12.6.2022

320 910 České Budějovice - Tábor - Praha

 • linka je přečíslována z 320 001
 • časový posun nedělního spoje z Prahy do Tábora
 • zrušena zastávka Tábor, Náchodské sídliště
 • 6.3.2022

  320 001 České Budějovice - Praha

 • sobotní spoj z Prahy jede nově přes Tábor, aut.nádr.
 • 13.6.2021

  320 001 (České Budějovice -) Tábor - Praha

 • zrušen provoz linky v úseku České Budějovice - Tábor (spoje v tomto úseku převedeny na linku 320 720 téhož dopravce)
 • stávající 1 pár spojů v SONE v úseku Tábor - Praha zachován
 • 27.3.2021

  320 001 České Budějovice - Praha

 • prodlouženo přerušení provozu spojů do/z Prahy do 5.4.
 • 4.3.2021

  320 001 České Budějovice - Týn nad Vltavou - Praha

 • zastaven provoz jediného páru spojů v SONE do/z Prahy (do 21.3.)
 • 15.12.2019

  320 001 České Budějovice - Praha

 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Olešník, Chlumec, rozc. 0,5 - Malšice, Čenkov, rozc. 0,5 - Slapy
 • 320 002 České Budějoivce - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 9.6.2019

  320 001 České Budějovice - Praha

 • linka je v PD zkrácena o úsek Tábor - Praha (2 páry spojů)
 • v úseku Tábor - Praha je provozován pouze 1 pár spojů v SONE
 • 10.12.2017

  320 001 České Budějovice - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Českých Budějovic zkrácen o úsek Tábor - Praha
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Praha - Tábor
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy jede nově každý PD a je prodloužen o úsek Týn n.Vlt. - Č. Budějovice
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • zastavení provozu linky (1 pár spojů v PD České Budějovice - Praha nově nejede po celou dobu platnosti JŘ)
 • 1.4.2016

  nový dopravce, který vznikl převedením vnitrostátních linek dopravce ČSAD JIHOTRANS

  320 001 České Budějovice - Praha

 • linka je beze změny převedena z dopravce ČSAD JIHOTRANS
 • 320 002 České Budějovice - Praha

 • linka je beze změny převedena z dopravce ČSAD JIHOTRANS

 • seznam linek tohoto dopravce