Západočeská metropole v roce 2018 pokročila v modernizaci své dopravní infrastruktury, a to zejména ve vztahu k okolnímu území. V plném proudu byla výstavba nového autobusového nádraží vedle hlavního vlakového nádraží, kde také probíhá celkové rekonstrukce kolejí a nástupišť. K novému jízdnímu řádu je připraveno také výrazné zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Plzní díky novému železničnímu tunelu. V regionální dopravě probíhá výběr nových dopravců za dosavadní téměř monopolní ČSAD a mírná obnova pokračuje také ve vozovém parku MHD.

Nejvýraznější změny probíhají v Plzni v okolí hlavního vlakového nádraží. Na železnici zdárně pokročila modernizace kolejí a nástupišť a od prosince 2018 se cestování mezi Prahou a Plzní vlakem výrazně zkrátí. Z Plzně do Rokycan to bude nově trvat pouhých 11 minut díky novému nejdelšímu železničnímu tunelu v ČR. Kvůli tomu západočeský koordinátor dopravy POVED sice zkrátí některé autobusové linky od východu do Rokycan, jiné ale naopak posílí, a to díky novému autobusovému nádraží, které se bude postupně oživovat od prosince 2018. Jeho poloha je hned vedle hlavního vlakového nádraží a budou...
Rekonstrukce hlavního plzeňského vlakového nádraží zdárně pokročila, a tak mohla být znovu plnohodnotně otevřena Mlékárenská ulice, která prochází pod západním kolejištěm, které už je kompletně nové včetně obou mostů. Stavba dále pokračuje na jižních nástupištích hlavního nádraží.
Do Mlékárenské ulice se mohly díky dokončení rekonstrukce železničních mostů vrátit tramvaje, trolejbusy, autobusy i ostatní automobilová a pěší doprava.
Severně od hlavního nádraží vzniká nové autobusové nádraží, které se připravuje na otevření v prosinci 2018. Zároveň dojde mezi Plzní a Rokycany k otevření nejdelšího železničního tunelu v ČR, který zkrátí cestu mezi Plzní a Rokycany až na 11 minut.
Nové autobusové nádraží nesměle vykukuje zpoza křižovatky mezi hlavním nádražím a centrem města, kde také osiřel stávající podchod a vstupy do něj. Na nový autobusák bude ze začátku vedena pouze část linek, zbytek zůstane na stávajícím CAN.
Díky dokončení výměny železničních mostů nad Mlékárenskou ulicí se do původní trasy vrátila také trolejbusová linka 12, toho času kvůli výluce musela obnovený úsek projíždět na naftový pohon bez využití trolejí.
Nové autobusové nádraží těsně vedle toho vlakového čeká na otevření v prosinci 2018. Má tu být ukončeno i několik linek MHD. Z regionálních linek sem zatím budou vedeny hlavně ty od východu a jihu. Díky novému železničnímu tunelu a zrychlení vlaků však má být část regionálních autobusů od východu zkrácena do Rokycan.
Dokončeno už je také původní přednádraží, i když dnes díky novému podchodu ztratilo svůj tehdejší význam jako hlavní a v podstatě jediná přístupová cesta. Hlavní pěší proudy se přesunuly a po dostavbě autobusového nádraží ještě více přesunou do nového podchodu.
Nový podchod skrz hlavní vlakové nádraží je napojen nejen na MHD, ale od prosince 2018 tudy budou proudit cestující také na regionální autobusy. Výhodou podchodu je, že ve směru od centra k severním nástupištím nemusí cestující vůbec procházet hlavní nádražní halou.
Nové autobusové nádraží zatím převezeme pouze část linek dosud ukončených na CAN poblíž plzeňské Škodovky západně od centra. Toto nádraží ve vlastnictví zdejšího majoritního regionálního dopravce ČSAD Autobusy Plzeň asi ještě více osiří i kvůli probíhajícím výběrovým řízením na nové provozovatele regionální dopravy, mezi kterými ten současný dopravce rozhodně není favoritem. Spory mezi dopravcem a Plzeňským krajem trvají už delší dobu. I kvůli končícím smlouvám a nejisté budoucnosti je obnova vozového parku v regionální dopravě poněkud zabržděná. Naopak na železnici se celkem daří – do...
Zastřešení nového autobusového nádraží od severu, kde toho času probíhala výluka v ulici, kudy projíždí všechny linky MHD před hlavním nádražím. Dle organizátora dopravy POVED má díky novému autobusovému nádraží a zkrácení některých linek dojít k jejich určitému posílení.
Mohutný a nepříliš funkční podchod pod křižovatkou mezi hlavním nádražím a centrem města čeká na svůj další osud. Po přesunutí hlavních pěších proudů z hlavního nádraží ztratil prakticky smysl.
Jedna z deseti plzeňských Aster na nejbližší tramvajové zastávce k hlavnímu nádraží. Ani zde nechybí elektronická tabule s aktuálními odjezdy.
Do nových vozidel MHD jsou instalovány tyto obrazovky, které umějí zobrazit také, na co se dá v jednotlivých zastávkách přestoupit.
A pro následující zastávku jsou také vypsány nejbližší možné aktuální přestupy. V tomto je Plzeň v rámci ČR průkopníkem.
Tzv. chytré označníky, tedy displeje zabudované přímo v konstrukci označníku, jsou instalovány zatím pouze na několika málo místech. Místní dopravní podnik by ale rád aktuálně informoval i na dalších zastávkách. Proto věnuje velkou pozornost svému dispečinku a na něj navázaným aplikacím.
Nepříliš vzhledné, ale výrazné označníky potkáte v případě náhradních zastávek. Ty si tam instaluje přímo PMDP, jinak jsou zastávky včetně označníků ve správě města.
Ukázka různých formátů jízdních řádů na zastávce MHD. Většinou jsou jízdní řády ale umístěny na označnících. Koordinace městské a příměstské dopravy v tomto ohledu příliš nefunguje.
Jeden z prvních infodisplejů s aktuálními odjezdy linek MHD se objevil před lety v hlavní odbavovací hale plzeňského hlavního nádraží. Vybudováním nového podchodu se ale jeho umístění nyní jeví jako nevhodné. Stejně tak i vedlejší plánek uzlu s vyznačením jednotlivých zastávek.
V městské dopravě se za poslední rok mnoho změn neudálo, velká obnova vozového parku trolejbusů i autobusů už proběhla před pár lety a v roce 2018 omladilo vozový park trolejbusů pouze několik jednotek standardních vozidel. Dojezdil také poslední vysokopodlažní autobus Škoda 14Tr. I u autobusů ze Plzeň blíží stoprocentní nízkopodlažnosti – autobusy s vysokou podlahou se už dají spočítat na prstech jedné ruky. Aktuální pro přelom let 2018 a 2019 je dodávka nových kloubových Solarisů čtvrté generace.
Spolupráci ČD a PMDP lze vidět zde na hlavním nádraží, kde najdete komplexní informace o plzeňské MHD v nové grafice plzeňského dopravního podniku.
Rekonstrukce mostů přes řeku Mži na Karlovarské ulici snad nikdy neskončí – i tentokrát byla v době návštěvy na mostě, kudy jezdí na sever z centra všechny plzeňské tramvaje, jednokolejka.
Ukázkový přestup mezi tramvajemi a autobusy se odehrává v zastávce Pod Záhorskem, kde se odpojuje autobusová linka 41 do sídliště Vinice. Po dokončení velké dodávky standardních autobusů SOR NB12 v minulých letech se očekává obnova vozového parku v podobě kloubových Solarisů čtvrté generace.
Interiér jedné ze čtyř unikátních tříčlánkových tramvají K3 se středním nízkopodlažním článkem.
Odkloněná páteřní linka 16 kvůli výluce u hlavního nádraží. Z kloubových trolejbusů je 16 s karoserií Solaris a 5 s karoserií Citybus. Nejnovější kloubový trolejbus je z roku 2012. V roce 2018 byly dodány dva standardní trolejbusy Škoda 26Tr s karoserií Solaris.
Jeden ze sedmi plzeňských trolejbusů s karoserií Citybus z roku 2005. Kvůli výluce dojíždí linka 12 i již zatrolejovaným úsekem bez odběru elektrické energie díky pomocnému naftovému motoru.
Ze čtyř vysokopodlažních autobusů SOR B9,5 z roku 2002 jsou stále v provozu ještě dva. Tento s drobnou estetickou úpravou. Z nenízkopodlažních autobusů nabízí PMDP už jen další jednu Karosu, všechny ostatní vozy už jsou bezbariérově přístupné.
CAN, neboli centrální autobusové nádraží v Plzni západně od centra poblíž Škodových závodů čeká částečná náhrada v podobě nového autobusového nádraží logicky u hlavního vlakového nádraží. Jaký bude osud této plochy v dalších letech a i celého místního majoritního regionálního dopravce, ukáže čas.
Ruku v ruce s novými vozidly jdou i nové informační technologie – ve vozidlech se postupně rozšiřuje na české poměry unikátní informační systém, který zobrazuje nejen návazné linky u následujících zastávek, ale i aktuální možné přestupy na nejbližší spoje v následující zastávce. Vylepšování probíhá také na úrovni dispečerského řízení i systému prodeje jízdních dokladů, kde je Plzeň už delší dobu průkopníkem na poli moderních platebních kanálů.
Na nejvytíženější linky nasazuje zdejší v podstatě monopolní dopravce ČSAD Autobusy Plzeň také několik kloubových autobusů. Jeden z nich pochází od dopravce ČSAD Střední Čechy a dříve jezdil v rámci PID pod číslem 1537.
Plzeňský kraj připravuje výběrová řízení na provozování autobusových linek v celém Plzeňském kraji, dosavadní majoritní dopravce ČSAD Autobusy Plzeň tak nemá budoucnost zdaleka jistou. Zde ve společnosti patnáctimetrového Arese karlovarského DP na centrálním autobusovém nádraží.
Jednou z nejnavštěvovanějších zajímavosti v Plzni je zdejší pivovar. V rámci areálu vozí návštěvníky také tento patřičně barevně sladěný autobus SOR.