Emil Girga

230 301 Kolín - Praha

  • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů celotýdenně) zrušena
  • dopravce již neprovozuje žádnou regionální linku ve Středočeském kraji

  • seznam linek tohoto dopravce