HOTLINER, s.r.o.

1.1.2014

činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě je ukončena
 • 103 104 nákupní linka IKEA: Zličín - IKEA Zličín - Zličín

 • linka je převedena na dopravce PROBO BUS
 • 103 105 nákupní linka GLOBUS: Zličín - Globus Zličín - Zličín

 • linka je převedena na dopravce PROBO BUS
 • 103 116 nákupní linka IKEA2: Černý Most - IKEA Černý Most

 • linka je převedena na dopravce PROBO BUS
 • 13.12.2009

  103 104 nákupní linka IKEA1: Zličín - IKEA Zličín - Zličín

 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 22:00 a 23:00 z 10 na 15 minut
 • 1.9.2009

  103 116 nákupní linka IKEA2: Černý Most - IKEA

 • omezení rozsahu provozu: z původních 5:30 - 23:30 na 7:30 - 23:15
 • prodloužení intervalu mezi 7:30 a 9:15 z 30 na 60 minut
 • 1.2.2009

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • linka je v plném rozsahu zrušena (11 spojů celotýdenně) bez náhrady
 • 103 112 nákupní linka EUR1: Skalka - EUROPARK

 • linka je v plném rozsahu zrušena (32 párů spojů v PD a 30 párů spojů v SONE) a částečně nahrazena posílením linky PID č. 163
 • 1.1.2009

  103 113 nákupní linka OCL: Letňany - Obchodní centrum Letňany - Letňany

 • linka je zrušena a převedena na dopravce Libor Valenta
 • zrušena je nástupní zastávka Letňany v autobusovém terminálu (jako nástupní je nově určena dosavadní nácestná zastávka Letňany)
 • 12.11.2008

  103 104 nákupní linka IKEA1: Zličín - IKEA Zličín - Zličín

 • posílení linky v pracovní dny cca mezi 7:00 a 13:30
 • zkrácení intervalu mezi 7:00 a 8:00 z 15 na 12 minut
 • zkrácení intervalu mezi 9:00 a 13:30 z 12-15 na 7,5 minuty
 • 24.10.2008

  103 116 nákupní linka IKEA2: Černý Most - IKEA Černý Most

 • zkrácení intervalu celotýdenně mezi 9:15 a 10:15 ze 30 na 20 minut (1 nový spoj)
 • nový spoj v PD z Ikey ve 12:26 Č. Mostu ve 12:35
 • zkrácení intervalu v SONE cca mezi 11:00 a 14:00 z 20 na 12 minut
 • prodloužení intervalu celotýdenně cca mezi 14:00 a 17:00 z 10 na 12 minut
 • změna intervalu celotýdenně cca mezi 17:00 a 20:00 z 10-15 na pravidelných 12 minut
 • 1.9.2008

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • prodloužení intervalu odpoledne z 40 na 70 minut
 • ve večerním období zrušeny původní spoje a zaveden poslední spoj z Europarku ve 21:15
 • celkově zrušeno 5 spojů
 • 103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a převedena na dopravce Libor Valenta (beze změny)
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Kbely - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a převedena na dopravce Libor Valenta (beze změny)
 • 103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a převedena na dopravce Libor Valenta (beze změny)
 • 103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a převedena na dopravce Libor Valenta
 • zrušena je zastávka Prosek ve Vysočanské ulici
 • 30.8.2008

  103 113 nákupní linka OCL: Letňany - Obchodní centrum Letňany - Letňany

 • prodloužení špičkového intervalu z 5-6 na 10 minut (v období cca 14:00 - 20:00)
 • v obdobích cca 13:30 - 14:00 a 20:00 - 20:30 je prodloužen interval z 6 na 12 minut
 • 1.8.2008

  103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • časové posuny spojů vzhledem k redukci provozu na linkách C a O
 • souhrnný interval všech linek ze zastávky Tesco Letňany je prodloužen z 10 na 15 minut
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Kbely - Tesco Letňany

 • časové posuny spojů vzhledem k redukci provozu na linkách C a O
 • souhrnný interval všech linek ze zastávky Tesco Letňany je prodloužen z 10 na 15 minut
 • 103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • časové posuny spojů vzhledem k redukci provozu na linkách C a O
 • souhrnný interval všech linek ze zastávky Tesco Letňany je prodloužen z 10 na 15 minut
 • 103 110 nákupní linka C: Tesco Letňany - Vozovna Kobylisy - Tesco Letňany

 • linka je v plném rozsahu (interval 60 minut cca 8:00-20:00 celotýdenně) zrušena bez náhrady
 • souhrnný interval všech linek ze zastávky Tesco Letňany je prodloužen z 10 na 15 minut
 • 103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • prodloužení intervalu v celém období ze 20 na 30 minut
 • souhrnný interval všech linek ze zastávky Tesco Letňany je prodloužen z 10 na 15 minut
 • 1.7.2008

  103 105 nákupní linka GLOBUS: Zličín - Globus Zličín - Zličín

 • omezení provozu celotýdenně cca mezi 8:00 a 14:00 (prodloužení intervalu z 9-10 na 18-20 minut)
 • 10.5.2008

  103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • změna trasy v souvislosti s prodloužením metra C do Letňan:
 • linka jede přes zastávky v opačném pořadí
 • nově zřízena zastávky Letňany
 • zastávka Liberecká přejmenována na Střížkov
 • intervaly zůstávají zachovány
 • 103 113 nákupní linka OCL: Letňany - Obchodní centrum Letňany - Letňany

 • změna trasy v souvislosti s prodloužením metra C do Letňan:
 • zrušena původní trasa Ládví - OC Letňany a nahrazena novou trasou Letňany - OC Letňany
 • změna intervalů: původní celodenní interval 15 minut nahrazen intervalem 12 minut cca od 10:00-13:30 a 20:30-22:00 a intervelm 6 minut cca od 13:30 do 20:30
 • nová celková jízdní doba je 8 minut
 • 1.1.2008

  103 112 nákupní linka EUR1: Skalka - EUROPARK

 • časové posuny většiny spojů, úpravy intervalů v jednotlivých provozních obdobích
 • rozsah provozu zachován, celkem je zrušen 1 pár spojů celotýdenně (prodloužení ranních intervalů)
 • 4.3.2007

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • změna charakteru zastávky Poliklinika Háje z Na znamení od 20 ho 4 hod. a v SONE celodenně na Na znamení
 • 103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • změna charakteru zastávky Nádraží Čakovice z Na znamení od 20 ho 4 hod. na Na znamení
 • 103 110 nákupní linka C: Tesco Letňany - Vozovna Kobylisy - Tesco Letňany

 • změna charakteru zastávky Bojasova ze Stálé na Na znamení
 • 1.2.2007

  103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Kbely - Tesco Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • zřízena zastávka Kbely
 • jízdní doba linky prodloužena o 2 minuty
 • 103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • výstup nebo nástup v zastávce Štěpničná již není omezen
 • 103 110 nákupní linka C: Tesco Letňany - Vozovna Kobylisy - Tesco Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • výstup nebo nástup v zastávce Štěpničná již není omezen
 • 103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • beze změny
 • 103 113 nákupní linka OCL: Ládví - Obchodní cetrum Letňany

 • zřízena nákupní linka, která je v plném rozsahu převedena od dopravce DP hl. m. Prahy
 • změny při převodu linky:
 • celodenní interval zkrácen z 30 na 15 minut včetně časových posunů původních spojů
 • 1.9.2006

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

 • linka je v plném rozsahu (6 párů spojů v PD, 3,5 páru spojů v SONE) zrušena
 • některé spoje jsou nahrazeny novými spoji linky 530 201 dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou
 • 28.5.2006

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • přejmenování zastávek:
 • Sídliště Horní Měcholupy > Boloňská
 • Poliklinika Petrovice (směr Europark) > Veronské náměstí
 • Rezlerova (směr Háje) > Wattova
 • Rezlerova (směr Europark) > Poliklinika Petrovice
 • 103 112 nákupní linka EUR1: Skalka - EUROPARK

 • obousměrně zřízena zastávka Depo Hostivař (na znamení)
 • jízdní doba prodloužena o 1 minutu
 • zachování počtu spojů
 • časové posuny spojů (lepší koordinace s linkou 163 a zapamatovatelnější interval)
 • 6.3.2006

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

 • obousměrně pro všechny spoje zřízena zastávka Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • zastávka je ve směru z Prahy určena jen pro výstup a ve směru do Prahy jen pro nástup
 • jízdní doba linky nezměněna
 • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 15:00, 17:00
 • zrušen spoj v NE z Jablonce z 17:00
 • zrušené spoje byly v provozu pouhý 1 týden
 • 26.2.2006

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

 • nové spoje v PÁ Černý Most (15:00, 17:00) > Jablonec nad Nisou
 • nový spoj v PD, NE Černý Most (19:45) > Jablonec nad Nisou
 • nové spoje v NE Jablonec nad Nisou (15:00, 17:00) > Černý Most
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.2.2006

  154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • celkem se ruší 1 pár spojů SONE v trase Praha - Jindřichovice pod Smrkem, dále cca 10 párů spojů v PD a 5 párů spojů v SONE v trase Praha - Liberec
 • 11.12.2005

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

 • časový posun posledního spoje v NE z Černého Mostu
 • 1.10.2005

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • obousměrně zřízeny zastávky Dolnoměcholupská - Továrny Hostivař
 • celková jízdní doba zkrácena o 1 minutu
 • 1.9.2005

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

  jízdní řád
  směr Jablonec nad Nisou:
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 6:00
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 8:00
 • zrušen spoj v PD, NE z Prahy v 10:00
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 14:00
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 16:00
 • nový spoj v NE z Prahy ve 22:00
 • směr Praha:
 • změny časových poloh části spojů
 • v PD zrušen spoj ve 20:00 z Jablonce
 • v SO zrušeny 2 spoje z Jablonce
 • v NE zrušeny 4 spoje z Jablonce
 • 1.7.2005

  103 106 Nákupní linka EUR 3: EUROPARK - Vajgarská - EUROPARK

 • nákupní linka je po 4 měsících provozu v nové trase zrušena v plném rozsahu (celotýdenně 10:00 - 22:00 v intervalu 60 minut)
 • 12.6.2005

  154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

 • první pár spojů v PD ráno jede nově pouze v PO
 • zrušeny spoje v NE z Černého Mostu v 7:15, 9:00, 11:00
 • zrušeny spoje v NE z Liberce v 7:15, 9:00, 11:00
 • nové spoje v NE z Černého Mostu v 19:45, 20:30
 • nový spoj v NE z Liberce v 17:00
 • nové spoje v PD z Černého Mostu ve 13:45, 17:45 (spoje jedou až od 1.9.2005)
 • nové spoje v PD z Liberce ve 15:45, 19:30 (spoje jedou až od 1.9.2005)
 • nový spoj v PD z Černého Mostu v 19:45
 • zrušen spoj v PD z Liberce v 21:00
 • časový posun nedělního páru spojů v NE Praha - Jindřichovice pod Smrkem
 • časové posuny některých ostatních spojů
 • 2.5.2005

  153 220 Praha - Jablonec nad Nisou

  jízdní řád
 • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
 • Praha, Černý Most - Jablonec nad Nisou, aut. nádr.
 • rozsah provozu: 7 párů spojů v PD a 5,5 párů spojů v SONE cca od 6:00 do 21:00
 • v PD je interval 120 minut, v SONE 120-240 minut
 • jízdní doba linky je 70 minut
 • 21.2.2005

  103 106 nákupní linka EUR3: EUROPARK - Vajgarská - EUROPARK

 • změna trasy:
 • zrušeny zastávky Generála Janouška - Doležalova - Kapitána Stránského - Breitcetlova - Poliklinika Černý Most - Ronešova - Rajská zahrada - Žárská - Sídliště Lehovec - Sídliště Hloubětín - Hloubětín - Hloubětínská
 • zřízeny zastávky Rtyňská až Vajgarská
 • (linka nově obsluhuje Dolní Počernice a Kyje)
 • změna intervalu na 60 minut
 • rozsah provozu nově cca od 10:00 do 22:00
 • jízdní doba linky je 46 minut
 • 1.2.2005

  154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

  jízdní řád
 • významné posílení linky zejména o víkendu:
 • nový spoj v PD z Liberce v 5:45 do Prahy
 • nové spoje v SO z Prahy v 7:15, 11:00, 15:00 do Liberce
 • a zpět z Liberce v 7:15, 9:00, 13:00, 17:00 do Prahy
 • nové spoje v NE z Prahy v 7:15, 9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:30 do Liberce
 • a zpět z Liberce v 7:15, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 19:30
 • časové posuny víkendových spojů Praha - Jindřichovice pod Smrkem
 • proložením s novou linkou 154 420 firmy Student Agency vzniká mezi Prahou a Libercem pravidelný interval 60 minut celotýdenně (s malými výjimkami o víkendu)
 • 2.1.2005

  103 105 nákupní linka Globus: Zličín - Globus Zličín - Zličín

 • linka kompletně převzata od dopravce Antonín Řezníček
 • 16.12.2004

  103 116 nákupní linka IKEA2: Černý Most - IKEA Černý Most

 • zřízena nová nákupní linka se zastávkami Černý Most - IKEA Černý Most
 • rozsah provozu cca 5:30 až 22:00 ve špičkovém odpoledním intervalu 10 minut
 • jízdní doba linky je 6 minut
 • přeprava zdarma
 • 12.12.2004

  154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

 • posílení provozu v úseku Praha - Liberec:
 • změna časových poloh části spojů v trase Praha - Liberec
 • 5 nových párů spojů v PD
 • 2 nové páry spojů v SO
 • celkem je v úseku Praha - Liberec v provozu 8 párů spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE
 • v PD cca od 10:00 do 20:00 je na trase Praha - Liberec pravidelný interval 120 minut
 • 15.11.2004

  154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

 • nová linka, vzniklá přečíslováním z linky 510 011
 • změny oproti původnímu stavu:
 • nové spoje v PD Praha, Černý Most (7:15, 13:15, 17:45) >> Liberec, aut.nádr.
 • a zpět z Liberce v 9:00 (v PO 8:45), 15:45, 19:25
 • změny u původních spojů:
 • časové posuny spojů
 • spoj v SO odpoledne z Jindřichovic prodloužen o úsek Liberec >> Praha
 • zrušen spoj v SO večer z Liberce do Jindřichovic
 • nový spoj v NE Praha, Černý Most (14:45) >> Jindřichovice pod Smrkem
 • 510 011 Jindřichovice pod Smrkem - Praha

 • linka přečíslována na linku 154 221 a obohacena o nové spoje Praha - Liberec
 • 15.10.2004

  103 106 nákupní linka EUR3: EUROPARK - Hloubětínská - EUROPARK

 • zřízena nová nákupní linka v trase
 • EUROPARK - Štěrboholy - Poliklinika Černý Most - Hloubětínská - Poliklinika Černý Most - Štěrboholy - EUROPARK
 • rozsah provozu: cca 8:00 - 22:00 v intervalu 65 - 90 minut
 • jízdní doba linky je 55 minut
 • přeprava zdarma
 • (číslo linky bylo převzato ze zrušené linky GČM k 1.7.2004)
 • 1.10.2004

  103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • obousměrně zřízena zastávka Sklářská
 • 1.7.2004

  103 106 nákupní linka GČM: Zábavní centrum Černý Most - Rajská zahrada - Globus Černý Most

 • tato nákupní linka v plném rozsahu zrušena (celotýdenní interval 30 - 45 minut, od 9:00 do 24:00)
 • toto číslo využito pro novou linku EUR3 od 15.10.2004
 • 14.12.2003

  510 011 Jindřichovice pod Smrkem - Praha

 • zrušen spoj v neděli Jindřichovice pod Smrkem (7:30) >> Hejnice a zpět v 11:00
 • spoj v sobotu z Jindřichovic pod Smrkem ve 13:30 posunut na 13:10
 • spoj v sobotu z Liberce ve 20:25 posunut na 20:45
 • spoj v neděli z Jindřichovic pod Smrkem v 18:30 posunut na 18:45
 • 18.10.2003

  510 011 Jindřichovice pod Smrkem - Praha

 • zavedení nové linky
 • rozsah provozu: sobota a neděle
 • v sobotu je provozován spoj Praha >> Jindřichovice pod Smrkem a 1 pár spojů Jindřichovice pod Smrkem <> Liberec
 • v neděli je provozován 1 pár spojů Jindřichovice pod Smrkem <> Hejnice a spoj Jindřichovice pod Smrkem >> Praha

 • seznam linek tohoto dopravce