Příbram (29.4.2005)

Čtyřicestitisícové město na okraji Středních Čech ještě donedávna žilo těžbou uranové rudy. Dnes po této činnosti zbyly haldy, těžní věže a třeba i název obchodního domu - Uran. Příbram je kopcovité město v Brdech, které má navzdory svému terénu neobvyklé množství cyklostezek. MHD je zde významná nejen kvůli terénu, ale i kvůli klasickému dopravnímu problému. Rozlehlá sídliště na jihu jsou poněkud vzdálena od historického centra na severu, kde se nachází i vlakové a autobusové nádraží.

Nejrušnější místo v Příbrami - provizorní kruhová křižovatka na náměstí TGM.
Čtyřicestitisícové město na okraji Středních Čech ještě donedávna žilo těžbou uranové rudy. Dnes po této činnosti zbyly haldy, těžní věže a třeba i název obchodního domu - Uran. Příbram je kopcovité město v Brdech, které má navzdory svému terénu neobvyklé množství cyklostezek. MHD je zde významná nejen kvůli terénu, ale i kvůli klasickému dopravnímu problému. Rozlehlá sídliště na jihu jsou poněkud vzdálena od historického centra na severu, kde se nachází i vlakové a autobusové nádraží. Jedinými prostředky městské dopravy jsou autobusy, i když o trolejbusech se zde také uvažovalo. Ale zůstalo...
Páteřní linka 2 míjí obchodní dům Uran.
Konečná "dvojky" u Komerční zóny Zdaboř. Na linku jsou vypravovány Karosy i kratší SORy.
I takto může vypadat zastávka. Nástupní zastávka linky 8 a Cup Touru do Prahy v sídlišti Drkolnov.
Odpočívající autobusy linek 2 a 8 na parkovišti pod Svatou Horou.
Linek MHD je celkem 15, z čehož naprosto vyniká linka 2. Jediná dvojka má totiž krátký interval. Po celý všední den jezdí po 10 minutách, ve špičkách občas i po pěti. O víkendu se interval pohybuje od 10 do 15 minut. Jedná se o hlavní trasu ze severu na jih, která spojuje centrum, vlakové i autobusové nádraží a jižní sídliště včetně komerční zóny na okraji Příbrami. Ostatní linky už tak pěkné intervaly nemají. Jěště asi pět linek je významnějších, ostatní tvoří jen několik spojů. Z řady vyčnívá ještě linka 12, která je uvedena jako "bezbariérová". Jenže její bezbariérovost má háček....
Maminka s kočárkem čeká na "bezbariérovou" linku 12. Bez cizí pomoci se však neobejde.
Zastávka s nástupními hrby na Svaté Hoře. Sem smí už jen autobus.
Klasický nízkopodlažní autobus není v Příbrami ani jeden. Většina autobusů je značky Karosa standardní délky. Vozový park je poměrně rozumně obnovován, takže Karosy B 731 nebo B732 z osmdesátých a devadesátých let nahrazují Karosy B 932, B 952 nebo B 952E. Nakupují se také kratší autobusy SOR B 9,5 s nižší podlahou. Ty jsou vypravovány na "bezbariérovou" linku 12 a občas je lze zahlédnout i na ostatních linkách včetně páteřní dvojky. Většina autobusů nosí reklamní nátěr, který dost často agresivně zamezuje výhled z vozu. Ostatní autobusy jsou bílé a většina s velkým nápisem MHD...
Nejrušnější zastávka Jiráskovy sady. Do historického centra je to jen pár kroků.
Jiráskovy sady. Číslo linky budete na zádi vozu hledat marně. Všechny nové autobusy mají celovozovou reklamu.
Klasický označník MHD v Příbrami s rozsáhlým jízdním řádem linky 2.
Označení linek a vůbec celý informační systém je poměrně žalostný. Ani nejnovější autobusy tu neznají digitální panely, takže všechny používají klasické cedule s číslem linky a přibližnou trasou. Často jsou tyto cedule podomácku vyrobené a pokud se blížíte k vozu zezadu, máte smůlu, číslo linky na zadním okně chybí. Hlášení zastávek neexistuje a jakékoli označení linky nebo směru uvnitř vozu také. Na zastávkách se setkáte pouze s linkovými jízdními řády typu ČSAD. U ostatních bezvýznamných linek by to nevadilo, ale pokud je takto vylepena linka 2 s 5 -10minutovým intervalem, asi vám dříve...
Komerční zóna Zdaboř. I když plánek sítě MHD chybí, alespoň je tu plán města.
Navzdory odstrašujícímu informačnímu systému je poněkud lépe vyřešen systém odbavovací. Platí se čipovými kartami (základní jízdné 8 Kč) a když nemáte, platíte 10 Kč řidiči. Nástup samozřejmě předními dveřmi, lidé s předplatní časovou jízdenkou (měsíční nebo čtvrtletní) pouze přiloží kartu k pokladně a ta jim zahraje melodii podle toto, mají-li zaplaceno či ne. Automat také umí rozlišovat děti a bezplatnou přepravu starých důchodců, takže řidič jen poslouchá zvuky z automatu a podle toho pouští cestující dovnitř nebo tiskne jízdenky. Tento systém tak eliminuje černé pasažéry, kteří v jiných...
Jedna z novějších Karos v Jiráskových sadech.
Příbram je město kruhových křižovatek. Nejrušnější zastávkou jsou Jiráskovy sady, což je nejbližší zasávka od historického centra. Významným přestupním terminálem je autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti vlakového. Autobusové nádraží je dvoupatrové, ve spodním patře zastavují většinou jen linky MHD. Ale pozor, pokud pojedete MHD z jihu, nenechte se oklamat tím, že zastávka u autobusového nádraží ve směru Jiráskovy sady se jmenuje Dolejší obora. Několik linek je na severovýchodě ukončeno v zastávce Svatá Hora na parkovišti pod stejnojmennou dominantou města. Až na Svatou Horu vás však...
Kruhová křižovatka ve Školní ulici ve Zdaboři.