Změny linek NERABUS, s.r.o.

1.7.2009

dopravce NERABUS, s.r.o. je od 1.7.2009 sloučen a začleněn do dopravce Veolia Transport Praha, s.r.o.
 • dále jsou změny na těchto linkách uváděny pod dopravcem Veolia Transport Praha, s.r.o.

  250 201 Libiš - Praha

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 081
 • zrušeny spoje v PD z Neratovic, Domu Kultury v 16:20, 19:10 a zpět z Prahy v 15:15, 18:15
 • 250 202 Neratovice - Praha

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 082
 • 250 203 Zálezlice - Neratovice

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 083
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 084
 • 250 205 Neratovice - Praha, Prosek

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 085
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 086
 • zrušen spoj v PD z Mělníka v 9:15
 • 250 207 Obříství - Kojetice

 • linka je v souvislosti se začleněním do dopravce Veolia Transport Praha přečíslována na 250 086
 • 256 001 MHD Neratovice: Libiš - Kojetice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Libiše
 • 8.3.2009

  250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Neratovice, žel.st.
 • časové posuny dopoledního páru spojů
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o zastávku Všetaty, žel.st.
 • časové posuny většiny spojů
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Neratovice, žel.st.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.2.2009

  250 204 Neratovice - Všetaty

 • 1 pár školních odpoledních spojů prodloužen o úsek Tišice - Všetaty
 • 14.12.2008

  250 206 Mělník - Neratovice

 • časový posun 1 páru spojů v SONE podvečer a časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Neratovic
 • 30.8.2008

  250 201 Libiš - Praha

 • časový posun 1 spoje celotýdenně odpoledne z Neratovic
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časový posun nedělního spoje z Kozárovic
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • časové posuny části spojů
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 9.12.2007

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • nové spoje v PD Praha, Nádr. Holešovice (7:10, 7:30) > Neratovice, Dům kultury
 • nový spoj v PD Praha, Nádr. Holešovice (8:35) > Libiš, Spolana 4
 • nový spoj v PD Neratovice, Dům kultury (16:10) > Praha, Nádr. Holešovice
 • časové posuny vybraných spojů v PD podvečer
 • 250 202 Neratovice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Prahy zkrácen o úsek Neratovice, III. ZŠ > Dům kultury
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • jízdní doba linky v PD obousměrně prodloužena o 1 minutu
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • obousměrně zřízena zastávka Neratovice, Školní
 • časové posuny všech spojů a prodloužení jízdní doby obousměrně o 2 minuty
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • 1 spoj v SONE ráno z Mělníka jede nově také přes Spolanu
 • 1 spoj v SONE ráno z Mělníka, aut.st. jede nově přes Spolanu
 • 1 pár spojů v SONE ráno prodloužen o úsek Mělník, aut.st. - Mělník, Podolí, nem.
 • 1 spoj v PD podvečer z Neratovic zkrácen v Mělníku o úsek Aut.st. - Podolí, nem.
 • časové posuny části spojů celotýdenně
 • 250 207 Obříství - Kojetice

 • 1 spoj v PD ráno z Kojetic časově posunut a jede nově také přes Neratovice, Školní
 • 256 001 MHD Neratovice: Libiš - Kojetice

 • přes zastávku Neratovice, Bří Čapků nově nejede žádný spoj
 • prodloužení jízdní doby linky obousměrně o 1 minutu
 • 10.6.2007

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • nový spoj v PD Neratovice, Dům kultury (13:15) > Nádr. Holešovice
 • 1 spoj v PD odpoledne z Neratovic nově zastavuje v Březiněvsi
 • časové posuny vybraných spojů
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časový posun nedělního spoje z Kozárovic
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • nový spoj v NE Mělník, aut.st. (20:30) > Neratovice, III. ZŠ
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Neratovic jede nově také přes Spolanu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 256 001 MHD Neratovice: Libiš - Kojetice

 • 1 spoj v PD odpoledne z Byškovické zkrácen a jede až ze III. ZŠ
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 4.3.2007

  250 204 Neratovice - Všetaty

 • nový školní spoj Neratovice, Dům Kultury (14:00) > Tišice a zpět z Tišic ve 14:50
 • 10.12.2006

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • časový posun prvního páru spojů v PD
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časový posun dopoledního páru spojů
 • 256 001 MHD Neratovice linka 1: Libiš - Kojetice

 • časové posuny vybraných spojů ve směru Libiš
 • 2.9.2006

  250 204 Neratovice - Všetaty

 • časový posun odpoledního spoje z Neratovic
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Mělníka
 • 1.7.2006

  změna názvu dopravce Ivan Marinov - NERABUS na NERABUS, s.r.o.

  250 205 Neratovice - Praha, Prosek

 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Březiněves - Praha, Sídliště Ďáblice
 • 256 001 MHD Neratovice linka 1: Libiš - Kojetice

 • nový spoj v PD Byškovická (7:16) > Spolana 4
 • nový spoj v SONE Byškovická (13:41) > Libiš, obec
 • časové posuny části spojů
 • 3.4.2006

  256 001 MHD Neratovice linka 1: Libiš - Kojetice

 • zrušen spoj v PD Neratovice, Byškovická (7:15) > Spolana 4
 • zrušen spoj v SONE Byškovická (13:41) > Libiš, obec a zpět z Libiše ve 14:00
 • časové posuny části spojů obousměrně
 • 26.2.2006

  250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kozárovic
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Neratovic
 • 11.12.2005

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • zrušena zastávka Libiš, Na Potoce, kde byly ukončeny spoje ve směru od Prahy
 • tyto spoje jsou nově ukončeny v zastávce Libiš, obec
 • 1 pár spojů v PD ráno zkrácen o úsek Libiš, obec - Spolana 4
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Libiše
 • 1 spoj v PD ráno z Kojetické časově posunut a prodloužen - jede již z Domu Kultury
 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy a 2 spoje z Prahy prodlouženy o úsek Spolana 4 - Libiš, obec
 • 250 202 Neratovice - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Mělník, Mlazice, žel.zast. až Mělník, Cukrovar závod
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • zřízeny nové zastávky:
 • Libiš, obec - Libiš, samoobsluha - Libiš, Nová - Libiš, aut.st.
 • do nových zastávek zajíždí pouze část spojů
 • 1 školní spoj dopoledne z Kojetické a poslední spoj v PD z III. ZŠ nově nezajíždějí ke Spolaně
 • 250 204 Neratovice - Všetaty

 • časové posuny většiny spojů
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • zrušeny nepoužívané zastávky Neratovce, Byškovická až Praha, Nádraží Holešovice
 • zrušena zastávka Mělník, cukrovar závod (ve směru Mělník nově zastavují spoje v zastávce Mělník, cukrovar)
 • 250 207 Obříství - Kojetice

 • obousměrně zřízena zastávka Neratovice, U Vojtěcha
 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Libiš, samoobsluha
 • 256 001 MHD Neratovice linka 1: Libiš - Kojetice

 • zrušena zastávka Libiš, Na Potoce
 • spoje zde ukončené jsou odkloněny do zastávky Libiš, obec
 • 1 spoj v PD ráno ze Spolany 4 prodloužen a jede již z Libiše, obce
 • výměna tras 2 spojů v PD odpoledne z Libiše / Spolany 4 do III. ZŠ / Byškovické ( i s časovým posunem)
 • 5 spojů v PD a 1 spoj v SONE jsou prodlouženy o úsek Spolana 4 > Libiš, obec
 • nový spoj celotýdenně III. ZŠ (6:45) > Libiš, obec
 • nové spoje v PD III. ZŠ (18:00, 22:00) > Libiš, obec
 • 1.9.2005

  250 204 Neratovice - Všetaty

 • zřízena nová linka, obsluhující tato města a obce:
 • Neratovice - Jiřice - Kostelec nad Labem - Kozly - Chrást - Tišice - Ovčáry - Nedomice - Všetaty
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD (6-13 hod.)
 • přes Ovčáry a Nedomice jede pouze 1 spoj ráno do Neratovic a 1 spoj v poledne z Neratovic
 • v Neratovicích je linka ukončena u Domu Kultůry
 • jízdní doba linky je cca 40 minut
 • 12.6.2005

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Praha, Březiněves
 • nový spoj v PD z Nádr. Holešovice ve 14:30 do Neratovic, D.Kultury (převeden z linky 250 202)
 • 250 202 (Mělník -) Neratovice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:30 (převeden na linku 250 201)
 • 6.3.2005

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • časový posun vybraných spojů v PD ráno do Prahy
 • nové spoje v PD Neratovice, nám. Republiky (7:05, 7:55) >> Praha, Nádr. Holešovice
 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Prahy
 • 250 202 (Mělník -) Neratovice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Neratovic v 7:00 (převeden na linku 250 201)
 • jízdní doba linky prodloužena o 5 minut
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Chlumína
 • 250 206 Mělník - Neratovice (- Praha)

 • 1 spoj v PD poledne z Mělníka, aut.st. prodloužen a jede již z Podolí, nemocnice
 • 1 spoj v PD z Neratovic prodloužen o úsek Mělník, aut.st. >> Podolí, nemocnice, jiný spoj v PD o tento úsek zkrácen
 • 1 spoj v PD odpoledne z Neratovic nově nejede přes Spolanu
 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 256 001 MHD Neratovice:

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Libiše (spoj nově projíždí zastávku Bratří Čapků)
 • 12.12.2004

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • omezení provozu linky:
 • časové posuny části spojů
 • směr Praha:
 • zrušeny spoje v SO Neratovice, Dům Kultury (5:35, 21:00) >> Praha
 • zrušeny spoje v NE Neratovice, Dům Kultury (7:35, 21:00) >> Praha
 • zrušeny spoje v PD Neratovice, Dům Kultury (15:10, 17:35, 19:00, 20:45, 21:00) >> Praha
 • zrušen spoj v PD Libiš, obec (13:05) >> Praha
 • nový spoj v PD Neratovice, Dům Kultury (15:10) >> Praha
 • 1 spoj v PD a v SONE do Prahy zkrácen o úsek Libiš, obec >> Neratovice, Dům Kultury směr Neratovice:
 • zrušeny spoje v PD z Prahy ve 12:40, 20:15, 20:35, 22:00, 22:30
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 6:40, 22:00
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 8:15, 22:00
 • nový zrychlený spoj v PD z Prahy v 6:55 do Spolany 4
 • nové spoje v PD z Prahy ve 14:10, 17:20

  250 202 Neratovice - Praha

 • pro většinu spojů zřízena zastávka Neratovice, Kojetická
 • zrušen spoj v PD z Neratovic v 8:10
 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 7:05, 14:00, 19:30
 • časové posuny části spojů
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • nedělní pár spojů zkrácen o úsek Neratovice, Dům Kultury - III.ZŠ
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • posílení provozu na trase Neratovice - Mělník:
 • část spojů je v Mělníku prodloužena o úsek Aut.st. - Podolí, nem.
 • nový spoj v PD Mělník, Podolí, nem. (6:15) >> Neratovice, III. ZŠ
 • zrušen spoj v PO až ČT Mělník, aut.st. (15:30) >> Neratovice, III. ZŠ
 • nový spoj v PD Neratovice, III. ZŠ (19:30) >> Mělník, aut.st.
 • nový spoj v PD Mělník, aut.st. (21:30) >> Neratovice, III. ZŠ
 • nový spoj v SONE Mělník, aut.st. (11:15) >> Neratovice, III. ZŠ
 • nový spoj v SONE Neratovice, III. ZŠ (12:45) >> Mělník, aut.st.
 • zrušen spoj v NE Neratovice, III. ZŠ (15:50) >> Mělník, aut.st.
 • časové posuny většiny spojů
 • 256 001 MHD Neratovice linka 1: Libiš - Kojetice

 • změna většiny spojů a posílení linky:
 • počet spojů v úseku Byškovická - Kojetice zachován
 • mírně zvýšen podíl spojů do/z Libiše a snížen podíl spojů přes Spolanu
 • 5 nových spojů v PD z Libiše
 • 2 nové spoje v SO z Libiše
 • 3 nové spoje v NE tam i zpět časové posuny většiny spojů
 • vybrané školní spoje jedou nově celoročně
 • 1.9.2004

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Libiš, obec - Libiš, aut.st. - Libiš, Na Potoce - Libiš, samoobsluha - Libiš, Nová
 • zastávka Libiš, obec pouze ve směru do Prahy
 • zastávka Libiš, Na Potoce pouze ve směru z Prahy
 • do nových zastávek je odkloněna část spojů, nyní ukončených ve Spolaně 4
 • zastávky Libiš, Nová a Libiš, aut.st. jsou obsluhovány pouze částí těchto spojů
 • vybrané spoje obsluhují v Neratovicích jiný počet zastávek než dosud
 • linka byla dále výrazně posílena:
 • časový posun většiny spojů
 • oproti současnému stavu je interval v PD ráno zkrácen na cca 10 minut, v PD dopoledne na 30 minut
 • zaveden večerní provoz v 30 minutovém intervalu (v SONE interval 60 minut) novými spoji od 21:00 do půlnoci
 • posílení víkendového provozu na interval cca 60 minut od 5:00 do 23:00
 • oproti současnému stavu bylo zavedeno 6 spojů v PD do Prahy a 11 spojů v PD z Prahy,
 • dále 9 spojů v SONE do Prahy a 11 spojů v SONE z Prahy
 • posílením této linky omezen provoz linky 250 202 a zrušen provoz linky 250 206 v úseku Praha - Neratovice
 • 250 202 Neratovice - Praha

 • podstatná redukce linky pouze na úsek Nádraží Holešovice - Neratovice, Dům Kultury
 • (zrušení provozu v úseku Neratovice - Mělník)
 • zřízena zastávka Neratovice, Kojetická
 • zřízena zastávka Kojetice, žel.st. (pouze pro 1 spoj v PD ráno do Prahy)
 • zrušena zastávka Neratovice, Byškovická
 • ve směru do Prahy zachováno pouze 6 spojů v ranní špičce PD
 • ve směru z Prahy zachovány 4 spoje v ranní a 11 spojů v odpolední špičce PD
 • zpravidelnění intervalu v PD z Prahy od 14:00 do 19:30 na 30 minut
 • oproti současnému stavu zrušeno ve směru do Prahy 19 spojů v PD, 10 spojů v SONE
 • a ve směru z Prahy 9 spojů v PD a 12 spojů v SONE
 • ve zrušeném úseku je linka částečně nahrazena posílením linky 250 206
 • omezení linky v úseku Praha - Neratovice částečně nahrazeno posílením linky 250 201
 • 250 203 Zálezlice, Kozárovice - Neratovice

 • časové posuny části spojů v PD
 • 1 spoj v PD ráno prodloužen v Neratovicích o úsek Dům Kultury >> Kojetická
 • 250 206 Mělník - Neratovice

 • linka je zkrácena o úsek Nádraží Holešovice - Neratovice, III. ZŠ
 • zřízeny tyto zastávky:
 • Libiš, obec - Libiš, aut.st. - Libiš, samoobsluha - Libiš, Nová
 • přes tyto zastávky jede většina spojů, které nejedou přes Spolanu
 • zrušeno zajíždění části spojů do zastávek Spolana 3 a Spolana 4
 • navzdory zkrácení linky je posílena novými spoji:
 • 7 nových spojů v PD z Mělníka a 10 spojů v PD do Mělníka
 • 5 nových spojů v SONE z Mělníka a 7 spojů v SONE do Mělníka
 • zrušen večerní provoz od 22:30 do půlnoci
 • zpravidelnění intervalů:
 • v PD ráno 15-20 minut, dopoledne a večer 60 minut, odpoledne je nepravidelný
 • v SONE je interval nepravidelný (cca 60-90 minut)
 • zrušení úseku Neratovice - Praha částečně nahrazeno posílením linky 250 201
 • a posílením úseku Neratovice - Mělník částečně nahrazeno omezení linky 250 202
 • 250 207 Obříství - Kojetice

 • časový posun obou školních spojů
 • zrušena obsluha zastávky Libiš, obec
 • 13.6.2004

  250 201 Libiš - Neratovice - Praha

 • spoj v PD a neděli z Neratovic, Domu kultury v 8:00 posunut na 7:57
 • spoj v PD ze Spolany 4 ve 12:02 posunut na 11:45
 • nový spoj v PD Neratovice, Kojetická (14:00) >> Nádr. Holešovice (staví i v zast. Kojetice, rozc.)
 • spoje v PD z Prahy v 8:20, 9:25 posunuty na 8:30, 9:15
 • 250 202 Mělník - Praha

 • spoje z Mělníka, aut.st. v 5:45, 6:45, 7:05, 7:50 jsou prodlouženy a jedou již z Podolí, nemocnice v 5:35, 6:35, 6:55, 7:45
 • spoj v PD z Prahy v 5:55 prodloužen o úsek Mělník, aut.st. >> Podolí, nemocnice
 • spoj v PD z Prahy v 6:55 posunut na 6:50 a prodloužen o úsek Mělník, aut.st. >> Podolí, nemocnice
 • spoj v PD z Mělníka, aut.st. v 8:10 posunut na 8:15
 • spoje v PD z Mělníka, aut.st. v 9:00, 10:00 posunuty na 9:30, 10:30
 • spoj v PD z Podolí, nemocnice ve 12:45 posunut na 13:00
 • 250 205 Neratovice - Praha, Prosek

 • po třech měsících zrušeny 2 páry spojů v PD v trase Nádraží Holešovice - Bořanovice (1 pár ráno a 1 pár v poledne)
 • v této variantě linky zachován pouze školní spoj z Nádr. Holešovice v 7:05 do Líbeznic
 • 250 206 Mělník - Praha

 • spoje v PD z Mělníka, aut.st. v 8:25, 12:30 posunuty na 8:30, 12:35
 • spoj v PD Mělník, aut.st. (9:30) >> Neratovice, III.ZŠ posunut na 10:00
 • nový školní spoj v pátek Mělník, Podolí, nemocnice (13:30) >> Neratovice, III.ZŠ (v Neratovicích návaznost na spoj do Prahy)
 • spoj v PD z Neratovic, Kojetické v 5:55 prodloužen o úsek Mělník, aut.st. >> Podolí, nemocnice
 • spoj v PD z Prahy v 8:30 posunut na 8:20 a nově zastavuje v Bořanovicích a Líbeznicích
 • 29.2.2004

  250 205 Neratovice - Praha

 • na lince zřízena nová varianta spojů Nádraží Holešovice - Bořanovice
 • pro novou větev linky zřízeny tyto zastávky:
 • Nádraží Holešovice - Vychovatelna - Sídliště Ďáblice - Březiněves
 • změna charakteru zastávky Ďáblice z Na znamení na Stálou
 • nové spoje v PD Bořanovice (7:35, 12:55) >> Nádr. Holešovice a zpět v 7:20, 12:25
 • spoj v PD z Bořanovic v 7:25 prodloužen a jede již z Nádraží Holešovice v 7:05
 • 14.12.2003

  250 202 Mělník - Praha

 • linka je zkrácena o úsek Mělník, Podolí, nemocnice - Mělník, Mlazice, žel.zast.
 • zrušeny tyto zastávky:
 • Mělník, Pšovka - Mělník, Mlazice, žel.zast.
 • spoj v sobotu a neděli z Mělníka ve 14:15 nově zastavuje v zast. Neratovice, Byškovická
 • spoj v PD z Nádr. Holešovice v 11:30 zkrácen do zastávky Mělník, aut.st.
 • spoj v PD z Nádr. Holešovice v 16:00 posunut na 15:55
 • 250 206 Mělník - Praha

 • spoj v PD z Mlazic v 18:25 zkrácen a jede až z Podolí, nem. v 18:20
 • spoj v PD z Neratovic, III. ZŠ v 7:20 posunut na 7:28
 • spoj v PD v 8:30 z Nádr. Holešovice nově nezastavuje v Bořanovicích a Líbeznicích

 • seznam linek tohoto dopravce