Hradec Králové (16.12.2005)

Hlavní město Královéhradeckého kraje je známé především svojí architekturou a urbanistickým řešením, jejímž základem jsou dva silniční okruhy a na ně navazující výstavba. Hradec Králové je branou do Východních Čech a Krkonoš a hraje důležitou dopravní úlohu.

Impozantní odbavovací hala hlavního nádraží.
Hlavní město Královéhradeckého kraje je známé především svojí architekturou a urbanistickým řešením, jejímž základem jsou dva silniční okruhy a na ně navazující výstavba. Hradec Králové je branou do Východních Čech a Krkonoš a hraje důležitou dopravní úlohu. O tom svědčí čilý ruch kolem hlavního železničního nádraží, které se za svůj vzhled nemusí stydět ani po mnoha letech provozu. V nejbližších letech k němu přibude snad neméně významné a trvanlivé autobusové nádraží z dílny architekta Kotase. Současný autobusový terminál příměstské a dálkové dopravy je pro město dost velkou ostudou....
Standardní trolejbusy jsou v Hradci pouze nízkopodlažní.
Kloubová linka 1. Digitální panel zobrazuje na předním čele pouze číslo linky.
Pravidelní cestující už vědí, kde jejich rychlíková linka 24R zastaví...
I když železniční stanice poskytuje jen částečné zázemí autobusové a městské dopravě, díky velmi krátkým přestupním vzdálenostem se dá trocha nepohodlí přežít. Nové autobusové nádraží, i když bude tomu vlakovém vzdálenější, by zase mělo nabídnout veškeré potřebné služby cestujícím a trochu větší přehled o spojích. Když totiž potřebujete někam jet jiným než městským autobusem, musíte si umět vybrat z mnoha nástupišť, rozesetých po širokém okolí nádraží. Většina příměstských linek navíc odjíždí s provizorního autobusového nádraží "za rohem", které vypadá víc než odpudivě. Pár...
Kromě největšího regionálního dopravce Connex Východní Čechy je v Hradci  k vidění i několik malých dopravců.
Místní autobusové nádraží pro příměstskou dopravu je ostudou města.
Ale zpět k městské dopravě. Výchozím místem je stanoviště před hlavním nádražím, kde je praktický digitální panel s časy odjezdů nejbližších spojů, doplněný vitrínami s jízdními řády a ostatními užitečnými informacemi. V ČD centru v odbavovací hale je informační středisko. Dopravní podnik města Hradce Králové v těchto měsících přechází na nový odbavovací systém po vzoru Plzně, která jako první velké město v ČR přinesla do MHD čipové karty. Autobusy a trolejbusy Dopravního podniku jsou již většinou vybaveny novými odbavovacími "strojky", které se podobají plzeňským CardManům, čili...
Praktické informace o MHD na jednom místě.
Nové odbavovací terminály v souběhu se starými mechanickými znehodnocovači.
Nový odbavovací systém ještě nebyl spuštěn do běžného provozu.
S čipovou kartou přichází do Hradce i přestupný tarif, kdy za druhou jízdu do 35 minut od počátku první jízdy zaplatí cestující nižší jízdné. Také bude fungovat levné jízdné pro krátkou vzdálenost (pár zastávek), kdy cestující přiblíží kartu k terminálu nejen při nástupu, ale i při výstupu a na kartu mu bude vrácena část odečtené částky. V současnosti ještě nové odbavovací terminály příliš nefungují, ale již umí mluvit a zobrazovat čas a název příští zastávky, což docela obstojně nahrazuje nepříliš funkční stávající informační systém ve vozidlech. Naplno stále fungují staré mechanické...
Karosa B 731 z roku 1995 na hlavním nádraží.
Jeden z pěti hradeckých kloubových Citybusů na megaobratišti Pod Strání.
Konečná Nový Hradec Králové a jeden z nějnovějších kloubových trolejbusů.
Trolejbusové linky mají čísla 1,2,3,6 a 7, ostatní jsou autobusové a to až do čísla 28. Na linkách 1 a 2 jezdí kloubové trolejbusy (15Tr a 15TrM). Standardní trolejbusy jsou pouze jednoho typu - nízopodlažní Škody 21Tr. Jeden trolejbus je také vybaven dieselagregátem a proto může jezdit na výjimečném pořadí linky 1, která pokračuje z konečné Nový Hradec Králové do nedalekých Kluků již na dieselový pohon. Proto jsou na obratišti Nový Hradec umístěné natrolejovací (naváděcí) lišty pro automatické nasazení kladek. Bohužel v den návštěvy jezdil místo trolejbusu obyčejný autobus. Na autobusových...
Zde se zpátky k troleji připojí linka 1 od Kluků, pokud na ní nejezdí autobus jako v době návštěvy.
Nová tvář nízkopodlažních autobusů z Karosy.
Jeden ze tří nových Citelisů na hlavním nádraží.
Otevřením nové trolejbusové trati z Plačic kolem Hypernovy bylo sneseno původní trolejové vedení po hlavní silnici a tak se trolejbusy vydávají z konečné Plačice na opačnou stranu než dříve.
Konečná autobusů s názvem Pod Strání na největším hradeckém sídlišti je mohutným parkovištěm zde ukončených linek. V jeden okamžik se tu dá spatřit i sedm kloubových autobusů. Největší hradecký podnik - ČKD v Plotišti na severozápadním okraji Hradce, je obsluhován oficiálně dvěma linkami - 10 a 19. Pro návoz a odvoz dělníků jsou však k ČKD přivedeny i vybrané spoje jiných linek. Takže odpoledne mezi 14:20 a 14:30 odjede od ČKD pestrá směsice autobusů, které většinou jedou bez zastávek na Hlavní nádraží a pak pokračují po svých trasách. I když byla většina autobusů od ČKD slušně obsazena,...
Konečná zastávka Pod Strání. Po celý den se tu dá spatřit mnoho autobusů současně.
Jedna z nejstarších kloubových Karos na dělnickém spoji od ČKD Plotiště.
Některé zastávky v centru poskytují něco víc než jen papírové jízdní řády.
Nový zastávkový označník již obsahuje skoro všechny potřebné informace.