12.12.2021

790 170 Třebíč - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (2 páry spojů v PD+NE a 1 pár spojů v SO)
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 19.9.2021

  790 170 Třebíč - Praha

 • na lince je obnoven provoz v rozsahu 2 párů spojů v PD+NE a 1 páru spojů v SO
 • 13.6.2021

  790 170 Třebíč - Praha

 • na lince je i nadále pozastaven provoz do konce platnosti JŘ (původně jen do 12.6.)
 • 5.3.2021

  790 170 Třebíč - Praha

 • zcela zastaven provoz jediného páru spojů celotýdenně (do 12.6.)
 • 1.12.2020

  790 170 Třebíč - Praha

 • obnoven provoz linky 1 párem spojů celotýdenně
 • 29.10.2020

  790 170 Třebíč - Praha

 • zastaven provoz linky (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE) do konce platnosti JŘ
 • 5.10.2020

  790 170 Třebíč - Praha

 • výrazné omezení provozu:
 • zrušeny 2 páry spojů v PD+SO a 3 páry spojů v NE a 1 spoj v NE tam a v PO zpět
 • na lince zachovány pouze 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SONE
 • 1.9.2020

  790 170 Třebíč - Praha

 • obnoven 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v NE
 • časové posuny části spojů
 • 1.7.2020

  790 170 Třebíč - Praha

 • 1 pár spojů jede nově také v ÚT+ST
 • oproti stavu před koronavirem je linka stále omezena cca o 20 %
 • Koronavirus 2020

 • 17.3.: úplné zastavení provozu linky 790 200 Třebíč - Praha
 • 11.5.: obnoven 1 pár spojů v PD Třebíč - Praha (790 170),
 • 28.5.: obnoven další 1 pár spojů v PO+ČT-NE,
 • 7.6.: obnoven další 1 pár spojů v PD a 2 páry spojů v NE
 • 15.12.2019

  790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v PO z Prahy v 10:20
 • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 11:00
 • 1 spoj v PD a 1 spoj v PÁ odpoledne z Třebíče již nejede z Žel.st., ale z Atom hotelu
 • nový spoj ve ČT z Třebíče v 15:00
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 19:20
 • 9.12.2018

  790 170 Třebíč - Praha

 • výrazné posílení provozu:
 • nový spoj v SO z Třebíče v 5:00 a zpět z Prahy ve 14:20
 • nový spoj v PÁ z Třebíče v 11:00 a zpět z Prahy v 10:20
 • nový spoj v PD z Třebíče, žel.st. v 15:15 do Prahy a zpět z Prahy v PO-ČT ve 20:20
 • nový spoj v NE z Třebíče v 16:00 do Prahy a zppět z Prahy ve 20:20
 • 1 pár spojů v PD odpoledne je v Třebíči nově ukončen v zast. Třebíč, žel.st.
 • zastávka Třebíč, Atom hotel přejmenována na Třebíč, Hotel Atom
 • 1.10.2018

  790 170 Třebíč - Praha

 • původně výluková trasa v Třebíči převedena do trvalé - sjednocena trasa všech spojů - všechny spoje ukončeny v zastávce Třebíč, Atom hotel
 • 4.3.2018

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Třebíče v 5:00 a zpět z Prahy ve 14:20
 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 16:40 a zpět z Prahy ve 20:45
 • zastávka Humpolec, mléčné lahůdky změněna na Humpolec, Poliklinika
 • 3.9.2017

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen poslední spoj v NE z Prahy v 21:45
 • nový spoj v PO z Prahy v 8:20 do Třebíče
 • 1.4.2016

  790 170 Třebíč - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Třebíč, žel.st.
 • 13.12.2015

  790 170 Třebíč - Praha

 • 1 spoj v PÁ z Třebíče do Prahy nově jede přes Loket u Čechtic
 • 20.9.2015

  790 170 Třebíč - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Třebíče nově nejede přes Loket u Čechtic
 • zkrácení jízdní doby všech spojů o 5-10 minut
 • 14.6.2015

  790 170 Třebíč - Praha

 • 1 pár spojů v SO a 2 páry spojů v NE nově nejedou od června do září
 • 14.12.2014

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:50, 16:40 a zpět z Prahy v 8:20, 10:20
 • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 8:00 a zpět z Prahy v 13:15
 • zrušen spoj v SO z Třebíče v 15:00 a zpět z Prahy v 8:20
 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:30 a zpět z Prahy v 8:20
 • 1 spoj v NE z Prahy časově posunut a v Třebíči prodloužen o úsek Sucheniova > Atom hotel
 • 24.9.2014

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 8:20
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 10:20
 • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:50, 16:40
 • zrušen spoj v SO z Třebíče v 15:00
 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:30
 • 1 spoj v NE večer z Prahy zkrácen v Třebíči o úsek Sucheniova > Atom hotel
 • 9.12.2012

  790 170 Třebíč - Praha

 • pro vybrané spoje zrušeno zajíždění do z. Praha, Roztyly
 • spoje ve směru z Prahy nově nejedou přes Třebíč, aut.nádr., ale přes Třebíč, Sucheniovu
 • 1 spoj v PO ráno do Prahy jede nově přes Humpolec a Loket u Čechtic
 • zrušen spoj v PO z Třebíče v 8:00
 • 1 spoj v PÁ ráno z Třebíče jede nově každý den, 1 spoj v PO ráno z Prahy jede nově každý den
 • 1 spoj v PO, PÁ dopoledne z Prahy jede nově každý PD
 • nový spoj v SO z Třebíče v 15:00
 • nový spoj v SONE z Prahy ve 12:20
 • časové posuny vybraných spojů
 • 3.3.2012

  790 170 Třebíč - Praha

 • obousměrně zřízeny zastávky Stařeč, Červená Hospoda - Krahulov
 • nové spoje v PD z Třebíče v 5:50, 14:40 a zpět z Prahy ve 12:20
 • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
 • 790 185 Třebíč - Praha

 • linka je zrušena a její jediný spoj v PD ráno do Prahy je převeden na linku 790 170 téhož dopravce
 • 11.12.2011

  790 170 Třebíč - Praha

 • nové spoje v NE z Třebíče v 7:00, 13:10 a zpět z Prahy, Florence ve 14:20, 17:20
 • 12.6.2011

  790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v NE z Třebíče v 5:00 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Třebíče ve 13:50 do Prahy a zpět z Prahy v 15:20
 • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 17:30 do Prahy a v SO z Prahy v 7:20
 • 16.1.2011

  790 170 Třebíč - Praha

 • všechny spoje nově zastavují v zastávce Zašovice, Nová Brtnice
 • většina spojů jede nově přes Humpolec a Loket u Čechtic
 • spoje ukončené v Roztylech jedou nově až na/z Florence
 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 5:00
 • spoj v PÁ z Třebíče v 7:00 jede nově každý PD
 • nový spoj v PÁ z Třebíče v 9:00
 • nový spoj v PD z Prahy v 15:20
 • časové posuny vybraných spojů z Prahy
 • 12.12.2010

  722 440 Moravský Krumlov / Třebíč - Praha

 • linka je zkrácena o variantu do Prahy (linka již není provozována na území Prahy ani Středočeského kraje)
 • zrušen spoj v PD z Třebíče v 5:40 do Prahy (převeden na novou linku 790 185 téhož dopravce)
 • 790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v PD z Třebíče ve 13:50 do Prahy, Roztyl a zpět z Roztyl ve 20:20
 • 790 185 Třebíč - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním varianty linky 722 440 s následující trasou:
 • Třebíč, Atom hotel - Třebíč, aut.nádr. - Jihlava, aut.nádr. - Humpolec, aut.nádr. - Praha, Florenc
 • z linky 722 440 také převeden spoj v PD z Třebíče do Prahy (jediný spoj této nové linky)
 • 13.12.2009

  722 440 Moravský Krumlov - Praha

 • mezi zastávkami Třebíč, aut.nádr. a Moravský Krumlov, nám. zřízeny nové zastávky, které se však netýkají spoje zajíždějícího do Prahy
 • 790 170 Třebíč - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Kněžice - Kněžice, stř. Chaloupky
 • linka nově nejede přes Novou Brtnici
 • 8.3.2009

  790 170 Třebíč - Praha

 • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1.1.2009

  722 440 (Moravský Krumlov -) Třebíč - Praha

 • nový spoj v PD z Třebíče v 5:40 do Prahy
 • zrušeny dosavadní jednodenní spoje
 • 14.12.2008

  790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v SONE z Třebíče v 5:00
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 16:20 (jede až od 1.1.2009)
 • 22.3.2008

  790 170 Třebíč - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Třebíče
 • část spojů nově nejede od července do září
 • 9.12.2007

  722 440 Moravský Krumlov - Praha

 • linka není opět v provozu po celou dobu platnosti JŘ
 • 790 170 Třebíč - Praha

 • 1. spoj z Třebíče jede v PO nově přes Roztyly
 • 2 spoje v PÁ z Prahy a 2 spoje v NE odpoledne do Prahy jedou nově přes Loket u Čechtic a Humpolec
 • 1.7.2007

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 7:00 a zpět z Prahy, Florence ve 14:20
 • přes Loket u Čechtic a Humpolec jede více spojů obousměrně
 • zrušena nepoužívaná zastávka Jihlava, U Tesly
 • 30.4.2007

  790 170 Třebíč - Praha

 • pro vybrané spoje zřízeny zastávky Humpolec, mléčné lahůdky - Loket u Čechtic, motorest
 • jízdní doby těchto spojů ve směru do Prahy prodlouženy o 5 minut
 • zrušen spoj v PO z Třebíče ve 4:50 do Prahy a zpět z Prahy, Florence ve 13:45
 • zrušen spoj ve ČT z Třebíče v 8:00 do Prahy a zpět z Prahy, Florence v 10:20
 • zrušen spoj v PO-ČT z Třebíče v 17:00 do Prahy a zpět v ÚT-PÁ z Prahy, Florence v 7:20
 • časový posun 1 spoje v PD, SO odpoledne z Třebíče
 • 4.3.2007

  722 440 Moravský Krumlov - Praha

 • všechny spoje linky nově nejedou po celý zbytek platnosti jízního řádu (provoz linky je zastaven)
 • 790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 17:00 do Prahy
 • 10.12.2006

  722 440 Moravské Budějovice - Praha

 • nedělní spoj z Mor. Budějovic nově zastavuje v zast. Třebíč, Borovina, Pražská
 • tento spoj také nově jede přes Jihlavu a nejede přes Velké Meziříčí
 • nedělní spoj večer z Prahy nově jede přes Roztyly, Loket u Čechtic, Humpolec, Velké Meziříčí
 • nový spoj v NE z Prahy ve 21:15 do Třebíče
 • 790 170 Třebíč - Praha

 • rozšíření provozu v exponovaných dnech:
 • nový spoj v PO z Třebíče ve 4:50 (nestaví v Okříškách až Jihlavě)
 • nové spoje v NE z Třebíče v 5:00, 18:00 a z Prahy ve 14:20, 21:45
 • nový spoj ve ČT, PÁ z Třebíče v 8:00 a z Prahy ve ČT v 10:20 a v PÁ ve 13:45
 • časové posuny většiny spojů
 • 29.10.2006

  722 440 Moravský Krumlov - Praha

 • zřízena nová linka v této trase:
 • Moravský Krumlov - Dukovany - Hrotovice - Třebíč - Brno / Jihlava - Praha, Florenc
 • linka má celkem 26 zastávek, z nichž nejsou některé využívány
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PÁ, NE
 • každý spoje jede v jiné trase (celkem 4 varianty trasy)
 • 1.7.2006

  790 170 Třebíč - Praha

 • zrušen spoj ve ČT z Třebíče v 7:30 a z Prahy v 10:00
 • zrušen spoj v PO, ČT z Třebíče v 17:30
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 5:45
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 7:50 a nový spoj v SO z Prahy v 18:00
 • nový spoj v PO z Prahy v 8:45
 • časové posuny části spojů - částečně však z důvodu výluky
 • 26.2.2006

  790 170 Třebíč - Praha

 • v zastávkách Zašovice a Nová Brtnice nově zastavují všechny spoje (dosud pouze část)
 • časový posun 1 spoje ve ČT odpoledne z Prahy
 • 15.1.2006

  790 170 Třebíč - Praha

 • pro část spojů zřízeny zastávky Zašovice - Zašovice, Nová Brtnice
 • poslední spoj v PÁ z Třebíče nově nejede přes Roztyly a jede také ve ČT
 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy jede nově také ve ČT
 • 11.12.2005

  790 170 Třebíč - Praha

 • posílení víkendového provozu:
 • nový spoj v SO z Třebíče ve 13:15
 • nový spoj v NE z Třebíče v 17:10
 • nový spoj v PÁ z Třebíče v 17:30
 • nový spoj v PO z Prahy v 5:45 do Třebíče, aut.nádr.
 • nový spoj v SONE z Prahy v 7:50 do Třebíče, Atom hotelu
 • 30.10.2005

  790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v PD z Prahy v 7:10 a zpět z Třebíče ve 13:10
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 10:00
 • nový spoj v NE z Třebíče v 17:10
 • nové spoje částečně nahrazují zrušené spoje linky 179 100 dopravce ČSAD BUS Kladno
 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
 • jízdní doba linky prodloužena o 5 minut
 • 12.6.2005

  790 170 Třebíč - Praha

 • všechny spoje, ukončené v Třebíči, aut.nádr. prodlouženy do Třebíče, Atom hotelu (kromě 1 spoje v NE večer z Prahy)
 • nový spoj v PO, ČT z Třebíče v 7:30 a zpět z Prahy v 16:25
 • zrušen spoj v NE z Třebíče v 9:00 a zpět z Prahy ve 14:25
 • 12.12.2004

  790 170 Třebíč - Praha

 • posílení zejména víkendového provozu:
 • ranní spoj v ÚT-ČT z Třebíče časově posunut a nově jede každý pracovní den
 • nový spoj v PD, NE z Třebíče v 15:30
 • nový spoj v NE z Prahy ve 14:25
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 16:25
 • nový spoj v PD, NE z Prahy v 18:45
 • časové posuny poloh vybraných spojů
 • 1.7.2004

  790 170 Třebíč - Praha

 • dvoufázové posílení provozu:
 • od 1.7.2004:
 • spoj v pátek z Třebíče v 9:00 jede nově i v sobotu
 • páteční spoj z Prahy ve 14:25 jede nově i v sobotu
 • od 30.8.2004:
 • ranní spoj v pondělí z Třebíče pojede i v úterý, středu a čtvrtek
 • pondělní spoj z Prahy ve 14:25 bude prodloužen do zastávky Atom Hotel a nově pojede každý den kromě neděle
 • 28.3.2004

  790 170 Třebíč - Praha

 • spoj v pondělí z Třebíče v 6:15 posunut na 4:55
 • 14.12.2003

  790 170 Třebíč - Praha

 • spoj v pondělí z Třebíče, Atom Hotelu ve 4:10 posunut na 6:15
 • spoj v pondělí a pátek z Prahy v 16:00 posunut na 14:25 a v pondělí je zkrácen o úsek Třebíč, aut.nádr. >> Třebíč, Atom Hotel

 • seznam linek tohoto dopravce