Změny linek Enjoy Europe, s.r.o.

1.4.2023

133 390 Praha - Přední Výtoň

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů celotýdenně Praha - Lipno nad Vltavou)
 • linku nahrazuje nová linka 330 812 dopravce ACC Larsen Group
 • tento dopravce tak již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 28.8.2022

  133 390 Praha - Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň

 • sjednocení trasy i časů 1 páru spojů v SO a NE, který jede jen do Lipna a nejede přes Orlík, Hlubokou ani Rožmberk
 • 12.6.2022

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • původně letní prázdninová varianta víkendového páru spojů je nově aplikována pouze v SO, ale celoročně (jede přes Orlík, Vyšší Brod do Přední Výtoně a nejede přes Frymburk
 • časové posuny víkendových spojů
 • 22.4.2022

  330 810 Kvilda - Praha

 • linka je zrušena (2 páry spojů v PÁ Praha - Strakonice, 1 pár letních spojů v SO/NE Praha - Lipno a 1 pár zimních spojů v SONE Praha - Kvilda)
 • 330 811 Lipno nad Vltavou - Praha

 • linka je zrušena (1 pár letních spojů v SONE Praha - Lipno)
 • 532 190 Bedřichov - Praha

 • linka je zrušena (2 páry spojů celotýdenně Praha - Bedřichov, 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE Praha - Jablonec n.N.)
 • 12.12.2021

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • víkendový pár spojů jede ve stávající trase a zastávkách pouze o letních prázdninách, v ostatních obdobích nejede přes Orlík, Hlubokou a z Č. Krumlova nejede přes Rožmberk do Přední Výtoně, ale přes Frymburk do Lipna
 • časové posuny vybraných spojů
 • 330 810 Lipno nad Vltavou / Kvilda - Praha

 • nové celoroční spoje v PÁ z Prahy v 13:00, 17:30 do Strakonic a zpět v 15:30, 19:45
 • stávající spoj v SO ráno z Prahy a v NE odpoledne do Prahy nově nejede v zimním období
 • místo něj je zaveden zimní spoj v SONE z Prahy v 8:00 do Kvildy a zpět v 16:30
 • 330 811 Lipno nad Vltavou - Praha

 • původně celoroční pár spojů v SONE jede nově pouze o letních prázdninách a ve vybrané dny v prosinci
 • 532 190 Bedřichov - Jablonec nad Nisou - Praha

 • nová linka v trase Bedřichov, centrální parkoviště - Jablonec nad Nisou, aut.nádr. - Hodkovice nad Mohelkou, aut.nádr. - Turnov, Terminál u žel.st. - Praha, Černý Most
 • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně Praha - Bedřichov, 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE Praha - Jablonec n.N. (přes Turnov jede jen část spojů)
 • linka částečně nahrazuje původní linku 672 001 a na území Libereckého kraje je nově zařazena do systému IDOL
 • 672 001 Harrachov - Bedřichov - Jablonec nad Nisou - Praha

 • linka je zrušena na částečně nahrazena v úseku Bedřichov - Praha novou linkou 532 190 téhož dopravce
 • bez náhrady je zrušen úsek Jablonec nad Nisou - Harrachov, kam jezdil 1 pár spojů celotýdenně (tyto spoje nahrazeny novou linkou 670 900 dopravce BusLine LK)
 • v původním úseku je snížen počet spojů o víkendu o 1 v SO a 1 v NE
 • 1.11.2021

  330 810 Lipno nad Vltavou - Praha

 • nová linka v trase Lipno nad Vltavou, lanovka - Frymburk - Volary, aut.nádr. - Volyně nám. - Strakonice, aut.nádr. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO během hlavní zimní a letní sezony
 • 330 811 Lipno nad Vltavou - Praha

 • nová linka v trase Lipno nad Vltavou, lanovka - Frymburk - Český Krumlov, Špičák - České Budějovice, aut.nádr. - Tábor, aut.nádr. - Votice, aut.st. - Praha, Roztyly - Praha, Černý Most
 • rozsah provozu: 1 celoroční pár spojů v SONE
 • linka nahrazuje zrušenou linku 650 200 téhož dopravce
 • 650 200 Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou

 • linka je zrušena a její pravidelné spoje (1 pár spojů v SONE Praha - Lipno nad Vltavou) převedeny na novou linku 330 811 téhož dopravce
 • 1.9.2021

  672 001 Harrachov / Bedřichov - Praha

 • zrušeny 2 nepoužívané zastávky v Harrachově
 • zřízena zastávka Harrachov, sklárna
 • zrušeny zastávky Smržovka, Střední Smržovka - Smržovka, žel.zast. Luční
 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Jablonec nad Nisou - Bedřichov
 • 1 nový pár spojů v PD Praha - Bedřichov
 • zrušen 1 pár spojů v PÁ Praha - Harrachov
 • 29.8.2021

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • 1 pár spojů v PD Praha - Lipno jede nově také přes Frymburk a je časově posunut
 • 650 200 Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou

 • zrušen 1 pár spojů v SONE Pardubice - Lipno na zavolání
 • zrušen provoz v PD (1 pár spojů Praha - Lipno)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.6.2021

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • spoj z Prahy v PO-ČT jede od července do září nově stejně jako v PÁ, tedy přes Vyšší Brod a nikoli přes Frymburk
 • 17.5.2021

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • 1 pár spojů v PD nově nejede přes Orlík a Hlubokou, je zkrácen o úsek Lipno - Přední Výtoň a v PÁ z Prahy jede nově přes Frymburk a nejede přes Vyšší Brod
 • nedělní spoj do Prahy nově nejede přes Hlubokou a Orlík
 • časové posuny všech spojů
 • zrušeny návratové víkendové spoje z Přední Výtoně a do Lipna a zpět
 • 1.5.2021

  650 200 Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou

 • nový pár spojů v SONE Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou (jede jen při obsazení min. 20 osobami)
 • v úseku České Budějovice - Lipno nad Vltavou zřízeno 5 nových zastávek
 • časové posuny části spojů
 • 672 001 Harrachov - Praha

 • 1 pár spojů v PÁ Praha - Bedřichov s plánovaným provozem od 1.5. nově nejede a místo něj je zaveden od 7.5. 1 pár spojů v PÁ - NE Praha - Harrachov
 • časové posuny části spojů
 • 19.4.2021

  133 390 Praha - Přední Výtoň

 • nová linka v trase Praha, Na Knížecí - Orlík n.Vlt., nám. - Vodňany, aut.nádr. - Č. Budějovice, aut.nádr. - Č. Krumlov, aut.nádr. - Vyšší Brod, nám. - Lipno nad Vltavou, žel.st. - Přední Výtoň
 • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně Praha - Přední Výtoň a 1 pár spojů v SONE Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň
 • 5.4.2021

  672 001 Harrachov - Praha

 • nová linka v trase: Harrachov, hotel FIT-FUN - Tanvald, Terminál u žel.st. / Bedřichov, stadion - Jablonec nad Nisou, aut.nádr. - Turnov, Terminál u žel.st. - Mladá Boleslav, aut.st. - Praha, Černý Most
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD Praha - Harrachov, 1 pár spojů v PD Praha - Jablonec n.N., 2 páry spojů v SONE Praha - Bedřichov, 1 pár spojů v PÁ od května Praha - Bedřichov
 • 13.12.2020

  650 200 (Pardubice -) Praha - Lipno nad Vltavou

 • opět zaveden provoz v PD a to 1 spojem z Roztyl v 9:40 a zpět z Lipna v 17:20 do Prahy, Černého Mostu
 • víkendový spoj z Prahy, Roztyl jede nově již z Černého Mostu a je časově posunut
 • 30.10.2020

  650 200 (Parubice -) Praha - Lipno nad Vltavou

 • spoj v SONE ráno z Prahy jede nově až Roztyl (dosud z Č. Mostu)
 • zachován provoz pouze 1 páru spojů v SONE Praha - Lipno n.Vlt.
 • všechny ostatní spoje zrušeny (včetně 1 páru dosud provozovaných spojů v PÁ Praha - Frymburk)
 • 16.10.2020

  650 200 Pardubice - Hradec Králové / Praha - Lipno nad Vltavou

 • 1 pár spojů v PD Praha - Frymburk jede do 1.11.2020 pouze v PÁ
 • 12.10.2020

  650 200 Pardubice - Hradec Králové / Praha - Lipno nad Vltavou

 • zrušen provoz v úseku Hradec Králové - Praha (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ-NE)
 • v úseku Praha, Černý Most - Lipno nad Vltavou je nově 1 pár spojů celotýdenně (v PD jede jen do/z Frymburka) - oproti původímu posezonnímu režimu je zaveden provoz i v PO-ČT
 • 30.8.2020

  650 200 Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou

 • 3 nové páry spojů v PD Hradec Králové - Praha, Černý Most
 • 1 pár spojů v PÁ je od října zkrácen o úsek Černá v Pošumaví - Lipno n.Vlt., ve směru do Prahy je zkrácen o úsek Praha - Pardubice
 • 1 pár spojů v SO je zkrácen o úsek Pardubice - Praha a od října také o úsek Černá v Pošumaví - Lipno n.Vlt.
 • spoj v NE z Pardubic do Lipna je zkrácen a jede až z Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 1.8.2020

  650 200 Pardubice - Praha - Lipno nad Vltavou

 • nová linka nového dopravce v trase:
 • Pardubice, aut.nádr. - Hradec Králové, Terminál HD - Praha, Černý Most - Praha, Roztyly - Votice, aut.st. - Tábor, aut.nádr. - České Budějovice, aut.nádr. - Lipno nad Vltavou, lanovka
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PÁ-NE

 • seznam linek tohoto dopravce