Změny linek Lukáš Cvejn

11.12.2016

330 800 Frymburk - Praha

 • linka je zrušena (1 pár spojů v PÁ/NE s délkou trasy dle sezóny)
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 13.12.2015

  330 800 Frymburk - Praha

 • 1 spoj v NE z Prahy, Florence mimo sezonu nově jede až z Knížecí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 14.12.2014

  330 800 Frymburk - Praha

 • páteční spoj odpoledne z Prahy nově zastavuje v z. Písek, Pražská
 • 15.12.2013

  330 800 Frymburk - Praha

 • zřízeny nepoužívané zastávky Č. Krumlov, Svatá Trojice - Protivín, rozc. k nádr.
 • část spojů zastavuje ve více zastávkách na trase
 • časový posun 1 spoje v NE dopoledne z Prahy
 • 1.9.2013

  330 800 Frymburk - Praha

 • oba páry spojů jsou v zimním období zkráceny o úsek Č. Krumlov - Frymburk
 • 14.7.2013

  330 800 Frymburk - Praha

 • spoj v NE z Prahy jede nově přes Čimelice
 • zřízena nepoužívaná zastávka Písek, Pražská
 • 9.6.2013

  330 800 Frymburk - Praha

 • zahájení pravidelného provozu:
 • nový celoroční spoj v PÁ z Prahy v 16:45 a zpět z Frymburka v SO v 9:00
 • nový celoroční spoj v NE z Prahy v 10:15 a zpět z Frymburka v 16:30
 • nové spoje jsou převedeny z linky 330 830 dopravce A-Z BUS
 • 9.12.2012

  330 800 Frymburk - Praha

 • na lince je pozastaven provoz (v provozu pouze 1 pár spojů dne 31.3.2013)
 • zrušen 1 celoroční spoj v NE tam a v PO zpět
 • zrušen 1 sezónní pár spojů v PÁ, NE tam a v SONE zpět
 • spoje jsou převedeny na novou linku 330 830 dopravce A-Z BUS
 • 2.9.2012

  330 800 Frymburk - Praha

 • 1 pár spojů v NE večer z Prahy tam a v PO ráno do Prahy zpět nově nejede přes Libějovice
 • 1 pár spojů v PÁ odpoeldne z Prahy a v NE odpoledne do Prahy jede nově přes Protivín
 • 1 spoj v NE dopoledne z Prahy jede nově v Krumlově přes Špičák
 • 17.6.2012

  330 800 Frymburk - Praha

 • 1 spoj v NE odpoledne z Prahy a v PO ráno z Č. Krumlova jede nově celoročně (dosud pouze do června)
 • 29.4.2012

  330 800 Frymburk - Praha

 • nový spoj v NE z Prahy, Na Knížecí v 16:10 do Č. Krumlova, jede jen do konce června
 • nový spoj v PO z Č. Krumlova v 5:30 do Prahy, jede jen do konce června
 • 1.1.2012

  421 301 Karlovy Vary - Jáchymov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v SONE Praha - Jáchymov, 1 pár spojů v PÁ Ptaha - Klášterec nad Ohří a 1 pár spojů Praha - Karlovy Vary během MFF KV)
 • 11.12.2011

  133 102 Praha - Frymburk

 • linka je v plném rozsahu zrušena (několik jednodenních spojů v různých trasách)
 • 1.11.2011

  350 480 Pelhřimov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 spoj v PO-SO do Prahy a 1 spoj v PO-ČT, NE z Prahy v trase Košetice - Praha)
 • 21.8.2011

  421 301 Karlovy Vary / Jáchymov - Praha

 • nové zastávky Jáchymov, střed - Stráž nad Ohří, Boč - Kadaň, koupaliště
 • stávající spoj z Božího Daru jede nově z Mariánské a jede až na Florenc (původně ukončen na Hradčanské)
 • změna spojů plánovaných od září: většina těchto spojů od září nevyjede
 • od září pojede také 1 pár spojů v PÁ Praha - Klášterec nad Ohří
 • 1.7.2011

  350 480 Pelhřimov - Vlašim - Praha

 • 1 sobotní pár spojů Praha - Vlašim prodloužen o úsek Vlašim - Košetice a časově posunut
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 19:55 a zpět z Vlašimi v NE v 5:25
 • nový spoj v NE z Prahy, Roztyl ve 22:00 do Košetic
 • nový spoj v PD z Košetic ve 4:45 do Prahy
 • nový spoj v PO-ČT z Prahy, Roztyl v 18:14 do Košetic
 • pro 1 spoj v PO-ČT večer z Prahy zřízena pouze pro nástup zastávka Praha, Litochlebské náměstí
 • 12.6.2011

  330 800 Frymburk - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PÁ odpoledne
 • tento spoj z Prahy jede nově přes Písek a nejede přes Plevno
 • 27.5.2011

  330 800 Frymburk - Praha

 • časový posun sobotního spoje z Frymburka
 • nový sezónní spoj v PÁ z Prahy ve 13:50 a zpět z Č. Krumlova v 16:50 (jede pouze do srpna)
 • 421 301 Karlovy Vary - Boží Dar - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Karlovy Vary, Terminál - Ostrov, nám. / Boží Dar, celnice - Jáchymov, lázně - Klášterec nad Ohří, škola - Chomutov, aut.nádr. - Praha, Hradčanská - Praha, Florenc
 • rozsah provozu:
 • 1 pár spojů v SONE Praha - Boží Dar (jede jen do září)
 • 1 pár spojů v PÁ Praha - Jáchymov (jede až od září)
 • 1 pár spojů v SONE Praha - Ostrov (jede až od září)
 • 1 pár spojů Praha - Karlovy Vary (jede pouze ve vybrané dny v době konání MFF KV)
 • 1 spoj v PD Ostrov > Praha > Jáchymov (jede až od září)
 • 1 spoj v SO Ostrov > Praha a v NE Praha > Ostrov (jede až od září)
 • v úseku Praha, Florenc - Praha, Hradčanská jede pouze část spojů
 • 8.5.2011

  350 480 Pelhřimov - Vlašim - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Pelhřimov, žel.st. - Pacov, aut.nádr. - Čechtice, nám. - Vlašim, žel.st. - Benešov, aut.st. - Praha, Opatov (tam) / Praha, Roztyly (zpět)
 • rozsah provozu: v celé trase jede pouze 1 pár spojů ve vybrané dny v roce
 • ostatní spoje (2 spoje v SO z Prahy a 1 spoj v SONE do Prahy) jedou pouze v trase Praha - Vlašim
 • 6.3.2011

  133 102 Praha - Frymburk

 • odpolední spoj v PÁ z Prahy do Č. Krumlova jede jen 16.11.2011, zrušen je také plánovaný sezónní provoz tohoto spoje do Frymburka (převeden na linku 330 800)
 • na lince jsou provozovány pouze jednodenní spoje
 • 330 800 Frymburk - Praha

 • u letních spojů zrušena plánovaná přeprava jízdních kol
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 16:00 do Č. Krumlova (jede do Velikonoc)
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 16:45 do Frymburka (jede od Velikonoc)
 • nové spoje převedeny z linky 133 102
 • 30.1.2011

  330 800 Frymburk - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Praha, Florenc - Praha, Na Knížecí - Písek, aut.nádr. - České Budějovice, aut.nádr. - Český Krumlov, aut.nádr. - Vyšší Brod, nám. - Frymburk
 • rozsah provozu:
 • 1 pár spojů v NE Praha - Český Krumlov (v letní sezóně prodloužen do/z Frymburka)
 • 1 celoroční spoj v SO z Č. Krumlova do Prahy (v letní sezóně jede již z Frymburka)
 • 14.1.2011

  133 102 Praha - Frymburk

 • linka je obnovena (provoz přerušen od 12.12.2010) v původní trase
 • rozsah obnoveného provozu:
 • několik jednodenních spojů, 1 spoj v PÁ odpoledne do Č. Krumlova (v letní sezóně prodloužen do Frymburka)
 • 12.12.2010

  133 102 Praha - Frymburk

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 spoj v PÁ, SO z Prahy a 1 spoj v SONE do Prahy)
 • s tím je ukončena i činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 7.3.2010

  133 102 Praha - Frymburk

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy jede nově přes Písek
 • časové posuny vybraných spojů
 • víkendový pár spojů - v PÁ odpoledne z Prahy a v SO ráno do Prahy jede v úseku Č. Krumlov - Frymburk až od května (původně již od dubna)
 • 13.12.2009

  133 102 Praha - Frymburk

 • 1 spoj v PÁ z Prahy a v SO do Prahy zkrácen o úsek Český Krumlov - Frymburk
 • časové posuny části spojů
 • úpravy tras a počtu spojů pro letní sezónu
 • 190 100 Praha - Opava

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v PÁ tam a v NE zpět v celé trase a 1 pár spojů v NE tam a v PO zpět Praha - Litomyšl) již v průběhu roku 2009 (cca 1.9.2009)
 • 1.11.2009

  133 102 Praha - Frymburk

 • obousměrně zřízeny zastávky Libějovice - Ktiš, Smědeč - Český Krumlov, Plevno - Český Krumlov, Tavírna
 • nový spoj v NE z Prahy ve 14:00 a zpět z Č. Krumova v 18:05
 • sobotní spoj ráno z Frymburka jede nově i v zimním období
 • nedělní spoj odpoledne z Frymburka nově nejede od 1.11.2009
 • 14.6.2009

  133 102 Praha - Frymburk

 • zrušen letní pár spojů v PÁ z Prahy ve 13:30 a zpět z Č. Krumlova v 18:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 190 100 Praha - Opava

 • zrušen letní pár spojů v SONE z Prahy v 8:00 a zpět v SO z Opavy 16:00
 • páteční spoj z Prahy jede nově i o letních prázdninách
 • nový spoj v NE z Prahy ve 22:00 do Litomyšle a zěpt v PO z Litomyšle v 5:50 - jede až od září
 • 8.3.2009

  133 102 Praha - Frymburk

 • 1 letní víkendový pár spojů do/z Frymburka jede nově již od dubna (původně až od května)
 • 1 pár spojů v PÁ nejede od května do října, ale pouze od června do září
 • 190 100 Praha - Opava

 • zavedena nová linka v trase: Praha, Florenc - Hradec Králové - Litomyšl - Rýmařov - Opava, Východní nádraží
 • rozsah provozu: 1 pár víkendových spojů (v PÁ večer z Prahy mimo léto, v SONE ráno z Prahy jen v létě, 1 spoj v NE z odpoledne Opavy celoročně a 1 spoj v SO odpoledne z Opavy jen v létě
 • jízdní doba linky je cca 5:30-5:45
 • 14.12.2008

  133 102 Praha - Frymburk

 • dosavadní spoje v PÁ, NE Praha > Č. Krumlov a v NE Č. Krumlov > Praha nahrazeny 1 spojem v PÁ Praha > Frymburk a v NE Frymburk > Praha
 • 11.7.2008

  133 102 Praha - Frymburk

 • na lince je zavedena nová varianta linky Praha - Český Krumlov přes České Budějovice
 • do této trasy je převedena část spojů linky
 • v úseku Český Krumlov - Frmyburk zavedeny nové zastávky na trase
 • sobotní pár letních spojů Praha - Frymburk časově posunut, z Prahy jede již v pátek
 • původní páteční celoroční pár spojů Praha - Č. Krumlov jede nově až od 19.9.
 • nedělní spoj z Prahy jede nově až od 15.9.
 • 3.3.2008

  133 102 Praha - Frymburk

 • omezení letního páru spojů v SO (původní rozsah květen až říjen omezen na červenec - srpen)
 • časové posuny části stávajících spojů
 • 9.12.2007

  133 102 Praha - Frymburk

 • 1 letní pár spojů v SO časově posunut a nově jede již z Florence (původně z Roztyl)
 • časové posuny ostatních spojů
 • 10.6.2007

  133 102 Praha - Frymburk

 • sobotní pár spojů do/z Frymburka časově posunut a nově jede až z Knížecí
 • 2.3.2007

  133 102 Praha - Frymburk

 • nová linka nového dopravce v této trase:
 • Praha, Florenc - Praha, Na Knížecí - Písek - Lhenice - Č. Krumlov - Vyšší Brod - Lipno nad Vlt. - Frymburk
 • v trase Praha - Frymburk jede pouze 1 pár spojů v SO v letním období (červen - září)
 • ostatní spoje (1 pár spojů v PÁ, NE celoročně) jedou v trase Praha, Na Knížecí - Č. Krumlov

 • seznam linek tohoto dopravce