Změny linek Jiří Zíka

26.8.2017

220 093 Kladno - Praha

 • linka je v souvislosti s integrací Kladenska do PID zrušena a nahrazena linkami PID č. 300, 330
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 28.8.2016

  220 093 Kladno - Praha

 • časový posun spoje z Kladna
 • 12.6.2016

  220 093 Kladno - Praha

 • časový posun spoje do Prahy
 • 28.2.2016

  220 093 Kladno - Praha

 • časový posun spoje z Kladna
 • 7.4.2015

  220 093 Kladno, Švermov - Praha

 • v souvislosti s prodloužením metra A obousměrně zrušena v Praze zastávka Dejvická a zřízena zastávka Nádraží Veleslavín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 11.12.2011

  220 093 Kladno, Švermov - Praha

 • zastávka Kladno, Nám. Svobody zřízena také ve směru Praha
 • 13.12.2009

  220 093 Kladno - Praha

 • linka je částí spojů opět prodloužena o úsek Kladno, aut.nádr. - Kladno, Havlíčkovo nám.
 • časové posuny vybraných spojů ve směru do Prahy
 • 3.10.2009

  220 093 Kladno - Praha

 • linka je zkrácena o úsek Kladno, aut.nádr. - Kladno, Havlíčkovo nám. (zastávka je ale zachována)
 • celkem je zkrácen 1 spoj v PD ráno do Prahy
 • 9.12.2007

  220 093 Kladno, Švermov - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 220 209 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky: beze změny
 • 220 209 Kladno - Praha

 • linka je přečíslována na linku 220 093 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky: beze změny
 • 10.12.2006

  220 209 Kladno - Praha

 • pro všechny spoje ve směru z Prahy zřízena zastávka Kladno, Náměstí Svobody
 • jízdní doba linky je prodloužena o 5 minut
 • 6.3.2005

  220 209 Kladno - Praha

 • na lince je obnoven provoz (1 pár spojů v PD ráno) převedením těchto spojů zpět z linky 220 210 dopravce Zdeňka Lamera
 • 12.12.2004

  220 209 Kladno - Praha

 • jediný pár spojů převeden na linku 220 210 dopravce Zdeňka Lamera
 • 14.12.2003

  220 209 Kladno - Praha

 • zrušeny nepoužívané zastávky Správa Letišť - Divoká Šárka - Horoměřická

 • seznam linek tohoto dopravce