Město pod Ještěděm si prošlo na poli městské dopravy v poslední době poměrně bouřlivým vývojem. Poté, co byla ukončena spolupráce libereckého dopravního podniku se subdodavatelem BusLine, musel nahradit výpadek 40% autobusů vlastními silami, s čímž si poradil nákupem ojetých Mercedesů z Německa. Chystané velké tramvajové výluky nyní vyřešil nákupem dalších ojetin z Prahy. Mimo to však proběhl také velký nákup nových plynových autobusů. Tramvajová doprava se rozloučila s typem T2, přibylo však několik dalších „wan“.

Návštěva Liberce proběhla během Velikonočních svátků těsně před zahájením velké tramvajové výluky v seku Fügnerova – Lidové sady. Potřebná rekonstrukce části trati složené z BKV panelů způsobila nutnost navýšení autobusů, které vyloučené tramvaje nahradí. Pro tyto účely pořídil liberecký DP šest starých skoro dvacetiletých kloubových Karos z pražského DPP. Tyto autobusy jsou v dobrém stavu a v Liberci by měly v červenobílém nátěru jezdit ještě další 3 roky. Předtím se v roce 2018 v autobusové dopravě v Liberci odehrálo několik poměrně zásadních změn,
Den před zahájením výluky tramvajové trati na Lidové sady již bylo informačně vše připraveno – zde v terminálu Fügnerova bude přestup z tramvají na náhradní autobusy X2 a X3.
Poslední den provozu na starých BKV panelech v konečné zastávce Lidové sady – ZOO s tramvají T2R.SLF, která byla dodána v roce 2016 již s barevným displejem pro číslo linky.
Jedna ze tří „wan“ z roku 2014 v reklamním fotbalovém nátěru v oblouku před konečnou Lidové sady, kde dojde k měsíční výluce. Kvůli vedení trati bude náhradní autobusová doprava muset jezdit okolními ulicemi.
Nejnovější liberecká tramvaj zprovozněná počátkem roku 2019 na trati z BKV panelů u zastávky Botanická zahrada, kde bude také na delší dobu vyloučen provoz. Po dodání tramvaje č. 61 má Liberec již 21 nízkopodlažních tramvají.
Před nejvíce opotřebeným obloukem u konečné zastávky Lidové sady už probíhá příprava na výluku, která začne o den později, a během které skončí tyto speciální BKV panely pro dvojí rozchod.
Velkoplošná informace o chystané výluce a náhradní autobusové dopravě na výlukou postižené zastávce Botanická zahrada.
Jízdní řády výlukových linek. I když pojedou linky X2 a X3 v totožné trase, jejich rozlišení má význam v tom, že budou navazovat na příslušné tramvajové linky 2 a 3. Pro zajištění náhradních linek pořídil liberecký DP ojeté kloubové autobusy z Prahy.
Těsně před skončením jejich 20leté životnosti zamířilo z Prahy do Liberce 6 kloubových Karos pražského DPP v dobrém technickém stavu, které mají v Liberci pomáhat cca následující tři roky. Pražský nátěr jim zůstal.
Nově dodané kloubové Karosy z Prahy z roku 1999 jsou aktuálně nejstaršími autobusy v libereckém DP. Místní už jediný provozovatel MHD je hodlá použít hlavně pro velké tramvajové výluky. Jedna z nich začíná právě hned po Velikonocích.
Jelikož došlo v roce 2018 k ukončení spolupráce s dopravcem BusLine na zajišťování 40% výkonů autobusových linek MHD Liberec, nakoupil liberecký DP těchto 11 ojetých Mercedesů z německého Schwerinu. 6 z nich je kloubových.
Kloubová Citara z roku 2004 původem z německého Schwerinu potkáte i o víkendech na páteřní lince 12 ze Zeleného Údolí na Letnou. Pomáhat budou také při chystaných tramvajových výlukách. Zde na konečné v Zeleném Údolí.
Ukončení spolupráce s dodavatelem 40% autobusových výkonů na linkách MHD v Liberci, se společností BusLine (údajně kvůli přemrštěným požadavkům BusLine na finanční kompenzaci), znamenalo potřebu nákupu dalších autobusů. Kromě aktuální obnovy 15 novými plynovými standardními autobusy Iveco Urbanway bylo nutné pořídit také starší vozy včetně kloubových. Šťastná volba padla na německý Schwerin, odkud si liberecký DP odkoupil 11 Mercedesů Citaro z roku 2004. 6 kloubových, 5 standardních. Nutno uznat, že tyto patnáctileté vozy jsou mnohdy v lepším technickém stavu než jejich mladší kolegové...
Druhá konečná „Pavlovice, Letná“ páteřní linky 12, na kterou jsou i o víkendech při 20minutovém intervalu nasazovány kloubové vozy. Tyto již patnáctileté vozy jsou v mnohem lepším technickém stavu než leckteré mladší původně liberecké autobusy domácí výroby.
Legendární zastávka „Sokolská u zdi“ od Davida Černého v centru Liberce funguje už od roku 2005.
Páteřní linka 12, na kterou jsou jako na jedinou vypravovány i o víkendu kloubové autobusy, spojuje velká sídliště Pavlovice na severu a Rochlice na jihu přes centrum Liberce. Linka projíždí i kolem netradiční zastávky Sokolská u zdi.
Interiér původně německých autobusů Citaro z roku 2004 s typickou německou výbavou a s ohrádkou po jízdenkovém automatu na předním kole. I přes své pokročilé stáří přineslo těchto 11 vozidel nový svěží vítr do liberecké MHD.
Další liberecká páteřní linka má číslo 25 a o víkendu má interval 20 minut. Spojuje sídlištní oblasti kombinované s vilovou zástavbou v Ruprechticích na severu a Broumovská na jihu, odkud je i tento obrázek. Na linku 25 jsou přednostně nasazována „nová“ 15letá Citara ze Schwerinu.
Těchto Mercedesů jezdí v Liberci od roku 2018 celkem 5 a dodány byly po roztržce s dosavadním provozovatelem 40% výkonů MHD v Liberci – firmou BusLine. Ta zatím dočasně zajišťuje MHD v Jablonci nad Nisou. Dopravu by zde měl ale převzít nově založený jablonecký dopravní podnik.
Přehledné schéma liberecké MHD, jehož středobodem je terminál Fügnerova, kde se potkává naprostá většina linek MHD, čím dál víc přes něj jezdí i regionální a dálkové spoje. Dnes už po dlouhých letech subdodávek ať už od ČSAD Liberec nebo BusLine, zajišťuje kompletní provoz liberecké MHD místní dopravní podnik.
Setkání autobusů, které od sebe dělí 12 let věku. K novým Urbanwayům, kterých jezdí v Liberci už 32, koupil v roce 2018 liberecký DP 11 ojetých Mercedesů z Německa. Ty pak přebarvil do libereckého kabátu.
K 15 Urbanwayům z let 2015-2017 přibylo v roce 2018 celkem 17 vozů stejného typu, ale s pohonem na stlačený zemní plyn. Celkem je tak k dispozici už 32 autobusů Iveco Urbanway. Ty postupně nahrazují dožívající Citybusy, SORy i Tedomy.
Bouřlivé vztahy mezi dopravci a objednateli veřejné dopravy se v Libereckém regionu projevují kromě ukončení subdodávek BusLine na MHD v Liberci také změnou provozovatele MHD v Jablonci nad Nisou. Tamní zástupci města počítají od roku 2020 se zajištěním MHD pomocí vlastního nově založeného podniku Jablonecká dopravní. Výpověď subdodávek pro DPMJL vyřešil dopravní podnik vysoutěžením provozovatele jablonecké MHD na jeden rok, což vyhrál opět BusLine – vozidel na to má dostatek, neboť v roce 2018 opustil 40% výkonů MHD v Liberci.
I nově dodávané autobusy mají displej s číslem linky na levém boku. Aktuálně v Liberci naplno běží náborová kampaň na řidiče MHD, kterých není nikdy dost, navíc nyní po ukončení spolupráce s BusLine a s výhledem navyšování autobusových výkonů kvůli tramvajovým výlukám.
I páteřní linka 22 jezdí o víkendech v intervalu 20 minut a spojuje centrum Liberce se sídlištěm Kunratická na východě a s oblastí západně od hlavního libereckého nádraží. Zde na smyčce na sídlišti Kunratická s novým plynovým Urbanwayem z roku 2018.
Zde se do tramvajovo-autousové zastávky U Lomu sjíždějí páteřní linka 25 ze sídliště Broumovská a páteřní linka 22 ze sídliště Kunratická. Pro výjezd ze společných zastávek slouží autobusům samostatná fáze tramvajových „čoček“. Odtud měla vést tramvaj vpravo do sídlišť v Rochlicích, nyní to vypadá, že tam bude vedena jinudy.
Nedaleko tramvajové trati do Vratislavic a Jablonce u zastávky U Lomu je vše připraveno na novou tramvajovou trajdo Rochlic. Podle aktuálních plánů tam ale tramvaje pojedou úplně jinudy, a to od západu kolem Krajského úřadu a napojeny na stávající tramvajovou síť by měly být u zastávky Rybníček.
Meziměstská tramvajová linka 11 opouští Liberec a míří směrem do Vratislavic a Jablonce. Aktuálně probíhá spor o financování tramvají na území Jablonce mezi Libercem a Jabloncem. Tato města se dnes také rozcházejí v názoru na zajištění služeb městské dopravy.
O víkendech jezdí i na meziměstské lince 11 do Jablonce sólo vozy, interval odpoledne zůstává na 15 minutách. Tento vůz T3R.PV byl do Liberce dodán z Krnova v roce 2008 jako modernizace původně ostravského vozu T3.
Neklidná situace je také v regionální dopravě v okolí Liberce, kde po sérii problémů a napadání výběrových řízení dopravcem BusLine, se nakonec Liberecký kraj rozhodl jít cestou založení vlastního dopravce (Autobusy LK), tedy podobně jako sousední Ústecký kraj. Nový vnitřní provozovatel má začít provozovat regionální dopravu v okolí Liberce od roku 2020, pro tyto účely odkoupil většinu podílu v dosavadním dopravci ČSAD Liberec, který už několik let obnovuje svůj vozový park převážně ojetinami z různých koutů ČR. V poslední době se rozhořívá také spor mezi Libercem a Jabloncem o financování...
Meziměstská linka 11 zajíždí přes centrum Liberce až do smyčky Viadukt za hlavním nádražím. Na přestávce tu odpočívá částečně nízkopodlažní vůz T3R.PLF z roku 2006, oficiálně vedený jako rekonstrukce z vozu T2R.
Třetí nejnovější „wana“ z roku 2016 po odstranění celovozové reklamy jezdí v bílém nátěru. Cestou do Horního Hanychova podjíždí tramvaj železniční trať u zastávky Viadukt.
Modrožlutý interiér nových částečně nízkopodlažních tramvají T2R.SLF od Pragoimexu s vyznačením prostrou pro kočárky a invalidní vozíky. Vozů tohoto typu je v Liberci už 8, další 2 se připravují. Celkem má Liberec už 21 „wan“.
Nový informační systém pomocí širokoúhlého LCD displeje v nejnovější tramvaji T3R.SLF z roku 2019.
Nejnovější liberecká tramvaj odpočívá ve smyčce Horní Hanychov na úpatí Ještědu s výhledem na celý Liberec. Rozestavěné jsou další 2 tramvaje T3R.SLF. Nedávno byl liberecký DP na nákupech v Olomouci, odkud pořídil 5 tramvají T3R.P, které by také měly před nasazením do liberecké sítě projít modernizací.
Výstupní zastávka Horní Hanychov pro linku 3 a třetí nejnovější liberecká tramvaj po odstranění celovozové reklamy.
Zastávka Spáleniště na trati do Horního Hanychova je doplněna o torzo nebo maketu historického tramvajového vozu.
Tramvajová vozovna v Liberci poblíž zastávky Rybníček pochází z roku 2003 a navrhl jí stejně jako přestupní terminál Fügnerova Patrik Kotas.
Tramvaj T3.M původně z roku 1982 byla modernizována s novou výzbrojí v roce 1996. Zde pokračuje ze zastávky Fügnerova do kopce směrem na Šaldovo náměstí poslední den před výlukou tohoto úseku.
Hřbitov autobusů SOR a Tedom na ploše autobusových garáží ve Vodní ulici. Tyto již postupně vyřazované vozy jsou mladší než aktuálně nakoupené ojeté Mercedesy z Německa.
Čtyřdveřový SOR BN12 z roku 2008. Těchto vozů z let 2004-8 jezdí v Liberci ještě 20. Část již byla vyřazena.
Koexistence městských linek MHD Liberec a příměstských linek IDOL v jednom integrovaném systému. Výlep jízdních řádů v Liberci probíhá stále za pomoci lepidla.
Tramvajová doprava se v posledních letech dočkala několika dalších částečně nízkopodlažních tramvají T3R.SLF od Pragoimexu. V roce 2014 přišly 3 kusy, dále každý rok po jednom, nejnovější tramvaj byla zprovozněna počátkem roku 2019 a další dvě jsou ve výstavbě. Částečně nízkopodlažních tramvají má Liberec už 20 a k tomu jednu plně nízkopodlažní dvoučlánkovou EVO2. Počátkem roku 2019 koupil Liberec 5 tramvají T3R.P z Olomouce, které mají projít před vypuštěním do libereckých ulic modernizací. Loni se Liberec rozloučil s posledními tramvajemi typu T2R, které po rekonstrukci zamíří do Prahy.
Příměstská linka IDOL již s třímístným označením na zastávce u terminálu MHD Fügnerova. ČSAD Liberec obnovuje svůj vozový park sestávající z 80 autobusů zejména ojetinami, jako například tímto Crosswayem původem z Frýdku-Místku. Poslední větší obnova novými vozidly proběhla v roce 2016 (SOR CN 8,5).
Aktuální skladba regionálních a dálkových autobusů na libereckém autobusovém nádraží. Monopol dálkového dopravce RegioJet mezi Libercem a Prahou se snaží do roku 2017 nabourat i zelenooranžový FlixBus.
Od roku 2011 jezdí dálková linka Praha – Liberec dopravce Student Agency (RegioJet) také přes zastávku Fügnerova poblíž terminálu MHD, kde nově vystupuje i nastupuje většina cestujících. V exponovaných časech doplňují základní flotilu žlutých autobusů posily od jiných dopravců, zejména od libereckého DP.