Změny linek ČSAD POLKOST, s.r.o.

1.8.2021

230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

 • linka je v rámci integrace Kolínska a Kutnohorska do PID a zrušena a nahrazena linkou PID 706
 • 10.6.2012

  240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

 • linka je zrušena a v úseku Suchdol - Kutná Hora, aut. st. v plném rozsahu nahrazena prodlouženou linkou PID č. 381 téhož dopravce
 • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • linka je zrušena a v plném rozsahu nahrazena prodlouženou linkou PID č. 387 téhož dopravce
 • 11.12.2011

  230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

 • zrušena zastávka Kolín, Zibohlavy, rozc. 0,9
 • 6.3.2011

  240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

 • zrušen poslední spoj v PD ze Suchdola ve 23:14
 • zrušen spoj v PD z Kutné Hory v 5:15
 • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • zrušen spoj v PD z Újezdce v 16:22
 • zrušen poslední spoj v PD z Uhl. Janovic v 17:05
 • 1.2.2011

  230 039 (G39) Zásmuky - Kolín

 • zrušeny spoje v PD ze Zásmuk ve 14:45, 18:15 a zpět z Kolína v 15:20, 20:20
 • 230 050 (G50) Zásmuky - Polní Voděrady

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena
 • 13.12.2009

  240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

 • spoje jedoucí do/ze zastávky Kutná Hora, Avia jedou nově přes zast. KH, u divadla
 • 8.3.2009

  240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Uhl. Janovic
 • 14.12.2008

  240 381 (F81) Suchdol - Kutná Hora

 • nový spoj v SO ze Suchdola v 17:23 a v NE ve 21:19
 • nový spoj v SONE z Kutné Hory ve 20:20
 • 240 387 (F87) Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • časové posuny vatšiny spojů
 • 1.9.2008

  230 050 SID linka G50: Zásmuky - Polní Voděrady

 • nová linka SID, která vznikla vyčleněním spojů dopravce ČSAD POLKOST z linky G51 (230 051)
 • na lince je provozován 1 pár spojů - oproti původnímu JŘ linky G51 beze změny
 • 230 051 SID linka G51: Kolín - Kouřim / Zásmuky

 • z linky jsou vyčleněny spoje dopravce ČSAD POLKOST a očíslovány jako samostatná linka SID č. G50 (230 050)
 • linku G51 tedy provozuje opět pouze dopravce OAD Kolín
 • ostatní spoje beze změny
 • 30.8.2008

  240 387 SID linka F87: Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • časový posun 1 spoje v PD z Uhlířských Janovic
 • 9.12.2007

  230 051 SID linka G51: Kolín - Kouřim / Zásmuky

 • na provozu linky dopravce OAD Kolín se nově částečně podílí i dopravce ČSAD POLKOST, a to novými spoji:
 • Zásmuky, nám. (5:23) > Polní Voděrady, ObÚ
 • Polní Voděrady, ObÚ (5:49) > Zásmuky, nám.
 • ostatní změny na lince viz dopravce OAD Kolín
 • 10.6.2007

  230 009 Zásmuky - Kolín

 • linka je zrušena a přečíslována na linku SID č. G39 (230 039) téhož dopravce
 • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 230 039 SID linka G39: Zásmuky - Kolín

 • nová linka SID, která vznikla přečíslováním z linky 230 009 téhož dopravce
 • tarifní zóny SID:
 • 119 Zásmuky, Bečváry
 • 47 Kblíek
 • 46 Kolín
 • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 240 381 SID linka F81: Suchdol - Kutná Hora

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy a očíslována F81
 • tarifní zóny SID:
 • 25 Suchdol
 • 24 Kutná Hora
 • všechny spoje i nadále pokračují jako linka PID č. 381 směr Praha
 • při integraci linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 240 387 SID linka F87: Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy a očíslována F87
 • tarifní zóny SID:
 • 40 Uhlířské Janovice
 • 41 Úžice, Újezdec
 • všechny spoje i nadále pokračují jako linka PID č. 387 směr Praha
 • při integraci linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 4.3.2007

  240 381 (PID 381 Praha -) Suchdol - Kutná Hora

 • časové posuny části večerních spojů celotýdenně
 • 10.12.2006

  230 009 Zásmuky - Kolín

 • časové posuny vybraných spojů
 • 240 381 Suchdol - Kutná Hora (návazná linka na PID 381)

 • drobné časové posuny všech spojů
 • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec (návazná linka na PID 387)

 • časové posuny všech spojů ve směru Uhlířské Janovice
 • 1.9.2006

  240 381 Suchdol - Kutná Hora

 • linka je zkrácena o konečnou zastávku Kutná Hora, hl.nádr.
 • většina spojů je nově ukončena již v zastávce Kutná Hora, aut.st.
 • vybrané spoje (večer do Kutné Hory a ráno z Kutné Hory) jsou ukončeny v zastávce Kutná Hora, Avia
 • 28.5.2006

  240 381 Kutná Hora - Suchdol

 • vzhledem k časovým posunům linky PID č. 381 jsou posunuty i všechny spoje této linky
 • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • vzhledem k časovým posunům linky PID č. 387 jsou posunuty i všechny spoje této linky
 • 1.5.2006

  240 381 Suchdol - Kutná Hora

 • nový spoj v PD podvečer do Kutné Hory a v PD ráno z Kutné Hory
 • v těchto obdobích se tak interval linky zkracuje ze 120 na 60 minut
 • kromě toho platí od 2.5.2006 výlukový jízdní řád v souvislosti s výlukou Bečváry
 • 11.12.2005

  240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Uhl. Janovic
 • 6.3.2005

  240 381 Suchdol - Kutná Hora

 • pro všechny spoje obousměrně zřízena zastávka Kutná Hora, aut.st.
 • časový posun posledního spoje v PD z Kutné Hory
 • 1.9.2004

  240 381 Suchdol - Kutná Hora

 • nový spoj v PD Suchdol (14:28) >> Kutná Hora, hl.n.
 • nový poslední spoj v PD Suchdol (23:18) >> Kutná Hora, Avia
 • nový spoj v SONE Kutná Hora, hl.n. (12:20) >> Suchdol
 • nové spoje v PD Kutná Hora, hl.n. (14:20, 20:20) >> Suchdol
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z K. Hory
 • 240 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • nové spoje v PD Uhlířské Janovice (9:45, 15:00) >> Újezdec
 • nové spoje v PD Újezdec (12:12, 14:27) >> Uhlířské Janovice
 • 13.6.2004

  230 009 Zásmuky - Kolín

 • linka po půl roce opět zkrácena o úsek Kolín, aut.st - Ovčáry
 • spolu se zkrácením linky zkrácen spoj v PD ze Zásmuk v 7:05 do Kolína a zrušen spoj z v PD Ovčár v 7:55
 • 230 381 Suchdol - Kutná Hora

 • ve směru Kutná Hora zřízena zastávka Kutná Hora, poliklinika
 • zastávka Kutná Hora, k nemocnici je nově pouze pro výstup
 • 14.12.2003

  230 007 Český Brod - Klučov

 • linka v plném rozsahu zrušena a nahrazena linkou PID č. 426
 • 230 009 Zásmuky - Ovčáry

 • linka prodloužena o úsek Kolín, aut.st. - Ovčáry s těmito novými zastávkami:
 • Kolín, Sendražice, rozc. 0.2 - Ovčáry, ZD - Ovčáry
 • nový úsek je obsluhován prodlouženým spojem ze Zásmuk v 7:05 a novým spojem Ovčáry (7:55) >> Kolín, aut.st.
 • 230 091 Český Brod - Čelákovice

 • linka v plném rozsahu zrušena a nahrazena linkami PID č. 411, 412, 427
 • 230 381 Suchdol - Kutná Hora

 • spoj v 9:58 ze Suchdola posunut na 9:28 (pokračování linky 381 z Prahy)
 • nový spoj v PD Suchdol (16:28) >> Kutná Hora, hl.nádr. (pokračování linky 381 z Prahy)
 • nový spoj v PD Kutná Hora, hl.nádr. (16:20) >> Suchdol (>> Praha)
 • spoj v PD z Kutné Hory v 16:50 posunut na 17:20
 • 230 387 Uhlířské Janovice - Horní Kruty, Újezdec

 • nový spoj v PD Uhlířské Janovice (16:00) >> Horní Kruty, Újezdec (>> Praha)
 • nový spoj v PD Horní Kruty, Újezdec (16:27) >> Uhl. Janovice (pokračování linky 387 z Prahy)
 • 30.8.2003

  230 009 Zásmuky, nám. - Kolín

 • spoj v PD ze Zásmuk v 7:53 posunut na 6:53
 • 15.6.2003

  230 009 Zásmuky, nám. - Kolín

 • spoj v PD z Kolína v 6:25 v posunut na 7:25

 • seznam linek tohoto dopravce