Malé padesátitisícové město v těsném sousedství Marseille má už od roku 2014 tramvajovou linku. Je dlouhá jen necelé 3 km a má 7 zastávek. V desetiminutovém intervalu spojuje místní nádraží se sídlištěm na jihozápadním okraji města. Tramvaj doplňuje několik autobusových linek, z nichž jednička je páteřní a vede od nádraží na východ. Další linky kromě obsluhy samotného Aubagne zajišťují dopravu do okolních městeček a obcí i poměrně daleko za Aubagne. Rychlé spojení do sousední Marseille zajišťují regionální vlaky v půlhodinovém intervalu, mnohem častěji ale jezdí i regionální linka 100 k nejbližší stanici metra v sousedním velkoměstě. Centrem dopravy je nádraží s kompaktně řešeným prostorem pro tramvaje, městské i regionální autobusy. Veškerá MHD je v Aubagne už od roku 2009 zdarma.

Tramvajová linka v Aubagne začíná u místního nádraží, má 7 zastávek a obsluhuje západní část města včetně zdejšího sídliště. V západní části trasy je vozovna pro všech 7 tříčlánkových tramvají Alstom Citadis Compact. Tramvaje tu jezdí od roku 2014 a z plánů na další prodloužení a rozšíření sítě i do dalších částí města a aglomerace sešlo. Už i samotný fakt, že tak malé město má tramvaje, je poměrně odvážný. V tramvajích nenajdete žádné automaty ani validátory – veškerá MHD je tu totiž zdarma. I při intervalu 10 minut jezdí možná i díky tomu tramvaje o délce 24 metrů velmi slušně zaplněné. MHD...
Jediná tramvajová linka v Aubagne začíná u místního nádraží a pokračuje západním směrem až k místnímu sídlišti. Na lince potkáte těchto 7 tříčlánkových tramvají Alstom Citadis Compact o délce 24 metrů.
Výrazné označníky v barvách místní MHD, která svými barvami patří pod regionální dopravu v aglomeraci nedaleké Marseille. Na zastávkách ani v tramvajích nenajdete automaty ani validátory – MHD je tu už od roku 2009 bezplatná.
Nejnovější zástupce autobusů MHD v Aubagne – plynový MAN na jedné z hlavních linek MHD č. 8. Barevné displeje kromě klasických informací upozorňují na to, že MHD je v Aubagne bezplatná.
Setkání tramvaje, velkého i malého autobusu MHD u místního nádraží, kde se potkává většina linek MHD i regionálních spojů do okolních měst a vesnic včetně nedaleké Marseille.
Nejpáteřnější linkou MHD je kromě tramvaje autobusová jednička, která jezdí ve špičkách každých 12-15 minut od nádraží východním směrem kolem historického centra do předměstí s velkým nákupním centrem. Místní autobusy jezdí pod značkou LeBus, která je společná i pro městské autobusy v Marseille. MHD tu totiž provozuje filiálka marseillského dopravního podniku RTM.
Detail trasy krátké tramvajové linky, která nemá ani 3 km a 7 zastávek tu obsluhují tramvaje v desetiminutovém intervalu. Pro běžný provoz stačí z celkových 7 tramvají 3-4.
Jediná tramvajová linka je označena písmenem T a jezdí v desetiminutovém intervalu. I když obsluhuje poměrně malou část města, jezdí vozidla poměrně slušně obsazená. Z plánů na další rozvoj tohoto miniprovozu už ale sešlo.
Úsporná konečná obousměrných tramvají u zdejšího nádraží, díky čemuž se sem vejdou i městské a regionální autobusy, a přesto jsou tu přestupy i na vlak velmi pohodlné.
Před nádražní budovou vykládají cestující i regionální autobusy ve stejných barvách jako v ostatních příměstských oblastech kolem Marseille (označené jako LeCar). I zde vévodí regionálním spojům české Crosswaye.
Názorné 3D schéma místního hlavního dopravního uzlu u vlakového nádraží a vedle informace o úpravě polopříměstských linek zajíždějících až na okraj sousední Marseille.
Schéma MHD v Aubagne dokládající, že místní linky zasahují i poměrně daleko za vlastní město, zejména do hustě osídleného údolí kolem místní říčky z nedalekých hor. Nejpáteřnější linkou je číslo 1, další hlavní linky jsou 5, 8 a 9. Další linky už mají spíš doplňkový charakter.
Autobusové linky jsou číslovány od 1 výše, přičemž páteřní jednička má ze všech nejkratší intervaly – ve špičkách jezdí i po 12 minutách. Z ostatních linek jsou ve schématech silnější čarou znázorněny ještě hlavní linky 5, 8 a 9, směřující zejména do hustě osídlených předměstí severovýchodně od Aubagne podél místní řeky L´Huveaune. Ostatní doplňkové linky většinou zajíždějí do ostatních částí této malé aglomerace – výjimkou je trojka obsluhující pouze centrum Aubagne a minibusová linka Navette Aubaline, která se prolétá historickým centrem. Ze všech autobusových linek je však nejsilnější...
Tramvaj pokračuje od nádraží jihozápadním směrem kolem zdejších sportovišť. V pozadí jsou místní vyprahlé kopce, které jsou typické pro celou oblast členitého Azurového pobřeží kolem Marseille.
Poblíž zastávky La Piscine pojmenované podle zdejší plovárny se nachází tramvajová vozovna pro všech 7 tramvají Alstom Citadis Compact.
Jednoduchá jihozápadní konečná zastávka Collette Molina Le Charrel uprostřed místního sídliště, které dodává lince velkou část cestujících.
Interiér tříčlánkových Citadisů laděný do červené a oranžové barvy ladí i s jejich zevnějškem. Stejný typ, i když ve zcela odlišném barevném provedení i s jinou čelní maskou, používá i nedaleký tramvajový provoz v Avignonu.
Linka 3 obsluhuje prakticky celé centrum Aubagne a jezdí v intervalu 20-25 minut. Potkáte zde tyto zkrácené MANy.
Dvanáctimetrový Heuliez na doplňkové sedmičce, která vede od nádraží na východ do předměstí Gémenos.
MHD v Aubagne nabízí autobusy od 8 do 12 metrů. Minibusová čtyřka vyjíždí od nádraží do průmyslové a logistické zóny na západě města.
Krátká linka Navette Aubaline se proplétá historickým centrem, zde zachycena na zdejším největším náměstí maršála Focha.
Městské reklamní plochy jsou využívány i pro informování o veřejné dopravě – zde plakát ke změně tras místních linek zasahujících do sousední Marseille.
Na městských autobusových linkách provozovaných odnoží marseillského RTM, potkáte autobusy různých délek od 8 do 12 metrů. Vlajkovou lodí jsou nové plynové dvanáctimetrové MANy. Ty jsou pak doplněny staršími Heuliezy, kratšími MANy i minibusy Mercedes-Benz. Na příměstských linkách pak nejčastěji potkáte české Crosswaye od Iveca. Velká pochvala patří místním informacím na zastávkách. Kromě klasických jízdních řádů zde najdete několik verzí map a schémat včetně názorného 3D schématu přestupního uzlu u nádraží. A patřičně se místní dopraváci věnují také informování o aktualitách a změnách.
Páteřní příměstská linka 100 jezdí mezi Aubagne a nejbližší stanicí metra v Marseille. Ve špičkách má interval 10 minut, mimo špičky 20 minut a cesta touto linkou zabere 25 minut.
Kromě klasické MHD fungují v Aubagne i tyto dodávky na zavolání, sloužící zejména méně mobilním cestujícím.
Aubagne je jednou ze zastávek páteřní vlakové linky z Marseille na východ do Toulonu a dál do Nice. V půlhodinových intervalech tu jezdí patrové elektrické jednotky SNCF.