Změny linek FajnBus s.r.o.

3.9.2023

440 205 Plzeň - Praha - Podivín

 • zrušeny všechny původní spoje (1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE z Podivína) a nahrazeny novými v tomto rozsahu:
 • 1 spoj v PÁ-NE odpoledne Praha - Mikulov (každý den v jiný čas)
 • 1 spoj v PÁ+SO ráno z Mikulova do Prahy
 • 1 spoj v NE poledne z Lednice do Prahy
 • 1.8.2023

  721 355 Mikulov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 spoj v PÁ+NE odpoledne z Prahy a 1 spoj v PO+PÁ+SO ráno z Mikulova)
 • 721 356 Mikulov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v NE Praha - Brno a 1 spoj v SO poledne Praha - Mikulov)
 • 721 357 Lednice - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (všechny spoje až na 1 fiktivní byly dosud vedeny mimo území Prahy a Středočeského kraje)
 • 1.7.2023

  440 205 Plzeň - Praha - Podivín

 • v úseku Brno - Mikulov přidáno 6 zastávek
 • v předchozím JŘ (platném jen do 10.6.) byl pravidelně provozován 1 spoj v PO, ČT, PÁ Praha - Brno - Mikulov (mezi Brnem a Mikulovem bez zastávek)
 • v novém JŘ (platném do 2.9.) je pravidelně provozován 1 pár spojů (v PÁ odpoledne z Prahy a v NE dopoledne z Podivína) v trase Praha - Brno - Mikulov - Valtice - Lednice - Podivín
 • 721 357 Lednice - Brno - Praha

 • nová linka v trase Lednice, nám. - Mikulov, žel.st. - Brno, Zvonařka - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: letní prázdninové spoje provozované v úseku Lednice - Brno
 • v úseku Brno - Praha jede jen 1 fiktivní jednodenní spoj
 • 11.6.2023

  721 355 Mikulov - Praha

 • čtvrteční pár spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PO, ČT, PÁ z Brna do Mikulova jede nově už z Prahy
 • 721 356 Mikulov - Praha

 • nedělní spoj z Mikulova nově o letních prázdninách nejede v úseku Mikulov - Brno
 • nový letní prázdninový spoj v NE z Prahy ve 20:30 do Brna
 • 5.3.2023

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • spoj z Prahy do Mikulova jede od 13.4. nově také ve ČT
 • časový posun pondělního spoje z Prahy
 • 721 355 Mikulov - Praha

 • ranní spoj z Mikulova jede od 13.4. nově také ve ČT
 • spoj z Prahy jede nově také přes zastávku Mikulov, u parku
 • 721 356 Mikulov - Praha

 • časový posun spoje z Prahy
 • 11.12.2022

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • na dosud pozastavené lince zaveden 1 spoj v PO+PÁ z Prahy v 12:25 do Mikulova
 • 721 355 Mikulov - Praha

 • ranní spoj z Mikulova do Prahy nově nejede v ÚT-ČT, časový posun v části provozních dnů
 • polední spoj v PD z Prahy jede nově až z Brna a jede jen v PO+PÁ (částečně nahrazen linkou 440 205)
 • 15.11.2022

  721 356 Mikulov - Praha

 • nová linka v trase Mikulov, žel.st. - Valtice, aut.nádr. - Lednice, nám. - Brno, Zvonařka - Jihlava, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 1 spoj v SO z Prahy a 1 spoj v NE z Mikulova
 • linka částečně nahrazuje zastavenou linku 440 205 téhož dopravce k 1.11.2022
 • 1.11.2022

  440 205 Plzeň - Praha - Brno - Mikulov

 • na lince je zastaven provoz (všechny spoje nejedou do konce platnosti JŘ kromě 1 jednodenního spoje)
 • dosud provozované spoje na trase Praha - Mikulov jsou převedeny na nové linky 721 355 a 721 356 téhož dopravce
 • 721 355 Mikulov - Praha

 • nová linka v trase Mikulov, žel.st. - Pasohlávky, přehrada - Brno, Zvonařka - Jihlava, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 1 spoj celotýdenně do Prahy a 1 spoj v PD+NE z Prahy a další 1 spoj v PÁ z Prahy
 • linka částečně nahrazuje zastavenou linku 440 205 téhož dopravce
 • 28.8.2022

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • nový spoj v PD z Mikulova v 7:00 a zpět z Prahy ve 13:00
 • spoj v PÁ odpoledne z Prahy je časově posunut a nově jede až od 16.9.
 • spoj v NE z Mikulova jede jen do září, nový spoj v NE z Prahy v 17:30 do Mikulova (jede jen do září)
 • 12.6.2022

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • nový spoj v SO z Mikulova v 7:15 do Prahy a zpět ve 12:00 do Mikulova
 • časový posun nedělního spoje z Mikulova od července do srpna
 • spoje ve směru Mikulov nově nejedou přes zastávku Mikulov, Valtická
 • 6.3.2022

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • časový posun a změna jízdní doby jediného páru spojů
 • 12.12.2021

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • zachován stájící spoj v PÁ z Prahy do Mikulova a zpět v NE
 • ostatní fiktivní spoje kromě 1 nedělního spoje zrušeny
 • 29.8.2021

  440 204 Plzeň - Praha - Uherské Hradiště

 • linka je zrušena (1 spoj v PÁ z Plzně do Prahy, 1 spoj v NE z Prahy do Plzně a 1 pár spojů ve ST Plzeň - Praha)
 • 440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • stávající pravidelné spoje jedou nově jen ve vybrané dny
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 16:15 do Mikulova a zpět v NE ve 14:10 od 24.9.
 • 18.6.2021

  440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

 • nová linka v trase Plzeň, CAN - Praha Zličín - Praha, Florenc - Jihlava, aut.nádr. - Brno, Zvonařka - Lednice, nám. - Mikulov, žel.st.
 • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ+SO ráno z Prahy do Mikulova a 1 spoj v PÁ+NE odpoledne z Mikulova do Prahy
 • v úseku Plzeň - Praha jede pouze 1 pár jednodenních spojů
 • 13.6.2021

  440 204 Plzeň - Praha - Uherské Hradiště

 • stávající 1 pár spojů v PÁ+NE Praha, Zličín - Plzeň nahrazen 1 párem spojů ve ST Praha, Zličín - Plzeň a 1 spoje v PÁ z ráno z Plzně do Prahy, Florenc a v NE večer zpět
 • 22.3.2021

  440 204 Plzeň - Praha - Uherské Hradiště

 • obnoven provoz 1 páru spojů v PÁ+NE Praha - Plzeň
 • 2.3.2021

  440 204 Plzeň - Uherské Hradiště

 • do 21.3. zastaven provoz linky (1 pár spojů v PÁ+NE)
 • 1.2.2021

  440 204 Plzeň - Praha - Uherské Hradiště

 • nová linka nového dopravce v trase Plzeň, CAN - Praha, Zličín - Praha, Florenc - Brno, Zvonařka - Kroměříž, aut.nádr. - Uherské Hradiště, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PÁ+NE Praha - Plzeň a 1 pár spojů v PÁ z Plzně do Uherského Hradiště + v NE zpět od 6.3.

 • seznam linek tohoto dopravce