zpět ze Slaného v 8:00
 • 1.1.2008

  550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno do/z Lužce n.Vlt.
 • 550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • časový posun jediného spoje v PD ráno do Ledčic
 • 560 040 Louny - Kounov

 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne do/z Kounova
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • u většiny spojů je nově zakázán nástup ve většině zastávek na území Ústeckého kraje za účelem přepravy do jiných zastávek na území Ústeckého kraje
 • 9.12.2007

  520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zrušen spoj v NE Praha, Hradčanská (20:40) > Klášterec nad Ohří, nám. (převeden na linku 520 002)
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • nový pár spojů v PÁ, NE Klášterec n.O., Petlerská (14:20) > Praha, Dejvická a zpět z Hradčanské v 18:30
 • nový spoj v NE Praha, Hradčanská (20:40) > Klášterec n.O., Petlerská (převeden z linky 520 001)
 • 550 381 Litoměřice - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Litoměřic do Prahy zkrácen a jede až z Roudnice n.L.
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • 1 spoj v PD odpoledne z Horních Počaplů prodloužen o úsek Roudnice n.L., Bezděkov škola > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 560 010 Louny - Praha

 • část spojů, zejména ve směru z Prahy, prodloužena o úsek Louny, aut.nádr. - Louny, Luna
 • zrušení sobotního páru spojů (provedeno již od 30.6.2007)
 • 560 400 Žatec - Praha

 • zrušení všech víkendových spojů (provedeno již od 30.6.2007)
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • 2 páry spojů v PD, 1 spoj v SO z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy prodlouženy o úsek Most, aut.nádr. - Litvínov, nádraží (a nově nejedou přes Most, aut.nádr.)
 • časový posun 1 páru spojů celotýdenně odpoledne
 • 21.10.2007

  550 381 Litoměřice - Praha

 • časový posun školního páru spojů ráno do/z Horních Beřkovic
 • 10.6.2007

  550 381 Litoměřice - Praha

 • zrušen školní pár spojů Litoměřice, aut.st. (5:20) > Odolena Voda, závod a zpět O. Voda, závod (6:30) > Ctiněves
 • 550 400 Litoměřice - Slaný

 • zastavení provozu linky:
 • zrušen jediný školní pár spojů Litoměřice - Slaný (ráno tam a odpoledne zpět)
 • na lince je zachován pouze 1 spoj mimo území Středočeského kraje, který však jed jen 8.12.2007
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., závod (5:15) > Dolní Beřkovice
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zrušen spoj v PD D. Beřkovice, škola (5:50) > Roudnice nad Labem, aut.nádr.
 • 560 010 Louny - Praha

 • zrušeny spoje v PD Slaný, aut.nádr. (13:20, 20:30) > Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské v 12:20, 18:35 do Slaného
 • 1 spoj v PD ráno z Loun, aut.nádr. jede nově již z Loun, Luny
 • 560 400 Žatec - Praha

 • časový posun 1 spoje odpoledne z Prahy do Žatce
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Žatce do Kounova
 • 4.3.2007

  550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • nový poslední pár spojů v PD (z Roudnice n.L. ve 14:55 a zpět z Mělníka v 17:30)
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Mělníka
 • 560 090 Louny - Řevničov

 • prodloužení jízdní doby ranního spoje z Řevničova do Loun o 5 minut
 • 10.12.2006

  550 381 Litoměřice - Praha

 • zrušen prázdninový spoj Odolena Voda, záv. (6:30) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 550 400 Litoměřice - Slaný

 • zrušen původní školní pár spojů ráno Poštovice - Slaný
 • zaveden školní pár spojů Litoměřice, aut.nádr. (6:30) > Slaný, aut.nádr. a zpět ze Slaného ve 13:45 do Litoměřic
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • omezení linky pouze na území Ústeckého kraje
 • 550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • zrušen spoj v PD Ledčice (5:30) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 560 010 Louny - Praha

 • 1 spoj v PD dopoledne z Loun nově zastavuje v některých zastávkách na trase
 • zrušen spoj v PÁ Praha, Hradčanská (12:30) > Louny, aut.nádr. a zpět z Loun ve 13:40
 • nové spoje v PD Slaný, aut.nádr. (13:20, 20:30) > Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské ve 12:20, 18:35
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy zkrácen o úsek Louny, aut.nádr. > Louny, Luna
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy nově nezastavuje v PÁ v některých zastávkách
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově zastavuje v zast. Smolnice, rozc.
 • 560 040 Louny - Kounov

 • časové posuny všech spojů do/z Kounova
 • školní spoj ráno Kounov, škola > Pnětluky spojen se spojem z Pnětluk a jede až do Loun
 • 560 060 Louny - Kladno

 • časové posuny většiny stávajících spojů na území Středočeského kraje
 • 560 061 Louny - Praha

 • časové posuny spojů z Loun
 • 560 090 Louny - Řevničov

 • 1 spoj v PD dopoledne z Loun je ve dnech školy prodloužen o úsek Třeboc > Řevničov, ObÚ
 • zrušen školní spoj Ročov (12:25) > Řevničov, ObÚ
 • časové posuny většiny spojů
 • 560 160 Louny - Mladá Boleslav

 • časové posuny většiny spojů na území Středočeského kraje
 • 560 400 Žatec - Praha

 • zrušen spoj v PD Žatec, aut.nádr. (17:00) > Praha a zpět z Hradčanské ve 20:05
 • časové posuny většiny spojů
 • 560 430 Žatec - Nečemice (- Kounov)

 • na lince je i nadále provozován pouze 1 pár spojů Žatec - Nečemice, který jede jen 8.12.2007
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • polední pár spojů do/z Kounova jede nově i o školních prázdninách
 • časové posuny většiny spojů
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy nově zastavuje ve většině zastávek na trase
 • 570 560 Brandov - Praha

 • linka i nadále není provozována na území Středočeského kraje ani Prahy
 • 9.9.2006

  550 400 Litoměřice - Slaný

 • zrušen 1 pár spojů v PD Litoměřice - Slaný
 • na lince zachován pouze školní pár spojů ráno Slaný - Poštovice
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • omezení linky pouze na území Ústeckého kraje
 • 550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • zrušen spoj v PD Jeviněves (4:40) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (5:10) > Ledčice
 • odpolední spoj v PD z Lužce jede nově přes Mnetěš i o školních prázdninách
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (15:00) > Mělník, aut.st. a zpět z Mělníka v 16:20
 • 550 680 Roudnice nad Labem - Velvary

 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (4:10) > Loucká a zpět z Loucké ve 4:40
 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (14:35) > Velvary, nám. a zpět z Velvar v 15:40
 • 550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • zrušen spoj v PD Ledčice (4:40) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 560 430 Žatec - Nečemice (- Kounov)

 • zrušeny všechy 3 spoje v PD Žatec > Kounov a 4 spoje v PD Kounov > Žatec, které zasahovaly na území Středočeského kraje
 • na lince je provozován pouze 1 pár spojů Žatec - Nečemice, který nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • na lince zachovány pouze spoje, přejíždějící do Středočeského kraje
 • 560 740 Podbořany - Kralovice

 • omezení linky pouze na území Ústeckého kraje
 • 1.8.2006

  510 014 Šluknov - Praha

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na novou linku 510 902 dopravce DP INTERCITY
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Vltavská
 • pro 1 spoj v PD, SO odpoledne z Prahy zřízena zastávka Medonosy, Chudolazy, mlýn
 • zákaz místní přepravy v úseku Rumburk - Varnsdorf se posouvá do úseku Nový Bor - Česká Lípa
 • zastávku Mělník, aut.st. je nově možné ve směru do Prahy používat pouze pro výstup a ve směru opačném pouze pro nástup
 • 550 110 Libochovice - Praha

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na novou linku 550 913 dopravce DP INTERCITY
 • změny při převodu linky:
 • nově zákaz místní přepravy u ranního spoje do Prahy v úseku Kmetiněves - Velvary
 • 550 380 Litoměřice - Praha

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na novou linku 550 905 dopravce DP INTERCITY
 • změny při převodu linky:
 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • 570 005 Litvínov - Praha

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na novou linku 570 914 dopravce DP INTERCITY
 • změny při převodu linky:
 • beze změn
 • 590 021 Ústí nad Labem - Praha

 • linka je zrušena a v plném rozsahu převedena na novou linku 590 907 dopravce DP INTERCITY
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Vltavská
 • obousměrně zřízena zastávka Dolánky (na znamení)
 • zastávka Nová Ves je nově Na znamení
 • 1.7.2006

  560 440 Žatec - Kounov

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kounova, školy (prodloužení jízdní doby o 3 minuty)
 • 1.5.2006

  510 013 Česká Kamenice - Praha

 • linka je zrušena a beze změny přečíslována na linku 510 904 nového dopravce DP INTERCITY
 • 580 908 Teplice - Praha

 • linka je zrušena a beze změny přečíslována na linku 580 911 nového dopravce DP INTERCITY
 • 580 909 Bílina - Praha

 • linka je zrušena a beze změny přečíslována na linku 580 912 nového dopravce DP INTERCITY
 • 1.4.2006

  550 680 Roudnice nad Labem - Velvary

 • obousměrně zřízena zastávka Straškov-Vodochody
 • 560 400 Žatec - Praha

 • pro spoje přes Postoloprty zřízena zastávka Postoloprty, cukrovar
 • zřízena zastávka Deštnice, zatím v ní ale nezastavují žádné spoje
 • 11.12.2005

  510 014 Šluknov - Praha

 • 1 spoj v PD, SO odpoledne z Prahy nově zastavuje v Liběchově až Medonosech
 • 520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • zrušen spoj v PO Podbořany (5:30) > Praha a zpět z Hradčanské v 10:00
 • časový posun 1 spoje v SO ráno z Kadaně
 • 550 381 Litoměřice - Praha

 • časový posun posledního spoje v PD z Prahy do Roudnice n.L.
 • 550 400 Litoměřice - Slaný

 • přejmenování zastávky Litoměřice, Želetice, Koželužna > Litoměřice, INTERSPAR
 • 550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • zrušeny zastávky Vraňany, závod - Vraňany, rozc. k žel.st. 0,9
 • zřízena zastávka Vraňany, U podjezdu
 • časový posun 1 páru spojů v PD poledne Roudnice - Lužec
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Roudnice
 • 560 040 Louny - Kounov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne do Kounova
 • 560 400 Žatec - Praha

 • část spojů obousměrně nově nejede přes Povlčín, Milostín a Nesuchyni
 • vybrané spoje v PD nově nejedou přes Unhošť, nám.
 • časové posuny večerních spojů z Prahy
 • 570 040 Litvínov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů obousměrně
 • 9.10.2005

  510 014 Šluknov - Praha

 • zastávka Chotovice, rozc. 0,5 je nově na znamení a nově v ní zastavuje většina spojů
 • 2.10.2005

  570 560 CYKLOBUS Brandov - Praha

 • linka pro přepravu cyklistů není od 1.10.2005 v provozu (zkrácené spoje jsou převedny na linku 570 550 Brandov - Most)
 • 590 021 Ústí nad Labem - Praha

 • pro zastávkové spoje zřízeny zastávky Hrdly - Mnetěš, rozcestí (obě na znamení)
 • časový posun vybraných spojů v PD poledne a 1 spoje v PD večer z Prahy
 • 1 spoj v NE večer z Ústí nad Labem nově nejede přes Terezín a Doksany
 • 1.8.2005

  560 010 Louny - Praha

 • zrušen 1 pár spojů v PO-ČT z Prahy ve 12:30 a zpět z Loun ve 14:25
 • 17.7.2005

  510 014 Šluknov - Praha

 • 1 spoj ve ČT, PÁ odpoledne z Varnsdorfu do Prahy časově posunut a nově jede každý pracovní den
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy a 1 spoj v NE večer prodlouženy o úsek Varnsdorf, aut.nádr. > Rumburk, žel.st.
 • 1 spoj ve ČT, PÁ večer z Prahy do Varnsdorfu časově posunut, nově jede každý pracovní den a je prodloužen do Rumburka
 • 550 110 Libochovice - Praha

 • nový spoj v NE Praha, Hradčanská (18:40) > Libochovice, aut.nádr.
 • 550 380 Litoměřice - Praha

 • zrušen 1 rychlíkový pár spojů v PD z Prahy, Nádr. Holešovice v 10:30 a zpět z Roudnice n.L. v 15:00
 • zrušen 1 zastávkový pár spojů v NE z Litoměřic, U pošty v 17:45 a zpět z Prahy, Nádr. Holešovice ve 21:00
 • nový rychlíkový pár spojů v NE z Roudnice n.L. v 18:00 a zpět z Prahy, Nádr. Holešovice v 19:00
 • časový posun 1 páru spojů v NE odpoledne
 • 550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne do Roudnice n.L.
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Mělníka
 • 1.7.2005

  570 560 CYKLOBUS Brandov - Praha

 • na lince jsou opět zavedeny cyklobusy v trase Praha - Brandov:
 • v SO z Brandova ve 3:55
 • v SO z Prahy, Florence v 8:30
 • v NE z Brandova v 15:55
 • v NE z Prahy, Florence ve 20:15
 • jízdní doba těchto spojů je 3:20
 • tyto prodloužené spoje jsou provozovány od 2.7.2005 do 25.9.2005
 • 12.6.2005

  560 040 Louny - Kounov

 • většina spojů jede nově přes zastávku Kounov
 • 560 060 Louny - Kladno

 • pro spoje přes Třtice zřízena zastávka Třtice, U Brodku
 • 560 160 Louny - Mladá Boleslav

 • zřízena zastávka Mělník, Rybáře (nezastavují v ní ale žádné spoje)
 • 1.5.2005

  560 010 Louny - Praha

 • obousměrně zrušena zastávka Slaný, Tuřanská
 • 27.2.2005

  510 014 Šluknov - Praha

 • zrušena již nepoužívaná zastávka Chlum, obec
 • 12.12.2004

  společnost vznikla rozdělením firmy ČSAD BUS Ústí nad Labem na dva subjekty:
 • ČSAD Česká Lípa a Dopravní podnik Ústeckého kraje
 • na tuto společnost byly převedeny linky, zajišťující obslužnost v Ústeckém kraji
 • převod linek je oficiálně proveden až 28.12.2004 (do té doby je na jízdních řádech jako dopravce uveden ČSAD BUS), ale pro jednoduchost uvádím dotčené linky pod novým dopravcem již k termínu změn, a to 12.12.2004
 • změny na linkách, zasahujících do Středočeského kraje:
 • 510 013 Česká Kamenice - Praha

 • časový posun odpoledního spoje z Děčína, který jede nově v SO přes Terezín a Doksany
 • časový posun odpoledního spoje z Prahy
 • 510 014 Šluknov - Praha

 • všechny spoje v trase Nový Bor - Praha nebo Česká Lípa - Praha byly převedeny beze změny na novu linku 500 005 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • zbylé spoje zachovány beze změny
 • 550 380 Litoměřice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy do Roudnice n.L.
 • 1 spoj v PD večer z Prahy do Litoměřic projíždí nově všechny zastávky mezi Prahou a Roudnicí n.L. (jízdní doba spoje zkrácena cca o 30 minut)
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • ve směru Mělník zřízena zastávka Roudnice nad Labem, žel.st.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Mělníka
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • časový posun ranního školního spoje do/z Libkovic
 • 560 010 Louny - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Loun
 • 1 rychlíkový spoj v PD odpoledne z Loun nově nejede v PÁ a nově zastavuje v Chlumčanech až Panenském Týnci
 • zrušen páteční rychlíkový spoj ve 14:30 z Prahy
 • 560 040 Louny - Kounov

 • všechny spoje do Kounova odkloněny do konečné zastávky Kounov, škola
 • zastávka Kounov tak není obsluhována žádným spojem
 • časové posuny většiny spojů do/z Kounova
 • 560 090 Louny - Řevničov

 • první spoj v PD z Louzn do Třeboci prodloužen o úsek Louny, žel.st. >> Louny, aut.nádr.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Třeboci
 • 560 160 Louny - Mladá Boleslav

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Loun
 • 560 400 Žatec - Praha

 • časový posun prvního spoje v PD z Žatce
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • všechny spoje do Kounova odkloněny do konečné zastávky Kounov, škola
 • zastávka Kounov tak není obsluhována žádným spojem
 • časové posuny většiny spojů do/z Kounova
 • pro 1 spoj v PD ráno z Kounova zřízena zastávka Sádek

 • seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2023

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  Vinárník.cz Rybí restaurace