Změny linek Autobusová Doprava Louny s.r.o.

13.12.2020

290 700 (Rudná -) Praha - Žatec

 • linka je zrušena (4 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE) a s tím je ukončena i činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 1.3.2020

  změna názvu dopravce z K Servis Bohemia s.r.o. na Autobusová Doprava Louny s.r.o.

  290 700 Rudná - Praha - Žatec

 • všechny spoje z Prahy nově odjíždějí ze zastávky Praha, Stodůlky (spoje přesunuty ze zastávky Praha, Zličín)
 • 560 900 Žatec - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 15.12.2019

  290 700 Rudná - Praha - Žatec

 • zrušeny nepoužívané zastávky Chlumčany, motorest a Žatec, Červený hrádek
 • 3.11.2018

  570 921 Most - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 4.3.2018

  290 700 Rudná - Žatec

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Žatce
 • 10.12.2017

  290 700 Rudná - Praha - Žatec

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Žatce prodloužen o úsek Praha, Zličín - Rudná, U kina
 • časové posuny části spojů
 • 3.9.2017

  290 700 (Rudná -) Praha - Žatec

 • zrušeny spoje v PD z Zličína v 9:00, 18:00 a zpět z Žatce v 5:15, 9:15
 • zrušeny spoje v SONE ze Zličína ve 13:00, 16:00, 18:00 a zpět z Žatce v 11:00, 16:30
 • 11.12.2016

  290 700 (Rudná -) Praha - Žatec

 • na této původně fiktivní lince zřízeno 8 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE v trase Praha, Zličín - Žatec (většina spojů ve směru Praha je ukončena v zastávce Praha, Stodůlky a nejede přes Zličín)
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Nemocnice Motol
 • do zastávky Rudná, U kina není ani nadále provozován žádný spoj
 • nové spoje nahrazují většinu spojů linky 560 900 téhož dopravce
 • 560 900 Žatec - Praha

 • všechny spoje jsou zrušeny (10 párů spojů v PD a 6/7 párů spojů v SONE) a většina je převedena na inku 290 700 téhož dopravce
 • na lince je nově provozován pouze 1 pár jednodenních spojů mimo území Prahy a Středočeského kraje
 • 570 921 Most - Praha

 • na této fiktivní lince zrušena zastávka Most, INTERSPAR
 • 12.6.2016

  290 700 Rudná - Žatec

 • nová fiktivní linka v trase Rudná, U kina - Žatec, aut.nádr. s aktivní trasou: Žatec, aut.nádr. - Louny, Luna - Praha, Stodůlky
 • v provozu 1 spoj, který jede jen 10.12.2016
 • 560 900 Žatec - Praha

 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • zrušena nepoužívaná zastávka Louny, Aut.nádr.
 • 28.2.2016

  560 900 Žatec - Praha

 • 1 spoj v SONE ráno z Žatce a 2 spoje celotýdenně večer z Prahy zkráceny o zastávku Červený Hrádek
 • časové posuny části spojů
 • 1.1.2016

  560 900 Žatec - Praha

 • nový spoj v PD ze Zličína v 19:15 do Žatce
 • 13.12.2015

  560 900 Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů odpoledne
 • 14.6.2015

  560 900 Žatec - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Zličína v 16:00 a zpět ze Žatce v 17:30
 • vybrané odpolední spoje do Žatce nově nejedou až do Červeného Hrádku
 • časové posuny části spojů
 • 1.3.2015

  560 900 Žatec - Praha

 • linka je prodloužena o úsek Žatec. Volyňských Čechů OSP - Podbořany, aut.nádr.
 • v novém úseku však není veden žádný spoj
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne prodloužen v Žatci o úsek Aut.nádr. > Červený Hrádek
 • časové posuny vybraných spojů
 • 11.1.2015

  560 900 Žatec - Praha

 • 1 pár spojů v PÁ-NE odpoledne jede nově také v PO-ČT
 • 14.12.2014

  560 900 Žatec - Praha

 • zrušen spoj v PD ze Zličína ve 13:00 a zpět z Žatce ve 14:30
 • nový spoj v PÁ ze Zličína v 15:00 a zpět z Žatce v 16:30
 • časové posuny části spojů
 • poslední večerní spoje z Prahy zkráceny v Žatci o úsek Červený hrádek - Volyň. Čechů OSP
 • 25.5.2014

  560 900 Žatec - Praha

 • pro část spojů zřízena zastávka Chlumčany, motorest
 • 1. spoj v PD z Žatce, Červ. hrádku jede nově až z Žatce, aut.nádr.
 • časové posuny části spojů z Prahy
 • 1 spoj v SONE večer z Prahy prodloužen v Žatci o úsek Červ. hrádek > Volyň. Čechů OSP
 • 2.3.2014

  560 900 Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů ve směru z Prahy
 • 3.11.2013

  570 921 Most - Praha

 • nová linka v trase Most, Rudolická MUS - Louny, Osvoboditelů - Praha, Stodůlky
 • rozsah provozu: 1 spoj v trase Louny, Osvoboditelů - Louny, U Spravedlnosti, který jede jen 14.12.2013
 • 1.8.2013

  560 900 Žatec - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy zkrácen o úsek Žatec, Volyň. Čechů OSP - Žatec, aut.nádr.
 • 2 večerní spoje z Prahy prodlouženy o úsek Žatec, Červený Hrádek - Žatec, Volyň. Čechů OSP
 • 9.6.2013

  560 900 Žatec - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy zkrácen o úsek Žatec, Volyň. Čechů OSP > Žatec, aut.nádr.
 • 3.3.2013

  560 900 Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Žatce ve 4:16, 9:26 na Hradčanskou a zpět z Hradčanské v 7:50, 15:40
 • časové posuny části spojů
 • 9.12.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • na linku je převedeno 9 párů spojů v PD a 5,5 párů spojů v SONE z linky 560 002 dopravce K+K dopravní agentura
 • pro část spojů zřízeny zastávky Praha, Stodůlky a Praha, Terminál 3
 • 2.9.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • ve směru do Prahy zřízeny zastávky Žatec, Volyň. Čechů OSP - Žatec, Stavbařů
 • zrušen sobotní provoz (spoj z Žatce v 5:20 a zpět ze Zličína v 9:00)
 • 10.6.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • nový spoj v SO z Žatce v 5:20 a zpět ze Zličína v 9:00
 • časové posuny většiny spojů
 • 16.4.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • zavedení sobotního provozu: nový spoj z Žatce v 5:20 a zpě ze Zličína v 9:00
 • časové posuny a úpravy jízdních dob části spojů
 • u 1. spoje v PD do Prahy změněno pořadí zastávek v Žatci
 • 4.3.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • nové spoje v PD z Žatce, Červeného Hrádku v 7:05, 14:30 a zpět ze Zličína v 13:00, 17:15
 • 20.2.2012

  560 900 Žatec - Praha

 • na lince je zahájen pravidelný provoz:
 • nové spoje v PD Žatec, Červený Hrádek (4:20, 10:10) > Praha, Hradčanská
 • nové spoje v PD Praha, Hradčanská (8:00 15:30) > Žatec, Červený Hrádek
 • 12.6.2011

  560 900 Žatec - Praha

 • nová linka nového dopravce v trase Žatec - Louny - Praha, Zličín
 • na lince je však veden pouze 1 spoj v trase Žatec, aut.nádr. > Žatec, u hřbitova, který jede jen 10.12.

 • seznam linek tohoto dopravce