Změny linek Stanislav Jirásek

12.12.2021

133 442 Praha - Černá v Pošumaví

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 137 444 Praha - Stachy

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě mimo PID

  25.1.2021

  137 444 Praha - Stachy

 • plánované zahájení provozu 2 spojů v SONE v trase Praha - Stachy od 1.2. je zrušeno - spoje nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ
 • 13.12.2020

  137 444 Praha - Stachy

 • v plánu od 1.2.2021 je obnovení linky v rozsahu 3 spojů v SONE v trase Praha - Stachy
 • 1.3.2020

  137 444 Praha - Kvilda

 • výrazné omezení provozu:
 • ve směru z Prahy zrušeny celkem 1 spoj v PO, 3 spoje v PÁ, 1 spoj v SO a 2 spoje v NE
 • ve směru do Prahy zrušeny celkem 1 spoj v PO a 2 spoje v PÁ-NE
 • na lince je zachován pouze 1 pár spojů v SO Praha - Kvilda, 1 spoj v SONE Praha - Stachy a 2 spoje v NE Stachy - Praha
 • 15.12.2019

  133 442 Praha - Černá v Pošumaví

 • všechny spoje i nadále nejsou v provozu po ccelou dobu platnosti JŘ (změna tras a počtu těchto fiktiních spojů)
 • 137 444 Praha - Stachy - Kvilda

 • všechny spoje vedené na Kvildu nově nejedou přesz z. Zadov, horská služba a Zadov, Churáňov hotel
 • spoje ukončené v z. Zadov, Churáňov hotel zkráceny do zastávky Zadov, Pod Javorem
 • 1 pár spojů v NE je od 1.2. do 15.3. prodloužen o úsek Zadov - Kvilda
 • 1 pár spojů v PD Praha - Stachy jede nově pouze v PO, PÁ a v PÁ z Prahy je navíc zkrácen do Vimperka
 • 1 spoj v PÁ odpoledne ze Stachů zkrácen a jede až z Vimperka
 • nový spoj v NE ze Stachů ve 14:25 a zpět z Prahy v 18:00 do Stachů
 • časové posuny vybraných spojů
 • 28.9.2019

  137 444 Praha - Kvilda

 • celková změna jízdního řádu:
 • omezení spojů do Kvildy (z 1 páru spojů v SONE na 1 pár spojů v SO)
 • rozšíření spojů do Churáňova z 1 spoje v SO tam na 1 pár spojů v SONE
 • změna spojů v úseku Praha - Stachy: 1 pár spojů v PO, PA jede nově každý PD, 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy prodloužen o úsek Stachy - Vimperk, zrušení 1 spoje v SO z Prahy, zrušení 1 páru spojů v NE
 • časové posuny části spojů
 • 29.6.2019

  137 444 Praha - Kvilda (- Stachy)

  • změna v rámci výlukového jízdního řádu:
  • spoje ukončené ve Zdíkově opětovně prodlouženy do Stachů

  20.5.2019

  137 444 Praha - Kvilda (- Stachy)

  • v rámci výlukového jízdního řádu jsou všechny spoje ukonečné ve Stachách zkráceny do Zdíkova
  • spoje do/z Kvildy nově nejedou přes zastávky Zdíkov, aut.st. až Stachy, Zadov, Churáňov hotel
  • zrušen spoj ve ČT z Vimperka ve 13:30 a zpět z Prahy v 17:30

  3.4.2019

  137 444 Praha - Kvilda (- Stachy)

  • změny v rámci výlukového jízdního řádu:
  • 1 pár spojů v SONE Praha - Churáňov prodloužen do Kvildy
  • zároveň 1 pár spojů v SO zkrácen o úsek Stachy - Kvilda
  • úprava letních prázdninových spojů
  • časové posuny části spojů

  4.2.2019

  137 444 Praha - Kvilda

  • celkové posílení provozu o víkendech:
  • 1 spoj v SO ráno z Prahy prodloužen do Kvildy a nově nejede přes Churáňov
  • nový celoroční spoj v SONE z Prahy v 9:30 do Churáňova
  • 1 zimní a letní prázdninový spoj v SO poledne z Prahy do Kvildy nově nejede přes Churáňov
  • 1 spoj v NE poledne ze Stachů do Prahy je o zimních a letních prázdninách prodloužen a jede již z Kvildy
  • časový posun 1 spoje v SO z Churáňova do Prahy
  • nový celoroční spoj v SO z Kvildy ve 12:40 do Prahy
  • nový celoroční spoj v NE ze Stachů ve 14:10 do Prahy
  • 1 spoj v NE odpoledne ze Stachů do Prahy prodloužen a jede již z Churáňova
  • nový celoroční spoj v NE z Prahy v 17:30 do Stachů a zpět v PO ze Stachů v 7:30 do Prahy

  9.12.2018

  137 444 Praha - Stachy - Kvilda

  • 1 pár spojů v SO prodloužen o úsek Stachy - Churáňov
  • 1 spoj v SO poledne z Prahy prodloužen v zimní a letní sezoně o úsek Stachy - Kvilda
  • časové posuny vybraných spojů

  1.10.2018

  137 444 Praha - Stachy

  • nový spoj v SO z Prahy v 8:30 do Stachů a zpět ve 12:00
  • nový spoj ve ČT z Vimperka ve 13:20 a zpět z Prahy v 17:30 do Stachů

  2.9.2018

  137 444 Praha - Stachy

  • omezení provozu linky:
  • linka reálně zkrácena o úsek Stachy - Kvilda - Srní (1 pár spojů v SONE, částečně sezonní) - zastávky však zachovány
  • v úseku Praha - Stachy zrušeny: 1 pár spojů v SO Praha - Vimperk, 1 spoj v SO ze Zdíkova do Prahy, 1 spoj v PÁ, NE z Prahy do Stachů a 1 spoj v SO ze Stachů do Prahy

  5.4.2018

  137 444 Praha - Stachy / Srní

  • změna trasy v koncovém úseku Stachy - Kvilda - zrušení některých nepoužívaných zastávek, zavedení provozu v úseku Kvilda - Srní
  • 1 pár spojů v SO zkrácen o úsek Vimperk - Churáňov
  • 1 celoroční pár spojů v NE jede nově pouze v létě a je prodloužen o úsek Kvilda - Srní
  • 1 spoj v SO ráno z Prahy a v NE odpoledne do Prahy je v létě prodloužen o úsek Kvilda - Srní

  4.3.2018

  137 444 Prahha - Kvilda

  • 1 zimní pár spojů v SONE Praha - Kvilda jede nově celoročně, spoj v SO z Prahy je zkrácen o úsek Churáňov - Kvilda
  • 1 pár spojů v SO prodloužen o úsek Vimperk - Kvilda ve směru z Prahy a Churáňov - Vimperk ve směru do Prahy
  • nový spoj v SO ze Zdíkova v 6:30 do Prahy
  • nový spoj v PO z Prahy v 11:00 do Stachů
  • nový spoj v PÁ ze Stachů v 7:30 a zpět z Prahy v 18:30 do Stachů
  • časové posuny části spojů

  10.12.2017

  137 444 Praha - Kvilda

  • nový zimní spoj (od února do března) v SONE z Prahy v 10:30 a zpět z Kvildy v 15:30

  30.6.2017

  137 444 Praha - Stachy (- Kvilda)

  • nový celoroční spoj v PÁ z Prahy v 11:00 a zpět z Vimperka v 13:20
  • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne ze Stachů
  • zřízeno 20 zastávek, které však nejsou obsluhovány žádným spojem

  11.12.2016

  137 444 Praha - Stachy (- Kvilda)

  • 1 pár spojů v SO prodloužen o úsek Strakonice - Vimperk
  • zrušeno 20 nepoužívaných zastávek

  9.10.2016

  137 444 Praha - Stachy

  • další omezení provozu:
  • v úseku Stachy - Kvilda již není provozován žádný spoj
  • zrušen spoj v PO ze Stachů v 7:00 a zpět z Prahy v 11:00 do Stachů
  • 1 spoj v SONE dopoledne z Prahy jede nově pouze v SO a je zkrácen do Strakonic
  • 1 spoj v SO odpoledne do Prahy zkrácen a jede až ze Strakonic
  • zrušen spoj v PÁ ze Stachů ve 12:00
  • časové posuny části spojů

  28.8.2016

  133 442 Praha - Černá v Pošumaví

  • na lince je pozastaven provoz (pozastaven provoz také posledního jednodenního spoje z Černé v Pošumaví)

  137 444 Praha - Kvilda (- Borová Lada)

  • zrušen jediný spoj v PD z Prahy v 8:30 do Kvildy a zpět ve 14:20
  • nový spoj v PO ze Stachů 7:00 a zpět z Prahy v 11:00 do Stachů
  • zrušen spoj v SO z Borové Lady v 10:30 do Prahy
  • 1 spoj v NE dopoledne z Borové Lady zkrácen a jede až ze Stachů
  • zrušen spoj v NE z Borové Lady ve 14:00 do Prahy
  • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 19:30 do Stachů
  • v úseku Borová Lada - Kvilda již není veden žádný spoj

  12.6.2016

  137 444 Praha - Borová Lada

  • obnoven provoz v úseku za Stachy směrem na Šumavu
  • nová trasa těchto spojů:
  • Stachy - Zadov, Churáňov hotel - Kašperské Hory - Srní Modrava - Kvilda - Borová Lada
  • v úseku Kvilda - Borová Lada jede jen část spojů
  • část spojů nejede přes Churáňov, 1 spoj v NE do Prahy nejede přes Modravu, Srní a Kašperské Hory
  • v obnoveném úseku jede 1 pár spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 2 páry spojů v NE
  • v původním úseku Praha - Stachy přibyl 1 spoj v PO, PÁ, SO do Prahy

  23.4.2016

  137 444 Praha - Stachy

  • nově platí výlukový jízdní řád, podle kterého jsou všechny spoje provozované do/z Kvildy zkráceny do/z Stachů (jedná se o 1 pár spojů celotýdenně a 1 spoj v SO tam a v NE zpět)
  • dále je zrušen 1 pár spojů v NE i v trase Praha - Stachy

  10.1.2016

  137 444 Praha - Stachy

  • zrušen spoj ve ČT ze Stachů v 7:00 a zpět z Prahy ve 13:50
  • nový spoj v PO z Prahy v 8:00 do Stachů
  • nový letní prázdninový spoj v PD z Prahy v 9:30 do Kvildy a zpět z Kvildy ve 13:50 do Prahy
  • zrušen letní spoj v SO z Kvildy v 17:00 do Prahy
  • nový spoj v NE z Kvildy v 15:45 do Prahy
  • zrušen spoj v PO z Prahy v 18:30 do Stachů
  • zřízeny nepoužívané zastávky Srní, chata Povydří - Rejštejn, Čeňkova Pila - Rejštejn
  • časové posuny části spojů

  13.12.2015

  137 444 Praha - Stachy

  • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Vimperk - Stachy
  • 1 pár spojů v PD Praha - Stachy jede nově pouze ve ČT, PÁ
  • poslední spoj v PÁ, NE z Prahy jede nově také v PO
  • 1 spoj v SO večer do Prahy a v NE ráno z Prahy jede nově pouze o letních prázdninách
  • nový spoj v PÁ ze Stachů v 18:00 do Prahy

  30.8.2015

  133 442 (Praha -) Strakonice - Zdíkov (- Černá v Pošumaví)

  • jediný pár spojů v SO zkrácen o úsek Praha - Strakonice, ve směru do Prahy je také zkrácen o úsek Prachatice - Zdíkov
  • nový spoj v SO ze Zdíkova v 8:00 do Strakonic a zpět v 9:30
  • v úseku Praha - Strakonice tedy není veden žádný spoj linky

  137 444 Pahy - Stachy

  • 1 pár sezonních spojů v SONE zkrácen o úsek Kvlda - Srní
  • zrušen spoj v NE ze Stachů ve 12:55 přes Kvildu do Prahy
  • 1 spoj v SO ze Stachů do Prahy prodloužen a jede již z Kvildy
  • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Stachy - Kvilda
  • nový spoj v PD ze Stachů v 8:00 do Prahy a zpět ve 14:00
  • zrušen spoj v PÁ z Prahy ve 13:30 do Vimperka a zpět v 16:20
  • nový spoj v SO z Vimperka v 8:00 do Prahy
  • nový spoj v NE z Prahy v 18:30 do Vimperka a zpět v PO v 5:00

  14.6.2015

  133 442 Praha - Prachatice (- Černá v Pošumaví)

  • sobotní spoj do Prahy nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
  • sobotní spoj z Prahy zkrácen o úsek Zdíkov - Prachatice

  137 444 Praha - Stachy

  • nový spoj v NE ze Stachů ve 12:55 do Prahy
  • časové posuny části spojů
  • zrušeny mimosezonní varianty jednotlivých spojů

  1.4.2015

  133 442 Praha - Prachatice (- Černá v Pošumaví)

  • nová linka v trase Praha, Na Knížecí - Strakonice, aut.nádr. - Stachy, aut.st. - Vimperk, aut.nádr. - Prachatice, aut. nádr. - Černá v Pošumaví
  • na lince je 61 zastávek, z nichž část je nevyužívána
  • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO Praha - Prachatice

  1.3.2015

  137 444 Praha - Stachy

  • 1 pár spojů v PD je mimo sezonu zkerácen o úsek Stachy - Kvilda
  • 1 sobotní pár spojů Praha - Kvilda jede nově pouze do 31.3.2015

  14.12.2014

  137 444 Praha - Stachy

  • 1 pár spojů v PD prodloužen i mimo letní sezónu o úsek Stachy - Kvilda
  • nový spoj v SO Praha (17:30) > Stachy a zpět v NE v 10:00 do Prahy
  • časové posuny části spojů

  2.3.2014

  137 444 Praha - Stachy

  • zrušen spoj v NE z Prahy v 8:00 a zpět z Kvildy v 11:00
  • zrušen spoj v SO z Prahy v 10:00
  • zrušen spoj v PD z Kvildy v 15:00
  • zrušen spoj v PO-ČT z Prahy v 18:00
  • zrušeny spoj v NE z Kašperských Hor ve 14:15 a z Prahy v 18:30
  • časové posuny části spojů
  • v úseku Vimperk - Stachy jede nově pouze část spojů
  • žádný spoj nově nejede do Nicova a Kašperských Hor, naopak 1 pár letních spojů v SONE jede nově v úseku Kvilda - Srní

  15.12.2013

  137 444 Praha - Kašperské Hory (- Stachy)

  • zrušen spoj v PÁ ze Stachů v 7:55 do Prahy
  • nový spoj v NE z Prahy v 8:00 do Kašperských Hor a zpět ve 14:15 do Prahy
  • nový spoj v SO z Prahy v 10:00 do Kašperských Hor
  • nový spoj v PD, NE z Kvildy v 11:00 do Prahy
  • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Stachy - Kvilda
  • nový spoj v SO z Kašperských Hor ve 13:30 do Stachů
  • pro 1 pár spojů v PÁ je nově zřízen úsek Stachy - Kašperské Hory a zrušen úsek Stachy - Churáňov
  • 1 spoj ve ČT, PÁ večer z Prahy jede nově každý PD, ale je zkrácen o úsek Stachy - Churáňov
  • nový spoj v NE z Prahy v 18:30 do Stachů
  • pro spoje do/z Kašperských Hor zřízena zastávky Nicov
  • časové posuny části spojů

  1.9.2013

  137 444 Praha - Stachy

  • 1 pár spojů v PD je mimo letní sezónu zkrácen o úsek Stachy - Churáňov
  • 1 pár spojů v PÁ je mimo letní sezónu zkrácen o úsek Churáňov - Kvilda
  • 2 spoje v SO tam, 1 spoj v SO zpět a 1 pár spojů v NE je mimo letní sezónu prodloužen o úsek Churáňov - Kvilda
  • nový spoj ve ČT z Prahy v 18:30 do Churáňova a zpět v PÁ ze Stachů v 7:55 do Prahy

  9.6.2013

  137 444 Praha - Kvilda - Kašperské Hory / Kvilda

  • linka je prodloužena o úsek Kvilda - Modrava - Srní - Kašperské Hory (v tomto úseku jedou nově 1 pár spojů v PD, NE a 2 páry spojů v SO v letní sezóně - do října)
  • většina spojů je v letní sezóně prodloužena o část trasy
  • zrušen spoj v PO-ČT z Prahy v 18:00 a v NE z Prahy v 19:30 a v PD ze Stachů v 7:55

  3.3.2013

  137 444 Praha - Stachy/Kvilda

  • 1 pár spojů v SO je od dubna zkrácen o úsek Stachy - Kvilda
  • 1 pár spojů zkrácen o úsek Stachy - Churáňov
  • časové posuny části spojů

  2.1.2013

  137 444 Praha - Kvilda

  • nový spoj v PD z Prahy v 9:45 a zpět z Kvildy ve 14:00
  • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 18:00 do Churáňova
  • nový spoj v NE z Prahy v 18:30 do Churáňova a zpět v PD v 7:40 do Prahy
  • 1 pár spojů v NE zkrácen o úsek Stachy - Kvilda
  • 1 spoj v NE z Kvildy jede nově přes Stachy
  • zrušena nepoužívaná zastávka Stachy, Zadov, Sporthotel
  • časové posuny části spojů

  2.9.2012

  137 444 Praha - Stachy / Kvilda

  • 1 pár spojů v NE zkrácen o úsek Churáňov hotel - Kvilda

  29.6.2012

  137 444 Praha - Kvilda

  • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy je o letních prázninách zkrácen o úsek Churáňov > Kvilda

  4.3.2012

  137 441 Praha - Kvilda

  • časové posuny vybraných spojů
  • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 16:30 do Vimperku a zpět v 19:20
  • 1 spoj v PÁ večer z Prahy prodloužen o úsek Stachy - Churáňov - Kvilda (v úseku Churáňov - Kvilda jede pouze o letních prázdninách)

  11.12.2011

  137 444 Praha - Kvilda

  • výrazné rozšíření provozu:
  • zrušeny nepoužívané zastávky Zdíkov, Masákova Lhota - Zdíkov, Nový Dvůr
  • zřízeny zastávky na území obcí Zdíkov, Stachy, Nové Hutě, Borová Lada, Kvilda
  • současný 1 pár spojů v SONE Praha - Stachy prodloužen přes Churáňov do Kvildy
  • současný páteční pár spojů zkrácen o úsek Vimperk - Stachy
  • nový spoj PÁ z Prahy v 16:30 a zpět z Vimperku v 19:20
  • nový spoj v PÁ z Prahy v 19:30 do Stachů a zpět v SO ze Stachů v 7:30 do Prahy
  • nový spoj v SO z Prahy v 11:00 a zpět z Kvildy v 15:15
  • nový spoj v NE z Prahy v 8:00 a zpět z Kvildy v 14:00

  1.9.2011

  změna názvu dopravce z Stanislav Jirásek - STENBUS na Stanislav Jirásek

  137 444 Praha - Stachy

  • zrušena zastávka Stachy, Zadov, Churáňov, hotel
  • páteční pár spojů je prodloužen o úsek Vimperk - Stachy
  • v zastávkách Dubenec, motorest - Čimelice, nám. - Strakonice, aut.nádr. nově zastavují všechny spoje
  • v zastávkách mezi zastávkami Zdíkov, aut.st. - Stachy, aut.st. nově nezastavuje žádný spoj
  • časové posuny většiny spojů
  • část zastávek je nově na znamení

  4.6.2011

  137 444 Praha - Stachy

  • nová linka nového dopravce v následující trase:
  • Praha, Na Knížecí - Strakonice, aut.nádr. - Volyně, nám. - Vimperk, aut.nádr. - Zdíkov, aut.st. - Stachy, aut.st.
  • rozsah provozu:
  • 1 pár spojů v SONE Praha - Stachy
  • 1 pár spojů v PÁ Praha - Vimperk
  • část spojů projíždí zastávky mezi Prahou a Strakonicemi

  seznam linek tohoto dopravce