3.3.2024

133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 pár spojů ve ČT-NE jede nově i v PO-ST, ale až od 22.4.
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • linka je přečíslována na 144 530 (zrušením zastávky Praha, Florenc pro 1 pár spojů celotýdenně)
 • změny spojů: celkové posílení provozu o 3 páry spojů v PD+NE a 2 páry spojů v SO
 • 144 531 Praha - Plzeň

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z 144 100 (zrušením zastávky Praha, Florenc pro 1 pár spojů celotýdenně)
 • změny spojů: celkové posílení provozu o 3 páry spojů v PD+NE a 2 páry spojů v SO
 • 172 100 Praha - Brno

 • časový posun 1 spoje ráno z Prahy
 • 570 923 Most - Praha

 • zrušen spoj v NE z Mostu ve 14:00 a zpět z Prahy v 17:30
 • časové posuny části spojů
 • 10.12.2023

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • časový posun 1 spoje v poledne z Č. Krumlova
 • 11.6.2023

  dálkové linky z Prahy

 • 141 100 Praha - Karlovy Vary - Františkovy Lázně: poslední pár spojů v PÁ-NE jede nově i v další dny během konání MFF KV
 • 154 100 Praha - Liberec: zastaven provoz 1. spoje celotýdenně z Liberce a posledního spoje celotýdenně z Prahy
 • 172 100 Praha - Brno: zkrácení jízdní doby vybraných spojů
 • 570 923 Most - Praha: obnoven provoz 1 páru spojů celotýdenně
 • 5.3.2023

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 1 pár odpoledních spojů nově od listopadu nejede v PO-ST
 • 1 nový pár spojů celotýdenně od května
 • časové posuny a úprava jízdních dob části spojů
 • 141 100 Praha - Františkovy Lázně

 • 1 spoj celotýdenně z Prahy nově nejede přes Lubenec
 • časové posuny vybraných spojů
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • 1 pár spojů v PÁ+NE večer jede nově pouze ve vybrané dny
 • 154 100 Praha - Liberec

 • zastaven provoz 2 spojů v PO-SO z Prahy a 1 spoj v NE z Prahy, dále 3 spojů v PÁ+NE z Liberce a 1 spoje v PO-ČT+SO z Liberce
 • zrušen 1 spoj v PÁ-NE z Prahy a 1 spoj v PO-PÁ+NE z Prahy, dále 1 spoj celotýdenně z Liberce
 • první spoj z Liberce a poslední spoj z Prahy, Černého Mostu nahrazen párem spojů, který jede již z Florence/na Florenc, a který jede do dubna ve ČT-NE, od května do záři denně a od října v PO+ČT-NE (dosud jel z Liberce v PO-SO a z Prahy v PÁ+NE)
 • časové posuny části spojů
 • 158 100 Praha - Teplice

 • 1 spoj dopoledne z Teplic jede nově také v PO
 • časové posuny vybraných spojů
 • 570 923 Most - Praha

 • zastaven provoz 1 spoje celotýdenně z Mostu do Prahy a 2 spojů v NE z Prahy do Mostu
 • časové posuny části spojů
 • 11.12.2022

  172 100 Praha - Brno

 • časový posun 1 spoje dopoledne z Prahy
 • 24.9.2022

  172 100 Prha - Brno

 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 8:35 a zpět z Brna ve 13:10
 • 28.8.2022

  158 100 Praha - Teplice

 • linka je přečíslována z 158 712 téhož dopravce
 • 1 pár spojů celotýdenně je prodloužen do zastávky Praha, Florenc
 • zastaven provoz 1 spoje celotýdenně z Prahy v 8:50 a 1 spoje v PO-SO z Prahy v 15:50
 • zastaven provoz 1 spoje v NE z Teplic v 16:20 a v PO-SO z Teplic v 17:20
 • zrušen spoj v NE z Nádr. Holešovice v 16:50
 • zrušen spoj v PO z Teplic v 9:20
 • zrušen spoj celotýdenně z Teplic v 11:20
 • 158 712 Praha - Teplice

 • linka je přečíslována na 158 712 téhož dopravce
 • 1 pár spojů celotýdenně je prodloužen do zastávky Praha, Florenc
 • zastaven provoz 1 spoje celotýdenně z Prahy v 8:50 a 1 spoje v PO-SO z Prahy v 15:50
 • zastaven provoz 1 spoje v NE z Teplic v 16:20 a v PO-SO z Teplic v 17:20
 • zrušen spoj v NE z Nádr. Holešovice v 16:50
 • zrušen spoj v PO z Teplic v 9:20
 • zrušen spoj celotýdenně z Teplic v 11:20
 • 172 100 Praha - Brno

 • nový spoj celotýdenně z Brna v 7:40 do Prahy a zpět z Prahy ve 12:05 do Brna
 • časové posuny vybfraných spojů
 • 12.6.2022

  141 100 Praha - Karlovy Vary - Františkovy Lázně

 • linka je přečíslována z 141 101 a prodloužena o zastávku Františkovy Lázně, městské sady
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 7:00 do K. Varů a odpoledne zpět
 • 2 nové páry spojů Praha - K. Vary (jedou jen po dobu konání MFF KV)
 • 1 pár spojů celotýdenně je prodloužen o úsek K. Vary - Františkovy Lázně (mimo dobu konání MFF KV)
 • 154 100 Praha - Liberec

 • nový spoj celotýdenně podvečer z Prahy, Florence do Liberce (nejede od 30.6. do 10.7.)
 • nový spoj celotýdenně ráno z Liberce na Černý Most
 • 1 spoj v SONE ráno z Liberce do Prahy prodloužen o úsek Černý Most - Florenc
 • časové posuny spojů podvečer a večer ve směru Liberec a ráno ve směru Praha
 • 10.4.2022

  158 712 Praha - Teplice

 • nová linka v trase Praha, Nádr. Holešovice - Teplice, Celní
 • rozsah provozu: 6 párů spojů celotýdenně (část spojů vyjíždí až o týden později)
 • 6.3.2022

  dálkové linky z Prahy

 • 133 101 Praha - Český Krumlov: 1 nový pár spojů celotýdenně, další 1 nový pár spojů celotýdenně od 1.5., časové posuny části spojů
 • 141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb: 1 nový pár spojů v PO-ČT, v úseku Karlovy Vary - Cheb zrušen 1 pár spojů v PO-ČT a 2 páry spojů v PÁ-NE, časové posuny části spojů
 • 144 100 Praha - Plzeň: výrazné posílení od 1.5.: 5 nových párů spojů celotýdenně a 1 nový pár spojů v PÁ (aktuálně provozován pouze 1 pár spojů celotýdenně)
 • 144 100 Praha - Plzeň: výrazné posílení od 1.5.: 5 nových párů spojů celotýdenně a 1 nový pár spojů v PÁ (aktuálně provozován pouze 1 pár spojů celotýdenně)
 • 154 100 Praha - Liberec: 2 nové páry spojů celotýdenně, další posílení od 10.4.: 2 nové páry spojů v PO-ČT+SO a 4 nové páry spojů v PÁ+NE, časové posuny části spojů
 • 172 100 Praha - Brno: 1 nový pár spojů celotýdenně, další posílení od 1.5. o 3 nové páry spojů celotýdenně (v mezidobí od 10.4. do 1.5. provozovány další 2 páry spojů v některé dny v týdnu), časové posuny části spojů
 • 570 923 Most - Chomutov - Praha: zrušen 1 spoj v PO+ČT-SO z Prahy, posílení od 1.5. o 2 nové páry spojů celotýdenně, časové posuny části spojů
 • 12.12.2021

  144 100 Praha - Plzeň

 • časový posun spoje z Plzně
 • 172 100 Praha - Brno

 • časový posun 1 spoje ráno z Prahy
 • 29.8.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 101 Praha - Český Krumlov: navýšení počtu spojů o 1 pár v PO-ČT, časové posuny spojů
 • 570 923 Chomutov - Praha: celková změna JŘ: snížení počtu spojů o 2 páry v PO+ČT+NE, 2,5 páru v ÚT+ST+SO a 3 páry v PÁ
 • 15.7.2021

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • obnoven další 1 pár spojů v ÚT-NE
 • celkem jsou na lince provozovány 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ-NE
 • 24.6.2021

  570 923 Most - Chomutov - Praha

 • obnoveny další 2 páry spojů celotýdenně Praha - Chomutov přes Most
 • 14.6.2021

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • všechny dočasně pozastavené spoje (do 12.6.) nově nejedou až do konce platnosti JŘ
 • 27.5.2021

  144 100 Praha - Plzeň

 • obnoven provoz linky (1 pár spojů celotýdenně)
 • 172 100 Praha - Brno

 • obnoven 1 pár spojů celotýdenně
 • 14.5.2021

  141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnoveny 2,5 páru spojů v PO-ČT, 4 páry spojů v PÁ+SO a 3 páry spojů v NE
 • 154 100 Praha - Liberec

 • zastaven provoz 1 spoje v NE večer z Prahy
 • 29.4.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 141 101: obnoven 1 pár spojů v PD a 2 páry spojů v SONE Praha - Karlovy Vary; ostatní zastavené spoje nově nejedou do konce platnosti JŘ (původně do 12.6.)
 • 154 100: obnoveny 3 páry spojů celotýdenně Praha - Liberec a 1 spoj v PÁ z Liberce a 1 spoj v NE z Prahy; ostatní zastavené spoje nově nejedou do konce platnosti JŘ (původně do 12.6.)
 • 570 923: obnoven 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v SO Praha - Chomutov / Most; ostatní zastavené spoje nově nejedou do konce platnosti JŘ (původně do 12.6.)
 • 7.3.2021

  dálkové linky z Prahy

 • 133 101: spoje zastavené do 6.3. nejedou ani nadále (do 12.6.)
 • 141 101: spoje zastavené do 6.3. nejedou ani nadále (do 12.6.), časový posun 1 spoj v PÁ do Prahy
 • 144 100: linka i nadále nejede (do 12.6.)
 • 154 100: spoje zastavené do 6.3. nejedou ani nadále (do 12.6.)
 • 172 100: spoje zastavené do 6.3. nejedou ani nadále (do 12.6.)
 • 570 923: spoje zastavené do 6.3. nejedou ani nadále (do 12.6.)
 • 13.12.2020

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • většina spojů i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • vybrané spoje jedou nově ve vybrané dny přes vánoční svátky
 • jediný pravidelný pár spojů v PO+ČT-NE jede nově pouze ve směru z Prahy
 • 141 101 Praha - Cheb

 • většina spojů i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • vybrané spoje jedou nově ve vybrané dny přes vánoční svátky
 • jediné pravidelné 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ+NE zachovány
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • linka i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • 154 100 Praha - Liberec

 • většina spojů i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • vybrané spoje jedou nově ve vybrané dny přes vánoční svátky
 • zachován pravidelný provoz 3 párů spojů celotýdenně, ale zastaven provoz dalších 2 párů spojů v NE
 • 172 100 Praha - Brno

 • většina spojů i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • vybrané spoje jedou nově ve vybrané dny přes vánoční svátky
 • jediný pravidelný pár spojů celotýdenně zachován
 • 570 923 Most - Praha

 • většina spojů i nadále nejede - zatím do 6.3.2021
 • vybrané spoje jedou nově ve vybrané dny přes vánoční svátky
 • jediné pravidelné 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ+NE zachovány
 • 4.11.2020

  570 923 Most - Praha

 • zastaven provoz dalšího 1 páru spojů celotýdenně a 1 páru spojů v SO
 • na lince zachován provoz 2 párů spojů celotýdenně a 1 páru sojů v PÁ+NE
 • 30.10.2020

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušen 1 pár spojů ceotýdenně (zachován provoz pouze 1 páru spojů v PO+ČT-NE)
 • 141 101 Praha - Cheb

 • omezení linky cca o 50 % (zachovány pouze 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ+NE)
 • 154 100 Praha - Liberec

 • omezení linky cca o 60 % (zachovány pouze 3 páry spojů celotýdenně a 2 páry spojů v NE)
 • 172 100 Praha - Brno

 • omezení linky cca o 70 % (zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně)
 • 7.10.2020

  141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • zrušen spoj v ÚT+ST z Chebu v 6:00 a zpět z Prahy v 10:25
 • u 1 páru spojů celotýdenně zastaven provoz do konce platnosti JŘ
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • zastaven provoz linky:
 • jediný pár spojů celotýdenně, kteý neměl jet až od 3.11., nově nejede už od 7.10.
 • 154 100 Praha - Liberec

 • zrušeny spoje v PO-ČT z Č. Mostu v 8:15 a zpět z Liberce v 10:00, 19:30
 • zrušen spoj v NE z Liberce v 6:30 a zpět z Č. Mostu v 9:15
 • zastaven provoz 3-5 párů spojů v jednotlivých dnech týdne do konce platnosti JŘ
 • 570 923 Most - Chomutov - Praha

 • zastaven provoz 2 párů spojů celotýdenně do konce platnosti JŘ
 • 30.8.2020

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • obnoven další 1 pár spojů v PO-ČT
 • časové posuny části spojů
 • 141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • zrušeny 2 spoje v PÁ+SO a 1 spojů v NE z Prahy
 • 1. spoj z Chebu nově nejede v PÁ+SO, ale v PO-ČT
 • zrušen 1 spoj v PÁ-NE do Prahy
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • na lince je zachován pouze 1 stávající pár spojů celotýdenně, a pouze do 2.11.
 • původně měla být část spojů obnovena k 30.8.
 • 154 100 Praha - Liberec

 • většina spojů je v Praze zkrácena o úsek Florenc - Černý Most (v tomto úseku zachovány pouze 2 páry spojů)
 • výrazné posílení provozu: 5 nových párů spojů v PO-ČT+SO, 6 nových párů spojů v PÁ+NE
 • 172 100 Praha - Brno

 • odložení obnovení většiny spojů (měly vyjet od 30.8.)
 • stávající spoje beze změny
 • 570 923 Most - Chomutov - Praha

 • spoje plánované k obnovení od 30.8. obnoveny, ale jiné spoje zrušeny
 • celková bilance: 1 pár spojů navíc v SONE
 • 16.7.2020

  141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnovení 1 spoje v PO-ČT do Prahy, 4 párů spojů v PÁ a 4-5 párů spojů v SONE
 • oproti stavu před koronavirem je linka stáleo mezena cca o 50 % v pracovní dny, o víkendu je již přibližně navrácen plný provoz
 • 570 923 Most - Praha

 • obnoven 1 spoj v PO+ST-NE z Mostu, 1 spoj v PD z Prahy a 1 spoje v PO+ČT+SO z Prahy
 • i nadále je provoz oproti stavu před koronavirem omezen cca o 20 %
 • 9.7.2020

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • obnoven další 1 spoj v NE z Č. Krumlova
 • dosavadní 1 pár spojů celotýdenně časově rozposunut v jednotlivých dnech týdne
 • 14.6.2020

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • časový posun jediného obnoveného páru spojů ve vybrané dny
 • i nadále je oproti stavu před koronavirem zrušena naprostá většina původních spojů
 • 141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • obnoven provoz také v úseku Karlovy Vary - Cheb a to 1 párem spojů PO-ČT a 2 páry spojů v PÁ-NE v trase Praha - Cheb
 • i nadále je oproti stavu před koronavirem zrušena cca polovina původních spojů
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • oproti původnímu přepodkladu, kdy měla být k 14.6. obnovena část spojů, zůstávají všechny spoje i nadále zrušeny až na obnovený 1 pár spojů celotýdenně (spojen s linkou Praha - Brno)
 • nově je předpokládáno obnovení části spojů k 1.9.
 • 172 100 Praha - Brno

 • obnoven další 1 pár spojů celotýdenně (spojen s linkou Praha - Plzeň)
 • i nadále je oproti stavu před koronavirem zrušena naprostá většina původních spojů
 • 570 923 Most - Chomutov - Praha

 • oproti původnímu přepodkladu, kdy měla být k 14.6. obnovena zbývající část spojů, zůstává tato část spojů i nadále zrušena až na obnovený 1 pár spojů celotýdenně a 1 pár spojů v PÁ-NE
 • nově je předpokládáno obnovení zbylé části spojů k 1.9.
 • Koronavirus 2020

 • od 21.3. úplné zastavení provozu všech linek zasahujících na území Prahy a Středních Čech (133 101, 141 101, 144 100, 154 100, 172 100, 570 923)
 • od 7.5. obnoven provoz 2 párů spojů celotýdenně Praha - Karlovy Vary (141 101), 2-3 párů spojů celotýdenně Praha - Liberec (154 100) a 2 párů spojů celotýdenně Praha - Most - Chomutov (570 923),
  od 22.5. obnoven 1 pár spojů celotýdenně Praha - Český Krumlov (133 101),
  od 28.5. obnoven 1 pár spojů celotýdenně + 1 pár spojů v PO+ČT-NE na trase Praha - Brno (172 100)
 • 1.3.2020

  141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • 1 spoj v PO-ČT dopoledne z Prahy jede nově pouze do července
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • časové posuny části spojů s plánovanou změnou od května
 • 1 pár spojů celotýdenně nově pokračuje jako linka 172 100 směr Brno
 • 172 100 Praha - Brno

 • 1 pár spojů celotýdenně nově pokračuje jako linka 144 100 směr Plzeň (s časovým posunem plánovaným od května)
 • 570 923 Most - Chomutov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů ve směru z Prahy
 • 15.12.2019

  172 100 Praha - Brno

 • časové posuny 2 spojů v NE z Prahy
 • 1.10.2019

  144 100 Praha - Plzeň

 • pro část spojů zřízena obousměrně zastávka Plzeň, Železniční
 • 1.9.2019

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • stávající spoje jedou jen do 4.11., poté je plánována výraznější redukce provozu
 • 154 100 Praha - Liberec

 • zrušen spoj v PÁ z Liberce v 6:15
 • 172 100 Praha - Brno

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
 • časový posun 1 spoje ve ČT,PÁ večer z Brna
 • 570 923 Most - Praha

 • spoj z Prahy ve 13:50 nově nejede v SO, ale v NE
 • 9.6.2019

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • obousměrně zřízena zastávka Český Krumlov, Špičák
 • 141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 7:00 do K. Varů a zpět z K. Varů v 10:00
 • nový spoj v PO-ČT z Prahy v 9:30 do K. Varů a zpět z K. Varů v 17:00
 • časový posun 1 spoje v PO-ČT podvečer z K. Varů
 • 154 100 Praha - Liberec

 • nový spoj v PO-ČT z Florence v 19:45
 • nový spoj v PD z Liberce v 6:45
 • 172 100 Praha - Brno

 • rozšíření provozu linky:
 • nové 3 páry spojů v PO-ČT, SO a 4 páry spojů v PÁ, NE v trase Praha - Jihlava - Brno
 • pro tyto nové spoje zřízena zastávka Jihlava, aut.nádr.
 • 1 nový pár spojů v PO-ČT, SO Praha - Brno
 • časové posuny vybraných spojů
 • 820 003 Zlín - Brno - Praha

 • linka je zkrácena o úsek Brno - Praha (3 páry spojů celotýdenně) - spoje nahrzeny posílením linky 172 100
 • tato linka tak již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 11.4.2019

  570 923 Most - Praha

 • nová varianta trasy linky: Praha - Louny - Most - Jirkov - Chomutov
 • v této trase jedou 2 páry nových spojů celotýdenně
 • pro tyto spoje zřízena také zastávka Most, Rudolická MUS a.s.
 • nový spoj v SO z Prahy v 18:20 do Mostu
 • zrušen spoj v SO z Mostu v 19:30
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 8:00
 • 1 pár spojů v PÁ odpoledne převeden do nové trasy
 • časové posuny části spojů
 • 17.3.2019

  154 100 Praha - Liberec

 • 4,5 páru spojů v PO-ČT, které původně nemely jet až do září, nově opět jedou od poloviny května
 • 3.3.2019

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • 3 spoje v PO, ÚT z Prahy nově nejedou přes Tábor, ale jedou přes Písek
 • nový spoj v PO-ST z Č. Krumlova ve 12:15 přes Písek
 • nový spoj v PO, ÚT z Prahy v 19:30 přes Tábor
 • 1 spoj v SONE podvečer z Prahy a 1 spoj v PÁ,SO do Prahy jedou nově také přes Soběslav
 • časové posuny části spojů
 • 141 101 Praha - Cheb

 • zrušen spoj v PÁ, NE z K. Varů v 15:40 do Prahy
 • omezení rozsahu provozu 2 párů spojů v PÁ odpoledne a 1 spoje v PÁ-NE ráno z Prahy
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • časové posuny části spojů
 • úpravy jízdních dob části spojů
 • 154 100 Praha - Liberec

 • 5 spojů v PO-ČT z Prahy a 4 spoje v PO-ČT z Liberce nově nejedou od dubna do října (v tyto dny zachován provoz pouze 1 spoje z Prahy a 2 spojů z Liberce)
 • 9.12.2018

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušena zastávka Český Krumlov, Špičák
 • zřízena zastávka Český Krumlov, aut.nádr.
 • zrušen spoj v PO-ST z Č. Krumlova ve 12:30
 • zrušen spoj v PO, ÚT z Prahy v 19:30
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:45
 • časové posuny části spojů
 • 141 101 Praha - Cheb

 • nový spoj v PÁ, NE z K. Varů v 15:40
 • časový posun 1 spoje v NE poledne z K. Varů
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • časové posuny většiny spojů z Plzně
 • 154 100 Praha - Liberec

 • časové posuny části ranních spojů z Liberce
 • 1 spoj v PD ráno z Liberce nově nejede přes Fügnerovu
 • 172 100 Praha - Brno

 • časový posun 1 spoje v NE ráno z Prahy a v PÁ večer z Brna
 • 570 923 Most - Praha

 • časové posuny části ranních spojů z Mostu
 • 24.9.2018

  144 101 Praha - Plzeň

 • časový posun 1 spoje celotýdenně ráno z Plzně
 • 11.9.2018

  570 923 Most - Chomutov - Praha

 • nová linka v trase Most, 1. nám. - Jirkov, aut.nádr. - Chomutov, aut.nádr. - Louny, aut.nádr. - Praha, Hradčanská - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 5 párů spojů v PO-ČT, 7 párů spojů v PÁ, 6 tam / 5 zpět spojů v SO a 6 tam / 7 zpět spojů v NE
 • přes Louny jede pouze část spojů
 • 2.9.2018

  172 100 Praha - Brno

 • výrazná redukce spojů:
 • zrušeno 10 párů spojů v PO, 8 párů spojů v ÚT-ČT, 9 párů spojů v SO a 7 párů spojů v NE
 • 820 003 Zlín - Praha

 • nová linka v trase Zlín, aut.nádr. - Kroměříž, aut.nádr. - Brno, Benešova tř, hotel GRAND - Praha, Roztyly - Praha, Florenc
 • rozsah provozu: 3 páry spojů celotýdenně
 • 9.8.2018

  141 101 Praha - Karlovy Vary - Cheb

 • nová linka, která vznikla přečíslováním a prodloužením linky 142 101 téhož dopravce
 • změny při převodu linky:
 • nové zastávky Sokolov, Těšovice - Sokolov, Terminál - Cheb, aut.nádr.
 • o úsek Karlovy Vary - Cheb prodlouženy 2 páry spojů v PO-ČT a 3 páry spojů v PÁ-NE
 • 142 101 Praha - Karlovy Vary

 • linka je prodloužena a přečíslována na 141 101 téhož dopravce
 • spoje v původní trase beze změny
 • 154 100 Praha - Liberec

 • obousměrně zřízena zastávka Liberec, Fügnerova
 • celkové rozšíření provozu:
 • 1 nový pár spojů v PO, 2 nové páry spojů v ÚT-SO, 3 nové páry spojů v NE
 • 1. pár spojů v PO-ČT jede pouze v trase Černý Most - Liberec, aut.nádr.
 • 10.6.2018

  144 100 Praha - Plzeň

 • časové posuny většiny spojů
 • 172 100 Praha - Brno

 • výraznější omezení linky:
 • zrušeny zastávky Praha, Letiště Václava Havla - Praha, Na Knížecí
 • spoje vedené přes tyto zastávky buď zrušeny nebo přesměrovány na Florenc
 • pro část spojů Praha - Brno zachována nebo nově zřízena zastávka Praha, Roztyly
 • změna celkového počtu spojů: v PO-ČT snížen počet spojů o 5 párů, v PÁ o 7 ve směru Brno a o 6 ve směru Praha, v SONE o 5 ve směru Brno a o 6 ve směru Praha
 • 4.3.2018

  142 101 Praha - Karlovy Vary

 • nové spoje v SO z Prahy v 7:00, 11:45 a zpět z K. Varů v 8:20, 19:20
 • nový spoj v ÚT, ST z K. Varů v 9:50 a zpět z Prahy ve 12:45
 • zrušeny spoje v NE z Prahy ve 14:00, 21:00 a zpět z K. Varů ve 14:00, 19:30
 • zrušeny spoje v PÁ z Prahy v 17:00, 21:00 a zpět z K. Varů v 14:00, 19:30
 • časové posuny části spojů
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • nový spoj v PO-PÁ z Plzně v 7:55 a zpět z Prahy v PO-ČT 16:00
 • nový spoj v SO z Prahy v 17:30
 • nový spoj v NE z Plzně v 8:55
 • zrušen spoj v NE z Plzně ve 20:30
 • časové posuny části spojů
 • 172 100 Praha - Brno

 • nový spoj v PÁ z Brna v 7:00 na Florenc
 • nový spoj v NE z Florence v 7:50 a zpět z Brna v 11:00
 • zrušen spoj v NE z Letiště v 7:30
 • nový spoj v ÚT, ST z Florence v 10:20 a zpět z Brna v 15:00
 • nový spoj v PO z Florence ve 13:20
 • nové spoje v SO z Florence v 15:50, 19:20 a zpět z Brna ve 13:00, 18:30
 • spoj v PÁ, NE z Brna na Letiště jede nově pouze v NE a je zkrácen Na Knížecí
 • časové posuny části spojů
 • 10.12.2017

  dopravce všech vnitrostátních linek přejmenován z UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. na FlixBus CZ s.r.o.

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • zrušena zastávka Tábor, sídl. Nad Lužnicí E55
 • zřízeny zastávky Tábor, aut.nádr. - Soběslav, Zimní stadion
 • všechny spoje jsou nově vedeny v celé trase (dosud jela část pouze v trase Praha - České Budějovice)
 • snížení počtu spojů:
 • v PO-ST snížen počet spoj o 1 pár
 • ve ČT, PÁ snížen počet spojů o 2 páry
 • v SO snížen počet spojů o 2 ve směru tam a o 1 ve směru zpět
 • v NE snížen počet spojů o 1 ve směru zpět
 • časové posuny většiny spojů
 • 142 101 Praha - Karlovy Vary

 • zřízeny zastávky Praha, Hradčanská - Karlovy Vary, Tržnice
 • snížení počtu spojů:
 • v PO snížen počet spojů o 1 pár
 • v ÚT-ČT, SO snížen počet spojů o 2 páry
 • časové posuny většiny spojů
 • 144 100 Praha - Plzeň

 • zřízena zastávka Plzeň, Divadlo Alfa
 • snížení počtu spojů o 1 pár v PO-SO
 • časové posuny většiny spojů
 • 154 100 Praha - Liberec

 • snížení počtu spojů:
 • v ÚT-ČT snížen počet spojů o 1 pár
 • v PÁ snížen počet spojů o 2 ve směru tam a o 1 ve směru zpět
 • v SO snížen počet spojů 1 ve směru zpět
 • v NE snížen počet spojů o 2 páry
 • časové posuny většiny spojů
 • 172 100 Praha - Brno

 • zřízeny spoje v nové trase Praha, Letiště Václava Havla - Praha, Na Knížecí - Praha, Roztyly - Brno, Benešova tř. Hotel GRAND
 • v této trase jede 5 párů spojů v PO-ĆT, 7 párů spojů v PÁ, 5 párů spojů v SO a 6 párů spojů v NE
 • v původní trase Praha, Florenc - Brno je snížen počet spojů o 5-10 (různě v jednotlivých dnech týdne)
 • celkově je tedy počet spojů mírně snížen
 • časové posuny většiny spojů
 • 3.9.2017

  144 100 Praha - Plzeň

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Zličín - Plzeň, CAN
 • rozsah provozu: 5 párů spojů v PO-ČT, 7 párů spojů v PÁ, 6/7 párů spojů v SO, 7/6 párů spojů v NE
 • 154 100 Praha - Liberec

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Černý Most - Liberec, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 5 párů spojů v PO-ČT, 7 párů spojů v PÁ, 5/6 párů spojů v SO, 7/6 párů spojů v NE
 • 17.8.2017

  133 101 Praha - Český Krumlov

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Roztyly / Praha, Na Knížecí - Písek, aut.nádr. / Tábor, sídl. Nad Lužnicí E55 - České Budějovice, Aut.nádr. - Český Krumlov, Aut.nádr.
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PO-ST, 7 párů spojů ve ČT, 10 párů spojů v PÁ (z toho 4 páry jen do/z Č. Budějovic), 7 párů spojů v SO, 8 párů spojů v NE
 • část spojů jede přes Písek, část přes Tábor
 • 142 101 Praha - Karlovy Vary

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Lubenec, Karlovarská - Karlovy Vary, terminál
 • rozsah provozu: 6 párů spojů v PO-ST, 7 párů spojů ve ČT, 11 párů spojů v PÁ, 8 párů spojů v SO, 10 párů spojů v NE
 • 172 100 Praha - Brno

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Brno, Benešova tř. Hotel GRAND
 • rozsah provozu: 19 párů spojů celotýdenně

 • seznam linek tohoto dopravce