Změny linek STUDENT AGENCY, k.s.

3.9.2017

133 109 Praha - Lipno nad Vltavou

  • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy a zpět odpoledne do Prahy jede nově pouze do 1.10.
  • 141 103 Praha - Cheb

  • zrušen sezonní spoj v PD, SO z K. Varů v 8:30 a zpět z Prahy ve 12:00 do K. Varů s provozem do konce září
  • zrušen sezonní spoj celoýdenně z K. Varů v 16:30 a zpět z Prahy ve 20:00 do K. Varů s provozem do konce září
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • část spojů s omezením do 18.9. jede nově v tomto období bez omezení
  • 152 101 Praha - Chomutov - Most

  • všechny spoje jsou zkráceny o úsek Praha, Florenc - Praha, Hradčanská
  • zrušen spoj v PD, SO z Jirkova v 5:00
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 10:15 do Jirkova a zpět ve 13:00
  • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 10:00 do Mostu
  • 2 spoje celotýdenně podvečer z Prahy sloučeny do jednoho (obsluhuje Most, Chomutov i Jirkov)
  • časové posuny části spojů
  • 154 420 Praha - Liberec

  • nový spoj v SONE z Liberce v 5:40
  • zrušen spoj v PO z Prahy v 6:30
  • zrušen spoj v PD z Prahy v 7:30
  • zrušeny spoje v SO z Prahy v 8:30, 17:30 a z Liberce v 6:30, 9:30, 10:30, 20:40
  • zrušen spoj v NE z Prahy v 19:30
  • nové spoje v NE z Prahy ve 13:30, 14:30 a z Liberce ve 12:30, 14:30
  • nový spoj v SO z Liberce v 16:30
  • zrušen spoj v PÁ z Liberce v 18:30
  • nový spoj v PD z Prahy ve 20:00
  • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

  • časové posuny všech spojů
  • 183 102 Praha - Znojmo

  • nový spoj v PÁ z Prahy v 17:00 do Znojma
  • nový spoj v NE ze Znojma v 16:00 do Prahy
  • 11.6.2017

    141 103 Praha - Cheb

  • zastávka Lubenec, Karlovarská je nově na znamení a pouze s předem zakoupenou jízdenkou
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • část spojů nově nejede o letních prázdninách a do poloviny září
  • 154 420 Praha - Liberec

  • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách a do poloviny září
  • 169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

  • časové posuny části spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj celotýdenně z Brna v 6:30
  • zrušeny spoje celotýdenně z Brna v 10:30, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00 a zpět z Prahy v 11:00, 13:00, 14:30, 18:00
  • 1.6.2017

    143 100 Praha - Klatovy

  • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Zličín - Přeštice, nám. - Švihov, nám. - Klatovy, aut.nádr.
  • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
  • 15.5.2017

    169 223 Praha - Náchod / Trutnov

  • část linky je prodloužena o úsek Hradec Králové - Náchod s novými zastávkami Dolany - Česká Skalice, nám. - Náchod, aut.st.
  • v trase Praha - Náchod vedeny 2 nové páry spojů celotýdenně
  • zrušeny všechny spoje vedené pouze v trase Praha - Hradec Králové (8 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE)
  • pro všechny spoje také zřízena zastávka Holohlavy
  • časové posuny původních spojů z Prahy do Trutnova
  • 24.4.2017

    169 224 Praha - Špindlerův Mlýn

  • nová linka v trase Praha, Černý Most - Mladá Boleslav, aut.st. - Jičín, aut.st. - Vrchlabí, aut.nádr. - Špindlerův Mlýn, aut.st.
  • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
  • jízdní doba linky: 2:51
  • 5.3.2017

    144 101 Praha - Plzeň

  • nový spoj v ÚT-PÁ z Plzně v 5:00
  • 1. spoj v PO z Prahy v 6:30 jede nově každý PD
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušeny spoje v PD, SO z Brna v 6:30, 17:00, 20:30 a zpět z Prahy v 8:00, 17:00, 22:00
  • zrušeny spoje v NE z Brna v 8:30, 19:00, 20:30 a zpět z Prahy v 6:00, 15:00, 17:00, 22:00
  • nový spoj v NE z Prahy ve 13:00
  • časové posuny vybraných spojů
  • 1.3.2017

    133 109 Praha - Lipno nad Vltavou

  • linka je prodloužena o úsek Český Krumlov - Černá v Pošumaví - Frymburk / Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou
  • do nového úseku je prodloužen 1 pár spojů celotýdenně přes Frymburk a 1 pár spojů celotýdenně přes Vyšší Brod
  • spoj v 6:00 z Prahy a zpět z Č. Krumlova v 10:00 jede nově také v SONE
  • 1 spoj PD, SO ráno z Č. Budějovic a 1 spoj v PD, NE večer z Prahy prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
  • 11.12.2016

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Florenc - Praha, Roztyly - Praha, Opatov
  • 141 103 Praha - Cheb

  • pro vybrané spoje zřízena zastávka Lubenec, Karlovarská
  • 169 223 Praha - Trutnov

  • 1 spoj celotýdenně ráno z Hradce Králové prodloužen a jede již z Trutnova v 6:00
  • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 11:15, 15:15, 19:15 a zpět z Hr. Králové ve 13:15, 17:15, 21:15
  • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 20:15 do Hradce Králové a zpět ve 20:15 do Prahy
  • 183 102 Praha - Znojmo

  • časové posuny většiny spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj celotýdenně z Brna ve 14:30 a zpět z Prahy ve 14:30
  • 28.8.2016

    141 103 Praha - Cheb

  • sezonní spoje jedoucí do konce října nově jedou jen do začátku října
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • první spoj celotýdenně z Florence v 6:00 jede nově jen v PO a jede až ze Zličína
  • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9. (všechny spoje nově jedou po celou dobu platnosti JŘ)
  • poslední spoj celotýdenně z Plzně ve 20:00 jede nově jen v PÁ a jede až jen na Zličín
  • 152 101 Paha - Chomutov

  • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9. (všechny spoje nově jedou po celou dobu platnosti JŘ)
  • 154 420 Praha - Liberec

  • zrušeny 4 páry spojů v PD a 1 spoj v PÁ z Prahy, které měly jet až od 18.9.
  • 169 223 Praha - Trutnov

  • změna rozahu provozu části spojů v období do 18.9.
  • zrušena část spojů, které měly jet až po 18.9., včetně posledního spoje celotýdenně Hradce KRálové v 19:15 a zpět z Prahy ve 20:15 a zpět v NE z Hr. Králové ve 21:15
  • v úseku Hradec Králové - Trutnov zůstává zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně (zrušeny 2 spoje do Prahy a 1 spoj z Prahy, které měly jet až od 18.9.)
  • nový poslední spoj v PÁ z Hr. Králové ve 21:15
  • 183 102 Praha - Znojmo

  • časové posuny všech spojů od 1.10.2016
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj v PD, SO z Brna v 8:30, který měl jet až po 18.9.
  • nový spoj v PD, SO z Prahy v 8:30 od 1.10.
  • nový spoj v NE z Prahy ve 12:00 od 1.10.
  • zrušeny spoje celotýdenně z Brna v 9:00, 13:00 a zpět z Prahy v 10:30, 12:30, 14:30 od 1.10.
  • spoj v NE z Brna ve 12:00 a z Prahy ve 13:00, který měl jet až od 18.9. nově jede jen do 1.10.
  • zrušen spoj v PD, SO z Prahy v 15:00 od 1.10.
  • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:30 od 1.10.
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 21:00 od 1.10.
  • časové posuny vybraných spojů od 1.10.
  • 12.6.2016

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušen spoj v NE z Plzně v 6:00 a zpět z Prahy v 7:00, tentýž spoj v SO nově nejede do 18. září
  • 4 páry spojů v PD nově nejedou do 18. září
  • 3 páry spojů v NE nově nejedou od července do 18. září
  • spoj v PD ze Zličína v 15:30 a zpět z Plzně v 17:30 nově jede pouze v PÁ
  • poslední spoj celotýdenně z Prahy nově nejede od 7.7. do 18.9.
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • letní omezení části spojů (až do 18.9.)
  • zrušen spoj v NE z Jirkova v 6:00 a zpět z Prahy v 10:00
  • časový posun posledního spoje z Prahy
  • vybrané spoje do/z Jirkova jedou nově také přes Most (platí zejména pro letní varianty těchto spojů)
  • 154 420 Praha - Liberec

  • 4 páry spojů v PD a 1 spoj v PÁ z Prahy nově nejede od 1.7. do 18.9.
  • 169 223 Praha - Trutnov

  • část spojů nově nejede od 7.7. do 18.9.
  • 721 309 Brno - Praha

  • vybrané spoje nově nejedou od 7.7. do 18.9.
  • 23.5.2016

    161 220 Praha - Hradec Králové

  • linka je zrušena a nahrazena novou linkou 169 223 téhož dopravce
  • 169 223 Praha - Trutnov

  • nová linka v trase Praha, Černý Most - Hradec Králové, Terminál HD - Jaroměř, aut.st. - Dvůr Králové n.L., aut.st. - Trutnov, aut.nádr.
  • změny oproti původní lince 161 220:
  • 2 nové páry spojů celotýdenně Praha - Trutnov
  • nové spoje v NE z Prahy ve 13:15, 15:15, 19:15 do Hradce Králové a zpět ve 13:15, 17:15
  • nový spoj v SONE z Hradce Králové v 7:15 do Prahy
  • zrušen poslední spoj v NE z Prahy ve 21:00
  • časové posuny části spojů odpoledne a večer
  • 18.4.2016

    183 102 Praha - Znojmo

  • nová linka v trase:
  • Praha, Florenc - Humpolec, aut.nádr. - Jihlava, aut.nádr. - Moravské Budějovice, aut.nádr. - Znojmo, aut.nádr.
  • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně
  • 28.2.2016

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • změna rozsahu provozu některých sezonních spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj NE z Brna v 8:30
  • nové spoje celotýdenně z Brna v 11:00, 13:00, 14:30, 18:00, 20:30 (jedou až od 18.4.)
  • nový spoj v PD, SO z Prahy v 6:30 (jede až od 18.4.)
  • nové spoje celotýdenně z Prahy v 8:30, 10:30, 14:30, 22:00 (jedou až od 18.4.)
  • 13.12.2015

    154 420 Praha - Liberec

  • časové posuny všech spojů ze zastávky Liberec, aut.nádr. (prodloužení jízdní doby v tomto směru o 5 minut)
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj celotýdenně z Brna ve 12:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 13:00
  • 30.8.2015

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • část sezonních spojů jede nově i po 30.8.
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • výrazné posílení provozu a celková změna jízdního řádu:
  • 5 nových párů spojů v PD, 7 nových párů spojů v SO a 4 nové páry spojů v NE
  • 14.6.2015

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nový letní spoj celotýdenně od července do srpna z Prahy v 10:30 a zpět z Č. Krumlova v 17:30
  • nový letní spoj celotýdenně od června do srpna z Prahy ve 20:00 a zpět z Č. Krumlova v 8:00
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • nový prázdninový spoj v PÁ z Plzně v 18:30
  • 1 spoj z Prahy v NE nově nejede o letních prázdninách
  • 154 420 Praha - Liberec

  • 3 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • 1 pár spojů v PÁ, NE nově nejede o letních prázdninách
  • 7.4.2015

    141 103 Praha - Cheb

  • obousměrně zrušena zastávka Praha, Dejvická
  • v zastávce Praha, Hradčanská nově zastavují všechny spoje (dosud žádný)
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • obousměrně zrušena zastávka Praha, Dejvická
  • v zastávce Praha, Hradčanská nově zastavují všechny spoje (dosud žádný)
  • 1.3.2015

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • sezonní posílení provozu původně plánované od 15.5. je nově již od 2.4.
  • 141 103 Praha - Cheb

  • časové posuny většiny spojů
  • 1 pár spojů v SO z Prahy a v NE do Prahy zkrácen o úsek Karlovy Vary - Cheb
  • 721 309 Brno - Praha

  • u spojů přes Jihlavu prodloužena jízdní doba o 5 minut
  • nový spoj v NE z Brna v 8:30
  • zrušen 1. spoj v PD, SO z Prahy v 5:00
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 7:00
  • časové posuny vybraných spojů odpoledne z Brna
  • 1.2.2015

    141 103 Praha - Cheb

  • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
  • 14.12.2014

    141 103 Praha - Cheb

  • 1 pár spojů celotýdenně prodloužen o úsek Karlovy Vary - Cheb
  • časové posuny všech spojů z Prahy
  • 154 420 Praha - Liberec

  • zastávka Liberec, Fügnerova je nově ve směru Liberec určena pouze pro výstup a v opačném směru pouze pro nástup
  • 721 309 Brno - Praha

  • zřízeny nepoužívané zastávky Brno, Riviéra - Praha, Opatov - Praha, Roztyly - Praha, Letiště Václava Havla
  • 31.8.2014

    141 103 Praha - Cheb

  • nový první spoj v SO z K. Varů v 5:00 do Prahy
  • nový poslední spoj v NE z Prahy ve 21:30 do K. Varů
  • 1 pár spojů v PD, SO jede nově pouze do konce září (původně do konce října)
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • nový spoj v NE ze Zličína v 19:30 do Plzně
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • nový spoj v PD z Prahy v 10:00 do Jirkova (jede až od 14.9.)
  • nový spoj v NE z Prahy v 16:00 do Jirkova (jede až od 14.9.)
  • nový spoj v PD, NE z JIrkova ve 13:00 do Prahy (jede až od 14.9.)
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • prodloužení prázdninového omezení části spojů do 25.9. (původně do 31.8.)
  • 15.6.2014

    152 101 Praha - Chomutov

  • prodloužení jízdní doby ve směru z Prahy o 5-10 minut
  • 2.3.2014

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • část spojů od dubna do října prodloužena o úsek České Budějovice - Český Krumlov
  • nové sezónní spoje (od dubna do října) celotýdenně z Prahy ve 12:00 a z Č. Krumlova v 16:00
  • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

  • 2 páry sezónních spojů, které měly jet od dubna, jedou nově až od května
  • 24.2.2014

    152 101 Praha - Most / Chomutov

  • všechny spoje nově jedou ze/do zastávky Praha, Florenc
  • 4 páry spojů celotýdenně prodlouženy o úsek Chomutov - Jirkov
  • spoje ukončené v Mostě nově končí v zast. 1. nám. (obrácený sled projíždění zastávek v Mostě)
  • nový spoj v PD z Prahy v 16:00 do Jirkova
  • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00 do Chomutova přes Most a Jirkov
  • 15.12.2013

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušen poslední spoj celotýdenně z Prahy ve 23:00 a zpět z Plzně v 5:05
  • zrušena zastávka Plzeň, Stav. stroje Rokycanská
  • zřízena zastávka Plzeň, Divadlo Alfa
  • 721 309 Brno - Praha

  • výraznější omezení provozu
  • zrušena zastávka Praha, Letiště V. Havla a s tím i všechny spoje v úseku Florenc - Letiště
  • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Opatov a Praha, Roztyly
  • zrušeny spoje z Brna celotýdenně v 1:00, 2:45, 4:00 (jen PO, ST, PÁ), 4:15, 11:00, 13:00, 14:30, 18:00, 19:40, 20:00, 22:00
  • zrušeny spoje z Prahy celotýdenně v 3:30, 6:30, 7:00, 8:30, 10:30, 14:30, 21:00
  • 1.11.2013

    152 101 Praha - Chomutov

  • zřízeny nepoužívané zastávky Praha, Dědina - Most, Kahan - Chomutov, Lesopark u lávky - Jirkov, aut.nádr.
  • prodloužení jízdní doby linky obousměrně o 5 minut
  • 1.9.2013

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • provoz sezónních spojů je prodloužen do konce října (původně měly jet tyto spoje jen do konce září)
  • sobotní spoj z Prahy v 8:00 a z Č. Krumlova ve 12:00 jede nově každý den a nově i v zimě (avšak pouze z ČB)
  • spoj z Č. Budějovic v 6:40 a z Prahy v 10:00 nově nejede v NE
  • nedělní spoj z Prahy v 16:00 a z Č. Krumlova ve 20:00 jede nově každý den a nově i v zimě (avšak pouze z ČB)
  • spoj z Č. Krumlova ve 14:00 a z Prahy v 18:00 nově nejede v SO
  • zimní spoj z Č. Budějovic v 10:40 nově nejede v SONE
  • 141 103 Praha - Karlovy Vary - Cheb

  • provoz sezónních spojů je prodloužen do konce října (původně měly jet tyto spoje jen do konce září)
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • spoj z Prahy, Florence v 6:00 a z Plzně v 6:00 jede nově také v SONE
  • spoj z Plzně v 6:30 nově nejede v SO
  • spoj z Plzně v 8:30 jede nově také v SO
  • spoj z Plzně ve 14:30 jede nově také v PO-ČT a nejede v NE
  • spoj z Plzně v 15:30 jede nově také v PO-ČT
  • spoje z Prahy, Zličína ve 13:30, 14:30 nově nejedou v SONE
  • spoj z Prahy, Zličína v 15:30 nově nejede v NE
  • zrušen spoj v NE ze Zličína v 19:30
  • poslední spoj z Prahy je časově posunut a nově jede také v SO
  • časový posun posledního spoje z Plzně
  • 152 101 Praha - Chomutov

  • všechny spoje nově zastavují v zastávce Louny, aut.nádr.
  • 154 420 Praha - Liberec

  • nový spoj v PD, SO z Prahy v 8:30 a zpět z Liberce, Fügnerovy v 10:30
  • nový spoj v SO z Liberce, Fügnerovy v 9:30
  • nový spoj v PD z Prahy ve 13:30 a z Liberce, Fügnerovy v 15:30
  • nový spoj v NE z Liberce, Fügnerovy ve 14:30 a z Prahy v 15:30
  • zrušeny spoje v SO z Liberce, Fügnerovy ve 14:30, 17:30
  • zrušen spoj v PÁ, SO z Prahy v 16:30
  • obnoveny spoje v PD z Prahy v 17:15, 18:15 a zpět z Liberce v 6:15, 7:15
  • 12.8.2013

    změna názvu dopravce ze STUDENT AGENCY, s.r.o. na STUDENT AGENCY, k.s.
  • 141 103 Praha - Cheb

  • zrušen spoj v NE v 7:30 z K. Varů a zpět z Prahy v 10:00 do K. Varů
  • nový spoj v PD, SO z K. Varů v 6:30 do Prahy a zpět v 11:00 do K. Varů
  • nový spoj celotýdenně z K. Varů v 15:30 a zpět z Prahy v 19:00 do K. Varů
  • vybrané spoje nově jedou pouze do září
  • 9.6.2013

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • 2 páry v PD v sezóně (do září) prodlouženy o úsek České Budějovice - Český Krumlov
  • nový spoj v SO z Prahy v 8:00 do Č. Krumlova a zpět ve 12:00 (jede jen do září)
  • nový spoj v SONE z Prahy v 10:00 do Č. Budějovic a zpět ve 14:40 (do září jsou prodlouženy do Č. Krumlova)
  • nový spoj v SONE z Prahy ve 12:00 do Č. Krumlova (jede jen do září)
  • nový spoj v NE z Prahy v 16:00 do Č. Krumlova a zpět ve 20:00 (jede jen do září)
  • nový spoj v SO z Prahy v 18:00 do Č. Budějovic
  • nový spoj v SONE z Č. Budjěovic v 6:40 do Prahy
  • nový spoj celotýdenně z Č. Krumlova v 16:00 (jede jen do září)
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • 2 páry spojů ve ČT, PÁ odpoledne jedou nově do září celotýdenně
  • 2 spoje odpoledne z Plzně nově do září nejedou v PÁ
  • 154 420 Praha - Liberec

  • 2 posilové spoje v PD ráno do Prahy a odpoledne z Prahy nově nejedou od konce června do konce září
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj z Brna celotýdenně ve 4:30
  • 29.4.2013

    152 101 Praha - Chomutov

  • nová linka v následující trase:
  • Praha, Florenc - Praha, Dejvická - Most, 1. nám. - Most, Rudolická MUS - Chomutov, aut.nádr.
  • rozsah provozu:
  • 3 spoje celotýdenně Praha - Chomutov a 4 spoje celotýdenně Chomutov - Praha
  • 3 spoje celotýdenně Praha - Most a 5 spojů celotýdenně Most - Praha
  • 2 spoje celotýdenně Praha - Chomutov - Most a 1 spoj celotýdenně Praha - Most - Chomutov
  • až do zastávky Praha, Florenc jede pouze část spojů, většina spojů ukončena na Dejvické
  • 3.3.2013

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nové spoje v SONE (od 16.3.) z Prahy v 6:00, 14:00 a zpět z Č. Krumlova v 10:00, 18:00 (nedělní odpolední pár spojů prodloužen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov)
  • 141 103 Praha - Cheb

  • nové spoje celotýdenně z Prahy v 10:00, 17:00 a zpět z K. Varů v 7:30, 13:30 (původně měly jet tyto spoje pouze ve vybrané dny v týdnu a až od května)
  • 154 220 Praha - Liberec

  • nový spoj v PÁ z Prahy ve 14:30, 16:30
  • 721 309 Brno - Praha

  • nové spoje celotýdenně z Brna ve 2:45, 4:30, 22:00
  • nový spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 4:00
  • nový spoj v PD z Brna v 6:45
  • nový spoj v NE z Brna ve 21:00 a zpět z Prahy ve 20:30
  • 2.1.2013

    154 420 Praha - Liberec

  • nový spoj v PO z Prahy v 6:30 (jede od 16.1.)
  • nové spoje v PD z Prahy v 9:30 a zpět z Liberce v 16:30 (jede od 16.1.)
  • nový spoj v SO z Prahy v 10:30 a zpět z Liberce v 6:30, 7:30, 8:30, 14:30 (jedou od 16.1.)
  • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 15:30 a v PO-ČT z Liberce v 19:45 a v PÁ z Liberce v 18:30 (jede od 16.1.)
  • nový spoj v SONE z Prahy v 16:30 a zpět v NE z Liberce v 16:30, 18:30 (jede od 16.1.)
  • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 16:30
  • nové spoje v PD z Prahy v 17:15, 18:15 a zpět z Liberce v 6:15, 7:15, 8:30
  • nové spoje v SO z Prahy v 17:30 a v SONE v 18:30, 21:00
  • nové spoje celotýdenně z Prahy v 19:30, 23:00 a zpět z Liberce v 17:30 a v SONE z Liberce ve 20:45 (jede od 16.1.)
  • nový spoj v PÁ z Prahy v 20:00
  • 9.12.2012

    154 420 Praha - Liberec

  • nové spoje v PÁ z Prahy v 15:30, 16:30
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj celotýdenně z Brna v 1:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 21:00
  • nové spoje v SO z Brna v 5:00, 10:30, 16:30, 19:30
  • nové spoje v SO z Prahy v 5:00, 12:00, 15:30, 20:00
  • 5.10.2012

    141 103 Praha - Cheb

  • zastávka Praha, Terminál 1 přejmenována na Praha, Letiště Václava Havla
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušeny zastávky Praha, Terminál 1 a Praha, Terminál 2
  • zřízena zastávka Praha, Letiště Václava Havla
  • 2.9.2012

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • zrušeny spoje v PD z Prahy v 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 a zpět z Č. Budějovic v 8:40, 12:40, 16:40, 20:40
  • zrušeny spoje v SO z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a zpět z Č. Budějovic v 6:40, 8:40 a z Č. Krumlova v 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
  • zrušeny spoje v NE z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 20:00 a zpět z Č. Budějovic v 10:40, 12:40, 20:40 a z Č. Krumlova v 16:00
  • časový posun 1 spoje v NE ráno z Č. Krumlova
  • 141 103 Praha - Cheb

  • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Prahy do K. Varů jede nově pouze ve ČT-NE a pouze do konce října
  • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Prahy do K. Varů jede nově pouze ve ST-PÁ, NE a pouze do konce října
  • 1 spoj celotýdenně ráno z K. Varů do Prahy jede nově pouze ve PO, ČT-NE a pouze do konce října
  • 1 spoj celotýdenně odpoledne z K. Varů do Prahy jede nově pouze ve ČT, PÁ, NE a pouze do konce října
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • původně plánované 2 páry spojů ve ČT odpoledne (od 20.9.2012) nejedou
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušeny spoje celotýdenně z Brna ve 2:45, 4:30
  • zrušen spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 4:00
  • 15.6.2012

    141 103 Praha - Cheb

  • nová linka, která vznikla prodloužením linky 142 107 téhož dopravce
  • nové zastávky: Sokolov, Těšovice - Sokolov, Terminál - Cheb, aut.nádr.
  • do nového úseku je prodlouženo 8 párů spojů celotýdenně v intervalu 120 minut (jedou až od 16.7.2012)
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • linka je zrušena a její spoje převedeny na novou linku 141 103 téhož dopravce
  • 10.6.2012

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • výrazné posílení linky:
  • směr z Prahy:
  • nové spoje v PD z Prahy v 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 do Č. Budějovic
  • nové spoje v SO z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 do Č. Krumlova
  • nové spoje v NE z Prahy v 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 20:00 do Č. Budějovic
  • směr do Prahy:
  • nové spoje v PD z Č. Budějovic v 8:40, 12:40, 16:40, 20:40 do Prahy
  • nové spoje v SO z Č. Budějovic v 6:40, 8:40 do Prahy
  • nové spoje v SO z Č. Krumlova v 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 do Prahy
  • nové spoje v NE z Č. Budějovic v 10:40, 12:40, 20:40 do Prahy
  • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 16:00 do Prahy
  • časový posun 1 spoje v NE ráno z Č. Krumlova
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • 2 páry čtvrtečníhch spojů odpoledne nově nejedou o letních prázdninách
  • časový posun posledního páru spojů v PD, NE
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • 1 pár spojů v PÁ nově nejede o letních prázdninách
  • 4.3.2012

    154 420 Praha - Liberec

  • zrušeny spoje v PD z Prahy v 15:30, 16:30
  • zrušeny spoje v PD z Liberce, aut.nádr. v 6:30, 7:30, 16:30
  • nový spoj v PD z Liberce, Fügnerovy v 19:30
  • časové posuny večerních spojů
  • 1 spoj v PD ráno z Liberce nově nejede z Aut.nádr., ale z Fügnerovy
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • časové posuny vybraných spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • 1 pár spojů v SO ráno jede nově přes Jihlavu
  • 11.12.2011

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nové spoje v PD z Prahy v 6:00, 10:00, 14:00, 18:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic v 6:40, 10:40, 14:40, 18:40
  • nový spoj v NE z Prahy v 9:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 5:00
  • nový spoj v NE z Prahy ve 14:00, 18:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic ve 14:40, 18:40
  • nový spoj v SO z Prahy ve 21:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 17:00
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 2
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • časový posun posledního spoje z Prahy a prvního spoje do Prahy
  • 154 420 Praha - Liberec

  • časové posuny vybraných spojů večer
  • část spojů jede nově přes zastávku Liberec, Fügnerova
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • časový posun prvního spoje z Prahy
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj celotýdenně z Brna ve 4:30
  • nový spoj v SO z Brna v 5:00 a zpět z Prahy v 8:00, 10:00
  • zrušen spoj v SO z Prahy ve 20:00
  • nový spoj v NE z Brna v 9:30 a zpět z Prahy v 9:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 14:45
  • nové spoje celotýdenně z Brna v 18:30, 20:00, 22:00 a zpět z Prahy ve 3:30, 14:00
  • časové posuny části spojů
  • 1.10.2011

    182 101 Praha - Zlín

  • linka je v plném rozsahu zrušena (3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v SONE)
  • linka je částečně nahrazena linkou Olomouc - Zlín s návazností na vlak
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • linka je v plném rozsahu zrušena (4 páry spojů celotýdenně)
  • linka je částečně nahrazena vlakem Regiojet
  • 12.6.2011

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nový sezónní spoj v PO z Prahy v 5:00 do Č. Krumlova
  • nový sezónní spoj v PO z Č. Budějovic v 6:40 do Prahy
  • nové sezónní spoje v ÚT, PÁ z Prahy v 6:00, 14:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic v 10:40, 18:40
  • nové sezónní spoje v NE z Prahy v 8:00, 9:00, 16:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova ve 12:00, 20:00
  • nový sezónní spoj v PO, ST z Prahy v 10:00 do Č. Budějovic a zpět ve 14:40
  • nový sezónní spoj ve ČT z Č. Budějovic v 8:40, 16:40 a zpět z Prahy ve 12:00 do Č. Krumlova
  • nové spoje v SO z Prahy ve 13:00, 17:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00
  • nový sezónní spoj ve ST z Prahy v 18:00 do Č. Budějovic
  • 1 spoj v PÁ, NE večer z Prahy je v sezóně zkrácen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
  • 1 spoj v SO ráno z Č. Krumlova je v sezóně zkrácen a jede až z Č. Budějovic
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • 2 páry zrychlených spojů celotýdenně jedou nově pouze do září
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • 2 páry spojů ve ČT, PÁ nově nejedou o školních prázdninách
  • 154 420 Praha - Liberec

  • spoje s plánovaným provozem od 2.7.2011 (3 spoje v PD do Liberce a 2 spoje v PD do Prahy) nově nejedou
  • 2 nové páry spojů v PD s provozem až od 19.9.2011
  • část spojů jede nově přes zastávku Liberec, Fügnerova
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • u spojů s prázdninovým omezením toto omezení rozšířeno (z původních 1.7.-3.9. na 20.6.-18.9.)
  • 182 101 Praha - Zlín

  • časový posun 1 spoje v poledne z Prahy
  • 6.3.2011

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • spoje celotýdenně z Prahy v 10:00, 17:00 a zpět z K. Varů v 7:30, 13:30 nově nejedou do 25.4.2011
  • 154 420 Praha - Liberec

  • u spojů z Prahy přes Fügnerovu zkrácena jízdní doba o 5 minut
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • nové spoje v PÁ z Prahy v 11:15, 15:15, 19:15 a zpět z Hradce Králové ve 13:15 a 17:15 (tyto spoje nejedou o letních prázdninách)
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • časový posun 1 spoje dopoledne z Prahy
  • 15.2.2011

    154 420 Liberec - Praha

  • pro většinu spojů zřízena obousměrně zastávka Liberec, Fügnerova
  • nové spoje v PD z Prahy v 7:30, 16:30 a zpět z Liberce v 7:30, 16:30
  • nové spoje v PD z Prahy 8:30, 15:30, 18:30 a zpět z Liberce v 8:30, 17:30, které jedou až od 1.7.2011
  • časový posun posledního spoje v SO z Prahy
  • časové posuny spojů z Liberce
  • nový spoj v NE z Liberce v 15:30 do Prahy
  • 16.7.2010

    161 220 Praha - Hradec Králové

  • výrazné omezení provozu na lince:
  • pozastaven provoz 6 párů spojů v PD, NE a 8 párů spojů v SO (prodloužení intervalu z 60 na cca 120 minut)
  • 13.6.2010

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nové spoje v SO z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00 a zpět z Prahy v 13:00, 17:00, 21:00
  • nový spoj v NE z Č. Krumlova v 5:00 a zpět z Prahy v 9:00
  • všechny nové spoje jedou pouze do 30.9.2010
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • časové posuny všech spojů z Prahy o +30 minut
  • nové spoje celotýdenně z K. Varů v 7:30, 13:30 a zpět z Prahy v 10:00, 17:00
  • nové spoje nejedou přes ruzyňské letiště
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • část spojů nově nejede o letních prázdninách
  • 154 420 Praha - Liberec

  • 1 pár spojů v PD, NE nově nejede o letních prázdninách
  • 182 101 Praha - Zlín

  • časový posun 1. spoje v PD ráno ze Zlína
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj v SO z Brna v 10:30
  • 7.3.2010

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • zrušen spoj v NE z Č. Krumlova v 5:00 a zpět z Prahy v 9:00
  • zrušeny spoje v SO z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00 a zpět z Prahy ve 13:00, 17:00, 21:00
  • 154 420 Praha - Liberec

  • spoj z Prahy v 17:30 a zpět z Liberce v 6:30 nově nejede v SO
  • spoj z Liberce v 19:00 nově jede také v PÁ a SO
  • 161 220 Praha - Hradec Králové

  • časové posuny všech spojů
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • časové posuny většiny spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • nový spoj v PD od 1.5.2010 z Prahy v 7:30 a z Brna v 10:30
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 18:30
  • časový posun půlnočního spoje z Prahy od 1.5.2010
  • časové posuny části spojů ráno z Prahy
  • 1.1.2010

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
  • 154 420 Praha - Liberec

  • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 1
  • zrušeny nepoužívané zastávky na trase mezi Prahou a Libercem
  • 13.12.2009

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • posílení linky od 4.1.2009:
  • nové spoje celotýdenně z Prahy v 9:00, 13:00, 17:00 a nový poslední spoj v PD z Prahy ve 21:00
  • nové spoje celotýdenně z Č. Krumlova v 5:00, 9:00, 13:00 a v PD v 17:00
  • zkrácení intervalu na lince z 240 na 120 minut
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • nový poslední spoj v PD, NE z Prahy, Zličína ve 21:00
  • nový poslední spoj v PD, NE z Plzně ve 21:00 na Florenc
  • 721 309 Brno - Praha

  • 1 spoj v PD, NE večer z Brna prodloužen o úsek Jihlava > Praha
  • 1 spoj v PD, SO ráno z Jihlavy prodloužen a jede již z Prahy v 5:00
  • 2.11.2009

    161 220 Praha - Hradec Králové

  • nová linka v trase Praha, Černý Most - Hradec Králové, Terminál HD
  • rozsah provozu: celotýdenně z Prahy 7:00 - 21:00 a z Hradce Králové 6:00 - 20:00 v pravidelných hodinových intervalech
  • jízdní doba linky je 75 minut
  • 14.6.2009

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušen poslední spoj v PD, NE ze Zličína ve 21:00
  • zrušen poslední spoj v PD, NE z Plzně ve 21:00
  • 154 420 Praha - Liberec

  • nový spoj celotýdenně z Černého Mostu v 17:30
  • nový spoj celotýdenně z Liberce v 6:30
  • 182 101 Praha - Zlín

  • zrušen spoj v PÁ, NE z Prahy v 18:30 a zpět ze Zlína v 19:00
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • zrušen spoj v PD, NE z Prahy ve 14:00 a zpět z Ostravy ve 3:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 18:45 a zpět z Ostravy v 0:15
  • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 12:00
  • 1 spoj v celotýdenně dopoledne z Ostravy prodloužen o úsek Brno > Praha
  • časové posuny vybraných spojů
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj v PO z Brna ve 4:30
  • nový spoj v SONE z Brna v 8:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 10:30
  • zrušen spoj v PD, NE z Prahy ve 14:00
  • nový spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00
  • obousměrně zrušena zastávka Brno, Riviéra
  • zrušeny 4 páry spojů ve vybrané dny jedoucí přes zastávku Brno, Riviéra
  • 8.3.2009

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • 1. spoj v PO z Prahy v 6:00 jede nově i v ÚT-NE
  • 1 spoj v NE z K. Varů v 19:00 jede nově každý den
  • 154 420 Praha - Liberec

  • od 1.4.2009 je zrušena výrazná část spojů:
  • 6 párů spojů v PO-ST
  • 8 párů spojů ve ČT-PÁ
  • 5 párů spojů v NE
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 3:30
  • nový spoj v PD, SO z Prahy v 6:00
  • 18.12.2008

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušen spoj v PD, SO ze Zličína v 19:30
  • 14.12.2008

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • prodloužení jízdní doby spojů přes Písek o 10 minut
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • první spoj celotýdenně z Prahy jede nově pouze v PO
  • spoj celotýdenně z K. Varů v 19:00 jede nově pouze v NE
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • 1 pár spojů celotýdenně večer jede nově z Prahy pouze v NE a do Prahy pouze v SO
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušeny všechny spoje do/z Roztyl (8 spojů v PD a 1 spoj v SONE z Brna a 8 spojů v PD z Prahy)
  • 24.11.2008

    721 309 Brno - Praha

  • 1 celotýdenní spoj ráno z Brna jede nově pouze v PO, ST, PÁ
  • 1.11.2008

    191 110 Praha - Ostrava

  • nový celotýdenní pár spojů (18:45 z Prahy a 0:15 z Ostravy)
  • 15.10.2008

    144 101 Praha - Plzeň

  • zrušeny spoje v NE ze Zličína ve 13:30, 14:30
  • nový spoj v SO z Plzně ve 20:00
  • 14.9.2008

    721 309 Brno - Praha

  • zřízeny 4 spoje ve vybrané dny ráno z Prahy v 6:30, 7:00, 8:00, 9:00 a odpoledne do Prahy v 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 (jedou ve vybrané dny v rozmezí 14.9. - 8.11.)
  • pro tyto spoje zřízena obousměrně zastávka Brno, Riviéra (na znamení)
  • nový poslední posilový spoj celotýdenně z Brna ve 21:00 do Prahy
  • 15.8.2008

    721 309 Brno - Praha

  • nový spoj v PO, ST, PÁ z Brna ve 3:30 do Prahy
  • nový spoj v SONE z Prahy v 6:30
  • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 7:30
  • 15.6.2008

    144 101 Praha - Plzeň

  • letní omezení linky:
  • část spojů nově nejede od 15.6. do 30.9. (4 páry spojů v PO-ST, 6 párů spojů ve ČT, PÁ, NE a 2 spoje v SONE tam)
  • 154 420 Praha - Liberec

  • letní omezení linky:
  • část spojů nově nejede od 15.6. do 2.9. (3 páry spojů v PD, 2 spoje v NE tam a 3 spoje v NE zpět)
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • časový posun 1. ranního spoje z Ostravy
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen spoj celotýdenně z Brna ve 21:30 přes Jihlavu
  • časové posuny prvních 2 spojů z Brna
  • letní omezení linky:
  • část spojů nově nejede od 15.6. do 30.9. (7 párů spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 1 spoj z Prahy v NE)
  • 3.3.2008

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • linka je v provozu od 17.3.2008 v tomto rozsahu:
  • 4 páry spojů Praha, Na Knížecí - Písek - Český Krumlov denně
  • na lince je zaveden pravidelný interval 4 hodiny
  • 1.1.2008

    144 101 Praha - Plzeň

  • nové spoje v NE ze Zličína v 15:30, 16:30 do Plzně
  • 721 309 Brno - Praha

  • zrušen poslední spoj celotýdenně z Prahy, Florence ve 21:00
  • 9.12.2007

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • linka opět není v provozu, a to až do 3.3.2008
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
  • Terminál Sever 1 > Terminál 1
  • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 2
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
  • zrušen 1. spoj v PD z Prahy, Florence v 5:30 a spoj v PD z Plzně v 18:30
  • nové spoje ve ČT, PÁ, NE Praha, Zličín (13:30, 14:30) > Plzeň, CAN a zpět z Plzně ve 14:30, 15:30
  • nový spoj v NE Praha, Zličín (19:30) > Plzeň, CAN
  • 154 420 Praha - Liberec

  • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
  • Terminál Sever 1 > Terminál 1
  • zrušen 1. spoj v PD z Černého Mostu v 6:00, zrušen spoj v PD z Liberce v 19:00
  • nové spoje ve ČT, PÁ, NE Praha, Černý Most (13:30, 14:30) > Liberec, aut.st. a zpět z Liberce ve 14:30, 15:30
  • časový posun 1 páru spojů v SO, nový spoj v SO z Liberce v 6:00, 20:00
  • zrušen spoj v NE z Liberce v 19:30
  • 182 101 Praha - Zlín

  • časový posun 1 spoje odpoledne ze Zlína
  • poslední spoj ze Zlína v 19:00 nově nejede v PO-ČT, SO
  • 721 309 Brno - Praha

  • přejmenování zastávek v Praze na letišti Ruzyně:
  • Terminál Sever 1 > Terminál 1
  • Terminál Sever 2 > Terminál 2
  • 1.11.2007

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • zahájení provozu linky k 1.11.2007 je odloženo, linka i nadále není v provozu (všechny uvedené spoje nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
  • 15.10.2007

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • spoje, jedoucí přes Terminál Sever 2 jedou nově přes Terminál Sever 1
  • zastávka Praha, Terminál Sever 2 je zrušena
  • 721 309 Brno - Praha

  • letištní spoje, ukonené v zastávce Terminál Sever 2 přesměrovány do zastávky Terminál Sever 1
  • 8.10.2007

    154 420 Praha - Liberec

  • časové posuny části spojů a změna počtu spojů:
  • ve směru Liberec:
  • v NE 4 nové spoje
  • ve směru Praha:
  • v SO 2 zrušené spoje a v NE 1 nový spoj
  • poslední spoj z Prahy nově nezastavuje v mezilehlých zastávkách
  • 1.10.2007

    721 309 Brno - Praha

  • významné rozšíření provozu:
  • 8 nových párů spojů PD Brno, Benešova tř. Hotel GRAND - Praha, Roztyly v intervalu 120 minut (rozsah provozu 5:00 - 19:00 z Brna a 7:00 - 21:00 z Prahy)
  • jízdní doba těchto spojů je 2:10
  • nový spoj celotýdenně z Brna ve 3:00, 14:45 do Prahy, Florence
  • nové spoje v SO z Brna v 11:00, 15:00, 18:00 do Prahy, Florence a zpět z Prahy v 14:30, 18:30
  • nové spoje v NE z Prahy, Florence v 10:00, 11:30 do Brna
  • nový spoj celotýdenně z Brna ve 21:00 do Prahy, Florence přes Roztyly a zpět z Florence v 0:15 (opět přes Roztyly)
  • 27.9.2007

    182 101 Praha - Zlín

  • původně plánovaný 1 pár spojů celotýdenně ráno Praha - Zlín přes Opatov a Roztyly i nadále nebude v provozu
  • 15.7.2007

    721 309 Brno - Praha

  • pro většinu letištních spojů obousměrně zřízena zastávka Praha, Terminál Sever 1
  • tyto spoje již nejedou přes Terminál Sever 2
  • 14.7.2007

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • pro většinu spojů obousměrně zřízena zastávka Praha, Terminál Sever 1
  • tyto spoje již nejedou přes Terminál Sever 2
  • 10.6.2007

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • všechny spoje obousměrně nově projíždějí zastávku Praha, Hradčanská
  • zrušen první spoj v PD z Prahy v 5:00 a poslední spoj z K. Varů ve 21:00
  • 1 pár spojů v PD z Prahy i z K. Varů ve 20:00 jede nově i v SONE
  • 144 101 Praha - Plzeň

  • část spojů v PD a NE nově nejede v letním období (25.6.-14.9.) - jedná se cca o 8 párů spojů v PD a 2 páry spojů v NE
  • zrušeny spoje v PD, NE ze Zličína v 19:30, 20:30 a z Plzně v 19:30, 20:00 (spoj ve 20:00 je zrušen i v SO)
  • zrušeny spoje v SO z Prahy, Zličína ve 20:00, 21:00
  • 154 420 Praha - Liberec

  • nové spoje v SO z Černého Mostu ve 13:00, 15:00, 19:00 a zpět z Liberce v 11:00, 13:00
  • nový spoj v SONE z Liberce v 7:30
  • zrušen spoj v PD, NE z Černého Mostu ve 20:30 a poslední spoj v PD, NE z Liberce ve 21:00
  • 721 309 Brno - Praha

  • časové posuny části letištních mikrobusových spojů
  • 1.5.2007

    721 309 Brno - Praha

  • nový poslední spoj celotýdenně z Prahy ve 21:00 do Brna
  • navýšení počtu spojů Praha, Florenc - Praha, Terminál Sever 1 o 3 páry v PD a 2 spoje celotýdenně z letiště
  • 4.3.2007

    133 109 Praha - Český Krumlov

  • nová linka, jejíž všechny spoje jsou v provozu až od 1.11.2007
  • linka je vedena v následujících trasách:
  • Praha, Florenc - Praha, Roztyly - Praha, Opatov - Tábor - České Budějovice - Český Krumlov (2 páry spojů celotýdenně)
  • Praha, Florenc - Praha, Na Knížecí - Písek - České Budějovice - Český Krumlov (2 páry spojů celotýdenně)
  • 142 107 Praha - Karlovy Vary

  • rozšíření provozu o víkendu přes den na úkor večera:
  • nové spoje v SONE z Prahy v 8:00, 11:00, 14:00 a v SO v 17:00 a zpět z K. Varů v 8:00, 11:00, 14:00 a v SO v 17:00
  • zrušeny spoje z Prahy v NE ve 20:00 a v SONE ve 21:00 a zpět z K. Varů v NE ve 20:00 a v SONE ve 21:00
  • od 1.5.2007 jedou všechny spoje přes zastávku Praha, Terminál Sever 2, přičemž jízdní doba nezměněna
  • 182 101 Praha - Zlín

    jízdní řád
  • nová linka, jejíž všechny spoje jsou v provozu až od 1.4.2007
  • linka je vedena v následujících trasách:
  • Praha, Florenc - Brno, Benešova tř. hotel GRAND - Uherské Hradiště - Zlín (2 páry spojů celotýdenně)
  • Praha, Florenc - Brno, Benešova tř. hotel GRAND - Kroměříž - Zlín (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE)
  • kromě těchto spojů je navíc od 20.9.2007 v provozu 1 pár spojů celotýdenně Praha - Zlín, který navíc v Praze zastavuje na Opatově a Roztylech
  • 191 110 Praha - Ostrava

    jízdní řád
  • výrazné omezení provozu:
  • v PD zrušeny 4 páry spojů + 2 páry spojů v PÁ
  • v SO zrušeny 3 páry spojů
  • v NE zrušeny 4 páry spojů
  • časové posuny zachovaných spojů
  • jízdní doba linky prodloužena o 15 minut ve směru Ostrava a o 20 minut ve směru Praha
  • 721 309 Brno - Praha

  • nové spoje v SO z Brna v 10:30, 18:30
  • nový spoj v NE z Prahy v 8:30
  • zrušen spoj celotýdenně z Brna v 19:00
  • od 1.4. jsou zavedeny nové spoje v SO z Brna v 8:30, 16:30 a z Prahy ve 12:00
  • 12.2.2007

    142 107 Praha - Karlovy Vary

  • zřízena nová linka s těmito zastávkami:
  • Praha, Florenc - Praha, Hradčanská - Praha, Terminál Sever 2 - Karlovy Vary, tržnice - Karlovy Vary, terminál
  • přes zastávku Terminál Sever 2 jede pouze 1 pár spojů v PD až od 1.5.2007
  • rozsah provozu: 18 párů spojů v PD 5:00 - 21:00 (interval 60 minut), 11 párů spojů v SO a 13 pár spojů v NE 5:00 - 21:00 (interval 60-120 minut)
  • jízdní doba linky je 2:15 hod.
  • 4.2.2007

    191 110 Praha - Ostrava

  • u všech spojů je sjednocena trasa (spoje jedou přes všechny dosavadní zastávky mimo Brna, Zvonařky a Prostějova, aut.st.)
  • zrušeny jsou také samostatné spoje Brno - Ostrava
  • jízdní doby spojů prodlouženy cca o 15-20 minut
  • 10.12.2006

    144 101 Praha - Plzeň

  • další významné rozšíření provozu:
  • nové spoje v PD ze Zličína v 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 a zpět z Plzně v 8:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00
  • nové spoje v SO ze Zličína v 11:00, 15:00, 18:00, 20:00 a zpět z Plzně v 9:00, 13:00, 18:00, 20:00
  • nové spoje v NE ze Zličína v 11:00, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 a zpět z Plzně v 9:00, 13:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00
  • zrušen spoj v PD z Plzně v 15:30 a v SONE z Plzně v 6:00
  • 1 spoj celotýdenně večer z Plzně zkrácen o úsek Zličín > Florenc
  • nový poslední spoj v PD, NE z Plzně jede až na Florenc
  • noční spoj z Plzně ve 3:30 nově nezastavuje v zast. Plzeň, Stav. stroje Rokycanská
  • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
  • 154 420 Praha - Liberec

  • další významné rozšíření provozu:
  • nové spoje v PD z Černého Mostu v 7:30, 8:30, 14:30, 19:30, 20:30 a zpět z Liberce v 9:30, 15:30, 16:30, 18:30, 20:00
  • nové spoje v NE z Černého Mostu ve 14:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30 a zpět z Liberce v 13:00, 15:30, 16:30, 18:30, 20:00
  • 2 zastávkové spoje do Liberce jedou nově také v NE
  • nový pár spojů v PD z Liberce v 8:00 do Prahy, Terminálu Sever 1 a zpět v 11:00 (jede jen o letních prázdninách)
  • časový posun 1 spoje ráno z Liberce
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • počet spojů mezi Prahou a Ostravou zachován, zachovány jsou i odjezdy z konečných zastávek
  • změny jízdních dob části spojů a změny zastávek:
  • přes Brno, Zvonařku nejede nově žádný spoj (dosud 1 pár)
  • přes Brno, Grand nově nejedou 2 spoje do Ostravy a 3 spoje z Ostravy
  • přes Prostějov jede nově 1 pár spojů
  • přes Olomouc nejedou nově 3 spoje do Ostravy a 2 spoje z Ostravy
  • přes nový Jičín nejede nově 1 spoj do Ostravy
  • přes Frýdek-Místek jede nově 1 pár spojů
  • 18.9.2006

    721 309 Brno - Praha

  • výrazné posílení linky v pracovní dny a neděli
  • nové spoje v PD z Brna v 8:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30
  • nové spoje v PD z Prahy v 8:30, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
  • nový spoj v SO z Prahy v 8:30
  • nové spoje v NE z Brna v 8:30, 10:30, 12:30, 16:30
  • nové spoje v NE z Prahy v 12:00, 14:00, 18:00, 20:00
  • tím je zajištěn celodenní interval 30 minut v PD a celoodpolední interval 30 minut v NE
  • všechny nové spoje nejedou přes JIhlavu
  • časový posun prvního spoje z Prahy
  • zrušen posilový spoj celotýdenně z Prahy v 7:00, který nejede přes Jihlavu
  • 28.5.2006

    144 101 Praha - Plzeň

  • všechny dosavadní spoje jsou v provozu pouze do 31.8.2006
  • od 1.9.2006 jsou zavedeny nové spoje pouze v trase Plzeň, CAN - Praha, Zličín
  • výjimku tvoří 2 páry večerních spojů, které jedou na/z Florence a nejedou přes Hradčanskou
  • od 1.9.2006 se zavádějí noční spoje (1 pár) Praha, Florenc - Plzeň, CAN
  • od 1.9.2006 je rovněž zkrácen interval ve špičkách PD z 60 na 30 minut
  • 191 110 Praha - Ostrava

  • 2 noční rychlíkové spoje z Prahy nově zastavují v Olomouci a Místku
  • dopolední zastávkový spoj z Prahy nově nezastavuje v Brně, Zvonařce a v Prostějově
  • podvečerní rychlíkový spoj z Prahy a dopolední spoj z Ostravy nově zastavuje v Brně u Hotelu Grand
  • 1 noční bezzastávkový spoj z Ostravy nově zastavuje ve většině zastávek
  • prodloužní jízdní doby zastávkových spojů cca o 15 minut
  • 721 309 Brno - Praha

  • pondělní spoj ráno z Prahy jede nově každý den
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 16:00, který jede až od 26.6.2006
  • 1.4.2006

    721 309 Brno - Praha

  • rozšíření provozu linky:
  • obousměrně zřízena zastávka Jihlava, aut.st.
  • přes Jihlavu jedou pouze vybrané spoje v tomto počtu:
  • 8 párů v PD, 6 párů v SONE v intervalu cca 120 minut
  • kromě 1 páru spojů v trase Praha - Jihlava jsou všechny spoje přes Jihlavu vedeny v trase Praha - Brno
  • celkový počet spojů mezi Prahou a Brnem je navýšen v PO-ČT o 6 spojů do Prahy a 4 spoje do Brna a v PÁ-NE o 5 spojů do Brna a 3 spoje do Prahy
  • jízdní doba spojů přes Jihlavu je delší o 10 minut ve směru do Prahy a o 15 minut ve směru do Brna
  • 26.2.2006

    154 420 Praha - Liberec

  • zastávka Praha, Letiště Ruzyně přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
  • zrušeny jsou však všechny spoje Černý Most - Letiště Ruzyně, které navazovaly na část spojů z/do Liberce
  • linka je tedy provozována v trase Praha, Černý Most - Liberec, aut.st.
  • 721 309 Brno - Praha

  • zřízeny zastávky Praha, Roztyly - Praha, Opatov
  • do těchto zastávek však nezajíždějí žádné spoje
  • 17.1.2006

    721 309 Brno - Praha

  • zastávka Praha, Letiště Ruzyně je přejmenována na Praha, Terminál Sever 1
  • 9.1.2006

    191 110 Praha - Ostrava

  • zřízena nová linka, která obsluhuje tato města:
  • Praha - Brno - Prostějov - Olomouc - Nový Jičín - Frýdek-Místek - Ostrava
  • rozsah provozu: 8 párů spojů celotýdenně
  • celodenní interval mezi spoji je 180 minut
  • 2 spoje z Prahy a 3 spoje do Prahy zastavují pouze v Praze a Ostravě, jejich jízdní doba je 4:30
  • 1 pár spojů zastavuje ve všech zastávkách kromě Prostějova
  • ostatní spoje zastavují ve všech městech, v Brně zastavují na Zvonařce pouze vybrané spoje
  • jízdní doba zastávkových spojů je 4:55
  • 8.1.2006

    154 420 Praha - Liberec

  • zřízeny tyto nové zastávky:
  • Příšovice, hlavní silnice - Paceřice - Žďárek, Hvězda (pouze směr Liberec) - Hodkovice nad Mohelkou, aut.nádr. - Jeřmanice, hlavní silnice
  • tyto zastávky jsou ve směru z Prahy určeny pouze pro výstup, ve směru do Prahy pouze pro nástup
  • přes nové zastávky jedou pouze 3 spoje večer z Prahy a 2 spoje ráno do Prahy
  • časové posuny vybraných spojů odpoledne z Prahy
  • 1.1.2006

    721 309 Brno - Praha

  • nové spoje z Brna ve 20:30, 23:10 a z Prahy, Florence ve 3:00, které jedou pouze od 2.1. do 8.1.2006
  • 11.12.2005

    144 101 Praha - Plzeň

  • nový první spoj v PD z Plzně v 5:00
  • nové spoje v NE z Plzně v 7:00, 11:00
  • nový spoj v SO z Plzně v 9:00
  • nové spoje v NE z Prahy v 9:00, 21:00
  • zrušen spoj v SONE z Plzně v 19:00
  • zrušen poslední spoj v PD z Plzně ve 20:00
  • 154 420 Praha - Liberec

  • výrazné posílení provozu celotýdenně:
  • v PD je zavedeno 6 nových párů spojů
  • v SO jsou zavedeny 3 nové páry spojů
  • v NE jsou zavedeny 2 nové páry spojů
  • 1.9.2005

    144 101 Praha - Plzeň

  • 2 páry spojů ukončené v Praze, Zličín prodlouženy do ÚAN Florenc
  • všechny spoje opět jedou v celé trase
  • 15.8.2005

    721 309 Brno - Praha

  • nový poslední spoj celotýdenně z Brna ve 21:00
  • nový první spoj celotýdenně z Prahy v 5:00
  • 12.6.2005

    721 309 Brno - Praha

  • celotýdenní mírné omezení provozu:
  • zrušeny spoje v PD z Brna v 5:30, 15:30
  • zrušen spoj v PO z Prahy v 5:30
  • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 5:30, 12:00
  • zrušen spoj v PO - ČT z Brna v 15:00
  • zrušen spoj v NE z Brna v 15:30
  • zrušen spoj v PD, NE z Brna v 19:00
  • část spojů nově nejede v letním období (červen - září)
  • 1.4.2005

    721 309 Brno - Praha

  • nový spoj v PO, PÁ z Prahy, Florenc v 5:30 do Brna
  • zrušen první letištní spoj z Ruzyně v 5:30
  • 6.3.2005

    144 101 Praha - Plzeň

    jízdní řád
  • posílení sobotního provozu:
  • nový spoj v SO z Prahy, Florence v 9:00
  • spoje z Florence v 11:00 a 13:00 zkráceny a jedou až ze Zličína v :25, spoj ve 13:25 jede nově také v SO
  • spoje z Plzně v 9:00 a 11:00 zkráceny o úsek Praha, Zličín >> Praha, Florenc a spoj v 11:00 jede nově také v SO
  • spoje z Plzně v 15:00, 19:00 a z Prahy, Florence v 17:00 jedou nově také v SO
  • 154 420 Praha - Liberec

    jízdní řád
  • posílení linky celotýdenně:
  • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v PD v 9:00, 13:00, 17:00, 21:00
  • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v SO v 9:00, 17:00
  • nové spoje z Prahy, Černého Mostu v NE v 9:00, 13:00, 17:00
  • nové spoje z Liberce v PD v 7:00, 11:00, 15:00, 19:00
  • nové spoje z Liberce v SO v 7:00, 15:00, 19:00
  • nové spoje z Liberce v NE v 7:00, 11:00, 15:00, 19:00
  • interval linky je zkrácen na 60-120 minut
  • na 2 páry spojů Černý Most - Liberec navazují 2 nové přípojné spoje z/na Letiště Ruzyně

    7.2.2005

    721 309 Brno - Praha

  • posílení linky ve vytížené dny, ale také zrušeny některé spoje:
  • směr Praha:
  • zrušen první spoj v PD z Brna ve 3:00 na Letiště Ruzyně
  • nový spoj v PO z Brna ve 4:30
  • nové spoje v PD z Brna v 5:30, 7:30
  • nový spoj v PO-ČT z Brna v 6:15
  • nový spoj v PÁ z Brna v 10:30
  • nové spoje v PÁ a NE z Brna v 16:30, 17:30
  • zrušen spoj v SO z Brna v 15:30
  • nový spoj v NE z Brna v 18:30 směr Brno:
  • nový spoj v PO z Prahy v 7:30
  • nový spoj v SO z Prahy v 11:30
  • nové spoje v PÁ z Prahy ve 12:00, 13:00, 14:00
  • nové spoje v PO-ČT z Prahy v 15:00, 16:00, 17:00
  • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 18:00
  • zrušen spoj v SO z Prahy v 19:00
  • nové spoje v PÁ a NE z Prahy ve 20:00, 21:00

    1.2.2005

    154 420 Praha - Liberec

  • s tříměsíčním zpožděním kvůli potížím se získáním licence zavedena nová linka s těmito zastávkami:
  • Praha, Letiště Ruzyně - Praha, Černý Most - Liberec, aut.nádr.
  • rozsah provozu: 8 párů spojů v PD a 7 párů spojů v SONE s pravidelným intervalem 120 minut celotýdenně
  • první spoje vyjíždějí v 6:00 ( SONE v 8:00) a poslední spoje ve 20:00)
  • doprava mezi zastávkami Praha, Letiště Ruzyně a Praha, Černý Most je podobně jako u linky Brno - Praha téhož dopravce zajištěna samostatně mikrobusy, které navazují na cca polovinu pravidelných spojů do/z Liberce
  • jízdní doba mezi Černým Mostem a Libercem je 70 minut
  • na lince jsou poskytovány nadstandartdní služby jako u linek Praha - Plzeň či Brno - Praha
  • proložením s linkou 154 221 firmy Hotliner vzniká mezi Prahou a Libercem pravidelný interval 60 minut celotýdenně (s malými výjimkami o víkendu)
  • 10.1.2005

    vzhledem k ukončení provozu dopravce Český národní expres - C.N.E. Group na lince 172 100 Praha - Brno jsou všechny spoje této linky dočasně (cca 1 týden) provozovány firmou Student Agency pod názvem Economy Bus se sníženým jízdným
  • po týdnu nuceného provozu byly tyto spoje dne 17.1.2005 zrušeny

    26.12.2004

    144 101 Praha - Plzeň

  • linka posílena zdvojnásobením počtu spojů
  • pro všechny spoje zřízena nová zastávka Praha, Zličín
  • 7 nových párů spojů v PD (interal v PD od 6:00 do 20:00 je 60 minut)
  • nové spoje v NE z Prahy ve 13:00, 17:00 a zpět z Plzně v 15:00, 19:00
  • nový spoj v SO z Plzně v 7:00
  • 12.12.2004

    721 309 Brno - Praha

  • spoje Florenc - Letiště Ruzyně jsou odděleny od spojů do/z Brna
  • odjezdy z Brna:
  • nové spoje v PD ve 3:40, 14:30, 15:30
  • nové spoje v SO v 3:40, 6:30, 13:00, 14:30, 15:30
  • nové spoje v NE v 3:40, 11:00, 14:30, 15:30 odjezdy z Prahy:
  • nové spoje v PD v 6:30, 18:00, 19:00
  • nové spoje v SO v 6:00, 9:30, 16:30, 18:00, 19:00
  • nové spoje v NE ve 14:30, 18:00, 19:00
  • zrušen poslední spoj v NE ve 21:30

    7.11.2004

    144 101 Praha - Plzeň

  • zřízena nová rychlíková linka Praha - Plzeň
  • v Plzni zastavuje v zastávkách CAN a Stavební stroje Rokycanská
  • v Praze zastavuje v zastávkách Florenc a Hradčanská
  • rozsah provozu: PD 8 párů spojů 6:00-20:00, SONE 6 párů spojů 8:00-18:00
  • interval je celodenně 120 minut
  • všechny spoje odjíždějí z konečných zastávek vždy v celou sudou hodinu
  • jízdní doba linky je 85 minut
  • na lince jsou provozovány autobusy s nadstandardním servisem
  • 12.7.2004

    721 309 Brno - Praha

  • další posílení provozu:
  • odjezdy z Brna:
  • pracovní denspoje v 5:00, 7:00, 14:00 jedou nově i v letním odbobí
  • naopak spoj v 6:30 v létě nejede a jede pouze na Florenc
  • spoje ve 13.00, 15:00 prodlouženy na letiště
  • sobotaspoje v 7:00, 14:00 jedou nově i v letním období
  • spoj v 16:00 prodloužen na letiště
  • nedělespoje v 7:00, 14:00 jedou nově i v letním období
  • spoj v 16:00 prodloužen na letiště
  • spoj v 18.00 nově nejede v letním období
  • odjezdy z Prahy:
  • pracovní denspoj v 6:00 jede nově každý prac.den (dosud pouze v pondělí)
  • spoje v 7:00, 17.30, 19:30 jedou nově již z letiště v 6:00, 16:30, 18.30
  • spoj v 9:30 nově nejede z letiště
  • spoje v 10.30, 17:30 jedou nově i v letním období
  • sobotaspoje v 15:30, 20:30 jedou nově již z letiště v 15:00, 19:30
  • spoj v 17:30 jede nově i v letním období
  • nedělespoje v 15:30, 18:30, 20:30 jedou nově již z letiště v 15:00, 17:30, 19:30
  • spoj v 17:30 jede nově i v letním období
  • 24.5.2004

    721 309 Brno - Praha

  • posílení provozu celotýdenně:
  • odjezdy z Brna:
  • sjednocení odjezdů vždy v :00 (kromě spoje v PD v 6:30)
  • pracovní den3 nové spoje (navýšení ze 14 na 17)
    sobota2 nové spoje (navýšení ze 7 na 9)
    neděle5 nových spojů (navýšení ze 7 na 12)
  • odjezdy z Prahy Florence:
  • sjednocení odjezdů vždy v :30 (kromě ranních spojů)
    pracovní den2 nové spoje (navýšení ze 14 na 16) + 1 nový spoj v pondělí ráno
  • sobota2 nové spoje (navýšení ze 7 na 9)
    neděle4 nové spoje (navýšení ze 7 na 11)
  • rozsah provozu v PD se mění ve směru z Brna z 5-18 na 3-19 hod. a ve směru z Prahy z 5-20 na 7-23 hod.
  • 4.1.2004

    721 309 Brno - Praha

  • zřízena nová linka v trase Praha - Brno s těmito zastávkami:
  • Praha, Letiště Ruzyně - Praha, Florenc - Brno, Benešova třída hotel GRAND
  • rozsah současného provozu : 9 párů spojů v PD a 5 párů spojů v sobotu a neděli
  • od 9.2.2004 budou v provozu další nové spoje (5 párů spojů v PD a 2 páry v sobotu a neděli)
  • jízdní doba linky je 2 hod. 30 min. mezi Brnem a Florencí a 3 hodiny mezi Brnem a Letištěm Ruzyně
  • linka je provozována ve směru z Brna od cca 5:00 do cca 18:00 a ve směru z Prahy od cca 7:00 do cca 23:00

  • seznam linek tohoto dopravce

    Obsah stránek:

    Filip Drápal

    e-mail:

    Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

    Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

    Copyright: Filip Drápal 2004-2017

    Technická realizace:

    WebProjekt Praha

    Publikační systém: web2.cz

    e-mail:

    Partnerské projekty:

    Vinárník.cz