12.12.2021

641 305 + 643 305 Broumov - Praha

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Hradec Králové - Praha, Florenc
 • zrušena zastávka Hejtmánkovce, Šlegrův mlýn
 • 15.9.2021

  641 305 Broumov - Praha

 • spoje ve směru do Prahy nově jedou také přes Černý Most
 • 643 305 Broumov - Praha

 • pro 1 spoj v NE odpoledne do Prahy zřízena zastávka Obědovice, motorest
 • 29.8.2021

  641 305+643 305 Broumov - Praha

 • 1 pár spojů v SONE prodloužen o úsek Hradec Králové - Praha
 • obnoven 1 pár spojů celotýdenně Broumov - Praha
 • 13.6.2021

  641 305 Broumov - Praha

 • pro 1 pár spojů v PD Broumov - Praha zřízena zastávka Nahořany. Městec
 • 2.5.2021

  641 305 Broumov - Praha

 • 2 páry spojů v PD opět prodlouženy o úsek Hradec Králové - Praha
 • 643 305 Broumov - Praha

 • obnoven 1 pár spojů v NE Broumov - Praha
 • 7.3.2021

  640 202 Broumov - Hradec Králové (- Praha)

 • linka je v rámci změny dopravců v Královéhradeckém kraji přečíslována na linky 641 305 a 643 305
 • aktuálně však není v úseku Hradec Králové - Praha veden žádný spoj
 • na území Královéhradeckého kraje jsou také zřízeny nové zastávky a část zastávek je přejmenována
 • 641 305 Broumov - Hradec Králové (- Praha)

 • nová linka, která vznikla přečíslováním části spojů linky 640 202 v rámci změny dopravců v Královéhradeckém kraji
 • aktuálně však není v úseku Hradec Králové - Praha veden žádný spoj
 • na území Královéhradeckého kraje jsou také zřízeny nové zastávky a část zastávek je přejmenována
 • 643 305 Broumov - Hradec Králové (- Praha)

 • nová linka, která vznikla přečíslováním části spojů linky 640 202 v rámci změny dopravců v Královéhradeckém kraji
 • aktuálně však není v úseku Hradec Králové - Praha veden žádný spoj
 • na území Královéhradeckého kraje jsou také zřízeny nové zastávky a část zastávek je přejmenována
 • 19.10.2020

  640 202 Broumov - Hradec Králové (- Praha)

 • všechny spoje dočasně zkráceny o úsek Hradec Králové - Praha (do konce platnosti JŘ)
 • 3.10.2016

  640 202 Broumov - Praha

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 7:20 do Broumova
 • zrušen spoj v PÁ z Broumova v 11:45 do Prahy a zpět z Prahy v 15:45
 • nový spoj v NE z Prahy ve 20:45 do Broumova
 • 2.9.2018

  640 202 Broumov - Praha

 • pro 1 spoj v NE odpoledne do Prahy zřízena zastávka Obědovice
 • 12.12.2010

  640 202 Broumov - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Broumova
 • 1 spoj v PD dopoledne z Broumova jede nově přes Bezděkov a nejede přes V. Petrovice
 • 13.6.2010

  640 202 Broumov - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy jede nově přes Nové Město n. Met. a nejede přes Jaroměř
 • časové posuny části spojů
 • obousměrně zřízeny zastávky Nové Město nad Metují, Malecí nemocnice - Hradec Králové, Stoletá I.
 • úprava zastavování v některých zastávkách v úseku Broumov - Náchod
 • 13.12.2009

  640 202 Broumov - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Broumova jede nově přes N. Město n. Met. a nejede přes Jaroměř
 • 1 spoj dopoledne do Prahy nově zastavuje ve všeh zastávkách v Náchodě a N. Městě n. Met. daných jízdním řádem
 • 14.12.2008

  640 202 Broumov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
 • 15.6.2008

  640 202 Broumov - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově přes Nové Město n. Met. a nejede přes Č. Skalici a je časově posunut
 • 9.12.2007

  640 202 Broumov - Praha

 • přejmenování zastávky Hradec Králové, žel.st. na Hradec Králové, Terminál HD
 • pro část spojů zřízeny zastávky Nové Město nad Metují, Malecí nemocnice - Hradec Králové, Šimkova - Hradec Králové, Pospíšilova
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Broumova
 • 1.9.2007

  změna názvu dopravce z Radim Prokopec, P-transport na P-transport, s.r.o.

  640 202 Broumov - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Spojovací
 • 10.6.2007

  640 202 Broumov - Praha

 • zrušen spoj v PO z Broumova ve 3:10 a zpět z Prahy, Florence v 10:45
 • pondělní spoj ráno z Prahy nově nezastavuje v části zastávek
 • 10.12.2006

  640 202 Broumov - Praha

 • poslední spoj v PD, SO z Prahy časově posunut a jede nově přes Nové Město n.M. a nejede přes Jaroměř
 • 28.5.2006

  640 202 Broumov - Praha

 • časový posun spoje v SO ráno z Broumova
 • 26.2.2006

  640 202 Broumov - Praha

 • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Nové Město nad Metují, Krčín, Osma
 • 11.12.2005

  640 202 Broumov - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO z Prahy do Broumova
 • 12.6.2005

  640 202 Broumov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Náchoda
 • 6.3.2005

  640 202 Broumov - Praha

 • 1 spoj ráno z Broumova jede nově v SONE přes Radešov a Velké Petrovice
 • časový posun 1 spoje v SO poledne z Prahy
 • 12.12.2004

  640 202 Broumov - Praha

 • pro část spojů zřízena zastávka Náchod, okresní úřad
 • zrušena již nepoužívaná zastávka Poděbrady, žel.st.
 • pro všechny spoje do Prahy zrušeno zastavování v Praze, Spojovací
 • nový spoj v NE Broumov (16:30) >> Praha
 • nový spoj v PO Praha (7:45) >> Broumov
 • 3 spoje z Broumova a 2 spoje z Prahy nově nejedou přes Radešov a Velké Petrovice a nově jedou přes Bezděkov nad Metují
 • část spojů z Prahy nově nezastavuje v zastávce Broumov, U Šléglů
 • časový posun části odpoledních spojů z Prahy
 • 1 spoj odpoledne z Prahy jede nově přes Českou Skalici a nejede přes Nové Město nad Metují
 • úsek Broumov - Náchod je nově zaintegrován do IDS - IREDO
 • 29.2.2004

  640 202 Broumov - Praha

 • nový spoj v sobotu Praha (12:20) >> Broumov
 • spoj v pondělí z Prahy v 10:45 v úseku Náchod - Broumov zastavuje pouze ve vybraných zastávkách (dosud ve všech)
 • 14.12.2003

  640 202 Broumov - Praha

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Broumov, U Šléglů - Jetřichov, rozcestí - Police nad Metují, Radešov - Velké Petrovice - Bezděkov nad Metují, ž.st. Police nad Metují - Bezděkov nad Metují, Kozinek - Hronov, Žabokrky, slévárna - Hronov, žel.st. - Velké Poříčí, Hornické domy - Náchod, Babí, Tepna - Náchod, Běloves, Celní deklarant
 • všechny nové zastávky jsou Na znamení
 • do zastávek Police n.M., Pěkov, Ostaš a Bukovice nově zajíždějí všechny spoje
 • zrušeno zastavování v zast. Bezděkov nad Metují
 • rekonstrukce spojů:
 • 2 páry spojů prodlouženy o úsek Hradec Králové - Praha
 • přes zastávky Černilov, kino až Nové Město n.M, Vrchoviny, rozc. nejede nově 1 spoj v sobotu obousměrně
 • změna počtu spojů:
 • v PD o 1 pár spojů méně
 • v sobotu o 1 pár spojů více
 • v neděli počet nezměněn
 • 15.6.2003

  640 202 Broumov - Praha

 • spoj z Broumova v 8:40 posunut na 8:50
 • jízdní doba spoje z Prahy v 16:50 zkrácena o 5 minut

 • seznam linek tohoto dopravce