1.4.2022

552 635 Úštěk - Roudnice nad Labem

 • zrušen spoj v PD z Bechlína v 7:33 do Roudnice
 • zrušené linky v rámci integrace mezikrajských linek PID-DÚK

 • 552 646 Roudnice nad Labem - Krabčice - Ledčice (nahrazeno linkou PID-DÚK 646, resp. tato linka je plně zapojena do PID a prodloužena do Holubic)
 • 562 713 Louny - Vinařice - Kozojedy (nahrazeno linkou PID-DÚK 600)
 • 562 715 Louny - Ročov - Třeboc (nahrazeno linkou PID-DÚK 711)
 • 562 763 Podbořany - Kryry - Kolešov (nahrazeno linkou PID-DÚK 760)
 • 7.3.2021

  552 646 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Ledčic
 • 1.2.2021

  převod regionálních linek na Lounsku a Žatecku od dopravce ARRIVA CITY:

 • 562 713 Louny - Vinařice - Kozojedy
 • 562 715 Louny - Ročov - Třeboc
 • 562 741 Žatec - Kounov - Pnětluky
 • na žádné lince nedochází ke změně JŘ
 • 562 763 Podbořany - Kolešov

 • nová linka, která vznikla převedením spojů bez změny z linky 562 773 dopravce Autobusová doprava Podbořany
 • 1.7.2020

  552 675 Roudnice nad Labem - Horní Počaply - Roudnice nad Labem

 • v souvislosti s ukončením dlouhodobé výluky mostu ve Štětí je tato výluková linka zrušena
 • 1.1.2020

  552 646 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • linka je beze změny JŘ ani čísla linky převedena z dopravce ČSAD Slaný
 • 15.12.2019

  552 635 Úštěk - Štětí - Roudnice nad Labem

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Úštěku
 • 1.7.2019

  562 707 Žerotín - Klobuky

 • linka je zrušena v plném rozsahu (4 páry spojů v různých trasách)
 • 1.4.2019

  552 675 Roudnice nad Labem - Horní Počaply - Roudnice nad Labem

 • nová polookružní linka, která vznikla v rámci dlouhodobé výluky mostu ve Štětí
 • na území Středočeského kraje zasahuje v oblasti Horních Počaplů
 • roszah provozu: 9 párů polookružních spojů ve špičkách PD
 • 23.3.2019

  552 635 Úštěk - Štětí - Roudnice nad Labem

 • obnovení večerního provozu včetně neděle (2,5 páru spojů v PD a 1 pár spojů v NE)
 • 16.1.2019

  dopravce převzetím části linek od předchozích dopravců nově zasahuje také na území Středočeského kraje

  552 635 Úštěk - Roudnice nad Labem

 • linka je bez změny čísla převedena z dopravce TD BUS na Dopravní společnost Ústeckého kraje
 • změny při převodu linky:
 • zrušení 2,5 páru spojů v PD večer a 1 pár spojů v NE večer
 • tím je zrušen nedělní provoz linky a také zkrácen rozsah provozu v PD z cca 5-23 na cca 5-18 hod.
 • 562 707 Žerotín - Klobuky

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na Dopravní společnost Ústeckého kraje

 • seznam linek tohoto dopravce