Změny linek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

11.6.2023

380 763 Blatná - Březí

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne do/z Březí
 • 11.12.2022

  360 853 Milevsko - Chrást

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Chrástu
 • 28.8.2022

  380 763 Blatná - Březí

 • 1 spoj v PD ráno do Blatné jede nově také přes zastávku Blatná, Palackého
 • časové posuny vybraných spojů
 • 12.6.2022

  302 060 (D60) Sedlčany - Milevsko

 • linka je v rámci integrace Březnicka a Krásnohorska zrušena a nahrazena linkou PID 450
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • linka je beze změny jízdního řádu i dopravce přečíslována na 360 852
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • linka je beze změny jízdního řádu i dopravce přečíslována na 360 853
 • 360 852 Milevsko - Milešov

 • nová linka, která vznikla přečíslovánám z 360 051 téhož dopravce a beze změny JŘ
 • 360 853 Milevsko - Chrást

 • nová linka, která vznikla přečíslovánám z 360 058 téhož dopravce a beze změny JŘ
 • 380 763 Blatná - Březí

 • nová linka, která vznikla přečíslovánám z 380 790 dopravce ČSAD STTRANS a beze změny JŘ
 • 12.12.2021

  320 008 České Budějovice - Vodňany (- Praha)

 • linka je zkrácena o nepoužívaný úsek Vodňany - Praha, tímto již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 29.8.2021

  380 903 Strakonice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Strakonic
 • 13.6.2021

  320 007 České Budějovice - Milevsko - Praha

 • linka je v rámci integrace Sedlčanska do PID zkrácena o úsek Kovářov - Praha, Na Knížecí
 • zrušen 1 pár spojů v PD Praha - Milevsko (převeden na linku PID 420
 • linka již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • časové posuny vybraných spojů
 • 370 002 Vimperk - Strakonice - Praha

 • linka je zkrácena - 2 páry spojů v PD Vimperk - Praha zkráceny o úsek Strakonice - Praha (spoje převedeny na novou linku 380 903 téhož dopravce)
 • linka tak již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 370 003 Vimperk - Strakonice - Praha

 • linka je zkrácena - 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ+NE Prachatice - Praha zkráceny o úsek Vodňany - Praha (v PD), resp. Písek - Praha (v NE) (spoje kromě 1 páru v PÁ převedeny na novou linku 380 904 téhož dopravce)
 • linka tak již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 380 903 Strakonice - Praha

 • nová linka v trase Strakonice, aut.nádr. - Čimelice, nám. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD
 • tyto spoje jsou převedeny ze zkrácené linky 370 002 téhož dopravce a ve Strakonicích navazují na původní spoje této linky
 • 380 904 Vodňany - Písek - Praha

 • nová linka v trase Vodňany, aut.nádr. - Písek, aut.nádr. - Čimelice, nám. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD Praha - Vodňany a 1 pár spojů v NE Praha - Písek
 • tyto spoje jsou převedeny ze zkrácené linky 370 003 téhož dopravce a ve Strakonicích navazují na původní spoje této linky
 • 12.4.2021

  320 007 České Budějovice - Milevsko - Praha

 • obnoven plný provoz linky
 • 320 008 České Budějovice - Vodňany (- Praha)

 • jediný zastavený pár spojů v NE Praha - České Budějovice zrušen, linka je provozována pouze v úseku České Budějovice - Vodňany
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • obnoven provoz 2 párů spojů v PD do/z Prahy
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • obnoven plný provoz linky
 • 4.3.2021

  320 007 České Budějovice - Kovářov (- Praha)

 • zrušen jediný pár spojů v PD Praha - Milevsko
 • 320 008 České Budějovice - Praha

 • zastaven provoz linky (jediný pár spojů v NE nově nejede do konce platnosti JŘú
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • zrušeny 2 páry školních spojů v PD odpoledne
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • oba páry spojů v PD Praha - Vimperk zkráceny o úsek Čimelice - Praha
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • všechny spoje do/z Prahy zkráceny o úsek Vodňany - Praha nebo Písek - Praha
 • 13.12.2020

  360 051 Milevsko - Milešov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Milešova
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vimperka
 • 18.11.2020

  320 007 České Budějovice - Praha

 • obnoven provoz 1 páru spojů v PD Praha - Milevsko do stavu před koronavirem
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • obnoven provoz 2 párů spojů v PD Vimperk - Praha do stavu před koronavirem
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • obnoven provoz všech spojů Prachatice - Praha do stavu před koronavirem
 • 26.10.2020

  320 007 České Budějovice - Praha

 • zrušení jediného páru spojů v PD Praha - Milevsko
 • linka je v provozu pouze v úseku Č. Budějovice - Kovářov
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • zastavení provozu linky (zrušeny 2 páry spojů v PD)
 • 370 003 Prachatice - Vodňany (- Praha)

 • zastavení provozu linky v úseku Vodňany - Praha (2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ+NE)
 • 30.8.2020

  370 003 Prachatice - Praha

 • obnoven 1 pár spojů v PÁ+NE v úseku Vodňany - Praha (spoje nyní jedou v celé trase Prachatice - Praha)
 • je tak plně obnoven provoz jako před koronavirem
 • 1.7.2020

  320 007 České Budějovice - Milevsko - Praha

 • obnoven původní rozsah provozu jako před koronavirem (1 pár spojů v PD Praha - Milevsko)
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • obnoven původní rozsah provozu jako před koronavirem (2 páry spojů v PD)
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • v PD obnoven původní rozsah provozu jako před koronavirem (2 páry spojů)
 • dále zůstává zastaven provoz 1 páru spojů v PÁ, NE
 • 14.6.2020

  370 003 Prachatice - Vodňany (- Praha)

 • linka i nadále není provozována v úseku Vodňany - Praha (původně zde byly před koronavirem vedeny 2 páry spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ+NE)
 • Koronavirus 2020

 • od 20.3. linka České Budějovice - Milevsko - Praha zkrácena o úsek Kovářov - Praha, úplné zastavení provozu nedělní linky 320 008 České Budějovice - Praha, na lince 370 002 zrušeny všechny všednodenní spoje Vimperk - Praha, na lince 370 003 zrušeny všechny spoje Prachatice - Praha
 • 1.3.2020

  360 058 Milevsko - Chrást

 • pro 1 spoj v PD ráno do Milevska zřízena zastávka Milevsko, Mírové nám. u věžkáu
 • tento spoj již nejede v Milevsku přes zast. Nádražní sídl. rozc. a ZVVZ montáže
 • 15.12.2019

  320 008 České Budějovice - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Chraštice, Chraštičky
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • zrušeno 8 nepoužívaných zastávek mezi Strakonicemi a Prahou
 • časové posuny části spojů
 • 1.12.2019

  370 003 Prachatice - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Vodňany, žel.st.
 • 9.6.2019

  370 003 Prachatice - Praha

 • pro část spojů obousměrně zřízena zastávka Strunkovice pod Blaníkem, Prachatická
 • 30.3.2019

  302 060 (D60) Sedlčany - Milevsko

 • nová linka v trase Sedlčany, aut.st. - Vysoký Chlumec - Petrovice - Milevsko aut.st.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně
 • změna souvisí s rozšířením provozu linky PID 360
 • 10.12.2017

  320 007 České Budějovice - Praha

 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Milevsko - Kovářov
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • obousměrně zrušena zastávkka Dubenec, motorest
 • 1 spoj v PD poledne do Prahy nově projíždí vybrané zastávky
 • 4.10.2017

  320 007 České Budějovice - Praha

 • zrušena zastávka Drásov, Skalka VII.
 • 11.6.2017

  320 007 České Budějovice - Praha

 • drobné úpravy jízních dob části spojů
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • 1 pár spojů v PO, ST dopoledne již není na zavolání a nejede v PO
 • 5.3.2017

  320 007 České Budějovice - MIlevsko - Praha

 • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Milevsko - Praha
 • zrušen spoj v NE z Milevska v 16:33 a zpět z Prahy v 19:25
 • časové posuny části spojů
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 9:30 a zpět z Vimperka ve 13:30
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 1 pár spojů v PD nově nejede přes Mirovice
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Prachatic ve 4:50, 9:00 a zpět z Prahy v 8:15, 16:15
 • 11.12.2016

  320 007 České Budějovice - Milevsko - Praha

 • nová linka v trase České Budějovice, aut.nádr. - Týn nad Vltavou, aut.nádr. - Bernartice, nám. - Milevsko, aut.st. - Kovářov - Milešov - Solenice - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu spojů zasahujících na území Středočeského kraje a Prahy:
 • 1 pár spojů v PD, NE Praha - Milevsko (převeden ze zrušené linky 360 105)
 • 1 pár spojů v PD Praha - České Budějovice
 • 320 008 České Budějovice - Praha

 • nová linka v trase České Budějovice, aut.nádr. - Vodňany, žel.st. - Protivín, nám. - Písek, aut.nádr. - Čimelice, nám. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v NE večer
 • linka nahrazuje zrušenou linku 330 111 téhož dopravce
 • 330 111 Český Krumlov - Praha

 • linka je zrušena, jediný zachovaný pár spojů v NE Praha - České Budějovice nahrazen novou linkou 320 008 téhož dopravce
 • 360 105 MIlevsko - Praha

 • linka je zrušena a všechny spoje převedeny na novou linku 320 007 téhož dopravce
 • 360 131 Písek - Praha

 • fiktivní linka je zrušena
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • linka je zkrácena o nepoužívaný úsek Prachatice - Vimperk
 • zrušen jediný pár spojů v PD vedený přes Blatnou (v 5:25 z Vimperka a zpět z Prahy v 16:15)
 • 1 pár spojů v PD jede nově také přes Mirovice
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • zrušeno 11 nepoužívaných zastávek
 • 28.8.2016

  370 002 Prachatice - Praha

 • zrušen spoj v PD z Vimperka v 9:30 a zpět z Prahy v 15:00
 • zrušeny spoje v NE z Vimperka v 13:30, 16:30 a zpět z Prahy v 17:30, 19:45
 • 12.6.2016

  330 111 Český Krumlov - Praha

 • kromě 1 páru spojů v NE Praha - č. Budějovice je zastaven provoz všech spojů (2 páry spojů celotýdenně)
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Prachatic v 5:20, 13:00 do Prahy a zpět v 9:30, 17:15
 • zrušeny spoje v SO z Prachatic ve 4:50 do Prahy a zpět v 8:15, 15:30
 • zrušeny spoje v NE z Prachatic ve 12:00, 16:05 do Prahy a zpět v 19:50
 • 28.2.2016

  370 002 (Prachatice -) Vimperk - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 13.12.2015

  370 002 (Prachatice -) Vimperk - Praha

 • všechny spoje jsou zkráceny o úsek Prachatice - Vimperk
 • část spojů nově nejede přes Dubenec, motorest
 • 2 páry spojů v PD nově jedou přes Vimperk a Čkyni
 • 1 spoj v PO ráno z Vimperka a 2 spoje v PO odpoledne z Prahy jedou nově každý pracovní den
 • zrušen spoj v PD z Prahy ve 14:45
 • časové posuny většiny spojů
 • 370 003 Prachtice - Vodňany - Praha

 • nové spoje v PD z Prachatic v 5:20, 9:00 do Prahy a zpět v 9:30, 16:15, 17:15 do Prachatic
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prachatic je ve dnech školy prodloužen o úsek Vodňany - Praha
 • nový spoj v NE z Prachatic ve 13:00 do Prahy a zpět v 17:15
 • 14.6.2015

  330 111 Český Krumlov - Praha

 • linka nově jede přes Vodňany, žel.st. a nejede přes Vodňany, aut.nádr.
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • časový posun dopoledního spoje na zavolání
 • 370 002 Prachatice - Praha

 • odpolední a večerní spoje více zastavují mezi Prachaticemi a Strakonicemi
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • část spojů nově jede přes Vodňany, žel.st. a nejede přes Vodňany, aut.nádr.
 • na trase zřízeno 7 zastávek, většinou nevyužívaných žádným spojem
 • 1.3.2015

  370 002 Prachatice - Praha

 • zrušen spoj v PO z Vimperku v 5:50 do Prahy
 • v zastávce Bohumilice, rozc. 0,5 nově zastavuje více spojů
 • 14.12.2014

  360 058 Milevsko - Chrást

 • od 1.1.2015 zřízen 1 pár spojů v PD dopoledne na zavolání Milevsko - Chrást
 • 370 002 Prachatice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z Vimperku jede nově z Prachatic a nejede přes Vimpek, totéž platí i pro odpolední spoj z Prahy přes Mirovice
 • souběžný ranní spoj do Prahy z Vimperku zastavuje ve více zastávkách na trase
 • nový posilový spoj v PO z Vimperku v 5:50 do Prahy a zpět z Prahy ve 13:30
 • vybrané spoje jedou nově také přes Dubenec, motorest
 • zřízena nepoužívaná zastávka Vodňany, žel.st.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • zrušeno 5 nepoužívaných zastávek
 • část spojů nově nejede přes Vitějovice a Svojnice
 • více spojů jede přes Dubenec, motorest
 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Chraštice, Chraštičky
 • zřízena nepoužívaná zastávka Vodňany, žel.st.
 • 19.10.2014

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • linka je zrušena
 • její spoje přes Písek převedeny na obnovenou linku 330 111 téhož dopravce
 • zrušen 1 spoj v SONE z Č. Krumlova v 8:00 přes Tábor na Roztyly a 1 spoj celotýdenně z Roztyl v 15:30 přes Tábor do Č. Krumlova
 • 330 111 Český Krumlov - Praha

 • nová linka (předchozí linka stejného čísla a dopravce byla zrušena k 1.7.2013)
 • trasa: Český Krumlov, aut.nádr. - České Budějovice, aut.nádr. - Vodňany, aut.nádr. - Protivín, nám. - Písek, aut.nádr. - Čimelice, nám. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně Praha - Český Krumlov, 1 pár spojů v NE Praha - České Budějovice a 1 spoj v PD České Budějovice - Český Krumlov
 • přes Protivín jede pouze část spojů
 • na tuto linku je převedena většina spojů ze zrušené linky 320 007 téhož dopravce
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • linka je zrušena a část spojů je převedena na linku 370 002 téhož dopravce
 • bez náhrady zrušeny 2 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE
 • 370 002 Prachatice - Praha

 • linka je prodloužena o úsek Vimperk, aut.nádr. - Prachatice, aut.nádr. s provozem 3 párů spojů v PD a 2 párů v NE v tomto úseku
 • všechny nové spoje převedeny ze zrušené linky 370 001 téhož dopravce
 • zrušeny spoje v SO z Vimperka v 5:25, 9:15 a zpět z Prahy v 16:15, 18:00
 • zrušeny spoje v NE z Vimperka v 5:25, 15:45 a zpět z Prahy v 16:15, 18:50
 • nové spoje v PD z Prachatic v 9:00, 13:00 a zpět z Prahy v 10:00, 17:15
 • nové spoje v NE z Prachatic v 13:00, 17:30 a zpět z Prahy v 17:15, 21:00
 • 1 pár spojů v PD prodloužen o úsek Vimperk - Prachatice
 • 15.6.2014

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Milín a Dubenec, motorest
 • časový posun dopoledního spoje z Prahy
 • 2.3.2014

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Pištín - Protivín, rozc. k nádr.
 • 2 páry spojů celotýdenně prodlouženy o úsek České Budějovice - Český Krumlov
 • časové posuny vybraných spojů
 • 15.12.2013

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • zřízeny nepoužívané zastávky Pištín a Protivín, rozc. k nádr.
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově nejede přes Soběslav a Planou
 • časový posun celotýdenního odpoledního spoje z Roztyl
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v NE
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • zrušen spoj v NE z Prachatic v 6:20 a zpět z Prahy ve 12:00
 • 1 spoj v NE večer z Prahy nově nejede v létě přes zast. Vodňany, rybářská škola
 • 22.9.2013

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Český Krumlov je časově posunut a jede nově přes nové zastávky ve Veselí n.L., Soběslavi, Plané n.L., Táboře a Voticích a je nově ukončen v Praze, Roztylech
 • tento pár spojů nově nejede přes Písek
 • zrušena nepoužívaná zastávka Pištín - Protivín, rozc. k nádr.
 • 1.7.2013

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • všechny spoje v PD nově nejedou přes Protivín
 • 330 111 Český Krumlov - Praha

 • linka je zrušena (1 pár spojů, který nebyl v provozu po celou dobu platnosti JŘ)
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 360 105 Milevsko - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Bernartice, náměstí (linka zkrácena o tuto zastávku)
 • ve směru Milevsko zřízena zastávka Milevsko, poliklinika
 • 360 130 Písek - Kožlí u Orlíka (- Praha)

 • zrušeny nepoužívané zastávky Lety, Šerkov rozc. 1,7 a Praha, Na Knížecí
 • tím je linka zkrácena o úsek Kožlí u Orlíka - Praha a již nezasahuje na území Prahy ani Středočeského kraje
 • 360 131 Písek - Praha

 • zastavení provozu na lince:
 • jediný nedělní pár spojů však nově nejede po celou dobu platnsti JŘ
 • zrušeno 11 nepoužívaných zastávek bez vlivu na aktuální spoje linky
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • část spojů nově vynechává některé zastávky na trase
 • 3.3.2013

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • ve směru do Prahy zřízena zastávka Český Krumlov, Svatá Trojice, ve směru z Prahy zřízena zastávka Český Krumlov, Plevno
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • nový spoj PD z Kovářova ve 4:30 do Klučenic (bezzastávkový)
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • 1 spoj v PD, SO odpoledne z Prahy nově nezastavuje v Milíně, v Letech, rozc. a v Prachaticích, Kobylí hlavě
 • 9.12.2012

  370 003 Prachatice - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE ráno z Prachatic
 • 2.9.2012

  320 007 Český Krumlov - Praha

 • linka je prodloužena o zastávky Český Krumlov, Špičák - Český Krumlov, aut.st.
 • do těchto zastávek je veden 1 nový pár spojů celotýdenně z Č. Krumlova v 5:20 a zpět z Prahy ve 14:30 (spoje převedeny z linky 330 111)
 • časový posun 1 spoje odpoledne z Č. Budějovic
 • 330 111 Český Krumlov - Praha

 • linka nově není v provozu po celou dobu platnosti JŘ (spoje převedeny na linku 320 007)
 • 10.6.2012

  360 051 Milevsko - Milešov

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne
 • 360 131 Písek - Praha

 • časové posuny obou nedělních spojů
 • zrušeno zastavování v zastávkách Dubenec, motorest - Milín - Lety rozc. 1,3 sil. č.4
 • spoj z Prahy nově projíždí také zastávky v Miroticích a Předoticích
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • část spojů nově projíždí některé zastávky mezi Pískem a Prahou
 • 5.2.2012

  360 051 Milevsko - Milešov

 • část spojů ve směru Milešov nově nejede přes zastávku Kovářov, škola
 • 11.12.2011

  320 007 České Budějovice

 • nedělní pár spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • časové posuny části spojů
 • nový spoj v PD z Kovářova v 8:15 do Milevska
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Petrovice, Zahrádka - Kovářov, Chrást
 • 21.8.2011

  360 051 Milevsko - Milešov

 • pro část spojů zrušena zastávka Kovářov, škola
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • 1 spoj v PD odpoledne z Milevska jede nově přes zastávku Milevsko, Nádražní sídl. rozc.
 • 1.7.2011

  370 003 Prachatice - Praha

 • 1 pár spojů v PD odpoledne jede v úseku Praha - Vodňany nově pouze v PÁ
 • 12.6.2011

  320 007 České Budějovice - Praha

 • nedělní spoj večer z Prahy zkrácen o úsek Vodňany > Č. Budějovice
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • linka je zkrácena o úsek Milevsko, ZVVZ - Milevsko, aut.st.
 • změna většiny spojů
 • zrušen spoj v PD z Kovářova ve 4:25 do Klučenic
 • zrušen 1 pár spojů v PD odpoledne do/z Lašovic
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • komplexní změna linky:
 • místo 6 párů spojů ve vybrané pracovní dny jsou na lince provozovány 4 páry spojů v PD
 • sjednocena trasa většiny spojů
 • zrušen 1 spoj v NE odpoledne z Kovářova do Milevska
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO večer z Prahy
 • 1.3.2011

  320 007 České Budějovice - Praha

 • linka je převedena z dopravce Doprava Záruba M&K na dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
 • tím je ukončena činnost dopravce Doprava Záruba M&K ve veřejné linkové dopravě
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • 370 003 Prachatice - Praha

 • linka je převedena z dopravce Doprava Záruba M&K na dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
 • tím je ukončena činnost dopravce Doprava Záruba M&K ve veřejné linkové dopravě
 • změny při převodu linky:
 • zrušeny nepoužívané zastávky Písek, Žižkova - Dobříš, nám. - Praha, Smíchovské nádraží
 • přejmenování zastávky Dubenec, Skalka II. ve směru do Prahy na Drásov, Skalka VII.
 • 1.2.2011

  360 051 Milevsko - Milešov

 • 1. pár spojů v PD zkrácen o úsek Klučenice - Kosobudy
 • nedělní pár spojů odpoledne zkrácen o úsek Lašovice - Milešov
 • 12.12.2010

  360 051 Milevsko - Milešov

 • zrušen spoj v PD z Kovářova v 8:15 do Klučenic a zpět z Klučenic v 18:38
 • 360 131 Písek - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Písek, Žižkova
 • 13.6.2010

  370 002 Vimperk - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO ráno z Vimperka
 • 1.5.2010

  360 105 Bernartice - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Veselíčko, Bílina až Milevsko, ZVVZ a Praha, Smíchovské nádr.
 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Drásov, Skalka I.
 • 360 130 Písek - Kožlí u Orlíka (- Praha)

 • zrušeny nepoužívané zastávky Kozárovice, kult. dům II. až Dobříš, nám.
 • 360 131 Písek - Praha

 • zrušeno 11 nepoužívaných zastávek na trase linky
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • zrušena nevyužívaná zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • zrušena nevyužívaná zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • 7.3.2010

  360 051 Milevsko - Milešov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Milevska
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Milevska
 • 13.12.2009

  370 002 Vimperk - Praha

 • pro část spojů zřízena zastávka Vimperk, Sudslavice
 • 14.6.2009

  360 105 Bernartice - Praha

 • zrušen páteční pár rychlíkových spojů Milevsko (12:30) > Praha (16:50) > Milevsko
 • nedělní spoj z Prahy zkrácen o úsek Milevsko, stadion > Bernartice
 • časové posuny části spojů
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • zrušen páteční pár spojů Prachatice (12:00) > Praha (17:00) > Prachatice
 • 14.12.2008

  360 105 Bernartice - Praha

 • zastávka Branice, Okrouhlá, rozc. přejmenována na Okrouhlá, rozc.
 • nedělní spoj z Prahy nově nejede přes Sepekov, Líšnici, rozc.
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • časový posun posledního spoje v NE z Prahy
 • 15.6.2008

  360 105 Bernartice - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen v Milevsku o úsek Aut.st. > Stadion
 • 1.5.2008

  360 131 Písek - Praha

 • zrušení provozu v PD - zachován pouze 1 pár spojů v NE
 • celkem zrušeny 3 páry spojů v PD Praha - Písek
 • 9.12.2007

  360 058 Milevsko - Chrást

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Milevska zřízena zastávka Milevsko, Nádražní sídl. rozc.
 • 10.6.2007

  360 105 Bernartice - Praha

 • všechny spoje do Prahy již nejedou na Smíchovské nádraží, ale nově jsou ukončeny Na Knížecí
 • 360 131 Písek - Praha

 • všechny spoje do Prahy již nejedou na Smíchovské nádraží, ale nově jsou ukončeny Na Knížecí
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • všechny spoje do Prahy již nejedou na Smíchovské nádraží, ale nově jsou ukončeny Na Knížecí
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • všechny spoje do Prahy již nejedou na Smíchovské nádraží, ale nově jsou ukončeny Na Knížecí
 • časový posun nedělního spoje večer z Prahy
 • 4.3.2007

  330 111 Český Krumlov - Praha

 • ve směru Praha zřízena zastávka Český Krumlov, Svatá Trojice
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne a večer
 • 21.1.2007

  330 111 Český Krumlov - Praha

 • spoje z Č. Krumlova nově projíždějí zastávku Č. Krumlov, Plevno
 • 1.1.2007

  360 105 Bernartice - Praha

 • nedělní pár spojů do/z Prahy jede nově i v sudých týdnech
 • 10.12.2006

  360 051 Milevsko - Milešov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 690 280 Pec pod Sněžkou - Čáslav - Český Krumlov

 • linka je opět vedena pod dopravcem OSNADO (od 11.12.2005 do 9.12.2006 byla linka vedena pod dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice)
 • obousměrně zřízena zastávka Mladé Buky, žel.st.
 • časový posun spoje do Č. Krumlova
 • 4.9.2006

  360 131 Písek - Praha

 • prodloužení jízdní doby vybraných spojů do Prahy o 5 minut
 • 28.5.2006

  360 105 Bernartice - Praha

 • prodloužení jízdní doby v úseku a směru Praha, Na Knížecí - Praha, Smíchovské nádraží o 5 minut
 • 26.2.2006

  370 002 Vimperk - Praha

 • zkrácení jízdní doby 1 spoje v SO večer z Prahy o 5 minut
 • 11.12.2005

  690 280 Pec pod Sněžkou - Čáslav - Český Krumlov

 • linka je kompletně převzata od dopravce OSNADO
 • linka byla převedena beze změny spojů
 • 1.9.2005

  370 002 Vimperk - Praha

 • změna jízdní doby 1 páru spojů v PO (prodloužení do Prahy a zkrácení z Prahy)
 • 12.6.2005

  360 131 Písek - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Písku nově nezastavuje v Dubenci
 • časové posuny části spojů z Prahy
 • 370 001 Prachatice - Praha

 • nový posilový pár spojů v PÁ z Prachatic ve 12:00 a z Prahy v 17:00
 • změna vstoupí v platnost až po skončení výluky 1.8.2005
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • nový pár spojů v PO z Vimperka v 9:10 a z Prahy ve 12:00
 • 6.3.2005

  360 058 Milevsko - Chrást

 • časové posuny vybraných spojů
 • 14.2.2005

  370 002 Vimperk - Praha

 • zastávkový pár spojů nově zastavuje také v zastávce Blatná, Skaličany
 • 12.12.2004

  330 111 Český Krumlov - Praha

 • pro 1 spoj ráno z Č. Krumlova zřízena zastávka Soběslav, obalovna Silnice (na znamení)
 • 360 105 Bernartice - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Milevska
 • 360 130 Písek - Kožlí u Orlíka ( - Praha)

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Písku do Kožlí
 • 360 131 Písek - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Písku do Prahy
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • zastávkový spoj v PD ráno do Prahy nově zastavuje v zastávce Blatná, Hněvkov
 • 13.6.2004

  360 051 Milevsko - Milešov

 • spoj v PD z Klučenic v 18:05 posunut na 18:13
 • 360 105 Bernartice - Praha

 • nový rychlíkový pár spojů v pátek Milevsko (12:30) >> Praha a Praha (16:50) >> Milevsko
 • spoj v PD z Prahy v 16:50 posunut na 14:50
 • spoj v neděli z Bernartic v 16:20 zkrácen a jede až z Milevska, stadionu v 17:00
 • 360 130 Písek - Kožlí u Orlíka - (Praha)

 • zrušen jediný víkendový letní pár spojů Písek - Praha
 • nový školní pár spojů Písek (6:20) >> Kožlí u Orlíka a zpět z Kožlí v 16:50
 • v úseku Praha - Kožlí u Orlíka tak není provozován žádný spoj
 • 360 131 Písek - Praha

 • zrušena zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • spoj v neděli z Písku v 17:00 nově nezastavuje v Miroticích, Zalužanech ani Milíně
 • spoje v PD z Prahy v 13:20, 14:45 posunuty na 13:10, 14:30
 • 14.12.2003

  360 051 Milevsko - Milešov

 • spoj v PD z Klučenic ve 13:00 o školních prázdninách nově zajíždí do Pechovy Lhoty a Nikovic
 • 360 130 Písek - Praha

 • linka je nově provozována pouze v letním období (červen až září)
 • nový spoj v sobotu z Písku v 6:55 a z Prahy v 16:30
 • zrušen spoj v PD z Písku v 6:55
 • spoj v neděli z Písku v 17:00 posunut na 17:15
 • 360 131 Písek - Praha

 • posílení provozu:
 • nové spoje v PD z Písku v 6:55, 9:05 a z Prahy ve 14:45
 • nový spoj v neděli z Písku v 17:00 a z Prahy v 19:30
 • spoj v PD z Písku v 15:30 zastavuje nově v Předoticích, Milíně a Dubenci
 • spoj v PD ve 13:05 posunut na 13:20 a zastavuje v jiných zastávkách než dosud
 • spoj v PD z Prahy v 17:25 zastavuje v jiných zastávkách než dosud
 • 1.11.2003

  370 001 Prachatice - Praha

 • směr Praha:
 • zrušen posilový zrychlený spoj v pondělí z Prachatic v 5:05
 • spoj v 9:00 z Prachatic jede nově každý pracovní den (dosud pouze v pondělí a pátek)
 • zrušeny páteční spoje z Prachatic ve 12:00 a 12:30
 • směr Prachatice:
 • zrušen spoj v pondělí z Prahy v 9:45
 • zrušeny páteční spoje z Prahy ve 13:15 a 17:00
 • spoj v 15:15 z Prahy jede nově každý pracovní den (dosud pouze v pondělí a pátek)
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • směr Praha:
 • zrušen pondělní spoj z Vimperka v 5:30
 • zrušeny páteční spoje z Vimperka v 10:15, 12:00, 16:00
 • zrušen spoj v neděli z Vimperka v 19:30
 • směr Vimperk:
 • zrušeny pondělní spoje z Prahy v 5:30 a 11:45
 • zrušeny páteční spoje z Prahy v 15:30, 16:00, 19:15
  seznam linek tohoto dopravce