Libor Valenta

1.6.2017

103 113 nákupní linka OCL: OCL - Letňany - Střížkov - OCL

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • tím je dočasně ukončena činnost dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 1.1.2016

  103 113 nákupní linka OCL: OCL - Letňany - Střížkov - OCL

 • změna trasy nákupní linky: linka je nově vedena jako polookružní v trase OCL - Letňany - Prosek - Střížkov - OCL
 • rozsah provozu: celotýdenně v intervalu 30 minut (v pracovní dny pouze odpoledne)
 • 1.1.2014

  103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • linka je zrušena
 • 1.5.2013

  103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Miškovice - Tesco Letňany

 • linka je zrušena
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Českomoravská

 • linka je zrušena
 • 22.4.2011

  103 108 nákupní linka TESCO E: Tesco Letňany - Českomoravská

 • zavedena nová nákupní linka v následující trase:
 • Tesco Letňany - Tupolevova - Dobratická - Letňanská - Českolipská - Poliklinika Prosek - Střížkov - Sídliště Prosek - Prosek - Vysočanská - Českomoravská
 • ve směru Českomoravská jsou nácestné uastávky určeny pouze pro výstup, ve směru Tesco Letňany jsou nácestné zastávky určeny pouze pro nástup
 • rozsah provozu: PÁ - NE 8:45 - 20:45 (odjezdy z Tesca) v intervalu 60 minut
 • jízdní doba linky: 21 minut ve směru Českomoravská, 24 minut ve směru Tesco Letňany
 • 2.4.2011

  103 109 nákupní linka TESCO S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • posílení provozu v SONE:
 • zkrácení intervalu cca mezi 10:00 a 18:00 ze 60 na 30 minut (8 nových polookružních spojů)
 • 1.9.2010

  103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Miškovice - Tesco Letňany

 • linka je sloučena s linkou E:
 • zkrácení intervalu ze 120 na 60 minut (rozsah provozu zachován)
 • zřízeny nové zastávky Krausova - Staré Letňany - Letecké opravny - Bakovská - Sovenická - Miškovice - Čakovice
 • zrušeny zastávky Ke Stadionu - Nám. J. Berana
 • linka je nově vedena v polookružní trase Tesco Letňany - Letecké opravny - Miškovice - Čakovice - Tesco Letňany
 • nová jízdní doba linky je 22 minut
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Kbely - Tesco Letňany

 • linka je zrušena a sloučena s linkou T (změny viz linku T)
 • 103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • obousměrně zřízeny zastávky Ďáblice - K Letňanům - Sídliště Ďáblice
 • zastávky Ďáblice až Čimický háj jsou ve směru do Bohnic určeny pouze pro výstup a ve směru z bohnic pouze pro nástup
 • časové posuny všech spojů
 • jízdní doba linky zůstává zachována
 • 103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • linka je v plném rozsahu (celotýdenně v intervalu 30 minut) zrušena bez náhrady
 • 1.5.2009

  103 101 nákupní linka NCS1: Velká Ohrada - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • 103 106 nákupní linka NCS2: Luka - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • 103 114 nákupní linka NCS3: Sídliště Řepy - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je v plném rozsahu zrušena
 • 1.1.2009

  103 113 nákupní linka OCL: Letňany - Obchodní centrum Letňany - Letňany

 • nová linka, která je převedena od dopravce Hotliner
 • zrušena je nástupní zastávka Letňany v autobusovém terminálu (jako nástupní je nově určena dosavadní nácestná zastávka Letňany)
 • 1.9.2008

  103 107 nákupní linka T: Tesco Letňany - Čakovický zámek - Tesco Letňany

 • nová linka, která je převedena od dopravce Hotliner (beze změny)
 • 103 108 nákupní linka E: Tesco Letňany - Kbely - Tesco Letňany

 • nová linka, která je převedena od dopravce Hotliner (beze změny)
 • 103 109 nákupní linka S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

 • nová linka, která je převedena od dopravce Hotliner (beze změny)
 • 103 111 nákupní linka O: Tesco Letňany - Prosek - Tesco Letňany

 • nová linka, která je převedena od dopravce Hotliner
 • zrušena je zastávka Prosek ve Vysočanské ulici
 • 7.7.2008

  103 106 nákupní linka NCS2: Luka - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • prodloužení intervalu linky v PD v celém provozním období z 20 na 30-45 minut
 • 20.10.2007

  103 101 nákupní linka NCS1: Velká Ohrada - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • nový spoj v PD z Tesca NC Stodůlky ve 14:50 na Velkou Ohradu
 • zavedení provozu v SONE dopoledne (3 páry spojů v intervalu 60 minut)
 • 103 106 nákupní linka NCS2: Luka - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • omezení provozu v SONE z intervalu 15-20 minut na 30-45 minut po celé provozní období
 • 103 114 nákupní linka NCS3: Sídliště Řepy - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • zavedení provozu v SONE dopoledne (spoje z Tesca v 9:45, 10:45, 11:45) a spoje ze Sídl. Řepy v 9:00, 10:00, 11:00, 14:30)
 • 1.2.2007

  103 101 nákupní linka NCS1: Velká Ohrada - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je přejmenována z CRF2 na NCS1
 • přejmenována zastávka Hypermarket Carrefour na TESCO-nákupní centrum Stodůlky
 • ostatní parametry linky nezměněny
 • 103 106 nákupní linka NCS2: Luka - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je přejmenována z CRF4 na NCS2
 • přejmenována zastávka Hypermarket Carrefour na TESCO-nákupní centrum Stodůlky
 • ostatní parametry linky nezměněny
 • 103 114 nákupní linka NCS3: Sídliště Řepy - TESCO-nákupní centrum Stodůlky

 • linka je přejmenována z CRF3 na NCS3
 • přejmenována zastávka Hypermarket Carrefour na TESCO-nákupní centrum Stodůlky
 • ostatní parametry linky nezměněny
 • 1.4.2006

  103 106 nákupní linka CRF4: Hypermarket Carrefour - Luka

 • zřízena nová nákupní linka s těmito zastávkami:
 • Hypermarekt Carrefour - Nová Kolonie - Mládí - Luka
 • rozsah provozu: celotýdenně cca 8:00 - 20:00
 • interval je 15 - 20 minut celodenně kromě polední hodinové přestávky
 • interval 15 minut trvá cca od 16:00 do 18:30
 • jízdní doba linky je 6 minut
 • linka vznikla převedením všech spojů ze zrušené linky CRF1
 • 103 115 nákupní linka CRF1: Hypermarket Carrefour - Nové Butovice

 • linka je v plném rozsahu zrušena a všechny její spoje jsou převedeny na novou linku 103 106 CRF4 Hypermarket Carrefour - Luka
 • 1.11.2005

  103 101 nákupní linka CRF2: Hypermarket Carrefour - Velká Ohrada

 • změna rozsahu provozu a intervalů:
 • redukce provozu z původních cca 8:30 - 21:30 na cca 16:00 - 20:00
 • zachován je interval 60 minut
 • v provozu je tedy 5 párů spojů celotýdenně
 • 103 114 nákupní linka CRF3: Hypermarket Carrefour - Sídliště Řepy

 • změna rozsahu provozu a intervalů:
 • redukce provozu z původních cca 8:00 - 21:30 na cca 15:00 - 20:30
 • interval 30 minut je prodloužen na cca 60 minut
 • v provozu je tedy 5 párů spojů celotýdenně
 • 103 115 nákupní linka CRF1: Hypermarket Carrefour - Nové Butovice

 • změna rozsahu provozu a intervalů:
 • změna rozsahu provozu z cca 8:30 - 21:30 na cca 8:00 - 20:00
 • zkrácen je interval 60 minut na 15 - 20 minut celodenně kromě polední hodinové přestávky
 • interval 15 minut trvá cca od 16:00 do 18:30
 • 21.10.2004

  103 114 nákupní linka CRF3: Hypermarket Carrefour - Sídliště Řepy

 • zřízena nová nákupní linka
 • rozsah provozu: 8:00 - 21:30 v intervalu 30 minut (ve vybraných obdobích interval 60 minut)
 • jízdní doba linky je 11 minut
 • přeprava zdarma
 • při jízdě směr Sídliště Řepy je povolen pouze výstup
 • při jízdě směr Hypermarket Carrefour je povolen pouze nástup
 • 1.7.2004

  103 101 nákupní linka CRF2: Hypermarket Carrefour - Velká Ohrada

 • zřízena nová nákupní linka
 • rozsah provozu: 8:30 - 21:30 v intervalu 60 minut
 • jízdní doba linky je 5 minut
 • přeprava zdarma
 • při jízdě směr Velká Ohrada je povolen pouze výstup
 • při jízdě směr Hypermarket Carrefour je povolen pouze nástup
 • 103 115 nákupní linka CRF1: Hypermarket Carrefour - Nové Butovice

 • zřízena nová nákupní linka
 • rozsah provozu: 8:30 - 21:30 v intervalu 60 minut
 • jízdní doba linky je 3 minuty
 • přeprava zdarma
 • při jízdě směr Nové Butovice je povolen pouze výstup
 • při jízdě směr Hypermarket Carrefour je povolen pouze nástup

 • seznam linek tohoto dopravce