Změny linek AUTODOPRAVA LAMER, s.r.o.

10.12.2017

220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 220 094 Kladno - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 220 098 Velvary - Nová Ves

 • linka je v rámci integrace Velvarska do PID zrušena a nahrazena linkou PID 617 a novými spoji na lince 220 081
 • 26.8.2017

  220 094 Kladno - Praha

 • na lince je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zastaven provoz (zachován pouze 1 jednodenní pár spojů)
 • zrušené spoje nahrazeny linkami PID č. 300 a 330
 • 220 099 Slaný - Zákolany (- Kralupy nad Vltavou)

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkou PID č. 456
 • 11.6.2017

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • všechny spoje i nadále nejedou po celou dobu platnosti JŘ
 • 220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 5.3.2017

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 11.12.2016

  220 094 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 220 098 Velvary - Nová Ves

 • časové posuny části odpoledních spojů z Nové Vsi
 • 28.8.2016

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 12.6.2016

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • linka je obnovena v původní trase, ale opet žádný spoj nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 10.4.2016

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů ve směru do Prahy
 • 13.12.2015

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • fiktivní linka je zrušena
 • 220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 30.8.2015

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 24.6.2015

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • všechny spoje i nadále nejsou v provozu (původně pouze do 13.6.2015), nově až do konce platnosti JŘ
 • 24.5.2015

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 7.4.2015

  220 094 Kladno - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušeny v Praze zastávky Dejvická a Horoměřická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 14.12.2014

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • linka i nadále není v provozu (všechny spoje nejedou až do 13.6.2014)
 • 220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 31.8.2014

  220 094 Kladno - Praha

 • 2 páry spojů v SO zkráceny o úsek Havlíčkovo nám. - Nám. Svobody
 • časové posuny části sobotních spojů
 • 15.6.2014

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny vybraných spojů z Kladna
 • 2.3.2014

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 2 páry spojů v SONE prodlouženy o úsek Kladno, Aut.nádr. - Havlíčkovo nám.
 • 15.12.2013

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • všech 5 párů spojů, které nejely po celou dobu platnosti JŘ, by měly být v provozu od 15.6.2014
 • 220 094 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 1.9.2013

  220 094 Kladno - Praha

 • v zastávce Kladno, Na kopci nově zastavují všechny projíždějící spoje
 • časové posuny části spojů
 • 3.3.2013

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 9.12.2012

  220 094 Kladno - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Praha, Dědina
 • zrušen spoj v SO z Kladna v 11:10 (převeden na linku 220 092 dopavce POHL Kladno)
 • časové posuny části spojů do Kladna
 • 220 098 Velvary - Nová Ves

 • část zastávek přejmenována přidáním názvu obce na území zastávky
 • 220 099 Slaný - Zákolany / (Kralupy nad Vltavou)

 • část spojů prodloužena o úsek Zákolany - Trněný Újezd
 • 1.10.2012

  220 099 Slaný - Zákolany (- Kralupy nad Vltavou)

 • linka nově odjíždí ze Slaného ze zastávky Šultysova (zrušena nástupní zastávka Slaný, aut.nádr.)
 • 1.7.2012

  220 099 Slaný - Zákolany (- Kralupy nad Vltavou)

 • zřízena nepoužívaná zastávka Slaný, Šultysova
 • zastávka Slaný, Hotel Praha je nově ve směru ze Slaného určena pouze pro nástup a opačně pouze pro výstup
 • 10.6.2012

  220 094 Kladno - Praha

 • většina spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 4.3.2012

  220 094 Kladno - Praha

 • časové posuny sobotních spojů
 • 1.9.2011

  220 094 Kladno - Praha

 • nový spoj v PD ze Sítné v 6:40
 • nový spoj v PD z Kladna, Aut.nádr. v 9:05
 • nové spoje v PD Dejvická (8:15, 10:00) > Kladno, Aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 12.6.2011

  220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 6.3.2011

  220 098 Velvary - Nová Ves

 • zrušen poslední spoj v PD z Velvar v 17:55 a zpět ze Sazené v 18:10
 • 220 099 Slaný - Zákolany (- Kralupy nad Vltavou)

 • zrušen spoj v PD z Trněného Újezdu v 15:40, zpět ze Slaného v 16:45 do Kolče a z Kolče v 17:50 do Zvoleněvsi
 • 12.12.2010

  220 094 Kladno - Praha

 • nové spoje v PD z Kladna, aut.nádr. v 11:35, 16:00 a zpět z Dejvické ve 13:20, 17:10
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Kladno, aut.nádr. > Havlíčkovo nám.
 • časové posuny části spojů
 • 13.6.2010

  220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne do Prahy
 • 7.3.2010

  220 094 Kladno - Praha

 • výrazné rozšíření provozu v SO (4 nové páry spojů) - částečný převod z linky 220 092 dopravce POHL Kladno
 • 3 páry spojů v PD zkráceny o úsek Havlíčkovo nám - Aut.nádr.
 • časové posuny části spojů
 • 13.12.2009

  220 094 Kladno - Praha

 • linka je částí spojů opět prodloužena o úsek Kladno, aut.nádr. - Kladno, Havlíčkovo nám.
 • 3.10.2009

  220 094 Kladno - Praha

 • linka je zkrácena o úsek Kladno, aut.nádr. - Kladno, Havlíčkovo nám. (zastávka je ale zachována)
 • celkem je zkráceno 6,5 páru spojů v PD
 • 21.9.2009

  220 099 Slaný - Zákolany, Trněný Újezd (- Kralupy nad Vltavou)

 • většina spojů nově nejede přes Zvoleněves
 • část spojů také nově nejede přes Podlešín
 • 1.9.2009

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • linka není i nadále v provozu (až do konce platnosti JŘ)
 • 7.7.2009

  220 098 (A98) Velvary - Nová Ves

 • poslední spoj ze Sazené jede nově i o letních prázdninách
 • 14.6.2009

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • na lince je dočasně pozastaven provoz - linka nově nejede do 31.8.2009
 • 220 098 Velvary - Nová Ves

 • zrušen první spoj v PD Sazená (4:20) > Velvary, nám.
 • 12.4.2009

  220 098 Velvary - Nová Ves

 • nová linka, která vznikla převedením spojů z linky 220 091 dopravce ČSAD Slaný
 • změny při převodu linky:
 • 3 školní spoje v PD ráno sloučeny do jednoho v trase Nová Ves > Velvary, škola
 • 5.4.2009

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • obousměrně zřízena zastávka Praha, Zličín
 • časové posuny všech spojů
 • 2 páry spojů v PD ráno zkráceny o úsek Zličín - Stodůlky
 • 8.3.2009

  220 020 Kladno - Praha, Stodůlky

 • nová linka v trase Kladno, aut.nádr. - Kladno, Okrsek 2 - Velké Přítočno - Malé Přítočno - Praha, Stodůlky
 • rozsah provozu: 5 párů spojů v PD
 • jízdní doba linky je 40 minut
 • 14.12.2008

  220 094 Kladno - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Kladno, Na Kopci
 • 220 099 Slaný - Trněný Újezd (- Kralupy nad Vltavou)

 • většina spojů prodloužena do nové zastávky Zákolany, Trněný Újezd
 • část spojů prodloužena o úsek Koleč, u mostu - Trněný Újezd
 • 30.8.2008

  220 094 Kladno - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kladna
 • 10.6.2007

  220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1 pár spojů v PD dopoledne zkrácen o úsek Kladno, aut.nádr. - Kladno, Havlíčkovo nám.
 • 1.4.2007

  změna názvu dopravce ze Zdeněk Lamer na AUTODOPRAVA LAMER, s.r.o.
 • 220 094 Kladno - Praha

 • nová linka, která vznikla pouhým přečíslováním linky 220 210 téhož dopravce
 • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 220 210 Kladno - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na linku 220 094 téhož dopravce
 • při přečíslování linky nedošlo k žádným dalším změnám
 • 10.12.2006

  220 099 Slaný - Zákolany (- Kralupy nad Vltavou)

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 218 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • všechny spoje nově zastavují v zast. Jemníky, rozc. (zastávka je nově na znamení)
 • odpolední pár spojů Slaný - Kralupy nad Vltavou mění trasu na Slaný - Zákolany
 • v úseku Zvoleněves - Kralupy nad Vltavou tak není veden žádný spoj
 • 220 210 Kladno - Praha

 • pro všechny spoje ve směru z Prahy zřízena zastávka Kladno, Náměstí Svobody
 • jízdní doba linky je prodloužena o 5 minut
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 218 Slaný - Zákolany / Kralupy nad Vltavou

 • linka je přečíslována na linku 220 099 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • všechny spoje nově zastavují v zast. Jemníky, rozc. (zastávka je nově na znamení)
 • odpolední pár spojů Slaný - Kralupy nad Vltavou mění trasu na Slaný - Zákolany
 • v úseku Zvoleněves - Kralupy nad Vltavou tak není veden žádný spoj
 • 1.9.2005

  220 210 Kladno - Praha

 • výrazné posílení linky:
 • nové spoje v PD z Kladna, Havlíčkova nám. v 5:10, 7:15, 9:40, 11:15, 13:25, 16:20
 • nový spoj v PD z Kladna, aut.st. v 15:20
 • nové spoje v PD z Prahy, Dejvické v 6:10, 8:55, 10:30, 12:20, 15:10, 18:00
 • zrušena nepoužívaná zastávka Kladno, Na Kopci
 • 6.3.2005

  220 210 Kladno - Praha

 • spoje, převedené z linky 220 209 k 12.12.2004, opět vráceny na tuto linku dopravce Jiřího Zíky
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 218 Slaný - Kralupy nad Vltavou

 • časový posun posledního spoje v PD Koleč >> Zvoleněves
 • zrušen poslední spoj v PD Zvoleněves (18:50) >> Koleč, u mostu
 • 12.12.2004

  220 210 Kladno - Praha

 • nový spoj v PD Švermov, náměstí (5:25) >> Praha a zpět z Dejvické v 6:25 (náhrada za zrušenou linku 220 209 Jiřího Zíky)
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Kročehlavy, Pražská křižovatkaKladno, Pražská křižovatka
  Kladno, Aut.stKladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Švermov, CikánkaKladno, Na Kopci
  Kladno, Švermov, NáměstíKladno, Havlíčkovo náměstí
 • 220 218 Slaný - Kralupy nad Vltavou

 • výrazné posílení provozu:
 • (částečná náhrada za zrušení trati ČD č. 121)
 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Třebusice, křižovatka - Koleč, u mostu - Koleč, u trafiky - Zákolany, rozcestí Blevice - Zákolany
 • zrušen spoj v PD Slaný (12:30) >> Kralupy a zpět z Kralup ve 13:30
 • 4 nové spoje tam a 3 zpět v PD Slaný, aut.nádr. - Koleč, u mostu
 • 2 nové spoje tam a 3 zpět v PD Slaný, aut.nádr. - Zákolany
 • 1 nový pár spojů v PD podvečer Zvoleněves - Koleč, u mostu
 • změna rozsahu provozu v PD z 12-16 na 5-18 hod.
 • 13.6.2004

  220 210 Kladno - Praha

 • zrušena již nepoužívaná zastávka Praha, Dědina
 • spoj z Prahy v 7:40 a spoje s příjezdem do Prahy v 8:35, 13:20, 18:00 nově nejedou o letních prázdninách
 • 29.2.2004

  220 218 Slaný - Kralupy nad Vltavou

 • zastávka Knovíz, hostinec přejmenována na Knovíz, náves
 • 18.1.2004

  220 218 Slaný - Kralupy nad Vltavou

 • zřízena nová linka obsluhující tyto města a obce:
 • Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Neuměřice, Olovnice, Kralupy nad Vltavou
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD odpoledne v intervalu 120 minut
 • jízdní doba linky je 40 minut
 • 14.12.2003

  220 210 Kladno - Praha

 • zřízena nová zastávka Kladno, Švermov, Cikánka (tato zastávka není obsluhována žádným spojem)
 • zrušena neobsluhovaná zastávka Správa Letišť
 • nové spoje v PD:
 • Kladno, aut.st. (8:00) >> Dejvická
 • Kladno, Švermov, náměstí (17:20) >> Dejvická
 • Dejvická (7:40) >> Kladno, aut.st.
 • Dejvická (18:50) >> Kladno, Švermov, náměstí

 • seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2023

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  Vinárník.cz Rybí restaurace