Změny linek ČSAD POLKOST, s.r.o.

1.8.2021

230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

  • linka je v rámci integrace Kolínska a Kutnohorska do PID a zrušena a nahrazena linkou PID 706
  • 10.6.2012

    240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

  • linka je zrušena a v úseku Suchdol - Kutná Hora, aut. st. v plném rozsahu nahrazena prodlouženou linkou PID č. 381 téhož dopravce
  • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • linka je zrušena a v plném rozsahu nahrazena prodlouženou linkou PID č. 387 téhož dopravce
  • 11.12.2011

    230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

  • zrušena zastávka Kolín, Zibohlavy, rozc. 0,9
  • 6.3.2011

    240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

  • zrušen poslední spoj v PD ze Suchdola ve 23:14
  • zrušen spoj v PD z Kutné Hory v 5:15
  • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • zrušen spoj v PD z Újezdce v 16:22
  • zrušen poslední spoj v PD z Uhl. Janovic v 17:05
  • 1.2.2011

    230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

  • zrušeny spoje v PD ze Zásmuk ve 14:45, 18:15 a zpět z Kolína v 15:20, 20:20
  • 230 050 (G50) Zásmuky - Polní Voděrady

  • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena
  • 13.12.2009

    240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

  • spoje jedoucí do/ze zastávky Kutná Hora, Avia jedou nově přes zast. KH, u divadla
  • 8.3.2009

    240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Uhl. Janovic
  • 14.12.2008

    240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

  • nový spoj v SO ze Suchdola v 17:23 a v NE ve 21:19
  • nový spoj v SONE z Kutné Hory ve 20:20
  • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • časové posuny vatšiny spojů
  • 1.9.2008

    230 050 SID linka G50: Zásmuky - Polní Voděrady

  • nová linka SID, která vznikla vyčleněním spojů dopravce ČSAD POLKOST z linky G51 (230 051)
  • na lince je provozován 1 pár spojů - oproti původnímu JŘ linky G51 beze změny
  • 230 051 SID linka G51: Kolín - Kouřim / Zásmuky

  • z linky jsou vyčleněny spoje dopravce ČSAD POLKOST a očíslovány jako samostatná linka SID č. G50 (230 050)
  • linku G51 tedy provozuje opět pouze dopravce OAD Kolín
  • ostatní spoje beze změny
  • 30.8.2008

    240 387 SID linka F87: Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • časový posun 1 spoje v PD z Uhlířských Janovic
  • 9.12.2007

    230 051 SID linka G51: Kolín - Kouřim / Zásmuky

  • na provozu linky dopravce OAD Kolín se nově částečně podílí i dopravce ČSAD POLKOST, a to novými spoji:
  • Zásmuky, nám. (5:23) > Polní Voděrady, ObÚ
  • Polní Voděrady, ObÚ (5:49) > Zásmuky, nám.
  • ostatní změny na lince viz dopravce OAD Kolín
  • 10.6.2007

    230 009 Zásmuky - Kolín

  • linka je zrušena a přečíslována na linku SID č. G39 (230 039) téhož dopravce
  • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
  • 230 039 SID linka G39: Zásmuky - Kolín

  • nová linka SID, která vznikla přečíslováním z linky 230 009 téhož dopravce
  • tarifní zóny SID:
  • 119 Zásmuky, Bečváry
  • 47 Kblíek
  • 46 Kolín
  • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
  • 240 381 SID linka F81: Suchdol - Kutná Hora

  • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy a očíslována F81
  • tarifní zóny SID:
  • 25 Suchdol
  • 24 Kutná Hora
  • všechny spoje i nadále pokračují jako linka PID č. 381 směr Praha
  • při integraci linky nedošlo k žádným dalším změnám
  • 240 387 SID linka F87: Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy a očíslována F87
  • tarifní zóny SID:
  • 40 Uhlířské Janovice
  • 41 Úžice, Újezdec
  • všechny spoje i nadále pokračují jako linka PID č. 387 směr Praha
  • při integraci linky nedošlo k žádným dalším změnám
  • 4.3.2007

    240 381 (PID 381 Praha -) Suchdol - Kutná Hora

  • časové posuny části večerních spojů celotýdenně
  • 10.12.2006

    230 009 Zásmuky - Kolín

  • časové posuny vybraných spojů
  • 240 381 Suchdol - Kutná Hora (návazná linka na PID 381)

  • drobné časové posuny všech spojů
  • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec (návazná linka na PID 387)

  • časové posuny všech spojů ve směru Uhlířské Janovice
  • 1.9.2006

    240 381 Suchdol - Kutná Hora

  • linka je zkrácena o konečnou zastávku Kutná Hora, hl.nádr.
  • většina spojů je nově ukončena již v zastávce Kutná Hora, aut.st.
  • vybrané spoje (večer do Kutné Hory a ráno z Kutné Hory) jsou ukončeny v zastávce Kutná Hora, Avia
  • 28.5.2006

    240 381 Kutná Hora - Suchdol

  • vzhledem k časovým posunům linky PID č. 381 jsou posunuty i všechny spoje této linky
  • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • vzhledem k časovým posunům linky PID č. 387 jsou posunuty i všechny spoje této linky
  • 1.5.2006

    240 381 Suchdol - Kutná Hora

  • nový spoj v PD podvečer do Kutné Hory a v PD ráno z Kutné Hory
  • v těchto obdobích se tak interval linky zkracuje ze 120 na 60 minut
  • kromě toho platí od 2.5.2006 výlukový jízdní řád v souvislosti s výlukou Bečváry
  • 11.12.2005

    240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Uhl. Janovic
  • 6.3.2005

    240 381 Suchdol - Kutná Hora

  • pro všechny spoje obousměrně zřízena zastávka Kutná Hora, aut.st.
  • časový posun posledního spoje v PD z Kutné Hory
  • 1.9.2004

    240 381 Suchdol - Kutná Hora

  • nový spoj v PD Suchdol (14:28) >> Kutná Hora, hl.n.
  • nový poslední spoj v PD Suchdol (23:18) >> Kutná Hora, Avia
  • nový spoj v SONE Kutná Hora, hl.n. (12:20) >> Suchdol
  • nové spoje v PD Kutná Hora, hl.n. (14:20, 20:20) >> Suchdol
  • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z K. Hory
  • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • nové spoje v PD Uhlířské Janovice (9:45, 15:00) >> Újezdec
  • nové spoje v PD Újezdec (12:12, 14:27) >> Uhlířské Janovice
  • 13.6.2004

    230 009 Zásmuky - Kolín

  • linka po půl roce opět zkrácena o úsek Kolín, aut.st - Ovčáry
  • spolu se zkrácením linky zkrácen spoj v PD ze Zásmuk v 7:05 do Kolína a zrušen spoj z v PD Ovčár v 7:55
  • 230 381 Suchdol - Kutná Hora

  • ve směru Kutná Hora zřízena zastávka Kutná Hora, poliklinika
  • zastávka Kutná Hora, k nemocnici je nově pouze pro výstup
  • 14.12.2003

    230 007 Český Brod - Klučov

  • linka v plném rozsahu zrušena a nahrazena linkou PID č. 426
  • 230 009 Zásmuky - Ovčáry

  • linka prodloužena o úsek Kolín, aut.st. - Ovčáry s těmito novými zastávkami:
  • Kolín, Sendražice, rozc. 0.2 - Ovčáry, ZD - Ovčáry
  • nový úsek je obsluhován prodlouženým spojem ze Zásmuk v 7:05 a novým spojem Ovčáry (7:55) >> Kolín, aut.st.
  • 230 091 Český Brod - Čelákovice

  • linka v plném rozsahu zrušena a nahrazena linkami PID č. 411, 412, 427
  • 230 381 Suchdol - Kutná Hora

  • spoj v 9:58 ze Suchdola posunut na 9:28 (pokračování linky 381 z Prahy)
  • nový spoj v PD Suchdol (16:28) >> Kutná Hora, hl.nádr. (pokračování linky 381 z Prahy)
  • nový spoj v PD Kutná Hora, hl.nádr. (16:20) >> Suchdol (>> Praha)
  • spoj v PD z Kutné Hory v 16:50 posunut na 17:20
  • 230 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

  • nový spoj v PD Uhlířské Janovice (16:00) >> Horní Kruty, Újezdec (>> Praha)
  • nový spoj v PD Horní Kruty, Újezdec (16:27) >> Uhl. Janovice (pokračování linky 387 z Prahy)
  • 30.8.2003

    230 009 Zásmuky, nám. - Kolín

  • spoj v PD ze Zásmuk v 7:53 posunut na 6:53
  • 15.6.2003

    230 009 Zásmuky, nám. - Kolín

  • spoj v PD z Kolína v 6:25 v posunut na 7:25

  • seznam linek tohoto dopravce