11.6.2023

169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 2 spoje v SONE odpoledne z Prahy a 1 spoj v PD ráno do Prahy nově jedou přes Ml. Boleslav a nejedou přes Poděbrady
 • 1.4.2023

  169 228 Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn

 • nová fiktivní linka v trase Praha, Černý Most - Mladá Boleslav, aut.st. - Jičín, aut.st. - Jilemnice, aut.nádr. - Vrchlabí, aut.st. - Špindlerův Mlýn, aut.st.
 • rozsah provozu: 1 pár jednodenních spojů
 • 169 229 Praha - Poděbrady - Špindlerův Mlýn

 • nová fiktivní linka v trase Praha, Černý Most - Poděbrady, žel.st. - Jičín, aut.st. - Jilemnice, aut.nádr. - Vrchlabí, aut.st. - Špindlerův Mlýn, aut.st.
 • rozsah provozu: 1 pár jednodenních spojů
 • 5.3.2023

  169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • nedělní spoj ze Šp. Mlýna zkrácen a jede až z Vrchlabí
 • časový posun 1 spoje v SONE odpoledne z Prahy
 • 11.12.2022

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zřízeno 11 nových zastávek na trase, pro část spojů zřízeny zastávky Poděbrady, žel.st. - Senice - Budčeves - Kopidlno, nám. - Jičíněves, hostinec (tyto spoje nejedou přes Ml. Boleslav)
 • celková změna jízdního řádu - zavedeny spoje zejména v trase přes Poděbrady, výrazně navýšen počet spojů v úseku Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
 • linka je v provozu v souhrnu celotýdenně v taktu cca 120 minut
 • celková změna počtu spojů: v PD +4 páry spojů, v SONE +1 pár spojů, zrušen 1 páteční pár spojů (převeden na linku 169 227)
 • část nových spojů je převedena z linky 169 227)
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zrušeny 3 páry spojů v PD (nahrazeny linkou 169 226)
 • 1 nový pár spojů v SONE (z Vrchlabí v 9:35 a z Prahy v 18:15)
 • 1 nový pár spojů v PÁ Praha - Vrchlabí (převeden z linky 169 226)
 • 5.11.2022

  169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zastaven provoz 1 spoje v SO z Vrchlabí v 7:35 do Prahy
 • 1.9.2022

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • linka nově nejede až do konce platnosti JŘ (původně jen do konce září)
 • 169 226 Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v SO z Prahy prodloužen o úsek Vrchlabí - Šp. Mlýn
 • časové posuny části spojů
 • 169 227 Praha - Poděbrady - Špindlerův Mlýn

 • časové posuny části spojů
 • 15.7.2022

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • původně plánovaný jediný pár spojů, který měl jet o letních prázdninách v PÁ v trase Praha - Vrchlabí nově nejede a jeho provoz je plánován až od 1.10. s tím, že spoj z Prahy bude prodloužen do Šp. Mlýna
 • 12.6.2022

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • spoj v PD z Prahy v 9:00, který měl jet jen o letních prázdninách, má jet nově až od 1.9.
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Vrchlabí jede nově až od 1.9.
 • poslední spoj z Prahy v PÁ a 1 spoj v NE odpoledne z Vrchlabí nově nejede o letních prázdninách
 • zrušen letní prázdninový spoj v NE z Vrchlabí v 17:50 do Prahy
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v PD ráno z Vrchlabí, který měl jet od 1.7., má jet nově až od 1.9.
 • časový posun 1 spoje v PÁ podvečer z Prahy
 • 20.3.2022

  169 226 Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn

 • zrušen spoj v NE z Vrchlabí v 6:35 do Prahy
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 6:45 do Šp. Mlýna
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 9:00 do Vrchlabí (jede jen o letních prázdninách)
 • 1 spoj v SONE ráno do Prahy jede v úseku Šp. Mlýn - Vrchlabí nově i v letní sezoně
 • 1 pár spojů v PD a 1 spoj v SO z Prahy zkrácen o úsek Vrchlabí - Šp. Mlýn
 • změna počtu spojů zastavujících v Sobotce
 • časové posuny části spojů
 • 169 227 Praha - Poděbrady - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v PD ráno z Vrchlabí nově nejede do 30.6.
 • časový posun podvečerního spoje v PO-ČT z Prahy
 • 12.12.2021

  169 225 Praha - Vrchlabí (- Špindlerův Mlýn)

 • linka je i nadále fiktivní, resp. je zaveden 1 pár spojů v PÁ Praha - Vrchlabí, který jede o letních prázdninách
 • 169 226 Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn

 • nový spoj v NE z Vrchlabí v 6:35 do Prahy
 • nový spoj v SO z Vrchlabí v 10:30 do Prahy
 • nový spoj v SONE z Prahy v 17:10 do Vrchlabí
 • 1 spoj v NE odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
 • 1 spoj v SO odpoledne do Prahy prodloužen o úsek Špindlerův Mlýn - Vrchlabí
 • časové posuny části spojů
 • 169 227 Praha - Poděbrady - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj odpoledne z Prahy jede v úseku Vrchlabí - Špindlerův Mlýn také v PO-ČT+NE
 • 4.10.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 spoj v SONE ze Šp. Mlýna do Prahy
 • obnoven 1 spoj v v SO odpoledne z Prahy do Šp. Mlýna
 • 1 spoj v SO odpoledne ze Šp. Mlýna zkrácen a jede až z Vrchlabí
 • časové posuny části spojů
 • 27.9.2021

  169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • nový spoj v SO z Vrchlabí v 7:35 do Prahy
 • 29.8.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 pár spojů v PD dopoledne nově nejede až do konce září (původně jen do srpna)
 • 25.6.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 spoj v ÚT-ČT z Prahy, 2 spoje v PÁ z Prahy a 1 pár spojů v SONE
 • časové posuny části spojů
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • nový spoj v PD z Vrchlabí v 6:35 do Prahy
 • 1. spoj v PO z Vrchlabí do Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
 • 28.5.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 spoj v PD ráno a 1 spoje v PÁ odpoledne z Vrchlabí do Prahy
 • zastaven provoz 1 spoje v SONE ráno ze Šp. Mlýna
 • časové posuny vybraných spojů
 • všechny zastavené spoje, které měly vyjet od 1.7., nově nejedou až do 31.8.
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • nový spoj v NE z Vrchlabí v 7:35 do Prahy
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy obnoven v úseku Praha - Vrchlabí
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 19:35 do Vrchlabí
 • 2.5.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 pár spojů v PO-ČT Praha - Vrchlabí
 • obnoven 1 spoj v NE podvečer z Vrchlabí do Prahy a v PO ráno zpět
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 spoj v NE večer z Prahy do Vrchlabí a v PO ráno zpět
 • 16.4.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven provoz dalších 2 párů spojů celotýdenně a 1 páru spojů v PÁ
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • jediný dosud provozovaný pár spojů v PD Praha - Vrchlabí jede z Prahy nově také v SONE a do Prahy nově také v NE a v PÁ+SO tam a v NE zpět je prodloužen o úsek Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
 • ostatní spoje s plánovaným obnovením provozu 1.5. nově jedou až od 1.7.
 • 26.3.2021

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Prahy jede do 30.4. nově pouze v PO
 • zastaven provoz 1 spoj v PÁ+NE z Prahy do Vrchlabí (do 30.4.)
 • 1 spoj celotýdenně ze Šp. Mlýna jede nově pouze v PD a jen z Vrchlabí
 • zastaven provoz 1 spoje v PÁ z Vrchlabí do Prahy (do 30.4.)
 • zastaven provoz 1 spoj v PD ze Šp. Mlýna do Prahy (do 30.4.)
 • zrušen spoj v SO ze Šp. Mlýna v 16:50 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zastaven provoz 1 spoje v NE ze Šp. Mlýna do Prahy
 • 7.3.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 169 225: linka i nadále nejede (původně jen do 6.3.)
 • 169 226: spoje zastavené do 6.3. nově nejedou až do 30.4., 1 spoj celotýdenně ze Šp. Mlýna zkrácen a jede až z Vrchlabí, zrušen spoj v NE z Prahy do Šp. Mlýna, zastaven provoz posledního spoje v PD ze Šp. Mlýna do 30.4., obnoven provoz 1 spoje v NE večer z Prahy do Vrchlabí, časové posuny části spojů
 • 169 227: spoje zastavené do 6.3. nově nejedou až do 30.4., nově zastaven do 30.4. provoz 1 páru spojů v PD a 1 spoje v NE do Prahy, časové posuny části spojů
 • 4.1.2021

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • jediný provozovaný spoj v PD z Prahy do Vrclhabí nově nnejede do 6.3. (zastaven provoz celé linky)
 • 169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v PO-ČT, 3 spoje v PÁ, 2 spoje v SO a 5 spojů v NE nově nejede do 6.3. (1 pár spojů v PÁ je časově posunut a mění trasu)
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v PD do Prahy nově nejede do 6.3.
 • zršen spoj v SO ze Šp. Mlýna v 7:05 a zpět z Prahy v 19:35 do Vrchlabí
 • 13.12.2020

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven 1 spoj v PD z Prahy do Vrchlabí
 • ostatní spoje je v plánu obnovit od 7.3.2021
 • 169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnovena většina spojů (obnoveno 5 spojů v PO-ČT, 9 spojů v PÁ, 3 spoje v SO, 6 spojů v NE)
 • ostatní spoje je v plánu obnovit od 7.3.2021
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven plný provoz linky (obnoven 1 spoj v PD z Prahy do Šp. Mlýna a 1 spoj celotýdenně z Prahy do Vrchlabí)
 • 26.10.2020

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zastavení provozu linky (zrušen poslední spoj v SONE do Prahy) do konce platnosti JŘ
 • 169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zastaven provoz daších spojů (zachovány 3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v SONE) /DIR>

  169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • zastaven provoz daších spojů (zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně)
 • 17.10.2020

  169 225 Praha - Turnov - Špindlerův Mlýn

 • zastavení provozu linky v PD (3 spoje nově nejedou do konce platosti JŘ)
 • zahován pouze 1 spoj v SONE do Prahy
 • 169 226 Praha - Jičín - Špindlerův Mlýn

 • zastaven provoz 2 párů spojů v PÁ Praha - Vrchlabí a 1 spoje v PD odpoledne z Vrchlabí do Prahy (do konce platnosti JŘ)
 • 1 spoj v NE odpoledne ze Šp. Mlýna zkrácen a jede až z Vrchlabí
 • 14.9.2020

  169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1. spoj v PD z Vrchlabí prodloužen a jede již ze Šp. Mlýna a nově jede přes Jilemnici
 • zrušena nepoužívaná zastávka Vrchlabí, nemocnice
 • pro část spojů ve směru do Prahy zřízena zastávka Vrchlabí, u pivovaru
 • 1.9.2020

  169 225 Praha - Turnov - Špindlerův Mlýn

 • časový posun 1 spoje v PD ze Špindlerova Mlýna
 • všechny spoje nově jedou přes Vrchlabí, u pivovaru
 • 1 spoj v SONE do Prahy nově nejede přes Ml. Boleslav, Boleslavská
 • 169 226 Praha - Jičín - Špindlerův Mlýn

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 15:45 do Vrchlabí (převeden z linky 169 227)
 • pro část spojů ve směru do Prahy zřízena zastávka Jičín, Nové Město, Lidické nám.
 • časové posuny části spojů
 • 169 227 Praha - Poděbrady - Špindlerův Mlýn

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 16:05 do Vrchlabí (převeden na linku 169 226)
 • zrušen spoj v PÁ z Vrchlabí ve 13:05 do Prahy
 • pro část spojů ve směru do Prahy zřízena zastávka Jičín, Nové Město, Lidické nám.
 • přes zast. Kopidlno, žel. přejezd nově nejede žádný spoj
 • časové posuny části spojů
 • 29.6.2020

  169 225 Praha - Špindlerův Mlýn

 • obnoven původní rozsah provozu jako před koronavirem (1 pár spojů v PÁ jede opět každý PD a obnoven 1 spoj v PD dopoledne z Prahy)
 • 169 226 Praha - Špindlerův Mlýn

 • konec koronavirových omezení (obnoven další 1 pár spojů v PD a 3 spoje v NE), navíc posílen provoz linky oproti stavu před koronavirem:
 • nové spoje v PD z Vrchlabí v 6:35, 12:45 do Prahy (1 spoj převeden z linky 169 227)
 • nové spoje v SONE ze Šp. Mlýna v 10:40 a zpět z Prahy ve 13:20, 15:00 do Šp. Mlýna (převedeny z linky 169 227)
 • nový spoj v PÁ z Vrchlabí v 10:15 do Prahy
 • nový letní prázdninový spoj v PÁ z Prahy ve 14:00 do Vrchlabí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 169 227 Praha - Špindlerův Mlýn

 • 1 spoj v PD ráno stále nejede (od doby koronavirových omezení), ostatní omezené spoje obnoveny
 • 2 spoje v SONE z Prahy, 1 spoj v SONE do Prahy a 1 spoj v PD do Prahy převedeny na linku 169 226
 • časové posuny části spojů
 • Koronavirus 2020

 • 18.3.: zrušení většiny spojů celotýdenně na linkách Praha - Špindlerův Mlýn
 • 25.3.: zastaven provoz i všech zbylých spojů na těchto linkách
 • 30.4.: obnoven 1 pár spojů celotýdenně Praha - Špindlerův Mlýn (169 226)
 • 10.5.: další posílení této linky na 3-4 páry spojů celotýdenně
 • 23.5.: obnoveny další 1-2 páry spojů celotýdenně na linkách 169 225-227 Praha - Špindlerův Mlýn
 • 1.1.2020

  169 225 Praha - Turnov - Špindlerův Mlýn

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z 690 700 téhož dopravce
 • zrušeny nepoužívané zastávky Přepeře - Příšovice, hl.sil. - Svijany, na nájezdu
 • zastávka Vrchlabí, nemocnice nově není používána ani ve směru Praha
 • obousměrně zřízena zastávka Vrchlabí, u pivovaru
 • 169 226 Praha - Mladá Boleslav - Jičín - Špindlerův Mlýn

 • nová linka, která vznikla přečíslováním části spojů z 690 702 téhož dopravce vedených přes Mladou Boleslav
 • zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská nahrazena rovněž nevyužívanou zastávkou Mladá Boleslav, U Sportu
 • 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy nově nejede přes Sobotku
 • 169 227 Praha - Poděbrady - Jičín - Špindlerův Mlýn

 • nová linka, která vznikla přečíslováním části spojů z 690 702 téhož dopravce vedených přes Poděbrady
 • 690 700 Špindlerův Mlýn - Turnov - Praha

 • linka je přečíslována na 169 225 téhož dopravce
 • zrušeny nepoužívané zastávky Přepeře - Příšovice, hl.sil. - Svijany, na nájezdu
 • zastávka Vrchlabí, nemocnice nově není používána ani ve směru Praha
 • obousměrně zřízena zastávka Vrchlabí, u pivovaru
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Jičín - Poděbrady / Mladá Boleslav - Praha

 • linka je přečíslována a rozdělena na 2 linky téhož dopravce: 169 226 (spoje přes Mladou Boleslav) a 169 227 (spoje přes Poděbrady)
 • zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská nahrazena rovněž nevyužívanou zastávkou Mladá Boleslav, U Sportu
 • 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy nově nejede přes Sobotku
 • 15.12.2019

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy do Vrchlabí
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 9.12.2018

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nejede přes z. Ml. Boleslav, Boleslavská
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v PÁ z Vrchlabí ve 12:30 do Prahy a zpět z Prahy ve 13:25 do Vrchlabí
 • nový spoj v NE ze Šp. Mlýna v 17:20 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 10.12.2017

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v NE z Prahy v 15:30 do Vrchlabí
 • časové posuny spojů do Prahy
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy a 1 spoj v NE večer z Prahy nově nejede přes Kopidlno, tento spoj z Prahy nově jede přes Jilemnici a nejede přes D. Brannou
 • nový spoj v NE z Prahy v 10:55 do Špindlerova Mlýna
 • 1 spoj celotýdenně ráno z Prahy nově nejede přes Ml. Boleslav, Boleslavskou
 • časové posuny části spojů
 • 3.9.2017

  690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v PD z Prahy v 10:20 a zpět ze Špindlerova Mlýna v 15:40
 • časové posuny části spojů
 • úprava trasy vybraných spojů mezi Prahou a Vrchlabím
 • 11.6.2017

  690 702 Špindlerův Mllýn - Praha

 • 2 spoje v PD ráno z Vrchlabí prodlouženy a jedou již ze Špindlerova Mlýna
 • pro ranní spoje do Prahy zřízena zastávka Vrchlabí, rozc. k nem.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Mladá Bolaslav, Boleslavská
 • nový letní prázdninový pár spojů v NE
 • 11.12.2016

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • linka je zrušena a sloučena s linkou 690 702
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • na linku jsou převedeny všechny spoje ze zrušené linky 690 701
 • 12.6.2016

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen 1 pár spojů v PD kolem poledne Praha - Turnov
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušeny spoje celotýdenně ze Špindlerova Mlýna v 7:04, 10:30 a v SONE ve 14:30
 • zrušeny spoje celotýdenně z Prahy v 6:40, 19:25 a v SONE ve 14:45
 • všechny zrušené spoje jsou převedeny na novou linku 690 702 téhož dopravce
 • 690 702 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nová linka v trase:
 • Špindlerův Mlýn, aut.st. - Vrchlabí, aut.nádr. - Jičín, aut.st. - Mladá Boleslav, aut.st. / Kopidlno, nám. - Poděbrady, žel.st. - Praha, Černý Most
 • na linku jsou převedeny 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů v SONE z linky 690 701 téhož dopravce
 • přes Ml. Boleslav jede pouze 1 spoj z Prahy, ostatní jedou přes Poděbrady a Kopidlno
 • 28.2.2016

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • drobná úprava jízdních dob
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro část spojů zrušena zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská
 • 13.12.2015

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Turnova
 • 1.3.2015

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro 1 spoj v PD dopoledne do Turnova zřízeny zastávky Přepeře - Příšovice, sídl. - Svijany, na nájezdu
 • časové posuny části spojů
 • 5.1.2015

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vrchlabí
 • 1.9.2014

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro 2 spoje v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Vrchlabí, u pivovaru
 • 15.6.2014

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • ve směru z Prahy linka nově nejede přes zastávku Ml. Boleslav, Boleslavská
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • úprava jízdních dob většiny spojů
 • 1.1.2014

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 15:25 do Vrchlabí
 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v SO ze Šp. Mlýna v 10:04 do Prahy
 • obousměrně zřízena zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská
 • 15.12.2013

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v SO ze Šp. Mlýna v 10:04
 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:45 do Šp. Mlýna
 • časové posuny většiny spojů
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • 1.9.2013

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 pár spojů v PD je zkrácen o úsek Turnov - Semily
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoj v PD ráno ze Špindlerova Mlýna zkrácen a jede až z Vrchlabí
 • zrušen spoj v SO z Vrchlabí v 6:35 do Prahy
 • 3.3.2013

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy je prodloužen o úsek Vrchlabí > Šp. Mlýn
 • časové posuny vybraných spojů
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen zimní spoj v PO z Vrchlabí v 5:25 do Prahy a zpět v SO z Prahy v 6:10
 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 8:50, 14:10 a zpět z Ml. Boleslavi v 9:45, 15:30
 • časové posuny části spojů
 • 9.12.2012

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v PD z Prahy v 9:45 do Semil a zpět ve 12:50
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový zimní spoj v PO z Vrchlabí v 5:25 do Prahy
 • nový zimní spoj v PD z Prahy v 8:25 a zpět ze Šp. Mlýna v 10:04
 • nový zimní spoj v PD z Prahy ve 14:10 a zpět z Ml. Boleslavi v 15:30
 • nový zimní spoj v SO z Prahy v 6:10 do Šp. Mlýna
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Vrchlabí nově zastavuje ve více zastávkách na trase
 • 1.9.2012

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun nedělního spoje do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Vrchlabí ve 13:30 a zpět z Prahy v 15:25
 • časový posun 1 spoje PD dopoledne z Prahy
 • 10.6.2012

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • odpolední spoj v PD z Prahy je o letních prázdninách prodloužen o úsek Vrchlabí > Špindlerův Mlýn
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v NE z Vrchlabí v 6:35 do Prahy a zpět z Černého Mostu v 11:35
 • nový prázdninový spoj v PD z Vrchlabí v 15:05 do Prahy
 • 1 spoj v PD, NE odpoledne z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 11.12.2011

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD z Prahy zkrácen o úsek Vrchlabí > Špindlerův Mlýn
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v NE ze Špindlerova Mlýna v 9:34 do Prahy a zpět z Prahy v 11:35 do Vrchlabí
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Vrchlabí > Špindlerův Mlýn
 • 1.7.2011

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • celotýdenní spoj odpoledne ze Špindlerova Mlýna jede nově přes Sobotku i o víkendu
 • 12.6.2011

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • spoj v SONE z Prahy zkrácen o úsek Vrchlabí > Špindlerův Mlýn
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoje celotýdenně odpoledne ze Šp. Mlýna jede nově přes Sobotku
 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Vrchlabí nově nejede o letních prázdninách
 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Šp. Mlýn jede nově i o letních prázdninách
 • 6.3.2011

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z Prahy
 • 2.1.2011

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun celotýdenního spoje odpoledne z Prahy
 • 12.12.2010

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • část spojů nově zastavuje ve všech zastávkách ve Špindlerově Mlýně
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 6:40 a zpět ze Špindlerova Mlýna v 16:40
 • 1 spoj v PD ráno z Vrchlabí jede nově přes Senice
 • časové posuny většiny spojů
 • 1.9.2010

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Kopidlno, žel.přejezd
 • 1 spoj v celotýdenně ráno z Vrchlabí nově nejede přes Poděbrady
 • nový spoj v SONE ráno z Vrchlabí v 6:35 do Prahy přes Mladou Boleslav
 • 1 spoj v SONE odpoledne ze Šp. Mlýna nově zastavuje v některých zastávách na území Šp. Mlýna
 • nový rychlíkový spoj v PD z Černého Mostu v 8:50 do Ml. Boleslavi a zpět v 9:45
 • 1 spoj celotýdenně z Prahy do Vrchlabí jede nově přes Podbrady a Kopidlno a nejede přes Ml. Boleslav
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Prahy jede nově přes Poděbrady
 • časové posuny většiny spojů
 • 13.6.2010

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro 1 spoj ve směru do Prahy zřízena zastávka Vrchlabí, pojišťovna
 • v úseku Špindlerův Mlýn - Vrchlabí nově zastavují spoje ve všech zastávkách
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušeny zastávky Vrchlabí, rozc. k nem. - Vrchlabí, U pivovaru
 • v úseku Špindlerův Mlýn - Vrchlabí nově zastavují spoje ve všech zastávkách
 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Jičíněves - Jičíněves, Bartoušov - Kopidlno, Pševes
 • část spojů jede nově přes Mladou Boleslav
 • časové posuny části spojů
 • 7.3.2010

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun odpoledního spoje z Prahy
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Vrchlabí v 15:00 do Prahy a zpět z Č. Mostu v 19:00 do Vrchlabí
 • 14.12.2008

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový zimní pár spojů denně Praha, Černý Most (6:45) > Špindlerův Mlýn a zpět ze Šp. Mlýna v 16:45
 • nový spoj v NE Vrchlabí, aut.nádr. (6:45) > Černý Most a zpět v 13:00 do Šp. Mlýna
 • 1.7.2008

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím zřízeno 6 nových zastávek
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Jičín, ČSAD
 • mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím zřízeno 7 nových zastávek
 • 9.12.2007

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový zimní spoj v NE Vrchlabí, aut.nádr. (6:45) > Praha a zpět Praha, Černý Most (13:00) > Šp. Mlýn
 • nový zimní spoj denně Praha, Černý Most (6:45) > Šp. Mlýn a zpět Šp. Mlýn, aut.st. (16:45) > Praha
 • část spojů nově zastavuje ve Vrchlabí, rozc. Strážné
 • zřízeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc - Jičín, ČSAD
 • 10.6.2007

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Vrchlabí ve 14:35 do Prahy
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v PÁ z Vrchlabí ve 12:15 do Prahy
 • 10.12.2006

  690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoj celotýdenně dopoledne ze Šp. Mlýna zastavuje ve více zastávkách a nově jede také přes Poděbrady
 • 1 spoj v NE odpoledne z Prahy zastavuje ve více zastávkách
 • časové posuny části spojů
 • 11.12.2005

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • nový spoj v PD z Vrchlabí ve 12:45 do Prahy
 • nový spoj v PÁ z Vrchlabí ve 14:35 do Prahy (nejde v zimním období)
 • nový spoj v PD z Černého Mostu v 11:45 do Špindlerova Mlýna (mimo zimní období je ukončen ve Vrchlabí)
 • časové posuny části spojů
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušen zimní spoj v SO ze Šp. Mlýna v 5:15
 • nový spoj v SO ze Šp. Mlýna ve 14:40
 • časové posuny části spojů
 • 12.12.2004

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • zrušena zastávka Jičín, ČSAD
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Florenc
 • 13.6.2004

  610 660 Hradec Králové - Praha

 • linka zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v PD)
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • pro ranní spoje do Prahy zřízena zastávka Jičín, ČSAD
 • 14.12.2003

  610 660 Hradec Králové - Praha

 • linka zkrácena o úsek Praha, Černý Most - Praha, Florenc do terminálu Černý Most
 • jízdní doba zkrácena o 20 minut
 • spoj z Černého Mostu jede nově v 9:50
 • 690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • linka zkrácena o úsek Praha, Černý Most - Praha, Florenc do terminálu Černý Most
 • jízdní doba zkrácena o 20 minut
 • časové posuny odjezdů spojů z Prahy kvůli přesunutí do terminálu Černý Most
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • linka zkrácena o úsek Praha, Černý Most - Praha, Florenc do terminálu Černý Most
 • jízdní doba zkrácena o 20 minut
 • časové posuny odjezdů spojů z Prahy kvůli přesunutí do terminálu Černý Most
 • 15.6.2003

  610 660 Hradec Králové - Praha

 • jízdní doba spoje z Prahy je prodloužena o 10 minut
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • spoj ze špindlerova Mlýna v 10:30 nově zastavuje v těchto zastávkách:
 • Dolní Branná, pošta
 • Studenec, na Špici
 • Studenec, pošta

 • seznam linek tohoto dopravce