Druhé největší město Libereckého kraje sousedí s Libercem a také je s ním propojeno nejen železnicí, ale i tramvajovou linkou 11. O její budoucnost se vedou neustálé spory, i když došlo nedávno na území Jablonce k celkové opravě zdejší trati. Jablonecká MHD se zatím zmítá ve víru bouřlivého vývoje kolem výběru nového provozovatele MHD. Ten současný-dočasný, firma BusLine, provozuje místní MHD dočasně do ledna 2021 pod hlavičkou městské firmy Jablonecká dopravní poté, co byla v lednu 2019 ukončena spolupráce libereckého DP a BusLine. Snad lze doufat, že stabilnější prostředí umožní výrazně zlepšit zdejší situaci a že se povede zapracovat také na nové infrastruktuře – dnešní autobusové nádraží nedělá Jablonci dobrou vizitku. Aktuálně to vypadá, že se nový dopravní terminál stavět začne, zatím však bez plánovaného prodloužení tramvají.

MHD v Jablonci nad Nisou je co do linkového vedení a jízdních řádů poměrně stabilní a tvoří jí 19 základních linek, 3 školní, 2 víkendové a 1 noční autobusová linka. Městskou dopravu nově organizuje městská společnost Jablonecká dopravní, která se má starat jak o běžné jízdní řády a aktuální změny, tak i připravovat strategické projekty jako třeba nový dopravní terminál. MHD pro Jabloneckou dopravní zajišťuje zatím po dobu dvou let od ledna 2019 do ledna 2021 firma BusLine MHD Jablonecko, která v lednu 2019 nahradila liberecko-jablonecký DP. Ten přestal jabloneckou MHD zajišťovat poté, co mu...
Stávající tramvajová konečná na kraji Jablonce u Tyršových sadů. Linka 11 sem jezdí z Liberce každých 15 minut. Aktuálně se podařilo vyřešit spor o financování této linky, tramvaj tak bude jezdit do Jablonce i nadále. Zatím ale nebude prodloužena do centra města.
Zrychlovač T3 přijíždí po nově opravené tramvají na území Jablonce ve směru od Proseče nad Nisou. Tam potřebují koleje nutně opravit. Původně zamýšlené prodloužení tramvaje do centra Jablonce k novému dopravnímu terminálu bylo zatím odloženo, na vyřešení sporu s místními obyvateli se čekat nebude a nový terminál by měl být zatím bez tramvají.
Schéma trasy meziměstské zatím úzkorozchodné linky 11. Kvůli sporům o novou smlouvu hrozilo, že tramvaje do Jablonce už nedojedou. Na provoz této linky přispívá kromě Liberce a Jablonce také Liberecký kraj. Po dokončení rekonstrukce zbývajícího úseku v oblasti Proseče nad Nisou by také mělo dojít ke změně rozchodu na standardních 1435 mm.
MHD v Jablonci zajišťuje zatím provizorně od ledna 2019 do ledna 2021 firma BusLine, která zde stejně jezdila už předtím jako subdodávka pro liberecko-jablonecký DP. Zde jeden ze dvou nejnovějších Citelisů z roku 2013 projíždí na jedné z páteřních linek 104 přes Horní náměstí směrem do Lučan nad Nisou.
BusLine má pro MHD Jablonec vyčleněno také celkem 7 Citelisů z let 2009-2013. Většina linek MHD se potkává zde v zastávce Kamenná. Díky jednotnému půlhodinovému intervalu páteřních linek 101, 104, 106, 107, 112 a 119 se zde odehrávají také hromadné přestupy mezi částí těchto linek.
Po nastalé situaci se snažil Jablonec vysoutěžit nového dopravce na 10 let, nicméně původní výběrové řízení, kde vyhrála firma About Me, bylo nakonec zrušeno a nyní to vypadá, že BusLine, který zřejmě stál za napadením výběrového řízení (byť se do něj oficiálně nepřihlásil), bude jabloneckou MHD provozovat i nadále. Delší smlouva než na dva roky by ale snad mohla znamenat vyšší stabilitu i obnovení investic do obnovy vozového parku – poslední nové autobusy jsou z roku 2016. Aktuálně na linkách MHD potkáte nejčastěji autobusy SOR v různých délkových modifikacích, (ale všechny nízkopodlažní) a...
Jízdní řády MHD v centrální zastávce Kamenná. Dopravu nově organizuje nová městská firma Jablonecká dopravní. Ta by se měla starat také o rozvoj infrastruktury. Právě na tomto místě byl měl do roku 2023 vyrůst nový dopravní terminál. Z celkem 19 linek jezdících ve všední dnny jich 6 páteřních jezdí každou půlhodinu.
Nejpočetnější jablonecký typ autobusu – SOR NB 10,5 tu jezdí v jedenácti exemplářích. Zde na páteřní a zároveň nejdelší jablonecké lince 101 stoupá od centrální zastávky Kamenná kolem Dolního směrem na Horní náměstí. Právě tudy by měla vést prodloužená tramvajová linka 11 na nový dopravní terminál. A právě kvůli průjezdu úzkými ulicemi centra se dosud vede spor s některými místními obyvateli.
Jediný zástupce SOR délkové řady 9,5 z roku 2008 na doplňkové městské lince 118 projíždí kolem muzea skla a bižuterie od zastávky Kamenná na autobusové nádraží. To se má se stavbou nového dopravního terminálu přiblížit historickému jádru Jablonce – nový terminál by měl být právě někde v těchto místech.
Krátká páteřní „půlhodinová“ linka 119 z autobusového nádraží k nádraží Jablonecké Paseky i s tím nejnovějším, co můžeme v jablonecké MHD potkat. V roce 2016 byly dodány 4 vozy Iveco Urbanway. Nyní se s obnovou vozového parku vyčkává, jak dopadne definitivní smluvní zajištění po zrušení výběrového řízení, ve kterém vyhrála pražská firma About Me.
Stávající podoba autobusového nádraží v Jablonci, které leží poněkud odstrčené od hlavních pěších proudů. Nyní to vypadá slibně se stavbou nového dopravního terminálu, který bude ležet západněji v těsné blízkosti Dolního náměstí a který spojí linky MHD, regionální i dálkové autobusy a jednou zde snad bude končit i tramvaj z Liberce.
Předimenzované autobusové nádraží s nevábným okolím bude snad v roce 2023 minulostí.  I když je dnes MHD zajišťovna už jen bezbariérově přístupnými vozidly, větší obnovu vozového parku by určitě potřebovala – stávající smlouva s BusLine však končí už v lednu 2021.
A takto by měl vypadat nový dopravní terminál na rohu Kamenné a Lipanské ulice v těsné blízkosti Dolního náměstí a historického centra Jablonce. Ve vizualizaci jsou nakresleny také tramvajové koleje, které však zřejmě nějakou dobu zůstanou nepropojeny s trasou dnešní linky 11 z Liberce.
Kromě sporů o nového provozovatele jablonecké MHD se místní přou také o novou infrastrukturu. Tolik potřebný nový dopravní terminál už se snad podařilo rozhýbat a nyní to vypadá na jeho dokončení v roce 2023, pokud se na něj tedy podaří získat evropské dotace. Aby nebyl ohrožen jejich přísun, muselo být obětováno prodloužení tramvajové linky 11 do prostoru nového terminálu kvůli vlekoucím se sporům s některými místními obyvateli, kterým se nelíbí především vedení nových kolejí úzkou Soukennou ulicí. Zatím to tedy vypadá, že v rámci nového terminálu sice budou koleje, ale zatím nepropojené se...
Další z Jabloneckých plynových Urbanwayů vyčkává na autobusovém nádraží. 6 linek má přes dnes jednotný půlhodinový interval. Je mezi nimi i linka 101 do dalekého Bedřichova a Rychnova.
ČSAD Liberec, nyní již většinově vlastněné Libereckým krajem, řešilo v poslední době obnovu vozového parku především nákupem ojetých autobusů z různých koutů ČR. Tento vůz z roku 2008 pochází z třebíčského TREDOSu. Liberecké ČSAD bude i dalších 10 let provozovat regionální linky na Liberecku. Na Jablonecku to bude i nadále BusLine LK.
Dlouholetý provozovatel regionálních linek v Libereckém kraji bude část oblastí provozovat i v dalších 10 letech. Jedinou výjimkou bude Liberecko a Českolipsko, kde regionální spoje zajistí přímo Liberecký kraj.
Přes zastávku Jablonex poblíž vodní nádrže Mšeno s přehradou přímo nad samotným Jabloncem jezdí z centra i krátká páteřní linka 107, která je v zastávce Želivského propojena s podobnou linkou 106, vracející se do centra jinou trasou. Nachází se zde totiž jedno z největších jabloneckých sídlišť.