3.3.2024

141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • nový spoj v PD+SO z Prahy v 8:30 do K. Varů a zpět ve 14:00
 • 10.12.2023

  144 530 Praha - Plzeň

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 3.9.2023

  158 711 Praha - Teplice

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • mírné prodloužení jízdní doby obousměrně
 • 11.6.2023

  dálkové linky z Prahy

 • 133 440 Praha - Český Krumlov: nový spoj celotýdenně z Prahy v 9:00 a zpět z Č. Krumlova v 16:00
 • 154 420 Praha - Liberec: vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 158 711 Praha - Teplice: linka nově nejede až do konce platnosti JŘ (původně jen do 9.10.)
 • 5.3.2023

  144 530 Praha - Plzeň

 • na lince je od 29.5. zcela zastaven provoz
 • 11.12.2022

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109 > 133 440 Praha - Český Krumlov: linka je přečíslována, zrušeny nepoužívané zastávky v úseku Český Krumlov - Lipno nad Vltavou
 • 183 102 Praha - Znojmo: prodloužení jízdní doby ve směru do Prahy
 • 1.10.2022

  133 109 Praha - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou

 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Č. Krumlov, který měl jet jen do konce září, jede nově celoročně
 • 28.8.2022

  Dálkové linky z Prahy

 • 133 101 Praha - Český Krumlov: 1 spoj celotýdenně ráno z Prahy a večer do Prahy nově nejede od 1.10.
 • 144 530 Praha - Plzeň: přes zastávku Plzeň, Železniční nově nejede žádný spoj, časové posuny části spojů
 • 158 711 Praha - Teplice: na lince je i nadále zastaven provoz (původně jen do konce srpna)
 • 721 309 Brno - Praha: nové spoje celotýdenně od 25.9. z Brna v 7:00, 12:00, 13:00 a z Prahy v 8:00, 12:00, 13:00; 1 pár spojů v PÁ+NE jede od 25.9. nově celotýdenně
 • 12.6.2022

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • nový poslední spoj v NE z Prahy ve 20:30 do K. Varů
 • všechny spoje z Prahy jedou nově také přes z. Karlovy Vary, Tržnice
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • obousměrně zřízena zastávka Plzeň, Železniční
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • zrušeno 5 nepoužívaných zastávek
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 2 páry spojů v PD, 2 spoje v NE z Prahy, 3 spoje v NE do Prahy a 1 spoj v SO z Prahy nově nejedou o letních prázdninách
 • 158 711 Praha - Teplice

 • na lince je zastaven provoz do 31.8. (8 párů spojů v PD+NE a 5 párů spojů v SO)
 • 6.3.2022

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109 Praha - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou: od 1.4. nové spoje celotýdenně z Prahy v 6:00, 11:00, 15:00 a zpět z Č. Krumlova v 7:00, 18:00, 19:00
 • 144 530 Praha - Plzeň: dosud zastavené spoje do 6.3. (3 páry spojů v PD+NE) zcela zrušeny
 • 158 711 Praha - Teplice: dosud zastavené spoje do 6.3. (4 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PD+NE) zcela zrušeny
 • 22.1.2022

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • 3 páry spojů celotýdenně prodlouženy o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • zrušeny 2 páry spojů celotýdenně, které měly jet až od 6.3.
 • 12.12.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou

 • zrušeny 3 spoje celotýdenně z Prahy a 2 spoje celotýdenně do Prahy (2 páry spojů celotýdenně je v plánu obnovit od 6.3.)
 • v úseku České Budějovice - Český Krumlov omezení o 6 párů spojů celotýdenně
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc - Praha, Roztyly - Tábor, aut.nádr.
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušena nepoužívaná zastávka Lubenec, Karlovarská
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • do 5.3. je zastaven provoz 3 párů spojů v PD+NE
 • 158 711 Praha - Teplice

 • do 5.3. je zastaven provoz 5 párů spojů celotýdenně
 • 4 páry spojů v SO jsou zrušeny zcela
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna v 5:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 5:30
 • zrušen spoj v PÁ+NE z Brna ve 13:00
 • spoj v PÁ+NE z Prahy v 16:00 jede nově každý den a také přes Jihlavu
 • nový poslední spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00 přes Jihlavu
 • 25.10.2021

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • výraznější redukce provozu linky:
 • zrušeno 5-7 páru spojů v jednotlivé dny v týdnu, v NE zrušeno 5 spojů z Prahy a 2 spoje do Prahy
 • v úseku Karlovy Vary - Cheb zrušen 1 pár sposjů celotýdenně a 1 pár spojů v SO/NE
 • 1.10.2021

  144 530 Praha - Plzeň

 • rozšíření provozu o 3 páry spojů v PD+NE
 • 29.8.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 141 103 Praha - Cheb: zvýšení počtu spojů o 5 párů v PO+ČT+PÁ, 4 páry v ÚT+ST a 4,5 páru v SONE (v úseku Karlovy Vary - Cheb o 2 páry celotýdenně)
 • 154 420 Praha - Liberec: zvýšení počtu spojů o 3 páry v PO-ČT+NE, 3,5 páru v PÁ a 1 pár v SO
 • 158 711 Praha - Teplice: nová linka v trase Praha, Nádr. Holešovice - Teplice, Pražská - Teplice, Benešovo náměstí - Teplice, Celní (rozsah provozu: 13 párů spojů celotýdenně)
 • 721 309 Brno - Praha: 1. spoj z Brna jede nově také přes Jihlavu
 • 8.8.2021

  144 530 Praha - Plzeň

 • zrušeny 3 páry spojů v PD+NE
 • 21.7.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušeny 4 páry spojů celoýdenně (3 páry Praha - Č. Krumlov a 1 pár Praha - Č. Budějovice)
 • 1.7.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109: obnoveny další 3,5 páru spojů v PO-ČT+SONE a 2,5 páru spojů v PÁ Praha - Český Krumlov
 • 141 103: obnoveno dalších 5 párů spojů v PO-ČT+SO, 3 páry spojů v PÁ a 3,5 páru spojů v SO, většinou v trase Praha - Karlovy Vary; obnoveno zastavování vybraných spojů v Lubenci (na objednání)
 • 144 530: obnoveny další 3 páry spojů v PD+NE Praha - Plzeň
 • 154 420: obnoven 1 spoj v PO-ČT+SO Praha - Liberec a 1 spoj v PÁ+NE Liberec - Praha
 • 13.6.2021

  152 101 Praha - Chomutov

 • obnoveny 2,5 páru spojů v PO-PÁ, 4 páry spojů v SO a 2,5 páru spojů v NE
 • časové posuny a úprava trasy vybraných spojů
 • 1.6.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109 (Praha - Český Krumlov): obnovení dalších 13 spojů v PO-ČT, 10 spojů v PÁ, 11 spojů v SO a 8 spojů v NE
 • 144 530 (Praha - Plzeň): obnovení dalšího 1 páru spojů celotýdenně
 • 154 420 (Praha - Liberec): obnovení dalších 3,5 páru spojů v PO-ČT, 2 párů spojů v PÁ a 1 páru spojů v SO
 • 721 309 (Brno - Praha): obnovení dalších 2 párů spojů v PO-ČT+SO a 1,5 páru spojů v PD+NE, část nových spojů jede až od 4.6., 1 spoj z Prahy jede nově přes Jihlavu
 • 29.5.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • obnovení 1 páru spojů v SO Praha - Český Krumlov
 • 24.5.2021

  Dálkové linky z Prahy

 • 141 103: obnoveny 2 páry spojů v PD a 3 páry spojů v NE, vybrané spoje prodlouženy o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • 154 420: obnoveny 3 páry spojů v PO-ČT Praha - Liberec
 • 183 102: obnoven 1 pár spojů celotýdenně Praha - Znojmo
 • 8.5.2021

  152 101 Praha - Chomutov - Most

 • obnoveny 2 páry spojů v PO-ČT, 3 páry spojů v PÁ, 1 pár spojů v SO a 2,5 páru spojů v NE
 • 2.5.2021

  721 309 Brno - Praha

 • obnovení provozu 5 spojů v PÁ+NE (z toho 2 spoje přes Jihlavu)
 • 1.5.2021

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnoven další 1 spoj v SO z Prahy do K. Varů, 2 spoje v SO z K. Varů a 1 spoj v NE z K. Varů
 • 154 420 Praha - Liberec

 • obnoven 1 spoj v PO-ČT z Prahy, 9 spojů v PÁ, 11 spojů v SO a 12 spojů v NE
 • 22.4.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109 (Praha - Č: Krumlov): obnoven provoz 2 párů spojů v PO-ČT, 3 párů spojů v PÁ-NE a 1 spoje v PÁ z Prahy a v NE do Prahy, vše v trase Praha - Č. Krumlov
 • 141 103 (Praha - Cheb): obnoven provoz 5 spojů v PO-ČT, 4 párů spojů v PÁ, 3 párů spojů v SO a 3 spojů v NE, vše v trase Praha - Karlovy Vary
 • 152 101 (Praha - Most: obnoven provoz 5 spojů v PO-ČT, 3 spojů v PÁ, 4 spojů v SO a 1 spoje v NE z Prahy (současně 1 spoj v NE do Prahy zrušen)
 • 154 420 (Praha - Liberec): obnoven provoz 2 párů spojů v PO-ČT, 1 spoje v PÁ z Prahy, 3 párů spojů v SO a 4 párů spojů v NE
 • 183 102 (Praha - Znojmo): obnoven provoz 3 spojů v SO
 • 16.4.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 152 101 (Praha - Chomutov): obnoven 1 pár spojů celotýdenně, 1 pár spojů v PÁ+NE a 1 spoj v NE do Prahy
 • 154 420 (Praha - Liberec): obnoveny 3 páry spojů v PD, 9 spojů v SO a 7 spojů v NE
 • 183 102 (Praha - Znojmo): obnoven 1 pár spojů v PD+NE a 1 spoj v SONE z Prahy
 • 15.4.2021

  721 309 Brno - Praha

 • obnoven provoz části spojů Brno - Praha (3 páry celotýdenně, z toho 2 přes Jihlavu)
 • zrušen dosavadní jediný pár spojů v PÁ+NE Praha - Jihlava
 • 12.4.2021

  141 103 Praha - Cheb

 • 1 spoj v PÁ+SO z K. Varů do Prahy jede nově i v PO-ČT a jede již z Chebu
 • 1 spoj v Prahy do K. Varů prodloužen v PO-ČT+SONE do Chebu
 • 1 spoj v PÁ+NE z Prahy do K. Varů jede nově i v PO-ČT
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • obnoven provoz linky (2 páry spojů celotýdenně)
 • 6.4.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109: obnoven 1 pár spojů v PD+NE Praha - Český Krumlov
 • 141 103: obnoven 1 pár spojů v PÁ+NE Praha - Karlovy Vary, 1 spoj celotýdenně z Prahy do K. Varů a 1 spoj v SONE z K. Varů do Prahy
 • 152 101: obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Chomutov a 1 spoj v NE z Chomutova do Prahy
 • 154 420: obnoveny 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ+NE Praha - Liberec
 • 183 102: obnoven 1 pár spojů v PD a 1 spoj v NE ze Znojma do Prahy
 • 22.3.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 109: zrušen 1 pár spojů v PD Praha - Písek
 • 144 530: zastaven provoz jediného páru spojů v PD+NE do 5.4.
 • 152 101: zrušeny 2 páry spojů v PO-ĆT a 3 spoje v PÁ+NE
 • 154 420: zrušen 1 pár spojů v PÁ+SO a 2 páry spojů v NE
 • 183 102: jediný spoj v PD z Prahy jede nově pouze v PÁ, zrušen jediný spoj v PD ze Znojma, zrušen jediný spoj v NE z Prahy (zachován pouze 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy)
 • 721 309: zrušen 1 pár spojů celotýdeně Praha - Jihlava (zachován pouze 1 pár spojů v PÁ+NE Praha - Jihlava)
 • 12.3.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušen 1 pár pojů v PÁ Praha - Č. Budějovice a 1 pár spojů v NE Praha - Český Krumlov
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušeny další 3 spoje v PÁ, 2 spoje v SO a 4 spoje v NE
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • zrušeny další 2 páry spojů v PÁ a 1 pár spojů v SONE
 • 154 420 Praha - Liberec

 • výrazné omezení provozu cca o dalších 40 %:
 • na lince zachovány pouze 4 páry spojů v PO-ČT, 7 párů spojů v PÁ, 3 páry spojů v SO a 6 párů spojů v NE
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • zrušeny dalěí 3 spoj ve PÁ+NE a 2 spoje v SO
 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v PD+NE
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen provoz v úseku Jihlava - Brno
 • zrušen 1 pár spojů v PÁ+NE
 • zachován provoz pouze 1 páru spojů celotýdenně a 1 páru spojů v PÁ+NE v trase Praha - Jihlava
 • 11.3.2021

  154 420 Praha - Liberec

 • výrazné omezení provozu cca o dalších 40 %:
 • na lince zachovány pouze 4 páry spojů v PO-ČT, 7 párů spojů v PÁ, 3 páry spojů v SO a 6 párů spojů v NE
 • 3.3.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušeny 2 páry spojů v SO, 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy
 • 1 pár spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ zkrácen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušeny 2 páry spojů celotýdenně (1 pár Praha - Cheb a 1 pár Praha - K. Vary)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zrušeny 2 páry spojů celotýdenně a dále 1 pár spojů v PO-ČT a 1,5 páru spojů v NE
 • 721 309 Brno - Praha

 • 1 pár spojů v PO-ČT+SO zkrácen o úsek Jihlava - Brno
 • 1 celotýdenní pár spojů jede pouze v PÁ+NE
 • v úseku Jihlava - Brno je linka nově provozována pouze v PÁ, NE
 • 1.3.2021

  721 309 Brno - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Brno, Riviéra - Praha, Roztyly - Praha, Opatov - Praha, Letiště Václava Havla
 • 1.2.2021

  144 530 Praha - Plzeň

 • spoje, které měly jet od 1.2. (1 pár spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE), jsou nově zcela zrušeny
 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v PD+NE
 • 29.1.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • 1 spoj celotýdenně z Prahy v 8:00 a zpět z Č. Krumlova ve 12:00 jede jen v PÁ-NE
 • zrušen spoj ceotýdenně z Prahy v 10:00 do Č. Krumlova
 • zrušen spoj v PD+NE z Prahy v 18:00 do Č. Krumlova
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 19:00 do Č. Krumlova a zpět v 8:00 do Prahy
 • zrušen spoj v PÁ z Č. Krumlova v 18:00 do Prahy
 • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • spoje, které měly jet od 1.2. (1 pár spojů celotýdenně, 3 spoje v PÁ a 2 spoje v NE), jsou nově zcela zrušeny
 • spoj v PD z Chebu v 5:00 jede nově až z K. Varů
 • spoj z K. Varů v 10:00 nově nejede v ÚT-ČT
 • spoj v PD z Prahy v 17:30 jede nově pouze v PÁ
 • spoj z Prahy v 18:30 je v PO-ČT+NE zkrácen o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • 152 101 Praha - Chomutov - Most

 • spoje, které měly jet od 1.2. (1 spoj v SO ráno z Prahy a 1 spoj v NE večer z Prahy), jsou nově zcela zrušeny
 • zrušeny spoje v PO-ČT z Prahy v 9:00, 13:00 do Chomutova a zpět v 11:55
 • zrušen spoj v SO z Prahy ve 13:00 do Chomutova
 • 13.1.2021

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • 1 spoj v PD, 1 spoj v PÁ-NE a 1 spoj v PÁ z Prahy nově nejedou do konce ledna
 • 1 spoj celýtdenně, 1 spoj v PÁ a 1 spoj v PÁ+NE do Prahy nově nejedou do konce ledna
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 15:30 a zpět z K. Varů v 17:00
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 17:30 do K. Varů
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • většina spojů nově nejede do konce ledna (1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v SO)
 • zachován pouze 1 pár spojů v PD+NE
 • 152 101 Praha - Most - Chomutov

 • 1 spoj v SO ráno a 1 spoj v NE večer z Prahy nově nejedou do konce ledna
 • zrušen spoj v PÁ z Chomutova ve 4:55 a zpět z Prahy v 9:00
 • zrušeny spoje v SO z Chomutova ve 4:55, z Mostu v 11:55 a zpět z Prahy v 15:00 do Jirkova
 • 1 spoj celotýdenně z Mostu v 9:00 jede nově pouze v PÁ
 • 1 spoj v PD+NE odpoledne z Prahy jede nově také přes Most
 • 1 spoj celotýdenně z Chomutova v 15:55 a zpět z Prahy v 19:00 jede nově pouze v PÁ+NE
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 1 pár spojů celotýdenně nově nejede do konce ledna
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 8:00, 14:00, 16:00, 20:00, 21:00 a zpět z Liberce v 10:40, 12:40, 16:40
 • zrušen spoj v NE z Liberce v 8:40
 • zrušen spoj v PO-ČT z Liberce v 8:40 a zpět z Prahy v 11:00
 • zrušen spoj v PÁ z Liberce ve 14:40 a zpět z Prahy v 17:30
 • zrušen spoj v PD z Liberce v 18:40 a zpět z Prahy ve 21:00
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • spoj celotýdenně z Prahy v 8:00 jede nově pouze v PÁ
 • spoj celotýdenně z Prahy ve 12:00 jede nově pouze v NE
 • spoj celotýdenně ze Znojma v 6:30 jede nově pouze v PD
 • spoj celotýdenně ze Znojma ve 13:00 jede nově pouze v PÁ-NE
 • spoj celotýdenně ze Znojma v 16:00 jede nově pouze v NE
 • 721 309 Brno - Praha

 • 1 pár spojů celotýdenně v podvečer jede nově pouze v PÁ+NE
 • 8.1.2021

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušeny spoje v PD z Č. Krumlova v 8:00, 14:00
 • zrušen spoj v SONE z Č. Krumlova v 18:00
 • 1 spoj celotýdenně z Prahy a 1 spoj v PD+NE z Prahy nově nejedou do 17.1.
 • 23.12.2020

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • zrušen spoj v PD z K. Varů v 7:00 do Prahy
 • nový spoj v SONE z Prahy v 8:30 do K. Varů a zpět z K. Varů v NE ve 12:00
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 9:30 do K. Varů a zpět ve 14:00, 17:00
 • 1 spoj v NE poledne z K. Varů jede nově již z Chebu
 • spoj celotýdenně z Prahy v 15:30 jede nově pouze v PÁ+NE
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 17:00 do K. Varů
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • výrazné omezení linky pouze na 2 páry spojů celotýdenně
 • zrušeny 4 páry spojů v PD+NE a 1 pár spojů v SO
 • 13.12.2020

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • nový spoj v PD z K. Varů v 7:00
 • nový spoj v SONE z Prahy v 9:30 do K. Varů
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy a v PÁ odpoledne z Prahy nově zastavuje v Lubenci (na objednání)
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • výrazné posílení provozu:
 • nové 4 páry spojů v PD+NE, 1 nový pár spojů v SO
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • výrazné posílení provozu:
 • nové 2 páry spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 1 nový spoj v NE
 • 7.12.2020

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • obnoven 1 pár spojů celotýdenně, 1 pár spojů v PD+SO a 2 páry spojů v PÁ do Prahy a v NE z Prahy
 • 154 420 Praha - Liberec

 • obnoveny další 3 páry spojů v PD a 4 páry spojů v SONE
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • 1 pár spojů v NE jede nově celotýdenně
 • nový 1 pár spojů celotýdenně
 • 23.11.2020

  144 530 Praha - Plzeň

 • zrušen další 1 pár spojů v SO (v SO zachovány pouze 2 páry spojů)
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • další omezení cca o 30 %:
 • zrušen další 1 pár spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 2 spoje v NE tam a 1 zpět
 • 154 420 Praha - Liberec

 • obnoven 1 pár spojů v PD, 2 spoje v SO tam a 1 zpět, 1 pár spojů v NE
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • obnovení provozu 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy a 1 spoje v NE podvečer ze Znojma
 • 2.11.2020

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušeny další 3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v SONE (zachován provoz pouze 3 párů spojů celotýdeně a 2 spojů v PÁ tam a v NE zpět)
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušen další 1 pár spojů celotýdenně
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • zrušeny další 2 páry spojů PD (zachován provoz pouze 2 párů spojů celotýdenně a 1 páru spojů v SO)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • další omezení linky cca o 30 % (zrušeno 9 spojů v PO-ČT, 8 spojů v PÁ, 9 spojů v SO a 4 spoje v NE)
 • 19.10.2020

  183 102 Praha - Znojmo

 • omezení linky cca o 70 % (zrušeny 2 ze 3 párů spojů v PD, SO a 1 ze 3 párů spojů v NE)
 • 721 309 Brno - Praha

 • omezení linky cca o 50 % (zrušeny 2 z 5 párů spojů celotýdenně přes Jihlavu a také oba dva páry přímých spojů v PÁ-NE)
 • 16.10.2020

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • omezení provozu linky cca o 50 %:
 • v PD ze 12 na 6 párů spojů (k tomu 2 spoje v PÁ z Prahy), v SO z 11 na 5 párů spojů a v NE z 11 párů na 5 spojů z Prahy a 7 do Prahy
 • 133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • omezení provozu linky cca o 50 %:
 • v PD z 15 na 7 párů spojů (k tomu 3 spoje v PÁ z Prahy), v SO ze 13 na 7 párů spojů a v NE ze 14 párů na 7 spojů z Prahy a 10 do Prahy
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • omezení provozu linky:
 • v PD ze 6 a 4 páry spojů, v NE ze 6 na 2 páry spojů
 • v SO zachován provoz 3 párů spojů
 • 152 101 Praha - Chomutov - Most

 • omezení provozu linky cca o 50 % (zrušeno 6 párů spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • omezení provozu linky cca o 40 %:
 • v PD z 21 na 13/12 párů spojů, v SO ze 17/18 na 12/11 párů spojů a v NE z 20/19 na 11 párů spojů
 • 7.10.2020

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • zrušen spoj v NE z Prahy v 10:00 a zpět z Č. Krumlova v 6:00
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 18:00 a zpět z Č. Krumlova v 6:00
 • 3 páry spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE zkráceny o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • 30.8.2020

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • nové spoje celotýdenně z Prahy v 7:00, 11:00, 12:00 do Č. Krumlova a zpět v 8:00, 11:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy ve 13:00 do Č. Krumlova
 • spoj z Prahy ve 14:00 jede nově i v SO
 • spoj z Prahy v 16:00 jede nově i v PO-ČT+SO+NE a ve ČT je prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • spoj v PÁ z Prahy v 19:00 jede nově každý den a je prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • spoj z Č. Krumlova v 6:00 jede nově i v SO+NE
 • spoj v NE z Č. Krumlova ve 12:00 jede nově každý den
 • spoj v NE z Č. Budějovic ve 14:40 jede nově každý den a je prodloužen - jede již z Č. Krumlova
 • spoj z Č. Krumlova v 15:00 jede nově v úseku Č.Krumlov - Č. Budějovice i v NE
 • zrušeny spoje v NE z Č. Krumlova v 16:00, 19:00
 • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy ve 12:30 do K. Varů
 • 2 spoje v NE odpoledne z Chebu jsou zkráceny a jedou až z K. Varů
 • část spojů ráno do Prahy a večer z Prahy nově nezastavuje v z. Lubenec, Karlovarská ani na zavolání
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • zrušen spoj v PÁ ze Zličína v 17:00
 • zrušen spoj v NE z Plzně v 17:00
 • 152 101 Praha - Most - Chomutov

 • výrazné posílení linky:
 • nový spoj celotýdenně z Chomutova v 6:55 a zpět z Prahy v 8:00 do Chomutova
 • 1 spoj v SO ráno do Prahy zkrácen o úsek Chomutov - Jirkov
 • nový spoj v PD z Prahy v 11:00 do Chomutova
 • nové spoje v NE z Prahy v 11:00, 16:00, 20:00 do Chomutova a ve 22:00 do Mostu, a zpět z Chomutova ve 4:55, 18:55 a z Mostu ve 13:30
 • nový spoj v SO z Mostu v 6:30, z Prahy ve 12:00 do Chomutova a v 15:00 do Jirkova
 • nový spoj v PÁ z Prahy ve 13:00 do Chomutova a zpět v 16:55
 • 1 spoj v PD+SO odpoledne z Prahy je zkrácen o úsek Most - Chomutov
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 17:30 do Chomutova
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 18:00 do Mostu
 • 154 420 Praha - Liberec

 • výrazné posílení linky:
 • nové spoje v SO z Prahy v 7:00, 10:30 a zpět z Liberce v 5:30, 8:30
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 9:30 a zpět z Liberce v 11:30
 • nové spoje v PO-ČT z Prahy ve 13:30, 19:00, 23:00 a zpět z Liberce v 17:30, 19:40
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 16:30
 • nové spoje v NE z Prahy v 16:30, 19:30, 23:00 a zpět z Liberce v 15:30, 18:30, 20:40
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • časové posuny spojů, celkový počet spojů zachován vyjma 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy, který je zrušen
 • 721 309 Brno - Praha

 • obnoven 1 pár spojů celotýdenně
 • 2 páry spojů v PÁ+NE nově nejedou přes Jihlavu
 • časové posuny části spojů
 • 27.7.2020

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnovení dalších spojů: 3 páry spojů v PO-ST, 2 páry spojů ve ČT, 1 spoj v PÁ+NE a 4 spoje v SO
 • oproti stavu před koronavirem je stále omezen provoz cca o 10 %
 • 23.7.2020

  183 102 Praha - Znojmo

 • nový spoj v PD+SO z Prahy v 8:30 a zpět ze Znojma v 16:00
 • zrušena nepoužívaná zastávka Humpolec, aut.nádr.
 • 3.7.2020

  721 309 Brno - Praha

 • obnoveny 2 páry spojů v PÁ+NE
 • oproti stavu před koronavirem je linka stále omezena cca o 75 %
 • 25.6.2020

  141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnovení dalších 7-10 párů spojů v jednotlivých dnech týdne
 • oproti stavu před koronavirem je linka stále omezena o cca 20 %
 • 14.6.2020

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • obnoveny další 3 páry spojů v PO-ČT, 2 páry spojů v PÁ+NE a 1 pár spojů v SO
 • oproti stavu před koronavirem je však i nadále zrušeno cca 40 % původního počtu spojů
 • 143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • linka je přečíslována na 144 530
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc a Přeštice, nám. až Klatovy, aut.nádr.
 • v trase Praha - Plzeň obnoven další 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE z Plzně
 • oproti stavu před koronavirem je však i nadále zrušeno cca 30 % původního počtu spojů
 • 144 530 Praha - Plzeň

 • nová linka vzniklá přečíslováním původní linky 143 100
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc a Přeštice, nám. až Klatovy, aut.nádr.
 • v trase Praha - Plzeň obnoven další 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE z Plzně
 • oproti stavu před koronavirem je však i nadále zrušeno cca 30 % původního počtu spojů
 • 152 101 Praha - Chomutov - Most

 • obnoveny další 2 páry spojů celotýdenně
 • oproti stavu před koronavirem je však i nadále zrušeno cca 20 % původního počtu spojů
 • 154 420 Praha - Liberec

 • výrazné obnovení dalších spojů (+8 párů spojů celotýdenně a další 3 páry spojů v PÁ)
 • oproti stavu před koronavirem je i nadále zrušeno cca 10 % původního počtu spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • obnoven další 1 pár spojů celotýdenně Praha - Brno
 • oproti stavu před koronavirem je však i nadále zrušeno cca 75 % původního počtu spojů
 • Koronavirus 2020

 • omezování provozu: od 16.3. výrazné omezení linek Praha - Český Krumlov (zrušeno 5 párů spojů celotýdenně + 3 páry spojů celotýdenně zkráceny o úsek České Budějovice - Český Krumlov), Praha - Karlovy Vary - Cheb (zrušeno 5 párů spojů celotýdenně), Praha - Plzeň (zrušeny 2-3 páry spjů celotýdenně), Praha - Chomutov - Most (zrušeno cca 5 párů spojů celotýdenně), Praha - Liberec (zrušeno cca 6 párů spojů celotýdenně), Praha - Brno (téměř zastaven provoz - z 18 párů spojů zachovány pouze 3);
  od 20.3. zrušení 1 spoje v PÁ z Prahy do Znojma
  od 23.3. další velké omezování: Praha - Český Krumlov již jen 4 páry spojů v PD, NE a 3 páry spojů v SO, Praha - Karlovy Vary - Cheb již jen 5 párů spojů v PD, NE a 3 páry spojů v SO, Praha - Plzeň již jen 3 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE, Praha - Chomutov / Most již jen 5 párů spojů celotýdenně, Praha - Liberec již jen 5 párů spojů v PD a 3 páry spojů v SONE, Praha - Znojmo již jen 1 pár spojů celotýdenně
  od 26.3. na lince Praha - Český Krumlov zachovány pouze 2 páry spojů celotýdenně, na lince Praha - Cheb zrušen další 1 pár spojů v PD+NE, na lince Praha - Plzeň zachován pouze 1 pár spojů v PD+NE, na lince Praha - Most zrušeny další 2 páry spojů v PD+SO a 1 pár spojů v NE, na lince Praha - Liberec zrušen další 1 pár spojů v PD+SO
 • obnovování provozu: od 24.4. obnoveny 2 páry spojů v PD, SO a 1 pár spojů v NE Praha - Liberec (154 420),
  od 30.4. obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Most (152 101), 3 spoje v PD, 1 spoj v SO a 2 spoje v NE Praha - Liberec (154 420),
  od 19.5. obnoveny 2 spoje v PÁ Praha - Karlovy Vary tam a 2 spoje v NE zpět (141 103),
  od 20.5. posílení o 1-2 spoje v PÁ+NE a oslabení cca o 1 spoj v PO, ÚT a SO na lince Praha - Liberec (154 420),
  od 21.5. obnoven 1 spoj ve ČT Praha - Písek, 1 spoj v PÁ Praha - Č. Budějovice, 1 spoj v NE Písek - Praha a 1 spoj v NE Č. Budějovice - Praha (133 109),
  od 22.5. obnoven 1 pár spojů v NE Praha - Chomutov (152 101), dále obnoveny 2 spoje v PÁ Praha - Jihlava a 2 spoje v NE Jihlava - Praha (721 309),
  od 25.5. obnoveno 5 párů spojů v PD, 3 páry v SO a 5 párů v NE na trase Praha - Plzeň (143 100), dále obnoveny 3 páry spojů celotýdenně + 2 spoje v NE do Prahy na trase Praha - Liberec (154 420), dále obnoven 1 pár spojů celotýdenně + 1 pár spojů v PÁ/NE na trase Praha - Znojmo (183 102),
  od 26.5. obnoveno dalších 3-5 párů spojů celotýdenně na trase Praha - České Budějovice - Český Krumlov (133 109),
  od 27.5. obnoveny další 3 páry spojů PD a 2 páry spojů v SONE na trase Praha - Most - Chomutov (152 101)
 • 1.3.2020

  152 101 Praha - Chomutov

 • zrušen fiktivní spoj ráno z Mostu přes Letiště V. Havla, který měl jet od března
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • u všech spojů zavedena 5minutová čekací doba v Jihlavě
 • 15.12.2019

  143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • celkové omezení provozu v trase Praha - Plzeň:
 • zrušeno 6 párů spojů v PD a 1 pár spojů v SONE
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • linka nově nejede přes z. Humpolec, aut.nádr.
 • zkrácení jízdní doby
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj v PO, ČT z Brna v 6:30
 • zrušen spoj v PO, PÁ z Prahy v 18:30
 • 1.9.2019

  721 309 Brno - Praha

 • nový spoj v PO, ČT z Brna v 6:30 do Prahy (jede od 10.9.)
 • nový spoj v PO, PÁ z Prahy v 18:30 do Brna (jede od 10.9.)
 • 9.6.2019

  141 103 Praha - Cheb

 • zkrácení jízdní doby spojů Praha - Cheb ve směru Cheb
 • 143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • 1 pár spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD, NE odpoledne z Plzně o letních prázdninách
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 1 pár spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD o letních prázdninách z Liberce
 • 721 309 Brno - Praha

 • 2 páry spojů v PÁ, NE nově nejedou o letních prázdninách
 • 3.3.2019

  143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • zrušen první spoj v PO ze Zličína v 6:30
 • zrušen spoj v PO-ČT ze Zličína ve 13:30 a zpět z Plzně v 15:30
 • zrušen spoj v PÁ z Plzně v 17:30
 • zrušen spoj v PD z Plzně v 19:00 a zpět ze Zličína ve 21:00
 • zrušeny spoje v SO ze Zličína v 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 a zpět z Plzně v 10:00, 14:00, 18:00, 19:00
 • zrušeny spoje v NE ze Zličína v 8:00, 11:00, 13:00 a zpět z Plzně v 9:00, 11:00, 19:30
 • 721 309 Brno - Praha

 • výrazné rozšíření provozu:
 • 9 nových spojů celotýdenně z Brna a 8 z Prahy + nové 2 páry spojů v PÁ,NE
 • počet spojů přes Jihlavu navýšen o 1 pár celotýdenně
 • 9.12.2018

  133 109 Praha - Český Krumov - Lipno nad Vltavou

 • všechny spoje jsou opět prodlouženy o zastávku Český Krumlov, aut.nádr.
 • 169 223 Praha - Náchod / Trutnov

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 8.10.2018

  133 109 Praha - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou

 • jediný pár spojů celotýdenně do/z Lipna nad Vltavou nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • všechny spoje do/z Č. Krumlova zkráceny o zastávku Č. Krumlov, aut.nádr. do zastávky Č. Krumlov, Špičák
 • 2.9.2018

  141 103 Praha - Cheb

 • zrušen spoj v PÁ z K. Varů v 6:30 a zpět z Prahy v 10:00 do K. Varů
 • zrušen spoj v PO-ST z K. Varů ve 13:30 a zpět z Prahy v 17:00 do K. Varů
 • 143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • zrušen posilový spoj v SONE z Plzně v 19:00 a zpět v NE z Prahy ve 21:00
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 2 páry spojů v NE, 1 spoj v PÁ večer z Prahy a v SO ráno do Prahy jedou nově celoročně (původně pouze do konce června)
 • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

 • na lince je zastaven provoz (2 páry spojů celotýdenně nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna v 9:00 do Prahy a zpět z Prahy v 16:00
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 10.6.2018

  133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

 • původně plánovaný letní prázdninový spoj Praha - Lipno nad Vltavou nově jede až od září
 • všechny spoje tedy jedou i nadále pouze v trase Praha - Český Krumlov
 • 1 spoj ráno do Prahy a 1 spoj odpoledne z Prahy zkráceny o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • 141 103 Praha - Cheb

 • 3 páry spojů celotýdenně zkráceny o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 9:30, 17:15 a zpět z Liberce v 7:15
 • spoj v PÁ z Prahy ve 13:30 jede nově každý PD
 • zrušen spoj v PÁ z Liberce v 15:30
 • zrušen spoj v NE z Liberce v 16:30 a z Prahy v 18:00
 • od 1.7. zrušeny spoje v NE z Prahy v 16:30, 19:30 a v PÁ z Prahy ve 23:00
 • od 1.7. zrušeny spoje z Liberce v SO v 5:30 a v NE v 15:30, 18:30
 • 721 309 Brno - Praha

 • další výrazné omezení provozu:
 • zrušeny 2 páry spojů v PD, SO
 • zrušeny 3 páry spojů celotýdenně
 • na lince je zachováno pouze 7 párů spojů celotýdenně, z nichž 4 jedou přes Jihlavu
 • 19.5.2018

  143 100 Praha - Plzeň (- Klatovy)

 • linka je částečně obnovena převedením spojů z linky 144 101, která je tímto zrušena
 • na linku jsou převedeny spoje Praha - Plzeň z linky 144 101 s těmito změnami:
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 7:00, 21:00 a zpět z Plzně v 6:00, 8:30
 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 7:30, 17:30, 18:30 a zpět z Plzně v 6:30, 8:30, 17:30 (tento spoj kromě pátku)
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 9:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 a zpět z Plzně v 7:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
 • zrušen poslední spoj v PÁ z Prahy ve 20:00
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • linka je zrušena a její spoje jsou převedeny na linku 143 100
 • změny při převodu linky:
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 7:00, 21:00 a zpět z Plzně v 6:00, 8:30
 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 7:30, 17:30, 18:30 a zpět z Plzně v 6:30, 8:30, 17:30 (tento spoj kromě pátku)
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 9:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 a zpět z Plzně v 7:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
 • zrušen poslední spoj v PÁ z Prahy ve 20:00
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 6.5.2018

  152 101 Praha - Chomutov - Most

 • mírné omezení linky:
 • zrušen spoj v PD z Chomutova ve 4:00 do Prahy a zpět v 7:00 do Jirkova
 • 1 spoj v PD, SO ráno z Mostu prodloužen a jede již z Chomutova a Jirkova
 • zrušen spoj v PD, SO z Prahy v 10:00 do Chomutova a zpět ve 12:55
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 11:00 do Jirkova a zpět z Mostu v 15:00
 • 2 spoje celotýdenně dopoledne do Prahy z Mostu / Chomutova sloučeny do jednoho, který nově jede také přes Jirkov
 • 1 spoj v NE dopoledne z Mostu prodloužen a jede již z Chomutova
 • 1 spoj v NE odpoledne z Jirkova prodloužen a jede již z Mostu
 • 1 pár spojů celotýdenně odpoledne zkrácen o úsek Chomutov - Jirkov
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy ve 20:00 do Mostu přes Chomutov a Jirkov (předchozí spoj obsluhuje tato města v obráceném pořadí)
 • časový posun posledního spoje z Prahy
 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Letiště Václava Havla
 • 4.3.2018

  133 109 Praha - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou

 • 1 celoroční pár spojů celotýdenně zkrácen o úsek Č. Krumlov - Lipno n.Vlt.
 • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 6:00 a zpět z Prahy v 10:00 do Č. Krumlova
 • nový spoj v SO z Č. Krumlova v 14:00 a zpět z Prahy v 18:00 do Č. Krumlova
 • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • 1 spoj v PD, SO ráno z Chebu je zkrácen a nově jede až z K. Varů
 • 1 spoj v PD, NE odpoledne z Prahy zkrácen o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • 143 100 Praha - Klatovy

 • linka je zrušena (2 páry spojů celotýdenně Praha - Klatovy)
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 1. spoj v PD ze Zličína jede nově pouze v PO
 • zrušen spoj v ÚT-PÁ z Plzně v 5:00
 • 152 101 Praha - Most - Chomutov

 • zrušen spoj v SO z Chomutova ve 4:00
 • 2 spoje v NE ráno do Prahy z Jirkova a z Mostu sloučeny do jednoho
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 10:00 do Chomutova a zpět ve 12:55
 • nový spoj v NE z Mostu v 15:00
 • 169 223 Praha - Náchod / Trutnov

 • na lince je zastaven provoz (2 páry spojů celotýdenně Praha - Náchod a 2 páry spojů celotýdenně Praha - Trutnov)
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušeny spoje v NE z Brna v 5:00, 10:00 a zpět z Prahy v 9:00
 • nový spoj v PD, SO z Prahy v 5:00
 • zrušeny spoje celotýdenně z Brna ve 23:00 a zpět z Prahy ve 20:00, 2:00
 • časové posuny části večerních spojů
 • 10.12.2017

  133 109 Praha - Lipno nad Vltavou

 • zřízeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc - Praha, Roztyly
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • všechny spoje jsou znovu prodlouženy do zastávky Praha, Florenc
 • 1 pár spojů celotýdenně dopoledne prodloužen o úsek Jirkov - Chomutov
 • časové posuny části spojů ve směru do Prahy
 • 154 420 Praha - Liberec

 • nové spoje v PD z Prahy v 7:30, 15:30
 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:30
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 9:30, 20:00 a zpět z Liberce v 16:30
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 8:00, 13:30, 14:30 a zpět z Liberce v 5:30, 5:40, 12:30
 • 2 spoj v PD večer z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • nový spoj v PÁ z Liberce v 18:30
 • nový spoj v SO z Liberce v 9:30
 • nové spoje v NE z Prahy v 19:30, 22:00 a zpět z Liberce ve 14:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • výrazná redukce spojů od 14.1.2018:
 • celkem zrušeno 7 párů spojů v PD, SO a 5 párů spojů v NE
 • nový noční spoj celotýdenně z Brna ve 23:00 a zpět z Prahy ve 2:00 (od 14.1.)
 • 30.10.2017

  143 100 Praha - Klatovy

 • obousměrně zřízeny zastávky Klatovy, pod nem . - Klatovy, Tylovo nábř.
 • prodloužení jízdní doby obousměrně o 10 minut
 • 3.9.2017

  133 109 Praha - Lipno nad Vltavou

 • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy a zpět odpoledne do Prahy jede nově pouze do 1.10.
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušen sezonní spoj v PD, SO z K. Varů v 8:30 a zpět z Prahy ve 12:00 do K. Varů s provozem do konce září
 • zrušen sezonní spoj celoýdenně z K. Varů v 16:30 a zpět z Prahy ve 20:00 do K. Varů s provozem do konce září
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • část spojů s omezením do 18.9. jede nově v tomto období bez omezení
 • 152 101 Praha - Chomutov - Most

 • všechny spoje jsou zkráceny o úsek Praha, Florenc - Praha, Hradčanská
 • zrušen spoj v PD, SO z Jirkova v 5:00
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 10:15 do Jirkova a zpět ve 13:00
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 10:00 do Mostu
 • 2 spoje celotýdenně podvečer z Prahy sloučeny do jednoho (obsluhuje Most, Chomutov i Jirkov)
 • časové posuny části spojů
 • 154 420 Praha - Liberec

 • nový spoj v SONE z Liberce v 5:40
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 6:30
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:30
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 8:30, 17:30 a z Liberce v 6:30, 9:30, 10:30, 20:40
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 19:30
 • nové spoje v NE z Prahy ve 13:30, 14:30 a z Liberce ve 12:30, 14:30
 • nový spoj v SO z Liberce v 16:30
 • zrušen spoj v PÁ z Liberce v 18:30
 • nový spoj v PD z Prahy ve 20:00
 • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

 • časové posuny všech spojů
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 17:00 do Znojma
 • nový spoj v NE ze Znojma v 16:00 do Prahy
 • 11.6.2017

  141 103 Praha - Cheb

 • zastávka Lubenec, Karlovarská je nově na znamení a pouze s předem zakoupenou jízdenkou
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách a do poloviny září
 • 154 420 Praha - Liberec

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách a do poloviny září
 • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

 • časové posuny části spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna v 6:30
 • zrušeny spoje celotýdenně z Brna v 10:30, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00 a zpět z Prahy v 11:00, 13:00, 14:30, 18:00
 • 1.6.2017

  143 100 Praha - Klatovy

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Zličín - Přeštice, nám. - Švihov, nám. - Klatovy, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
 • 15.5.2017

  169 223 Praha - Náchod / Trutnov

 • část linky je prodloužena o úsek Hradec Králové - Náchod s novými zastávkami Dolany - Česká Skalice, nám. - Náchod, aut.st.
 • v trase Praha - Náchod vedeny 2 nové páry spojů celotýdenně
 • zrušeny všechny spoje vedené pouze v trase Praha - Hradec Králové (8 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE)
 • pro všechny spoje také zřízena zastávka Holohlavy
 • časové posuny původních spojů z Prahy do Trutnova
 • 24.4.2017

  169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

 • nová linka v trase Praha, Černý Most - Mladá Boleslav, aut.st. - Jičín, aut.st. - Vrchlabí, aut.nádr. - Špindlerův Mlýn, aut.st.
 • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
 • jízdní doba linky: 2:51
 • 5.3.2017

  144 101 Praha - Plzeň

 • nový spoj v ÚT-PÁ z Plzně v 5:00
 • 1. spoj v PO z Prahy v 6:30 jede nově každý PD
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušeny spoje v PD, SO z Brna v 6:30, 17:00, 20:30 a zpět z Prahy v 8:00, 17:00, 22:00
 • zrušeny spoje v NE z Brna v 8:30, 19:00, 20:30 a zpět z Prahy v 6:00, 15:00, 17:00, 22:00
 • nový spoj v NE z Prahy ve 13:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.3.2017

  133 109 Praha - Lipno nad Vltavou

 • linka je prodloužena o úsek Český Krumlov - Černá v Pošumaví - Frymburk / Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou
 • do nového úseku je prodloužen 1 pár spojů celotýdenně přes Frymburk a 1 pár spojů celotýdenně přes Vyšší Brod
 • spoj v 6:00 z Prahy a zpět z Č. Krumlova v 10:00 jede nově také v SONE
 • 1 spoj PD, SO ráno z Č. Budějovic a 1 spoj v PD, NE večer z Prahy prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • 11.12.2016

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc - Praha, Roztyly - Praha, Opatov
 • 141 103 Praha - Cheb

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Lubenec, Karlovarská
 • 169 223 Praha - Trutnov

 • 1 spoj celotýdenně ráno z Hradce Králové prodloužen a jede již z Trutnova v 6:00
 • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 11:15, 15:15, 19:15 a zpět z Hr. Králové ve 13:15, 17:15, 21:15
 • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 20:15 do Hradce Králové a zpět ve 20:15 do Prahy
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • časové posuny většiny spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna ve 14:30 a zpět z Prahy ve 14:30
 • 28.8.2016

  141 103 Praha - Cheb

 • sezonní spoje jedoucí do konce října nově jedou jen do začátku října
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • první spoj celotýdenně z Florence v 6:00 jede nově jen v PO a jede až ze Zličína
 • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9. (všechny spoje nově jedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • poslední spoj celotýdenně z Plzně ve 20:00 jede nově jen v PÁ a jede až jen na Zličín
 • 152 101 Paha - Chomutov

 • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9. (všechny spoje nově jedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zrušeny 4 páry spojů v PD a 1 spoj v PÁ z Prahy, které měly jet až od 18.9.
 • 169 223 Praha - Trutnov

 • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9.
 • zrušena část spojů, které měly jet až po 18.9., včetně posledního spoje celotýdenně Hradce KRálové v 19:15 a zpět z Prahy ve 20:15 a zpět v NE z Hr. Králové ve 21:15
 • v úseku Hradec Králové - Trutnov zůstává zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně (zrušeny 2 spoje do Prahy a 1 spoj z Prahy, které měly jet až od 18.9.)
 • nový poslední spoj v PÁ z Hr. Králové ve 21:15
 • 183 102 Praha - Znojmo

 • časové posuny všech spojů od 1.10.2016
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj v PD, SO z Brna v 8:30, který měl jet až po 18.9.
 • nový spoj v PD, SO z Prahy v 8:30 od 1.10.
 • nový spoj v NE z Prahy ve 12:00 od 1.10.
 • zrušeny spoje celotýdenně z Brna v 9:00, 13:00 a zpět z Prahy v 10:30, 12:30, 14:30 od 1.10.
 • spoj v NE z Brna ve 12:00 a z Prahy ve 13:00, který měl jet až od 18.9. nově jede jen do 1.10.
 • zrušen spoj v PD, SO z Prahy v 15:00 od 1.10.
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:30 od 1.10.
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 21:00 od 1.10.
 • časové posuny vybraných spojů od 1.10.
 • 12.6.2016

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušen spoj v NE z Plzně v 6:00 a zpět z Prahy v 7:00, tentýž spoj v SO nově nejede do 18. září
 • 4 páry spojů v PD nově nejedou do 18. září
 • 3 páry spojů v NE nově nejedou od července do 18. září
 • spoj v PD ze Zličína v 15:30 a zpět z Plzně v 17:30 nově jede pouze v PÁ
 • poslední spoj celotýdenně z Prahy nově nejede od 7.7. do 18.9.
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • letní omezení části spojů (až do 18.9.)
 • zrušen spoj v NE z Jirkova v 6:00 a zpět z Prahy v 10:00
 • časový posun posledního spoje z Prahy
 • vybrané spoje do/z Jirkova jedou nově také přes Most (platí zejména pro letní varianty těchto spojů)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 4 páry spojů v PD a 1 spoj v PÁ z Prahy nově nejede od 1.7. do 18.9.
 • 169 223 Praha - Trutnov

 • část spojů nově nejede od 7.7. do 18.9.
 • 721 309 Brno - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou od 7.7. do 18.9.
 • 23.5.2016

  161 220 Praha - Hradec Králové

 • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 169 223 téhož dopravce
 • 169 223 Praha - Trutnov

 • nová linka v trase Praha, Černý Most - Hradec Králové, Terminál HD - Jaroměř, aut.st. - Dvůr Králové n.L., aut.st. - Trutnov, aut.nádr.
 • změny oproti původní lince 161 220:
 • 2 nové páry spojů celotýdenně Praha - Trutnov
 • nové spoje v NE z Prahy ve 13:15, 15:15, 19:15 do Hradce Králové a zpět ve 13:15, 17:15
 • nový spoj v SONE z Hradce Králové v 7:15 do Prahy
 • zrušen poslední spoj v NE z Prahy ve 21:00
 • časové posuny části spojů odpoledne a večer
 • 18.4.2016

  183 102 Praha - Znojmo

 • nová linka v trase:
 • Praha, Florenc - Humpolec, aut.nádr. - Jihlava, aut.nádr. - Moravské Budějovice, aut.nádr. - Znojmo, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
 • 28.2.2016

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • změna rozsahu provozu některých sezonních spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj NE z Brna v 8:30
 • nové spoje celotýdenně z Brna v 11:00, 13:00, 14:30, 18:00, 20:30 (jedou až od 18.4.)
 • nový spoj v PD, SO z Prahy v 6:30 (jede až od 18.4.)
 • nové spoje celotýdenně z Prahy v 8:30, 10:30, 14:30, 22:00 (jedou až od 18.4.)
 • 13.12.2015

  154 420 Praha - Liberec

 • časové posuny všech spojů ze zastávky Liberec, aut.nádr. (prodloužení jízdní doby v tomto směru o 5 minut)
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna ve 12:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 13:00
 • 30.8.2015

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • část sezonních spojů jede nově i po 30.8.
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • výrazné posílení provozu a celková změna jízdního řádu:
 • 5 nových párů spojů v PD, 7 nových párů spojů v SO a 4 nové páry spojů v NE
 • 14.6.2015

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nový letní spoj celotýdenně od července do srpna z Prahy v 10:30 a zpět z Č. Krumlova v 17:30
 • nový letní spoj celotýdenně od června do srpna z Prahy ve 20:00 a zpět z Č. Krumlova v 8:00
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • nový prázdninový spoj v PÁ z Plzně v 18:30
 • 1 spoj z Prahy v NE nově nejede o letních prázdninách
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 3 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • 1 pár spojů v PÁ, NE nově nejede o letních prázdninách
 • 7.4.2015

  141 103 Praha - Cheb

 • obousměrně zrušena zastávka Praha, Dejvická
 • v zastávce Praha, Hradčanská nově zastavují všechny spoje (dosud žádný)
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • obousměrně zrušena zastávka Praha, Dejvická
 • v zastávce Praha, Hradčanská nově zastavují všechny spoje (dosud žádný)
 • 1.3.2015

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • sezonní posílení provozu původně plánované od 15.5. je nově již od 2.4.
 • 141 103 Praha - Cheb

 • časové posuny většiny spojů
 • 1 pár spojů v SO z Prahy a v NE do Prahy zkrácen o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • 721 309 Brno - Praha

 • u spojů přes Jihlavu prodloužena jízdní doba o 5 minut
 • nový spoj v NE z Brna v 8:30
 • zrušen 1. spoj v PD, SO z Prahy v 5:00
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 7:00
 • časové posuny vybraných spojů odpoledne z Brna
 • 1.2.2015

  141 103 Praha - Cheb

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 14.12.2014

  141 103 Praha - Cheb

 • 1 pár spojů celotýdenně prodloužen o úsek Karlovy Vary - Cheb
 • časové posuny všech spojů z Prahy
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zastávka Liberec, Fügnerova je nově ve směru Liberec určena pouze pro výstup a v opačném směru pouze pro nástup
 • 721 309 Brno - Praha

 • zřízeny nepoužívané zastávky Brno, Riviéra - Praha, Opatov - Praha, Roztyly - Praha, Letiště Václava Havla
 • 31.8.2014

  141 103 Praha - Cheb

 • nový první spoj v SO z K. Varů v 5:00 do Prahy
 • nový poslední spoj v NE z Prahy ve 21:30 do K. Varů
 • 1 pár spojů v PD, SO jede nově pouze do konce září (původně do konce října)
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • nový spoj v NE ze Zličína v 19:30 do Plzně
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • nový spoj v PD z Prahy v 10:00 do Jirkova (jede až od 14.9.)
 • nový spoj v NE z Prahy v 16:00 do Jirkova (jede až od 14.9.)
 • nový spoj v PD, NE z JIrkova ve 13:00 do Prahy (jede až od 14.9.)
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • prodloužení prázdninového omezení části spojů do 25.9. (původně do 31.8.)
 • 15.6.2014

  152 101 Praha - Chomutov

 • prodloužení jízdní doby ve směru z Prahy o 5-10 minut
 • 2.3.2014

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • část spojů od dubna do října prodloužena o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • nové sezónní spoje (od dubna do října) celotýdenně z Prahy ve 12:00 a z Č. Krumlova v 16:00
 • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • 2 páry sezónních spojů, které měly jet od dubna, jedou nově až od května
 • 24.2.2014

  152 101 Praha - Most / Chomutov

 • všechny spoje nově jedou ze/do zastávky Praha, Florenc
 • 4 páry spojů celotýdenně prodlouženy o úsek Chomutov - Jirkov
 • spoje ukončené v Mostě nově končí v zast. 1. nám. (obrácený sled projíždění zastávek v Mostě)
 • nový spoj v PD z Prahy v 16:00 do Jirkova
 • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00 do Chomutova přes Most a Jirkov
 • 15.12.2013

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušen poslední spoj celotýdenně z Prahy ve 23:00 a zpět z Plzně v 5:05
 • zrušena zastávka Plzeň, Stav. stroje Rokycanská
 • zřízena zastávka Plzeň, Divadlo Alfa
 • 721 309 Brno - Praha

 • výraznější omezení provozu
 • zrušena zastávka Praha, Letiště V. Havla a s tím i všechny spoje v úseku Florenc - Letiště
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Opatov a Praha, Roztyly
 • zrušeny spoje z Brna celotýdenně v 1:00, 2:45, 4:00 (jen PO, ST, PÁ), 4:15, 11:00, 13:00, 14:30, 18:00, 19:40, 20:00, 22:00
 • zrušeny spoje z Prahy celotýdenně v 3:30, 6:30, 7:00, 8:30, 10:30, 14:30, 21:00
 • 1.11.2013

  152 101 Praha - Chomutov

 • zřízeny nepoužívané zastávky Praha, Dědina - Most, Kahan - Chomutov, Lesopark u lávky - Jirkov, aut.nádr.
 • prodloužení jízdní doby linky obousměrně o 5 minut
 • 1.9.2013

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • provoz sezónních spojů je prodloužen do konce října (původně měly jet tyto spoje jen do konce září)
 • sobotní spoj z Prahy v 8:00 a z Č. Krumlova ve 12:00 jede nově každý den a nově i v zimě (avšak pouze z ČB)
 • spoj z Č. Budějovic v 6:40 a z Prahy v 10:00 nově nejede v NE
 • nedělní spoj z Prahy v 16:00 a z Č. Krumlova ve 20:00 jede nově každý den a nově i v zimě (avšak pouze z ČB)
 • spoj z Č. Krumlova ve 14:00 a z Prahy v 18:00 nově nejede v SO
 • zimní spoj z Č. Budějovic v 10:40 nově nejede v SONE
 • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • provoz sezónních spojů je prodloužen do konce října (původně měly jet tyto spoje jen do konce září)
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • spoj z Prahy, Florence v 6:00 a z Plzně v 6:00 jede nově také v SONE
 • spoj z Plzně v 6:30 nově nejede v SO
 • spoj z Plzně v 8:30 jede nově také v SO
 • spoj z Plzně ve 14:30 jede nově také v PO-ČT a nejede v NE
 • spoj z Plzně v 15:30 jede nově také v PO-ČT
 • spoje z Prahy, Zličína ve 13:30, 14:30 nově nejedou v SONE
 • spoj z Prahy, Zličína v 15:30 nově nejede v NE
 • zrušen spoj v NE ze Zličína v 19:30
 • poslední spoj z Prahy je časově posunut a nově jede také v SO
 • časový posun posledního spoje z Plzně
 • 152 101 Praha - Chomutov

 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Louny, aut.nádr.
 • 154 420 Praha - Liberec

 • nový spoj v PD, SO z Prahy v 8:30 a zpět z Liberce, Fügnerovy v 10:30
 • nový spoj v SO z Liberce, Fügnerovy v 9:30
 • nový spoj v PD z Prahy ve 13:30 a z Liberce, Fügnerovy v 15:30
 • nový spoj v NE z Liberce, Fügnerovy ve 14:30 a z Prahy v 15:30
 • zrušeny spoje v SO z Liberce, Fügnerovy ve 14:30, 17:30
 • zrušen spoj v PÁ, SO z Prahy v 16:30
 • obnoveny spoje v PD z Prahy v 17:15, 18:15 a zpět z Liberce v 6:15, 7:15
 • 12.8.2013

  změna názvu dopravce ze STUDENT AGENCY, s.r.o. na STUDENT AGENCY, k.s.
 • 141 103 Praha - Cheb

 • zrušen spoj v NE v 7:30 z K. Varů a zpět z Prahy v 10:00 do K. Varů
 • nový spoj v PD, SO z K. Varů v 6:30 do Prahy a zpět v 11:00 do K. Varů
 • nový spoj celotýdenně z K. Varů v 15:30 a zpět z Prahy v 19:00 do K. Varů
 • vybrané spoje nově jedou pouze do září
 • 9.6.2013

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • 2 páry v PD v sezóně (do září) prodlouženy o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • nový spoj v SO z Prahy v 8:00 do Č. Krumlova a zpět ve 12:00 (jede jen do září)
 • nový spoj v SONE z Prahy v 10:00 do Č. Budějovic a zpět ve 14:40 (do září jsou prodlouženy do Č. Krumlova)
 • nový spoj v SONE z Prahy ve 12:00 do Č. Krumlova (jede jen do září)
 • nový spoj v NE z Prahy v 16:00 do Č. Krumlova a zpět ve 20:00 (jede jen do září)
 • nový spoj v SO z Prahy v 18:00 do Č. Budějovic
 • nový spoj v SONE z Č. Budjěovic v 6:40 do Prahy
 • nový spoj celotýdenně z Č. Krumlova v 16:00 (jede jen do září)
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 2 páry spojů ve ČT, PÁ odpoledne jedou nově do září celotýdenně
 • 2 spoje odpoledne z Plzně nově do září nejedou v PÁ
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 2 posilové spoje v PD ráno do Prahy a odpoledne z Prahy nově nejedou od konce června do konce září
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj z Brna celotýdenně ve 4:30
 • 29.4.2013

  152 101 Praha - Chomutov

 • nová linka v následující trase:
 • Praha, Florenc - Praha, Dejvická - Most, 1. nám. - Most, Rudolická MUS - Chomutov, aut.nádr.
 • rozsah provozu:
 • 3 spoje celotýdenně Praha - Chomutov a 4 spoje celotýdenně Chomutov - Praha
 • 3 spoje celotýdenně Praha - Most a 5 spojů celotýdenně Most - Praha
 • 2 spoje celotýdenně Praha - Chomutov - Most a 1 spoj celotýdenně Praha - Most - Chomutov
 • až do zastávky Praha, Florenc jede pouze část spojů, většina spojů ukončena na Dejvické
 • 3.3.2013

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nové spoje v SONE (od 16.3.) z Prahy v 6:00, 14:00 a zpět z Č. Krumlova v 10:00, 18:00 (nedělní odpolední pár spojů prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov)
 • 141 103 Praha - Cheb

 • nové spoje celotýdenně z Prahy v 10:00, 17:00 a zpět z K. Varů v 7:30, 13:30 (původně měly jet tyto spoje pouze ve vybrané dny v týdnu a až od května)
 • 154 220 Praha - Liberec

 • nový spoj v PÁ z Prahy ve 14:30, 16:30
 • 721 309 Brno - Praha

 • nové spoje celotýdenně z Brna ve 2:45, 4:30, 22:00
 • nový spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 4:00
 • nový spoj v PD z Brna v 6:45
 • nový spoj v NE z Brna ve 21:00 a zpět z Prahy ve 20:30
 • 2.1.2013

  154 420 Praha - Liberec

 • nový spoj v PO z Prahy v 6:30 (jede od 16.1.)
 • nové spoje v PD z Prahy v 9:30 a zpět z Liberce v 16:30 (jede od 16.1.)
 • nový spoj v SO z Prahy v 10:30 a zpět z Liberce v 6:30, 7:30, 8:30, 14:30 (jedou od 16.1.)
 • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 15:30 a v PO-ČT z Liberce v 19:45 a v PÁ z Liberce v 18:30 (jede od 16.1.)
 • nový spoj v SONE z Prahy v 16:30 a zpět v NE z Liberce v 16:30, 18:30 (jede od 16.1.)
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 16:30
 • nové spoje v PD z Prahy v 17:15, 18:15 a zpět z Liberce v 6:15, 7:15, 8:30
 • nové spoje v SO z Prahy v 17:30 a v SONE v 18:30, 21:00
 • nové spoje celotýdenně z Prahy v 19:30, 23:00 a zpět z Liberce v 17:30 a v SONE z Liberce ve 20:45 (jede od 16.1.)
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 20:00
 • 9.12.2012

  154 420 Praha - Liberec

 • nové spoje v PÁ z Prahy v 15:30, 16:30
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna v 1:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 21:00
 • nové spoje v SO z Brna v 5:00, 10:30, 16:30, 19:30
 • nové spoje v SO z Prahy v 5:00, 12:00, 15:30, 20:00
 • 5.10.2012

  141 103 Praha - Cheb

 • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušeny zastávky Praha, Terminál 1 a Praha, Terminál 2
 • zřízena zastávka Praha, Letiště Václava Havla
 • 2.9.2012

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 a zpět z Č. Budějovic v 8:40, 12:40, 16:40, 20:40
 • zrušeny spoje v SO z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a zpět z Č. Budějovic v 6:40, 8:40 a z Č. Krumlova v 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 20:00 a zpět z Č. Budějovic v 10:40, 12:40, 20:40 a z Č. Krumlova v 16:00
 • časový posun 1 spoje v NE ráno z Č. Krumlova
 • 141 103 Praha - Cheb

 • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy do K. Varů jede nově pouze ve ČT-NE a pouze do konce října
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Prahy do K. Varů jede nově pouze ve ST-PÁ, NE a pouze do konce října
 • 1 spoj celotýdenně ráno z K. Varů do Prahy jede nově pouze ve PO, ČT-NE a pouze do konce října
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z K. Varů do Prahy jede nově pouze ve ČT, PÁ, NE a pouze do konce října
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • původně plánované 2 páry spojů ve ČT odpoledne (od 20.9.2012) nejedou
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušeny spoje celotýdenně z Brna ve 2:45, 4:30
 • zrušen spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 4:00
 • 15.6.2012

  141 103 Praha - Cheb

 • nová linka, která vznikla prodloužením linky 142 107 téhož dopravce
 • nové zastávky: Sokolov, Těšovice - Sokolov, Terminál - Cheb, aut.nádr.
 • do nového úseku je prodlouženo 8 párů spojů celotýdenně v intervalu 120 minut (jedou až od 16.7.2012)
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na novou linku 141 103 téhož dopravce
 • 10.6.2012

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • výrazné posílení linky:
 • směr z Prahy:
 • nové spoje v PD z Prahy v 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 do Č. Budějovic
 • nové spoje v SO z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 do Č. Krumlova
 • nové spoje v NE z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 20:00 do Č. Budějovic
 • směr do Prahy:
 • nové spoje v PD z Č. Budějovic v 8:40, 12:40, 16:40, 20:40 do Prahy
 • nové spoje v SO z Č. Budějovic v 6:40, 8:40 do Prahy
 • nové spoje v SO z Č. Krumlova v 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 do Prahy
 • nové spoje v NE z Č. Budějovic v 10:40, 12:40, 20:40 do Prahy
 • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 16:00 do Prahy
 • časový posun 1 spoje v NE ráno z Č. Krumlova
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 2 páry čtvrtečníhch spojů odpoledne nově nejedou o letních prázdninách
 • časový posun posledního páru spojů v PD, NE
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • 1 pár spojů v PÁ nově nejede o letních prázdninách
 • 4.3.2012

  154 420 Praha - Liberec

 • zrušeny spoje v PD z Prahy v 15:30, 16:30
 • zrušeny spoje v PD z Liberce, aut.nádr. v 6:30, 7:30, 16:30
 • nový spoj v PD z Liberce, Fügnerovy v 19:30
 • časové posuny večerních spojů
 • 1 spoj v PD ráno z Liberce nově nejede z Aut.nádr., ale z Fügnerovy
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • časové posuny vybraných spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • 1 pár spojů v SO ráno jede nově přes Jihlavu
 • 11.12.2011

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nové spoje v PD z Prahy v 6:00, 10:00, 14:00, 18:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic v 6:40, 10:40, 14:40, 18:40
 • nový spoj v NE z Prahy v 9:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 5:00
 • nový spoj v NE z Prahy ve 14:00, 18:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic ve 14:40, 18:40
 • nový spoj v SO z Prahy ve 21:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 17:00
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 2
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • časový posun posledního spoje z Prahy a prvního spoje do Prahy
 • 154 420 Praha - Liberec

 • časové posuny vybraných spojů večer
 • část spojů jede nově přes zastávku Liberec, Fügnerova
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • časový posun prvního spoje z Prahy
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj celotýdenně z Brna ve 4:30
 • nový spoj v SO z Brna v 5:00 a zpět z Prahy v 8:00, 10:00
 • zrušen spoj v SO z Prahy ve 20:00
 • nový spoj v NE z Brna v 9:30 a zpět z Prahy v 9:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 14:45
 • nové spoje celotýdenně z Brna v 18:30, 20:00, 22:00 a zpět z Prahy ve 3:30, 14:00
 • časové posuny části spojů
 • 1.10.2011

  182 101 Praha - Zlín

 • linka je v plném rozsahu zrušena (3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v SONE)
 • linka je částečně nahrazena linkou Olomouc - Zlín s návazností na vlak
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • linka je v plném rozsahu zrušena (4 páry spojů celotýdenně)
 • linka je částečně nahrazena vlakem Regiojet
 • 12.6.2011

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nový sezónní spoj v PO z Prahy v 5:00 do Č. Krumlova
 • nový sezónní spoj v PO z Č. Budějovic v 6:40 do Prahy
 • nové sezónní spoje v ÚT, PÁ z Prahy v 6:00, 14:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic v 10:40, 18:40
 • nové sezónní spoje v NE z Prahy v 8:00, 9:00, 16:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova ve 12:00, 20:00
 • nový sezónní spoj v PO, ST z Prahy v 10:00 do Č. Budějovic a zpět ve 14:40
 • nový sezónní spoj ve ČT z Č. Budějovic v 8:40, 16:40 a zpět z Prahy ve 12:00 do Č. Krumlova
 • nové spoje v SO z Prahy ve 13:00, 17:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00
 • nový sezónní spoj ve ST z Prahy v 18:00 do Č. Budějovic
 • 1 spoj v PÁ, NE večer z Prahy je v sezóně zkrácen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • 1 spoj v SO ráno z Č. Krumlova je v sezóně zkrácen a jede až z Č. Budějovic
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • 2 páry zrychlených spojů celotýdenně jedou nově pouze do září
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 2 páry spojů ve ČT, PÁ nově nejedou o školních prázdninách
 • 154 420 Praha - Liberec

 • spoje s plánovaným provozem od 2.7.2011 (3 spoje v PD do Liberce a 2 spoje v PD do Prahy) nově nejedou
 • 2 nové páry spojů v PD s provozem až od 19.9.2011
 • část spojů jede nově přes zastávku Liberec, Fügnerova
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • u spojů s prázdninovým omezením toto omezení rozšířeno (z původních 1.7.-3.9. na 20.6.-18.9.)
 • 182 101 Praha - Zlín

 • časový posun 1 spoje v poledne z Prahy
 • 6.3.2011

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • spoje celotýdenně z Prahy v 10:00, 17:00 a zpět z K. Varů v 7:30, 13:30 nově nejedou do 25.4.2011
 • 154 420 Praha - Liberec

 • u spojů z Prahy přes Fügnerovu zkrácena jízdní doba o 5 minut
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • nové spoje v PÁ z Prahy v 11:15, 15:15, 19:15 a zpět z Hradce Králové ve 13:15 a 17:15 (tyto spoje nejedou o letních prázdninách)
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • časový posun 1 spoje dopoledne z Prahy
 • 15.2.2011

  154 420 Liberec - Praha

 • pro většinu spojů zřízena obousměrně zastávka Liberec, Fügnerova
 • nové spoje v PD z Prahy v 7:30, 16:30 a zpět z Liberce v 7:30, 16:30
 • nové spoje v PD z Prahy 8:30, 15:30, 18:30 a zpět z Liberce v 8:30, 17:30, které jedou až od 1.7.2011
 • časový posun posledního spoje v SO z Prahy
 • časové posuny spojů z Liberce
 • nový spoj v NE z Liberce v 15:30 do Prahy
 • 16.7.2010

  161 220 Praha - Hradec Králové

 • výrazné omezení provozu na lince:
 • pozastaven provoz 6 párů spojů v PD, NE a 8 párů spojů v SO (prodloužení intervalu z 60 na cca 120 minut)
 • 13.6.2010

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nové spoje v SO z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00 a zpět z Prahy v 13:00, 17:00, 21:00
 • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 5:00 a zpět z Prahy v 9:00
 • všechny nové spoje jedou pouze do 30.9.2010
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • časové posuny všech spojů z Prahy o +30 minut
 • nové spoje celotýdenně z K. Varů v 7:30, 13:30 a zpět z Prahy v 10:00, 17:00
 • nové spoje nejedou přes ruzyňské letiště
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 154 420 Praha - Liberec

 • 1 pár spojů v PD, NE nově nejede o letních prázdninách
 • 182 101 Praha - Zlín

 • časový posun 1. spoje v PD ráno ze Zlína
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj v SO z Brna v 10:30
 • 7.3.2010

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • zrušen spoj v NE z Č. Krumlova v 5:00 a zpět z Prahy v 9:00
 • zrušeny spoje v SO z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00 a zpět z Prahy ve 13:00, 17:00, 21:00
 • 154 420 Praha - Liberec

 • spoj z Prahy v 17:30 a zpět z Liberce v 6:30 nově nejede v SO
 • spoj z Liberce v 19:00 nově jede také v PÁ a SO
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • časové posuny všech spojů
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • časové posuny většiny spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • nový spoj v PD od 1.5.2010 z Prahy v 7:30 a z Brna v 10:30
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 18:30
 • časový posun půlnočního spoje z Prahy od 1.5.2010
 • časové posuny části spojů ráno z Prahy
 • 1.1.2010

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 1
 • zrušeny nepoužívané zastávky na trase mezi Prahou a Libercem
 • 13.12.2009

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • posílení linky od 4.1.2009:
 • nové spoje celotýdenně z Prahy v 9:00, 13:00, 17:00 a nový poslední spoj v PD z Prahy ve 21:00
 • nové spoje celotýdenně z Č. Krumlova v 5:00, 9:00, 13:00 a v PD v 17:00
 • zkrácení intervalu na lince z 240 na 120 minut
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • nový poslední spoj v PD, NE z Prahy, Zličína ve 21:00
 • nový poslední spoj v PD, NE z Plzně ve 21:00 na Florenc
 • 721 309 Brno - Praha

 • 1 spoj v PD, NE večer z Brna prodloužen o úsek Jihlava > Praha
 • 1 spoj v PD, SO ráno z Jihlavy prodloužen a jede již z Prahy v 5:00
 • 2.11.2009

  161 220 Praha - Hradec Králové

 • nová linka v trase Praha, Černý Most - Hradec Králové, Terminál HD
 • rozsah provozu: celotýdenně z Prahy 7:00 - 21:00 a z Hradce Králové 6:00 - 20:00 v pravidelných hodinových intervalech
 • jízdní doba linky je 75 minut
 • 14.6.2009

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušen poslední spoj v PD, NE ze Zličína ve 21:00
 • zrušen poslední spoj v PD, NE z Plzně ve 21:00
 • 154 420 Praha - Liberec

 • nový spoj celotýdenně z Černého Mostu v 17:30
 • nový spoj celotýdenně z Liberce v 6:30
 • 182 101 Praha - Zlín

 • zrušen spoj v PÁ, NE z Prahy v 18:30 a zpět ze Zlína v 19:00
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • zrušen spoj v PD, NE z Prahy ve 14:00 a zpět z Ostravy ve 3:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 18:45 a zpět z Ostravy v 0:15
 • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 12:00
 • 1 spoj v celotýdenně dopoledne z Ostravy prodloužen o úsek Brno > Praha
 • časové posuny vybraných spojů
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj v PO z Brna ve 4:30
 • nový spoj v SONE z Brna v 8:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 10:30
 • zrušen spoj v PD, NE z Prahy ve 14:00
 • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00
 • obousměrně zrušena zastávka Brno, Riviéra
 • zrušeny 4 páry spojů ve vybrané dny jedoucí přes zastávku Brno, Riviéra
 • 8.3.2009

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • 1. spoj v PO z Prahy v 6:00 jede nově i v ÚT-NE
 • 1 spoj v NE z K. Varů v 19:00 jede nově každý den
 • 154 420 Praha - Liberec

 • od 1.4.2009 je zrušena výrazná část spojů:
 • 6 párů spojů v PO-ST
 • 8 párů spojů ve ČT-PÁ
 • 5 párů spojů v NE
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 3:30
 • nový spoj v PD, SO z Prahy v 6:00
 • 18.12.2008

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušen spoj v PD, SO ze Zličína v 19:30
 • 14.12.2008

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • prodloužení jízdní doby spojů přes Písek o 10 minut
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • první spoj celotýdenně z Prahy jede nově pouze v PO
 • spoj celotýdenně z K. Varů v 19:00 jede nově pouze v NE
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 1 pár spojů celotýdenně večer jede nově z Prahy pouze v NE a do Prahy pouze v SO
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušeny všechny spoje do/z Roztyl (8 spojů v PD a 1 spoj v SONE z Brna a 8 spojů v PD z Prahy)
 • 24.11.2008

  721 309 Brno - Praha

 • 1 celotýdenní spoj ráno z Brna jede nově pouze v PO, ST, PÁ
 • 1.11.2008

  191 110 Praha - Ostrava

 • nový celotýdenní pár spojů (18:45 z Prahy a 0:15 z Ostravy)
 • 15.10.2008

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušeny spoje v NE ze Zličína ve 13:30, 14:30
 • nový spoj v SO z Plzně ve 20:00
 • 14.9.2008

  721 309 Brno - Praha

 • zřízeny 4 spoje ve vybrané dny ráno z Prahy v 6:30, 7:00, 8:00, 9:00 a odpoledne do Prahy v 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 (jedou ve vybrané dny v rozmezí 14.9. - 8.11.)
 • pro tyto spoje zřízena obousměrně zastávka Brno, Riviéra (na znamení)
 • nový poslední posilový spoj celotýdenně z Brna ve 21:00 do Prahy
 • 15.8.2008

  721 309 Brno - Praha

 • nový spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 3:30 do Prahy
 • nový spoj v SONE z Prahy v 6:30
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 7:30
 • 15.6.2008

  144 101 Praha - Plzeň

 • letní omezení linky:
 • část spojů nově nejede od 15.6. do 30.9. (4 páry spojů v PO-ST, 6 párů spojů ve ČT, PÁ, NE a 2 spoje v SONE tam)
 • 154 420 Praha - Liberec

 • letní omezení linky:
 • část spojů nově nejede od 15.6. do 2.9. (3 páry spojů v PD, 2 spoje v NE tam a 3 spoje v NE zpět)
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • časový posun 1. ranního spoje z Ostravy
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 21:30 přes Jihlavu
 • časové posuny prvních 2 spojů z Brna
 • letní omezení linky:
 • část spojů nově nejede od 15.6. do 30.9. (7 párů spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 1 spoj z Prahy v NE)
 • 3.3.2008

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • linka je v provozu od 17.3.2008 v tomto rozsahu:
 • 4 páry spojů Praha, Na Knížecí - Písek - Český Krumlov denně
 • na lince je zaveden pravidelný interval 4 hodiny
 • 1.1.2008

  144 101 Praha - Plzeň

 • nové spoje v NE ze Zličína v 15:30, 16:30 do Plzně
 • 721 309 Brno - Praha

 • zrušen poslední spoj celotýdenně z Prahy, Florence ve 21:00
 • 9.12.2007

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • linka opět není v provozu, a to až do 3.3.2008
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 2
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • zrušen 1. spoj v PD z Prahy, Florence v 5:30 a spoj v PD z Plzně v 18:30
 • nové spoje ve ČT, PÁ, NE Praha, Zličín (13:30, 14:30) > Plzeň, CAN a zpět z Plzně ve 14:30, 15:30
 • nový spoj v NE Praha, Zličín (19:30) > Plzeň, CAN
 • 154 420 Praha - Liberec

 • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • zrušen 1. spoj v PD z Černého Mostu v 6:00, zrušen spoj v PD z Liberce v 19:00
 • nové spoje ve ČT, PÁ, NE Praha, Černý Most (13:30, 14:30) > Liberec, aut.st. a zpět z Liberce ve 14:30, 15:30
 • časový posun 1 páru spojů v SO, nový spoj v SO z Liberce v 6:00, 20:00
 • zrušen spoj v NE z Liberce v 19:30
 • 182 101 Praha - Zlín

 • časový posun 1 spoje odpoledne ze Zlína
 • poslední spoj ze Zlína v 19:00 nově nejede v PO-ČT, SO
 • 721 309 Brno - Praha

 • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
 • Terminál Sever 1 > Terminál 1
 • Terminál Sever 2 > Terminál 2
 • 1.11.2007

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • zahájení provozu linky k 1.11.2007 je odloženo, linka i nadále není v provozu (všechny uvedené spoje nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 15.10.2007

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • spoje, jedoucí přes Terminál Sever 2 jedou nově přes Terminál Sever 1
 • zastávka Praha, Terminál Sever 2 je zrušena
 • 721 309 Brno - Praha

 • letištní spoje, ukonené v zastávce Terminál Sever 2 přesměrovány do zastávky Terminál Sever 1
 • 8.10.2007

  154 420 Praha - Liberec

 • časové posuny části spojů a změna počtu spojů:
 • ve směru Liberec:
 • v NE 4 nové spoje
 • ve směru Praha:
 • v SO 2 zrušené spoje a v NE 1 nový spoj
 • poslední spoj z Prahy nově nezastavuje v mezilehlých zastávkách
 • 1.10.2007

  721 309 Brno - Praha

 • významné rozšíření provozu:
 • 8 nových párů spojů PD Brno, Benešova tř. Hotel GRAND - Praha, Roztyly v intervalu 120 minut (rozsah provozu 5:00 - 19:00 z Brna a 7:00 - 21:00 z Prahy)
 • jízdní doba těchto spojů je 2:10
 • nový spoj celotýdenně z Brna ve 3:00, 14:45 do Prahy, Florence
 • nové spoje v SO z Brna v 11:00, 15:00, 18:00 do Prahy, Florence a zpět z Prahy v 14:30, 18:30
 • nové spoje v NE z Prahy, Florence v 10:00, 11:30 do Brna
 • nový spoj celotýdenně z Brna ve 21:00 do Prahy, Florence přes Roztyly a zpět z Florence v 0:15 (opět přes Roztyly)
 • 27.9.2007

  182 101 Praha - Zlín

 • původně plánovaný 1 pár spojů celotýdenně ráno Praha - Zlín přes Opatov a Roztyly i nadále nebude v provozu
 • 15.7.2007

  721 309 Brno - Praha

 • pro většinu letištních spojů obousměrně zřízena zastávka Praha, Terminál Sever 1
 • tyto spoje již nejedou přes Terminál Sever 2
 • 14.7.2007

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • pro většinu spojů obousměrně zřízena zastávka Praha, Terminál Sever 1
 • tyto spoje již nejedou přes Terminál Sever 2
 • 10.6.2007

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • všechny spoje obousměrně nově projíždějí zastávku Praha, Hradčanská
 • zrušen první spoj v PD z Prahy v 5:00 a poslední spoj z K. Varů ve 21:00
 • 1 pár spojů v PD z Prahy i z K. Varů ve 20:00 jede nově i v SONE
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • část spojů v PD a NE nově nejede v letním období (25.6.-14.9.) - jedná se cca o 8 párů spojů v PD a 2 páry spojů v NE
 • zrušeny spoje v PD, NE ze Zličína v 19:30, 20:30 a z Plzně v 19:30, 20:00 (spoj ve 20:00 je zrušen i v SO)
 • zrušeny spoje v SO z Prahy, Zličína ve 20:00, 21:00
 • 154 420 Praha - Liberec

 • nové spoje v SO z Černého Mostu ve 13:00, 15:00, 19:00 a zpět z Liberce v 11:00, 13:00
 • nový spoj v SONE z Liberce v 7:30
 • zrušen spoj v PD, NE z Černého Mostu ve 20:30 a poslední spoj v PD, NE z Liberce ve 21:00
 • 721 309 Brno - Praha

 • časové posuny části letištních mikrobusových spojů
 • 1.5.2007

  721 309 Brno - Praha

 • nový poslední spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00 do Brna
 • navýšení počtu spojů Praha, Florenc - Praha, Terminál Sever 1 o 3 páry v PD a 2 spoje celotýdenně z letiště
 • 4.3.2007

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nová linka, jejíž všechny spoje jsou v provozu až od 1.11.2007
 • linka je vedena v následujících trasách:
 • Praha, Florenc - Praha, Roztyly - Praha, Opatov - Tábor - České Budějovice - Český Krumlov (2 páry spojů celotýdenně)
 • Praha, Florenc - Praha, Na Knížecí - Písek - České Budějovice - Český Krumlov (2 páry spojů celotýdenně)
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • rozšíření provozu o víkendu přes den na úkor večera:
 • nové spoje v SONE z Prahy v 8:00, 11:00, 14:00 a v SO v 17:00 a zpět z K. Varů v 8:00, 11:00, 14:00 a v SO v 17:00
 • zrušeny spoje z Prahy v NE ve 20:00 a v SONE ve 21:00 a zpět z K. Varů v NE ve 20:00 a v SONE ve 21:00
 • od 1.5.2007 jedou všechny spoje přes zastávku Praha, Terminál Sever 2, přičemž jízdní doba nezměněna
 • 182 101 Praha - Zlín

  jízdní řád
 • nová linka, jejíž všechny spoje jsou v provozu až od 1.4.2007
 • linka je vedena v následujících trasách:
 • Praha, Florenc - Brno, Benešova tř. hotel GRAND - Uherské Hradiště - Zlín (2 páry spojů celotýdenně)
 • Praha, Florenc - Brno, Benešova tř. hotel GRAND - Kroměříž - Zlín (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE)
 • kromě těchto spojů je navíc od 20.9.2007 v provozu 1 pár spojů celotýdenně Praha - Zlín, který navíc v Praze zastavuje na Opatově a Roztylech
 • 191 110 Praha - Ostrava

  jízdní řád
 • výrazné omezení provozu:
 • v PD zrušeny 4 páry spojů + 2 páry spojů v PÁ
 • v SO zrušeny 3 páry spojů
 • v NE zrušeny 4 páry spojů
 • časové posuny zachovaných spojů
 • jízdní doba linky prodloužena o 15 minut ve směru Ostrava a o 20 minut ve směru Praha
 • 721 309 Brno - Praha

 • nové spoje v SO z Brna v 10:30, 18:30
 • nový spoj v NE z Prahy v 8:30
 • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 19:00
 • od 1.4. jsou zavedeny nové spoje v SO z Brna v 8:30, 16:30 a z Prahy ve 12:00
 • 12.2.2007

  142 107 Praha - Karlovy Vary

 • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
 • Praha, Florenc - Praha, Hradčanská - Praha, Terminál Sever 2 - Karlovy Vary, tržnice - Karlovy Vary, terminál
 • přes zastávku Terminál Sever 2 jede pouze 1 pár spojů v PD až od 1.5.2007
 • rozsah provozu: 18 párů spojů v PD 5:00 - 21:00 (interval 60 minut), 11 párů spojů v SO a 13 pár spojů v NE 5:00 - 21:00 (interval 60-120 minut)
 • jízdní doba linky je 2:15 hod.
 • 4.2.2007

  191 110 Praha - Ostrava

 • u všech spojů je sjednocena trasa (spoje jedou přes všechny dosavadní zastávky mimo Brna, Zvonařky a Prostějova, aut.st.)
 • zrušeny jsou také samostatné spoje Brno - Ostrava
 • jízdní doby spojů prodlouženy cca o 15-20 minut
 • 10.12.2006

  144 101 Praha - Plzeň

 • další významné rozšíření provozu:
 • nové spoje v PD ze Zličína v 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 a zpět z Plzně v 8:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00
 • nové spoje v SO ze Zličína v 11:00, 15:00, 18:00, 20:00 a zpět z Plzně v 9:00, 13:00, 18:00, 20:00
 • nové spoje v NE ze Zličína v 11:00, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 a zpět z Plzně v 9:00, 13:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00
 • zrušen spoj v PD z Plzně v 15:30 a v SONE z Plzně v 6:00
 • 1 spoj celotýdenně večer z Plzně zkrácen o úsek Zličín > Florenc
 • nový poslední spoj v PD, NE z Plzně jede až na Florenc
 • noční spoj z Plzně ve 3:30 nově nezastavuje v zast. Plzeň, Stav. stroje Rokycanská
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 154 420 Praha - Liberec

 • další významné rozšíření provozu:
 • nové spoje v PD z Černého Mostu v 7:30, 8:30, 14:30, 19:30, 20:30 a zpět z Liberce v 9:30, 15:30, 16:30, 18:30, 20:00
 • nové spoje v NE z Černého Mostu ve 14:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30 a zpět z Liberce v 13:00, 15:30, 16:30, 18:30, 20:00
 • 2 zastávkové spoje do Liberce jedou nově také v NE
 • nový pár spojů v PD z Liberce v 8:00 do Prahy, Terminálu Sever 1 a zpět v 11:00 (jede jen o letních prázdninách)
 • časový posun 1 spoje ráno z Liberce
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • počet spojů mezi Prahou a Ostravou zachován, zachovány jsou i odjezdy z konečných zastávek
 • změny jízdních dob části spojů a změny zastávek:
 • přes Brno, Zvonařku nejede nově žádný spoj (dosud 1 pár)
 • přes Brno, Grand nově nejedou 2 spoje do Ostravy a 3 spoje z Ostravy
 • přes Prostějov jede nově 1 pár spojů
 • přes Olomouc nejedou nově 3 spoje do Ostravy a 2 spoje z Ostravy
 • přes nový Jičín nejede nově 1 spoj do Ostravy
 • přes Frýdek-Místek jede nově 1 pár spojů
 • 18.9.2006

  721 309 Brno - Praha

 • výrazné posílení linky v pracovní dny a neděli
 • nové spoje v PD z Brna v 8:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30
 • nové spoje v PD z Prahy v 8:30, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
 • nový spoj v SO z Prahy v 8:30
 • nové spoje v NE z Brna v 8:30, 10:30, 12:30, 16:30
 • nové spoje v NE z Prahy v 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
 • tím je zajištěn celodenní interval 30 minut v PD a celoodpolední interval 30 minut v NE
 • všechny nové spoje nejedou přes JIhlavu
 • časový posun prvního spoje z Prahy
 • zrušen posilový spoj celotýdenně z Prahy v 7:00, který nejede přes Jihlavu
 • 28.5.2006

  144 101 Praha - Plzeň

 • všechny dosavadní spoje jsou v provozu pouze do 31.8.2006
 • od 1.9.2006 jsou zavedeny nové spoje pouze v trase Plzeň, CAN - Praha, Zličín
 • výjimku tvoří 2 páry večerních spojů, které jedou na/z Florence a nejedou přes Hradčanskou
 • od 1.9.2006 se zavádějí noční spoje (1 pár) Praha, Florenc - Plzeň, CAN
 • od 1.9.2006 je rovněž zkrácen interval ve špičkách PD z 60 na 30 minut
 • 191 110 Praha - Ostrava

 • 2 noční rychlíkové spoje z Prahy nově zastavují v Olomouci a Místku
 • dopolední zastávkový spoj z Prahy nově nezastavuje v Brně, Zvonařce a v Prostějově
 • podvečerní rychlíkový spoj z Prahy a dopolední spoj z Ostravy nově zastavuje v Brně u Hotelu Grand
 • 1 noční bezzastávkový spoj z Ostravy nově zastavuje ve většině zastávek
 • prodloužní jízdní doby zastávkových spojů cca o 15 minut
 • 721 309 Brno - Praha

 • pondělní spoj ráno z Prahy jede nově každý den
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 16:00, který jede až od 26.6.2006
 • 1.4.2006

  721 309 Brno - Praha

 • rozšíření provozu linky:
 • obousměrně zřízena zastávka Jihlava, aut.st.
 • přes Jihlavu jedou pouze vybrané spoje v tomto počtu:
 • 8 párů v PD, 6 párů v SONE v intervalu cca 120 minut
 • kromě 1 páru spojů v trase Praha - Jihlava jsou všechny spoje přes Jihlavu vedeny v trase Praha - Brno
 • celkový počet spojů mezi Prahou a Brnem je navýšen v PO-ČT o 6 spojů do Prahy a 4 spoje do Brna a v PÁ-NE o 5 spojů do Brna a 3 spoje do Prahy
 • jízdní doba spojů přes Jihlavu je delší o 10 minut ve směru do Prahy a o 15 minut ve směru do Brna
 • 26.2.2006

  154 420 Praha - Liberec

 • zastávka Praha, Letiště Ruzyně přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
 • zrušeny jsou však všechny spoje Černý Most - Letiště Ruzyně, které navazovaly na část spojů z/do Liberce
 • linka je tedy provozována v trase Praha, Černý Most - Liberec, aut.st.
 • 721 309 Brno - Praha

 • zřízeny zastávky Praha, Roztyly - Praha, Opatov
 • do těchto zastávek však nezajíždějí žádné spoje
 • 17.1.2006

  721 309 Brno - Praha

 • zastávka Praha, Letiště Ruzyně je přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
 • 9.1.2006

  191 110 Praha - Ostrava

 • zřízena nová linka, která obsluhuje tato města:
 • Praha - Brno - Prostějov - Olomouc - Nový Jičín - Frýdek-Místek - Ostrava
 • rozsah provozu: 8 párů spojů celotýdenně
 • celodenní interval mezi spoji je 180 minut
 • 2 spoje z Prahy a 3 spoje do Prahy zastavují pouze v Praze a Ostravě, jejich jízdní doba je 4:30
 • 1 pár spojů zastavuje ve všech zastávkách kromě Prostějova
 • ostatní spoje zastavují ve všech městech, v Brně zastavují na Zvonařce pouze vybrané spoje
 • jízdní doba zastávkových spojů je 4:55
 • 8.1.2006

  154 420 Praha - Liberec

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Příšovice, hlavní silnice - Paceřice - Žďárek, Hvězda (pouze směr Liberec) - Hodkovice nad Mohelkou, aut.nádr. - Jeřmanice, hlavní silnice
 • tyto zastávky jsou ve směru z Prahy určeny pouze pro výstup, ve směru do Prahy pouze pro nástup
 • přes nové zastávky jedou pouze 3 spoje večer z Prahy a 2 spoje ráno do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů odpoledne z Prahy
 • 1.1.2006

  721 309 Brno - Praha

 • nové spoje z Brna ve 20:30, 23:10 a z Prahy, Florence ve 3:00, které jedou pouze od 2.1. do 8.1.2006
 • 11.12.2005

  144 101 Praha - Plzeň

 • nový první spoj v PD z Plzně v 5:00
 • nové spoje v NE z Plzně v 7:00, 11:00
 • nový spoj v SO z Plzně v 9:00
 • nové spoje v NE z Prahy v 9:00, 21:00
 • zrušen spoj v SONE z Plzně v 19:00
 • zrušen poslední spoj v PD z Plzně ve 20:00
 • 154 420 Praha - Liberec

 • výrazné posílení provozu celotýdenně:
 • v PD je zavedeno 6 nových párů spojů
 • v SO jsou zavedeny 3 nové páry spojů
 • v NE jsou zavedeny 2 nové páry spojů
 • 1.9.2005

  144 101 Praha - Plzeň

 • 2 páry spojů ukončené v Praze, Zličín prodlouženy do ÚAN Florenc
 • všechny spoje opět jedou v celé trase
 • 15.8.2005

  721 309 Brno - Praha

 • nový poslední spoj celotýdenně z Brna ve 21:00
 • nový první spoj celotýdenně z Prahy v 5:00
 • 12.6.2005

  721 309 Brno - Praha

 • celotýdenní mírné omezení provozu:
 • zrušeny spoje v PD z Brna v 5:30, 15:30
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 5:30
 • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 5:30, 12:00
 • zrušen spoj v PO - ČT z Brna v 15:00
 • zrušen spoj v NE z Brna v 15:30
 • zrušen spoj v PD, NE z Brna v 19:00
 • část spojů nově nejede v letním období (červen - září)
 • 1.4.2005

  721 309 Brno - Praha

 • nový spoj v PO, PÁ z Prahy, Florenc v 5:30 do Brna
 • zrušen první letištní spoj z Ruzyně v 5:30
 • 6.3.2005

  144 101 Praha - Plzeň

  jízdní řád
 • posílení sobotního provozu:
 • nový spoj v SO z Prahy, Florence v 9:00
 • spoje z Florence v 11:00 a 13:00 zkráceny a jedou až ze Zličína v :25, spoj ve 13:25 jede nově také v SO
 • spoje z Plzně v 9:00 a 11:00 zkráceny o úsek Praha, Zličín >> Praha, Florenc a spoj v 11:00 jede nově také v SO
 • spoje z Plzně v 15:00, 19:00 a z Prahy, Florence v 17:00 jedou nově také v SO
 • 154 420 Praha - Liberec

  jízdní řád
 • posílení linky celotýdenně:
 • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v PD v 9:00, 13:00, 17:00, 21:00
 • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v SO v 9:00, 17:00
 • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v NE v 9:00, 13:00, 17:00
 • nové spoje z Liberce v PD v 7:00, 11:00, 15:00, 19:00
 • nové spoje z Liberce v SO v 7:00, 15:00, 19:00
 • nové spoje z Liberce v NE v 7:00, 11:00, 15:00, 19:00
 • interval linky je zkrácen na 60-120 minut
 • na 2 páry spojů Černý Most - Liberec navazují 2 nové přípojné spoje z/na Letiště Ruzyně

  7.2.2005

  721 309 Brno - Praha

 • posílení linky ve vytížené dny, ale také zrušeny některé spoje:
 • směr Praha:
 • zrušen první spoj v PD z Brna ve 3:00 na Letiště Ruzyně
 • nový spoj v PO z Brna ve 4:30
 • nové spoje v PD z Brna v 5:30, 7:30
 • nový spoj v PO-ČT z Brna v 6:15
 • nový spoj v PÁ z Brna v 10:30
 • nové spoje v PÁ a NE z Brna v 16:30, 17:30
 • zrušen spoj v SO z Brna v 15:30
 • nový spoj v NE z Brna v 18:30 směr Brno:
 • nový spoj v PO z Prahy v 7:30
 • nový spoj v SO z Prahy v 11:30
 • nové spoje v PÁ z Prahy ve 12:00, 13:00, 14:00
 • nové spoje v PO-ČT z Prahy v 15:00, 16:00, 17:00
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 18:00
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 19:00
 • nové spoje v PÁ a NE z Prahy ve 20:00, 21:00

  1.2.2005

  154 420 Praha - Liberec

 • s tříměsíčním zpožděním kvůli potížím se získáním licence zavedena nová linka s těmito zastávkami:
 • Praha, Letiště Ruzyně - Praha, Černý Most - Liberec, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 8 párů spojů v PD a 7 párů spojů v SONE s pravidelným intervalem 120 minut celotýdenně
 • první spoje vyjíždějí v 6:00 ( SONE v 8:00) a poslední spoje ve 20:00)
 • doprava mezi zastávkami Praha, Letiště Ruzyně a Praha, Černý Most je podobně jako u linky Brno - Praha téhož dopravce zajištěna samostatně mikrobusy, které navazují na cca polovinu pravidelných spojů do/z Liberce
 • jízdní doba mezi Černým Mostem a Libercem je 70 minut
 • na lince jsou poskytovány nadstandartdní služby jako u linek Praha - Plzeň či Brno - Praha
 • proložením s linkou 154 221 firmy Hotliner vzniká mezi Prahou a Libercem pravidelný interval 60 minut celotýdenně (s malými výjimkami o víkendu)
 • 10.1.2005

  vzhledem k ukončení provozu dopravce Český národní expres - C.N.E. Group na lince 172 100 Praha - Brno jsou všechny spoje této linky dočasně (cca 1 týden) provozovány firmou Student Agency pod názvem Economy Bus se sníženým jízdným
 • po týdnu nuceného provozu byly tyto spoje dne 17.1.2005 zrušeny

  26.12.2004

  144 101 Praha - Plzeň

 • linka posílena zdvojnásobením počtu spojů
 • pro všechny spoje zřízena nová zastávka Praha, Zličín
 • 7 nových párů spojů v PD (interal v PD od 6:00 do 20:00 je 60 minut)
 • nové spoje v NE z Prahy ve 13:00, 17:00 a zpět z Plzně v 15:00, 19:00
 • nový spoj v SO z Plzně v 7:00
 • 12.12.2004

  721 309 Brno - Praha

 • spoje Florenc - Letiště Ruzyně jsou odděleny od spojů do/z Brna
 • odjezdy z Brna:
 • nové spoje v PD ve 3:40, 14:30, 15:30
 • nové spoje v SO v 3:40, 6:30, 13:00, 14:30, 15:30
 • nové spoje v NE v 3:40, 11:00, 14:30, 15:30 odjezdy z Prahy:
 • nové spoje v PD v 6:30, 18:00, 19:00
 • nové spoje v SO v 6:00, 9:30, 16:30, 18:00, 19:00
 • nové spoje v NE ve 14:30, 18:00, 19:00
 • zrušen poslední spoj v NE ve 21:30

  7.11.2004

  144 101 Praha - Plzeň

 • zřízena nová rychlíková linka Praha - Plzeň
 • v Plzni zastavuje v zastávkách CAN a Stavební stroje Rokycanská
 • v Praze zastavuje v zastávkách Florenc a Hradčanská
 • rozsah provozu: PD 8 párů spojů 6:00-20:00, SONE 6 párů spojů 8:00-18:00
 • interval je celodenně 120 minut
 • všechny spoje odjíždějí z konečných zastávek vždy v celou sudou hodinu
 • jízdní doba linky je 85 minut
 • na lince jsou provozovány autobusy s nadstandardním servisem
 • 12.7.2004

  721 309 Brno - Praha

 • další posílení provozu:
 • odjezdy z Brna:
  pracovní denspoje v 5:00, 7:00, 14:00 jedou nově i v letním odbobí
 • naopak spoj v 6:30 v létě nejede a jede pouze na Florenc
 • spoje ve 13.00, 15:00 prodlouženy na letiště
 • sobotaspoje v 7:00, 14:00 jedou nově i v letním období
 • spoj v 16:00 prodloužen na letiště
 • nedělespoje v 7:00, 14:00 jedou nově i v letním období
 • spoj v 16:00 prodloužen na letiště
 • spoj v 18.00 nově nejede v letním období
 • odjezdy z Prahy:
  pracovní denspoj v 6:00 jede nově každý prac.den (dosud pouze v pondělí)
 • spoje v 7:00, 17.30, 19:30 jedou nově již z letiště v 6:00, 16:30, 18.30
 • spoj v 9:30 nově nejede z letiště
 • spoje v 10.30, 17:30 jedou nově i v letním období
 • sobotaspoje v 15:30, 20:30 jedou nově již z letiště v 15:00, 19:30
 • spoj v 17:30 jede nově i v letním období
 • nedělespoje v 15:30, 18:30, 20:30 jedou nově již z letiště v 15:00, 17:30, 19:30
 • spoj v 17:30 jede nově i v letním období
 • 24.5.2004

  721 309 Brno - Praha

 • posílení provozu celotýdenně:
 • odjezdy z Brna:
 • sjednocení odjezdů vždy v :00 (kromě spoje v PD v 6:30)
 • pracovní den3 nové spoje (navýšení ze 14 na 17)
  sobota2 nové spoje (navýšení ze 7 na 9)
  neděle5 nových spojů (navýšení ze 7 na 12)
 • odjezdy z Prahy Florence:
 • sjednocení odjezdů vždy v :30 (kromě ranních spojů)
  pracovní den2 nové spoje (navýšení ze 14 na 16) + 1 nový spoj v pondělí ráno
 • sobota2 nové spoje (navýšení ze 7 na 9)
  neděle4 nové spoje (navýšení ze 7 na 11)
 • rozsah provozu v PD se mění ve směru z Brna z 5-18 na 3-19 hod. a ve směru z Prahy z 5-20 na 7-23 hod.
 • 4.1.2004

  721 309 Brno - Praha

 • zřízena nová linka v trase Praha - Brno s těmito zastávkami:
 • Praha, Letiště Ruzyně - Praha, Florenc - Brno, Benešova třída hotel GRAND
 • rozsah současného provozu : 9 párů spojů v PD a 5 párů spojů v sobotu a neděli
 • od 9.2.2004 budou v provozu další nové spoje (5 párů spojů v PD a 2 páry v sobotu a neděli)
 • jízdní doba linky je 2 hod. 30 min. mezi Brnem a Florencí a 3 hodiny mezi Brnem a Letištěm Ruzyně
 • linka je provozována ve směru z Brna od cca 5:00 do cca 18:00 a ve směru z Prahy od cca 7:00 do cca 23:00

 • seznam linek tohoto dopravce