Hanácké město poblíž Olomouce s 45 000 obyvateli má svou vlastní MHD, kterou zajišťuje místní dopravce FTL s 22 nízkopodlažními plynovými autobusy Iveco. 11 vozů je typu Citelis z let 2010-2013 a 11 vozů Urbanway je z roku 2018. Tato rekordní obnova znamenala konec městských plynových SORů a také dvou nejstarších Citelisů. Všechny autobusy jsou bílého provedení, jak nařizuje standard krajského systému IDSOK. Modernizací prošly také regionální linky v celém Olomouckém kraji.

MHD v Prostějově je plně bezbariérová. V České republice výjimečná je zde obnova vozového parku, kdy díky výměně poloviny vozového parku v roce 2018 jsou již všechny vozy plně nízkopodlažní. 100 % vozového parku je také poháněno stlačeným zemním plynem – tento pohon má v Prostějově a u zdejšího dopravce FTL dlouhou tradici. Kromě 11 autobusů Iveco Urbanway jezdí v Prostějově na linkách MHD ještě 11 starších Citelisů z let 2010-2013 (dva nejstarší vozy tohoto typu z roku 2006 už byly vyřazeny). Nové Urbanwaye jsou také klimatizované a na čele mají plnobarevný displej pro možnost zobrazení loga...
Naprostá většina linek MHD se potkává před hlavním vlakovým nádražím. Nové Urbanwaye z roku 2018 už mají barevné displeje pro možnost zobrazení loga IDSOK na čelním table.
Ukázka schématu linek MHD, které najdete na většině zastávek, a také podoba jízdního řádu jedné z páteřních linek, které jezdí i o víkendu alespoň jednou za hodinu. Takové linky jsou v Prostějově celkem tři (2, 4 a 5).
Další zastávkou, kde se potkává velké množství linek MHD, je "Nemocnice" na západě města. Z páteřních linek sem zajíždí linky 2 a 5. Pro rozlišení jednotlivých směrů slouží několik samostatných nástupišť výrazně označených písmeny podobně jako u hlavního nádraží.
Jeden z 11 nejnovějších plynových Urbanwayů projíždí kolem zastávky Lázně. Historické centrum Prostějova je dostupné ze zastávek Lázně nebo Vápenice. Linky MHD historické centrum objíždějí hlavně ze severu a západu, vybrané spoje také z jihu a východu.
Jedna z nejvytíženějších zastávek v centru a ukázka městského označníku. Místní zvyklostí je červená trubková konstrukce a zelené číslice linek na černém podkladu v záhlaví označníku. Z celkem 13 linek jsou páteřní linky pouze 3, celodenní a celotýdenní provoz má jen 7 linek.
Ukázka zastávkových jízdních řádů MHD po úpravě po integraci do IDSOK, zůstává barevné rozdělení jednotlivých typů provozních dnů. Poslední zelený sloupec je určen pro všednodenní provoz o prázdninách, který je oproti školnímu roku poměrně výrazně omezený.
Některé zastávky v centru mají i dva označníky, to je případ také zastávky Svatoplukova, která se nachází mezi Hlavním nádražím a centrem, přes kterou jezdí naprostá většina linek.
Páteřní linka 5 na Přikrylově náměstí v centru s novým kruhovým objezdem poblíž místního zámku a jeden ze dvou posledních Citelisů z roku 2013. Další nová vozidla pro MHD přišla až v roce 2018.
Nový Urbanway na páteřní lince 5 v příměstské části Vrahovice na východě Prostějova. I sem a do sousedních Čechovic jezdí MHD ve špičkách cca po půl hodině a mimo špičky každou hodinu. Projíždí tudy také část regionálních linek.
Linkové vedení MHD je poměrně stabilní, od poslední návštěvy v roce 2013 se příliš nezměnilo. Změnil se ale formát zastávkových jízdních řádů, který je sice stále barevný, nově jsou ale všechny tři časové sloupce umístěny vedle sebe. Ze 13 linek jsou tři páteřní (2, 4 a 5), které jezdí ve špičkách zhruba dvakrát za hodinu a mimo špičky jednou za hodinu. Linku 2 doplňuje s mírně odlišnou trasou linka 21, linku 4 doplňuje linka 41 lišící se rychlejším průjezdem centrem.
Další páteřní linka 4 přijíždí od předměstí Domamyslice na jihozápadě Prostějova do zastávky Koupelky, kde se nachází místní akvapark. Čtyřka má ze všech linek nejkratší intervaly – spolu s rychlejší linkou 41 dosahují v špičkách až 7 minut.
Páteřní linka 2 projíždí jižně od centra starším sídlištěm Šárka po právě zrekonstruované ulici. Tento Citelis z roku 2011 je jeden z nejstarších vozů MHD. Dva nejstarší Citelisy už byly dokonce vyřazeny. Linku 2 doplňuje vybranými spoji ještě linka 21 s mírně odlišnou trasou jihozápadně od centra. Podobný svazek tvoří ještě čísla 1+11 a 4+41.
Linka 19 projíždí stejně jako většina linek severní částí okruhu kolem historického centra. O víkendu jsou linky 11 a 19 koordinovány a tvoří souhrnný interval 60 minut. Zatímco linka 11 obsluhuje předměstí Žešov na jihu, linka 19 vede kolem Nemocnice do sídliště v Krasicích na západě.
Linka 6 projíždí přes zastávku Svatoplukova mezi centrem a Hlavním nádražím kolem bývalého textilního podniku Dona, po kterém je pojmenována i zastávka regionálních autobusů. Linka 6 jezdí hlavně v pracovní dny (o víkendu jen pár vybraných spojů) a spojuje Hlavní nádraží, centrum a nemocnici se sídlištěm Krasice a stále hustěji osídleným předměstím Domamyslice na západě města.
Jeden ze čtyř Citelisů z roku 2011 na lince 11 do Žešova. Tato linka jezdí v pracovní dny cca jednou za hodinu ve svazku s linkou 1 ke hřbitovům a o víkendu má interval 2 hodiny.
Vozidla prostějovské MHD spojuje pohon na zemní plyn, bílá barva, nízkopodlažnost a u poloviny vozidel i celovozová klimatizace.
K linkám s pravidelným celotýdenním provozem patří ještě linky 11 a 19, každá z nich jede o víkendu po dvou hodinách. Variantou linky 11 je hřbitovní linka 1. Zbývají už jen linky 6, 7, 9, 16 a 32. Šestka jezdí ve všední dny jako páteřní linka, o víkendech ale jen vybrané spoje a vede na západ do zdejších sídlišť Hloučela, Krasice a Domamyslice. Její variantou je linka 16 pouze s několika vybranými spoji k místnímu Tescu. Cestující z Tesca rozváží po městě také linka 32 s celotýdenním ale o víkendu poměrně řídkým provozem. Zbývají už jen linky 7 a 9, což jsou vyloženě dělnické spoje...
Autobusové nádraží ležící poblíž nádraží vlakového, odkud jezdí regionální integrované spoje v rámci systému IDSOK. Všechny regionální linky jsou označeny trojciferným číslem, jízdní řády zůstávají v klasické celostátní podobě.
Část linek na Prostějovsku ve směru na Olomouc, Přerov a Konici zajišťuje po sérii výběrových řízení na linky IDSOK společnost Arriva Morava, která zde nasazuje převážně vozidla značky SOR. Jednotný bílý nátěr vozidel IDSOK je doplněn propagačními slogany.
V letní sezoně vyjíždějí o víkendu z Prostějova také cyklobusy do kopců na Drahanskou vrchovinu a do Moravského krasu. Od května do září je řazen cyklopřívěs také za tímto spojem na lince 432 do Protivínova a Bukové.
Jeden ze šesti nejnovějších Crosswayů z roku 2018, které pořídil prostějovský dopravce FTL na regionální linky. Obnova v posledních letech probíhá alespoň částečně nízkopodlažními vozy výrobců Iveco a SOR.
Další z vozů dopravce Arriva Morava na linkách IDSOK směrem z Prostějova na západ ve výstupní zastávce u prostějovského hlavního nádraží. Po prohře moravské Arrivy  v Moravskoslezském kraji se část vozidel přesunula do Olomouckého kraje.
Za poslední dobu se také proměnila regionální autobusová doprava. Jednotlivé linky prošly výběrovými řízeními, majoritní podíl linek na Prostějovsku zůstal dopravcům FTL a Arriva Morava s některými přesuny linek. Hodně se investovalo do vozového parku – prostějovský FTL obnovuje pomocí autobusů Iveco Crossway LE, Arriva sází hlavně na značku SOR. Některé vozy sem přišly ze sousedního Moravskoslezského kraje po prohře Arrivy ve výběrových řízeních. Standardy IDSOK nově požadují jednotný bílý nátěr s doplňkovými propagačními slogany. Díky elektrifikaci trati do Koutů nad Desnou se až sem na...
Hlavní vlakové nádraží prokouklo po celkové rekonstrukci. Ve směru do spádového Olomouce odtud jezdí vlaky v pravidelném hodinovém taktu, ve špičkách častěji. Zastavují tu také rychlíky jak směrem do Brna, tak do Olomouce a Šumperka.
Jedna ze čtyř elektrických jednotek RegioPanter, které po elektrifikaci trati přes Šumperk zajíždějí až do Koutů nad Desnou. V tom jim pomáhají klasické soupravy s lokomotivou i staré elektrické jednotky řady 460. Z Prostějova vede i regionální malebná trať směr Kostelec na Hané, Konice a Moravská Třebová.
Jižně od hlavního nádraží se v průmyslové zóně nachází i sídlo místního majoritního dopravce FTL, který provozuje také nákladní dopravu. K parkování svých vozidel využívá tento areál také dopravce Arriva Morava, který na Olomoucku vysoutěžil velkou část linek.