9.6.2024

560 674 Žatec - Praha

 • nový spoj v PD z Žatce v 9:40 a zpět z Prahy v 18:30
 • časové posuny části spojů
 • 1.4.2024

  560 674 Žatec - Praha

 • zrušeny všechny nepoužívané zastávky
 • zastávka Postoloprty přejmenována na Postoloprty, nám.
 • zrušen spoj v PD z Žatce v 9:40 a zpět z Prahy v 15:05
 • časové posuny části spojů
 • 10.12.2023

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Mostu
 • 1.9.2022

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zrušeny 3 nepoužívané zastávky a trase mezi Prahou a Louny
 • 12.6.2022

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • zrušen spoj v SONE v 15:05 z Prahy do Žatce
 • 1 spoj v SONE odpoledne do Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • odpolední spoj v PD z Prahy, Florence jede nově až z Hradčanské
 • 1.4.2022

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v PO+PÁ z Žatce v 6:30, 14:40 a zpět z Prahy ve 12:00, 16:40
 • 6.3.2022

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 12.12.2021

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • 2 původně zastavené páry spojů v PD obnoveny v PO+PÁ
 • 1 zbylý zastavený spoj v PD i nadále nejede
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • všechny původně zastavené spoje zrušeny
 • zachovány stávající spoje (2 páry spojů v PD Praha - Most a 1 spoj Louny - Praha)
 • 29.8.2021

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • obnoven provoz 1 spoje v SONE poledne z Žatce (a jeho časový posun)
 • 17.5.2021

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Žatec
 • 1.4.2021

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně z Prahy
 • 7.3.2021

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • zrušeno 15 nepoužívaných zastávek mezi Žatcem a Prahou
 • všechny spoje dočasně zrušené do 7.4. nejedou i nadále (až do konce paltnosti JŘ)
 • nově je zastaven provoz dalšího 1 páru spojů v PD
 • zcela zrušen spoj PD z Žatce v 8:00 a zpět ze Zličína v 10:15
 • na lince je zachován provoz pouze 2 párů spojů celotýdenně
 • 1.3.2021

  570 670 Most - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • 2 páry spojů původně zrušené do 28.2., jsou nově zrušené až do konce platnosti JŘ
 • 16.1.2021

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • spoje původně omezené pouze do 15.1. jsou i nadále pozastaveny do konce února
 • 4.1.2021

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • 5 spojů v PD, které měly jet od 4.1., je v plánu obnovit až od 18.1.
 • 1.1.2021

  520 700 Jirkov - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 570 672 Most - Plzeň

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 13.12.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů
 • v JŘ jsou naplánovány 4 spoje v PD a 2 spoje v SONE, které by měly vyjet od 7.3.2021 (dosavadní rozsah provozu zachován)
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • z dosud pozastavených spojů jsou 2 páry v PD a 1 spoj v SO z Prahy plánovány obnovit provoz od 4.1.2021
 • 18.10.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • omezení provozu cca o 50 %
 • zastavení provozu 3 párů spojů v PD a 1 spoje v SONE z Žatce (do konce platnosti JŘ)
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zastaven provoz dalších 2 párů spojů v PD a 1 v NE (v provozu zůstávají pouze 2 páry spojů v PD)
 • 12.10.2020

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • omezení provozu cca o 50 %
 • zastavení provozu 3 párů spojů v PD a 1 páru spojů v SO (do konce platnosti JŘ)
 • 5.10.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • nový spoj v SO ze Zličína v 8:00
 • 1. spoj v PD z Žatce jede nově na Zličín a nejede na Stodůlky
 • 1.10.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • nové spoje v PD z Žatce v 9:30, 18:00 a zpět z Prahy v 14:30, 19:45
 • nové spoje v SONE z Žatce v 14:15, 18:00 a zpět z Prahy v 16:00, 19:45
 • časové posuny části spojů
 • 30.8.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 14.6.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • obnovení původního rozsahu provozu před koronavirem
 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Žatce
 • v zastávce Třebíz, Rozc. již nezastavuje žádný spoj
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • obnovení původního rozsahu provozu jako před koronavirem (kromě 1 páru spojů v SONE a kromě 2 spojů v PD do Prahy a 3 spojů v PD z Prahy, které jedou až o 1.9.)
 • v zastávce Třebíz, Rozc. již nezastavuje žádný spoj
 • Koronavirus 2020

 • od 18.3. zrušeny 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE Žatec - Praha (560 674), dále zrušeny 3 páry spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE Most - Praha (570 673)
  od 23.3. zrušen další 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v SO Žatec - Praha (zachovány pouze 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v NE), dále je téměř zastaven provoz linky 570 673 Most - Praha (zachován pouze 1 pár spojů v PD)
 • od 27.4. obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Most (na lince 570 673 v provozu již 2 páry spojů v PD)
 • 1.3.2020

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů z Prahy
 • 15.12.2019

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 9.6.2019

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Hradčanské
 • 2 spoje v PD do Prahy a 3 spoje v PD z Prahy nově nejedou o letních prázdninách
 • 9.12.2018

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • přes zastávky Sulec a Panenský Týnec nově nejede žádný spoj
 • část spojů nově nejede také přes zastávky Chlumčany, motorest a Třebíz, rozc.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zkrácen o zastávku Žatec, Červený Hrádek
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • poslední spoj celotýdenně z Prahy nově nejede přes Sulec a Panenský Týnec
 • 1 spoj v PD dopoledne do Prahy nově nejede přes Třebíz, rozc.
 • časové posuny části spojů
 • 2.9.2018

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Žatce - tento spoj nově nekončí v zastávce Praha, Stodůlky, ale Praha, Zličín
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 17:30 do Mostu
 • časové posuny části spojů
 • 10.6.2018

  560 674 Podbořany - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Hořešovičky, rozc.
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • nový spoj v SONE z Hradčanské v 17:30 do Mostu (jede až od července)
 • 4.3.2018

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • přes Panenský Týnec a Sulec jede ve směru z Prahy více spojů
 • poslední spoj z Prahy jede nově také přes Třebíz
 • časové posuny části spojů
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • 10.12.2017

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • část spojů nově nezastavuje v zast. Skršín, odb.
 • časové posuny části spojů
 • 3.9.2017

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Žatce v 10:30, 14:00 a zpět z Prahy v 10:15, 16:00
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 17:00 do Žatce
 • časové posuny části spojů
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zrušeno 16 nepoužívaných zastávek
 • časové posuny části spojů
 • linka je v Mostě vedena v opačném směru - spoje jsou nově ukončeny v zastávkách Velebudická (ve směru z Prahy) a Kahan (ve směru do Prahy) - dosud byly ukončeny v zastávce Rudolická MUS
 • 1.9.2017

  580 920 Teplice - Praha

 • linka je zrušena (1 pár spojů v PD, NE)
 • 11.6.2017

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • nový spoj v NE z Žatce v 7:00 do Prahy a zpět ze Zličína v 9:50
 • zrušeny spoje v SONE z Žatce v 10:30, 14:00 do Prahy a zpět ze Zličína ve 12:15
 • 1 spoj v PD odpoledne z Žatce je nově ukončen na Stodůlkách, nikoli na Zličíně
 • časové posuny části spojů ve směru z Prahy
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 5.3.2017

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 2 spoje odpoledne do Prahy nově ukončeny na Zličíně a nikoli ve Stodůlkách
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • ranní spoje do Prahy nově zastavují v méně zastávkách
 • časové posuny vybraných spojů
 • 580 920 Teplice - Praha

 • zrušen spoj v NE z Teplic ve 13:50 a zpět z Prahy v 15:30
 • 1.1.2017

  580 920 Teplice - Praha

 • zrušen spoj v SO z Teplic v 8:30 a zpět z Prahy v 15:30
 • zrušen spoj v PO-SO z Teplic ve 13:50 a zpět z Prahy v PD v 8:20 a v SO v 10:10
 • pro spoje ve směru z Prahy zřízena zastávka Teplice, Benešovo náměstí
 • pro spoje ve směru do Prahy zřízena zastávka Teplice, Libušina
 • 11.12.2016

  520 700 Jirkov - Praha

 • jediný fiktivní/jednodenní spoj zkrácen do trasy Jirkov, Horník - Jirkov, aut.nádr.
 • 560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • 1 spoj v NE z Prahy zkrácen o úsek Žatec - Podbořany (v tomto úseku již není veden žádný spoj)
 • 1 pár spojů jede nově přes Třebíz
 • v zastávce Úherce, rozc. nově nezastavuje žádný spoj
 • 570 670 Most - Praha

 • 1 pár jednodenních spojů Most - Praha nahrazen 1 jednodenním spojem Most, 1. nám. - Most, Čs. mládeže
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • 1 pár spojů v PD ráno časově posunut, nově jede tento spoj až z 1. náměstí, obousměrně nejede přes Úherce a jede přes Třebíz
 • poslední spoj z Mostu nově nejede přes Úherce
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Třebíz
 • 570 922 Most - Roudnice nad Labem - Praha

 • fiktivní linka je zrušena (dosud již nebyl na lince provozován žádný spoj)
 • 580 913 Teplice - Litoměřice - Praha

 • fiktivní linka je zrušena (dosud již nebyl na lince provozován žádný spoj)
 • 580 920 Teplice - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 30.10.2016

  580 920 Teplice - Praha

 • časový posun 1. spoje v PD z Teplic
 • 28.8.2016

  560 674 Podbořany - Žatec - Praha

 • zrušen spoj v PD z Žatce ve 4:15 do Prahy a zpět z Hradčanské v 7:15
 • časové posuny části spojů
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zrušen spoj v NE z Mostu ve 13:30 a zpět z Hradčanské v 15:45 do Mostu, který nebyl provozován už od 12.6.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 580 913 Teplice - Praha

 • na lince je zastaven provoz (dosavadní všechny spoje již nebyly provozovány ani dosud, poslední 1 pár spojů v PD byl v provozu do 12.6.)
 • na lince je provozován pouze 1 jednodenní spoj mimo území Prahy a Středočeského kraje
 • 580 920 Teplice - Praha

 • 1 pár spojů v SONE dopoledne jede nově pouze v SO
 • časové posuny části spojů
 • 12.6.2016

  560 674 Podbořany - Praha

 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 1 pár spojů celotýdenně nově nejede do 31.8.
 • časové posuny vybraných spojů
 • v zastávce Třebíz nově nezastavuje žádný spoj
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • 2 páry spojů v PD zkráceny o úsek Most, Rudlická MUS - Litvínov, nádraží (v tomto úseku již nejede žádný spoj)
 • v zastávce Třebíz nově nezastavuje žádný spoj
 • časové posuny vybraných spojů
 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 1 pár spojů v NE nově nejede do 31.8.
 • 580 913 Teplice - Praha

 • jediný dosud provozní pár spojů v PD nově nejede do 31.8.
 • 580 920 Teplice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 9:25 a zpět z Teplic v 12:45
 • časové posuny vybraných spojů
 • 15.4.2016

  570 920 (Most -) Teplice - Praha

 • linka je zrušena a část spojů je převedena na novou linku 580 920 téhož dopravce
 • při převodu byl zrušen 1 pár spojů v PD, SO
 • linka již není ve směru do Prahy ukončena na Ládví žádným spojem
 • 580 920 Teplice - Praha

 • nová linka v trase: Teplice, Luna - Teplice, Trnovany, Pluto - Teplice, aut.nádr. / Teplice, hl.nádr. - Bořislav - Velemín - Praha, Nádr. Holešovice
 • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD, NE a 2 páry spojů v SO
 • linka vznikla převedením části spojů ze zrušené linky 570 920 téhož dopravce
 • při převodu byl zrušen 1 pár spojů v PD, SO
 • linka již není ve směru do Prahy ukončena na Ládví žádným spojem
 • 28.2.2016

  560 674 Podbořany - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Loun prodloužen a jede již z Žatce
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zkrácen v Žatci o zastávku Červený Hrádek
 • časové posuny části spojů
 • 570 670 Most - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Most, Rudolická MUS - Most, Kahan - Louny, Luna - Praha, Stodůlky - Praha, Zličín
 • linka je pouze fiktivní, jediný pár spojů jede pouze 10.12.2016
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny části spojů
 • pro vybrané spoje zrušeny některé zastávky na trase
 • 1 spoj v PD ráno z Florence jede nově až z Hradčanské
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • 1 spoj v SO ráno do Prahy nově nejede na Ládví, ale Nádr. Holešovice
 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.12.2015

  560 674 Podbořany - Praha

 • 2 spoje odpoledne do Prahy nově nejedou na Stodůlky, ale na Zličín
 • časové posuny části spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v NE do Prahy nově nejede přes Hořešovice, rozc.
 • 1 spoj v NE z Prahy jede nově přes Toužetín, Sulec
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 8:10 do Mostu
 • časové posuny části spojů
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Divoká Šárka
 • 570 919 Litvínov - Praha

 • fiktivní linka je zrušena
 • 30.8.2015

  560 674 Podbořany - Praha

 • většina spojů nově projíždí zastávky mezi Prahou a Louny
 • časové posuny části spojů
 • poslední spoj v PD od Prahy jede nově na Zličín (původně Stodůlky)
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušeny spoje v SO z Mostu v 5:45, 13:00 a zpět z Prahy v 8:10, 16:45
 • zrušen spoj v NE z Mostu v 16:10 a zpět z Prahy v 18:25
 • časové posuny části spojů
 • v zastávce Praha, Sídliště Č. Vrch nově zastavují všechny spoje ve směru do Prahy
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • nový spoj v SO z Prahy ve 13:15 a zpět z Teplic, aut.nádr. v 15:15 do Prahy, Nádr. Holešovice
 • časové posuny části sobotních spojů do Prahy
 • 570 922 Most - Praha

 • všechny spoje linky nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ (dosud pouze do 30.8.)
 • 580 913 Teplice - Praha

 • část spojů nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (dosud pouze do 30.8.)
 • 1.7.2015

  520 700 Jirkov - Praha

 • zřízena nevyužívaná zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • 560 674 Podbořany - Praha

 • pro spoje ukončené na Hradčanské zřízena ve směru do Prahy zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • 14.6.2015

  520 700 Jirkov - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • 560 674 Podbořany - Praha

 • 1 spoj v PO ráno a 1 spoj v NE odpoledne z Podbořan zkrácen a jede až ze Žatce
 • 1 spoj v PÁ, NE odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Žatec - Podbořany
 • 1 spoj v PD, SO ráno do Prahy jede nově na Zličín, nikoli na Stodůlky
 • 1 spoj v PD ráno ze Zličína jede nově z Hradčanské
 • nový spoj v NE ze Zličína v 9:15 do Žatce
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 673 Litvnov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 8:45 a zpět z Mostu v 11:00
 • nový spoj v NE z Mostu v 16:10 do Prahy, ale následující spoj nově nejede až do konce srpna
 • 1 spoj v SONE odpoledne z Prahy jede nově již z Florence, ale je zkrácen o úsek Most - Litvínov
 • časové posuny vybraných spojů
 • část spojů nově projíždí vybrané zastávky na trase
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • prodloužení jízdní doby části spojů ve směru do Prahy
 • 570 922 Most - Libochovice - Praha

 • na lince je pozastaven provoz do konce srpna 2015
 • 580 913 Teplice - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • všechny víkendové spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 3.5.2015

  560 674 Podbořany - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Podbořany, žel.st.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • pro část spojů do Prahy zřízena zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • časové posuny vybraných spojů ve směru z Prahy
 • 7.4.2015

  560 674 Podbořany - Praha

 • jediný spoj (v PD ráno) jedoucí do zastávky Dejvická jede nově na Hradčanskou
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • spoje ve směru do Prahy nově zastavují v zastávce Hradčanská nemísto Dejvické
 • ve směru z Prahy již žádný spoj nezastavuje v zastávce Dejvcká (dosud část spojů) a nově zastavují všechny spoje na Hradčanské (nebo zde začínají) - dosud jen část
 • 1.4.2015

  580 913 Teplice - Praha

 • časové posuny a změna jízdní doby spojů
 • 1.3.2015

  560 674 Podbořany - Praha

 • 1 spoj v PO ráno z Žatce prodloužen a jede již z Podbořan
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Žatec - Podbořany
 • 1 spoj v NE odpoledne do Prahy a 2 spoje v NE z Prahy prodlouženy o úsek Žatec - Podbořany
 • zrušen spoj v NE z Žatce v 7:15 a zpět ze Zličína v 9:10
 • část spojů dosud ukončených na Zličíně jede nově místo toho do zastávky Stodůlky
 • časové posuny části spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • nový spoj v NE z Dejvické v 19:45 do Mostu (převeden z linky 570 922)
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • 1 spoj v NE ráno z Teplic nově nejede na Ládví, ale na Nádr. Holešovice
 • časové posuny části spojů
 • 570 922 Most - Praha

 • zrušen nedělní spoj v 18:00 z Prahy do Mostu (převeden na linku 570 673)
 • jediný pár spojů v PD zkrácen o úsek Most, 1. nám. - Most, INTERSPAR
 • 580 913 Teplice - Praha

 • víkendový spoj odpoledne z Lovosic nově nejede přes většinu zastávek na trase
 • časové posuny části spojů
 • 1.2.2015

  570 673 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v SONE odpoledne z Prahy časově posunut a prodloužen o úsek Most > Litvínov
 • 14.12.2014

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Mostu ve 4:50 do Prahy a zpět z Dejvické v 7:00
 • 1 spoj v SONE ráno z Florence jede nově také v PD
 • nový spoj v PD z Mostu v 11:00 do Prahy
 • změna zastavování vybraných spojů na trase
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • nový spoj v PD z Nádr. Holešovice v 7:45 do Teplic
 • 1 spoj v PÁ, SO odpoledne z Teplic jede nově také v PO-ČT
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 15:30 do Teplic
 • 1 spoj v PD odpoledne z Teplic jede nově na Nádr. Holešovice, nikoli na Ládví
 • 570 922 Most - Praha

 • všechny spoje zkráceny o úsek Most, Kahan - Most, INTERSPAR
 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:40 do Roudnice n.L. a zpět v 15:35
 • 580 913 Teplice - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Litoměřic v 9:15, 12:45 a zpět z Prahy v 7:50, 11:15
 • 31.8.2014

  550 911 Litoměřice - Praha

 • linka je zrušena (6 párů spojů v PD, 2 páry spojů v SO, 3 páry spojů v NE)
 • 560 674 Podbořany - Praha

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Toužetín, Sulec
 • 1 spoj v PD ráno z Žatce jede nově na Stodůlky a nejede na Zličín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušena zastávka Obrnice, odb. Vtelno 1,0
 • 1 spoj v PD ráno z Florence jede nově až z Dejvické
 • časové posuny části spojů
 • 570 919 Litvínov - Praha, Ládví

 • na lince je pozastaven provoz (zrušen 1 pár spojů v PD)
 • 570 922 Most - Roudnice nad Labem - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 580 913 Teplice - Litoměřice - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Litoměřic v 6:45, 11:45, 15:30 a zpět z Prahy v 10:30, 14:00, 16:45
 • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Litoměřice - Pokratice
 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy, Florence jede nově z Nádr. Holešovice
 • 16.7.2014

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Žatce a 1 spoj v PD dopoledne z Prahy jede nově přes Postoloprty a nejede přes Drahomyšl
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Mostu jede nově také přes Ranou, rozc.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Kozly
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 922 Most - Roudnice n.L. - Praha

 • obousměrně zřízeny zastávky Roudnice n.L., Podlusky, ObÚ - Roudnice n.L., Podlusky, host. - Roudnice n.L., sídl. - Roudnice n.L., záv.
 • časové posuny většiny spojů
 • zrušen pondělní pár spojů z Prahy v 7:00 a z Roudnice v 8:00
 • 580 913 Teplice - Litoměřice - Praha

 • v úseku Litoměřice - Praha zřízeno 10 nových zastávek (pro část spojů, které nejedou o letních prázdninách)
 • 1 pár spojů celotýdenně prodloužen o úsek Litoměřice - Lovosice
 • časové posuny většiny spojů
 • 15.6.2014

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE ráno ze Zličína
 • 1 spoj v PD podvečer z Prahy jede nově přes Panenský Týnec a nejede přes Drahomyšl
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • změna zastavování na trase u části ranních spojů do Prahy
 • 1 spoj v PD odpoledne z Hradčanské jede nově již z Florence
 • 1 pár spojů v PD odpoledne je o letních prázdninách prodloužen o úsek Most - Litvínov
 • časové posuny části spojů
 • 570 919 Litvínov - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Nádraží Holešovice
 • časový posun jediného páru spojů v PD
 • zrušen jediný pár spojů v NE z Mostu ve 13:50 a z Prahy v 17:30
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • časový posun 1 spoj v NE ráno z Prahy
 • 570 922 Most - Praha

 • časové posuny všech spojů
 • 1 pár spojů v PD ráno/dopoledne Roudnice n.L. - Praha jede nově pouze v PO
 • 580 913 Teplice - Praha

 • 3 páry spojů v PD Praha - Litoměřice nově jedou až od 1.9.2014
 • zrušen spoj v SO z Litoměřic v 6:45
 • zrušeny spoje v NE z Litoměřic v 10:30, 17:30 a z Prahy v 19:00
 • nový spoj v SONE z Teplic v 9:12 do Prahy
 • 1 spoj v SONE odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Litoměřice > Teplice
 • 5.5.2014

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • zrušen spoj v PD z Žatce ve 4:40 a zpět z Prahy, Zličína v 6:15
 • nový spoj v PD z Žatce v 15:15 a zpět ze Zličína v 18:45
 • zrušen spoj v PÁ z Žatce v 17:50 a zpt ze ZLičína ve 20:00
 • časové posuny části spojů
 • vybrané spoje obousměrně jedou nově přes Lipno a nejedou přes Postoloprty, tyto spoje nejedou přes Žatec, žel.st.
 • 580 913 Teplice - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Teplice, Luna - Velemín - Lovosice, ÚNZ - Litoměřice, aut.nádr. - Terezín, aut.nádr. - Praha, Nádr. Holešovice
 • vybraný spoj v NE večer z Prahy jede také přes zast. Praha, Ládví
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD Praha - Teplice, 5 párů spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 3 páry spojů v NE Praha - Litoměřice
 • 14.4.2014

  520 700 Jirkov - Praha

 • jednodenní spoj prodloužen do trasy Jirkov - Praha, Zličín
 • zřízena zastávka Jirkov, Horník
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v NE z Mostu ve 14:05 a z Prahy ve 13:40
 • nový spoj v SO z Mostu v 16:00 a z Prahy v 16:00
 • časové posuny většiny spojů
 • pro část spojů zřízena zastávka Louny, Luna
 • změna zastavování v zastávkách na trase u části spojů
 • vybrané odpolední spoje z Prahy jedou nově až z Dejvické (původně z Hradčanské)
 • 2.3.2014

  550 911 Litoměřice - Praha

 • nová linka v následující trase: Litoměřice, aut.nádr. - Terezín, aut.nádr. - Doksany, zámek - Praha, Vychovatelna - Praha, Nádr. Holešovice
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 3 páry spojů v NE
 • jízdní doba linky je 60 minut
 • 560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • nový spoj v PD z Žatce ve 4:40 a zpět ze Zličína v 6:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v NE z Mostu ve 4:30 a zpět z Prahy v 8:30
 • zrušeny spoje v SO z Mostu v 5:45, 16:15 a zpět z Prahy v 8:30, 14:30
 • 1 spoj v PD ráno z Mostu prodloužen a jede již z Litvínova
 • zrušen spoj v PD z Mostu ve 14:25 a zpět z Prahy ve 13:30, 15:40
 • nový spoj v NE z Mostu ve 14:05 a zpět z Prahy v 17:00
 • časové posuny části spojů
 • změna zastavování vybraných spojů na trase
 • 570 919 Litvínov - Praha, Ládví

 • zrušen spoj z Litvínova v 7:05
 • časové posuny části spojů
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Teplic v 7:20, 16:10 a zpět z Prahy v 11:45, 18:15
 • u části spojů změna trasy na území Teplic (zkrácení nebo prodloužení o úsek Hl.nádr./Aut.nádr. - Luna)
 • časové posuny části spojů
 • 570 922 Most - Roudnice nad Labem - Praha

 • nová linka v následující trase: Most, Interspar - Libochovice, aut.nádr. - Roudnice n.L., aut.nádr. - Praha, Nádr. Holešovice
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD, NE Praha - Most a 2 páry spojů v PD Praha - Roudnice n.L.
 • všechny spoje jedou až od 14.4.2014
 • 1.2.2014

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Chlumčany, motorest
 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Prahy
 • 15.12.2013

  560 674 Podbořany - Praha

 • časové posuny vybraných spojů do Prahy
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • více spojů zastavuje v zastávkách Praha, Dědina a Úherce, rozc.
 • časové posuny většiny spojů
 • 570 919 Litvínov - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Prahy
 • 570 920 (Litvínov -) Teplice - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Litvínova v 6:50 a zpět z Prahy v 18:05
 • nový spoj v PD z Teplic v 16:10 a zpět z Prahy v 18:15
 • časové posuny většiny spojů
 • nedělní spoj večer do Prahy a celotýdenní spoj večer z Prahy zkrácen v Teplicích o úsek Luna - Aut.nádr.
 • 1.11.2013

  560 674 (Podborřany -) Žatec - Praha

 • nový spoj v PD z Žatce v 7:55 do Prahy a zpět ze Zličína v 11:15
 • nový spoj v PÁ z Žatce v 17:50 do Prahy a zpět ze Zličína ve 20:00
 • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Úherce, rozc.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 920 Litvínov - Teplice - Praha

 • v úseku Teplice, nem. - Lovosice, ÚNZ zřízeno 10 nových zastávek
 • zrušen spoj v PO z Litvínova v 7:00 a zpět z Prahy v 18:00
 • nový spoj v PÁ z Prahy, Nádr. Holešovice v 15:30 a zpět z Teplic, Luny v 16:20 do Prahy
 • časové posuny většiny spojů
 • 1.9.2013

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 570 673 (Litvínov - Most) - Praha

 • zrušeny spoje v SONE z Mostu ve 12:55, 14:30 a zpět z Prahy v 15:30
 • zrušen spoj v PD, NE z Mostu v 16:30 a zpět z Prahy v 18:45
 • časové posuny části spojů
 • 570 920 Litvínov - Teplice - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním a prodloužením linky 580 913 téhož dopravce
 • původní linka Teplice - Praha je prodloužena o úsek Litvínov - Duchcov - Teplice
 • v tomto úseku jede pouze 1 pár spojů v PO, PÁ
 • původní spoje Teplice - Praha rozšířeny o 2 páry spoůj v PD a 1 pár spojů v SONE
 • 580 913 Teplice - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na 570 920 téhož dopravce
 • 8.7.2013

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Louny, ČSAD
 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Praha, Stodůlky
 • zrušen spoj v PD z Žatce v 5:20, nový spoj v PD z Žatce v 7:00
 • časové posuny části spojů
 • 9.6.2013

  560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • většina spojů je nově vedena v trase Žatec, aut.nádr. - Praha, Zličín (dosud jela větší část spojů na Dejvickou)
 • část spojů je také prodloužena o úsek Louny - Žatec
 • v úseku Žatec, Červený Hrádek - Žatec, aut.nádr. nově nejede žádný spoj
 • omezen počet spojů přes Drahomyšl, Zeměchy a Lipenec
 • celková bilance spojů: v PD nové 2 spoje do Prahy a 1 spoj z Prahy + zrušen 1 pár spojů v PÁ
 • v SONE výrazně rozšížen provoz: nově jede 6 párů spojů (dosud 1 pár spojů v SONE + 1 spoj v NE do Prahy a 2 spoje v NE z Prahy)
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • nové spoje v SONE z Mostu ve 12:55, 14:30 a zpět z Prahy v 18:00
 • časové posuny části spojů
 • část spojů nově nezastavuje v některých mezilehlých zastávkách
 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy prodloužen o úsek Most, Rudolická MUS > Litvínov, nádraží
 • 570 919 Litvínov - Praha, Ládví

 • 1 spoj v PD poledne z Mostu je prodloužen a nově jede již z Litvínova
 • časové posuny části spojů
 • 580 913 Teplice - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Teplice, aut.nádr. - Bořislav - Velemín - Lovosice, ÚNZ - Praha, Ládví (T) - Praha, Nádraží Holešovice (Z)
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD, NE a 1 pár spojů v SO
 • jízdní doba linky je 95 minut
 • 1.5.2013

  520 700 Jirkov - Praha

 • 1 jednodenní spoj Chomutov - Praha nahrazen jiným jednodenním spojem Jirkov - Nové Ervěnice
 • 560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

 • na lince je od 13.5.2013 obnoven provoz a rozšířen počet zastávek, v Praze zřízena zastávka Praha, Zličín
 • nové spoje:
 • 3 spoje v PD Louny - Praha, Dejvická a 2 spoje v PD Praha, Dejvická - Louny
 • 1 pár spojů celotýdenně Praha, Zličín - Žatec
 • 1 spoj v PD Praha, Dejvická - Žatec - Praha, Zličín
 • 1 spoj v PÁ, NE Praha, Zličín - Žatec - Praha, Dejvická - Louny
 • 1 spoj v PO-ČT Praha, Zličín - Louny
 • 3.3.2013

  570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD dopoledne do Prahy nově zastavuje ve více zastávkách
 • 1 spoj v PD poledne z Florence jede nově až z Hradčanské
 • 570 919 Litvínov - Praha, Ládví

 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Most, Rudolická MUS - Litvínov, nádraží
 • nový spojů v NE z Mostu v 17:55 a zpět z Ládví v 19:30 (jede až od dubna)
 • 2.9.2012

  570 673 Litvínov - Praha

 • 1 letní spoj v SONE z Hradčanské v 17:15 jede nově celoročně
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • zrušen spoj v PD z Mostu v 14:20 a zpět z Ládví v 16:30
 • zrušen spoj v PÁ z Mostu v 16:30 a zpět z Ládví v 19:00
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Ládví
 • 10.6.2012

  570 673 Litvínov - Praha

 • 1 pár spojů v PD odpoledne jede nově i o letních prázdninách
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • 1 spoj v PD ráno z Mostu jede nově i o letních prázdninách
 • časové posuny části spojů
 • 4.3.2012

  570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny části spojů
 • žádný spoj nově nezastavuje v zastávce Praha, Dědina
 • část spojů ve směru z Prahy nově nezastavuje v zast. Praha, Divoká Šárka
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nejede přes Hradčanskou
 • 11.12.2011

  520 700 Jirkov - Praha

 • změna trasy 1 jednodenního spoje do Prahy
 • 570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • na lince je zastaven provoz (1 pár spojů v PO, PÁ jede nově pouze 7.12.2012)
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • nový zrychlený spoj v PD z Dejvické v 10:00 do Mostu
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • zrušen spoj v PD z Ládví v 8:55 do Mostu
 • 1.9.2011

  570 919 Most - Praha, Ládví

 • časový posun ranního spoje v PD z Mostu
 • zrušen spoj v NE z Mostu v 16:30 a zpět z Prahy v 19:00
 • 12.6.2011

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 6.3.2011

  570 672 Most - Plzeň

 • jediný pár spojů je nově v provozu celoročně pouze v PO, PÁ (původně každý PD ve dnech školy)
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů odpoledne do Prahy a 1 spoje v NE večer z Prahy
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • časové posuny vybraných spojů obousměrně
 • 29.12.2010

  520 700 Jirkov - Praha

 • na lince je obnoven provoz (linka byla zrušena 9.12.2007)
 • rozsah provozu: 1 spoj Jirkov, aut.nádr. > Praha, Dejvická pouze 8.12.2011)
 • 570 763 (Litvínov -) Most - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Prahy
 • 12.12.2010

  570 673 Litvínov - Praha

 • nový spoj v PD z Mostu ve 4:50 do Prahy (převeden z linky 570 919)
 • nový spoj v NE z Mostu v 7:00 (převeden z linky 570 919)
 • časové posuny části spojů
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • zrušen spoj v PD z Mostu ve 4:45 (převeden na linku 570 673)
 • zrušen spoj v NE z Mostu v 7:00 (převeden na linku 570 673)
 • časové posuny části spojů
 • 1.10.2010

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • obnoveno zastavování části spojů v mezilehlých zastávkách v úseku Most INTERSPAR - Dobroměřice, Jednota
 • ve směru z Prahy zastavuje linka nově v zastávce Praha, Hradčanská
 • vybrané spoje z Prahy, původně ukončené na Florenci nebo na Dejvické, nově začínají na Hradčanské
 • 13.6.2010

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • zrušen spoj v PD z Mostu v 5:15 do Prahy a zpět z Prahy v 10:50
 • zrušen spoj v SO z Mostu v 17:55 do Prahy
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Florence jede nově až z Dejvické
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • časové posuny části spojů
 • nový spoj v NE z Mostu v 7:00 do Prahy
 • 17.5.2010

  570 672 Most - Plzeň

 • zrušena zastávka Plzeň, Plaská BUS a zřízena zastávka Plzeň, Okounová BUS (pro oba směry)
 • 17.4.2010

  570 673 Litvínov - Praha

 • časové posuny části spojů
 • linka nově nejede přes zastávky Obrnice, odb. Vtelno 1,0 až Raná, rozc.
 • 1 spoj v PD dopoledne z Florence jede nově až z Dejvické
 • 7.3.2010

  570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • linka nově o letních prázdninách nejede v ÚT-ČT
 • 570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • 1 spoj v NE podvečer do Prahy zkrácen o úsek Janov - Most, Rudolická MUS
 • linka je provozována pouze v úseku Most - Praha
 • 3 spoje v PD, 2 spoje v NE a 1 spoj v SO z Prahy zkráceny o úsek Florenc > Dejvická
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy jede nově přes Louny
 • časové posuny části spojů
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • nový spoj v PÁ, NE z Mostu v 17:00 a zpět z Ládví v 19:00
 • časové posuny většiny spojů
 • 13.12.2009

  570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Mostu ve 4:25
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • nový spoj v PD Most, INTERSPAR (7:38) > Praha, Ládví
 • časové posuny většiny spojů
 • 1.10.2009

  570 673 Litvínov - Praha

 • nový spoj v PD z Mostu, Rudolická MUS ve 4:25 do Prahy
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • nový spoj v PD Most, Interspar (12:10) > Praha, Ládví
 • nové spoje v PD Praha, Ládví (7:50, 15:00) > Most, Interspar
 • 1.9.2009

  570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Mostu ve 4:35 (převeden na novou linku 570 919)
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • nová linka v trase Most, Interspar - Most, Rudolická MUS - Praha, Ládví
 • rozsah provozu: 1 spoj v PD ráno do Prahy (převeden z linky 570 673)
 • jízdní doba linky: 73 minut
 • 15.5.2009

  570 673 Most - Praha

 • prodloužení jízdní doby linky ve směru do Prahy o 6 minut a ve směru z Prahy o 10 minut
 • 8.3.2009

  570 673 Litvínov - Praha

 • pro část spojů zřízeny zastávky: Obrnice, odb. Vtelno 1,0 - Hořešovičky, rozc. - Hořešovice, rozc. (všechny na znamení)
 • nový spoj v NE z Prahy ve 13:30
 • poslední spoj do Prahy nově nejede přes Sulec
 • časové posuny části spojů
 • 31.8.2008

  570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • linka nově nejede přes Očihovec
 • 29.6.2008

  570 673 Litvínov - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
 • 15.6.2008

  570 673 Litvínov - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Třebíz
 • zřízena zastávka Praha, Zličín, kterou zatím nevyužívá žádný spoj linky
 • 31.3.2008

  570 673 Litvínov - Praha

 • vybrané spoje ráno do Prahy a odpoledne z Prahy nově zastavují v zastávce Skršín, odb.
 • 9.12.2007

  560 674 Podbořany - Louny (- Praha)

 • nová linka, která vznikla přečíslováním na 560 674 téhož dopravce (beze změny)
 • 570 674 Podbořany - Louny (- Praha)

 • linka je beze změny přečíslována na 560 674 téhož dopravce
 • 10.6.2007

  520 700 Jirkov - Chomutov - Praha

 • linka je v plném rozsahu zrušena (4 páry spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 3 páry spojů v NE)
 • 570 674 Podbořany - Praha

 • obnovení licence linky
 • linka je vašk v prozovu pouze v úseku Postoloprty - Louny, Osvoboditelů a pouze dne 8.12.2007
 • 3.6.2007

  561 741 Žatec - Kounov

 • linka je v plném rozsahu zrušena a její spoje převedeny na linku 562 741 dopravce Karel Matyáš - BUSMAT
 • 14.1.2007

  520 700 Jirkov - Praha

 • výraznější omezení provozu:
 • zrušeny spoje v PD z Jirkova v 8:30, 12:01 a zpět z Prahy v 7:55, 18:30
 • zrušeny spoje v SO z Jirkova v 5:10, 17:00 a zpět z Prahy v 14:00, 19:30
 • zrušeny spoje v NE z Jirkova v 12:01, 18:10 a zpět z Prahy v 15:15, 20:45
 • 1.1.2007

  561 741 Žatec - Kounov

 • linka je prodloužena o úsek Nečemice - Kounov s těmito novými zastávkami:
 • Kounov, rozc. háj. - Kounov, rozc. - Kounov, škola - Kounov
 • linka tak nově zasahuje na úzermí Středočeského kraje
 • do nového úseku jsou prodlouženy 3 spoje v PD ve směru Kounov a 4 spoje v PD ve směru Žatec
 • 10.12.2006

  570 673 Litvínov - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PD kolem poledne
 • 8.10.2006

  570 673 Litvínov - Most - Praha

 • zastávka Raná, rozc. již není Na znamení
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy
 • 17.9.2006

  520 700 Jirkov - Chomutov - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Jirkova v 7:10
 • zrušen spoj v PO, PÁ z Prahy, Florence ve 12:55
 • zrušen spoj v PD z Jirkova ve 13:15 a zpět z Prahy, Florence v 15:20
 • 1 spoj v PD ráno z Jirkova nově jede také přes zastávky mezi Jirkovem a Chomutovem
 • 570 673 Litvínov - Most - Praha

 • zrušen posilový spoj v PO z Mostu v 5:50
 • zrušen spoj v PO, PÁ z Mostu v 7:40 a zpět z Prahy, Florence v 10:50
 • zrušen spoj v PÁ z Mostu ve 13:30 a zpět z Prahy, Florence v 16:55
 • časový posun 1 spoje v SONE odpoledne z Prahy
 • 1.8.2006

  přejmenování dopravce Karel Kavka - KAVKA na Autobusy KAVKA, a.s.
 • 520 700 Jirkov - Chomutov - Praha

 • zrušen posilový spoj v PO z Jirkova v 5:05
 • zrušen spoj v NE z Jirkova v 6:05 a zpět z Prahy v 17:15
 • 1 spoj v PD ráno z Jirkova nově nejede přes chomutovská sídliště
 • 1 spoj v PD, NE z Chomutova, Březenecké prodloužen a jede již z Jirkova
 • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy prodloužen o úsek Chomutov, Zimní stadion > Jirkov, aut.nádr.
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • časové posuny části spojů
 • 570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • obousměrně zřízeny zastávky Podbořany, nám. - Žatec, Červený Hrádek
 • ve směru Plzeň zřízena zastávka Plzeň, Plaská BUS
 • 570 673 Litvínov - Most - Praha

 • zrušen spoj v PO z Prahy ve 12:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • prodloužení jízdní doby ve směru do Prahy o 5 minut
 • 28.5.2006

  520 700 Jirkov - Praha

 • nový rychlíkový spoj v PO z Jirkova v 5:05 (mezi Chomutovem a Prahou nikde nestaví)
 • nové spoje v NE z Jirkova v 6:05, z Chomutova ve 13:20 a z Prahy ve 14:00
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Prahy
 • 1 spoj v SONE odpoledne z Chomutova časově posunut a prodloužen - jede již z Jirkova
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy časově posunut a nově nestaví mezi Prahou a Chomutovem v žádné zastávce
 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • 570 672 Žatec - Kralovice - Plzeň

 • časový posun spoje z Plzně
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z Mostu
 • zrušen spoj v PÁ z Mostu v 16:50
 • 1 spoj v PO-ČT dopoledne z Prahy jede nově i v PÁ
 • 1 spoj v poledne z Prahy jede nově v PO a nejede v PÁ
 • 26.2.2006

  520 700 Jirkov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • úprava jízdních dob většiny spojů z Prahy
 • zrušen spoj v PO z Jirkova v 7:10
 • zrušen spoj v PÁ
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Mostu nově zastavuje ve všech zastávkách
 • 1 spoj v PO dopoledne z Prahy jede nově i v ÚT, ST, ČT
 • 1 spoj celotýdenně v poledne z Prahy jede nově pouze v PÁ, SO, NE
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově v PÁ projíždí některé další zastávky
 • 11.12.2005

  520 700 Jirkov - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Kutrovice, rozcestí
 • změna charakteru zastávky Nové Ervěnice a většiny chomutovských zastávek z Na znamení na Stálé
 • 1 spoj v PD dopoledne z Jirkova nově nejede přes Panenský Týnec
 • nový spoj v PÁ Praha, Florenc (18:55) > Jirkov, aut.nádr.
 • 1 spoj v PO, PÁ odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Chomutov, Lesopark U lávky > Jirkov, aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • zrušen páteční posilový pár spojů
 • 570 673 Litvínov - Most - Praha

 • cca polovina zastávek (méně významné zastávky) je nově Na znamení
 • zastávka Praha, Divoká Šárka mění charakter z Na znamení na Stálou
 • obousměrně zřízena zastávka Kutrovice, rozcestí (na znamení)
 • nový rychlíkový spoj v PO Most, INTERSPAR (5:50) > Praha a zpět z Prahy, Florenc v 9:45 (zastávkový spoj)
 • nový zrychlený spoj v PÁ Most, INTERSPAR (16:40) > Praha
 • 16.10.2005

  570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • obousměrně zřízena zastávka Havraň, škola
 • 12.6.2005

  520 700 Jirkov - Praha

 • všechny zastávky Na znamení na území Chomutova jsou nově Stálé
 • nový pár spojů v PO, PÁ z Jirkova v 7:10 do Prahy a z Prahy ve 13:00 do Chomutova
 • zrušen 1 pár spojů v PÁ z Jirkova v 15:00 do Prahy a zpět z Prahy v 17:40
 • časové posuny vybraných spojů z Jirkova
 • 570 672 Most - Kralovice - Plzeň

 • nový školní pár spojů v PÁ (z Mostu v 6:10 a z Plzně ve 14:15)
 • 570 673 Litvínov - Most - Praha

 • časové posuny vybraných spojů z Mostu
 • 570 674 Podbořany - Praha

 • linka je v plném rozsahu (2 páry spojů celotýdenně) zrušena
 • 1.5.2005

  520 700 Jirkov - Praha

  zřízeny tyto nové zastávky:
 • Nové Ervěnice - Chomutov, Písečná I-13 - Chomutov, Březenecká I-13 - Chomutov, Lesopark, U lávky - Chomutov, Zimní stadion
 • zrušeny jsou zastávky Otvice a Chomutov, Střední škola
 • zrušen spoj v SO z Jirkova v 8:45
 • nový spoj v PD z Jirkova v 10:51
 • nový spoj v NE z Prahy ve 13:40
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 16:30
 • 1 spoj v PD odpoledne z Otvic nově začíná v zast. Lesopark, U lávky a nově jede i v SONE
 • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy nejede do Otvic, ale je ukončen v zast. Lesopark, U lávky
 • časové posuny většiny spojů
 • jízdní doba ve směru Jirkov zkrácena cca o 16 minut

  570 673 Litvínov - Most - Praha zřízeny tyto zastávky:
 • Záluží, Chemopetrol - Záluží, zdravotní středisko - Most, sídliště - Kozly - Dobroměřice, jednota - Úherce, rozcestí
 • v zastávce Kozly však nestaví žádný spoj
 • změna charakteru všech zastávek Na znamení na Stálé (kromě 2 zastávek v Praze)
 • časový posun 1 spoje v PÁ, SO odpoledne z Prahy (spoj je nově zrychlený - nestaví ve všech zastávkách)

  6.3.2005

  520 700 Jirkov - Praha

 • výrazné posílení linky:
 • většina spojů opět prodloužena o úsek Otvice - Jirkov, aut.nádr.
 • nové spoje v PD z Jirkova v 6:45, 14:40, 17:10
 • nový spoj v SO z Jirkova v 6:45
 • nový spoj v NE z Jirkova ve 14:40
 • nový školní spoj v PÁ z Jirkova ve 12:00
 • nové spoje v PD z Prahy v 7:55, 20:25
 • nový spoj v SO z Prahy ve 13:40
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 19:05
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 672 Most - Plzeň

 • zrušen školní spoj z Mostu v 6:10 a zpět z Plzně ve 14:20
 • v této trase je zachován pouze 1 pár spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v PD z Mostu v 16:42
 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Prahy
 • 6.9.2004

  520 700 Otvice - Praha

 • většina spojů prodloužena o úsek Chomutov, střední škola - Otvice
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově nejede přes Panenský Týnec
 • zrušen spoj v PÁ z Chomutova v 11:00 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Chomutova v 17:00 do Prahy
 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 6:30, 8:00 do Chomutova
 • nový spoj v PD z Prahy ve 14:00 do Otvic
 • nový spoj v SONE večer z Prahy do Otvic
 • zastávka Otvice je na znamení
 • časové posuny většiny spojů
 • 570 673 Janov - Most - Praha

 • nový spoj v PÁ z Mostu v 7:50 do Prahy
 • 1 zrychlený spoj v PO dopoledne z Prahy nově zastavuje ve všech zastávkách
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově zastavuje v zastávce Praha, Hradčanská
 • v zastávce Raná, rozcestí nově zastavují ve směru Most všechny spoje
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 674 Podbořany - Praha

 • zrušen spoj v PD Louny, Luna (4:37) >> Praha, Dejvická
 • 6.9.2004

  570 674 Podbořany - Praha

 • výrazné omezení linky zrušením většiny spojů:
 • zrušeny 3 páry spojů celotýdenně
 • zachovány pouze 2 páry spojů celotýdenně v celé trase
 • a 1 spoj v PD ráno z Loun do Prahy (spoj zkrácen na Dejvickou)
 • časové posuny těchto spojů oproti předchozímu stavu
 • pro zbylé spoje zřízeny tyto nové zastávky:
 • Žatec, Červený Hrádek - Staňkovice - Bitozeves, rozcestí (na znamení)
 • 13.6.2004

  520 700 Chomutov - Praha

 • omezení víkenového provozu na nedávno vzniklé lince:
 • spoj v pátek až neděli z Chomutov v 17:00 v Praze prodloužen z Dejvické na Florenc, nově nejede v sobotu a naopak jede každý pracovní den
 • spoj v PD z Chomutova v 7:30 (posunut na 6.55) nově nejede přes Panenský Týnec
 • nový spoj v PD Praha (6:30) >> Chomutov
 • zrušen spoj v sobotu a neděli z Prahy v 8.50
 • zrušen spoj v neděli z Prahy v 15:15
 • zrušen spoj v sobotu z Prahy v 18:50
 • časové posuny odjezdů většiny spojů
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • mírné omezení provozu v pracovní dny:
 • zrušen spoj v pátek z Mostu v 8:10
 • zrušen spoj v pondělí z Mostu v 10:00
 • zrušen spoj ve čtvrtek z Mostu ve 12:30
 • spoje v PD z Prahy v 7.35, 11:40 posunuty na 6.55, 11.50
 • spoj v pondělí a pátek z Prahy v 10:40 posunut na 10.50 a nově nejede v pátek
 • zrušen spoj v pátek z Prahy v 15:05
 • zrušen spoj v pondělí a čtvrtek z Prahy v 16:35
 • 570 674 Podbořany - Praha

 • nový spoj v PD Louny, Luna (4:37) >> Praha, Florenc
 • spoj v sobotu a neděli z Žatce v 7:10 posunut na 9:00 a jede nově přes Paneský Týnec
 • spoj v PD z Žatce v 7:10 posunut na 8:00 a prodloužen - jede již z Podbořan v 7:35
 • spoj z Žatce v 16:45 posunut na 17:35 a prodloužen - jede již z Podbořan v 17:10
 • spoj z Prahy ve 14:20 nově nejede v sobotu a neděli a je prodloužen ze Žatce do Podbořan
 • spoj v sobotu a nděli z Prahy v 9:50 posunut na 13:00 a novějede přes Panenský Týnec
 • časové posuny odjezdů většiny spojů
 • 1.4.2004

  520 700 Chomutov - Praha

 • zřízena nová linka obsluhující tyto města a obce:
 • Chomutov - Louny - Panenský Týnec - Hořešovičky - Třebíz - Praha
 • v Chomutově je linka ukončena v zast. Střední škola
 • v Praze je linka ukončena na Florenci, ve směru z Chomutova na Dejvické
 • v zastávce Panenský Týnec zastavuje pouze část spojů
 • rozsah provozu:
 • 3 páry spojů v pondělí až čtvrtek + 1 školní spoj Louny - Chomutov
 • 5 párů spojů v pátek a neděli
 • 4 páry spojů v sobotu
 • jízdní doba Praha - Chomutov je 100 minut
 • 570 674 Podbořany - Praha

 • zřízena nová linka obsluhující tyto města a obce:
 • Podbořany - Žatec - Postoloprty - Louny - Panenský Týnec - Hořešovičky - Třebíz - Praha
 • v Praze je linka ukončena na Florenci, ve směru z Podbořan na Dejvické
 • v zastávce Panenský Týnec zastavuje pouze část spojů
 • rozsah provozu:
 • 5 párů spojů v PD + 1 školní spoj Louny - Žatec
 • 4 páry spojů v sobotu a neděli
 • část spojů je ukončena již v Žatci, poslední spoj z Prahy je ukončen v Lounech
 • jízdní doba Praha - Podbořany je 113 minut
 • 29.2.2004

  570 673 Litvínov - Praha

 • zrušen spoj v pondělí z Mostu ve 12:30
 • spoj v pondělí a pátek z Mostu v 7:57 posunut na 8:10
 • spoj v PD z Mostu ve 13:40 posunut na 13:30
 • spoj v PD z Prahy v 6:55 posunut na 7:35
 • spoj v pondělí a pátek z Prahy v 10:50 posunut na 10:40
 • spoj v PD z Prahy v 11:50 posunut na 11:40
 • 14.12.2003

  570 672 Most - Plzeň

 • zrušen provoz v sobotu a neděli (1 pár spojů)
 • spoj v PD z Mostu ve 13:51 posunut na 13:41
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • směr Praha:
 • spoj v PD z Mostu v 8:10 posunut na 7:57 a nově jede pouze v pondělí a pátek
 • spoj z Mostu v 9:10 posunut na 9:00
 • spoj v PD z Mostu ve 13:18 posunut na 13:40
 • spoj v pátek z Mostu ve 12:00 posunut na 12:30
 • nový spoj v pondělí a čtvrtek Most, Interspar (12:30) >> Praha
 • směr Most
 • spoj z Florence v 7:15 na 6.55
 • spoj v PD z Florence v 10:40 posunut na 10:50 a nově jede pouze v pondělí a pátek
 • spoje v PD z Florence v 11:40, 13:20 posunuty na 11:50, 13:30
 • spoj v pátek z Florence ve 14:50 posunut na 15:05
 • nový spoj v pondělí a čtvrtek z Florence v 16:35
 • 15.6.2003

  570 672 Most - Plzeň

 • nový spoj v sobotu v 6:10 a v neděli v 13:51 Most >> Plzeň. Tyto spoje nejedou o letních prázdninách. Spoj v sobotu jede pouze od května do října
 • nový spoj v sobotu v 14:20 a v neděli v 17:20 Most >> Plzeň. Tyto spoje nejedou o letních prázdninách. Spoj v sobotu jede pouze od května do října
 • spoj v PD z Mostu ve 14:18 je posunut na 13:51
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • spoj z Mostu v 5:16 posunut na 5:20
 • spoj z Mostu v 6:52 posunut na 6:57 a nově nejede v neděli
 • spoj v sobotu z Mostu v 10:58 posunut na 12:00
 • spoj v PD z Mostu v 13:22 posunut na 13:18
 • spoj z Mostu v 14:12 posunut na 14:15
 • nový spoj v sobotu Most (17:53) >> Praha
 • jízdní doba spojů ve směru do Prahy zkrácena o dvě minuty
 • spoj v pátek a neděli z Mostu ve 12:00 jede nově i o letních prázdninách
 • spoj v PD z Loun v 6:30 nově nejede o letních prázdninách
 • spoj v 7:18 z Prahy posunut na 7:15

 • seznam linek tohoto dopravce