1.1.2022

411 701 Cheb - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce na území Prahy a Středočeského kraje
 • 1.9.2019

  421 360 Karlovy Vary - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 1.9.2009

  421 360 Karlovy Vary - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Bílá Hora - Praha, Hradčanská
 • 14.12.2008

  411 701 Cheb - Praha

 • na území Prahy ani Středočeského kraje není provozován žádný spoj (dosud pouze 1 pár jednodenních spojů)
 • 3.3.2008

  411 701 Cheb - Praha

 • zastavení pravidelného provozu na lince:
 • jediný pár spojů v PÁ jede nově pouze 1.5.2008
 • 9.12.2007

  421 360 Karlovy Vary (- Praha)

 • zrušen jediný pár spojů Praha - Karlovy Vary v době konání MFF Karlovy Vary
 • na lince zachován pouze 1 spoj Karlovy Vary, Mattoniho nábř. > Andělská hora, rozc., který jede jen 1.5.2008
 • na území Prahy a Středočeského kraje není provozován žádný spoj
 • 10.6.2007

  411 701 (Cheb -) Plzeň - Praha

 • nový spoj v PÁ Plzeň, CAN (9:45) > Praha, Hradčanská
 • 421 360 Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v PÁ Karlovy Vary, terminál (8:30) > Praha, Florenc
 • 4.3.2007

  421 360 Karlovy Vary - Praha

 • zrušen celoroční pár spojů v NE (z K. Varů v 15:00 a zpět z Prahy v 17:45)
 • na lince je zachován pouze 1 celoroční spoj v PÁ ráno do Prahy a 2 spoje v době konání MFF KV
 • 10.12.2006

  411 711 (Cheb -) Plzeň - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z 141 105 dopravce LIGNETA autobusy
 • změny při převodu linky:
 • původní jednodenní pár spojů zrušen
 • zaveden nový spoj v PÁ Praha, Florenc (12:00) > Plzeň, CAN
 • 421 360 Karlovy Vary - Praha

 • zrušen jediný jednodenní pár spojů K. Vary - Praha
 • nový spoj z Prahy v 9:00 a z K. Varů ve 20:05 (jede jen v době konání MFF KV)
 • nový spoj v PÁ K. Vary, terminál (8:30) > Praha
 • nový spoj v NE z K. Varů v 15:00 a z Prahy v 17:45
 • 1.7.2006

  změna názvu dopravce REGIONALBUS s.r.o. na AD Ligneta regionalbus s.r.o.
 • 421 360 Karlovy Vary - Praha

 • zřízeny nové zastávky v totožné trase současné linky 420 505 dopravce LIGNETA autobusy
 • zastávky jsou totožné s výše uvedenou linkou kromě zastávky Praha, Zličín
 • rozsah provozu zachován, tedy 1 pár spojů pouze 28.9.2006 v trase Karlovy Vary, Terminál - Praha, Hradčanská
 • provoz linky 420 505 je zachován v nezměněné podobě
 • 11.12.2005

  421 360 Karlovy Vary - Praha

 • linka je i v roce 2006 v provozu pouze jediný den (28.9.2006)
 • 12.12.2004

  421 360 Karlovy Vary - Praha

 • nově zřízená linka s těmito zastávkami:
 • Karlovy Vary, Terminál - Praha, Hradčanská
 • rozsah provozu: 1 pár spojů, které jedou pouze 28.10.2005
 • jízdní doba linky je 125 minut

 • seznam linek tohoto dopravce