Změny linek Stanislav Kovářík

14.1.2013

421 300 Jáchymov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 celoroční pár spojů celotýdenně, 1 celoroční pár spojů v PÁ, SO a 1 letní pár spojů v SONE)
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 7.1.2013

  330 810 Český Krumlov - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v PD a 2 páry spojů o víkendu celoročně, 1 pár letních spojů celotýdenně)
 • 1.1.2013

  421 300 Jáchymov, Mariánská - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • trasa 1: Jáchymov, Mariánská - Boží Dar, celnice - Jáchymov, lázně - Ostrov, nám. - Karlovy Vary, Terminál - Řevničov, nám. - Praha, Florenc
 • trasa 2: Jáchymov, Mariánská - Boží Dar, celnice - Jáchymov, lázně - Ostrov, nám. - Klášterec n.O., nám. - Kadaň, aut.nádr. - Chomutov, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • rozsah provozu:
 • 1 pár spojů v SONE Praha - Mariánská (jede až od dubna) - část spojů přes Řevničov a část spojů přes Chomutov
 • 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ, SO Praha - Klášterec n.O.
 • 9.12.2012

  330 810 Český Krumlov - Praha

 • nový celoroční spoj v SO z Č. Krumlova v 9:35
 • nový celoroční pár spojů Praha, Na Knížecí - Písek - Český Krumlov (v PÁ z Prahy v 15:15 a v NE z Č. Krumlova v 17:10)
 • nový spoj v PD od května do června z Prahy v 9:30 a z Č. Krumlova v 17:30 a v NE z Prahy v 15:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 2.9.2012

  133 103 Praha - Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice

 • linka je zrušena (1 pár jednodenních spojů Praha - Český Krumlov)
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • linka je zrušena (1 pár jednodenních spojů Praha - Český Krumlov)
 • 330 810 Český Krumlov - Praha

 • 1 pár spojů Praha - Český Krumlov jede nově v SONE také mimo letní prázdniny
 • časový posun 1 spoje do Prahy
 • 10.6.2012

  změna názvu dopravce ze Stanislav Kovářík - KODISP na Stanislav Kovářík

  133 103 Praha - Český Krumlov (- Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice)

 • jediný pár spojů na lince (Praha - Český Krumlov) jede nově pouze 5., 6.7., nikoli 23.6.
 • 330 810 Český Krumlov - Praha

 • nový sezónní spoj celotýdenně z Prahy v 9:30 do Č. Krumlova (jede od června do srpna)
 • nový sezónní spoj v PD z Č. Krumlova v 17:30 do Prahy (jede od června do srpna)
 • nový sezónní spoj v SONE z Č. Krumlova v 18:30 do Prahy (jede od června do srpna)
 • časové posuny části spojů do Prahy
 • 435 005 Horská Kvilda - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v NE, 2 spoje v SO do Prahy, 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v SO z Prahy)
 • 27.4.2012

  330 810 Český Krumlov - Praha

 • časové posuny spojů z Č. Krumlova, spoj z Č. Krumlova nově nejede přes Olbramovice a Bystřici
 • spoj v SO z Prahy nově nejede přes Bystřici a Olbramovice a nově jede přes Č. Krumlov, Špičák
 • 4.3.2012

  133 103 Praha - Český Krumlov (- Černá v Pošumací, Dolní Vltavice)

 • jediný pár spojů jedoucí ve vybrané dny v roce jede nově pouze 23.6. a je zkrácen o úsek Český Krumlov - Dolní Vltavice
 • 330 810 Český Krumlov - Praha

 • mezi zastávkami České Budějovice, aut.nádr. a Písek, aut.nádr. zřízeno 13 zastávek, které však nejsou využívány žádným spojem
 • spoj v PD, SO do Prahy jede nově přes Olbramovice a Bystřici
 • spoj v NE do Prahy je nově zastávkový, nejede přes Písek a v Praze je nově ukončen na Opatově, nikoli Na Knížecí
 • časové posuny spojů ve směru do Prahy
 • 11.12.2011

  133 103 Praha - Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice

 • na lince jsou opět v provozu pouze spoje ve vybrané dny - tentokrát je v provozu 1 pár spojů v celé trase
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • na lince jsou opět v provozu pouze spoje ve vybrané dny - časový posun původního páru spojů
 • 435 005 Horská Kvilda - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Horská Kvilda, U Honesů / Stachy, Zadov Sporthotel - Zdíkov, aut.st. - Vimperk, aut.nádr. - Strakonice, aut.nádr. - Praha, Na Knížecí - Praha, Florenc
 • rozsah provozu:
 • 1 spoj v PÁ večer z Prahy do Zadova a zpět v SO ráno
 • 1 pár spojů v SO Praha - Zadov
 • 1 pár spojů v NE Praha - Horská Kvilda (v letní sezóně) / Zadov (v zimní sezóně)
 • všechny spoje jedou až od března 2012
 • všechny pravidelné spoje jsou ukončeny v zast. Praha, Na Knížecí
 • 1.9.2011

  137 100 Praha - Zadov

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů v PÁ tam a v SO zpět)
 • 12.6.2011

  137 100 Praha - Zadov

 • časový posun sobotního spoje ze Zadova
 • 7.5.2011

  330 810 Český Krumlov - Praha

 • původně plánovaný prázdninový spoj v PÁ večer z Prahy a v SO ráno z Č. Krumlova nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu
 • změna trasy a časový posun celotýdenního spoje z Č. Krumlova (v PD, SO nově projíždí některé zastávky na trase a v NE jede nově přes Písek a nejede přes Tábor a je ukončen v zast. Praha, Na Knížecí)
 • 1.4.2011

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů celotýdenně) a její spoje převedeny na linku 330 810 téhož dopravce
 • 330 810 Český Krumlov - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Prahy, Florence v 8:15 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova ve 14:20
 • pro tento spoj zřízena výstupní zastávka Praha, Opatov
 • 6.3.2011

  330 810 Český Krumlov - Praha

 • nová letní prázdninová linka v následující trase:
 • Český Krumlov, aut.nádr. - České Budějovice, aut.nádr. - Písek, aut.nádr. / Tábor, aut.nádr. - Praha, Na Knížecí / Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ večer z Prahy přes Tábor a 1 spoj v SO ráno do Prahy přes Písek
 • linka je v provozu pouze o letních prázdninách
 • 12.12.2010

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • obnoven celotýdenní provoz 1 páru spojů (dosud pouze v PÁ, SO)
 • 137 100 Praha - Zadov

 • časový posun sobotního spoje ze Zadova
 • 350 990 Kámen - Praha

 • linka byla zrušena v průběhu podzimu 2010 (3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v NE Praha - Vlašim)
 • 3.10.2010

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zřízena nová výstupní zastávka Praha, Opatov
 • původně celotýdenní pár spojů Praha - Český Krumlov jede nově pouze v PÁ, SO
 • tento spoj z Č. Krumlova je v SO časově posunut
 • 137 100 Praha - Zadov

 • obousměrně zřízena zastávka Čimelice, nám.
 • 19.9.2010

  350 990 (Kámen -) Vlašim - Praha

 • zřízeny nové zastávky:
 • Vlašim, Politických vězňů - Vlašim, Domašín, nám. - Chotýšany, rozc. 1,0 - Benešov, pivovar - Benešov, ČSAD
 • v trase Vlašim, žel.st - Praha, Opatov (tam) / Roztyly (zpět) zřízeny 3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v NE - spoje jedou až od 3.10.2010
 • 13.6.2010

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • linka je nově ukončena ve směru do Prahy na Roztylech
 • 133 103 Praha - Dolní Vltavice

 • původně plánovaný letní pár spojů Praha - Dolní Vltavice nově nejede
 • v provozu je pouze 1 spoj Praha > Český Krumlov, který jede pouze 6.7.2010
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • původně plánovaný nedělní pár letních spojů Praha - České Budějovice nově nejede
 • v provozu jsou pouze 3 jednodenní spoje
 • 137 100 Praha - Zadov

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 12:30 a zpět ze Zadova v 17:10
 • časový posun zachovaného sobotního spoje z Prahy
 • 350 990 Kámen - Praha

 • původně plánovaný letní pár spojů Praha - Kámen nově nejede
 • v provozu je pouze 1 pár spojů Praha - Kámen, který jede pouze 5.7.2010
 • 2.4.2010

  350 990 Kámen - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Kámen - Pacov, aut.nádr. - Čechtice, nám. - Vlašim, žel.st. - Benešov, aut.st. - Praha, Opatov (T) - Praha, Roztyly (Z)
 • rozah provozu: 1 pár spojů v NE
 • linka je v provozu ve vybraný den v dubnu (Velikonoce) a poté až od 13.6.2010
 • 7.3.2010

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • linka jede nově celoročně (původně neměla být v provozu od dubna do září)
 • 133 103 Praha - Dolní Vltavice

 • linka jede nově pouze od června do září (1 pár spojů v SO Praha - Dolní Vltavice) - původně měla být v provozu od dubna
 • ostatní spoje jsou zrušeny (1 pár spojů v PD, NE Praha - Český Krumlov a 1 spoj v PÁ tam a v SO zpět Praha - Frymburk - vše od dubna do září)
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • linka jede nově až od června (původně od května)
 • zachován pouze 1 pár spojů v NE Praha - České Budějovice
 • ostatní spoje zrušeny (1 pár spojů v SO Praha - Český Krumlov)
 • 137 100 Praha - Stachy, Zadov

 • zrušen spoj v NE z Prahy v 7:45 a zpět ze Zadova v 17:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.12.2009

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 9:30 a zpět z Č. Krumlova v NE v 14:20 a v SO v 16:45
 • 133 103 Praha - Dolní Vltavice

 • nový spoj od dubna v PÁ z Prahy v 17:45 do Frymburka a zpět v SO v 11:25 do Prahy
 • nový spoj od dubna v SO z Prahy v 8:15 do Dolní Vltavice a zpět v 15:00 do Prahy
 • zrušen letní spoj v SONE z Prahy v 9:30 do Č. Krumlova
 • zrušeny letní spoje v SO z Č. Krumlova ve 12:45, 16:45 a v NE ve 14:20
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • linka nově nejede do května (zrušen 1 pár spojů v PD)
 • od května je linka provozována v rozsahu 1 páru spojů v SONE do září (dosud pouze v PD)
 • 137 100 Praha - Zadov

 • nová linka v následující trase:
 • Praha, Florenc - Praha, Na Knížecí - Strakonice - Vimperk - Stachy - Zadov
 • přes zastávku Praha, Florenc jede pouze 1 spoj v NE z Prahy
 • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ, SO, NE z Prahy, 2 spoje v SO a 1 spoj v NE do Prahy
 • 141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • linka je zrušena (dosud v provozu pouze fiktivní spoje)
 • 30.8.2009

  133 106 Praha - Český Krumlov

 • spoj z Prahy je od konce září časově posunut do pozdějších hodin
 • ve směru z Prahy zřízena zastávka Český Krumlov, Plevno
 • 14.6.2009

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • linka je nově v provozu až od 29.9.2009
 • tím je pozastaven provoz dosavadních spojů (1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v SO)
 • 133 103 Praha - Český Krumlov - Dolní Vltavice

 • nová sezónní linka v následujících trasách a rozsahu provozu:
 • Praha (Florenc tam a Roztyly zpět) - České Budějovice - Český Krumlov (1 pár spojů v PD, 2 páry spojů v SONE - vše pouze do září)
 • Praha - Dolní Vltavice (1 pár spojů, který nejede po celou dobu platnosti JŘ)
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v PD přes Písek
 • zrušen 1 pár sezónních spojů v SONE, který je převeden na novou linku 133 103 téhož dopravce
 • 141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • na lince je zastaven provoz (jediný pár spojů celotýdenně nově nejede po celou dobu platnosti JŘ)
 • 29.3.2009

  141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • časové posuny části spojů
 • linka ve směru z Prahy a 1 spoj v PD do Prahy nově nejede přes Na Knížecí
 • 1 pár spojů v PD, NE nově nejde přes Krsy, Úterý a Bezdružice
 • 1 pár spojů v SO nově nejede přes Ostrov u Bezdružic
 • spoje v PD a SO jedou nově až od 15.6. (původně od dubna)
 • 8.3.2009

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 pár spojů v SO jede nově pouze od června do září (dosud celoročně)
 • 1 spoj ráno z Prahy jede nově již od 8.3. (dosud až od dubna) a jede pouze v PD
 • 1 spoj celotýdenně z Krumlov jede nově již od 8.3. (dosud až od dubna)
 • zrušen spoj v PD, který měl jet původně až od dubna z Krumlova v 18:15
 • časové posuny a sjednocení tras vybraných spojů
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • 2 původní páry spojů v SO (v provozu od dubna) nahrazeny jedním párem spojů od června do září
 • 1 pár spojů v NE (v provozu od dubna) jede nově pouze od června do září
 • drobné úpravy tras a časové posuny jednotlivých spojů
 • 14.12.2008

  133 106 Praha - Český Krumlov

 • od 14.4.2009 zavedeny letní spoje (1 spoj v PD z Prahy a 2 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE)
 • od 14.12.2009 na této lince provozován pouze 1 pár spojů v PD
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • linka je zrušena (1 pár spojů celotýdenně)
 • 141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • linka je nově v provozu až od 14.4.2009 (1 pár spojů celotýdenně)
 • 20.6.2008

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • nový letní spoj (od června do září) Praha, Florenc (12:45) > Č. Krumlov a zpět z Č. Krumlova v 18:15
 • 1 spoj ráno z Prahy nově v SO nejde přes Tábor a v PD, NE jede také přes Veselí n.L.
 • 1 spoj celotýdenně do Prahy nově zastavuje v Miličíně a Benešově
 • 1 spoj v SO do Prahy nově nezastavuje v některých zastávkách
 • zrušeny nepoužívané zastávky Tábor, Na Parkánech - Slapy
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • zrušeny 2 letní páry spojů celotýdenně Praha, Na Knížecí - Č. Krumlov
 • zrušen letní pár spojů v NE Praha, Na Knížecí - České Budějovice
 • 1 letní pár spojů v SO nově nezastavuje v části zastávek
 • 15.6.2008

  141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • předpokládané zahájení provozu linky (1 pár spojů celotýdenně od 15.6.) je odloženo - linka je v provozu až od 7.9., a to jedním párem spojů v NE
 • 16.3.2008

  133 101 Praha - Tábor - Český Krumlov

 • zrušen spoj v NE Praha, Florenc (9:55) > Č. Krumlov, aut.nádr. a zpět z Č. Krumlova ve 14:20
 • denní pár spojů Praha - Č. Krumlov nově nezastavuje v části zastávek po trase
 • sobotní spoj dopoledne z Prahy nově nejede přes Planou nad Lužnicí
 • časové posuny části spojů
 • 133 106 Praha - Písek - Český Krumlov

 • pro 1 spoj v PD do Prahy zřízena zastávka Vodňany, aut.nádr.
 • pro letní spoje od května do října zkrácen rozsah provozu na červen - září
 • nové letní spoje celotýdenně Praha, Na Knížecí (6:45, 14:45) > Č. Krumlov, aut.nádr. a zpět z Č. Krumlova v 10:45, 18:45
 • zrušen letní spoj v NE Praha, Florenc (9:55) > Č. Krumlov, aut.nádr.
 • zrušen letní spoj v PD Praha, Na Knížecí (12:10) > Č. Krumlov, aut.nádr. a zpět z Č. Krumlova v 15:45
 • zrušen letní spoj v PÁ, NE Praha, Na Knížecí (12:30) > Písek, aut.nádr. a zpět z Písku v 14:45
 • u části letních víkendových spojů je zrušeno zastavování v části zastávek po trase
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • obousměrně zrušena zastávka Sudoměřice u Tábora
 • spoje s původním začátkem provozu 1.5. jedou již od 4.4.
 • časové posuny části spojů
 • nedělní pár spojů je v období mimo letní pázdniny prodloužen o úsek Jindřichův Hradec, aut.nádr. - Stráž n. Nežárkou, nám.
 • u části spojů je zrušeno zastavování v části zastávek po trase
 • 3.3.2008

  141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • plánované zahájení provozu linky od 5.4. je posunuto na 15.6.2008 (1 pár spojů v SONE)
 • časové posuny všech spojů
 • spoj v PD z Lázní Kynžvart jede nově přes Velkou Hleďsebe
 • 9.12.2007

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušen spoj v PD Praha, Florenc (9:55) > Č. Krumlov (převod na linku 133 106 téhož dopravce)
 • nový spoj v NE Praha, Florenc (9:55) > Č. Krumlov a zpět z Č. Krumlova ve 14:20 (převeden z linky 133 104 dopravce A-Z BUS)
 • linka nově zastavuje v z. Český Krumlov, Špičák
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • nový spoj denně Praha, Florenc (9:55) > Č. Krumlov (v PD převeden z linky 133 101 téhož dopravce)
 • zrušen spoj v NE z Prahy, Na Knížecí ve 12:10 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 17:20
 • zavedeny nové letní spoje (od května do října) v tomto rozsahu:
 • 1 pár spojů v NE Praha - Č. Budějovice
 • 1 pár spojů v SO Praha - Český Krumlov
 • 1 spoj v NE Praha > Č. Krumlov
 • 1 pár spojů v PÁ, NE Praha - Písek
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • zavedeny nové spoje od května:
 • 1 pár spojů denně Praha - Jindřichův Hradec - o letních prázdninách je v SONE prodloužen do/z Chlumu u Třeboně
 • v současnosti není na lince provozován žádný spoj
 • 141 101 Praha - Lázně Kynžvart

 • nová linka vedena v této trase:
 • Praha, Florenc - Plzeň - Bezdružice - Konstantinovy Lázně - Planá - Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart, aut.st.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně od 5.4.2008
 • jízdní doba linky je 3:30 tam a 3:05 zpět
 • 1.11.2007

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušena cca polovna spojů linky:
 • zrušen spoj v SONE z Prahy, Florence v 9:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova ve 14:20 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Prahy, Florence ve 12:45 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 15:30 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Č. Krumlova v 17:15 a v NE z Č. Krumlova v 16:15 do Prahy
 • část zrušených spojů převedena na novou linku 133 106 téhož dopravce
 • změny u zachovaných spojů:
 • pro oba spoje z Prahy a 1 spoj celotýdenně do Prahy zřízena zastávka Planá nad Lužnicí, nám.
 • spoj celotýdenně ráno z Prahy nově nejede přes Roztyly
 • spoj v SO odpoledne do Prahy jede nově přes Týn nad Vltavou a nejede přes Planou nad Lužnicí
 • 133 106 Praha - Český Krumlov

 • zřízena nová linka v trase Praha, Na Knížecí - Písek - České Budějovice - Český Krumlov
 • rozsah provozu:
 • 1 rychlíkový spoj v PD, NE poledne z Prahy
 • 2 rychlíkové spoje v PD odpoledne z Č. Krumlova
 • 1 spoj v NE odpoeldne z Č. Krumlova přes Týn nad Vltavou
 • 1 pár spojů celotýdenně, který nejde po celou dobu platnosti jízdního řádu (zřejmě letní spoj)
 • část spojů převedena z linky 133 101 téhož dopravce
 • 10.6.2007

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Prahy přes Tábor jede nově i v letním období
 • letní rychlíkový spoj z Prahy celotýdenně v létě nově nejede v NE
 • nový rychlíkový spoj v NE z Prahy v 11:15 do Č. Krumlova
 • zrušen letní spoj z Prahy v PO v 17:30
 • 1 spoj v PD, SO odpoledne z Č. Krumlova je nově rychlíkový a v Praze je místo na Roztylech ukončen Na Knížecí
 • 1 rychlíkový spoj v NE odpoledne z Č. Krumlova je místo na Roztylech ukončen Na Knížecí
 • nový letní rychlíkový spoj z Č. Krumlova v PD v 18:30 a v SO v 19:15
 • časové posuny většiny spojů
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • provoz linky je prakticky zastaven (provozován měl být 1 pár spojů celotýdenně od června do září)
 • stávající pár spojů nově jede jen 5., 6.7.2007
 • nově jsou však zřízeny zastávky Pístina - Stříbřec - Stříbřec, Mníšek - Stříbřec, Libořezy, rozc. 1,0 - Chlum u Třeboně, Mirochov - Staňkov
 • zrušeny jsou zastávky Třeboň, aut.nádr. - Majdalena, žel.st.
 • 22.4.2007

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • rozšíření počtu spojů v letním období:
 • pro vybrané spoje (1 spoj v SONE z Prahy) zřízena varianta trasy přes Písek (nové zastávky Praha, Na Knížecí - Písek, aut.nádr.)
 • spoj v NE dopoledne z Prahy je nově zrychlený, nejede přes Tábor, ale přes Písek
 • nový letní spoj v SO Praha, Florenc (9:00) > Písek > Č. Krumlov a zpět z Č. Krumlova ve 14:10 (jede od dubna do října)
 • nový letní spoj v PD Praha, Florenc (12:45) > Č. Krumlov a zpět z Č. Krumlova v 15:30 (jede od dubna do října)
 • nový letní spoj v PO Praha, Florenc (17:30) > Týn. n. Vlt. > Č. Krumlov (jede od května do září)
 • nový letní rychlíkový spoj v NE Č. Krumlov (16:15) > Soběslav > Praha, Roztyly
 • spoj v SONE poledne z Č. Krumlova nově nejede přes Týn. n. Vlt. a jede přes Veselí n.L.
 • časové posuny části spojů
 • 4.3.2007

  134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • linka je nově v provozu od 16.6 do 30.9. (dosud část spojů od 1.6. a část spojů od 1.5.)
 • sobotní pár spojů je zkrácen o úsek Stráž nad Nežárkou - Chlum u Třeboně
 • nedělní spoj z Prahy nově nejede přes Roztyly
 • časové posuny části spojů
 • 10.12.2006

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy časově posunut a nově zastavuje v Bystřici až v Sudoměřicích u Tábora
 • čaové posuny části spojů z Č. Krumlova
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • časové posuny části spojů
 • spoj v PD z Prahy nově nejede přes Roztyly
 • linka je v provozu pouze v letním období (květen - říjen)
 • 28.5.2006

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • kromě 1 spoje v SONE poledne z Č. Krumlova jedou nově všechny spoje variantu přes Veselí nad Lužnicí
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy, který zároveň nově zastavuje pouze ve vybraných zastávkách
 • časové posuny většiny spojů z Č. Krumlova
 • 134 106 Praha - Chlum u Třeboně

 • zřízena nová linka v trase
 • Praha, Florenc - Tábor - Soběslav - Jindřichův Hradec - Třeboň - Chlum u Třeboně
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD Praha - Třeboň a 1 pár spojů v SONE Praha - Chlum u Třeboně
 • spoje však nejsou v provozu po celou dobu platnosti jízdního řádu
 • většina zastávek je na znamení
 • jízdní doba nejdelšího spoje je 3:35 hod.
 • 26.2.2006

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • celotýdenní spoj ráno z Prahy mění trasu v letním období (od května do října):
 • jede nově přes Bechyni a Týn nad Vltavou a nejede přes Benešov, Tábor a Veselí nad Lužnicí
 • spoj v PD dopoledne z Prahy jede nově i v SONE - oproti PD jede i přes Roztyly
 • zrušeny spoje z Prahy v NE v 11:30 a v PO, ČT, PÁ ve 14:45
 • zrušen spoj ve ČT, PÁ z Č. Krumlova v 9:00
 • 11.12.2005

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy nově nejde přes Roztyly
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 10:00, 13:45 a zpět z Č. Krumlova v 9:30
 • časový posun 1 spoje v NE z Prahy
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy a 1 spoj v PD ráno z Č. Krumlova nově nejede v ÚT, ST, spoj do Prahy nejde ani v PO
 • 162 101 Praha - Hlinsko

 • linka je v plném rozsahu (1 pár letních spojů v SONE) po půl roce od zahájení provozu zrušena
 • 12.9.2005

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • první spoj v PD, SO ráno z Č. Krumlova časově posunut a nově jede i v zimním období a v Praze jede nově až na Florenc (nestaví na Roztylech)
 • v PD je nově zakázána přeprava mezi některými jihočeskými zastávkami
 • 12.6.2005

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • u prvního spoje z Prahy jsou zrušeny všechny zastávky mezi Prahou a Hlubokou nad vltavou mimo Bechyně a Týna nad Vlt.
 • většina spojů jede nově po trase přes Soběslav a Veselí nad Lužnicí a nejede přes Sudoměřice a Týn nad Vltavou
 • 1 pár spojů ráno z Č. Krumlova a odpoledne z Prahy jede nově i v ÚT
 • zrušen 1 pár spojů v NE z Prahy, Roztyl v 19:30 a z Č. Krumlova v 17:20
 • časové posuny části spojů
 • 162 101 Praha - Hlinsko

  jízdní řád (St. Kovářík)
 • zřízena nová linka, obsluhující tato města a obce:
 • Praha - Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Žleby - Ronov nad Doubravou - Třemošnice - Seč - Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Hlinsko
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SONE (ráno z Prahy a odpoledne z Hlinska) v letním období (červen - září)
 • vybrané zastávky jsou na znamení
 • jízdní doba linky je 145 minut
 • 6.3.2005

  133 101 Praha - Český Krumlov

  jízdní řád
 • zrušen spoj v PD, SO z Prahy v 7:45, jedoucí přes Veselí nad Lužnicí
 • časové posuny většiny spojů
 • 1 spoj celotýdenně ráno z Prahy jede také přes Roztyly
 • nový spoj celotýdenně Praha, Florenc (10:15) >> Český Krumlov
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 12:45
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede v letním období nově pouze v PO, ST, ČT, PÁ, SO (v zimním období jede v PD)
 • 1 spoj v PD ráno z Č. Krumlova je v letním období časové posunut a nově jede pouze v PO, ST, ČT, PÁ, SO
 • 1 spoj v NE odpoledne z Č. Krumlova nově nezastavuje v Olbramovicích a v Bystřici, přeložka
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Č. Krumlova nově jede variantu přes Týn nad Vltavou a nejede přes Veselí nad Lužnicí
 • 16.1.2005

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušena zastávka Votice, aut.st.
 • většina zastávek je nově Na znamení
 • nový spoj v PD, SO Praha, Florenc (7:45) >> Český Krumlov, aut.st. (přes Veselí nad Lužnicí)
 • 1 spoj celotýdenně přes poledne z Prahy časově posunut a nově jede jen v NE
 • časový posun prvního spoje z Prahy
 • 1 spoj celotýdenně v poledne z Č. Krumlova časově posunut a nově nejede v NE
 • poslední spoj v PD, SO z Č. Krumlova jede nově i v NE
 • 1.1.2005

  191 107 Praha - Ostrava

 • linka po necelých dvou měsících zrušena v plném rozsahu
 • (1 pár spojů v PD)
 • 191 108 Praha - Ostrava

 • linka po necelých dvou měsících zrušena v plném rozsahu
 • (1 spoj v SO tam, 1 spoj v NE zpět)
 • 12.12.2004

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • časové posuny části spojů, zejména ve směru Praha
 • všechny zastávky Na znamení jsou nově Stálé
 • 17.11.2004

  191 107 Praha - Ostrava

 • zřízena nová linka, obsluhující tato města a obce:
 • Praha - Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Kostelec nad Orlicí - Vamberk - Žamberk - Jablonné nad Orlicí - Červená Voda - Šumperk - Rýmařov - Bruntál - Horní Benešov - Velké Heraltice - Opava - Kravaře - Dolní Benešov - Hlučín - Ostrava
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD (z Prahy, Florence v 16:00 a z Ostravy, ÚAN v 0:15)
 • jízdní doba linky je 6 hodin 15 minut
 • 191 108 Praha - Ostrava

 • zřízena nová linka ve stejné trase jako linka 191 107,
 • ale zastavuje ve více zastávkách (celkem zastavuje ve 40 zastávkách)
 • rozsah provozu: 1 spoj v SO z Ostravy, ÚAN v 9:15 a v NE z Prahy, Florence ve 13:00)
 • dále je provozován spoj v SO Praha, Florenc (7:00) >> Vrbno pod Pradědem, žel.st. a zpět v NE v 16:25
 • jízdní doba linky je 6 hodin 45 minut
 • 26.9.2004

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • časový posun části spojů
 • zřízena zastávka Votice, aut.st. (pouze pro 1 pár spojů v neděli)
 • 1 spoj v NE večer z Prahy a 1 spoj v PD nejedou nově přes Planou, Soběslav a Veselí n.Lužnicí
 • a jedou přes všechny ostatní zastávky (spoje jsou zpomaleny o 30 minut)
 • zrušen spoj v sobotu z Č. Krumlova v 9:15
 • nový spoj v neděli z Č. Krumlova ve 14:15
 • 13.6.2004

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • rozšíření provozu na lince:
 • zrušen zrychlený spoj z Prahy v 7.30
 • nový spoj celotýdenně Praha (10.15) >> Český Krumlov (zastavuje také v Roztylech)
 • nový spoj v PD Praha, Florenc (16:45) >> Český Krumlov
 • nový zrychlený spoj v neděli Praha, Roztyly (20:00) >> Český Krumlov
 • nový zrychlený spoj v PD a sobotu Český Krumlov (9:15) >> Praha
 • 29.2.2004

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • spoj z Prahy v 8:00 posunut na 7:30 a nově zastavuje v zastávkách Benešov, odb. až Tábor, aut.nádr.
 • spoj z Prahy v 8:30 posunut na 8:15
 • spoj z Českého Krumlova v 11:35 posunut na 12:15
 • 30.8.2003

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušeny spoje v pátek, sobotu a neděli z Prahy v 15:15 a zpět s příjezdem do Prahy ve 20:50
 • spoje, jedoucí z Prahy nově nezastavují v zast. Č. Krumlov, Špičák
 • 15.6.2003

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušen letní spoj Praha, Florenc (7:00) >> Český Krumlov a Český Krumlov (13:05) >> Praha, Roztyly
 • spoj z Prahy v 8:00 nově zastavuje v Plané nad Lužnicí
 • spoj v pátek z Prahy v 15:15 nově zastavuje ve většině zastávek a jízdní doba prodloužena o 15 minut. Tento spoj jede nově také v sobotu
 • spoj v neděli z Prahy v 16:15 posunut na 15:15 a nově zastavuje ve většině zastávek a jízdní doba prodloužena o 5 minut zrušen spoj v neděli Praha (15:15) >> Č.Budějovice
 • spoj celotýdenně z Českého Krumlova v 17:05 posunut na 16:45
 • spoj v neděli z Týna n. Vlt. v 18:35 posunut na 18:45
 • spoj v neděli z Č.Budějovic v 18:10 jede nově pouze v sobotu

 • seznam linek tohoto dopravce