Změny linek TREDOS, s.r.o.

1.10.2018

790 170 Třebíč - Praha

  • původně výluková trasa v Třebíči převedena do trvalé - sjednocena trasa všech spojů - všechny spoje ukončeny v zastávce Třebíč, Atom hotel
  • 4.3.2018

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj v SONE z Třebíče v 5:00 a zpět z Prahy ve 14:20
  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 16:40 a zpět z Prahy ve 20:45
  • zastávka Humpolec, mléčné lahůdky změněna na Humpolec, Poliklinika
  • 3.9.2017

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen poslední spoj v NE z Prahy v 21:45
  • nový spoj v PO z Prahy v 8:20 do Třebíče
  • 1.4.2016

    790 170 Třebíč - Praha

  • zřízena nepoužívaná zastávka Třebíč, žel.st.
  • 13.12.2015

    790 170 Třebíč - Praha

  • 1 spoj v PÁ z Třebíče do Prahy nově jede přes Loket u Čechtic
  • 20.9.2015

    790 170 Třebíč - Praha

  • 1 spoj v PD ráno z Třebíče nově nejede přes Loket u Čechtic
  • zkrácení jízdní doby všech spojů o 5-10 minut
  • 14.6.2015

    790 170 Třebíč - Praha

  • 1 pár spojů v SO a 2 páry spojů v NE nově nejedou od června do září
  • 14.12.2014

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:50, 16:40 a zpět z Prahy v 8:20, 10:20
  • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 8:00 a zpět z Prahy v 13:15
  • zrušen spoj v SO z Třebíče v 15:00 a zpět z Prahy v 8:20
  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:30 a zpět z Prahy v 8:20
  • 1 spoj v NE z Prahy časově posunut a v Třebíči prodloužen o úsek Sucheniova > Atom hotel
  • 24.9.2014

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 8:20
  • zrušen spoj v PD z Prahy v 10:20
  • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:50, 16:40
  • zrušen spoj v SO z Třebíče v 15:00
  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:30
  • 1 spoj v NE večer z Prahy zkrácen v Třebíči o úsek Sucheniova > Atom hotel
  • 9.12.2012

    790 170 Třebíč - Praha

  • pro vybrané spoje zrušeno zajíždění do z. Praha, Roztyly
  • spoje ve směru z Prahy nově nejedou přes Třebíč, aut.nádr., ale přes Třebíč, Sucheniovu
  • 1 spoj v PO ráno do Prahy jede nově přes Humpolec a Loket u Čechtic
  • zrušen spoj v PO z Třebíče v 8:00
  • 1 spoj v PÁ ráno z Třebíče jede nově každý den, 1 spoj v PO ráno z Prahy jede nově každý den
  • 1 spoj v PO, PÁ dopoledne z Prahy jede nově každý PD
  • nový spoj v SO z Třebíče v 15:00
  • nový spoj v SONE z Prahy ve 12:20
  • časové posuny vybraných spojů
  • 3.3.2012

    790 170 Třebíč - Praha

  • obousměrně zřízeny zastávky Stařeč, Červená Hospoda - Krahulov
  • nové spoje v PD z Třebíče v 5:50, 14:40 a zpět z Prahy ve 12:20
  • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
  • 790 185 Třebíč - Praha

  • linka je zrušena a její jediný spoj v PD ráno do Prahy je převeden na linku 790 170 téhož dopravce
  • 11.12.2011

    790 170 Třebíč - Praha

  • nové spoje v NE z Třebíče v 7:00, 13:10 a zpět z Prahy, Florence ve 14:20, 17:20
  • 12.6.2011

    790 170 Třebíč - Praha

  • nový spoj v NE z Třebíče v 5:00 do Prahy
  • zrušen spoj v PD z Třebíče ve 13:50 do Prahy a zpět z Prahy v 15:20
  • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 17:30 do Prahy a v SO z Prahy v 7:20
  • 16.1.2011

    790 170 Třebíč - Praha

  • všechny spoje nově zastavují v zastávce Zašovice, Nová Brtnice
  • většina spojů jede nově přes Humpolec a Loket u Čechtic
  • spoje ukončené v Roztylech jedou nově až na/z Florence
  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 5:00
  • spoj v PÁ z Třebíče v 7:00 jede nově každý PD
  • nový spoj v PÁ z Třebíče v 9:00
  • nový spoj v PD z Prahy v 15:20
  • časové posuny vybraných spojů z Prahy
  • 12.12.2010

    722 440 Moravský Krumlov / Třebíč - Praha

  • linka je zkrácena o variantu do Prahy (linka již není provozována na území Prahy ani Středočeského kraje)
  • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:40 do Prahy (převeden na novou linku 790 185 téhož dopravce)
  • 790 170 Třebíč - Praha

  • nový spoj v PD z Třebíče ve 13:50 do Prahy, Roztyl a zpět z Roztyl ve 20:20
  • 790 185 Třebíč - Praha

  • nová linka, která vznikla přečíslováním varianty linky 722 440 s následující trasou:
  • Třebíč, Atom hotel - Třebíč, aut.nádr. - Jihlava, aut.nádr. - Humpolec, aut.nádr. - Praha, Florenc
  • z linky 722 440 také převeden spoj v PD z Třebíče do Prahy (jediný spoj této nové linky)
  • 13.12.2009

    722 440 Moravský Krumlov - Praha

  • mezi zastávkami Třebíč, aut.nádr. a Moravský Krumlov, nám. zřízeny nové zastávky, které se však netýkají spoje zajíždějícího do Prahy
  • 790 170 Třebíč - Praha

  • zrušeny nepoužívané zastávky Kněžice - Kněžice, stř. Chaloupky
  • linka nově nejede přes Novou Brtnici
  • 8.3.2009

    790 170 Třebíč - Praha

  • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
  • 1.1.2009

    722 440 (Moravský Krumlov -) Třebíč - Praha

  • nový spoj v PD z Třebíče v 5:40 do Prahy
  • zrušeny dosavadní jednodenní spoje
  • 14.12.2008

    790 170 Třebíč - Praha

  • nový spoj v SONE z Třebíče v 5:00
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 16:20 (jede až od 1.1.2009)
  • 22.3.2008

    790 170 Třebíč - Praha

  • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Třebíče
  • část spojů nově nejede od července do září
  • 9.12.2007

    722 440 Moravský Krumlov - Praha

  • linka není opět v provozu po celou dobu platnosti JŘ
  • 790 170 Třebíč - Praha

  • 1. spoj z Třebíče jede v PO nově přes Roztyly
  • 2 spoje v PÁ z Prahy a 2 spoje v NE odpoledne do Prahy jedou nově přes Loket u Čechtic a Humpolec
  • 1.7.2007

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 7:00 a zpět z Prahy, Florence ve 14:20
  • přes Loket u Čechtic a Humpolec jede více spojů obousměrně
  • zrušena nepoužívaná zastávka Jihlava, U Tesly
  • 30.4.2007

    790 170 Třebíč - Praha

  • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Humpolec, mléčné lahůdky - Loket u Čechtic, motorest
  • jízdní doby těchto spojů ve směru do Prahy prodlouženy o 5 minut
  • zrušen spoj v PO z Třebíče ve 4:50 do Prahy a zpět z Prahy, Florence ve 13:45
  • zrušen spoj ve ČT z Třebíče v 8:00 do Prahy a zpět z Prahy, Florence v 10:20
  • zrušen spoj v PO-ČT z Třebíče v 17:00 do Prahy a zpět v ÚT-PÁ z Prahy, Florence v 7:20
  • časový posun 1 spoje v PD, SO odpoledne z Třebíče
  • 4.3.2007

    722 440 Moravský Krumlov - Praha

  • všechny spoje linky nově nejedou po celý zbytek platnosti jízního řádu (provoz linky je zastaven)
  • 790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:00 do Prahy
  • 10.12.2006

    722 440 Moravské Budějovice - Praha

  • nedělní spoj z Mor. Budějovic nově zastavuje v zast. Třebíč, Borovina, Pražská
  • tento spoj také nově jede přes Jihlavu a nejede přes Velké Meziříčí
  • nedělní spoj večer z Prahy nově jede přes Roztyly, Loket u Čechtic, Humpolec, Velké Meziříčí
  • nový spoj v NE z Prahy ve 21:15 do Třebíče
  • 790 170 Třebíč - Praha

  • rozšíření provozu v exponovaných dnech:
  • nový spoj v PO z Třebíče ve 4:50 (nestaví v Okříškách až Jihlavě)
  • nové spoje v NE z Třebíče v 5:00, 18:00 a z Prahy ve 14:20, 21:45
  • nový spoj ve ČT, PÁ z Třebíče v 8:00 a z Prahy ve ČT v 10:20 a v PÁ ve 13:45
  • časové posuny většiny spojů
  • 29.10.2006

    722 440 Moravský Krumlov - Praha

  • zřízena nová linka v této trase:
  • Moravský Krumlov - Dukovany - Hrotovice - Třebíč - Brno / Jihlava - Praha, Florenc
  • linka má celkem 26 zastávek, z nichž nejsou některé využívány
  • rozsah provozu: 1 pár spojů v PÁ, NE
  • každý spoje jede v jiné trase (celkem 4 varianty trasy)
  • 1.7.2006

    790 170 Třebíč - Praha

  • zrušen spoj ve ČT z Třebíče v 7:30 a z Prahy v 10:00
  • zrušen spoj v PO, ČT z Třebíče v 17:30
  • zrušen spoj v PO z Prahy v 5:45
  • zrušen spoj v NE z Prahy v 7:50 a nový spoj v SO z Prahy v 18:00
  • nový spoj v PO z Prahy v 8:45
  • časové posuny části spojů - částečně však z důvodu výluky
  • 26.2.2006

    790 170 Třebíč - Praha

  • v zastávkách Zašovice a Nová Brtnice nově zastavují všechny spoje (dosud pouze část)
  • časový posun 1 spoje ve ČT odpoledne z Prahy
  • 15.1.2006

    790 170 Třebíč - Praha

  • pro část spojů zřízeny zastávky Zašovice - Zašovice, Nová Brtnice
  • poslední spoj v PÁ z Třebíče nově nejede přes Roztyly a jede také ve ČT
  • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy jede nově také ve ČT
  • 11.12.2005

    790 170 Třebíč - Praha

  • posílení víkendového provozu:
  • nový spoj v SO z Třebíče ve 13:15
  • nový spoj v NE z Třebíče v 17:10
  • nový spoj v PÁ z Třebíče v 17:30
  • nový spoj v PO z Prahy v 5:45 do Třebíče, aut.nádr.
  • nový spoj v SONE z Prahy v 7:50 do Třebíče, Atom hotelu
  • 30.10.2005

    790 170 Třebíč - Praha

  • nový spoj v PD z Prahy v 7:10 a zpět z Třebíče ve 13:10
  • nový spoj v PÁ z Prahy v 10:00
  • nový spoj v NE z Třebíče v 17:10
  • nové spoje částečně nahrazují zrušené spoje linky 179 100 dopravce ČSAD BUS Kladno
  • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
  • jízdní doba linky prodloužena o 5 minut
  • 12.6.2005

    790 170 Třebíč - Praha

  • všechny spoje, ukončené v Třebíči, aut.nádr. prodlouženy do Třebíče, Atom hotelu (kromě 1 spoje v NE večer z Prahy)
  • nový spoj v PO, ČT z Třebíče v 7:30 a zpět z Prahy v 16:25
  • zrušen spoj v NE z Třebíče v 9:00 a zpět z Prahy ve 14:25
  • 12.12.2004

    790 170 Třebíč - Praha

  • posílení zejména víkendového provozu:
  • ranní spoj v ÚT-ČT z Třebíče časově posunut a nově jede každý pracovní den
  • nový spoj v PD, NE z Třebíče v 15:30
  • nový spoj v NE z Prahy ve 14:25
  • nový spoj v PÁ z Prahy v 16:25
  • nový spoj v PD, NE z Prahy v 18:45
  • časové posuny poloh vybraných spojů
  • 1.7.2004

    790 170 Třebíč - Praha

  • dvoufázové posílení provozu:
  • od 1.7.2004:
  • spoj v pátek z Třebíče v 9:00 jede nově i v sobotu
  • páteční spoj z Prahy ve 14:25 jede nově i v sobotu
  • od 30.8.2004:
  • ranní spoj v pondělí z Třebíče pojede i v úterý, středu a čtvrtek
  • pondělní spoj z Prahy ve 14:25 bude prodloužen do zastávky Atom Hotel a nově pojede každý den kromě neděle
  • 28.3.2004

    790 170 Třebíč - Praha

  • spoj v pondělí z Třebíče v 6:15 posunut na 4:55
  • 14.12.2003

    790 170 Třebíč - Praha

  • spoj v pondělí z Třebíče, Atom Hotelu ve 4:10 posunut na 6:15
  • spoj v pondělí a pátek z Prahy v 16:00 posunut na 14:25 a v pondělí je zkrácen o úsek Třebíč, aut.nádr. >> Třebíč, Atom Hotel

  • seznam linek tohoto dopravce