Změny linek ORLOBUS, a.s.

1.7.2012

195 103 Praha - Jeseník

 • linka je převedena z dopravce ORLOBUS na dopravce Veolia Transport Východní Čechy
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Spojovací
 • 10.6.2012

  164 103 Praha - Náchod

 • linka je zrušena a převedena na novou linku 640 022 dopravce Veolia Transport Východní Čechy
 • změny při převodu linky:
 • pro část spojů zřízena zastávka Rohenice, Roheničky
 • nové spoje, které však nezasahují na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • linka je beze změny převedena na dopravce Veolia Transport Východní Čechy
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • linka je převedena na dopravce Veolia Transport Východní Čechy
 • změny při převodu linky:
 • ranní spoj v PD z Deštného zkrácen o úsek Hradec Králové > Praha
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zkrácen a jede až z Hradce Králové
 • 11.12.2011

  164 103 Praha - Náchod

 • 1 pár spojů v NE nově nejede přes Poděbrady a Chlumec nad Cidlinou
 • 1 spoj v PD odpoledne do Prahy nově nejede přes Chlumec nad Cidlinou
 • časové posuny vybraných spojů
 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Hradec Králové, Stoletá I. - Nové Město n.M., Krčín, Osma
 • 195 103 Praha - Jeseník

 • 1 pár spojů v NE nově nejede přes Poděbrady a Chlumec nad Cidlinou
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky na území Nového Města nad Metují
 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • 660 052 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • 1 pár spojů v PD je do března nově v Praze ukončen na Černém Mostě (původně Florenc)
 • 12.6.2011

  164 103 Praha - Náchod

 • 1 spoj v PD z Prahy v 7:00 do Náchoda jede nově pouze v PO
 • nový spoj v PD z Prahy v 18:45 do Náchoda
 • zrušen spoj v SO z Náchoda ve 13:20 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 18:35 do N. Města nad Metují
 • s tím také zrušeny zastávky Poděbrady,žel.st. - Lovčice,U Černých - Chlumec n.Cidl.,nám. - Obědovice - Kratonohy
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v NE z Deštného v 16:20 do Prahy a zpět z Prahy ve 20:15
 • 1 spoj v SO dopoledne z Deštného prodloužen o úsek Hradec Králové - Praha
 • 6.3.2011

  660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • vybrané spoje nově zastavují v některých dalších zastávkách na trase
 • 12.12.2010

  164 103 Praha - Náchod

 • nový spoj v PD z Prahy v 7:00 do Náchoda a zpět z Náchoda ve 14:20
 • 1 spoj v NE z Prahy do Náchoda jede nově přes Českou Skalici a nejede přes Nové Město nad Metují
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v NE odpoledne z Náchoda nově nezastavuje v zast. Náchod, okresní úřad - Nové Město nad Metují, Malecí nemocnice
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Nového Města nad Metují v 9:25
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 6:45 do Nového Města nad Metují
 • 13.6.2010

  164 103 Praha - Náchod

 • zrušena nepoužívaná zastávka Kněžičky, odb.
 • zrušen spoj v PO z Prahy ve 4:50 do Náchoda
 • zrušeny spoje v SO z Náchoda v 5:50, 12:00 a zpět z Prahy v 10:00, 16:00 do Náchoda
 • zrušen spoj v NE z Náchoda ve 12:00 a zpět z Prahy ve 13:30 do Náchoda
 • nový spoj v PÁ z Náchoda v 15:45 do Prahy (nejede o letních prázdninách)
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • nový spoj v PÁ Nové Město nad Metují, Na Rychtě (9:25) > Praha a zpět z Florence v 18:35
 • nový spoj v PO Praha, Florenc (6:45) > Nové Město nad Metují, Na Rychtě
 • pro tyto nové spoje zřízeny zastávky Nové Město nad Metují, Na Rychtě - Nové Město nad Metují, Krčín, most - Nové Město nad Metují, Spy, Halínská
 • pro část spojů zřízeny zastávky Obědovice - Kratonohy - Lovčice, U Černých
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v PD z Deštného v 9:00 do Prahy
 • zrušen spoj v PÁ Dobruška, Laichterova (13:00) > Praha
 • časové posuny části spojů
 • obousměrně zřízena zastávka Hradec Králové, Stoletá I.
 • 2.5.2010

  195 103 Praha - Jeseník

 • nedělní spoj z Jeseníku nově nejede přes Týniště n. Orl.
 • 7.3.2010

  164 103 Praha - Náchod

 • přes Kněžičky, Lovčice, Obědovice, Kratonohy nově nejede žádný spoj
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • zrušeny zastávky Obědovice - Kratonohy - Lovčice, U Černých - Kněžičky, odb. - Dlouhopolsko
 • 13.12.2009

  660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v SO z Deštného ve 14:35 a v NE z Prahy v 8:45
 • 14.6.2009

  164 103 Praha - Náchod

 • zrušen nedělní spoj z Náchoda ve 14:25 a zpět z Prahy v 19:05 do Náchoda
 • změna trasy 1 spoje v SO poledne do Prahy
 • 660 051 Olešnice v Orl. horách - Praha

 • časový posun pátečního spoje odpoledne z Prahy
 • 1 spoj v PÁ z Prahy a v NE do Prahy nově zastavují v Chlumci nad Cidlinou
 • 14.12.2008

  660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • část spojů nově obsluhuje některé zastávky v úseku Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem
 • zrušena zastávka Nové Město
 • 15.6.2008

  164 103 Praha - Náchod

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:45 do Náchoda a zpět z Náchoda ve 14:25
 • 3.3.2008

  164 103 Praha - Náchod

 • zrušen spoj v SO Náchod, aut.st. (6:45) > Praha
 • zrušen spoj v SO Praha, Florenc (18:00) > Náchod
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy jede nově přes Lovčice, Obědovice, Kratonohy
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v SO z Deštného ve 4:30 do Prahy a zpět z Prahy, Florence v 7:30
 • 9.12.2007

  164 103 Praha - Náchod

 • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
 • nový spoj v SO Náchod, aut.st. (6:45) > Praha a zpět Praha, Florenc (18:00) > Náchod
 • nový spoj v NE Náchod, aut.st. (14:25) > Praha a zpět Praha, Florenc (19:05) > Náchod 1 spoj v PD odpoledne z Náchoda jede nově přes N. Město n.M. a nejede přes Jaroměř
 • 195 103 Praha - Jeseník

 • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
 • pro 1 spoj ráno do Prahy zřízeny zastávky Hradec Králové, Šimkova - Hradec Králové, Pospíšilova
 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Nové Město
 • časový posun 1 spoje z Deštného
 • 10.6.2007

  164 103 Praha - Náchod

 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Kněžičky, odb. - Lovčice, U Černých - Obědovice - Kratonohy - Holohlavy
 • nové spoje v PD z Náchoda ve 4:20, 14:45 do Prahy, Florence
 • nový spoj v PD z Florence v 7:45 do Náchoda
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • pro 1 spoj v PD večer z Prahy zřízena zastávka Kněžičky, odbočka
 • zrušen spoj v PD Dobruška, aut.st. (4:20) > Praha
 • 4.3.2007

  660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy zkrácen o úsek Deštné v O.h., Zákoutí hot. Orlice > Dobruška, Laichterova
 • tento spoj nově nejede přes Chlumec n.C. a Lovčice
 • 10.12.2006

  164 103 Praha - Náchod

 • spoje, které nejedou přes Jaroměř jedou nově přes zast. Hr. Králové, Šimkova a Hr. Králové, Pospíšilova
 • 1 spoj v SO odpolene do Prahy jede nově přes Poděbrady
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • nový spoj v PD Dobruška, aut.st. (4:20) > Praha, Florenc
 • nový spoj v PD Praha, Florenc (18:35) > Dobruška, Laichterova
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • 1 spoj v PÁ z Dobrušky je prodloužen a nově jede již z Deštného v O.h.
 • pro část spojů zřízena zastávka Mokré, u váhy
 • 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy nově zastavuje v Lovčicích
 • 11.12.2005

  164 103 Praha - Náchod

 • časový posun 1 spoje v SO ráno z Náchoda
 • zrušen spoj v PÁ z N. Města nad Metují ve 12:30
 • nový spoj v SO z Náchoda ve 12:30 do Prahy
 • 195 103 Praha - Jeseník

 • 1 spoj v NE dopoledne z Prahy zkrácen a nově jede až z Hradce Králové
 • 660 051 Olešnice v Orlických Horách - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Olešnice do Prahy
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO z Deštného do Prahy
 • nový spoj v PÁ Dobruška, nám. (13:15) > Praha, Florenc
 • 12.6.2005

  164 103 Praha - Náchod

 • zřízena nová linka, která vznikla přečíslováním linky 640 081 téhož dopravce
 • změny při přečíslování:
 • zřízeny zastávky Dolany - Velký Třebešov (pro spoje přes Jaroměř)
 • zřízeny zastávky Hradec Králové, Šimkova - Hradec Králové, Pospíšilova - N. Město n.Met., Malecí nemocnice (zde však nezastavuje žádný spoj)
 • počty i časové polohy spojů zachovány
 • 640 081 Náchod - Praha

 • linka v plném rozsahu zušena a přečíslována na 164 103 téhož dopravce
 • přečíslováním vzniklo 5 nových zastávek (viz novou linku)
 • 2.6.2005

  195 103 Praha - Jeseník

 • zřízena zastávka Třebechovice pod Orebem, náměstí
 • žádné spoje v ní však nezastavují
 • 12.12.2004

  169 108 Praha - Špindlerův Mlýn

 • linka v plném rozsahu zrušena
 • ve skutečnosti však linka nejezdila již od 14.12.2003
 • (v provozu byl pouze 1 pár spojů dne 4.1.2004 v trase Praha - Mladá Boleslav)
 • 191 102 Praha - Ostrava

 • linka v plném rozsahu zrušena
 • ve skutečnosti však linka nejezdila již od 14.12.2003
 • (v provozu byl pouze 1 pár spojů dne 19.12.2003 v trase Praha - Hradec Králové)
 • 195 103 Praha - Jeseník

 • nový spoj v NE z Jeseníku v 16:15 do Prahy
 • 640 081 Náchod - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Rohenice, Roheničky
 • pro většinu spojů zřízena zastávka Náchod, Okresní úřad
 • drobný časový posun spoje v PÁ z N. Města nad Metují
 • nový spoj v NE z Náchoda v 17:30 do Prahy a zpět z Prahy ve 21:00 do N. Města nad Metují
 • nový spoj v PO z Prahy ve 4:50 do Náchoda
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • významné posílení víkendového provozu:
 • nové spoje v SO z Deštného v 4:30, 13:30 do Prahy
 • nový spoj v NE z Deštného v 16:20 do Prahy
 • nový spoj v SO z Prahy v 8:45 do Deštného
 • nové spoje v NE z Prahy v 8:45, 20:00 do Deštného
 • 13.6.2004

  640 081 Náchod - Praha

 • spoj v pátek z Náchoda ve 12:50 zkrácen a jede až z Nového Města nad Met. ve 12:15
 • 660 052 Deštné v Orlických Horách - Praha

 • pro spoje, zastavující v Kratonohách zřízena zastávka Obědovice
 • pro všechny spoje zřízena zastávka Lovčice, U Černých
 • 14.12.2003

  169 108 Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn

 • na lince je provozován pouze spoj Praha, Florenc (13:00) >> Mladá Boleslav, aut.st a zpět ve 14:15, který jede pouze 4.1.2003
 • 640 081 Náchod - Praha

 • nový spoj v sobotu Náchod, aut.st. (5:45) >> Praha, Florencv a zpět v 10:00
 • spoj v pátek z Nového Města n.M. ve 13:00 posunut na 13:05 a prodloužen - jede již z Náchoda ve 12:50
 • spoj v sobotu z Prahy, Florenc v 19:20 posunut na 14:45 a nově nezastavuje v zastávkách Černilov, kino až Nové Město n.M.,
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • nový silvestrovský spoj z Prahy v 8:15
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • spoj v PD a neděli z Deštného ve 14:40 posunut na 14:35
 • zřízeny nové zastávky Třebechovice pod Orebem, Nepasice - Blešno, ObÚ (pouze pro 1 spoj z Prahy v sobotu a 1 spoj z Deštného v PD a neděli)

 • seznam linek tohoto dopravce