Změny linek LEXTRANS BUS s.r.o.

15.8.2020

310 300 (B30) Všesulov - Čistá

 • v souvislosti s integrací Rakovnicka do PID je linka zrušena a nahrazena linkou PID č. 573
 • 310 310 (B31) Čistá - Kolešov

 • v souvislosti s integrací Rakovnicka do PID je linka zrušena a nahrazena linkou PID č. 573
 • 310 880 (B88) Rakovník - Kralovice

 • v souvislosti s integrací Rakovnicka do PID je linka zrušena a nahrazena linkou PID č. 570
 • k tomuto datu je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě mimo PID

  15.12.2019

  310 310 (B31) Čistá - Kolešov

 • časové posuny a zkrácení jízdní doby části spojů
 • 310 350 (B35) Rakovník - Ročov - Louny

 • linka je v rámci integrace Rakovnicka a Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 585 a linkou DÚK č. 715
 • 310 880 (B88) Rakovník - Čistá - Kralovice

 • časové posuny a úprava jízdních dob části spojů
 • zastávka Rakovník, u sokolovny přejmenována na Rakovník, Sokolovna
 • zastávka Rakovník, průmyslová zóna přejmenována na Rakovník, Žel. zast. Západ
 • zastávka Lubná, závod Lubná přejmenována na Lubná, Závod
 • zastávka Lubná, samoobsluha přejmenována na Lubná
 • 3.3.2019

  310 880 (B88) Rakovník - Kralovice

 • 1. spoj v PD z Čisté do Kožlan časově posunut a zkrácen o zastávku Čistá, žel.st.
 • časový posun posledního spoje v PD z Kralovic
 • 17.12.2018

  310 880 (B88) Rakovník - Kralovice

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Čisté
 • 9.12.2018

  310 300 (B30) Všesulov - Čistá

 • 1 spoj v PD ráno ze Všesulova nově nejede znovu přes Všesulov
 • 2.9.2018

  310 350 (B35) Rakovník - Louny

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Rakovníka, prům. zóny
 • zrušen spoj v NE z Rakovníka, prům. zóny ve 21:30 a zpět z Rakovníka, aut.st. ve 21:47
 • 4.3.2018

  310 880 (B88) Rakkovník - Kralovice

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Čisté do Kralovic
 • 10.12.2017

  310 350 (B35) Rakovník - Louny

 • nový spoj v NE Rakovník, Průmyslová zóna (21:30) > Aut.st. (21:47) > Průmyslová zóna
 • časový posun nedělního spoje večer do Ročova
 • 310 880 (B88) Rakovník - Kralovice

 • časové posuny části spojů z Kralovic
 • 1.6.2017

  310 310 (B31) Čistá - Kolešov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Jesenice
 • 1.4.2017

  310 880 (B88) Rakovník - Kralovice

 • část spojů nově nejede přes Břežany
 • 11.12.2016

  310 300 (B30) Všesulov - Čistá

 • pro 1 spoj v PD ráno ze Všesulova zřízeny druhé zastávky Všesulov, obchod a Šípy
 • 28.2.2016

  310 350 (B35) Rakovník - Louny

 • obousměrně zřízena zastávka Rakovník, Lišanská
 • 1.5.2015

  310 310 (B31( Čistá - Kolešov

 • pro 1 pár spojů v PD zřízena zastávka Žďár, Otěvěky
 • 15.12.2013

  310 880 Rakovník - Kralovice

 • linka prodloužena o úsek Čistá - Kralovice s těmito zastávkami:
 • Čistá, žel.st. - Břežany - Břežany, rozc. - Kožlany, u školy - Kožlany, u váhy - Kožlany, žel.st. - Kralovice
 • v novém úseku jsou provozovány 4 páry spojů v PD (1 pár jen v úseku Čistá - Kožlany)
 • prodloužení linky nahrazuje zrušené vlaky ČD
 • 1.1.2012

  dopravce mění název z Václav Lexa - LEXTRANS na LEXTRANS BUS s.r.o.
 • 310 300 (B30) Všesulov - Čistá

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Čisté
 • 310 310 (B31) Čistá - Kolešov

 • linka je prodloužena o úsek Chotěšov - Kolešov s novými zastávkami Hořovičky, Bukov - Kolešov
 • do nových zastávek jsou prodlouženy 2 páry spojů v PD ve dnech školy
 • časové posuny části spojů
 • 11.12.2011

  310 350 (B35) Rakovník - Louny

 • časové posuny spojů z Loun
 • 1.2.2011

  310 300 (B30) Všesulov - Čistá

 • nová linka SID, která vznikla přečíslováním linky 310 800 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zkrácení o úsek Čistá - Nová Ves (o tento úsek zkrácen 1 spoj v PD ráno)
 • tarifní zóny SID: 130 - všechny zastávky
 • 310 310 (B31) Čistá - Jesenice

 • 1 spoj v PD odpoledne z Jesenice nově nejede přes Velkou Chmelištnou
 • zrušen spoj ve ČT Jesenice (12:25) > Chotěšov a zpět ve 12:35 do Jesenice
 • 310 350 (B35) Rakovník - Louny

 • nová linka SID, která vznikla přečíslováním linky 310 850 téhož dopravce
 • tarifní zóny SID:
 • 65 - Rakovník
 • 160 - Krupá
 • 10 - Hředle
 • 99 - Třeboc
 • 310 800 Všesulov - Čistá, Nová Ves

 • linka je zrušena a přečíslována na linku 310 300 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zkrácení o úsek Čistá - Nová Ves (o tento úsek zkrácen 1 spoj v PD ráno)
 • tarifní zóny SID: 130 - všechny zastávky
 • 310 850 Rakovník - Louny

 • linka je zrušena a beze změny přečíslována na linku 310 350 téhož dopravce
 • 13.12.2009

  310 310 Čistá - Jesenice

 • nový školní spoj ve ČT Jesenice, nám. (12:25) > Chotětov a zpět v 12:35
 • 1.9.2009

  310 310 Čistá - Jesenice

 • nový spoj v PD Čistá (12:05) > Jesenice, nám. a zpět z Jesenice ve 12:40
 • odpolední spoj do Chotěšova jede nově již z Jesenice, žel.st.
 • 1.2.2009

  310 880 Rakovník - Čistá

 • 1 pár spojů v PD večer jede přes nové zastávky Václavy a Řeřichy
 • 14.12.2008

  310 800 Všesulov - Čistá, Nová Ves

 • zrušeny nepoužívané zastávky Čistá, Nová Ves, Zelený Důl - Čistá, Lhota
 • 310 850 Rakovník - Louny

 • časový posun posledního spoje v NE z Rakovníka
 • 30.8.2008

  310 850 Rakovník - Louny

 • zrušen spoj v PD Rakovník, Autobrzdy (20:20) > Ročov
 • 9.12.2007

  310 850 Rakovník - Louny

 • nový spoj v PD Rakovník, Autobrzdy (20:20) > Ročov
 • 310 880 Rakovník, žel.zast. - Čistá

 • časový posun 1. spoje v PD z Čisté
 • 10.12.2006

  310 310 Čistá - Jesenice

 • v jízdním řádu již nejsou uvedena čísla tarifních zón SID
 • zřízena zastávka Čistá, Kůzová, kam nově zajíždí 1 spoj ráno do Čisté a 2 spoje odpoledne z Čisté
 • časové posuny části spojů
 • 310 800 Všesulov - Lhota

 • nový školní spoj Čistá (16:02) > Břežany > Čistá
 • 310 880 Rakovník, žel.zast. - Čistá

 • časový posun večerního spoje z Čisté
 • 28.5.2006

  310 310 SID linka B31: Čistá - Jesenice

 • zřízena nová linka, která obsluhuje tato města a obce:
 • Čistá - Zdeslav - Velká Chmelištná - Nová Ves - Lhota - Žďár - Podbořánky - Tlestky - Drahouš - Jesenice - Chotěšov
 • linka je zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID):
 • tarifní zóny:
 • 130 (Čistá)
 • 131 (Nová Ves)
 • 106 (Jesenice)
 • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD cca mezi 6:00 a 18:00
 • v úseku Jesenice, nám. - Chotěšov je vedena pouze část spojů
 • jízdní doba linky je 45 minut ve směru tam a 42 minut ve směru zpět
 • linka částečně nahrazuje zrušené spoje linky 310 800
 • 310 800 Všesulov - Lhota

  jízdní řád
 • zrušen školní spoj Čistá (13:20) > Velká Chmelištná > Lhota > Nová Ves > Čistá (částečně nahrazen novým spojem linky 310 310)
 • zrušen školní spoj Čistá > Bělbožice > Milíčov > Šípy > Všesulov > Čistá > Velká Chmelištná > Lhota > Nová Ves > Čistá (16:38)
 • časové posuny části zachovaných spojů
 • 310 850 Rakovník - Louny (- Postoloprty)

  jízdní řád
 • všechny současné zastávky Na znamení jsou nově Stálé
 • linka je zkrácena o úsek Louny, Luna - Postoloprty, Palackého
 • 2 spoje v PD tam a 1 spoj v PD zpět je zkrácen o úsek Louny, Luna - Postoloprty, Palackého
 • 1 spoj v PD tam, 2 spoje v PD zpět a všechny nedělní spoje zkráceny o úsek Ročov - Postoloprty, Palackého
 • časový posun 1 spoje v NE večer z Rakovníka
 • nový spoj v PD Louny, Luna (16:00) > Ročov
 • jízdní doba linky zkrácena o 15 minut
 • 310 880 Rakovník, žel.zast. - Čistá

 • zrušení víkendového provozu:
 • zrušen 1 pár spojů v NE ráno a 1 spoj v SO večer z Rakovníka
 • některé zastávky, dosud Stálé, jsou nově Na znamení
 • některé zastávky, dosud Na znamení, jsou nově Stálé
 • 26.2.2006

  310 850 Rakovník - Postoloprty

 • nové spoje v NE z Rakovníku v 18:50, 22:20 do Postoloprt
 • nový spoj v NE z Postoloprt ve 20:10 do Rakovníka
 • 11.12.2005

  310 800 Všesulov - Lhota

 • 1 spoj v PD odpoledne Všesulov > Čistá jede nově pouze v PO, ÚT
 • zrušen spoj v PD Čistá (6:49) > Všesulov, obchod
 • 1 spoj v PD odpoledne z Nové Vsi prodloužen a jede již ze Lhoty
 • 310 880 Rakovník - Čistá

 • zřízeny zastávky Rakovník, u sokolovny - Senomaty, Hostokryje
 • do Hostokryje zajíždí pouze 1 večerní pár spojů
 • 1.11.2005

  310 815 Rakovník - Vikletice

 • linka je v plném rozsahu (3 páry spojů v PD) zrušena
 • 310 820 (Rakovník -) Jesenice - Podbořany

 • linka je v plném rozsahu (3 páry spojů v PD Jesenice - Podbořany)zrušena
 • 1.9.2005

  310 800 Všesulov - Lhota

 • časový posun spoje v PO z Čisté do Všesulova
 • 1 spoj v PO ze Všesulova je zkrácen a jede až z Čisté
 • 310 815 Rakovník - Vikletice

 • na lince je zrušen víkendový provoz (2 spoje v NE večer z Rakovníka a 1 spoj v NE večer z Vikletic)
 • 1 spoj v PD odpoledne z Rakovníka zkrácen o úsek Žatec, Nákladní AN > Vikletice
 • 1 spoj v PD večer z Rakovníka zkrácen o úsek Podbořany, žel.st. > Vikletice
 • 1 spoj v PD ráno a 1 spoj v PD večer z Vikletic jsou zkráceny a nově jedou až z Podbořan
 • nový spoj v PD Žatec, Studentská (16:30) > Podbořany, žel.st.
 • 310 820 (Rakovník -) Jesenice - Podbořany

 • linka je zkrácena o úsek Rakovník, aut.st. - Jesenice, nám.
 • zastávky jsou zachovány, ale neobsluhovány žádným spojem
 • zrušen večerní pár spojů v PD, NE
 • nový 1 pár spojů v PD odpoledne Jesenice, nám. - Podbořany, žel.st.
 • zachované spoje jedou v trase Jesenice - Podbořany nebo Petrohrad - Podbořany
 • linka je ve zrušeném úseku nahrazena novou linkou 310 790 dopravce ANEXIA, oficiálně až od 11.12.2005
 • 310 850 Rakovník - Postoloprty

 • zrušen nedělní provoz (2 spoje večer z Rakovníka a 1 spoj večer do Rakovníka)
 • 310 880 Rakovník - Čistá

 • nový spoj v NE Čistá (3:30) > Rakovník, aut.st.
 • nový spoj v NE Rakovník, žel.zast. (6:10) > Čistá
 • nový spoj v PD Čistá (12:30) > Rakovník, žel.zast.
 • nový spoj v PD Rakovník, žel.zast. (14:10) > Čistá
 • nový spoj v SO Rakovník, aut.st. (12:40) > Čistá
 • časový posun večerního spoje v PD z Čisté
 • 12.12.2004

  310 850 Rakovník - Postoloprty

 • pro všechny spoje zřízena zastávka Líšťany, brána
 • zrušena zastávka Louny, Komenského náměstí
 • zřízena zastávka Louny, Osvoboditelů
 • 310 880 Rakovník - Čistá

 • letní prázdninový spoj v PD ráno z Rakovníka prodloužen o úsek Všesulov >> Čistá
 • 13.6.2004

  310 815 Rakovník - Vikletice

 • spoje z Vikletic ve 3:55, 19:55 posunuty na 3:50, 19:50
 • 310 820 Rakovník - Podbořany

 • zastávka Senomaty nahrazena zastávkou Senomaty, ObÚ
 • zřízena nová zastávka Černčice u Podbořan, škola
 • odjezdy všech spojů z Podbořan posunuty o 8 minut zpět
 • 310 850 Rakovník - Postoloprty

 • odjezdy všech spojů z Postoloprt posunuty o 5 minut dříve
 • 1.6.2004

  310 800 Všesulov - Lhota

 • spoj v PD ze Všesulova v 6:55 jede nově již z Rakovníka jako linka 310 880
 • spoj v úterý z Čisté v 17:05 posunut na 16:05
 • spoj v PD ze Lhoty ve 13:40 zkrácen a jede až z Nové Vsi ve 13:44
 • 310 880 Rakovník, žel.zast. - Čistá

 • prodloužení linky v Rakovníku do zastávky Rakovník, žel.zast.
 • odjezdy z Rakovníka, žel.zast. v 6:10 a 22:10 a příjezdy do žel.zast. v 5:45 a 21:40
 • spoj v PD z Čisté v 5:10 posunut na 5:00
 • zastávky Všesulov a Zavidov, žel.zast. jsou nově Na znamení
 • spoj v PD z Rakovníka v 6:10 pokračuje mimo letní prázdniny ze Všesulova jako linka 310 800 do Nové Vsi
 • 14.12.2003

  310 815 Rakovník - Chbany

 • všechny spoje ve směru Rakovník nově zastavují v zast. Rakovník, aut.st. a na odjezdu jsou posunuty o 5 minut zpět
 • 310 820 Rakovník - Podbořany

 • změna trasy linky:
 • zřízeny tyto zastávky:
 • Lubná, RAKO III - Lubná, samoobsluha - Senomaty, Hostokryje, rozc. - Senomaty, Hostokryje
 • zrušeny tyto zastávky:
 • Rakovník, ČS. legií - Rakovník, nemocnice - Hořovičky
 • všechny spoje jedou nově v celé trase Rakovník, aut.st. - Podbořany, žel.st. zastavují ve všech zastávkách
 • drobné posuny časových poloh všech spojů
 • 310 880 Rakovník - Čistá

 • spoj v PD z Rakovníka v 6:15 je o školních prázdninách prodloužen o úsek Všesulov >> Čistá
 • spoj v PD z Rakovníka ve 22:25 posunut na 22:20
 • 15.9.2003

  310 800 Všesulov - Lhota

 • školní spoj v úterý ze Všesulova v 15.59 posunut na 16:59 a z Čisté v 15:40 posunut na 16:40
 • 1.6.2003

  310 880 Rakovník - Čistá

 • nový spoj v PD Čistá (20:55) >> Rakovník a Rakovník (22:25) >> Čistá

 • seznam linek tohoto dopravce