Změny linek K+K dopravní agentura, s.r.o.

15.12.2013

560 002 Žatec - Praha

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů pouze ve vybraný den v roce)
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce veřejné linkové dopravě
 • 9.12.2012

  560 002 Žatec - Praha

 • na lince je pozastaven provoz (zachován 1 jednodenní pár spojů)
 • zrušeno 9 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE
 • téměř všechny spoje jsou převedeny na linku 560 900 dopravce K servis Bohemia
 • 2.9.2012

  560 002 Žatec - Praha

 • ve směru do Prahy jsou všechny spoje nově ukončeny v zastávce Praha, Stodůlky, zastávka Praha, Zličín je nově pouze nástupní
 • nový spoj v SONE z Žatce v 5:30 a zpět ze Zličína v 15:00
 • nový spoj v PD z Žatce ve 13:30 a zpět ze Zličína v 8:45
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.7.2012

  560 002 Žatec - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Louny, Osvoboditelů
 • linka nově nejede přes zastávku Louny, aut.nádr.
 • 10.6.2012

  560 002 Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů odpoledne
 • 4.3.2012

  560 002 Žatec - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Žatce v 5:30 a zpět ze Zličína v 15:30
 • zrušeny spoje v PD z Žatce v 7:05, 13:05, 14:30 a zpět ze Zličína v 9:30, 13:00, 17:15 (částečně nahrazeno linkou 560 900 dopravce K Servis Bohemia)
 • změna zastavování v zastávce Louny, ČSAD (část spojů nově staví, část nově nestaví)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 12.12.2010

  560 002 Žatec - Praha

 • zřízena zastábvka Trnovany
 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • část spojů nově nejede přes Louny, ČSAD
 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD odpoledne z Žatce prodloužen o úsek Louny > Praha
 • nový spoj v PD ze Zličína v 17:15 do Žatce
 • 7.3.2010

  560 002 Žatec - Praha

 • nový spoj v PD z Žatce v 18:00 a zpět ze Zličína v 19:15
 • přes zastávku Louny, ČSAD jede více spojů
 • zrušeno zajíždění 1 spoje do Panenského Týnce
 • časové posuny části spojů
 • 1.2.2010

  560 002 Žatec - Praha

 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Panenský Týnec
 • 13.12.2009

  Žatec - Praha

 • nové spoje v SO ze Žatce v 14:30, 17:05 do Prahy a zpět z Prahy ve 13:00, 18:30
 • zrušen spoj v PD ze Žatce v 18:00 a zpět z Prahy v 19:20
 • časové posuny části spojů
 • část spojů z Prahy nově nejede přes Lipenec a Drahomyšl
 • 25.10.2009

  560 002 Žatec - Praha, Zličín

 • nová linka v následující trase:
 • Žatec, aut.nádr. - Drahomyšl - Lipenec - Zeměchy - Louny, aut.nádr. - Praha, Zličín
 • rozsah provozu mezi Prahou a Žatcem: 10 párů spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 5 párů spojů v NE
 • jízdní doba linky se pohybuje mezi 80 a 90 minutami

 • seznam linek tohoto dopravce