Mladou Boleslav jako sídlo nejslavnější české automobilky snad ani netřeba představovat. V tomto průmyslovém centru Středočeského kraje vzdáleného cca 50 km severovýchodně od Prahy, žije cca 50 000 obyvatel (včetně samostatných Kosmonos, které však s Mladou Boleslaví již srostly). V Mladé Boleslavi se jezdí hodně autem a na kole, ale svůj význam tu má i veřejná doprava, a to nejen pro návoz a odvoz pracovníků Škodovky a souvisejících výrobních závodů, ale také jako rozvoz mladoboleslavských obyvatel zejména do největších sídlišť na severozápadě a také do rostoucích příměstských obcí. Městskou dopravu v podobě 22 autobusových linek tu provozuje samostatný městský dopravní podnik.

Novodobá historie městské dopravy v Mladé Boleslavi se píše od roku 2008, kdy prošlo revolucí zdejší poměrně složité a nepřehledné linkové vedení. V nejvyužívanějších trasách po městě vznikly tři páteřní autobusové linky označené písmeny A, B a C s jednotným intervalem 15 minut ve všední dny a 45 minut o víkendech (pouze linky A a B). Všechny tři linky se potkávají v centru Mladé Boleslavi a různým způsobem obsluhují největší sídliště na severozápadě města. Linka A vede přes historické centrum k odlehlému hlavnímu vlakovému nádraží, linka B zas míří na východ do nákupní zóny. Linka C pak tyto...
Jeden z devíti Mercedesů, které byly do Boleslavi dodávány mezi lety 2004 a 2007, na vzorně opraveném Staroměstském náměstí. Přes historické jádro Mladé Boleslavi jezdí také páteřní linka A směřující na Hlavní nádraží.
Nedávno se na městských linkách objevil i tento zapůjčený starší třídveřový městský Crossway. Páteřní linky A, B a C fungují od roku 2008, kdy byla provedena revoluce v linkovém vedení. V dubnu 2016 došlo k omezení jejich provozu prodloužením intervalu ve všední dny dopoledne a odpoledne z 15 na 20 minut.
Problémy s nedostatkem provozuschopných Tedomů řeší městský dopravce pronájmem autobusů odjinud. Aktuálně si půjčuje také čtyři Citelisy původem z brněnského DP z roku 2006
Autobusové linky vedené skrz historické jádro Mladé Boleslavi se musí proplétat i velmi úzkými uličkami. Většina městských vozů jezdí v celovozové reklamě. Mercedesy byly prvními autobusy, které doplnily původně monotónní vozový park složený z již vyřazených autobusů Škoda 21Ab.
5. května, u parkoviště - Jedna z frekventovaných zastávek v historickém centru Mladé Boleslavi. Jezdí přes ni také dvě páteřní linky A a C. V protisměru projíždí jeden z 11 Tedomů, které tu zejména v poslední době nemají zrovna nejlepší pověst.
Typický zastávkový označník MHD. Páteřní linky mají jízdní řád v podobě MHD, ostatní linky s variantami tras a složitějším vedením mají jízdní řády v linkové podobě. Další informace napovídá, že v listopadu 2016 byla zrušena jediná bezplatná nákupní linka k OC Olympia. V minulosti už bylo takových linek více.
Ostatní linky MHD buďto slouží pro dopravu školáků či zaměstnanců na směny a ty, které jezdí i mimo špičky, zpravidla zajíždějí také do okolních obcí. Nejnověji obsluhuje MHD Mladá Boleslav obec Kolomuty východně od města. Významné spojení je také mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy na severu, které zajišťuje hlavně linky 70-73. Dopravní podnik Mladá Boleslav také provozoval různé bezplatné nákupní linky, naposledy linku k OC Olympia, která byla ale v závěru roku 2016 zrušena. Mladoboleslavský dopravní podnik provozuje zdejší MHD od roku 1997, ale v poslední době se potýká s různými problémy,...
Reklamní Tedom projíždí kolem zastávky U Sportu, kudy vedou kromě mnoha příměstských autobusů také páteřní městské linky A a B. V Mladé Boleslavi se také jezdí hodně na kole a tomu odpadá i nedávná úprava prostoru zastávky, který je oddělen o cyklopruhu.
Celovozová reklama na pronajatém Citelisu, který jezdil do loňského roku v moravské metropoli. Náměstí Míru leží severně od historického Staroměstského náměstí. Linka 40 je jednou z mála nepáteřních linek, které jsou vedeny pouze na území Mladí Boleslavi. Většina linek MHD totiž míří do okolních více či méně přilehlých obcí.
Tedomy byly do Mladé Boleslavi dodány v letech 2009 a 2010 v počtu 11 kusů. Jelikož se tato značka již nevyrábí, je dnes pro dopravce velmi obtížné udržet tyto vozy v provozuschopném a zdravém stavu.
Na této kruhové křižovatce mezi zastávkami U Sportu a Na Výstavišti se potkávají všechny 3 páteřní linky MHD a řada ostatních městských i příměstských autobusů. Město dbá o úpravu veřejných prostranství velmi pečlivě.
Mladoboleslavskému DP již dlouhodobě pomáhá zajišťovat část výkonů soukromý dopravce Libor Strach (LS Tour) většinou ojetými autobusy s německy hovořících zemí, jako například zde na páteřní lince C vedené z historického centra na severozápad do největšího sídliště.
Typický označník MHD. I přes existenci páteřních linek A, B, C v rámci MHD funguje ještě dalších 19 linek, které celý systém dost znepřehledňují. Bohužel požadavků na obsluhu příměstských oblastí i na dopravu školáků či zaměstnanců na směny je tu mnoho. Alespoň už v poslední době nedochází tak razantním a častým změnám jízdních řádů.
Jedna z deseti linek MHD zajíždějících za hranice Mladé Boleslavi právě vyjíždí z komplexu autobusového nádraží, doprovázená řadou ostatních regionálních autobusů, které po druhé hodině rozvážejí především zaměstnance ranní škodovácké směny.
Flotila mladoboleslavského dopravního podniku čítá cca 30 vozidel. Legendární autobusy Škoda 21Ab, které právě v Mladí Boleslavi tvořily největší flotilu vozidel tohoto typu, a zdejší DP s nimi v Mladé Boleslavi začínal své působení v roce 1997, jsou už vyřazené. Nejstarší jsou Mercedesy Citaro z roku 2004. Poté následují částečně nízkopodlažní Crosswaye od Iveca a nejnovější část vozového parku tvoří nízkopodlažní TEDOMy dodané v letech 2009 a 2010 v počtu 11 kusů. Jelikož se tyto autobusy již nevyrábějí, trpí tím také jejich technický stav zejména pro nedostatek náhradních dílů a potřebné...
Jedenáctý Tedom v pořadí byl dopravním podnikem odkoupen jako původně předváděcí autobus. Nyní zachycen na křižovatce u zastávky Václava Klementa poblíž autobusového nádraží spojeného s nákupním centrem Bondy.
Jeden z nejnovějších Crosswayů dodaných v roce 2016, které omladily vozový park zdejšího hlavního regionálního dopravce Arriva Střední Čechy. Zajímavostí je barevné schéma odlišné od ostatních regionálních autobusů skupiny Arriva, používané spíše pro dálkové linky.
Kolona autobusů po centrálním rozjezdu po skončení ranní směny Škodovky. I když jsou odjezdy jednotlivých linek v rámci nejkritičtější čtvrthodiny rovnoměrně rozloženy, stejně se okolo autobusového nádraží vytvářejí dlouhé fronty autobusů. V tuto dobu jsou také ucpané i okolní ulice auty zaměstnanců, kteří nevyužívají autobusy, kolo ani chůzi.
Centrem regionální dopravy je autobusové nádraží ležící poblíž zahloubené železniční zastávky Mladá Boleslav-město a také poblíž hlavní vrátnice mladoboleslavské Škodovky. Obzvlášť působivý je odpolední rozjezd autobusů po skončení ranní směny, kdy se cca ve 14:30 vydají autobusy ze zdejšího nového autobusového nádraží do všech koutů Mladoboleslavska a mnohdy i do okolních krajů. Důstojné autobusové nádraží včetně bohatého zázemí v podobě obchodního centra, zde funguje už od roku 2007. hlavním dopravcem regionálních linek je ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, do roku 2015 Transcentrum bus a ještě předtím...
Zahloubená železniční zastávka Mladá Boleslav-město leží hned vedle autobusového nádraží. Na rozdíl od hlavního nádraží je tato zastávka velmi blízko lidem, bohužel však leží na vedlejší trati. Kromě vlaků na trati Mšeno – Stará Paka sem také občas zajedou i  vlaky z Nymburka či Turnova.
Jeden z novějších SORů ve společnosti Evadysu na autobusovém nádraží vyčkává na odpolední rozjezd. Vozový park dopravce Arriva Střední Čechy na Mladoboleslavsku nedisponuje ani v roce 2017 téměř žádnými nízkopodlažními autobusy.
V rámci skupiny Arriva přijel do Mladé Boleslavi vypomáhat také tento starší minibus SOR z Ostravska. Potkat zde můžete autobusy ve všech barevných verzích kopírujících bohatou vlastnickou historii zdejšího hlavního regionálního dopravce.
Kromě Arrivy vyjíždějí z Mladé Boleslavi směrem na Mělnicko a Nymbursko také autobusy dopravců ČSAD Střední Čechy a OAD Kolín. Některé linky tohoto dopravce byly od 1.4.2017 na Nymbursku částečně zaintegrovány a proto zde již jezdí vozy s výbavou pro PID.
Místní dopravce Dopravní podnik Kněžmost provozující několik linek v okolí stejnojmenné obce zajíždí několika spoji také do nedaleké Mladé Boleslavi. Nedávno obnovil svůj nevelký vozový park tří nízkokapacitních autobusů tímto minibusem Stratos LE37.
V poslední době díky příslušnosti ke skupině Arriva je možné na Mladoboleslavsku spatřit převedené autobusy z různých koutů ČR. Nejvíce asi omladily vozový park modrožluté Crosswaye z Teplicka, kde došlo k přesoutěžení autobusových linek a celkem zánovní stroje tam přišly o práci. Obnova vozového parku mladoboleslavské Arrivy kromě přísunu ojetých vozidel z ostatních provozoven probíhá nákupem vysokopodlažních Crosswayů a SORů. Je zajímavé, že právě v této oblasti dosud nejezdí téměř žádné nízkopodlažní autobusy. Již uzavřená je kapitola provozu 8 částečně nízkopodlažních ojetých autobusů...
Páteřní linky MHD se od ostatních liší nejen písmenem, ale i vzhledem jízdního řádu. Linka B má ještě navíc kolonku „Bazén“ pro zvýraznění spojů zajíždějících do nové zastávky Bazén Štěpánka.