Zdeněk Fedorka - FEDOS

15.3.2007

k 15.3.2007 je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné autobusové dopravě
 • 133 105 Praha - Chlum u Třeboně / Lipno nad Vltavou

 • linka je zrušena v plném rozsahu:
 • zrušen je 1 pár letních spojů v SONE Praha - Lipno nad Vltavou a 1 letní spoj v SO tam a v NE zpět Praha - Chlum u Třeboně
 • 133 108 Praha - Dolní Vltavice

 • linka je zrušena v plném rozsahu:
 • zrušen je 1 pár letních spojů v SONE Praha - Dolní Vltavice, dále 3 páry spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 2 páry spojů v NE Praha - Český Krumlov
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • linka je zrušena v plném rozsahu:
 • zrušen je 1 spoj v PD tam 2 spoje v PD zpět Praha - Znojmo
 • 183 105 Praha - Bítov / Znojmo

 • linka je zrušena v plném rozsahu:
 • zrušen je 1 pár spojů celotýdenně Praha - Jemnice, dále 1 pár spojů celotýdenně a 2 spoje v NE tam a 1 spoj v NE zpět Praha - Znojmo
 • 4.3.2007

  133 105 Praha - Chlum u Třeboně / Lipno nad Vltavou

 • všechny spoje linky jsou nově v provozu až od 16.6. (dosud od 2.6.2007)
 • 133 108 Praha - Dolní Vltavice

 • letní spoje jedou až od 10.6. (dosud od 2.6.)
 • víkendový spoj ráno z Prahy jede celoročně jen do Č. Budějovic (dosud v létě pokračoval do D. Vltavice)
 • letní pár spojů v SONE do/z D. Vltavice časově posunut a zachován
 • nový spoj v PD Praha, Na Knížecí (9:25) > Č. Krumlov, aut.nádr. a zpět z Č. Krumlova v 18:00 (jede jen od června do října)
 • zrušen spoj v PD z Prahy, Na Knížecí ve 13:35 do Č. Budějovic a zpět v 16:30
 • odpolední pár spojů je v PO-ČT v letním období prodloužen o úsek Písek - Č. Krumlov a mimo letní sezónu o úsek Písek - Vodňany
 • časové posuny části spojů
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • zrušen jediný dosavadní spoj v NE z Prahy ve 13:00 do Znojma
 • zaveden spoj v PD z Prahy v 16:45 do Znojma a zpět ze Znojma v 6:00
 • nový návratový spoj v PÁ ze Znojma ve 20:30 do Prahy
 • 183 105 Praha - Znojmo

 • zrušen jediný letní víkendový pár spojů Praha - Bítov
 • nový pár spojů celotýdenně Praha - Jemnice nahrazuje dosavadní spoje v PÁ večer z Prahy a v NE odpoledne z Jemnice
 • na trase Praha - Znojmo se snižuje počet spojů v PD o 2 páry, v SO o 2 spoje z Prahy a 1 spoj do Prahy a v NE se snižuje počet spojů do Prahy o 1 a zvyšuje z Prahy o 2 spoje
 • časové posuny všech spojů
 • 10.12.2006

  133 105 Praha - Chlum u Třeboně / Lipno nad Vltavou

 • linka je nově v provozu od června do září
 • současný jednodenní pár spojů zrušen a zavedeny jsou tyto nové spoje:
 • spoj v SO Praha, Florenc (7:30) > Chlum u Třeboně, garáž ČSAD a zpět z Chlumu v NE ve 13:35
 • spoj v SONE Praha, Florenc (11:00) > Lipno nad Vltavou, přístaviště a zpět z Lipna v 17:15 (v SO jede přes Č. Krumlov a v NE přes Kaplici)
 • 133 108 Praha - Dolní Vltavice

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 7:50 do Č. Krumlova
 • sobotní spoj do Dolní Vltavice jede mimo letní období (červen - září) jen do Č. Krumlova, ale nově jede i v NE (mimo letní období jede až z Knížecí)
 • nedělní spoj z Dolní Vltavice jede mimo letní období (červen - září) nově až z Č. Krumlova, ale v létě nově jede i v SO (letní spoj nově nejede přes Č. Budějovice)
 • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 16:15 do Prahy přes Lhenice
 • 1 spoj v PD odpoledne do Č. Krumlova jede nově pouze v letním období (červen - září) a jen do Č. Budějovic
 • 1 spoj v PD, NE do Lhenic jede nově v PO-ČT jen do Písku a v PÁ, NE až do Č. Krumlova, to samé platí pro návratový spoj večer do Prahy
 • zrušen spoj v PD, SO z Lhenic v 5:00 do Prahy
 • nový spoj v PD z Č. Budějovic v 16:30 do Prahy (jede od června do září)
 • časové posuny většiny spojů
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • nový spoj v NE Praha, Florenc (13:00) > Znojmo, aut.st.
 • 183 105 Praha - Bítov / Znojmo

 • nový spoj v SO Praha, Florenc (7:20) > Znojmo, Dr. Horákové
 • nový spoj v SONE Praha, Florenc (8:00) > Bítov, pošta a zpět z Bítova v 16:45 (jede pouze od června do září)
 • nový spoj v PD Praha, Florenc (13:00) > Znojmo, Dr. Horákové
 • nový spoj celotýdenně Znojmo, Dr. Horákové (14:00) > Praha, Roztyly
 • časové posuny vybraných spojů
 • 210 301 Linka P: Zdice - Beroun - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu a bez náhrady
 • ve směru do Prahy je zrušeno celkem 24 spojů v PD, 9 spojů v SO a 10 spojů v NE
 • ve směru z Prahy je zrušeno celkem 25 spojů v PD, 8 spojů v SO a 9 spojů v NE
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • linka je v plném rozsahu (8 spojů v PD ze Zdic, 9 spojů v PD do Zdic a 5 párů spojů v SONE) zrušena
 • 9.10.2006

  210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • linka je v plném rozsahu (8 párů spojů v PD a 3 páry spojů v SONE) zrušena
 • 28.5.2006

  133 105 Praha - Lipno nad Vltavou

 • linka, jejíž spoje měly být v provozu od 28.5. do 1.10.2006, opět není v provozu
 • zrušeny jsou téměř všechny spoje
 • nově je na lince veden pouze 1 pár spojů v SO v trase Praha - Lipno nad Vltavou, který však jede pouze 1.7.2006
 • 133 108 Praha - Dolní Vltavice

 • časové posuny většiny spojů
 • změna tras většiny spojů:
 • spoj v SONE ráno z Prahy do Dolní Vltavice jede pouze v SO a jede již z Florence a nově zastavuje v Čimelicích
 • spoj v SO ráno z Florence do Lipna jede až z Knížecí a jede pouze do Č. Krumlova nově trasou přes Č. Budějovice
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:25 do Č. Krumlova
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 10:25 do Lipna
 • nový spoj v PD, SO Lhenice (5:00) > Praha
 • nový spoj v PD, NE Praha, Na Knížecí (16:55) > Lhenice
 • spoj v SO odpoledne z Lipna zkrácen a jede až z Č. Krumlova
 • spoj v NE odpoledne z Lipna je prodloužen a jede již z Dolní Vltavice
 • zrušen spoj v SONE z Dolní Vltavice v 15:50
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • na lince je téměř zastaven provoz
 • zrušeny jsou dosavadní spoje v PÁ, NE z Prahy v 16:30 a v NE ze Znojma v 18:00
 • na lince je nově veden pouze 1 pár spojů v NE, které však jedou pouze o vybraných státních svátcích
 • 183 105 Praha - Znojmo

 • výrazné omezení linky:
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 8:30, 11:30 (do Bítova), 12:30, 20:00
 • spoj v SO ráno z Prahy nově nejde přes Brtnici, Okříšky, Třebíč a Jaroměřici n.Rok. a nově jede přes Želetavu
 • 1 spoj v SO dopoledne z Prahy nově nejede přes Třešť až Brtnici a nově jede přes Želetavu
 • spoj v PD večer z Prahy jede nově pouze v PÁ a mění trasu z Praha - Znojmo na Praha - Jemnice
 • 1 spoj v SONE odpoledne ze Znojma zkrácen a jede pouze z Jemnice a jen v NE
 • 1 spoj v PÁ, NE večer ze Znojma jede nově každý pracovní den
 • zrušeny spoje v PD ze Znojma v 7:00, 12:30
 • zrušen spoj v SO ze ZNojma ve 12:30
 • zrušen spoj v NE ze Znojma v 16:30 a z Bítova v 16:55
 • 210 301 linka P: Zdice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno nově nejede přes Beroun, Plzeňku a U Černého koně
 • 1 spoj v PD ráno ze Zdic nově nejede přes Černín
 • nový spoj v PD Zdice, nám. (6:15) > Nové Butovice
 • 1 spoj celotýdenně dopoledne jede nově přes Černín
 • zrušen spoj v PD ze Zdic v 15:10
 • nový spoj v SONE ze Zdic v 18:15
 • 1 spoj v PD, NE večer prodloužen o úsek Kr. Dvůr, Na Knížecí > Zdice, nám.
 • nový poslední spoj celotýdenně Nové Butovice (23:47) > Kr. Dvůr, Na Knížecí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • zrušen spoj v SONE z Zdic v 5:20
 • zrušen poslední spoj v PD ze Zdic v 17:25
 • 2 spoje v PD ráno ze Zličína a 1 spoj v PD odpoledne z Knížkovic jede nově přes Černín
 • 1 spoj v PD odpoledne z Knížkovic zkrácen - jede až ze Zdic a jede nově přes Černín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • zrušen spoj v PD ze Zdic v 5:10 a nový spoj v PD ze Zdic ve 21:25
 • časové posuny části spojů
 • 26.2.2006

  133 105 Praha - Lipno nad Vltavou

 • linka je i nadále v provozu pouze v letním období, zahájení provozu se však posouvá z 15.4.2006 na 28.5.2006
 • k 1 páru spojů v SONE Praha - Lipno je přidán 1 letní pár spojů v SONE Praha - Chlum u Třeboně
 • 133 108 Praha - Dolní Vltavice

 • zřízena nová linka v trase:
 • Praha - Písek - Vodňany - České Budějovice - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou - Frymburk - Černá v Pošumaví - Dolní Vltavice
 • linka svojí trasou a časovými polohami spojů částečně nahrazuje linku 133 106 téhož dopravce, která byla zrušena k 11.12.2005
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD, SO, 3 páry spojů v NE
 • jednotlivé spoje jedou v různých trasách
 • v Praze je linka ukončena Na Knížecí, pouze 1 spoj v SO vyjíždí z Florence
 • jízdní doba nejdelšího spoje je 4:45
 • linka je v provozu celoročně
 • 182 102 Praha - Zlín - Luhačovice

 • namísto plánovaných změn je linka v plném rozsahu zrušena
 • celkem jsou zrušeny 2 páry spojů v PO, SO, 1 pár spojů v ÚT - ČT, 4 páry spojů v PÁ, NE
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • spoj v NE z Prahy do Znojma je opět v provozu a nově jede i v PÁ
 • 183 105 Praha - Znojmo

 • výrazné posílení provozu celotýdenně:
 • nový spoj v PD z Prahy v 8:30 do Znojma
 • 1 spoj v PÁ večer z Prahy jede nově každý pracovní den a nově jede trasu přes Jemnice
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 19:00 do Jemnice a v PO z Jemnice v 4:45 do Prahy
 • nové spoje v PD ze Znojma v 7:00, 12:30 do Prahy
 • nový spoj v PÁ ze Znojma v 20:00 do Prahy
 • 1 pár spojů v trase Praha - Bítov jede z Prahy nově v NE, nikoli v SO a nejede přes Jemnici
 • nový spoj v SONE ze Znojma ve 12:30 do Prahy
 • nové spoje v NE z Prahy v 8:30, 10:00, 20:00 a ze Znojma ve 20:00
 • 210 301 linka P: Zdice - Praha

 • další omezení linky, zejména o víkendu:
 • 1 spoj v PD ráno ze Zdic jede nově přes Černín a Svatou
 • 2 spoje v PD ráno ze Zdic jedou nově přes Černín
 • část spojů (zejména ve směru z Prahy) nově nejede přes Beroun, aut.st., některé spoje v PD ráno do Prahy naopak nově jedou přes tuto zastávku
 • vybrané spoje v PD ráno nově nejedou přes Beroun, Plzeňku až Beroun, aut.st.
 • zrušen jediný spoj ve směru Zdice přes Svatou
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Černín
 • změna časových poloh většiny spojů celotýdenně
 • zrušeny spoje v PÁ ze Zdic v 15:30, 16:30
 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:15
 • poslední spoj v PD z Prahy zkrácen o úsek U tří Zvonků > Zdice, nám.
 • zrušeno 5 párů spojů v SO a 5 spojů v NE z Prahy
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • další mírné omezení linky:
 • nový spoj v SO ze Zdic v 5:20
 • nový spoj v SONE ze Zdic v 6:20 a z Berouna, U černého Koně v 5:32 do Zdic
 • zrušen spoj v SONE ze Zdic ve 13:05
 • zrušeny poslední 2 spoje v PD ze Zdic (v 18:15, 21:15) a poslední spoj v SO ze Zdic (ve 21:05)
 • 1 spoj v PD ráno ze Zdic nově nejede přes Černín
 • 1 spoj v NE odpoledne z Knížkovic zkrácen a jede jen ze Zdic, ale navíc přes Černín
 • 1 spoj v SONE ráno a v PD odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Zdice, nám. > Knížkovice
 • 3 spoje v PD odpoledne z Prahy jedou nově přes Průmyslovou zónu Rudná
 • časové posuny většiny spojů
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • zrušen poslední večerní pár spojů v SONE (změna rozsahu provozu v SO z 5-24 na 5-20 hod.)
 • změny časových poloh většiny spojů
 • změna celkového počtu spojů:
 • 2 nové spoje v PD ze Zdic a 3 nové spoje v PD z Cerhovic
 • 2 nové páry spojů v NE
 • 1.1.2006

  182 102 Praha - Luhačovice

 • zřízena nová linka, která obsluhuje tato města a obce:
 • Praha - Brno - Vyškov - Kroměříž - Hulín - Holešov - Fryšták - Zlín - Luhačovice
 • rozsah provozu: 1 pár spojů každý PD, 3 spoje v PÁ z Prahy, 2 spoje v PÁ do Prahy, 2 páry spojů v SO, 4 páry spojů v NE, 1 spoj v PO do Prahy
 • většina spojů jede v trase Praha - Zlín, pouze 1 pár spojů v SONE jede v trase Praha - Luhačovice
 • část spojů je převedena z linky 182 101 téhož dopravce, která však byla oficiálně zrušena již k 11.12.2005
 • jízdní doba nejdelšího spoje linky je 5:00
 • 1 spoj v NE do Prahy nejede přes Brno
 • 210 301 linka P: Zdice - Praha

 • po omezení linky k 11.12.2005 přichází výrazné posílení:
 • zastávky Zdice, škola až Trubín jsou nově Na znamení
 • přes Černín, Svatou a Trubín nově nejedou ve směru Praha žádné spoje, naopak ve směru Zdice jede přes tyto obce více spojů
 • žádný spoj do 8:00 ve směru Praha nově nejede přes Beroun, aut.st.
 • změny spojů:
 • v PD ze Zdic jede o 9 spojů více, ve směru z Prahy jede v PD o 10 spojů více
 • v SO přibylo 7 párů spojů
 • v NE přibyly 3 páry spojů
 • zrušeny pondělní spoje z N. Butovic v 6:00, 7:00
 • nový spoj v PÁ ze Zdic v 15:30
 • nový spoj v PD, SO U tří zvonků (6:35) > Zdice, nám.
 • 1 spoj v PD, SO ráno z Počaplů prodloužen a nově jede již ze Zdic
 • časové posuny většiny spojů
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • po omezení linky k 11.12.2005 přichází další omezení o víkendu:
 • přes Černín jede nově více spojů ve směru Praha
 • z Knížkovic jede o 4 spoje více v PD a o 1 spoj méně v SO
 • 3 spoje v PD odpoledne z Prahy nově nejedou přes Průmyslovou zónu Rudná
 • zastávky Zdice, škola - Zdice, Černín - Vráž, rozc. k žel.st. až Rudná, Delvita jsou nově Na znamení
 • změny počtu spojů v úseku Zdice - Zličín:
 • v PD je zaveden 1 nový spoj ze Zdic do Zličína
 • v SONE jsou zrušeny 3 spoje ze Zdic a 2 spoje ze Zličína
 • navíc jsou zrušeny zrychlené nedělní spoje ze Zličína ve 20:15, 20:45
 • také jsou zrušeny 1 spoj celotýdenně a 1 spoj v PD, NE Počaply, pošta > Zličín
 • nový spoj v PD K. Dvůr, U tří zvonků (4:57) > Zdice, nám.
 • 11.12.2005

  133 105 Praha - Lipno nad Vltavou

 • radikální proměna linky:
 • na lince je provozován pouze 1 pár spojů v SONE Praha - Lipno nad Vltavou
 • tento pár spojů jede až od 15.4.2006
 • ostatní spoje (1 celotýdenní pár spojů Praha - Chlum u Třeboně, 1 spoj v PD Č. Krumlov > Praha a 1 pár spojů v NE Praha - Kaplice) jsou zrušeny
 • část zastávek je nově Na znamení
 • 133 106 Praha - Lipno nad Vltavou

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • před zrušením byla linka provozována v tomto rozsahu:
 • 2 páry spojů v PO, 2 spoje tam a 1 zpět v ÚT, ST, 3 spoje tam a 1 zpět ve ČT, 5 spojů tam a 3 zpět v PÁ, 4 spoje tam a 3 zpět v SO, 2 spoje tam a 4 zpět v NE
 • 182 101 Praha - Zlín

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v PO-ČT, SO, 2 páry spojů v PÁ a 3 páry spojů v NE) zrušena
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • zrušen pár spojů celotýdenně z Prahy v 10:40 a ze Znojma v 16:00 (převeden na linku 183 105)
 • na lince je zachován pouze 1 pár spojů v NE
 • časový posun 1 spoje v NE z Prahy
 • 183 105 Praha - Bítov / Znojmo

 • linka je opět v provozu - provedeny jsou následující změny:
 • nové spoje v SO Praha, Florenc (8:30, 10:00) > Znojmo
 • nový spoj v PD Praha (11:00) > Znojmo (převeden z linky 183 104)
 • nový spoj celotýdenně Znojmo (16:00) > Praha (převeden z linky 183 104)
 • nový pár spojů v NE z Prahy ve 12:30 do Znojma a zpět ze Znojma v 17:30
 • zrušen 1 spoj v NE z Prahy v 11:45 do Bítova a časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Bítova
 • zrušen 1 spoj v SO odpoledne z Bítova a 1 spoj v SO ráno ze Znojma
 • nový spoj v NE z Prahy v 19:00 do Jemnice a v PO z Jemnice ve 4:45 do Prahy
 • 210 301 linka P: Zdice - Praha

 • přeměna jízdního řádu s redukcí v pracovní dny:
 • v PD ráno do Prahy zrušen 1 spoj, v PD odpoledne 2 spoje
 • v PD ráno z Prahy zrušeny 3 spoje v PD odpoledne a večer 2 spoje
 • vybrané spoje v PD ráno ve směru do Prahy nově jedou přes Beroun, Plzeňku, U Černého koně, Aut.st.
 • vybrané spoje v PD odpoledne ve směru do Prahy nejedou přes Beroun, Plzeňku, U Černého koně, Aut.st.
 • poslední spoj celotýdenně ze Zdic a 1 spoj v PD večer z Prahy jede nově přes Černín, Svatou a Trubín
 • 1 spoj v PD, SO ráno ze Zdic je zkrácen a jee až z Počaplů, pošty
 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy jede nově pouze v PÁ
 • nové spoje v PO Nové Butovice (6:00, 7:00) > Zdice, nám.
 • nové spoje v NE Nové Butovice (19:15) > Zdice, nám.
 • nové spoje v NE Nové Butovice (20:45, 21:15, 22:15, 23:15) > Kr. Dvůr, Na Knížecí I.
 • ve směru Zdice jedou nově přes Beroun, aut.st. všechny spoje (kromě 1 spoje, který nově také nejede přes Plzeňku a U Černého koně)
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • další výrazná redukce linky, zejména v pracovní dny:
 • v PD zrušeny 3 spoje ve směru Zličín a 7 spojů ve směru Zdice
 • v SO jsou zrušeny 3 spoje ve směru Zdice
 • v NE jsou zrušeny 2 spoje ve směru Zdice
 • vybrané spoje obousměrně jsou zkráceny o úsek Zdice, nám. - Počaply, pošta
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • změna časových poloh většiny spojů
 • v SO je zrušen 1 pár spojů
 • v NE jsou zrušeny 3 páry spojů
 • návaznosti na linky P a Z do/z Prahy jsou zachovány
 • 1.9.2005

  210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • velké omezení provozu na lince celotýdenně:
 • zrušeny spoje v PD s příjezdem na Zličín v 6:45, 7:45, 10:10, 14:45, 15:48, 16:45, 17:15, 17:40, 20:15
 • zrušeny spoje v SONE s příjezdem na Zličín v 6:05, 8:05, 9:05, 11:05, 13:05, 14:05, 16:05, 18:05, 19:05, 21:05, 23:05
 • zrušeny spoje v PD ze Zličína v 6:50, 7:50, 10:20, 13:50, 14:50, 16:50, 17:20, 17:55, 20:20, 23:50
 • zrušeny spoje v SONE ze Zličína v 5:50, 8:15, 9:15, 11:15, 13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 19:15, 21:15, 23:15
 • časové posuny části zbylých spojů
 • počet spojů přes Černín a Knížkovice zachován
 • na lince je tedy zachováno pouze 13 párů spojů v PD a 8 párů spojů v SONE
 • změna intervalů ve špičkách PD z 30 na 60-120 minut, v SONE z 60 na 120-180 minut
 • 24.6.2005

  183 105 Praha - Znojmo

 • zřízena nová linka, jedoucí přes tyto významné body na trase:
 • Praha, Florenc - Pelhřimov / Jihlava - Jemnice / Třebíč - Moravské Budějovice - Bítov / Znojmo
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PÁ, SO, NE (každý den jede spoj v jiné trase)
 • tyto spoje však nejsou provozovány po celou dobu platnosti jízdního řádu, takže linka je pouze fiktivní
 • 12.6.2005

  133 105 Praha - Lipno nad Vltavou

 • časové posuny 1 páru spojů celotýdenně v trase Praha - Chlum u Třeboně, spoj jede nově již od 12.6. a provoz je ukončen až 11.9.
 • nedělní pár spojů Praha - Kaplice jede nově celoročně
 • nový spoj v PD Český Krumlov, aut.nádr. (11:20) > Praha, Roztyly
 • některé ze spojů nově nahrazují omezenou linku 133 100 dopravce Antonín Řezníček
 • 133 106 Praha - Lipno nad Vltavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 pár spojů ve ČT, PÁ odpoledne Praha - Č. Krumlov jede nově každý pracovní den
 • nový spoj v NE z Lipna n. Vlt. v 11:45 (spoj byl zrušen 1.6.2005)
 • zrušen spoj v PO z Českých Budějovic v 10:00 do Prahy
 • 210 301 linka P: Zdice - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Zdic ve 12:35
 • zrušen spoj v SONE z Nových Butovic v 9:55
 • časový posun 1 spoje v PD opdoledne z N. Butovic, tento spoj nově nejede přes Trubín a Svatou
 • nové spoje v SONE z Nových Butovic v 19:45, 21:15
 • poslední spoj v PD z Prahy zkrácen o úsek Králův Dvůr, Na Knížecí I. - Zdice, nám.
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha

 • mírná redukce linky:
 • zrušen spoj v PD z Knížkovic v 10:15 do Zličína a zpět ze Zličína v 11:20
 • nový spoj v PD Knížkovice (9:20) > Zdice, nám.
 • časový spoj v PD dopoledne ze Zdic do Knížkovic
 • zrušeny 2 spoje v PD ze Zdic ve 20:20, 22:20 do Zličína a zpět ze Zličína ve 21:20
 • 1 spoj v PD dopoledne ze Zdice nově nejde přes Průmyslovou zónu Rudná
 • 5 párů spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • jízdní doba vybraných spojů ze Zličína zkrácena o 3 minuty
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • zrušeny spoje v SONE ze Zdic v 5:30, 15:10
 • zrušeny spoje v SONE z Cerhovic v 5:50, 15:50
 • nový spoj v SONE ze Zdic v 18:40 a zpět z Cerhovic v 19:00
 • 1.6.2005

  133 105 Praha - Lipno nad Vltavou

 • zřízena nová linka, projíždějící těmito významnými městy a obcemi:
 • trasa č. 1: Praha - Tábor - Soběslav - Veselí nad Lužnicí - Třeboň - Chlum u Třeboně
 • trasa č. 2: Praha - Tábor - Soběslav - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Kaplice (T) - Český Krumlov (Z) - Vyšší Brod - Lipno nad Vlt.
 • trasa č. 3: Praha - Tábor - Soběslav - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Český Krumlov (T) - Kaplice
 • linka je v provozu pouze o letních prázdninách
 • v trase č. 1 jezdí 1 pár spojů celotýdenně
 • v trase č. 2 jezdí 1 pár spojů v SO
 • v trase č. 3 jezdí 1 pár spojů v NE
 • 133 106 Praha - Lipno nad Vltavou

 • zřízena nová linka, která vznikla přečíslováním linky 133 102 dopravce Antonín Řezníček
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušení zastávky Praha, Smíchovské nádraží a zrušení 1 spoje v NE z Lipna v 11:30
 • 183 104 Praha - Znojmo

 • zřízena nová linka, která vznikla přečíslováním linky 183 103 dopravce Antonín Řezníček
 • úpravy při přečíslování linky:
 • zrušena zastávka Znojmo, Pražská sídliště
 • 15.5.2005

  182 101 Praha - Zlín

  jízdní řád
 • zavedena nová linka, která vznikla přečíslováním linky 182 100 dopravce Antonín Řezníček
 • jednotlivé spoje i zastávky byly beze změny převzaty z linky 182 100
 • 6.3.2005

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • zrušen poslední spoj v SONE ze Zdic v 19:45
 • zrušen poslední spoj v SONE z Nových Butovic ve 20:55
 • mírné časové posuny vybraných spojů ze Zdic
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Zličína
 • 12.12.2004

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • linka zkrácena do trasy Zdice, nám. - Praha, Nové Butovice (zrušena zastávka Praha, Radlická)
 • první spoj v PD ze Zdic časově posunut a nově nejede přes Beroun, aut.st.
 • 1 spoj v PD odpolede z Prahy nově nejede přes Beroun, aut.st.
 • jízdní doba linky zkrácena o 10 minut
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 12.9.2004

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • zaveden víkendový provoz v rozsahu 6 párů spojů v období 6 - 21 hod. s intervalem 120 až 180 minut
 • nové spoje částečně převzaty z linky Z
 • zrušen spoj v PD ze Zdic v 11:35 a z Radlické ve 12:35 a 20:35
 • nový poslední spoj v PD z Radlické ve 22:35 (převeden z linky Z)
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • nový první spoj v SONE ze Zdic ve 4:50
 • zrušeny zrychlené spoje v SONE ze Zdic v 5:40, 15:40, 17:40 (převedeny na linku P)
 • zrušeny spoje v SONE ze Zličína v 5:55, 14:45, 16:45, 18:45 (převedeny na linku P)
 • zrušen zrychlený spoj v PD ze Zličína ve 23:15 (převeden na linku P)
 • spoj v PD ze Zličína v 0:05 posunut na 23:50
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • nový poslední spoj v PD ze Zdic ve 20:50 do Cerhovic
 • 13.6.2004

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • nový spoj v PD Zdice, nám. (5:50) >> Nové Butovice (zrychlená varianta)
 • spoj v PD ze Zdic ve 12:35 posunut na 12:30
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • spoj v PD ze Zdic v 6:20 posunut na 6:15 a nově jede přes zastávku Zdice, škola
 • po půl roce provozu zrušeny víkendové spoje ze Zdic v 7:40, 9:40, 13:40 a ze Zličína ve 12:45
 • spoj v PD ze Zdic ve 12:20 posunut na 12:10
 • spoj v PD ze Zličína v 5:05 posunut na 5:20 a nově jede přes zastávku Zdice, škola
 • spoje v PD ze Zličína ve 5:50, 17:50, 22:20, 23:45 posunuty na 5:55, 17:55, 22:30, 0:05
 • nový spoj v PD Zličín (23:15) >> Zdice, nám. (zrychlená varianta)
 • 29.2.2004

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • spoje, jedoucí v úseku Beroun, sídliště - Praha, Nové Butovice po dálnici, nově zastavují v Berouně na Plzeňce a u Černého koně
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD Zdice (11:20) >> Praha, Zličín a zpět za Zličína ve 12:20
 • nový spoj v sobotu a neděli Zdice (17:40) >> Praha, Zličín a zpět ze Zličína v 18:45 (v úseku Loděnice - Zličín jede po dálnici)
 • většina spojů v PD ze Zdic posunuta o 5 minut později a většina spojů v PD ze Zličína posunuta o 10 minut dříve
 • takto upravené časy umožňují odjezd spojů Fedosu těsně před odjezdem spojů firmy Probo Trans
 • spoje v PD z Knížkovic v 15:30 a 18:00 posunuty na 15:20 a 17:50 a spoje do Knížkovic odpoledne posunuty o 15 minut dříve
 • spoj v PD ze Zličína v 6:25 (nově 6:20) jede nově přes zastávky Beroun, síldiště až Králův Dvůr, Levín
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • kvůli návaznostem na linky "Z" a "P" ve Zdicích posunuty odjezdy většiny spojů obousměrně
 • 21.1.2004

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • zrušeny zastávky Beroun, Delvita - Králův Dvůr, Počaply
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • spoj v sobotu a neděli ze Zličína v 9:15 nejede nově v Rudné přes Papirius a FIC
 • 210 304 Zdice - Cerhovice

 • zavedena nová linka s těmito zastávkami:
 • Zdice, náměstí - Bavoryně, rozcestí - Žebrák, náměstí - Cerhovice, náměstí
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PD a 7 párů spojů v sobotu a neděli (cca od 5. do 20. hod.)
 • linka ve Zdicích navazuje na linky "P" a "Z" do/z Prahy
 • jízdní doba ze Zdic do Cerhovic je 15 minut
 • 14.12.2003

  210 301 linka P: Zdice - Praha

 • nový spoj v pátek z Radlické ve 14:05
 • zrušen poslední spoj v PD ze Zdic v 19:35
 • 210 302 linka Z: Zdice - Praha, Zličín

 • nové spoje v sobotu a neděli ze Zdic v 5:40, 7:40, 9:40, 13:40, 15:40
 • nové spoje v sobotu a neděli ze Zličína ve 12:45, 14:45, 16:45
 • tyto nové spoje jedou v úseku Loděnice - Zličín po dálnici
 • spoj v PD ze Zdic ve 14:42 posunut na 14:40 a nově jede přes Černín
 • spoj v PD ze Zdic v 6:10 posunut na 6:15
 • spoje v PD ze Zličína v 5:20, 6:05 posunuty na 5:05, 5:55
 • stávající spoje v sobotu a neděli ze Zličína od 7:15 do 12:15 a od 15:15 do 20:15 jedou nově přes průmyslovou zónu Rudná
 • 210 303 Králův Dvůr - Liteň

 • linka v celém rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena
 • 15.6.2003

  210 301 Zdice - Praha (linka P)

 • všechny zrychlené spoje, jedoucí po dálnici již ze zast. Beroun, Delvita, nově jedou i o letních prázdninách
 • spoj v PD ze Zdic ve 13:35 nově nejede přes Černín
 • spoj v PD ze Zdic v 7:10 jede nově přes Beroun, aut.st. a je prodloužen o úsek Nové Butovice >> Radlická
 • spoj v PD z Prahy ve 13:35 nově nejede přes Beroun, aut.st.
 • spoj v PD z Prahy v 17:35 jede nově přes Trubín, Svatou a Černín
 • spoj v PD z Prahy v 18:05 nově nejede přes Černín
 • pro všechny spoje ve směru z Prahy (kromě spoje v 18:05) je zrušena zastávka Kr. Dvůr, Počaply
 • 210 302 Zdice - Praha (linka Z)

 • zrušena zastávka Rudná, Nad Hlubokým ve směru do Prahy
 • spoj v sobotu a neděli ze Zdic v 7:10 jede nově přes průmyslovou zónu Rudná
 • do zastávek Rudná, FIC a Rudná, Papirius nově zajíždějí všechny spoje ve směru do Prahy
 • linka je obousměrně prodloužena o úsek Zdice, nám. - Zdice, Knížkovice (pouze vybrané spoje)
 • spoj v PD ze Zdic v 6:25 je posunut na 6:10 a nově jede přes Černín
 • zrušen spoj v PD v 11:15 ze Zdic a ve 12:30 ze Zličína
 • spoje v PD z Počapel ve 12.50, 15:50, 16:50 prodlouženy o úsek Zdice, nám. (12:42, 15:42, 16:42) >> Počaply, pošta
 • spoje v PD ze Zličína v 7:00, 8:05, 15:05, 16:00, 17:00, 18:00 prodlouženy o úsek Počaply >> Zdice, nám.
 • spoj v PD z Počapel ve 13.50 prodloužen o úsek Zdice, Knížkovice (13:40) >> Počaply, pošta
 • spoj v PD ze Zdic ve 14:47 posunut na 14:42
 • nový spoj v PD Zdice, Knížkovice (15:30) >> Zdice, nám.
 • zrušeny spoje v PD Počaply, pošta (18:50) >> Praha, Zličín a Praha, Zličín (20:00) >> Počaply
 • spoj v PD v 5:30 z Prahy posunut na 5:20 a nově nejede přes Beroun, aut.st.
 • nové spoje v PD Zdice, nám.(10:05, 13:35, 15:25) >> Zdice, Knížkovice
 • spoje v sobotu a neděli ve 23:10 a v PD ve 23:45 jedou nově v úseku Zličín - Loděnice po dálnici a nejedou přes Beroun, aut.st.

 • seznam linek tohoto dopravce