Změny linek Kateřina Kulhánková

26.8.2017

220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • tato fiktivní linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena
 • 220 095 Kladno - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 399
 • 220 096 Kladno - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 300, 330
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 300, 330
 • 11.6.2017

  220 095 Kladno - Praha

 • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 220 096 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v SONE podvečer do Prahy nově nejede přes Terminál 3
 • 220 097 Kladno - Praha

 • 1 pár spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 5.3.2017

  220 096 Kladno - Praha

 • časový posun 1 páru pojů v SONE odpoledne
 • 11.12.2016

  200 095 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy zkrácen o úsek Energie > U Kauflandu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Pražské křižovatky v 6:45
 • nový spoj v SONE z Havlíčkova nám. v 15:00 a zpět z Nádr. Veleslavín v 16:00 do Kladna, Aut.nádr.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 28.8.2016

  220 095 Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Kladna ve 14:10 a zpět z Prahy v 15:05
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časvé posuny vybraných spojů
 • 12.6.2016

  220 095 Kladno - Praha

 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 096 Kladno - Praha

 • 13 spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 097 Kladno - Praha

 • 1 pár spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 28.2.2016

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Energie ve 14:10 a zpět z Nádr. Veleslavín v 15:10
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD U Hvězdy (6:15) > Nádr. Veleslavín
 • zrušen spoj v PD Gymnasium (6:30) > Nádr. Veleslavín (nejede do srpna)
 • zrušen spoj v PD Pražská křiž. (7:05) > Nádr. Veleslavín
 • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Kladno, Aut.nádr. > Havlíčkovo nám.
 • časové posuny části spojů
 • 6.9.2015

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 15:40
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Kladna, Gymnasia v 9:00 a zpět z Nádr. Veleslavín v 10:15
 • 30.8.2015

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušeno 5 párů spojů v PD, které dosud nejely od 14.6. do 30.8.
 • zrušen spoj v PD U Kauflandu (13:35) > Nádr. Veleslavín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • poslední spoj v PD z Prahy nově nejede přes Terminál 3
 • 14.6.2015

  220 095 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy zkrácen o úsek Energie > U Kauflandu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 26.4.2015

  220 095 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne do Prahy
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 7.4.2015

  220 095 Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 097 Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušena v Praze zastávka Dejvická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • 31.8.2014

  220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • linka není provozována i nadále (původně platilo omezení pouze do 31.8.)
 • 220 095 Kladno - Praha

 • ve směru Dejvická zrušena zastávka Praha, Horoměřícká
 • dosud pozastaveným spojům prodloužen tento stav do konce platnosti JŘ
 • nově je zastaven provoz 4 párů spojů v PD
 • 220 096 Kladno - Praha

 • ve směru Dejvická zrušena zastávka Praha, Divoká Šárka
 • u části spojů z Dejvické omezeno zastavování na území Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 097 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Dejvické
 • 15.6.2014

  220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • žádný spoj nově nejede až do 31.8.2014 (dosud byly v pravidelném provozu 2 páry spojů v PD)
 • 220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Kladna v 9:15 a zpět z Dejvické v 10:20
 • u 2 párů spojů v PD je obnoven provoz
 • ostatní pozastavené spoje nově nejedou do 31.8.2014
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Kladna, Aut.nádr. v 7:10
 • zrušen spoj v PD z Kladna, Pražské křiž. v 8:00
 • 30.3.2014

  220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • pro vybrané spoje zřízena obousměrně zastávka Praha, Zličín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 2.3.2014

  220 096 Kladno - Praha

 • nový spoj v PD z Kladna, Gymnasia v 9:20 a zpět z Dejvické v 10:15
 • časové posuny části spojů
 • 9.2.2014

  220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • u 4 párů spojů zastaven provoz do 15.6.
 • zachován provoz 2 párů spojů v PD ráno
 • 15.12.2013

  220 091 Kladno - Praha, Stodůlky

 • nová linka v následující trase:
 • Kladno, Energie - Kladno, Nám. Svobody - Kladno, Okrsek 4 - Praha, Terminál 3 - Praha, Stodůlky
 • přes zastávky Praha, U Hangáru, Terminál 3 a K Letišti jedou jen vybrané spoje z Kladna
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PD ráno (všechny jedou až od 4.1.2014)
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 9.6.2013

  220 096 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Havlíčkova nám. jede nově přes Aut.nádr.
 • nový spoj v PD z Dejvické ve 12:10
 • 220 097 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Letiště V. Havla ve 14:05 do Kladna
 • 2 spoje v PD ráno z Kladna směr Terminál 3 sloučeny do jednoho
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.3.2013

  220 096 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna nově nejede přes Aut.nádr. a je časově posunut
 • 220 097 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů ve směru z Prahy
 • 9.12.2012

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Dejvické v 6:10
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 2.9.2012

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Kladna ve 13:10 do Prahy a zpět z Dejvické ve 14:20
 • 10.6.2012

  220 095 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy a 1 pár spojů v SONE nově nejede o letních prázdninách
 • 220 096 Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 1.5.2012

  dopravce mění název ze Zdeněk Kuhlánek - EXPRESCAR na Kateřina Kulhánková

  11.12.2011

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Kladna, Energie v 9:00 a zpět z Dejvické ve 13:55
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časový posun posledního spoje v PD z Dejvické
 • 220 097 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Sítné v 6:20 a zpět z Terminálu 3 v 7:05
 • 12.6.2011

  220 095 Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 096 Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 12.12.2010

  220 095 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Kladna v 5:35
 • 1 spoj v PD ráno z Kladna časově posunut a jede nově přes Aut.nádr.
 • nový spoj v PD z Dejvické v 17:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 spoj v SONE odpoledne z Havlíčkova nám. zkrácen a nově jede až ze Sítné
 • 1.11.2010

  103 122 nákupní linka: Obchodní centrum ŠESTKA - Dejvická - Obchodní centrum ŠESTKA

 • linka je v plném rozsahu zrušena a nahrazena novou linkou PID č. 206 dopravce STENBUS
 • 220 096 Kladno - Praha

 • zrušeny spoje celotýdenně z Dejvické ve 21:30 a 22:30 do Kladna
 • 13.6.2010

  220 096 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů v PD z Prahy
 • 220 097 Kladno - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Kladna prodloužen o úsek Terminál 3 > Dejvická
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kladna prodloužen o úsek Terminál 1 > Dejvická
 • časové posuny vybraných spojů
 • 7.3.2010

  220 096 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 2 spoje v PD dopoledne z Havlíčkova nám. nově nejedou přes Aut.nádr.
 • 13.12.2009

  220 096 Kladno - Praha

 • zrušeno zajíždění 3 párů spojů v PD do zastávky Praha, Terminál 3
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • zrušen spoj v PD z Terminálu 3 v 15:20 do Kladna
 • zrušen spoj v PD z Terminálu 1 v 19:10 do Kladna
 • 8.3.2009

  220 095 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy prodloužen o úsek Aut.nádr. > Havlíčkovo nám.
 • 14.12.2008

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušen spoj v PD z Okrsku 2 v 6:04
 • časové posuny části spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • část spojů v PD ráno z Prahy a odpoledne do Prahy nově nejede přes Terminál 3
 • časové posuny vybraných spojů
 • zrušen spoj v PD z Dejvické v 8:40
 • zrušen spoj v SONE z Dejvické v 6:50
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • zrušen spoj v PD Terminál 3 (15:20) > Hřebeč
 • 30.8.2008

  220 095 Kladno - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Energie v 11:50, 12:20, 20:35 a zpět z Dejvické v 9:25, 12:55, 21:40
 • zrušen spoj v SONE z Energie ve 12:15 a zpět z Dejvické ve 13:20
 • časové posuny části spojů
 • 220 096 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • zrušen spoj v PD Terminál 1 (14:05) > Hřebeč
 • 28.6.2008

  220 095 Kladno - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka je obousměrně zkrácena o úsek Praha, Dejvická - Praha, Hradčanská
 • 15.6.2008

  220 096 Kladno - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Havlíčkova nám. ve 4:17
 • 220 097 Kladno - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD Kladno, U Hvězdy (4:55) > Terminál 3
 • zrušen spoj v PD Terminál 1 (5:45) > Kladno, Sítná
 • zrušen spoj v PD Kladno, U Hvězdy (7:35) > Dejvická
 • zrušny spoje v PD z Terminálu 1 v 16:30, 18:10 a 18:10 (celkem 3 spoje) do Kladna
 • 3.3.2008

  220 095 Kladno - Praha, Hradčanská

 • zrušeny spoje v PD z Kladna, Energie v 9:20, 9:50, 10:20 a zpět z Hradčanské v 10:25, 10:55, 11:25
 • 1.2.2008

  220 095 Kladno - Praha

 • nová linka, která nahrazuje zrušenou linku 220 212 dopravce Český národní expres - C.N.E. Group
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 9.12.2007

  220 096 Kladno - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 214 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 215 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 214 Kladno - Praha

 • linka je přečíslována na linku 220 096 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 220 215 Kladno - Praha, Terminál Jih

 • linka je přečíslována na linku 220 097 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • přejmenování zastávek na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Jih > Terminál 3
 • 10.6.2007

  220 214 Kladno - Praha

 • nové spoje celotýdenně z Dejvické v 21:30, 22:30 do Kladna, Havlíčkova nám.
 • 10.12.2006

  220 215 Kladno - Praha

 • zastávka Letiště Ruzyně přejmenována na Terminál Sever 1
 • 14.11.2006

  103 122 nákupní linka: Obchodní centrum ŠESTKA - Dejvická - Obchodní centrum ŠESTKA

 • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
 • Dejvická - Horoměřická - Divoká Šárka - Dědina - Obchodní centrum ŠESTKA
 • zastávka Divoká Šárka je v provozu jen ve směru OC Šestka
 • rozsah provozu: z Dejvické celotýdenně 8:15 - 20:15 v intervalu 30 minut
 • z Šestky celotýdenně 9:15 - 21:15 v intervalu 30 minut
 • přeprava zdarma
 • 28.5.2006

  220 214 Kladno - Praha, Terminál Jih - Praha, Dejvická

 • 1 spoj v SONE ráno z Havlíčkova nám. jede nově přes Aut.nádr. a je v Praze prodloužen o úsek Terminál Jih > Dejvická
 • 1 spoj v SONE ráno v trase Terminál Jih > Sítná prodloužen do trasy Dejvická > Havlíčkovo nám.
 • 26.2.2006

  220 214 Kladno - Praha

 • nový první spoj v PD z Kladna, Havlíčkova náměstí ve 4:18
 • 220 215 Kladno - Praha

 • zastávka Praha, Letiště Ruzyně přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
 • 1.9.2005

  220 214 Kladno - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • změna jízdní doby prvního spoje v PD z Kladna
 • 6.3.2005

  220 215 Kladno - Praha

 • linka prodloužena do zastávky Praha, Dejvická (platí pouze pro 1 spoj v PD ráno z Kladna)
 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Kladno, autobusové nádraží
 • 1 spoj v PD odpoledne Kladno, Sítná >> Terminál Jih prodloužen do trasy Kladno, Havlíčkovo náměstí >> Letiště Ruzyně
 • 12.12.2004

  220 214 Kladno - Praha

 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní název nový název
  Kladno, Kročehlavy, Pražská křižovatka Kladno, Pražská křižovatka
  Kladno, Aut.st Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Švermov, Náměstí Kladno, Havlíčkovo náměstí
 • 220 215 Kladno - Praha, Terminál Jih

 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní název nový název
  Kladno, Kročehlavy, Pražská křižovatka Kladno, Pražská křižovatka
  Kladno, Aut.st Kladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostela Kladno, U kostela
  Kladno, Švermov, Náměstí Kladno, Havlíčkovo náměstí
 • 14.12.2003

  220 214 Kladno - Praha

 • linka vzhledem ke změně názvu dopravce (dosud Alena Šímová) přečíslována z 220 208 a dále vedena pod tímto dopravcem
 • na lince byly dále provedeny tyto změny:
 • zastávka Správa Letišť přejmenována na Terminál Jih
 • zrušeny neobsluhované zastávky U Hangáru a Letiště Ruzyně
 • 220 215 Kladno - Praha, Terminál Jih

 • linka vzhledem ke změně názvu dopravce (dosud Alena Šímová) přečíslována z 220 204 a dále vedena pod tímto dopravcem
 • na lince byly dále provedeny tyto změny:
 • zastávka Správa Letišť přejmenována na Terminál Jih
  seznam linek tohoto dopravce