Změny linek Vratislav Štáhlich

1.1.2013

143 441 Praha - Sušice

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů, který však nejel po celou dobu platnosti JŘ)
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné dopravě
 • 14.12.2008

  143 441 Praha - Sušice

 • 1 spoj do Prahy, časově posunut
 • oba jednodenní spoje jedou i nadále pouze 1 den v roce, jen v jiné dny
 • 3.3.2008

  143 441 Praha - Sušice

 • nová linka, jíž je obnovena činnost dopravce Vratislav Štáhlich ve veřejné dopravě
 • linka je vedena v trase Praha, Na Knížecí - Strakonice - Horažďovice - Rabí - Sušice, nábřeží
 • rozsah provozu: 1 pár spojů pouze dne 24.10.2008
 • 9.12.2007

  143 470 Praha - Sušice

 • linka je zrušena (dosud byl na lince provozován pouze 1 pár spojů 1 vybraný den)
 • tím je ukončena činnost dopravce Vratislav Štáhlich ve veřejné dopravě
 • 2.9.2007

  143 470 Praha - Sušice

 • linka je nově v provozu pouze 27.9.2007 (1 spoj Praha > Sušice)
 • dosud nebyla linka v provozu po celou dobu platnosti JŘ
 • 10.6.2007

  143 470 Praha - Sušice

 • linka i nadále nejede (všechny spoje nejedou do 31.10.2007)
 • zrušena výstupní zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • 4.3.2007

  143 470 Praha - Sušice

 • oba fiktivní spoje linky opět nejsou v provozu (tentokrát od 4.3. do 10.6.2007)
 • 10.12.2006

  143 470 Praha - Sušice

 • všechny spoje jsou převedeny na novou linku 143 440 dopravce Autobusy VKJ
 • změny při převodu spojů:
 • pro většinu spojů zřízena zastávka Čimelice, nám.
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 15:30
 • 1 zrychlený spoj v NE večer z Prahy nově zastavuje ve všech zastávkách
 • časové posuny vybraných spojů
 • na původní lince zůstává 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy, které jedou až od března
 • 440 803 Plzeň - Praha

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku 143 104 dopravce Autobusy VKJ
 • bilance původního a nového počtu spojů mezi Prahou a Plzní (linky 143 104, 440 803 a 440 804):
 • v PO úbytek 1 spoje z Prahy a 2 spojů do Prahy, ve ČT nárůst o 1 spoj do Prahy, v PÁ úbytek o 1 spoj z Prahy, v NE úbytek 2 spojů z Prahy
 • 440 804 Železná Ruda - Plzeň - Praha

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku 143 104 dopravce Autobusy VKJ
 • bilance původního a nového počtu spojů mezi Prahou a Plzní (linky 143 104, 440 803 a 440 804):
 • v PO úbytek 1 spoje z Prahy a 2 spojů do Prahy, ve ČT nárůst o 1 spoj do Prahy, v PÁ úbytek o 1 spoj z Prahy, v NE úbytek 2 spojů z Prahy
 • 1.9.2006

  143 470 Praha - Sušice

 • nový zimní spoj v PD ze Sušice v 10:30 (jede od října)
 • 28.5.2006

  143 470 Praha - Sušice

 • nový spoj v PO z Prahy v 7:00 a zpět ze Sušice ve 14:50, který jede až od 1.10.2006
 • nový spoj v ÚT, ST z Prahy v 11:00 a zpět ze Sušice ve 14:50, který jede až od 1.10.2006
 • nový spoj v PO, ČT, PÁ z Prahy v 16:50, který jede až od 1.10.2006
 • nový spoj v PD z Prahy v 18:30 a v NE ze Sušice v 15:30 a zpět z Prahy v 18:00, který jede až od 1.10.2006
 • 1 spoj v PO ráno ze Sušice nově nejede o letních prázdninách
 • časové posuny části odpoledních spojů z Prahy a většiny spojů ze Sušice
 • 440 803 Plzeň - Praha

 • zrušeny spoje v NE z Plzně v 16:45, 19:00 a zpět z Prahy ve 13:35
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy jede nově přes Zličín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 440 804 Železná Ruda - Plzeň - Praha

  jízdní řád
 • většina spojů nově zastavuje ve všech zastávkách v Klatovech
 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Klatov jede nově každý pracovní den
 • nový spoj v PO z Klatov ve 13:00
 • nový spoj v NE z Klatov v 15:50
 • nový spoj v PD z Klatov v 16:00 a zpět z Prahy v 19:20
 • nový spoj v PÁ z Klatov v 17:10
 • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 15:15 a v PÁ v 15:00
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 8:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 11.12.2005

  143 470 Praha - Sušice

 • časový posun posledního spoje v NE ze Sušice
 • prodlužení jízdní doby části spojů o 5 až 10 minut
 • 440 803 Plzeň - Praha

 • linka je nově v provozu pouze v PÁ-NE, vybranými spoji v PO a ČT
 • ostatní spoje jsou převedeny na novou linku 440 804
 • porovnání počtu spojů Praha - Plzeň původní linky 440 803 a linek 440 803+440 804:
 • zrušen 1 spoj v PO do Prahy, 2 nové spoje v PO z Prahy
 • 1 nový pár spojů v PÁ
 • 1 nový spoj v NE do Prahy a 2 nové spoje v NE z Prahy
 • 440 804 Železná Ruda - Plzeň - Praha

 • zřízena nová linka, která je provozována všemi spoji v trase Klatovy - Praha, 1 spojem v PD v trase Nýrsko > Praha a 1 spojem v trase Železná Ruda > Praha (jede pouze 17.4.2006)
 • spoje v úseku Plzeň - Praha byly převedeny z linky 440 803
 • porovnání počtu spojů Praha - Plzeň původní linky 440 803 a linek 440 803+440 804:
 • zrušen 1 spoj v PO do Prahy, 2 nové spoje v PO z Prahy
 • 1 nový pár spojů v PÁ
 • 1 nový spoj v NE do Prahy a 2 nové spoje v NE z Prahy
 • 12.6.2005

  440 803 Plzeň - Praha

 • posílení provozu:
 • spoj v PO z Plzně v 9:00 jede nově každý PD
 • nový spoj v ÚT-ČT z Prahy ve 13:15
 • nový spoj v SO z Plzně v 11:50 a z Prahy v 18:40
 • nový spoj v NE z Plzně v 15:00 a z Prahy ve 20:00
 • nový spoj ve ČT z Plzně v 16:15 a z Prahy v 18:15
 • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 16:15
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Plzně jede kromě letních prázdnin každý PD
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1.4.2005

  440 803 Plzeň - Praha

  jízdní řád
 • dopravce Vratislav Štáhlich se po necelých čtyřech měsících vrací na trasu Plzeň - Praha:
 • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
 • Plzeň, CAN - Plzeň, Stavební stroje Rokycanská - Praha, Zličín - Praha, Hradčanská - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: celotýdenně cca 6:00 - 21:00, každý den jinak:
 • počet spojůz Plzněz Prahy
  pondělí79
  úterý55
  středa55
  čtvrtek55
  pátek119
  sobota55
  neděle98
 • jízdní doba linky je 1:25
 • většina spojů navazuje v Plzni na linku 440 802 do/z Klatov
 • 6.3.2005

  143 470 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne ze Sušice
 • 12.12.2004

  143 103 Praha - Železná Ruda

 • linka v plném rozsahu zrušena
 • (zrušeno 24 párů spojů v PO, ČT, 23 párů spojů v ÚT, ST, 25 párů spojů v PÁ, 10 párů spojů v SO, 14 párů spojů v NE)
 • dalších 9 párů spojů v PD je zrušeno na trase Klatovy - Nýrsko
 • je tak zrušen významný podíl spojů zejména na trase Praha - Plzeň
 • v úseku Plzeň - Železná Ruda je linka nahrazena novou linkou 440 802 téhož dopravce
 • v úseku Praha - Plzeň je linka částečně nahrazena novými spoji linky 431 300 dopravce ČSAD Autobusy Plzeň
 • 143 470 Praha - Sušice

 • nový spoj v SO z Prahy v 7:00 do Sušice
 • nový spoj v NE ze Sušice ve 12:00 do Prahy
 • většina spojů nově nezastavuje v zastávce Strakonice, Ellerova-Hvězda
 • 13.6.2004

  143 103 Praha - Železná Ruda

 • rozepsání spojů do více časových poloh, ale s různými časovými omezeními
 • změny části spojů, pro velkou nepřehlednost poznámek o platnosti jednotlivých spojů nejsou uvedeny podrobnosti
 • 143 470 Praha - Sušice

 • spoj v pátek z Prahy ve 14:00 nově nejede o letních prázdninách a nově zastavuje po cestě pouze ve Strakonicích, Horažďovicích a Rabí
 • spoj v pátek ze Sušice v 16:40 posunut na 16:20 a nově nejede o letních prázdninách
 • spoj v pondělí ze Sušice v 5:00 nově nejede o letních prázdninách
 • 29.2.2004

  143 103 Praha - Železná Ruda

 • změny části spojů, pro velkou nepřehlednost a krátkodobou časovou platnost tohoto jízdního řádu nejsou uvedeny podrobnosti
 • 143 470 Praha - Sušice

 • spoj v pátek ze Sušice v 16:40 posunut na 17:00
 • 14.12.2003

  143 103 Praha - Železná Ruda

 • směr Plzeň:
 • nové spoje v pondělí Praha (6:00, 8:10) >> Plzeň
 • spoj v PD z Prahy v 16:00 prodloužen o úsek Plzeň >> Klatovy
 • spoj v neděli z Prahy v 17:05 zkrácen o úsek Plzeň >> Klatovy
 • zrušeny spoje z Prahy v pondělí a pátek v 17:50 a ve čtvrtek v 18:05
 • směr Praha:
 • spoj v PD z Přeštic v 5:53 prodloužen a jede již z Klatov v 5:30
 • spoj v pátek z Plzně v 11:40 posunut na 11:30
 • vybrané spoje prodlouženy o úsek Praha, Hradčanská >> Praha, Florenc
 • 143 470 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v neděli Sušice (15:30) >> Praha
 • zrušen spoj v neděli Praha (19:30) >> Sušice
 • 15.6.2003

  143 103 Praha - Železná Ruda

 • zrušena zastávka Dobřany, Šlovice obousměrně pro všechny spoje
 • změna velkého množství spojů zejména v úseku Praha - Plzeň, kvůli značné nepřehlednosti podrobnosti neuvádím
 • 143 470 Praha - Sušice

 • drobné časové posuny odjezdů většiny spojů z Prahy
 • nový zrychlený spoj v neděli Praha (20:00) >> Sušice a Sušice (15:30) >> Praha. Spoj do Prahy nejede o letních prázdninách
 • spoj v pondělí ze Sušice v 5:10 posunut na 5:00
 • spoj v sobotu ze Sušice v 6:00 posunut na 7:00

 • seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2024

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  ČMS Marketér roku Projekty ČMS
  Vinárník.cz Rybí restaurace